of 15 /15
NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinātībai karjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA Pakalpojumu departamenta Karjeras attīstības atbalsta nodaļas vecākā speciāliste Rīga, 20.02.2015.

NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA...

Page 1: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinātībaikarjerai un nodarbinātībai

Jeļena ŠaitereNVA Pakalpojumu departamenta

Karjeras attīstības atbalsta nodaļas vecākā speciāliste

Rīga, 20.02.2015.

Page 2: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

Galvenie jautājumi

Darba tirgus prognozēšanas rīks – darbaspēka pieprasījuma i i d

Galvenie jautājumi

izmaiņu tendencesCV un Vakanču portāls – tiem, kas meklē un piedāvā darbuK j k l j iKarjeras e-pakalpojumi:• sevis izzināšana un darba meklēšana• profesiju un izglītības iespēju izzināšana

Informatīvā diena e-vidē: ko piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra?Profilēšana e vidē: kas ir piemērots tieši man?Profilēšana e-vidē: kas ir piemērots tieši man?Pasākumu pieejamības informācijas sistēma:• izglītības iestāžu meklētājs• e-paštestēšana: angļu valodas zināšanu tests• e-reģistrēšanas iespējas pasākumiem

Plāni tuvākajai nākotneiuv j o e

2

Page 3: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

Darba tirgus prognozēšanas rīks –darbaspēka pieprasījuma izmaiņu tendencesdarbaspēka pieprasījuma izmaiņu tendences

Prognozēšanas modelisĪstermiņa (1 gadam) prognozes aprēķinātas, balstoties uz:

Darba devēju aptaujas (NVA)

Pievienotās vērtības

prognozes pa nozarēm (EM)

Pievienotās vērtības pa

nozarēm pagātnes dati

(Eurostat)

Nodarbinātības pa nozarēm

pagātnes dati (Eurostat)

Darbaspēka apsekojumi

(CSP)(Eurostat)

Prognozēšanas rīkswww.nva.gov.lv g

Darba tirgus prognozespa profesijām

Nozaru vai nozaru grupu griezumā (Nozaru grupas)• Tautsaimniecībā kopumā Teritoriālā griezumā• Tautsaimniecībā kopumā• Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība• Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde• Būvniecība• Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un

motociklu remonts

Teritoriālā griezumā• Latvija• Rīga• Pierīga• Kurzeme• Latgale

3

motociklu remonts• Finanšu un apdrošināšanas darbības• Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana• Māksla, izklaide un atpūta

• Latgale• Vidzeme• Zemgale

Page 4: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

Darba tirgus prognozēšanas rīksDarba tirgus prognozēšanas rīks

4

Page 5: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

CV/Vakanču portāls –

Visplašākā vakanču datu bāze Latvijā

ptiem, kas meklē un piedāvā darbu

p j

Iespējas darba devējiem:• publicēt vakances• atrast darbiniekus starp reģistrētajiem darba meklētājiematrast darbiniekus starp reģistrētajiem darba meklētājiem

Iespējas darba meklētājiem:• meklēt darba devēju reģistrētās vakances visā Latvijā –

pēc darbības jomas- pēc darbības jomas- pēc reģiona- papildus meklēšanas parametri: darba alga, darba slodze utt.

• izveidot un publicēt portālā savu CV un pieteikties darba devēja vakancēm

Meklējiet vakancesvai Reģistrējieties,

lai iegūtu papildiespējasd b kl jdarba meklējumos

5

Page 6: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

CV/Vakanču portāls –i k kl i d d b

CV k č tāl āk d b ti 2010 dā

tiem, kas meklē un piedāvā darbuStatistikas dati

CV un vakanču portāls sāka darboties 2010.gadā

GadsReģistrētās brīvās

darba vietasReģistrēto darba

devēju skaitsReģistrēto darba

meklētāju CV skaitsReģistrēto darba

devēju CV apskates skaits

2010 5361 1203 12917 -

2011 29866 1743 10027 18046

2012 46018 1796 9272 72533

2013 32984 2267 9299 39165

2014 16196 2295 10255 104521

Pieprasītāko profesiju top 10

Profesijas Skaits Profesijas Skaits

NOLIKTAVU DARBINIEKI 869 APSARDZES DARBINIEKS 343NOLIKTAVU DARBINIEKI 869 APSARDZES DARBINIEKS 343

IESAIŅOTĀJS (ROKU DARBA) 495 PALĪGSTRĀDNIEKS 334

PAVĀRS 465 PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS 275

Š

6

MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS

454 KLIENTU /PĀRDOŠANAS KONSULTANTS

257

PĀRDEVĒJS KONSULTANTS 397 VIESMĪLIS 241

Page 7: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

CV/Vakanču portāls –i k kl i d d b

Pi ītāk f ij ( tāk i lītīb ) t 20

tiem, kas meklē un piedāvā darbuStatistikas dati

Pieprasītāko profesiju (ar augstāko izglītību) top 20

Profesijas Skaits Profesijas Skaits

ĶIRURĢISKĀS APRŪPESIEPIRKUMU SPECIĀLISTS 138

ĶIRURĢISKĀS APRŪPES MĀSA

41

PROJEKTA VADĪTĀJS 77 VECĀKĀ MEDICĪNAS MĀSA 41

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

67 BĒRNU NEIROLOGS 40SPECIĀLISTS

PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS 64 DIABĒTA APRŪPES MĀSA 40

GALVENĀ MEDICĪNAS MĀSA 62MEDICĪNAS MĀSU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

40SPECIĀLISTI

PROGRAMMĒTĀJS 46 TERAPIJAS MĀSA 40

ĶIRURGS 44VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

40VADĪTĀJI

GINEKOLOGS, DZEMDĪBU SPECIĀLISTS

43 BŪVDARBU VADĪTĀJS 37

GALVENAIS GRĀMATVEDIS 41PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

35

7

SKOLOTĀJS

ĶIRURĢIJAS MĀSA 41 JURISTS 25

Page 8: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

Karjeras e-pakalpojumi: j p p jsevis izzināšana un darba meklēšana

l K jwww.nva.gov.lv → KarjeraInteraktīvie testi sevis izzināšanaiMērķis - tuvāk iepazīties ar savu personību:

k t i tīk k tā t kā t i t t▪ kas tai patīk ▪ ko tā prot ▪ kā to var izmantotCeļā uz darbu: soli pa solim 2. solis

Es eju uz jaunu darbu

3. solis

jaunu darbu

3. solisPastāstietpar sevi!

