Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

Embed Size (px)

Text of Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  1/82

  REGULAMENT GENERAL DE MANEVRE

  ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE DE MEDIE ŞI ÎNALTĂ TENSIUNE

  NTE 009/10/00

  Elaborator: C.N. TRANSELECTRICA S.A.

  Executant: C.N.TRANSELECTRICA – UNO DEN

  Aprobat prin Ordinul nr. 2 din 2!."#.2"$" al pre%edintelui ANRE

  &nlocuie%te 'E $$#()2

  2010

  1

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  2/82

  REGULAMENT GENERAL DE MANEVRE ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE DEMEDIE ŞI ÎNALTĂ TENSIUNE

  CA'ITOLUL I. SCOP

  Art.$ 're*entul Re+ula,ent are drept -cop -tabilirea ,odului de pre+tire/ or+ani*are %i e0ectuare

  a ,ane1relor n in-tala3iile electrice din SEN/ n 1ederea de-0%urrii corecte a ace-tora/ precu, %i

  a -arcinilor %i re-pon-abilit3ilor per-oanelor care particip la pre+tirea/ or+ani*area %i e0ectuarea

  ,ane1relor.

  CA'ITOLUL II. DOMENIUL DE APLICARE

  Art.2 Re+ula,entul 4eneral de 5ane1re e-te un act nor,ati1 care 0ace parte din -i-te,ul de

  re+le,entri ce con-tituie le+i-la3ia -ecundar pentru 0unc3ionarea SEN.

   Art.3 6$7  're*entul Re+ula,ent -e aplic la ,ane1re n in-tala3iile de  producere, transport şi

  distribuţie a ener+iei electrice ale sectorului energiei electrice precu, %i n in-tala3iile electrice

  ale con-u,atorilor din SEN/ n con0or,itate cu principiile de conducere prin dispecer a SEN şi

  Ordinul de investire a centrelor de dispecer cu atribute ale autorităţii de conducere prin

  dispecer  

  62 ) 're*entul Re+ula,ent -e re0er nu,ai la ,ane1rele executate n in-tala3iile de ,edie %i

  nalt ten-iune.

    687 Di-po*i3iile locale/ procedurile %i in-truc3iunile pri1ind e0ectuarea ,ane1relor n in-tala3iile

  din Sistemul Electroenergetic Naţional   6SEN7 -e -tabile-c n con0or,itate cu pre1ederile

   pre*entului Re+ula,ent9 re+le,entrile( nor,ati1ele tenice au prioritate 0a3 de cele

  econo,ice(or+ani*atorice dac -e pot e1ita pierderi de 1ie3i o,ene%ti/ ani,ale/ deteriorarea

  ,ediului %i a ecipa,entelor.

  Art.; Re+ula,entul +eneral de ,ane1re n in-tala3iile electrice 6R457 e-te elaborat de

  Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A.

  Art. Re+ula,entul +eneral de ,ane1re -e aprob prin ordin de ctre  Autoritatea Naţionala de

   Reglementare n !omeniul Energiei " A#N#R#E# 6denu,it n continuare Autoritatea Competentă)#

  Art.! 're1ederile ace-tul Re+ula,ent -unt n concordan3 cu Codul Te$nic al Reţelei Electrice de

  Transport, Codul Te$nic al Reţelelor Electrice de !istribuţie/ Codul Comercial al pietei angro de

  energie electrica %i au prioritate 0a3 de intere-ele indi1iduale de natur econo,ic -au 0inanciar

  ale de3intorilor %i utili*atorilor re3elelor electrice de tran-port %i di-tribu3ie#

  2

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  3/82

  CA'ITOLUL III.   DEFINIŢII

  Art.<   &n Re+ula,ent -e 0olo-e-c ur,toarele ,oduri de indicare a +radului de obli+ati1itate a

   pre1ederilor con3inute:

  = trebuie/ este necesar  indic obli+ati1itatea -trict a re-pectrii pre1ederilor n cau*.

  = de regulă  indic 0aptul c pre1ederea re-pecti1 trebuie - 0ie aplicat n ,a>oritatea ca*urilor9

  nere-pectarea unei a-t0el de pre1ederi trebuie - 0ie te,einic >u-ti0icat.

  = se recomandă indic o re*ol1are pre0erabil/ care trebuie - 0ie a1ut n 1edere la -olu3ionarea

   proble,ei9 nere-pectarea unei a-t0el de pre1ederi nu trebuie >u-ti0icat.

  = se admite  indic o -olu3ie -ati-0ctoare/ care poate 0i aplicat n ca*uri particulare/ 0iindobli+atorie >u-ti0icarea ei.

  S=au de0init ter,eni %i expre-ii utili*ate n cuprin-ul Re+ula,entului/ dup cu, ur,ea*:

   Autoritatea Competentă Autoritatea Na3ional de Re+le,entare n do,eniul Ener+iei – 

  ANRE

   Autoritatea de conducere

  operativă

  An-a,blul atributelor cu care e-te in1e-tit un centru  de

  conducere prin dispecer, n -copul conducerii operative Avarie de sistem

  electroenergetic

  Stare de 0unc3ionare re*ultat dup pierderea unor -ur-e de

  ali,entare -au a unor in-tala3ii i,portante ale re3elei de

  tran-port caracteri*at prin 1alori ale para,etrilor de re+i, n

  a0r li,itelor ad,i-ibile -au prin o-cila3ii de ,are a,plitudine

  care pot periclita  %uncţionarea n sincronism

   Avarie e&tinsă de sistem

  electroenergetic

  A1arie de -i-te, electroener+etic care are ca e0ect %i

  ntreruperea ali,entrii con-u,atorilor dintr=o *on de -i-te,

  -au din ntre+ul -i-te,#Centru de dispecer  Structura or+ani*atoric care e-te in1e-tit cu atributele

  autorit3ii de conducere prin dispecer a-upra unor ecipa,ente

  %i in-tala3ii din SEN.

  Codul comercial al pieţei

  angro de energie electrică

  'Codul Comercial)

  Colec3ie de re+le,entri re0eritoare la rela3iile co,erciale pe

   pia3a an+ro a ener+iei electrice 6de0inirea participan3ilor %i a

  re+ulilor pie3ei(  nre+i-trare/ o0ertare/ e0ectuare de pl3i/

  nceiere de tran*ac3ii/ con-tituiri de +aran3ii/ re+ulari*ri/

   penalit3i 0inanciare/ etc7.

  3

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  4/82

  Codul Te$nic al Reţelelor

   Electrice de !istribuţie 'Cod

   RE!)

  Colec3ie de re+le,entri cu caracter tenic prin care -e

  -tabile-c re+uli %i proceduri obli+atorii pentru to3i participan3ii

  la pia3a ener+iei/ pentru plani0icarea/ de*1oltarea/ exploatarea/

  ad,ini-trarea %i ntre3inerea re3elelor electrice de di-tribu3ie.

  Codul Te$nic al Reţelei

   Electrice de Transport 'Cod

   RET)

  Colec3ie de re+le,entri cu caracter tenic prin care -e

  -tabile-c re+uli %i proceduri obli+atorii pentru to3i participan3ii

  la pia3a ener+iei pentru plani0icarea/ de*1oltarea/ exploatarea/

  ad,ini-trarea %i ntre3inerea re3elelor electrice de tran-port

  Compania Naţională de

  Transport al Energiei

   Electrice TRANSEECTR*C+

  S#A#

  Societate co,ercial de intere- public %i na3ional care

  de-0%oar acti1it3i -peci0ice de Operator de Transport,

  Operator de Sistem 6di-pecer7 Operator Comercial 6bur- a

  ener+iei7 %i coordonarea plani0icrii/ de*1oltrii  sistemului

  electroenergetic n ba*a politicii ener+etice na3ionale.

  Comanda de e&ecuţie Atribut al autorit3ii de conducere prin di-pecer cu care e-te

  in1e-tit un centru de di-pecer prin care i -e per,ite a e0ectua

  ,ane1e de execu3ie %i re+la>ul para,etrilor de 0unc3ionare n

  in-tala3ii utili*and un -i-te, telein0or,a3ional .Co,anda de

  execu3ie -e poate con-idera co,anda ne,i>locita dac

  teleco,anda e-te e0ectuata de per-onal operati1 din alt punct

  decat centrul de di-pecer -au ca,era de co,anda a in-tala3iei.

  Comanda operativă a SEN  Co,ponent a conducerii prin dispecer a SEN care con-t n

  co,anda exercitat ierari*at/ n ti,p real de ctre un centru

  de dispecer re0eritoare la ac3iunile a-upra ecipa,entelor %i

  in-tala3iilor din SEN n -copul coordonrii ace-tora %i

  ,en3inerii SEN n -tare normală de %uncţionare#

  Conducere prin dispecer

  'Conducere operativă )

  Acti1itate tenic -peci0ic -ectorului ener+iei electrice care

  e-te e0ectuat de unit3i -peciali*ate ce au rela3ii de autoritate

  a-upra participan3ilor la pia3a ener+iei electrice/ n -copul

  conducerii coordonate a in-tala3iilor %i ecipa,entelor 

  co,ponente ale SEN care nece-it o co,and unitar.

  4

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  5/82

  Contingenţă simplă Ie%irea din 0unc3iune ca ur,are a unui incident  a unui -in+ur

  ecipa,ent din SEN/ care poate 0i un circuit de linie/ o unitate

  de tran-0or,are dintr=o staţie electrică/ un grup generator  -au

  un con-u, concentrat.

  Criteriu 'n-) Criteriu de di,en-ionare %i 1eri0icare a unui -i-te,

  electroener+etic care e-te -ati-0cut dac/ n ur,a unei

  contingenţe simple(

  - nu au loc ntreruperi n ali,entarea consumatorilor de

  energie electrică.

  - -i-te,ul r,?ne unitar9

  - nu declan%ea* alte ecipa,ente9

  - SEN trece ntr=un re+i, -ta3ionar cu parametri normali de

   %uncţionare.

  - nu -unt a0ectate contractele %i con1en3iile nceiate pri1ind

  tran-0erul de putere prin SEN %i intre SEN %i 1ecini.

  Criteriul 'n-) e-te ndeplinit c?nd puterea total +enerat ntr=

  o *on poate 0i tran-portat n condi3ii de ie%ire din 0unc3iune a

  unui ele,ent de re3ea , 0r a ie%i din li,itele para,etrilor 

   stării normale de %uncţionare#

  Ob-er1a3ie: -e con-ider c -ce,a cu 6n7 ecipa,ente e-te: 

  - Sce,a co,plet a SEN 6n ca*ul e1alurii -i+uran3ei de

  0unc3ionare n acti1itatea de plani0icare a de*1oltrii

  re3elei ).

  - Sc$ema programată de %uncţionare 6n ca*ul e1alurii

  -i+uran3ei n 0unc3ionare n acti1itatea de pro+ra,are a

  0unc3ionrii79

  - Sce,a n care -e 0unc3ionea* n ,o,entul con-iderat 6n

  ca*ul e1alurii -i+uran3ei n 0unc3ionare n acti1itatea de

  conducere operati17.

  Criteriul de stabilitate statică Criteriu de di,en-ionare %i 1eri0icare prin re-pectarea puterilor

  li,it de -tabilitate n secţiunile SEN a-t0el nc?t - 0ie

  a-i+urat re/erva de stabilitate staţică(

  5

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  6/82

  $. de 2"@ din puterea limită de stabilitate pentru 0iecare

   secţiune, n -ce,a cu 6n7 ele,ente n 0unc3iune.

  2. De #@ din puterea limită de stabilitate n ca*ul unei

  contingenţe simple 3in?nd -ea,a %i de puterea 0luctuant '0 .

  'uterea ,axi, ad,i-ibil n secţiune care a-i+ur o anu,it

  re/ervă de stabilitate statică -e calculea* cu 0or,ula:

  $""$

    [email protected]

  li,

  .,axre/ 

    %  ita

  adm  0 

   1  1  1 

  +

  =

  unde

   1c 1   %     ;/$=

  'li,it e-te limita de stabilitate statică n secţiune.

  'c e-te puterea con-u,at n *ona cu cel ,ai ,ic con-u, de o

   parte %i de alta a -ec3iunii9

   re* e-te procentul nor,at de re/ervă de stabilitate statică pe

   secţiune#

  Curbă de sarcină E1olu3ia -arcinii n 0unc3ie de ti,p. !ispeceri/are Conducerea SEN cu luarea n con-iderare a pro+ra,rii

  operati1e %i cu re-pectarea condi3iilor tenice de -i+uran3 %i

  calitate a 0unc3ionrii SEN.

   Energi/are 'n vederea

  restaurării %uncţionării SEN)

  'rocedura de punere -ub ten-iune a ele,entelor de re3ea ntr=un

  tra-eu pre-tabilit de re-taurare/ din +rupuri +eneratoare cu

  capacitate de pornire 0r ali,entare din -i-te, 6cu -ur-e

   proprii de pornire7 -au dintr=un -i-te, electroener+etic 1ecin. 2uncţionare n paralel

  '%uncţionare n sincronism)

  Stare de 0unc3ionare a unui an-a,blu de grupuri generatoare

  interconectate printr=o re3ea de curent alternati1 , caracteri*at

   prin 0aptul c 0a*orii ten-iunilor electro,otoare ale tuturor 

   grupurilor generatoare -e rote-c -incron 

  3ol de consum 'gol de

   sarcină)

  Baloarea ,ini, a -arcinii nre+i-trat ntr=o perioad de ti,p.

