Click here to load reader

Ny älgförvaltning 2012

 • View
  23

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ny älgförvaltning 2012. - En introduktion. Sveriges Lantbruksuniversitet. Många beslut, lagar och regler att följa. När det gäller föreskrifter för viltförvaltningen är Naturvårdsverket nationell myndighet. Regional myndighet är Länsstyrelsen med sin viltförvaltningsdelegation. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ny älgförvaltning 2012

 • Ny lgfrvaltning 2012- En introduktionSveriges Lantbruksuniversitet

 • Mnga beslut, lagar och regler att flja

  Nr det gller freskrifter fr viltfrvaltningen r Naturvrdsverket nationell myndighet.

  Regional myndighet r Lnsstyrelsen med sin viltfrvaltningsdelegation.

  Lag gller ver frordning, vilken gller ver freskrift.

  Beslutas avDetaljeringsgradLagRiksdagLgstFrordningRegeringFreskriftMyndighetHgst

 • Lagar och regler i lgfrvaltningenProposition 2009/10:239 lgfrvaltningen

  Detta r Riksdagens beslut om den nya lgfrvaltningen.

  Antogs den 1 december 2010.

  Bland de viktigaste frndringarna r inrttandet av lgfrvaltningsomrden med lgfrvaltningsgrupper samt frre registreringsformer.

 • Ramverket fr lgfrvaltningenJaktlagen (1987:259)

  4 om markgarens och jaktrttshavarens gemensamma ansvar fr att viltet fr skydd och std samt att viltstammarna anpassas till allmnna och enskilda intressen.

  33 om jakt efter lg

 • Ramverket fr lgfrvaltningen (forts.)Jaktfrordningen (1987:905)

  3 registrering av lgjaktsomrden, licenser, jakttider och avgifter fr registrering, lgfrvaltningsomrde och lgfrvaltningsgrupp

  5 anmlan om flld lg

  6 Naturvrdsverkets rtt att meddela freskrifter fr lgfrvaltningen

  9 tid p dygnet d lg fr jagas

  16 anvnda hund + 17 srskilt trnad hund fr eftersk

 • Ramverket fr lgfrvaltningen (forts.)Jaktfrordningen (1987:905)

  17 lg som dtt under fredningstid

  52 lnsvisa lgvrdsfonder, fllavgifter, verskjutningsavgifter

  58 verklagande

  Bilaga 2. jakttider fr lg

 • Ramverket fr lgfrvaltningen (forts.)Naturvrdsverkets freskrifter och allmnna rd om jakt efter lg och kronhjort (NFS 2011:7)

  1 4 begrepp och definitioner

  5 7 lgfrvaltningsomrden

  8 16 registrering av licensomrden och lgsktselomrden

  17 lgfrvaltningsgruppens uppgifter

  18 20 lgfrvaltningsplan

 • Ramverket fr lgfrvaltningen (forts.)Naturvrdsverkets freskrifter och allmnna rd om jakt efter lg och kronhjort (NFS 2011:7)

  21 26 lgfrvaltningsgruppens sammansttning, organisation, arvodering

  27 30 lgsktselomrdens uppgifter inklusive lgsktselplan

  31 skyddsjakt

  32 42 avgift fr registrering, lgavgifter och bidrag ur lgvrdsfonden

 • Ramverket fr lgfrvaltningen (forts.)Naturvrdsverkets freskrifter och allmnna rd om jakt efter lg och kronhjort (NFS 2011:7)

  43 47 licens fr jakt efter lg

  48 jaktledarens ansvar

  49 61 jakt efter kronhjort

  62 register ver registrerade omrden

 • Ramverket fr lgfrvaltningen (forts.)Naturvrdsverkets freskrifter och allmnna rd om jakt efter lg och kronhjort (NFS 2011:7)

  63 mjlighet fr Naturvrdsverket att bevilja undantag frn freskrifterna

  vergngsbestmmelser

 • lgfrvaltningens strukturLnsstyrelsen indelar lnet i lgfrvaltningsomrdenbesluten kan omprvas vid behov.

  lgfrvaltningsomrden kan vara lnsverskridande.

