NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA

 • View
  32

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA. Laikotarpis 2004 11 01-2004 12 08 Tyrimo b ūdas – mišri anketa (150 respondent ų) Tyrimo vieta – Vilnius, Alytus, Marijampolė, Šiauliai. I. KRIMINOLOGINIO TYRIMO TIKSLAS. - PowerPoint PPT Presentation

Text of NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA

 • Laikotarpis 2004 11 01-2004 12 08

  Tyrimo bdas miri anketa (150 respondent)

  Tyrimo vieta Vilnius, Alytus, Marijampol, iauliai

 • I. KRIMINOLOGINIO TYRIMO TIKSLASIsiaikinti 150 atsitiktinai parinkt respondent poir nusikaltim prevencij ir jos priemones.

  Isiaikinti atskir nusikaltim prevencijos priemoni tak nusikalstamumui.

  Nustatyti moni dalyvavim, vykdant prevencines programas.

 • KRIMINOLOGINIO TYRIMO HIPOTEZSmoni suvokimas apie nusikaltim prevencij yra nepakankamas.Gyventojai turi itin neigiam nuomon apie LR vykdom nusikaltim prevencij.Prevencini priemoni rys-tikinimo, prievartos, pagalbos- daugma lygiaverts.Nuo nusikaltimo padarymo geriausiai sulaiko nusikaltimo pavieinimas.Didiausi tak ne kriminalini vertybini nuostat formavimuisi daro eima.Prevencins priemons yra efektyviausios, kada jos taikomos asmenims iki 18 met.

 • II. MONI APKLAUSOS REZULTATAI

 • 1. APKLAUSTJ RESPONDENT AMIUSApklausoje dalyvavo 150 moni.Nuo 18-25 m. dalyvavo 54 asmenys, kas sudaro 36%Nuo 36-45 m. dalyvavo 42 asmenys, kas sudaro 28%Nuo 26-35 m. dalyvavo 30 asmen, kas sudaro 20%Nuo 46-75 m. dalyvavo 24 asmenys, kas sudaro 16%

 • 2. RESPONDENT LYTIS

  Moter apklausta 92, kas sudaro 61% vis apklaustjVyr apklausta 58, kas sudaro 39% vis apklaustj

 • 3. PREVENCIJOS SAMPRATOS SUVOKIMAS34% atsak, kad prevencija- tai tinkamos bausms parinkimas ir vykdymas30% atsak, kad tai priemons, taikomos subjekt, kurie usiima veikla, specialiai nukreipta prie nusikalstamum( prevencija siaurja prasme ). 23% atsak, kad abu paskutiniai variantai teisingi.13% atsak, kad tai yra bet kokia veikla, kuri faktikai daro teigiam tak socialiniam gyvenimui, padeda palaikyti teistvark, maindama grsmes, nusikalstamum ar bent jo al (prevencija plaija prasme ).

 • 4.RESPONDENT NUOMONE, KURI I PREVENCIJOS RI YRA TIKSLINGESN72 mons ( 48% ) teigia, kad tikslingiausia prevencijos ris yra bendroji nukreipta nusikalstamum skatinani veiksni alinim ir neutralizavim.67 mons ( 45% ) teigia, kad tikslingiausia prevencijos ris yra individualioji nukreipta tiesiogiai konkret asmen ar asmen grupLikusieji respondentai t.y. 11, (7%) neturi nuomons.

 • 5. RESPONDENT NUOMONE, KURI I TIKINIMO PRIEMONI, KAIP NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS RIS TINKAMIAUSIA64 apklaustieji teig, kad tai yra nusikalstam veik nenaudingumo paiam nusikaltimo subjektui aikinimas43 apklaustieji teig, kad tai yra veik pavojingumo ir alingumo atskleidimas37 apklaustieji teig, kad tai yra statym, numatyt bausmi aikinimas3 respondentai teig, kad visos priemons vienodai tinkamos3 teig, kad nei viena nra tinkama.

 • PRIEVARTOS PRIEMONI EFEKTYVUMAS PAGAL APKLAUSOS DUOMENIS91(61%) apklaustasis teig, kad tai yra administracins nuobaudos40 (27%) teig, kad tai yra nepilnamei isiuntimas mokymo-aukljimo staig8 (5%)teig, kad tai yra vis variant kombinacija.6 (4%) teig, kad tai yra pareigojimas neivykti i nurodytos vietos5 (3%) teig, kad tai yra bausms neivengiamumas

 • PAGALBOS PRIEMONI EFEKTYVUMAS PAGAL APKLAUSOS DUOMENIS34 mons (22%) teig, kad tai teigiamo elgesio skatinimas 30 moni (20%) teig, kad tai yra minimali darbo ir buities slyg sutvarkymas30 moni (20%) teig, kad tai moralin-psichologin pagalba30 moni (20%)teig, kad tai neigiamos aplinkos pakeitimas16 (11%) teig, kad sutinka su visais atsakymais10 moni (7%) teig, kad tai neigiamos nuomons apie save sugriovimas

 • 12. EFEKTYVIAUSIOS PREVENCINI PRIEMONI RYS44% mano, kad tikinimo43% mano, kad pagalbos.13% mano, kad prievartos

 • 13. MONES LABIAUSIAI SULAIKYT NUO SMULKI NUSIKATIM PADARYMO102 respondentai mano, kad sulaikyt nusikaltimo pavieinimas22 respondentai mano, kad juos sulaikyt neilgos trukms laisvs atmimas16 respondent mano, kad sulaikyt juos nuo nusikaltimo padarymo pinigin bauda8 respondentai mano, kad juos sulaikyt visi ivardinti variantai2 respondentai mano, kad juos sulaikyt sins grauatis.