  3rup 'generator) An-a,blu de ,a%ini rotati1e de-tinat - tran-0or,e ener+ia dealt 0or, n ener+ie electric

   *nstalaţie electrică de medie E-te instalaţia electrică la care ten-iunea de lucru a pr3ilor6

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  7/82

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  8/82

   1arametri normali de

   %uncţionare SEN 

  'ara,etrii care re-pect -i,ultan toate 1alorile li,it de

  0unc3ionare de durat i,pu-e de:

  $. 'ara,etrii tenici de calitate pentru -er1iciul de tran-port al

  ener+iei electrice9

  2. Standardul de per0or,an3 pentru -er1iciul de 0urni*are al

  ener+iei electrice.

  8. Standardul de per0or,an3 pentru -er1iciul de di-tribu3ie al

  ener+iei electrice.

   1erturbaţie 5odi0icare/ de ori+ine intern -au extern care apare la un

  ecipa,ent -au ntr=un -i-te, electroener+etic %i care a0ectea* starea normală de %uncţionare#

   1ierderi te$nice de energie Inte+rala n 0unc3ie de ti,p/ pe un inter1al deter,inat/ a

  di0eren3ei ntre puterea acti1 total la intrarea %i re-pecti1

  ie%irea dintr=o re3ea/ dintr=o parte de re3ea -au dintr=un ele,ent

  de re3ea#

   1erturbaţie ma4oră Scurtcircuite/ declan%ri de linii/ unit3i de tran-0or,are -au

   grupuri generatoare  care deter,in abateri -e,ni0icati1e ale

   para,etrilor de 0unc3ionare ai SEN. 1lani%icarea operaţională Acti1itate con-t?nd n plani0icarea de ctre Transelectrică  a

   sc$emei normale de %uncţionare  pentru RET %i re3eaua de

  $$"B din autoritatea - de deci*ie/ a sc$emei de %uncţionare pe

  di0erite ori*onturi de ti,p 6lunar/ anual etc.7 %i n anali*a

   siguranţei n %uncţionare a SEN#

   1lanul de Apărare a SENmpotriva perturbaţiilor

  ma4ore

  Docu,entul con3in?nd ,-uri tenice %i or+ani*atorice/ cu rolde a ,piedica extinderea a1ariilor n SEN %i de a li,ita

  con-ecin3ele ace-tora.

   1lanul de restaurare a

   %uncţionării SEN după

  răm6nerea parţială sau totală

   %ără tensiune

  Docu,entul con3in?nd toate ,-urile tenice %i or+ani*atorice

  ce -e iau n 1ederea re1enirii la starea normală de %uncţionare

  dup un colap- al SEN -au al unei /one a SEN!

   Restricţii 'de reţea) Situa3iile care pot apare n exploatare c?nd circula3ia de puterentre dou noduri -au *one ale re3elei e-te li,itat din punct de

  "

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  9/82

  1edere al normelor  pri1ind -i+uran3a SEN iar ace-t lucru are

  con-ecin3e a-upra ,odului n care ur,ea* a 0i di-peceri*ate

   grupurile generatoare din cele dou *one Re/erva de stabilitate statică

  ntro secţiune 

  Rst  [%]

  Se calculea* cu 0or,ula :

  R -t = [('li,ita - '0   - '0unc3ionare) / '0unc3ionare  ] x$"" [%]unde: 'li,ita = puterea limită de stabilitate statică ntr=o secţiune

  a SEN 9

  '0unc3ionare= puterea care tran*itea* o secţiune a SEN  n

  ,o,entul e1alurii.

  '0  = puterea %luctuantă#

  SCA!A Si-te, in0or,atic de ,onitori*are/ co,and %i aci*i3ie de date

  a unui proce- tenolo+ic(in-tala3ie.Sc$ema de %uncţionare Sce,a electric de conexiuni a ecipa,entelor %i aparata>ului

   pri,ar dintr=o in-tala3ie/ re3ea -au -i-te, electroener+etic/

  inclu-i1 -tarea protec3iilor prin relee %i auto,ati*rile de -i-te,

  a0erente/ n care -e 0unc3ionea* la un ,o,ent dat.

  Sc$ema normală de

   %uncţionare

  Sc$ema de %uncţionare  aprobat de centrul de dispecer   cu

  autoritate de deci*ie pentru o perioad de ti,p deter,inat

  Sc$ema programată de

   %uncţionare

  Sc$ema de %uncţionare  aprobat de centrul de dispecer   cu

  autoritate de deci*ie pentru *iua lucrtoare ur,toare %i/ dup

  ca*/ pentru *ilele nelucrtoare care o preced/ 3in?nd cont de

  -itua3ia ener+etic/ retra+erile din exploatare %i

  indi-ponibilit3ile din SEN.

  Scurtcircuit  Le+tura +al1anic accidental -au inten3ionat printr=o

  i,pedan3 de 1aloare relati1 redu- ntre dou -au ,ai ,ulte

   puncte ale unui circuit care/ n re+i, nor,al/ au ten-iuni

  di0erite.

  Secţiune 'a SEN) Totalitatea liniilor electrice care lea+ dou *one ale SEN.

  Sisteme electroenergetice

  interconectate sincron

  An-a,blul de -i-te,e electroener+etice ce au un re+i, co,un

  de 0unctionare le+aturile electrice intre ele 0iind reali*ate prin

  linii de interconexiune in curent alternati1

  Stabilitate statică 'stabilitate

  la perturbaţii mici)

  Capacitate a unui -i-te, electroener+etic de a a>un+e ntr=o

  -tare de re+i, per,anent identic cu re+i,ul ini3ial -au 0oarte

  aproape de ace-ta/ n ur,a unei perturbaţii ,ici oarecare.Stabilitate tran/itorie Capacitate a unui -i-te, electroener+etic de a re1eni la o -tare

  9

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  10/82

  de 0unc3ionare -incron dup una -au ,ai ,ulte perturbaţii

  ,a>ore.

  Starea critică Re+i, per,anent n care in-tala3ia electric -au Si-te,ul

  electroener+etic 0unc3ionea* cu para,etrii n a0r li,itelor

  nor,ale.Starea normală de %uncţionare Stare de 0unc3ionare care ndepline%te ur,toarele criterii:

  1.  para,etrii de 0unc3ionare -unt parametrii normali de

   %uncţionare

  2. e-te -tarea sigură de %uncţionare

  Starea perturbată de

   %uncţionare

  Orice -tare di0erit de starea normală de %uncţionare#

  Starea sigură de %uncţionare Starea de %uncţionare n care sunt satis%ăcute criteriul de

  -i+uran3/ 6n=$7/ criteriul de -tabilitate -ta3ic  şi condiţiile de

  -tabilitate tran*itorie.

  Staţie electrică de cone&iuni

  'nod de reţea)

  In-tala3ie electric a crei 0unc3iune e-te de a reali*a le+tura

  electric ntre dou -au ,ai ,ulte ecipa,ente ener+etice 6linii/

  tran-0or,atoare/ autotran-0or,atoare7

  Staţie electrică de

  trans%ormare 'nod de reţea)

  In-tala3ie electric a crei 0unc3iune e-te de a tran-0era ener+ia

  electric ntre dou re3ele de ten-iuni di0erite.Telecomanda  Ac3ionarea de la di-tan3 a aparatelor de co,uta3ie %i re+la> din

  alt loc dec?t ca,era de co,and a unei -ta3ii ( centrale.

  Centru de telecomanda şi

   supraveg$ere instalaţii

  Structura operati1 de ,onitori*are %i operare de la di-tanta a

  in-tala3iilor 0r per-onal .

  76r% de consum 'v6r% de

   sarcină)

  Baloarea ,axi, a con-u,ului(-arcinii nre+i-trat ntr=o

   perioad de ti,p.

   8ona de reţea Un an-a,blu de ecipa,ente %i in-tala3ii le+ate ntre ele 6o

   parte a unei re3ele electrice7/ operate de aceea%i 0or,a3ie de

   per-onal operati1 6excep3ie 0c?nd doar ele,entele

  teleco,andate pentru perioada c?nd -unt pe teleco,and7.

   8onă 'de sistem) 'arte -e,ni0icati1 a unui -i-te, electroener+etic 0or,at dintr=

  un an-a,blu de linii %i -ta3ii electrice +rupate n concordan3 cu

  un criteriu -tabilit 6ad,ini-tra3i1/ +eo+ra0ic/ opera3ional -.a.7

  10

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  11/82

  Al3i ter,eni utili*a3i -unt de0ini3i n Le+ea ener+iei electrice nr. $8(2""

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  12/82

  RAR  Reanclan%area auto,at rapid

  SD Sucur-al de di-tribu3ie

  ST Sucur-al de tran-port

  SEN Si-te,ul Electroener+etic Na3ional

  S) Sta3ie electric de tran-0or,areTFO Tran-,i-iuni prin 0ibr optic

  TIF Tran-,i-iuni prin nalt 0rec1en3

  CA'ITOLUL IB. DEFINIŢII GENERALE

   Exploatarea operativă

  Art.# Se de0ine-c ur,toarele no3iuni pri1itoare la exploatarea operati1:

  6$7 U*+)'),' -, ,.&')'$, e-te entitatea or+ani*atoric 6or+anul de -tat/ in-titu3ia public/

  a-ocia3ia de orice 0el/ re+ia autono,/ -ocietatea co,ercial/ u*ina/ 0abrica/ 0iliala/ di1i*ia/

  -ucur-ala %i alte a-e,enea7 creia i re1ine obli+a3ia prin Re+ula,entul propriu de or+ani*are %i

  0unc3ionare -au prin Statut - exploate*e 6 - ntre3in/ - repare -i(-au - a-i+ure conducerea

  operativă) n in-tala3iile electrice pe care le +e-tionea*(ad,ini-trea* -au le=a preluat prin

  con1en3ie de exploatare6operare7 de la proprietar( ad,ini-trator.

  Ecipa,entele unei unit3i de exploatare -e atribuie n exploatare ne,i>locit:

  - -ubunit3ilor proprii9

  -  altor unit3i de exploatare/ n ba*a con1en3iilor de exploatare.

  627 P,$*'% &,$')+  e-te per-onalul care are ca -arcin de -er1iciu ,onitori*area

  0unc3ionrii ecipa,entelor/ executarea opera3iilor %i ,ane1relor n ,od ne,i>locit 6local -au prin

  teleco,anda7 ntr=o in-tala3ie electric 6 staţie, centrală electrică etc.7 -au ntr=un an-a,blu0unc3ional de ecipa,ente %i in-tala3ii electrice 6 grup de staţii, /onă de reţea electrică etc#7. &n

  ca*ul in-tala3iilor teleco,andate/ pentru perioada c?nd -unt pe teleco,and/ o aceea%i 0or,a3ie de

   per-onal operati1 poate co,anda in-tala3ii a,pla-ate n teritorii di0erite

  'er-onalul operati1 0ace parte/ de re+ul/ din -ubunitatea care are in-tala3ia re-pecti1 n

  +e-tiune(ad,ini-trare -au exploatare ne,i>locit %i %i de-0%oar acti1itatea n cadrul in-tala3iei -au

  a-upra in-tala3iei.

  12

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  13/82

  &n ca*ul in-tala3iilor teleco,andate/ pe perioada c?nd -unt n re+i, de operare prin

  teleco,and/ in-tala3iile pot 0i teleco,andate de alt per-onal operati1 care %i de-0%oar acti1itatea

  ntr=un punct de teleco,and %i -upra1e+ere a,pla-at n a0ara in-tala3iei.

   No,inali*area in-tala3iilor -au ecipa,entelor care -e a0l n operarea unei 0or,a3ii -e 0ace

   prin deci*ia unit3ii -au -ubunit3ii de exploatare.

  687 Subunitatea de exploatare ne,i>locit a in-tala3iei -au  /onei de  reţea electrică  a-i+ur

  de-0%urarea ur,toarelor acti1it3i operati1e:

  a7 ntoc,irea/ 1eri0icarea %i aprobarea 0oilor de ,ane1r de execu3ie9

   b7 di-punerea ,ane1relor de execu3ie9

  c) e0ectuarea operatiilor/ ,ane1relor de execu3ie n ,od ne,i>locit de ctre per-onalul operati1 din

  in-tala3ie -au *ona de reţea re-pecti1 6 staţii electrice de trans%ormare si9sau cone&iunii, centrale

  electrice, *one de reţea etc.7.

  6;7 'er-onalul operati1 al -ubunit3ii de exploatare/ nu,it n ace-t -cop/ r-punde de ordinea

  detaliat de execu3ie pe opera3ii a unei ,ane1re n in-tala3ia -au *ona de reţea electrică re-pecti1/

  de corectitudinea 0oii de ,ane1r de execu3ie %i corectitudinea di-po*i3iilor de execu3ie pe opera3ii a

  ,ane1relor.

  67 'er-oanele r-pun*toare de de-0%urarea ,ane1relor de execu3ie -unt :

  a)  per-oanele care ntoc,e-c/ 1eri0ic %i aprob 0oaia de ,ane1r de execu3ie – r-pund de

  corectitudinea 0oii de ,ane1r de execu3ie 9

  b)  per-oanele care dau di-po*i3ii – r-pund pentru corectitudinea di-po*i3iilor pri1ind ,ane1rele

  de execu3ie9

  c)  per-oanele care particip ne,i>locit la executarea ,ane1relor – r-pund pentru executarea

  corect a ,ane1relor de execu3ie.

