35
Nuklearmedicin på Sahlgrenska Jakob Himmelman

Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin på

Sahlgrenska

Jakob Himmelman

Page 2: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska - organisation

Områden inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Page 3: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Page 4: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Page 5: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

IMG_2542

Page 6: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Page 7: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Page 8: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Page 9: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Page 10: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Page 11: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Page 12: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Page 13: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Page 14: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Gammakamera och PET-diagnostik

Strålskydd

Forskning och utbildning

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Page 15: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Gammakamera och PET-diagnostik

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Undersökningarna genomförs av

Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi

Skelettscintigrafi

Myocardscintigrafi

CBF

Lungscintigrafi

In-111 Octreoscan m fl

Totalt ca 5500 us/år

Page 16: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Skelett

Page 17: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Myocard

Page 18: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Myocard

Page 19: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Myocard

Page 20: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

CBF

Page 21: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Radiospirometri

Page 22: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Octreotid

Page 23: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Gammakamerarenografi

Page 24: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Gammakamerarenografi

Page 25: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

PET/CT

Page 26: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

PET/CT

Page 27: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Radionuklidterapi

Behandlingsansvarig läkare tillhör JK

Terapi med I-131

ca 200 pat/år

Lu-177

ca 20 st/år

Andra isotoper: P-32, Y-90, Sm-153

Nuklearmedicins fysik SU/Sahlgrenska

Page 28: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicins fysik SU/Sahlgrenska

0

100

200

300

400

500

600

700

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

An

tal b

eh

an

dlin

ge

r o

ch

un

de

rsö

kn

ing

ar

Årtal

Isotopbehandlingen I-131 Ca

I-131 Hyper

P-32

Sr-89

Y-90 led

I-131 MIBG

I-131 test

Upptagsm

Tc99m scint

Lu-177

Y-90 lever

SM-153

Radium

I-131 Ca

Page 29: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska

Page 30: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

J-131TERAPI

thxbilder två terapier

JOD-131 behandling

Bildtagning efter terapidoser

040617 och 041118

Thorax framifrån och bakifrån

Upptag i vä thorax ses ej

efter 1:a behandlingen

En del nya upptag i hö thorax

4000 MBq

6000 MBq

Page 31: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Lu-177 behandling

Lu-177 kan användas för behandling av tumörer med somatostatinreceptorer.

Patienten injiceras med Lu-177 (Lu-177 DOTA Tyr3 octreotat) som binder till receptorerna och strålar sönder cellen.

Sönderfall: elektroner (147 keV)

Halveringstid: 6,7 dagar

Page 32: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Beredning och tillverkning av radiofarmaka

Ett radiofarmakon är ett radioaktivt läkemedel som

innehåller en radioaktiv isotop (radionuklid) och en

bärarsubstans. Bärarsubstansen ser till att den

radioaktiva isotopen tas upp i det organ man vill

undersöka/behandla. Ofta används samma radionuklid

till olika bärarsubstanser (t ex Tc-99m eller F-18).

Nuklearmedicins fysik SU/Sahlgrenska

Page 33: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Bärarsubstanser kopplade till Tc-99m

Bärare

DTPA

MAG3

MDP, HDP

MAA

HMPOA

Organ

Njurar

Njurar

Skelett

Lunga

Hjärna

Page 34: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Vanligt använda isotoper

Jod-isotop vid undersökning och behandling av sköldkörteln

(tyreoidea), Tc-99m för bildtagning med gammakamera och F-18 för

bildtagning med PET-kamera. Man ger radioaktivt jod vid

behandling av sköldkörteln pga att sköldkörteln använder sig av jod

för produktion av hormon och tar därför upp jodet. För jod behövs

ingen bärarsubstans.

Isotop T½ Stråltyp Användning

I-131 8 dygn elektroner terapi

fotoner bildtagning

Tc-99m 6 timmar fotoner bildtagning

F-18 1h 50min positron bildtagning

Page 35: Nuklearmedicin på Sahlgrenska · 2018. 10. 1. · Gammakamera och PET-diagnostik Nuklearmedicin SU/Sahlgrenska Undersökningarna genomförs av Nuklearmedicin, Klinisk Fysiologi Skelettscintigrafi

Tack!