 • 14. KURIOS I PREVENCIJ VYKDANI INSTITUCIJ YRA INOMOS30 respondent teig inantys Nepilnamei reikal inspekcijas26 respondentai teig inantys Organizacij Stabdyk nusikalstamum 24 respondentai teig inantys Policijos rmjus21 respondentas teig inantis Pataisos inspekcijas16 respondent teig inantys Lietuvos Vieosios policijos biuro prevencijos tarnyb16 respondent teig inantys Saugos tarnybas15 respondent teig inantys auli sjung13 respondent teig inantys Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centr5 respondentai teig inantys Lietuvos kalini globos draugij3 respondentai teig neinantys joki institucij vykdani prevencij.

 • 15. RESPONDENT NUOMON APIE VYKDOM NUSIKALTIM PREVENCIJ LIETUVOJE

 • MONI GRUP, KURIEMS PREVENCINI PRIEMONI TAIKYMAS YRA EFEKTYVIAUSIAS128 respondentai (85%) mano, kad efektyviausias prevencini priemoni taikymas yra iki 18m. moni grupei22 mons (15%) teigia, kad efektyviausias prevencini priemoni taikymas yra nuo 19m iki 25 m.Kategorij nuo 26m iki 45m ir vir 45m nei vienas respondentas nepasirinko

 • ANTIKRIMINALINI VERTYBI NUOSTATAS FORMUOJA107 apklaustieji teig, kad tai formuoja eima13 moni teig, kad tai daro visuomen11 moni mano, kad tai daro teissaugos institucijos6 apklaustieji teig, kad tai formuoja mokykla8 mons sutinka su visais pateiktais variantais.5 mons mano, kad tai daro draugaiNei vienas i apklaustj nenurod, kad tai daro banyia

 • 18.RESPONDENTAI SKIRT SAVO LAS TOKIOMS VYKDOMOMS PROGRAMOMS 70 respondent (46%) savo las skirt socialiai remtin vaik paaugli laisvalaikio organizavimui40 respondent (27%) lieka abejingi ir savo l neskirt jokioms programoms20 respondent (13%) savo las skirt prekybos monmis prevencinei programai16 respondent (11%) savo las skirt nepilnamei kriminalins justicijos reformos programai4 respondentai (3%) savo las skirt nusikaltli resocializacijai

 • KRIMIN0LOGINIO TYRIMO IVADOSAtlikus kriminologin tyrim ir apklausus 150 respondent, darome ivadas, jog:

  moni suvokimas apie nusikaltim prevencij yra nepakankamas.

  Maai moni prevencija asocijuojasi su nubaudimu. Apklaustieji ino labai maai arba i vis neino institucij, vykdani nusikaltim prevencij. Didelis procentas moni i vis yra abejingi vykdomoms prevencinms programoms.Gyventojai turi itin neigiam nuomon apie LR vykdom nusikaltim prevencij.Daugiau nei pus respondent vykdom nusikaltim prevencij vertina neigiamai, o tredalis i vis neturi nuomons ir tik maiau nei deimtadalis moni tai vertina teigiamai.Aklaustj nuomone, didiausi tak ne kriminalini vertybini nuostat formavimuisi daro eima.i hipotez pasiteisino, kadangi i 150 respondent 107 tai patvirtino. Kiti altiniai buvo madaug lygiaveriai ir beveik nedarantys takos.

 • KRIMIN0LOGINIO TYRIMO IVAD TSINYS:Prevencins priemons yra efektyviausios, kada jos taikomos asmenims iki 18 met.Su ia ikelta hipoteze sutiko didioji dalis respondent 85%, kadangi iuo laikotarpiu lengviausia takoti mogaus psichin bkl bei jo mstysen.Nuo nusikaltimo padarymo geriausiai sulaiko nusikaltimo pavieinimas.Su iuo teiginiu sutiko 68% respondent. Kadangi nusikaltimo pavieinimas tolygus didiausiai bausmei.Prevencini priemoni rys-tikinimo, prievartos, pagalbos - daugma lygiaverts.i hipotez nepasiteisino, kadangi pagal kriminologinio tyrimo duomenis pagalbos ir tikinimo priemons efektyvesns nei prievartos.

 • GODA LEINSKAITINGRIDA AGENTAITESLOVA BANKAUSKAIT JOVITA STAGNINAITJULIJA PRANIAUSKAITREDA SKRODENYTTvbd01-22004 12 08