4. solisPēc darba intervijas

8Katrā solī - Interaktīvās darba lapas treniņam

Page 9: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

Karjeras e-pakalpojumi: j p p jprofesiju un izglītības iespēju izzināšana

www.nva.gov.lv → Karjerag j

E-katalogi Profesiju un ietver teorētisko

materiālu par karjeras un izglītības iespējām

jizglītības iespēju Datu bāzedažādas informācijas atlases

iespējas

I f ā ij t kt ēš i i iInformācijas strukturēšanas principi:24 profesionālās darbības sfērasMērķis: salāgot profesionālās intereses ar profesijas iegūšanas iespējām; ieraudzīt

f i ālā lt tī

P f ij k i i lī īb i ēj

profesionālās alternatīvas

Profesiju apraksti, izglītības iespējas,darba meklēšanas iemaņas

9Tests: Prasmju noteikšanas lapa

Page 10: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

Informatīvā diena e-vidē: k i d N d bi b l ģ ?ko piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra?

Informācija par pieejamo pakalpojumu klāstu un informatīvu atbalstu darba meklēšanā

• Kas ir Nodarbinātības valsts Aģentūra

• Bezdarbnieka statuss, tiesības, pienākumi

• Sadarbība ar NVA darba meklēšanas procesāp

• Individuālais darba meklēšanas plāns

• NVA pakalpojumi bezdarbniekiem, darbameklētājiem un bezdarba riska pakļautāmmeklētājiem un bezdarba riska pakļautāmpersonām

• CV un motivācijas vēstules izveidošana

• Sagatavošanās darba intervijai

• Darba meklēšana ES

10

www.nva.gov.lvKlientiem → Svarīgi zināt → Informatīvās dienas NVA klientiem

Page 11: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

Profilēšana e-vidē: kas ir piemērots tieši man?

Profilēšanas e-versija – esošajiem un potenciālajiem NVA klientiemProfilēšanas e versija esošajiem un potenciālajiem NVA klientiemProfilēšanas e-versija sniedz klientam iespējas:• patstāvīgi diagnosticēt savas darba atrašanas iespējas• noteikt atbilstību NVA pieejamajiem pasākumiem

Bezdarbnieku profilēšanas metodewww.nva.gov.lv

A k tAnketa

Rezultāts:

11

Iepazīstieties ar pasākumuaprakstiem

Page 12: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

Pasākumu pieejamības informācijas sistēmaPasākumu pieejamības informācijas sistēma

Informācija par plānotajiem apmācību pasākumiem:Informācija par plānotajiem apmācību pasākumiem:

Izglītības iestāžu meklētājs

12

Page 13: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

Pasākumu pieejamības informācijas sistēmaPasākumu pieejamības informācijas sistēma

Informācija par plānotajiem apmācību pasākumiem:Informācija par plānotajiem apmācību pasākumiem:

E-paštestēšana: angļu valodas zināšanu tests:www.nva.gov.lv → Klientiem → Neformālās izglītības ieguve ar kuponu metodi

j ik ļ l d i l i i jIespēja noteikt savu angļu valodas zināšanu līmeni, izmantojot rezultātu interpretācijas lapu

E-reģistrēšanas iespējas pasākumiem:ģ p j pPar iespējām šogad elektroniski pieteikties dalībai pasākumos –sekojiet līdzi informācijai www.nva.gov.lv

13

Page 14: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

Plāni tuvākajai nākotnei

Pašapkalpošanās iespējas:

Plāni tuvākajai nākotnei

Pašapkalpošanās iespējas:• darba meklētājiem• darba devējiemdarba devējiemPēc reģistrācijas darba meklētājiem būs iespējas:• atrast un pieteikties sev atbilstošajām vakancēm• pieteikties NVA sniegtajiem pakalpojumiem• pieteikties NVA sniegtajiem pakalpojumiem• sazināties ar NVA vai darba devējiem• pieteikties NVA apmeklējumam klātienē

ģi ij b i jPēc reģistrācijas darba devējiem būs iespējas:• publicēt vakances un atlasīt piemērotus kandidātus• pieteikties pasākumiem un pārvaldīt apstiprināto pasākumu ī t šīstenošanu

• sazināties ar NVA vai klientiem• pieteikties NVA pakalpojumu saņemšanai

Mērķis: uzlabot NVA pakalpojumu kvalitāti un operativitāti, paplašinot neklātienes komunikāciju ar klientiem

14

Page 15: NVA pakalpojumi e-vid karjerai un nodarbinkarjerai un … nedela... · 2015-03-16 · NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinkarjerai un nodarbinātībai Jeļena Šaitere NVA

PALDIES PAR UZMANĪBU!PALDIES PAR UZMANĪBU!

Informācija par pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā www nva gov lvInformācija par pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā www.nva.gov.lvJaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lvLabās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVAJ ākā i D i l l ā htt // d i l / /Jaunākās ziņas: Draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/nva/Jaunākās ziņas: Facebook.com lapā http://www.facebook.com/Nodarbinatiba

20.02.2015 Rīga

15