  Arbetet i lgfrvaltningsomrdet ska ledas av en lgfrvaltningsgrupp.

  Inom lgfrvaltningsomrdet kan jakt p lg ske i tre former:

  - lgsktselomrden, avskjutning minst 10 vuxna lgar rligen (minst 5, i speciella fall)- Licensomrden, medge tilldelning om minst en rskalv rligen- Oregistrerad mark (kalvjakt under kort tid)

 • lgfrvaltningens struktur (forts.)lgsktselomrden och licensomrden kallas lgjaktsomrden och registreras av Lnsstyrelsen.

  Lnsstyrelsen kan avregistrera ett lgsktselomrde enligt Naturvrdsverkets freskrifter.

  ven licensomrden kan avregistreras (Jaktlagen 33 : om omrdets storlek inte medger tilldelning av minst en rskalv rligen eller omrdet i vrigt inte r lmpat fr lgjakt).

  P oregistrerad mark fr jakt efter rskalv (fritt antal) ske under kort jakttid, maximalt 5 dagar eller kortare tid som Lnsstyrelsen beslutar.

 • Avregistrering av lgsktselomrdeEnligt beslut frn Lnsstyrelsen.

  Frndrade frhllanden eller felaktiga uppgifter som grund fr SOVsentlig avvikelse frn lgsktselplanen

  Vsentlig avvikelse r mer n 10 % avvikelse i A. totalt antal skjutna lgar, B.frdelningen mellan vuxna och rskalvar eller C. knsfrdelningen mellan vuxna lgarper jaktr, mer n en gng under tre rAnnan tydlig avvikelse frn lgfrvaltningsplanen

  Inte deltagit i inventeringar, samrd eller inte rapporterat skjutna lgar eller lmnat sktselplan i tid

  Mjligt komma in med frklaring

 • lgfrvaltningsgruppenGruppens huvuduppgifter r att initiera och analysera inventeringar, till LST ta fram frslag till lgfrvaltningsplan och avskjutningsml (frdelat p tjur, ko och kalv), samt flja upp frvaltningen och stllda ml under och mellan jaktssonger.

  Det ska framg om planen r antagen i enighet eller inte.Lnsstyrelsen faststller lgfrvaltningsplanen

  I gruppen finns tre representanter fr markgare och tre representanter fr jgare.

  En representant fr markgarna r ordfrande med utslagsrst.

 • lgfrvaltningsgruppen (forts.)Lnsstyrelsen utser representanter och ordfrande efter frslag frn parterna, dr respektive organisation nominerar sina ledamter.

  I Norrbottens, Vsterbottens och Jmtlands ln ska en av de som representerar jaktintresset utses av Sametinget.

  Representanterna i lgfrvaltningsgruppen har tre rs mandatperiod och arvoderas enligt Naturvrdsverkets freskrifter.

  Gruppen fr vid behov adjungera personer med srskild kompetens, dessa har inte rstrtt och fr inget arvode.

 • ArbetsordningGruppen hller minst tv sammantrden rligen + samrdsmte.

  Ordfrande ansvarar fr kallelse till mten och r gruppens kontaktperson gentemot Lnsstyrelsen.

  Vid gruppens sammantrden ska protokoll fras.

  Gruppen r beslutsmssig nr minst 2 representanter fr vardera markgarna och jgarna r representerade.

  Man har rtt att anvnda fullmakt fr frnvarande ledamot, maximalt en fullmakt per sida

 • Samrd och kommunikationGruppen ska hlla rligt samrd med fretrdare fr lgsktselomrden samt med berrda myndigheter.

  Samrden ska hllas p lmpligt stt.

  Det r lmpligt att gruppen ven hller ppna informationsmten dr samtliga jgare/markgare r vlkomna. Frslagsvis grs detta var annat r.