  6!7 'entru ecipa,entele teleco,andate/ re-pon-abilit3ile enu,erate ,ai -u- re1in

   per-onalului care teleco,and in-tala3ia/ pentru inter1alul de ti,p c?t ace-tea -unt n re+i, de

  Fteleco,andG.

  Dup co,utarea pe Fco,and localG/ re-pon-abilit3ile re1in per-onalului care operea*

  ne,i>locit ecipa,entul(in-tala3ia re-pecti1.

  13

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  14/82

  6locit

  ecipa,entele(in-tala3iile re-pecti1e/ re-pon-abilit3ile care re1in -ubunit3ii din care 0ace parte

  ace-t per-onal -e 1or preci*a prin deci*ii ale unit3ii de exploatare -au prin con1en3ii de

  exploatare(operare -cri-e/ re-pect?ndu=-e pre1ederile pre*entului Re+ula,ent.

  Conducerea prin dispecer 

  Art.) 6$7 Conducerea prin  dispecer a Sistemului Electroenergetic Naţional   -e e0ectuea* n

  con0or,itate cu pre1ederile Re+ula,entului pentru conducerea prin di-pecer n Si-te,ul

  Electroener+etic Na3ional/ pre1ederi ce -unt obli+atorii pentru tot per-onalul de comandă operativă

  %i per-onalul operativ at?t din cadrul -ectorului ener+iei electrice/ c?t %i al unit3ilor econo,ice ale

  altor ,ini-tere/ re+ii autono,e/ -ociet3i co,erciale etc./ ale cror in-tala3ii 0ac parte din SEN#

  627 Toate no3iunile re0eritoare la conducerea prin dispecer   0olo-ite n pre*entul Re+ula,ent

  -unt cele din COD RET partea III 6Re+ula,entul de conducere prin di-pecer a SEN7.

  687 Di-pecerul de -er1iciu de la centrele de dispecer   a-i+ur 0unc3ionarea n condi3ii de

  -i+uran3 a Sistemului Electroenergetic Naţional, n care -cop n con0or,itate cu ordinul de

  in1e-tire:

  a7 reali*ea* regimurile de %uncţionare programate %i di-pune -au aprob ,odi0icarea

  operati1 a sc$emelor de %uncţionare a in-tala3iilor9

   b7 a-i+ur reali*area pro+ra,elor de retra+ere %i redare n exploatare a ecipa,entelor9

  c7 coordonea* e0ectuarea ,ane1relor de execu3ie ce nece-it

  coordonare9

  d7 e0ectuea* ,ane1re prin teleco,and9

  e7 a-i+ur ntoc,irea/ 1eri0icarea %i aprobarea 5C -i 5E proprii9

  07 di-pune e0ectuarea ,ane1relor de execu3ie9

  +7 di-pune (re+lea* para,etrii de 0unc3ionare ai ecipa,entelor a0late n autoritatea de

  conducere prin di-pecer proprie centrului de di-pecer9

  7 coordonea* acti1itatea de licidare a a1ariilor 9

  i7 aplic 'lanul de aprare a SEN ,potri1a perturba3iilor ,a>ore914

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  15/82

   >7 aplic 'lanul de re-taurare a 0unc3ionrii SEN9

  7 a-i+ur reali*area re*er1elor de -tabilitate a -i-te,ului9

  l7 a-i+ur reali*area re*er1elor de re+la> a SEN.

  CA'ITOLUL B. DEFINIŢII CU PRIVIRE LA SITUAŢIILE ŞI STĂRILE OPERATIVE

  ALE EC#IPAMENTELOR ŞI INSTALAŢIILOR 

  Art.10 'entru a exi-ta o unitate de expri,are/ n -piritul pre*entului Re+ula,ent/ n le+tur cu

  concep3ia/ coordonarea %i executarea ,ane1relor/ -e de0ine-c ur,toarele :

  a7 HARA COLECTOARE: nod electric extin- n -pa3iu la care -e racordea* cel pu3in 2

  ecipa,ente 6prin celulele a0erente7 care au un re+i, co,un %i 0unc3ionea* la aceea%i ten-iune.

   b7 CELULA unui ecipa,ent : un an-a,blu 0unc3ional de ele,ente =de aparate electrice 6de

  co,uta3ie/ de ,-ur etc.7 = prin care -e reali*ea*:

  =conexiunea unui ecipa,ent cu bara colectoare /

  = conexiunea barelor colectoare ,ultiple ntre ele/

  = conexiunea nodurilor intre ele -au intre noduri %i barele colectoare.

  &n -piritul pre*entului re+ula,ent/ celula -e ncadrea* n cate+oria ecipa,entelor 

  c7 CU'LA : ecipa,entul prin care -e reali*ea* conexiunea nodurilor -au barelor colectoare,ultiple ntre ele. 6ca* particular de celula7

  La denu,irea cuplei -e preci*ea* obli+atoriu -i 0unc3ia -a -au ecipa,entele intre care reali*ea*

  conexiunea n cadrul -ce,ei. Exe,plu:CT/ CC/CLT etc

  CU'LA de NODURI cupla prin care -e reali*ea* le+atura electric ntre dou noduri 6n

  -ce,ele cu $/ ntreruptoare pe circuit %i poli+on7=

  d7 DIA5ETRU conexiunea 0unc3ional între barele colectoare la o schemă cu

  1,5/c!rcu!t

  e7 ECI'A5ENT  ansamblul "unc#!onal al une! !nstala#!! sau re#ele electr!ce $r!n

  care se real!eaă $ro&uc#!a, trans$ortul sau &!str!bu#!a ener'!e! electr!ce, în

  total!tatea elementelor sale ('enerator, com$ensator s!ncron, bară colectoare,

  l!n!e, trans"ormator &e $utere, autotrans"ormator,cu$lă etc.)

  07 ELE5ENT : entitate 0unc3ional care poate 0i parte con-tituti1 a unui ecipa,ent 6Ex: un aparat/

  ,a%in electric/ -eparator/ ntreruptor/ tran-0or,ator de ,-ur/ de-crctor/ -i+uran3 etc.79=

  + 7 INSTALAJIE an-a,blul de ecipa,ente/ %i ele,ente le+ate 0unc3ional ntre ele/ a,pla-atentr=un teritoriu co,un %i care -unt operate/ de re+ul/ de aceea%i 0or,a3ie operati1

  15

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  16/82

  7 LATURA: le+atura 0unc3ional printr=o cupl de noduri = an-a,blu de ele,ente= 6-eparator=

  ntrerupator=-eparator7 intre dou noduri dintr=o -ta3ie electric n -ce,a poli+on

  i7 NOD6 NOD colector7: punctul 0i*ic n care -e reali*ea* 6n ca*ul -ce,elor de -ta3ii electrice

  cu $/ I(circuit %i poli+on 79 conexiunea –0r celul = a unui -in+ur ecipa,ent 6linie /T/ AT/ 4 etc.

  cu excep3ia cuplelor7

   >7 SISTE5 de HARE COLECTOARE dou -au ,ai ,ulte bare colectoare la care acce-ul tuturor

  ecipa,entelor e-te per,i- la cel pu3in doua.

  7 SECJII de HARE COLECTOARE  dou  -au ,ai ,ulte bare colectoare la care acce-ul

  0iecrui(unui ecipa,ent e-te per,i- nu,ai la o -in+ur -ec3ie de bare/ cu excep3ia Cuplei

  lon+itudinale %i Cuplei lon+o=tran-1er-ale

  Art.$$ 'entru a preci*a -itua3ia %i -tarea operati1 n care -e a0l un ecipa,ent/ ele,ent etc./ -ede0ine-c ur,toarele :

  6$7 Se con-ider -') * &,$'$, ecipa,entul care -e a0l n +e-tiunea( ad,ini-tra3ia unei

  unit3i de exploatare/ n autoritatea de conducere prin di-pecer a unor centre de di-pecer -au a

   per-onalului operati1/ care a 0o-t pu- -ub ten-iune cel pu3in o dat %i care poate 0i repu- -ub ten-iune

   prin ,ane1rarea aparata>ului de co,uta3ie/ prin le+area cordoanelor la liniile electrice/ prin

  ,ontarea unor por3iuni de bar -au prin le+area conductoarelor la aparata>.

  (2)Ecipa,entele K-'),  * &,$'$, pot 0i :

    a7 * ,.&')'$, 

   b7 $,)$', -+* ,.&')'$,.

  687 Î* ,.&')'$,  e-te ecipa,entul -') * &,$'$,  care -e a0l n +e-tiunea(

  ad,ini-tra3ia unei unit3i de exploatare/ n autoritatea de conducere prin di-pecer a unor 

  centre de  dispecer  -au a per-onalului operati1/ %i a carui -tare operati1 -e poate -ci,ba n

  orice ,o,ent la -olicitarea(aprobarea unui centru de di-pecer    prin ,ane1rarea aparata>ului de

  co,uta3ie -au(-i ca ur,are a unor con-tatri( con0ir,ri de natur tenico= operati1e.

  6;7 Ecipa,entele a0late * ,.&')'$, pot 0i  F-+&*+7+, -au 8+*-+&*+7+,

  7a  -+&*+7+ -e con-ider ecipa,entul care e-te -au poate 0i utili*at n orice ,o,ent

  n 0unc3ionarea -i-te,ului electroener+etic/ re3elei electrice -au in-tala3iei.

  Ecipa,entele 8-+&*+7+, pot 0i n 8%*:;+%*, -au 8* $,

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  17/82

  7b +*-+&*+7+  -e con-ider ecipa,entul care nu poate 0i utili*at n 0unc3ionarea

   sistemului electroenergetic, reţelei  electrice -au in-tala3iei ca ur,are a unor 

  de0ec3iuni(necon0or,it3i -au a altor cau*e de natur tenic care l 0ac i,propriu unei 0unc3ionri

  nor,ale.

  EE5'LU : Tra0o cu ni1elul uleiului -ub li,ita ad,i-/ cablu cu 0a*ele +re%it le+ate -au cu

  0a*are ne1eri0icat/ pre-iune -c*ut a a+en3ilor de co,and (-tin+ere a arcului ntreruptorilor etc.

  67 $,)$' -+* ,.&')'$, e-te ecipa,entul care pentru o durat deter,inat/ n ba*a unei

  cereri aprobate de un centru de dispecer cu autoritate de deci/ie asupra sa/ e-te -upu- unor 

  lucrri/ probe etc./ el ne,aiput?nd 0i 0olo-it n orice ,o,ent n 0unc3ionarea  sistemului

  electroenergetic, reţelei electrice -au in-tala3iei. Redarea n exploatare a unui ecipa,ent -e

  0ace con0or, ti,pului ,axi, 6e1entual con0or, condi3iilor i,pu-e de unitatea de exploatare-au de centrul de di-pecer cu autoritate de deci*ie 7 de redare in exploatare -tabilit prin cerere

  -au la expirarea perioadei aprobate -i nu,ai dupa ce toate per-oanele =no,inali*ate prin cerere=

  carora le=a 0o-t predat cu ,e-a> ecipa,entul con0ir,a ca ace-ta poate 0i redat in exploatare

  Art.$2 S)=$+, &,$')+, ', ,:>+&'?,*),$ 8* ,.&')'$,

  (1)Strile operati1e ale ecipa,entelor  8-+&*+7+, :

  7a * %*:;+%*,  -e con-ider ecipa,entul 6 generator / co,pen-ator -incron/ bar/ cupl/

  tran-0or,ator/ linie electric etc.7 la care :

  = -unt nci-e -eparatoare 6-unt bro%ate ntreruptoare7 prin care -e lea+ de alte ecipa,ente

  -au ele,ente ener+i*ate6a0late -ub ten-iune79

  = -unt conectate ntreruptoare prin care -e lea+ de alte ecipa,ente -au ele,ente

  ener+i*ate6a0late -ub ten-iune79

  = exi-t o le+tur continu nor,al ntre bar(nod 6-au alt ecipa,ent7 %i ecipa,entul

  re-pecti1/ pentru a per,ite circula3ia curentului electric.

  &n ca*ul -i-te,elor de bare ,ultiple/ -e 1a indica pe care bar e-te n 0unc3iune

  ecipa,entul re-pecti1(-au pe care ntreruptor/ dac are ,ai ,ulte ntreruptoare/ pe 0iecare parte a

  -a/ atunci c?nd di0er de sc$ema normală de %uncţionare.

  &n ca*ul -ce,elor poli+onale/ -e 1a indica pe care cupl(cuple e-te n 0unc3iuneecipa,entul re-pecti1/ atunci c?nd di0er de sc$ema normală de %uncţionare

  1

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  18/82

  In ca*ul -ce,elor cu $/I( circuit -e 1a indica %i -tarea operati1 a cuplei %i celulei a0erente

  celeilalte bare/ dac -tarea operati1 di0er de -ce,a nor,al.

  EE5'LU : Tra0o 2 n 0unc3iune pe bara de $$" B %i pe bara 2 de 2" B. Tra0o 8 n

  0unc3iune cu I$5 deconectat.

  &n ca*ul barelor/ -tarea K * %*:;+%*, a ace-tora e-te de0init de a0larea n 0unc3iune/ la

   barele re-pecti1e/ a uneia -au a ,ai ,ultor ecipa,ente le+ate de bar -au c?nd bara e-te le+at de

  o alt bar/ a0lat n 0unc3iune/ prin le+turi continue/ care - per,it circula3ia curentului electric

  6-pre exe,plu/ printr=una -au ,ai ,ulte cuple care au -eparatoarele nci-e %i ntreruptorii

  conecta3i7.

