of 35 /35
Nuklearmedicin på Sahlgrenska Jakob Himmelman

Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin...

 • Nuklearmedicin på

  Sahlgrenska

  Jakob Himmelman

 • Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska - organisation

  Områden inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

 • Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

 • Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

  IMG_2542

 • Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

 • Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

 • Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

 • Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

 • Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

 • Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

 • Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

 • Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

 • Gammakamera och PET-diagnostik

  Strålskydd

  Forskning och utbildning

  Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

 • Gammakamera och PET-diagnostik

  Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

  Undersökningarna genomförs av

  Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi

  Skelettscintigrafi

  Myocardscintigrafi

  CBF

  Lungscintigrafi

  In-111 Octreoscan m fl

  Totalt ca 5500 us/år

 • Skelett

 • Myocard

 • Myocard

 • Myocard

 • CBF

 • Radiospirometri

 • Octreotid

 • Gammakamerarenografi

 • Gammakamerarenografi

 • PET/CT

 • PET/CT

 • Radionuklidterapi

  Behandlingsansvarig läkare tillhör JK

  Terapi med I-131

  ca 200 pat/år

  Lu-177

  ca 20 st/år

  Andra isotoper: P-32, Y-90, Sm-153

  Nuklearmedicins fysik SU/Sahlgrenska

 • Nuklearmedicins fysik SU/Sahlgrenska

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

  An

  tal b

  eh

  an

  dlin

  ge

  r o

  ch

  un

  de

  rsö

  kn

  ing

  ar

  Årtal

  Isotopbehandlingen I-131 Ca

  I-131 Hyper

  P-32

  Sr-89

  Y-90 led

  I-131 MIBG

  I-131 test

  Upptagsm

  Tc99m scint

  Lu-177

  Y-90 lever

  SM-153

  Radium

  I-131 Ca

 • Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

 • J-131TERAPI

  thxbilder två terapier

  JOD-131 behandling

  Bildtagning efter terapidoser

  040617 och 041118

  Thorax framifrån och bakifrån

  Upptag i vä thorax ses ej

  efter 1:a behandlingen

  En del nya upptag i hö thorax

  4000 MBq

  6000 MBq

 • Lu-177 behandling

  Lu-177 kan användas för behandling av tumörer med somatostatinreceptorer.

  Patienten injiceras med Lu-177 (Lu-177 DOTA Tyr3 octreotat) som binder till receptorerna och strålar sönder cellen.

  Sönderfall: elektroner (147 keV)

  Halveringstid: 6,7 dagar

 • Beredning och tillverkning av radiofarmaka

  Ett radiofarmakon är ett radioaktivt läkemedel som

  innehåller en radioaktiv isotop (radionuklid) och en

  bärarsubstans. Bärarsubstansen ser till att den

  radioaktiva isotopen tas upp i det organ man vill

  undersöka/behandla. Ofta används samma radionuklid

  till olika bärarsubstanser (t ex Tc-99m eller F-18).

  Nuklearmedicins fysik SU/Sahlgrenska

 • Bärarsubstanser kopplade till Tc-99m

  Bärare

  DTPA

  MAG3

  MDP, HDP

  MAA

  HMPOA

  Organ

  Njurar

  Njurar

  Skelett

  Lunga

  Hjärna

 • Vanligt använda isotoper

  Jod-isotop vid undersökning och behandling av sköldkörteln

  (tyreoidea), Tc-99m för bildtagning med gammakamera och F-18 för

  bildtagning med PET-kamera. Man ger radioaktivt jod vid

  behandling av sköldkörteln pga att sköldkörteln använder sig av jod

  för produktion av hormon och tar därför upp jodet. För jod behövs

  ingen bärarsubstans.

  Isotop T½ Stråltyp Användning

  I-131 8 dygn elektroner terapi

  fotoner bildtagning

  Tc-99m 6 timmar fotoner bildtagning

  F-18 1h 50min positron bildtagning

 • Tack!