Ny GIV - p¥bygging norsk

 • View
  224

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Ny GIV - p¥bygging norsk

 • Ny GIV - pbygging norsk

  Egil Weider Hartberg, Hgskolen i Lillehammer

 • Avgjrende for lring og

  kompetanseutvikling i fag

  1. At eleven arbeider hardt og mye

  2. og fokuserer p det som er viktig i faget

  3. p en lrerik mte

 • Feedback is one of the most

  powerful influences on learning

  and achievement, but this impact

  can be either positive or negative

  (Hattie and Timperley, 2007)

 • 3.2: Formlet med vurdering

  Undervegsvurdering skal brukast som ein

  reiskap i lreprosessen, som grunnlag for

  tilpassa opplring og bidra til at eleven

  aukar kompetansen sin i faget

  Sluttvurdering (standpunkt og eksamen)

  skal gi informasjon om kompetansen til

  eleven ved avslutninga av opplringa i

  faget

  = VEKST

  = RETTFERDIGHET

 • Lringslabyrinten ML

 • Tre prinsippomrder

  Roller

  Tidspunkt Innhold

 • 3 ulike tidsspenn for faglig lring

  Det korte (enkeltkta: detaljer)

  Det mellomlange (noen uker: emner)

  Det lange (hele faglpet)

 • LK06 - hovedintensjon

  sette elever i stand til kunne mte og lse

  komplekse utfordringer og oppgaver i

  - videre utdanning

  - yrkesliv

  - samfunnsliv

  - p det personlige plan

  Hvilke utfordringer forberedte jeg mine elever p mte?

 • Hva er den aller viktigste

  kompetansen i faget norsk?

 • I engelsk er dette viktigst:

  kunne skrive

  kunne snakke (samhandling og produksjon)

  kunne forst (lese og lytte)

  Er dette viktig i norskfaget?

 • Muntlige tekster

  ml for opplringen er at elevene skal kunne

  gi konkret, nyansert og relevant tilbakemelding p

  andres muntlige presentasjoner

  vurdere egen muntlig utvikling

  bruke fagkunnskap fra egne programfag i foredrag og

  diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv

  analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold,

  virkemidler og hensikt i muntlige sjangere

  presentere norskfaglige emner med evne til

  problematisere det framlagte stoffet

  sette sammen og framfre et avgrenset skjnnlitterrt

  program

 • Skriftlige tekster ml for opplringen er at elevene skal kunne

  lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original

  sprkdrakt og reflektere over sprk og innhold

  gjre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske sprkene og mellom norrnt

  og moderne norsk sprk

  lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og kunne bruke disse som

  utgangspunkt for egen tekstproduksjon

  begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til tekstene

  gjre rede for et utvalg nordiske tekster i oversettelse og i original

  beskrive og vurdere egne lese- og skrivestrategier

  beherske formverk og tekstbinding p bokml og nynorsk

  skrive essay, litterre tolkninger og andre resonnerende tekster p bokml og

  nynorsk med utgangspunkt i litterre tekster og norsk tekst- og sprkhistorie

  skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving p bokml og nynorsk

  skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon

  bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterre virkemidler i egen skjnnlitterr

  skriving p bokml og nynorsk

  beskrive utviklingen av egne tekster

  vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne pstander ved saklig

  argumentasjon

  bruke begrepsapparat fra retorikken for analysere og vurdere tekster i ulike

  sjangere

 • Sammensatte tekster

  ml for opplringen er at elevene skal kunne

  analysere og vurdere argumentasjon i og

  pvirkning fra tekster i aviser, p TV og Internett

  ved hjelp av begreper fra retorikken

  vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike

  medier

  sammenligne og vurdere tekster som overfres

  fra ett medium til et annet

  bruke ulike medier for tolke og presentere

  tekster fra ulike tider

 • Sprk og litteratur ml for opplringen er at elevenes skal kunne

  gjre rede for viktige utviklingslinjer og noen sentrale forfatterskap i norsk og europeisk litteratur

  fra middelalderen til og med romantikken og denne litteraturens forhold til vrig europeisk

  kulturhistorie

  forklare hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870

  forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har pvirket hverandre de

  siste rhundrene

  drfte fellesskap og mangfold, kulturmter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et bredt

  utvalg av norske og utenlandske samtidstekster i ulike sjangere

  drfte sider ved norsk sprkpolitikk og kulturutvikling i et globaliseringsperspektiv