  Se inter*ice 0olo-irea expre-iei Fn 0unc3iune celula M.G/ pentru a indica -tarea operati1 Fn

  0unc3iuneG a unui ecipa,ent=cu excep3ia cuplelor/ pe acea  parte.

  EE5'LU : Nu -e 1a -pune Fcelula liniei electrice A n 0unc3iune pe bara $ n  staţia

  electrică HG/ ci Flinia electric A n 0unc3iune pe bara $ n staţia electrică HG.

  'entru cuplele dintre bare -au dintre noduri(noduri %i bare/ -tarea Fn 0unc3iuneG e-te de0init

   prin 0aptul c -eparatoarele adiacente ntreruptorului cuplei -unt nci-e -pre nodurile( barele pe

  care le lea+ 6e-te bro%at ntreruptorul7 %i ntreruptorul cuplei re-pecti1e e-te conectat.

  La cuplele care pot le+a ntre ele ,ai ,ult de dou bare -au -unt ,ai ,ulte cuple %i pot

  aprea con0u*ii/ -e 1or preci*a barele pe care le lea+/ deci -pre care -unt nci-e -eparatoarele

  cuplei.

  EE5'LU : Cupla n 0unc3iune ntre bara $ %i bara 8.

  Se inter*ice 0olo-irea expre-iei Fcupla n 0unc3iuneG atunci c?nd cupla ntre bare e-te

  reali*at cu -eparator/ 0r ntreruptor/ pentru a arta c -eparatorul de cupl e-te nci-.

  Dac nu -e preci*ea* alt0el/ prin -tarea operati1 Fn 0unc3iuneG -e n3ele+e c

  auto,ati*rile pre1*ute - 0ie n 0unc3iune prin sc$ema normală de %uncţionare -unt n 0unc3iune

  6RAR/ DAS/AAR etc.7

  EE5'LU : Linia electric A e-te o linie electric radial/ ali,entat din  staţia H/ unde are

   pre1*ute RAR %i DAS n 0unc3iune/ prin  sc$ema normală de %uncţionare  : prin expre-ia Flinia

  electric A n 0unc3iuneG -e n3ele+e c 1or 0i n 0unc3iune %i RAR %i DAS/ iar dac/ -pre exe,plu/RAR e-te anulat/ -e 1a -pune Flinia electric A n 0unc3iune cu RAR anulat %i ,oti1ul anulariiG.

  1"

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  19/82

   b7 * %*:;+%*, * $,@+? &,:+' -, ,.&')'$, -e con-idera ecipa,entul a0lat n 0unc3iune n-

   pentru care con0or, -olicitrii +e-tionarului( ad,ini-tratorului( unit3ii de exploatare =abilitat prin

  ordinul de in1e-tire = prin cerere de ,odi0icare a -trii ecipa,entului au 0o-t e0ectuate ,odi0icri

  a -trii operati1e a protec3iilor %i( -au auto,ati*rilor %i a ,odului de operare = ,-uri -peciale din

   punct de 1edere a -ecurit3ii %i -nt3ii n ,unc no,inali*ate n cerere. Odata ce ecipa,entul a0o-t adu- = de ctre per-onalul operati1 -au de co,and operati1= n -tarea -olicitat de +e-tionar(

  ad,ini-tarator(unitatea de exploatare  * %*:;+%*, * $,@+? &,:+' -, ,.&')'$, +  predat cu

  ,e-a>  per-oanelor no,inali*ate =n cererea de retra+ere din exploatare= ecipa,entului nu i -e ,ai

   poate ,odi0ica -tarea operati1 dec?t nu,ai dup ce -e pri,e%te con0ir,area de la toate

   per-oanele la care a 0o-t predat cu ,e-a>/ c ace-ta poate 0i adu- n re+i, nor,al de exploatare.

  5e-a>ul trebuie - con3in toate ,-urile -peciale -olicitate de +e-tionar( ad,ini-tarator( unitatea de

  exploatare nece-ar a 0i luate de ctre per-onalul operati1 -au de co,and operati1.

  EE5'LU: LEA 22" B A=H n 0unc3iune n re+i, -pecial de exploatare cu RAR anulat n -ta3ia A

  %i H cu interdictie de conectare n ca* de declan-are/ dec?t nu,ai dup con0ir,area de ctre

  ad,iten3i c poate 0i conectat.

  c7 * $,

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  20/82

  e-te -au nu n 0unc3iune/ atunci c?nd acea-ta di0er de  sc$ema normală de %uncţionare. Dac nu -e

   preci*ea* alt0el/ -e n3ele+e c ace-tea -unt con0or, sc$emei normale.

  EE5'LU : Tra0o 2 n re*er1 cald cu AAR anulat : linia electric A – H e-te n 0unc3iune

  n A/ iar n H e-te n re*er1 cald cu AAR n 0unc3iune.

  Starea auto,ati*rilor %i protec3iilor a0erente unui ecipa,ent trebuie - 0ie con0or,

  -ce,ei nor,ale. Abaterile de la -ce,a nor,al a ace-tora trebuie  e1iden3iate %i ,oti1ate tenic

  dac ecipa,entele -unt di-ponibile 6n re*er1 -au n 0unc3iune7.

  &n ca*ul -i-te,elor de bare colectoare ,ultiple/ -e 1a indica pe care bar e-te n re*er1

  cald ecipa,entul re-pecti1 atunci c?nd di0er de sc$ema normală de %uncţionare# 

  &n ca*ul -ta3iilor cu $/I(circuit dac -ce,a de 0unc3ionare a unui ecipa,ent di0er de-ce,a nor,al de 0unc3ionare -e preci*ea* -tarea operati1 a 0iecrei celule= de cupla= -eparat.

  EE5'LU : Tra0o $ Fn re*er1 caldG pe bara $ de $$" B/ bara 2 de ! B9 LEA 2" B

  FAG n Fre*er1 caldG/ pe bara 2 de 2" B.

  &n ca*ul barelor colectoare/ -tarea operati1 Fn re*er1 caldG a ace-tora e-te de0init de

  a0larea n re*er1 cald/ la bara re-pecti1/ a unuia -au ,ai ,ultor ecipa,ente le+ate de bara

  colectoare -au cupla 6cuplele7 de le+tur cu alte bare colectoare/ a-t0el nc?t prin conectarea unuintreruptor de cupl -au a unui alt ecipa,ent la bara colectoare re-pecti1/ acea-ta - poat 0i

  trecut n -tarea Fn 0unc3iuneG. Tran-0or,atorul(tran-0or,atoarele celulei de ,-ur a ten-iunii

  6,-ura barei7 trebuie - 0ie di-ponibile cu -eparatorul de bar nci- –dac nu -unt le+ate ri+id =

   pentru a con-tata lip-a ten-iunii pe bar %i pentru ca odata cu punerea n 0unc3iune a barei - -e

   poat con-tata pre*enta ten-iunii pe bar 9 n ca* contrar/ 1a 0i preci*at -tarea lor. De-crctoarele

  de pe bar 1or 0i n 0unc3iune 6cu excep3ia perioadelor c?nd de-crctoarele -unt -coa-e din

  0unc3iune din ,oti1e tenice: eraunicitate redu-a etc7.

   Nodurile colectoare nu pot 0i n re*er1a cald.

  'entru cuplele dintre barele colectoare (noduri=noduri/ -tarea Fn re*er1 caldG e-te de0init

   prin 0aptul c -eparatoarele -unt nci-e -pre barele(nodurile pe care le lea+ 6ntreruptorul e-te

   bro%at7 %i ntreruptorul e-te deconectat a-t0el ca prin conectarea ntreruptorului - -e reali*e*e

  le+tura continu ntre barele colectoare(nodurile re-pecti1e. La cuplele care pot le+a ntre ele ,ai

  ,ult de dou bare colectoare -au -unt ,ulte cuple %i pot aprea con0u*ii/ -e 1or preci*a barele

  colectoare pe care le lea+/ deci -pre care -unt nci-e -eparatoarele cuplei.

  EE5'LU : Cupla Fn re*er1 caldG ntre bara $ %i bara 2.

  20

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  21/82

  Se inter*ice 0olo-irea expre-iei Fn re*er1 caldG atunci c?nd cupla dintre barele colectoare e-te

  reali*at cu -eparator 0r ntreruptor/ pentru a arta c -eparatorul de cupl e-te de-ci- .

  c27  * $,

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  22/82

  EE5'LU : Linia electric A – H Fn re*er1 receG n A %i cu ntreruptorul

  deconectat %i -eparatorul de linie de-ci- n H.

  Dac un ecipa,ent are la capt celula pre1*ut nu,ai cu ntreruptor debro%abil/ 0r

  -eparatoare de bare -au -eparator -pre ecipa,ent 6-au -eparatoarele de bare -unt co,une pentru

  ,ai ,ulte ecipa,ente %i nu exi-t -eparator -pre ecipa,entul re-pecti17/ -tarea de re*er1 rece a

  ecipa,entului la acel capt -e con-ider c?nd ntreruptorul e-te debro%at.

    Dac un ecipa,ent are la un capt celula pre1*ut nu,ai cu ntreruptor 0r -eparatoare

  de bare -au -eparator -pre ecipa,ent 6-au -eparatoarele de bare -unt co,une pentru ,ai ,ulte

  ecipa,ente7 -au e-te le+at direct n nod %i nu exi-t -eparator -pre ecipa,entul re-pecti1/ nu -e

   poate aduce n -tarea de re*er1 rece la acel capt ciar dac dupa deconectarea ntreruptorului/ din

   punct de 1edere con-tructi1/ ntreruptorul poate 0i adu- n -tarea KblocatG. Excep3ie 0ac celuleleecipate cu ntreruptoare care au o po*i3ie -pecial a-i,ilat cu -tarea -eparat 1i*ibil.

  La tran-0or,atoare(autotran-0or,atoare -tarea de re*er1 rece la capetele pre1*ute cu

  celule care au at?t -eparatoare de bare/ c?t %i -eparator de tra0o -e con-ider c?nd e-te de-ci-

  -eparatorul -pre tra0o(autotra0o -au -unt de-ci-e -eparatoarele de bare/ -eparatorul de tra0o

  ra,?n?nd nci-. &n ace-t ca* trebuie - -e ,en3ione*e care -eparatoare -unt de-ci-e.

    La liniile bloc cu un -in+ur tra0o cu celula co,un -e no,inali*ea* po*i3ia ele,entelor deco,uta3ie a1?nd n 1edere %i con0i+ura3ia -i-te,elor de protec3ii ale celor dou ecipa,ente .

    La liniile racord ad?nc/ atunci c?nd nu -e poate de0ini o anu,e -tare operati1 nu,ai pentru

  unul din ecipa,ente/ -e no,inali*ea* -tarea ntre+ului linie= tra0o.

  Dac n ter3iarul tra0o( autotra0o -unt le+ate ri+id alte ecipa,ente 6tra0o SI/ +eneratoare/

  co,pen-atoare etc..7 -e inter*ice utili*area expre-iei Kn re*er1 receG pentru tra0o(autotra0o %i -e 1a

  no,inali*a obli+atoriu po*i3ia aparatelor de co,uta3ie care de-er1e-c intre+ul an-a,blu.

  C?nd e-te de-ci- %i -eparatorul de tra0o al celulei de la captul re-pecti1 6deci %i celula e-te

  n re*er1 rece7/ -e 1a preci*a %i -tarea celulei re-pecti1e.

    C?nd -unt de-ci-e %i -eparatoarele de bare ale celulei de la captul re-pecti1 6deci %i celula e-te

  n re*er1 rece7/ -e 1a preci*a %i -tarea celulei re-pecti1e.

  EE5'LU : Tra0o 2 e-te Fn 0unc3iuneG la $$" B/ Fn re*er1 caldG la 2" B %i cu celula

  Fn re*er1 receG la ! B9 tra0o 8 e-te Fn re*er1 receG/ cu celula la $$" B Fn re*er1 receG.

  22

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  23/82

  La 0el -e 1a de0ini %i -tarea +eneratoarelor 6-au co,pen-atoarelor/ ,otoarelor -incrone7 care

  au celule pre1*ute cu -eparatoare de bare %i -eparator de +enerator 6-au co,pen-ator/ ,otor 

  -incron7/ acea-ta nu,ai din punct de 1edere a conexiunii electrice cu SEN/ pentru c un +enerator/

  ,otor -incron co,pen-ator -e poate rotii n +ol 0iind ac3ionat de ,otorul pri,ar .

  La an-a,blurile +enerator – tran-0or,ator/ c?nd nu exi-t ntre tran-0or,ator %i +enerator 

  -eparator %i ntreruptor 6-au ntreruptor debro%abil7/ nu poate 0i con-iderat Fn re*er1 receG dec?t

  an-a,blul +enerator – tran-0or,ator.

  &n ca*ul barelor/ -tarea operati1 Fn re*er1 receG a ace-tora e-te de0init de 0aptul c toate

  -eparatoarele ecipa,entelor/ celulelor/ ele,entelor/ le+ate de bara re-pecti1 -unt de-ci-e -pre

  acea bar 6ntreruptoarele din-pre bar -unt debro%ate la ecipa,entele care nu au -eparatoare7.