 • Frslag till rsplan

  JanuariFebruariMarsAprilMajJuni

  FORapportera ndringar av omrden till lstFOSammanstllning avskjutningFOFramtagande av frslag till frvaltningsplanFOUtbildningar spillnings-inventeringarFOSammanstllning inventeringar

  Samrd FO-SOFOSamrd FO-SO

  FO planer till lstSORapportera ndringar av omrden till lstSOSammanstllning avskjutning

  ldersbestmningSOFramtagande av frslag till sktselplan

  rsmtenSOUtbildningar spillnings-inventeringar

  InventeraSOInventera

  Sammanstllning inventeringar

  Samrd FO-SOSOSamrd FO-SO

  SO planer till FG

 • Frslag till rsplan (forts.)

  JuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember

  FOFOFrmten med SOn och LicensomrdenFOFOUppfljning jaktresultatFOUppfljning jaktresultat

  Sammanstllning lgobsFOSOSOFrmten med jaktlag/jaktledare- genomgng infr jaktenSOSOEventuell rensning av fasta provrytor fr spillningsinventeringSOSO

 • lgfrvaltningsplanPlanen ska ange ml fr stammens storlek och sammansttning.Planen ska ange en lmplig avskjutning fr att n mlen.Planen ska tminstone innehlla de uppgifter som framgr av bilaga 1. till freskrifterna.

  Planen gller tre r men ses ver rligen.

  Vid behov ska lgfrvaltningsgruppen ge frslag till frndringar i planen, Lnsstyrelsen beslutar.

  Vid tydliga avvikelser frn planen ska gruppen gra Lnsstyrelsen uppmrksam p detta.

  Gruppen kan ocks vidta andra tgrder som dialog med, och information till, jaktrttshavare.

 • Framtagande av lgfrvaltningsplanPlanen ska grundas p:1.Information om lgstammen, trafikolyckor, predation, skador fr areell nring och foderprognoser2.Synpunkter inhmtade vid samrd3.Uppgifter om licensomrden4.vergripande riktlinjer frn lnets viltfrvaltningsdelegation

  Data om lgstammenAvskjutninglgobsSpillningsinventeringKalvvikter

  vriga inventeringar i mn av tillgng (flyginventering, reproduktion, rrelsemnster, ldersfrdelning etc.)

 • Framtagande av plan (forts.)Data om skogenFoderprognoser (framtida avverkningar + foderkvalitt)Skadeinventeringar i mn av tillgng

  Data om vrigt (i mn av tillgng):Trafikolyckor med lgRovdjurens inverkanAndra relevanta data

  Utifrn allt ovanstende formuleras ml fr vinterstammen i lgfrvaltningsomrdet.

 • MlprocessenFakta om lgstammenFakta om lgfoder och skadorDialog mellan markgareoch jgareMl fr lgstammensutveckling

 • DatastdNy databasIT-portalViltdatalgobsAvskjutningJaktlagJASlgjakts-OmrdenArealFretrdareAvskjutningViltolyckaRovdjurs-basSpillnings- och flyginv.SkogligaInv.

 • Aktuella Web-adresserNationella viltolycksrdet: www.viltolycka.se

  Manualer lgfrvaltning (Sveriges Lantbruksuniversitet):http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/algforvaltning/

  Skogsstyrelsen: http://www.skogsstyrelsen.se/

  Jaktlagen: https://lagen.nu/1987:259

  Jaktfrordningen:http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1987:905

  Freskrifter (Naturvrdsverket):http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Lagar-och-styrning/Foreskrifter-och-allmanna-rad/Foreskrifter/

 • Frordning om viltfrvaltningsdelegationer (2009:1474)

  3 besluta om vergripande riktlinjer fr sktsel av lgstammen i lnet

  Mjliga arbetsuppgifter enligt propositionen:- vergripande ansvar- Faststllande av lnsvisa planer och ml, jakttider fr lg, fllavgifter samt lgfrvaltningsomrden- Granskning och faststllande av lgfrvaltningsplaner- Faststlla arealkrav fr tilldelning av lg inom licensomrden- Uppfljning av arbetet inom lgfrvaltningsomrdet

 • Lnsstyrelsen

  Mjliga arbetsuppgifter enligt propositionen:- Registrera lgsktselomrden- Registrer