  vurdere sprklige nyanser ved oversettelser fra andre sprk som eleven mestrer

  drfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra

  opplysningstiden via realismen til i dag

  gjre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel

  av 1800-tallet til i dag

  samtale om utviklingen av samisk kultur i lys av norsk sprk- og fornorskingspolitikk

  gjre rede for norsk sprkdebatt og sprkpolitikk fra 1830-rene til vr tid

  beskrive og sammenligne de nordiske lands sprksituasjon og sprkpolitikk

  gjre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig sprk og for srtrekk ved et utvalg norske

  talemlsvarianter

  bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, bde tradisjonelle og elektroniske,

  i egne arbeider

  gjennomfre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig,

  skriftlig eller sammensatt tekst med sprklig, litterrt eller annet norskfaglig emne

 • Lringskurver i mellomlangt og

  langt perspektiv

  Enkeltemner

  Ferdigheter/kompetanse

 • Underveisvurdering i emner

  Enkeltemner

  Ferdigheter/kompetanse

 • Underveisvurdering langt tidsspenn

  Enkeltemner

  Ferdigheter/kompetanse

 • Comfort zone

  Learning zone

  Panic zone

  Deliberate practice

  Source: Colvin, 2009

 • Lreren som dommer

  Enkeltemner

  Ferdigheter/kompetanse

 • Lreren som trener og dommer

  Enkeltemner

  Ferdigheter/kompetanse

 • Lreren som trener

  Enkeltemner

  Ferdigheter/kompetanse

  og dommer

 • Tre prinsippomrder

  Roller

  Tidspunkt Innhold

 • forklare elevene hvor de skal

  (s de skjnner det)

  Den strste forglemmelsen i skolen?

 • Mlformulering Hva er det tydeligste mlet for elevene?

  vite hvordan ulike forestillinger om det norske ble

  skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870

  lre hvordan ulike forestillinger om det norske ble

  skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870

  kunne forklare hvordan ulike forestillinger om det

  norske ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870

  kunne drfte hvordan ulike forestillinger om det norske

  ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870

  kjenne til hvordan ulike forestillinger om det norske ble

  skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870

 • Kriterier / Kjennetegn p mloppnelse

  Skal hjelpe elevene med skjnne hvor

  de skal

  Deler opp ulne, kompliserte og

  sammensatte ml i konkrete strrelser

  Pass p:

  - Skal vre stttesystem, ikke ml i seg

  selv

  Eksempel: Sjangerkrav for leserbrev

 • Virkemidler for helhetsbalanse

  bruke modeller og eksempler p

  gode prestasjoner

  Dynamisk vurderingssystem

 • Ros og rd For fremme lring m vurderingen:

  Ha fokus p positive elementer ved prestasjonen og forbedring fra tidligere prestasjon (ROS)

  Ha fokus p hva som kreves av forbedringer i fremtidige prestasjoner (RD)

  Ha fokus p videre lringsarbeid

 • Konkrete og gangbare skritt

  Vurderingen skal hjelpe til redusere gapet

  fram mot full mloppnelse.

  Gapet m mates!

 • Etter feedback skal eleven vite:

  1) Hvor skal jeg?

  2) Hvor er jeg?

  3) Hva er neste skritt?

  4) Hvordan skal jeg komme dit?

 • Tre prinsippomrder

  Roller/elevinvolvering

  Tidspunkt Innhold

 • Gjennomsiktighet

  - alle vet hva som vurderes, hvordan det

  skal vurderes og hvorfor det vurderes slik

 • Alltid

  egenvurdering?

 • En sannhet som man oppdager med

  sine egne yne, om den enn er

  ufullkommen, er verdt ti sannheter

  som man fr fra andre, for foruten

  ke ens erkjennelse, har den ogs

  kt ens evne til se

  Fridtjof Nansen, vitenskapsmann og polfarer

 • Lykke til med

  elevene!

  egil.hartberg@hil.no

  www.hil.no/skole

  Mer om forholdet mellom underveis-

  vurdering og standpunktvurdering?

  http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Sporsmal-og-svar

  mailto:egil.hartberg@hil.nomailto:egil.hartberg@hil.nomailto:egil.hartberg@hil.nohttp://www.hil.no/skolehttp://www.hil.no/skolehttp://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Sporsmal-og-svar/http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Sporsmal-og-svar/http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Sporsmal-og-svar/http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Sporsmal-og-svar/http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/