  Tran-0or,atorul(tran-0or,atoarele celulei de ,-ura a ten-iunii 6,-ura barei7 trebuie - 0ie

  di-ponibile cu -eparator de bara nci- – dac nu -unt le+ate ri+id = pentru a con-tata lip-a ten-iunii

   pe bara %i pentru ca odata cu punerea n 0unc3iune a barei -a -e poata con-tata pre*enta ten-iunii

   pe bara9 n ca* contrar/ 1a 0i preci*at -tarea lor. De-crctoarele de pe bar 1or 0i n 0unc3iune 6cu

  excep3ia perioadelor c?nd de-crctoarele -unt -coa-e din 0unc3iune din ,oti1e tenice:

  eraunicitate redu-a etc7.

  627 S)=$+, &,$')+, ', ,:>+&'?,*),$ 8+*-+&*+7+,

  7b  * )'$, :'-=: -tarea operati1 a ecipa,entelor Findi-ponibileG care -e de0ine%te la 0el ca %i-tarea operati1 Fn re*er1 caldG a ecipa,entelor di-ponibile/ cu ,en3iunea c toate

  auto,ati*rile care pot pro1oca anclan%area ntreruptoarelor ace-tora 6AAR/ RAHD etc.7 %i pot

   pro1oca punerea -ub ten-iune a ecipa,entului/ Findi-ponibileG 1or 0i anulate9

  7c  * )'$, $,:,: -tarea operati1 a ecipa,entelor Findi-ponibileG care -e de0ine%te la 0el ca %i

  -tarea operati1 Fn re*er1 receG a ecipa,entelor di-ponibile .

  OHSERBAJIE: 'entru a nu exi-ta nici un ri-c de con0u*ie/ expre-iile Fn -tare caldG %iFn -tare receG/ care de0ine-c -tarea operati1 a ecipa,entelor indi-ponibile/ 1or 0i n-o3ite

  ntotdeauna de preci*area c ecipa,entele -unt indi-ponibile.Bn  con-e,narile(con1orbirile

  operati1e -e ,entionea*a -i in ce con-ta indi-ponibilitatea

  EE5'LU: Tra0o 2 e-te indi-ponibil Fn -tare receG/ a declan%at prin protec3ia

  di0eren3ial lon+itudinala.

  Expre-iile 8* $,

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  24/82

  Ecipa,entele a0late * ,.&')'$,  care au ,ai ,ulte po-ibilit3i de racord 6liniile

  electrice ntre dou -au ,ai ,ulte  staţii electrice %i tran-0or,atoarele autotran-0or,atoarele 7/ pot

  a1ea la capete -tri operati1e di0erite. &n ace-te ca*uri e-te obli+atorie indicarea -trilor operati1e

   pentru 0iecare capt.

  EE5'LU: Linia electric A – H e-te Fn re*er1 receG n A %i Fn re*er1 caldG n H9

  tra0o 2 e-te Fn 0unc3iuneG la $$" B/ Fn re*er1 receG la ! B.

  EE5'LU: Linia electric de $$" B A – H e-te n Fre*er1 caldG/ acea-ta n-e,n?nd

  c linia electric A – H e-te Fn re*er1 caldG at?t n -ta3ia electric A/ c?t %i n H.

  Art.1 S)=$+, &,$')+, ', ,:>+&'?,*),$ 8$,)$', -+* ,.&')'$,:

  (1)Î* )'$,' -,:*,:)')  e-te ecipa,entul 6 generator / co,pen-ator -incron/tran-0or,ator/ linie electric/ bar etc.7 la care -unt deconectate toate ntreruptoarele prin care -e

  lea+ de alte ecipa,ente -au ele,ente %i -unt anulate toate auto,ati*rile care pot pro1oca

  ancla%area ace-tora 6-eparatoarele 0iind n- nci-e7.

    Beri0icarea po*i3iei deconectat a ntreruptoarelor -e 0ace a-t0el :

  = 1i*ual/ dac ac3ionarea -=a e0ectuat de la aparat= de la 0ata locului9

    = cu a>utorul indicatorilor de po*i3ie 6ard/ -o0t7 a ntreruptoarelor din ca,era de

  co,and(teleco,and a in-tala3iei. 5odul de 1eri0icare a po*i3iei ntreruptoarelor -e detalia* prin

   proceduri -peci0ice 0iecrui loc de ,unc de ctre +e-tionar( ad,ini-trator( unitatea de exploatare

  -au centrul de di-pecer de la care -e e0ectuea* teleco,anda.

  &n con0or,itate cu pre*entul Re+ula,ent -tarea deconectat e-te o -tare operati1/ -olicitat

  =de ctre unitatea de exploatare – printr=o cererere de retra+ere din exploatare/ prin care -e creea*/

  din punct de 1edere al conducerii operati1e/ condi3iile tenice nece-are ca per-oana no,inali*at prin cererea de retra+ere din exploatare= - ia ,-urile nece-are de -ecuritate n ,unc  .

  &n ca*ul -i-te,elor de bare ,ultiple -e 1a indica pe care bar -e a0l ecipa,entul n -tarea

  operati1 deconectat/ pe 0iecare parte/ atunci c?nd di0er de sc$ema normală de %uncţionare#

  OHSERBAJIE: F&n re*er1 caldG e-te o -tare operati1 a ecipa,entelor Fn exploatare /

  di-ponibileG9 Fn -tare caldG e-te o -tare operati1 a ecipa,entelor Fn exploatare / indi-ponibileG/

  iar Fn -tarea deconectatG e-te o -tare operati1 a ecipa,entelor Fretra-e din exploatareG.

  24

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  25/82

  Trebuie 0cut di-tinc3ia net ntre ace-te -tri operati1e/ cu toate c -unt ca*uri c?nd

  ecipa,entul re-pecti1 poate a1ea aparata>ul de co,uta3ie/ auto,ati*rile etc. n -itua3ii identice/

   pentru toate ace-te -tri.

    Un ecipa,ent a0lat 8* $,

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  26/82

   prin proceduri -peci0ice 0iecrui loc de ,unc de ctre +e-tionar( ad,ini-trator( unitatea de

  exploatare -au centrul de di-pecer de la care -e e0ectuea* teleco,and.

  Starea ,&'$') +ului de co,uta3ie = de

  con-truc3ie cap-ulat 6S!/ 1id/ 4IS etc.7 -e con-ider reali*at pe ba*a indica3iilor ele,entelor 

  ,ecanice( electrice proprii aparata>ului de -e,nali*are a ace-tei po*i3ii la 0a3a locului -au n

  ca,erele de co,and( teleco,and(teleconducere a in-tala3iilor.

  Starea ,&'$') +ului de co,uta3ie ntreruptoare

  de con-truc3ie -peciala/ -e con-ider/ potri1it in-truc3iunilor 0abricantului/ )'$,' -,:*,:)') +

  '-% * &u-ti0ic e0ectuarea -upli,entara de ,ane1re 7 dar -e con-e,nea* ca atare. Ex: n -ta3ia H linia A

  e-te n -tare K-eparat 1i*ibilG a1?nd %i -eparatoarele de bare de-ci-e.

  26

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  27/82

  'entru liniile electrice pre1*ute cu ntreruptor debro%abil %i -eparator de linie -e 1a

  de-cide -eparatorul de linie.

  &n ca*ul -i-te,elor de bare ,ultiple -e 1a indica pe care bar -e a0l linia electric 8*

  )'$,' ,&'$') +

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  28/82

  OHSERBAJIE: 'entru -ce,ele poli+onale(-ce,e cu $/I(circuit/ unit3ile de exploatare

  1or -tabili cu acordul centrelor de di-pecer cu autoritate de deci*ie prin proceduri %i in-truc3iuni

  tenice interne/ denu,irea exact a ele,entelor care n cadrul ,ane1relor de execu3ie de0ine-c

  -trile deconectat/ -eparat 1i*ibil %i le+at la p,?nt ale ecipa,entelor con3inute n 0oaia de

  ,ane1r de coordonare iar/ acolo unde -e pot produce con0u*ii/ -trile ecipa,entelor -e con-iderKneno,inali*ateG %i -e preci*ea* po*i3ia aparatelor de co,uta3ie.

  Art.$; S)=$+ &,$')+, *,*?+*'+

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  29/82

  = Linia electric A – H e-te n re*er1 rece n St.A/ iar n St. H cu ntreruptoarele I$2 %i

  I28 deconectate %i -eparatorul de linie de-ci-.

  = Linia electric A – H e-te retra-a din exploatare n -tare -eparat 1i*ibil n St.A/ iar n St.

  H cu ntreruptorul I$2 debro-at %i I$5 deconectat %i blocat.

  Strile operati1e ale ecipa,entelor -e reali*ea* de ctre 'O %i 'CO prin ,ane1rarea de la

  0a3a locului -au din ca,erele de co,and(teleco,and a di-po*iti1elor de ac3ionare=ard(-o0t= a

  aparatelor de co,uta3ie -pecial de-tinate de 0abricant pentru co,anda. Utili*area unor di-po*iti1e

  i,pro1i*ate e-te inter*i-a. 5ontarea (de,ontarea di-po*iti1elor pentru le+area la pa,?nt %i n

  -curtcircuit a in-tala3iilor electrice nu 0ace obiectul pre*entului re+ula,ent ele ne0iind aparate de

  co,uta3ie/ a%a cu, -=a ,en3ionat anterior.

  Tabel recapitulati1 cu pri1ire la -itua3iile %i -trile operati1e ale ecipa,entelor  date în operare

  Situaţia n care se pot a%la ec$ipamentele ( Stările operative n care se pot a%la

  ec$ipamentele (

  n exploatare di-ponibile $7

  indi-ponibile

  = n 0unc3iune

  = n re*er1 cald

  = n re*er1 rece

  = n -tare operati1 neno,inali*abil

  = in 0unc3iune n re+i, -pecial

    de exploatare

  = n -tare cald

  = n -tare rece

  = n -tare operati1 neno,inali*abil

  Retra-e dinexploatare

  = n -tare deconectat= n -tare -eparat 1i*ibil

  = n -tare le+at la p,?nt

  = n -tare operati1 neno,inali*abil1 Situaţia echipamentelor disponibile se poate indica prin “în funcţiune sau “în re!ervă"

  atunci c#nd nu este necesară preci!area stării operative sau aceasta urmea!ă a fi nominali!ată

  detaliat.

  Art.$ 6$7 Ecipa,entele pot 0i Kretra-e din exploatareG pentru ur,toarele ,oti1e :

  29

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  30/82

  7a Lucrri 6,entenan3/ retenolo+i*ari/ ,odi0icri de con0i+ura3ie/ lucrri pre+atitoare pentru

   probe/ etc.79

  7b 'robe 6,-urtori n -arcin/ probe de scurtcircuit  pe 1iu/ de-ciciurare/ etc.7.

  (2)Ecipa,entele Kretra-e din exploatareG pentru lucrri -e aduc obli+atoriu n -tareaoperati1 -tabilit de unitatea de exploatare %i no,inali*at n cererea de retra+ere din exploatare.

  'e l?n+ -tarea operati1/ cererea poate pre1edea %i alte ,-uri tenice nece-are 6anularea RAR/

  interdic3ie de conectare 0r a1i*ul per-oanei de-e,nate prin cerere etc.7 cerute de unit3ile de

  exploatare prin cererea de retra+ere din exploatare.

  ()Ecipa,entele Fretra-e din exploatareG care au ,ai ,ulte po-ibilit3i de racord 6linii ntre

  dou -au ,ai ,ulte staţii electrice/ tran-0or,atoare7 pot a1ea la capete -tri operati1e di0erite.

  (5) &n ca*urile n care ecipa,entele au -tri operati1e di0erite la capete trebuie indicat

  -eparat -tarea operati1 a ecipa,entului la 0iecare capt.

  EE5'LU : Linia electric A – H e-te retra- din exploatare Fn -tare deconectatG n A %i

  Fn -tare -eparat 1i*ibilG n H.

  ()*e cons!&eră că starea o$erat!+ă a unu! ech!$ament este !&ent!că la

  toate ca$etele &acă nu se men#!oneaă se$arat starea o$erat!+ă la

  ecare ca$ăt.

  EE5'LU : Linia electric A – H e-te retra-a din exploatare Fn -tare -eparat 1i*ibilG.

  6

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  31/82

  67$ 'rin &,$';+, -e n3ele+e ac3ionarea detaliat de ctre per-onalul operati1 -au de ctre

   per-onalul de co,and operati1 care e0ectuea* teleco,anda ele,entelor de co,uta3ie pri,ar

  %i re+la> ale unui ecipa,ent/ celul/ ele,ent/ a ele,entelor de co,uta3ie -ecundar precu, %i

  executarea unor ,-uri -peciale -au 0or,alit3i ce deri1 din ace-te ac3ionri.

  672 La executarea opera3iilor/ per-onalul utili*ea* nu,ai di-po*iti1ele de ac3ionare a

  aparatelor de co,uta3ie -au ceile de co,and -o0t -au ard . E-te inter*i-/ n cadrul executrii

  unei opera3ii/ atin+erea direct a pr3ilor a0late -ub ten-iune -au de-tinate a -e a0la -ub ten-iune.

  EE5'LE DE O'ERAJII: Deconectarea ntreruptoarelor/ de-ciderea -au nciderea

  -eparatoarelor/ -coaterea -au repunerea -i+uran3elor/ debro%area -au bro%area ntreruptoarelor/

  nciderea -au de-ciderea CL'=urilor/ co,utarea ploturilor tran-0or,atoarelor(

  autotran-0or,atoarelor/ anularea/ -coaterea din 0unc3iune -au repunerea n 0unc3iune a protec3iilor %i auto,ati*rilor/ ,odi0icarea re+la>elor protec3iei prin relee/ 1eri0icarea para,etrilor 

  ecipa,entelor 6ten-iuni/ circula3ii7/ 1eri0icarea po*i3iei aparatelor de co,uta3ie pri,ar/

   blocarea aparatelor de co,uta3ie pri,ar n anu,ite po*i3ii.

  Art.$< O&,$';+, -+)+*:)=

  6$7 'rin &,$';+, -+)+*:)= -e n3ele+e opera3ia din cadrul unei ,ane1re de execu3ie/

  care nece-it coordonarea n ti,p cu +rupe di-tincte de opera3ii -au opera3ii di-tincte/ care au loc ncadrul aceleia%i ,ane1re de coordonare.

  EE5'LE de opera3ii di-tincte : deconectarea -au conectarea unui ntreruptor/

  de-ciderea -au nciderea unui -eparator/ -coaterea -au repunerea -i+uran3elor/ anularea/

  -coaterea din 0unc3iune -au repunerea n 0unc3iune a protec3iilor prin relee/ anularea/ -coaterea din

  0unc3iune -au repunerea n 0unc3iune a auto,ati*rilor/ ,odi0icarea re+la>ului unei protec3ii prin

  relee etc.

  (2)  'entru un ecipa,ent pre1*ut cu teleco,and ,odi0icarea re+i,ului de operare

  6co,anda local -au teleco,anda7 -e 0ace la di-po*i3ia di-pecerului care reali*ea*

  teleco,anda/ -e con-e,nea* n re+i-trele operati1e %i nu con-tituie opera3ie di-tinct n

  cadrul ,ane1rei.

  ()  &n cadrul co,en*ii de coordonare/ prin di-punerea -au n-crierea unei opera3ii di-tincte

  de ctre per-oana care are co,anda de coordonare/ -e n3ele+e c per-onalul operati1 -au care

  e0ectuea* teleco,anda 1a executa/ re-pecti1 n-crie/ n -ucce-iunea lor nor,al %i opera3iile

  co,ple,entare/ care nu au le+tur cu coordonarea/ dar care -unt le+ate n ,od ne,i>locit de

  31

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  32/82

  opera3ia di-tinct re-pecti1 %i de -copul ace-teia/ a%a cu, -unt indicate n pre*entul Re+ula,ent %i

   preci*ate n procedurile %i in-truc3iunile tenice interne ale in-tala3iei -au *onei de re3ea re-pecti1e.

  ()   'rin con0ir,area executrii opera3iei di-tincte -e n3ele+e c au 0o-t executate %i

  opera3iile co,ple,entare nece-are.

  (5)  Exe,ple de opera3ii co,ple,entare : introducerea ceii 60i%ei7 de -incroni*are/

  controlul lip-ei ten-iunii/ anularea auto,ati*rilor care au ca -cop reanclan%area

  ntreruptoarelor n ca*ul declan%rii ace-tora 6RAR7/ anularea auto,ati*rilor care au ca -cop

  anclan%area ntreruptoarelor pentru trecerea ecipa,entului n -tarea n 0unc3iune 6AAR7/

  anularea auto,ati*rilor care pot pro1oca anclan%area accidental a ntreruptoarelor/ anularea

  auto,ati*rilor care pot pro1oca ac3ionarea nedorit a altor ntreruptoare la ,ane1rarea

  ntreruptorului 6RAHD7/ repunerea n 0unc3iune a auto,ati*rilor/ 1eri0icarea po*i3iei aparatelor ac3ionate n po*i3ia re-pecti1/ nciderea 6-au de-ciderea7 -eparatoarelor de le+are direct la

   p,?nt a nulului tran-0or,atoarelor pentru ca*urile pre1*ute n proceduri %i in-truc3iuni/

  -coaterea din 0unc3iune -au repunerea n 0unc3iune a bobinelor de -tin+ere con0or, celor 

   pre1*ute n proceduri/ in-truc3iuni etc.

  OHSERBAJIE : &n cadrul +rupei di-tincte de opera3ii %i opera3ii di-tincte/ pentru

  ele,entele de co,uta3ie cu ac3ionare pe 0iecare 0a*/ per-onalul operati1 1a nota n 5E ora la

  care -=a executat/ e0ectuat ac3ionarea 0iecrei 0a*e %i 1a reali*a blocarea %i deblocarea ac3ionrilor 

   pentru 0iecare 0a*.

  Art.$# G$%&= -+)+*:)= -, &,$';++

  6$7  'rin @$%&= -+)+*:)= -, &,$';++ -e n3ele+e an-a,blul acelor opera3ii din cuprin-ul

  unei ,ane1re/ ce -e execut la un ecipa,ent/ %i care ndepline-c -i,ultan ur,toarele condi3ii :

  7a au o -ucce-iune bine deter,inat n cadrul +rupei re-pecti1e9

  7b opera3iile din +rupa re-pecti1 -e execut n totalitate de ctre aceea%i 0or,a3ie operati1

  -au de ctre acela%i per-onal de co,anda operati1 care e0ectuea* teleco,anda9

  7c -ucce-iunea opera3iilor din +rup nu -e a0ectea* reciproc cu -ucce-iunea opera3iilor 

  dintr=o alt +rup/ ce -e e0ectuea* n acelea%i ti,p de o alt 0or,a3ie operati1 -au de alt

   per-onal de co,and operati1 care e0ectuea* teleco,anda n cadrul ,ane1rei9

  32

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  33/82

  7d opera3iile din +rup nu nece-it coordonarea n ti,p cu alte operatii executate de alte 0or,a3ii

  operati1e -au per-onal de co,and operati1 care execut direct -au prin teleco,and/ la

  ecipa,entul re-pecti1/ opera3iile din alte +rupe de operatii.

  Exe,ple de +rupe di-tincte de opera3ii -unt :

  7e an-a,blul opera3iilor pentru aducerea unei linii electrice din F-tarea deconectatG n K-tarea

  -eparat 1i*ibilG la unul din capetele liniei 9

  70  an-a,blul opera3iilor pentru aducerea unei linii electrice din F-tarea -eparat 1i*ibilG n K-tarea

  le+at la p,?ntG la unul capetele liniei

  (2)  Toate opera3iile din F+rupa di-tinct de opera3iiG trebuie - 0ie executate de ctre aceea%i

  0or,a3ie operati1 -au de ctre acela%i 'CO care teleco,and ecipa,entul.

  ()   Ordinea opera3iilor din +rupa di-tinct de opera3ii nu trebuie - aib le+tur  cu

  opera3iile care ncadrea* +rupa re-pecti1/ dec?t prin -tarea operati1 a ecipa,entului nainte %i

  dup executarea opera3iilor din +rupa di-tinct re-pecti1.

  ()   'rin opera3iile cuprin-e n +rupele di-tincte de opera3ii trebuie - -e reali*e*e -tri

  operati1e ale ecipa,entelor/ a%a cu, au 0o-t de0inite n pre*entul Re+ula,ent.

  (5) &n cadrul co,en*ii de coordonare/ prin di-punerea -au n-crierea unei +rupe di-tincte

  de opera3ii de ctre per-oana care are co,anda de coordonare/ -e n3ele+e c per-onalul operati1

  -au per-onalul de co,and operati1 care e0ectuea* ,ane1ra prin teleco,and/ 1a executa/

  re-pecti1 n-crie/ n -ucce-iunea lor nor,al/ toate opera3iile pentru aducerea ecipa,entului n

  -tarea operati1 no,inali*at/ a%a cu, -unt indicate n pre*entul Re+ula,ent %i preci*ate n

   procedurile %i in-truc3iunile tenice interne re0eritoare la in-tala3ia -au *ona de reţea re-pecti1.

  6!7 'rin con0ir,area executrii +rupei di-tincte de opera3ii 6con0ir,area aduceriiecipa,entului n -tarea operati1 indicat7 -e n3ele+e c au 0o-t executate toate opera3iile nece-are

  aducerii ecipa,entului n -tarea operati1 di-pu-/ a%a cu, e-te acea-ta de0init n pre*entul

  Re+ula,ent.

  Art.1 M'*,$,

  6$7 'rin ?'*,$= -e n3ele+e an-a,blul acelor  opera3ii/ opera3ii di-tincte/ +rupe di-tincte de

  opera3ii/ prin care -e -ci,b -tarea operati1 a ecipa,entelor/ -au a po*i3iei ele,entelor ac3ionate/ re+i,ul de 0unc3ionare -au -ce,a de conexiuni n care 0unc3ionea* ace-tea. 5ane1rele

  33

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  34/82

  -e 0ac utili*and di-po*iti1ele de ac3ionare a aparatelor de co,uta3ie %i teleco,and -au ceile de

  co,and ard( -o0t de ctre per-onalul operati1( de co,and operati1 0r - atin+ direct pr3ile

  conductoare a0late -au de-tinate a -e a0la -ub ten-iune.

  (2)De o i,portan3 ,a>or e-te cunoa%terea -copului ,ane1relor de ctre tot per-onalul

  operati1 an+renat n pre+tirea %i executarea ,ane1relor. De aceea/ tot per-onalul operati1 %i de

  co,and operati1 an+renat n pre+tirea %i executarea ,ane1relor trebuie - cunoa-c -copul

  ace-tora.

  Art.2" 6$7  'rin ?'*,$, :%$,*), -e n3ele+ acele ,ane1re care au ca -cop ,odi0icarea=cu o

   periodicitate relati1 con-tant – a regimului de %uncţionare a  sistemului electroenergetic9al reţelei

  electrice  -au a unei in-tala3ii 6reali*area unor ni1eluri de ten-iuni/ reducerea unor circula3ii de

   putere/ reducerea pierderilor tenice de ener+ie etc.7 -au -unt deter,inate de -ci,barea regimuluide %uncţionare a sistemului electroenergetic 'v6r% de sarcină,  gol de sarcină,urmarirea curbei de

   sarcina)#  Ace-te ,ane1re au un caracter 0rec1ent/ -e execut ,ereu n acela%i 0el %i trec

  ecipa,entul a0lat n exploatare din aceea%i -tare operati1 A n aceea%i -tare operati1 H -au

  in1er-.

  627 Nu -e con-ider ,ane1r curent aceea care are drept -cop retra+erea ecipa,entului

  din exploatare.

  Art.2$ 6$7 'rin ?'*,$, &[email protected]$'?'),  -e n3ele+ acele ,ane1re care au drept -cop ,odi0icarea

  con0i+ura3iei  sistemului electroenergetic/ in-tala3iei/ reţelei electrice/ 0r ca acea-tea - aib un

  caracter 0rec1ent -au periodic/ precu, %i acele ,ane1re care au drept -cop retra+erea din exploatare

  a ecipa,entelor pentru lucrri -au probe.

  627 5ane1rele pro+ra,ate/ dup 0elul cu, au 0o-t cerute/ -unt de dou 0eluri:

  7a 5ane1re pro+ra,ate nor,al : cele care -unt pro+ra,ate la inter1ale de ti,p -tabilite prin

   proceduri %i in-truc3iuni9

  7b 5ane1re pro+ra,ate accidental : cele care -e pro+ra,ea* n a0ara inter1alelor de ti,p

  -tabilite prin proceduri %i in-truc3iuni.

  Art.22 6$7 'rin  ?'*,$, -, +:>+-'$, ' ''$++$ -e in3ele+ acele ,ane1re care -e execut cu

  oca*ia apari3iei unor avarii  %i au drept -cop i*olarea ele,entelor( ecipa,entelor de0ecte/

  re-tabilirea ali,entrii cu ener+ie electric a consumatorilor, repunerea n paralel a unor 

  +eneratoare declan%ate/  reali/area unor regimuri de %uncţionare stabile, re%acerea re/ervei de

   stabilitate, re%acerea re/ervelor de regla4 secundar si9sau terţiar . Tot n acea-t cate+orie -e

  34

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  35/82

  ncadrea* %i ,ane1rele care trebuie executate 0r a,?nare 6in re+i, de ur+en37 pentru

   pre1enirea unei avarii sau pentru a impiedica deteriorarea parametrilor de %uncţionare a

  instalaţiilor9SEN#

  (2)5ane1rele le+ate de pre1enirea unei avarii/ dar care -u0er a,?nare 6nu pre*int

  un pericol i,ediat/ -=a i*olat de0ectul/ -=a re-tabilit ali,entarea cu ener+ie electric a

  consumatorilor 7 -e con-ider Fpro+ra,ate accidentalG. Nu -e con-ider ,ane1re de licidare a

  avariilor   acele ,ane1re prin care -e retra+ din exploatare -au -e redau n exploatare

  ecipa,entele pentru repara3ii/ ,-urtori etc. ca ur,are a avariilor   6-au pre1enirea

  avariilor 7.

  Art.2 'rin ?'*,$, :'%locit de acela%i per-onal operati1 / de ctre

  acela%i per-onal dele+at -pecial n acel -cop/ sau $r!n telecoman&ă &e către $ersonalul

  &e coman&ă o$erat!+ă aat la &!stan#ă "a#ă &e !nstala#!e sau onă &e re#ea.

  Art.25 6$7 'rin ?'*,$, -, :$-*'$,  -e n3ele+ acele ,ane1re ale cror +rupe di-tincte deopera3ii -au opera3ii di-tincte a0ectea* un an-a,blu de in-tala3ii 6centrale, staţii electrice7 -au *one

  de reţea electrică/ 0iind executate n dou -au ,ai ,ulte in-tala3ii -au *one de reţea di0erite de ctre

  dou -au ,ai ,ulte 0or,a3ii operati1e di0erite 6direct -au prin teleco,and 7 -au de co,and

  operati1 prin teleco,and. Coordonarea executrii n ti,p a +rupelor di-tincte de opera3ii -au

  opera3iilor di-tincte -e e0ectuea* tele0onic -au prin radio/ de ctre per-oanlul de co,and

  operati1 care exercit co,anda de coordonare.

  (2)   &n cadrul unei ,ane1re de coordonare pot a1ea loc ,ultiple ,ane1re de execu3ie.

  687 &n cadrul unei ,ane1re de coordonare/ 'CO care e0ectuea* ,ane1ra de coordonare a

  unui ecipa,ent poate e0ectua la unul din capetele ecipa,entului =el in-u%i= %i ,ane1ra de

  execu3ie.

  Art.2! 6$7  Expre-iile utili*ate la ,ane1rele de execu3ie -au de coordonare/ pentru exercitarea

  dreptului de co,peten3 -au autoritate de deci*ie/ pentru indicarea opera3iilor principale precu, %i

  alte expre-ii nece-are - 0ie uni0or,i*ate -unt cele pre*entate n Anexa $.

  35

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  36/82

  ()2&n tabelul de ,ai >o- -e pre*int/ n ,od -intetic/ ,odul de de0inire %i cla-i0icare a

  ,ane1relor.

  Tabel -intetic pri1ind de0inirea %i cla-i0icarea ,ane1relor 

  Criteriul de

  clasificare al 

  manevrelor 

   $efinirea %i clasificarea manevrelor 

   Nu,r de 0or,a3ii

  operati1e %i

  a,pla-area

  in-tala3iilor 

  = de execu3ie9

  = de coordonare9

  = de coordonare %i

  execu3ie

  oile de ,ane1r

  = cu 0oaie de

  ,ane1r9

  = 0r 0oaie de

  ,ane1r9

  5odul de ac3ionare

  al aparata>ului

  = co,and local9

  = teleco,and9

  Scopul ,ane1rei = curente9

  = pro+ra,ate9

  = de pre1enire %i

  licidare a

  a1ariilor9

  = cau*ate de

  accidente9

  & nor,al9

  & accidental9

  =  prin cerere -cri-9

  = operati19

  36

  co,and de la 0a3alocului9co,and de la di-tan39

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  37/82

  CA'ITOLUL BII.   REGULI TE#NICE GENERALE PRIVIND CONCEPŢIA ŞI

  EFECTUAREA MANEVRELOR 

  Art.2 6$7 'rin :*:,&;+' ?'*,$,$ -e n3ele+e elaborarea unei -ucce-iuni a +rupelor di-tincte

  de opera3ii/ opera3iilor di-tincte %i opera3iilor din cadrul ,ane1rei n a%a 0el/ nc?t - -e a-i+ure

  de-0%urarea corect a ace-tora.

  627 &n in-tala3iile electrice dotate cu ca,er de co,and %i unde ac3ionarea aparatelor 

  electrice de co,uta3ie -e 0ace din panourile de co,and(pupitru de co,and -au di-pla/ toate

  ,ane1rele -e 0ac nu,ai din ca,era de co,and. 5ane1rele de la 0a3a locului 6aparat electric/cabina de protectii7 -unt per,i-e nu,ai pentru pre1enire de : a1arii/ deteriorri de aparata> -au

  accidente u,ane.

    687 5ane1rele n SEN -e e0ectuea* cu o anu,it prioritate/ dac e-te ca*ul/ a-t0el:

  = ,ane1rele cau*ate de accident au prioritate 0a3 de orice alte ,ane1re.

  = ,ane1rele pentru ali,entarea -e1iciilor interne ale centralelor %i -ta3iilor %i( -au pre1enirea

  a1ariilor au prioritate 0a3 de ,ane1rele de retra+ere din exploatare pro+ra,ate nor,al.

  = ,ane1rele pro+ra,ate nor,al n re3eaua de tran-port au prioritate 0a3 de ,ane1rele

   pro+ra,ate nor,al n re3eaua de di-tribu3ie /daca e0ectuarea lor nu i,pune alta ordine

  6reali*area unor re+i,uri de 0unctionare i,pu-e/ ali,entarea cu ener+ie electrica a

  con-u,atorulor etc7.

    6;7 5odul de e0ectuare a ,ane1relor de execu3ie prin ac3ionarea de ctre per-onalul operati1

  a aparatelor de co,uta3ie de la 0a3a locului -e -tabile%te prin proceduri %i in-truc3iuni interne e,i-e

  de unitatea de exploatare a1?nd n 1edere -i in-truc3iunile proprii de -ecuritate %i -ntate n ,unc.

    67 Se reco,anda e0ectuarea ,ane1relor pro+ra,ate nor,al naintea -au dup 1?r0ul curbei

  de -arcina a SEN.

  Art.2 &ntreruperea %i -tabilirea curen3ilor de -arcin n circuitele de nalt %i ,edie ten-iune

  trebuie - -e 0ac utili*?nd ntreruptoare -au -eparatoare de -arcin. Excep3iile de la acea-t

  re+ul -unt nu,ai cele -tabilite prin nor,e tenice('E e,i-e de 0orurile n drept/ autorit3ile

  co,petente.

  3

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  38/82

  Art.2 6$7 &ntreruperea -au -tabilirea continuit3ii unui circuit cu a>utorul ntreruptoarelor 

  6-eparatoarelor de -arcin7 -e 1a 0ace re-pect?ndu=-e pre1ederile nor,elor(in-truc3iunilor tenice

  e,i-e de autorit3ile co,petente/ condi3iile %i re-tric3iile i,pu-e de 0abrica con-tructoare etc. 6n

  0unc3ie de tipul con-tructi1 al aparatului/ caracteri-ticile circuitului care 1a 0i ntrerupt -au -tabilit

  etc.7. Unit3ile de exploatare/ prin proceduri %i in-truc3iuni tenice interne/ 1or -tabili condi3iile %ire-tric3iile ce -e i,pun la e0ectuarea ,ane1relor cu ntreruptoare 6-eparatoare de -arcin7 pentru

  toate ca*urile care pun proble,e deo-ebite!

  (2) Ordinea opera3iilor la ntreruperea unui circuit e-te: deconectarea ntreruptoarelor %i

  apoi de-ciderea -eparatoarelor 6debro%area ntreruptoarelor7/ iar la -tabilirea continuit3ii unui

  circuit/ ordinea opera3iilor e-te: nciderea -eparatoarelor 6bro%area ntrerupatoarelor7 %i apoi

  conectarea ntrerupatoarelor.

  () Ordinea de ac3ionare a -eparatoarelor: la de-ciderea ace-tora nt?i -e de-cid

  -eparatoarele de linie/ tran-0or,ator 6-au borne7 %i apoi cele de bare/ iar la nciderea ace-tora nt?i

  -e ncid -eparatoarele de bare(nod %i apoi cele de linie/ tran-0or,ator -au borne/ pentru ca n ca*ul

  unei e1entuale ac3ionri +re%ite 6n -arcin7 - nu -e a0ecte*e barele colectoare( nod.

  6;7 In1er-area ordinii opera3iilor e-te per,i- nu,ai n ca*ul n care ac3ionarea +re%it 6n

  -arcin7/ de la 0a3a locului/ a unui -eparator de linie/ de tran-0or,ator e-te ,ai periculoa- pentru

  executant dec?t ac3ionarea -eparatoarelor de bare(nod. 'entru a-t0el de -itua3ii/ unitatea de

  exploatare trebuie - elabore*e proceduri %i in-truc3iuni tenice interne n care no,inali*ea*/

   pentru in-tala3iile proprii/ locul de ac3ionare/ condi3iile %i ,odul de de-0%urare a ,ane1relor 

  (5) La ac3ionarea ,anual 6de la aparat7 a -eparatoarelor/ atunci c?nd aparatul per,ite

  acea-ta/ -e reco,and ur,torul ,od de ac3ionare:

  a) la de-cidere = -eparatorul -e 1a ac3iona n a%a 0el nc?t n pri,a 0a* a opera3iei contactele

  ace-tuia - -e ndeprte*e lent/ iar n ca*ul n care -e ob-er1 un nceput de arc/ ace-tea -

  -e ncid la loc c?t ,ai rapid po-ibil9

  b) la ncidere = -eparatorul -e 1a ac3iona n a%a 0el/ nc?t contactele ace-tuia - -e apropie c?t

  ,ai rapid po-ibil/ iar dac -e ob-er1 arc electric/ trebuie continuat ac3iunea de ncidere/ n nici

  un ca* nu -e 1a incerca de-ciderea -a.

  &n ace-t 0el -e pot di,inua e0ectele unei e1entuale ,ane1re +re%ite cu -eparatorul re-pecti1.

  3"

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  39/82

    6!7 'entru a -e pre1eni ca n ,o,entul ac3ionrii unui -eparator 6bro%rii -au debro%rii unui

  ntreruptor7 - -e produc conectarea accidental a ntreruptorului din circuit 6-pre exe,plu/

  anclan%area prin -ce,e de auto,ati*are/ co,anda accidental a conectrii etc.7/ toate

  auto,ati*rile care pot pro1oca anclan%area ace-tuia 1or 0i anulate. &n ace-t -en- unit3ile de

  exploatare 1or lua ,-urile tenice nece-are e1itrii unei a-t0el de -itua3ii %i 1or -tabili/ prin proceduri %i in-truc3iuni tenice interne ,odul corect de executare a ,ane1relor n 0unc3ie de

  caracteri-ticile -au -tarea tenic ale in-tala3iilor 6 e1entual anularea auto,ati*rilor care pot

   pro1oca anclan%area accidental -au nu a ntreruptorului7.

  Art.8" 6$7  La ac3ionarea aparatelor de co,uta3ie -e ur,re%te corecta lor 0unc3ionare prin

  ,i>loacele care per,it acea-ta din locul de unde -e co,and ac3ionarea/ cu a>utorul aparatelor de

  ,-ur/ 6a,per,etre/ att,etre/ 1ar,etre/ 1olt,etre etc.7 tele,-urilor %i tele-e,nali*rilor -au

  -e,nali*rilor de po*i3ie ale ace-tora. 'entru a prent,pina producerea unor avarii  n ti,pul

  ,ane1relor e-te obli+atorie 1eri0icarea 1i*ual a po*i3iei ace-tora dup 0iecare ac3ionare dac

   po*i3ia aparatului de co,uta3ie nu poate 0i preci*at de la locul de ac3ionare proced?ndu=-e a-t0el :

  7a i,ediat dup ac3ionare/ dac aparatul e-te 1i*ibil de la locul de ac3ionare %i nu e-te

  nece-ar depla-area per-onalului9

  7b atunci c?nd de-0%urarea ,ane1rei per,ite depla-area per-onalului la aparatul

  re-pecti1 -au de-0%urarea ,ane1rei n continuare nece-it acea-t 1eri0icare 6trecerea de la

  o +rup di-tinct de opera3ii la alta7 pentru aparatele ce nu -unt 1i*ibile din locul din care -e 0ace

  ac3ionarea9

  7c n ca*ul aparata>ului de con-truc3ie cap-ulat 64IS/ S!/ 1id etc.7 -au n ca*ul

  aparatelor teleco,andate 1eri0icarea po*i3iei aparatelor -e 1a 0ace prin indica3iile %i condi3iile

   pre1*ute n ace-t -cop de aparata> -au in-tala3iile de teleco,and 6-e,nali*ri %i tele-e,nali*ri de

   po*i3ie/ aparate de ,-ur/ tele,-uri etc.7. 'rin proceduri %i in-truc3iuni tenice interne ntoc,itede unit3ile de exploatare(centrele de di-pecer -e 1or putea -tabilii %i alte ,oduri de 1eri0icare a

   po*i3iei ace-tora.

  7d dac n cur-ul ,ane1relor pro+ra,ate e0ectuate de la di-tan3 6teleco,and7 nu -e

   poate preci*a po*i3ia aparatelor de co,uta3ie 6-e,nali*rile -unt de0ecte -au incerte7 -au dac

  tele,-urile nece-are e1alurii para,etrilor re+i,ului de 0unctionare nu -unt concludente ,ane1ra

  -e ntrerupe p?n la nlturarea necon0or,it3ilor.

  (2)&n ti,pul licidrii avariilor / dac ,ane1rele -e e0ectuea* nu,ai cu ntreruptoare

   prin co,and de la di-tan3 6ca,era de co,and -au teleco,and7 1eri0icarea po*i3iei39

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  40/82

  ntrerupatorului -e 0ace tri0a*at/ pe ba*a indicatiilor aparatelor de ,-ur %i control/ -e,nali*rilor/

  a0i%a>elor electronice.Unit3ile de exploatare 1or -tabilii prin proceduri %i in-truc3iuni interne/ pentru

  0iecare tip de ntreruptor/ -e,nali*rile care trebuie anali*ate pentru a -tabili 0r pericol de

  con0u*ie po*i3ia lui! La ac3ionarea din ca,era de co,anda a -ta3iei( centralei/ 1eri0icarea po*i3iei

  ace-tora la 0a3a locului -e 1a 0ace atunci c?nd de-0%urarea ,ane1relor per,ite. La ac3ionarea printeleco,and -e accept 1eri0icarea cu a>utorul in0or,a3iilor din -i-te,ul telein0or,a3ional. &n ca*ul

  n care -e,nali*rile nu -unt concludente pentru a -tabili po*i3ia ntreruptorului/

  ,ane1rele 1or continua nu,ai dup 1eri0icarea po*i3iei la 0a3a locului/ atunci c?nd de-0%urarea

  ,ane1relor per,ite -au dup re,edierea de0ec3iunilor(necon0or,itatilor n -i-te,ul

  telein0or,a3ional. 

  687 &n ca*ul aparata>ului de con-truc3ie cap-ulat 6 4IS S!/ 1id/ etc.7 1eri0icarea po*i3iei

  aparatelor de co,uta3ie -e 1a 0ace prin indica3iile -e,nali*rilor pre1*ute n ace-t -cop de aparata>

  -au de in-tala3ia de teleco,and/ -i-te,ul telein0or,a3ional 6-e,nali*ri de po*i3ie/ aparate de

  ,-ur/ tele,-uri/ tele-e,nali*ri etc.7.

  Art.8$ 6$7 Ca principiu +eneral/ nu -e 1a ac3iona un aparat de co,uta3ie cu care e-te inter*i- - -e

  -tabilea-c -au - -e ntrerup curen3i de -arcin p?n nu -e 1eri0ic po*i3ia aparatului re-pecti1 %i

  a celor prin care -e -tabile-c curen3ii de -arcin :

  7a naintea ac3ionrii -eparatoarelor 6debro%rii -au bro%rii ntrerupatoarelor7 -e 1a

  1eri0ica po*i3ia FdeconectatG a ntreruptorului din circuitul re-pecti1 pe toate 0a*ele 6condi3ie care

  trebuie re-pectat %i n -i-te,ul telein0or,a3ional7/ pentru a pre1eni ac3ionarea n -arcin a

  -eparatoarelor/ n ca*ul n care ntreruptorul nu e-te deconectat corect pe una -au ,ai ,ulte 0a*e9

  7b naintea ac3ionrii unui ntreruptor/ prin care -e -tabile%te continuitatea unui circuit/

  -e 1a 1eri0ica po*i3ia Fnci-G a -eparatoarelor din circuitul re-pecti1/ care au 0o-t ac3ionate n

   prealabil/ pentru a pre1eni 0or,area arcului %i di-tru+erea -eparatoarelor/ n ca*ul n care ace-teanu -unt nci-e corect9

  7c naintea ac3ionrii -eparatoarelor prin care -e ntrerupe 6-e -tabile%te7 continuitatea

  unui circuit/ atunci c?nd -=a creat o alt cale de curent n paralel cu aceea care 1a 0i ntrerupt

  6-tabilit7/ -e 1a 1eri0ica continuitatea cii de curent n paralel 6,ane1rele de trecere de pe o bar

   pe alta a ecipa,entelor n -arcin79

  7d naintea ac3ionrii CL' n 1ederea aducerii n -tare Kle+at la pa,?ntG a unuiecipa,ent -e 1eri0ic po*i3ia de-ci- a -eparatoarelor adiacente -au -tarea blocat a

  ntreruptoarelor de con-truc3ie -pecial prin care a 0o-t adu- ecipa,entul n -tarea K-eparat40

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  41/82

  1i*ibil K-i lip-a ten-iunii n in-tala3ie utili*?nd aparatele de ,-ur %i control precu, %i indicatorii

  de po*i3ie din ca,era de co,anda(teleco,anda 9dac CL' -e ac3ionea* de la 0a3a locului 6 de la

  aparat7 -e 1eri0ic 1i*ual po*i3ia de-ci- a -eparatoarelor adiacente .

  7e dac -e aduce n SL' prin teleco,and o linie electric -e ad,ite 1eri0icarea lip-ei

  ten-iunii utili*?nd tele,-urile de la capetele liniei. &nciderea CL'=urilor -e 0ace nu,ai dup

  de-ciderea at?t a -eparatoarelor de linie c?t %i a -eparatoarelor de bar %i 1eri0icarea po*i3iei

  de-ci- a ace-tora 0olo-ind -i-te,ul telein0or,a3ional. La predarea cu ,e-a> a liniei trebuie 0cut

  -peci0icarea c -tarea le+at la p,?nt -=a reali*at prin teleco,and.

  70 &n re3elele de ,edie ten-iune/ -eparatoarele liniilor electrice aeriene a0late la di-tan3

  de por3iunea de linie n care -unt pro+ra,ate a -e e0ectua lucrri %i care n -ce,a nor,al de

  0unc3ionare -unt n po*i3ia Pde-ci-P -e pot con-idera n acea-t po*i3ie dac prin in-truc3iunitenice interne nu e-te re+le,entat alt0el.

  627 &n in-tala3iile teleco,andate/ po*i3ia aparatelor de co,uta3ie -e 1a 1eri0ica utili*?nd

  indica3iile %i condi3iile pre1*ute n ace-t -cop de aparatura de teleco,and din -i-te,ul

  telein0or,a3ional 6tele-e,nali*ri de po*i3ii/ tele,-uri etc.7.

  687 5ane1rele din ca,erele de co,and dotate cu -i-te,e co,anda control nu,erice – 

  SCADA = pot 0i a-i,ilate cu ,ane1rele prin teleco,and %i -e pot de-0a-ura n acelea%i condi3ii cuace-tea.

  Art.82 &n ca*ul n care circuitul electric care trebuie ntrerupt -au -tabilit nu are ntreruptor/ -e

  ad,ite 6 dac unit3ile de exploatare nu -tabile-c prin proceduri alt ,od de ac3ionare7 - -e 0ac

  ur,toarele opera3ii cu a>utorul -eparatoarelor nor,ale:

  7a -tabilirea %i ntreruperea circuitului de ali,entare a tran-0or,atoarelor de ,-ur a

  ten-iunii 6reductori de ten-iune 7 cu excep3ia ca*urilor pre1*ute n procedurile %i in-truc3iuniletenice interne ntoc,ite de unit3ile de exploatare 9

  7b -tabilirea %i ntreruperea curentului pentru punerea -ub ten-iune/ n +ol/ a barelor 

  colectoare %i ele,entelor a0erente ace-tora dup e0ectuarea unui control 1i*ual al barelor9

  7c -tabilirea %i ntreruperea circuitelor liniilor electrice aeriene -au -ubterane/ precu, %i

  ale tran-0or,atoarelor de putere/ cu condi3ia ca ,ri,ea curentului - nu dep%ea-c 1alorile

  ,axi,e ad,i-ibile re*ultate din calcule -au cercetri experi,entale/ n 0unc3ie de di,en-iunile %itipul con-tructi1 al -eparatorului/ 1alori preci*ate de 0abrica con-tructoare/ pre-crip3iile n 1i+oare

  -au in-truc3iunile(pre-crip3iile tenice e,i-e de autorit3ile n drept. 41

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  42/82

  La -tabilirea curentului de ,er- n +ol al tran-0or,atoarelor/ -e 1a 3ine -ea,a de dependen3a

  ntre ace-ta %i ten-iunea aplicat pe plotul de 0unc3ionare.

  7d ntreruperea %i -tabilirea le+turii la p,?nt a neutrului tran-0or,atorelor. &n ca*ul n

  care la neutrul ace-tora -e lea+ di-po*iti1e pentru -tin+erea arcului/ -tabilirea %i ntreruperea

  circuitului -e 0ac nu,ai c?nd n reţea nu exi-t punere la p,?nt %i n con0or,itate cu procedurile

  %i in-truc3iunile tenice interne de exploatare ale di-po*iti1ului re-pecti1. &n ace-t -en-/ la

  di-po*iti1ul de ac3ionare al -eparatorului -e 1a ,onta un ecipa,ent de -e,nali*are -i+ur a

  apari3iei punerii la p,?nt n reţea.

  7e nciderea %i de-ciderea -eparatoarelor de %untare %i ocolire/ dac aparatele din

  circuitul %untat -au ocolit de ace-tea -unt nci-e 6conectate %i ten-iunile la contactele

  -eparatorului re-pecti1 nu pre*int decala> de 0a* %i di0eren3 de 1aloare ntre ele7.

    'entru a pre1eni deconectarea 6de-ciderea7 aparatelor din circuitul %untat -au ocolit n ti,pul

  nciderii -au de-ciderii -eparatorului de %untare -au ocolire/ unit3ile de exploatare -unt obli+ate

  - ia ,-urile tenice nece-are e1itrii unei a-t0el de -itua3ii %i - -tabilea-c/ prin procedurile %i

  in-truc3iunile tenice interne/ ,odul corect de executare a ,ane1relor .

  70 nciderea -au de-ciderea n bucl a -eparatoarelor -e 1a 0ace nu,ai n condi3iile

   pre1*ute n procedurile %i in-truc3iunile tenice interne ale unit3ii de exploatare/ care 1or 0intoc,ite n ba*a unor calcule din care - re*ulte c ace-tea pot 0i ac3ionate n bucl/ condi3iile

  tenice %i or+ani*atorice n care -e poate 0ace acea-ta %i cu re-pectarea pre1ederilor circularelor 

  tenice e,i-e de 0orurile n drept %i ale pre*entului Re+ula,ent.

  7+ -eparatoarele de cupl ntre liniile electrice -e pot ncide -au de-cide cu liniile n

  0unc3iune/ nu,ai dac ace-tea -unt n 0unc3iune pe aceea%i bar 6-au cupla ntre barele re-pecti1e

  e-te conectat7/ toate aparatele prin care -e reali*ea* calea de curent n paralel -unt conectate

  6nci-e7 %i -unt luate ,-urile tenice nece-are pentru a pre1eni deconectarea 6de-ciderea7

  accidental a ace-tora n ti,pul nciderii -eparatorului de cupl.

  Excep3iile de la ace-te re+uli 1or 0i nu,ai cele -tabilite prin circularele tenice e,i-e de

  0orurile n drept.

  Art.88 E-te inter*i- de-ciderea -au nciderea unui -eparator prin care -=ar putea ntrerupe -au

  -tabili curen3ii capaciti1i/ n ca*ul n care exi-t o punere la p,?nt a unei 0a*e n reţeaua electrică.

  &n ace-te ca*uri e-te inter*i- de a-e,enea/ nciderea -au de-ciderea -eparatoarelor n bucl/ a

  42

 • 8/20/2019 Nte 009 10 00 Regulament General de Manevre in Instalaţiile Electrice de Medie Şi Inaltă Tensiune

  43/82

  -eparatoarelor de cupl/ ocolire -au %untare cu ten-iune. Stabilirea -au ntreruperea le+turii ntre

   bare -e 1a 0ace nu,ai cu a>utorul ntreruptoarelor de cupl.

  Art.8; 6$7  'unerea -ub ten-iune n +ol a unei bare/ care a -tat n re*er1 -au a 0o-t retra- din

  exploatare/ -e 0ace prin conectarea ntreruptorului unui ecipa,ent le+at la bar 6linie electric/

  tran-0or,ator -au cupl7 la care pe ti,pul ,ane1rei -=a re+lat protec3ia core-pun*ator pentru proba

  cu ten-iune 6curent ,ini,/ ti,p ,ini,/ nedirec3ionat etc.7 %i care -e a0l -ub ten-iune. &nainte de

  conectare -e 1a 1eri0ica lip-a ten-iunii pe bara re-pecti1.

  672 &n ca*ul barelor de tran-0er/ punerea -ub ten-iune pentru probarea ace-tora -e 1a 0ace

   prin cupla de tran-0er/ cu protec3ia re+lat Fpentru probG/Gincercare bareGetc/ din bara pe care

  -e a0l ecipa,entul ce 1a 0i trecut pe bara de tran-0er/ ur,?nd ca/ dup deconectarea cuplei/ -

  -e ncid -eparatorul la bara de tran-0er a ecipa,entului re-pecti1.

  Art.8 6$7 Tran-0or,atoarele/ barele etc./ pentru care nu exi-t certitudinea c -unt core-pun*atoare

  din punct de 1edere a -trii tenice 6nu au de0ec3iuni a-cun-e/ indecelabile care pot conduce la

   scurtcircuite7/ nu -e 1or pune -ub ten-iune prin nciderea unui -eparator/ ciar dac -e ncadrea*

  n ca*urile ad,i-e prin pre*entul Re+ula,ent -au prin circularele tenice ale autoritatilor n drept.

  672 Liniile electrice/ por3iunile de linie care au 0o-t retra-e din exploatare pentru lucrri -au

   pentru care nu exi-t certitudinea c -unt core-pun*atoare din punct de 1edere a -trii tenice 6cnu au de0ec3iuni a-cun-e/ indecelabile care pot conduce la  scurtcircuite7/ nu -e 1or pune -ub

  ten-iune cu a>utorul unui -eparator/ ciar dac -e ncadrea* n ca*urile ad,i-e prin pre*entul

  Re+ula,ent -au prin circularele tenice ale 0orurilor n drept. 'unerea lor -ub ten-iune -e 1a 0ace

  obli+atoriu prin conectarea unui ntreruptor.

  Art.8! 6$7 La conectarea unui ntreruptor/ cu ten-iune din a,bele pr3i/ e-te obli+atoriu controlul

  -incroni-,ului/ -au n lip-a po-ibilit3ilor de control al -incroni-,ului/ 1eri0icarea continuit3ii altor 

  circuite electrice n paralel/ care - a-i+ure po-ibilitatea conectrii n bucl. Conectarea n

  condi3iile de ,ai -u- trebuie 0cut nu,ai dac 0rec1en3ele -unt e+ale %i la o di0eren3 de ten-iune

  c?t ,ai ,ic n ,odul %i ar+u,ent. E-te inter*i- conectarea ntreruptoarelor 0r controlul

  -incroni-,ului n re3elele electrice de 22"=;""B .

  672 Di0eren3ele ,axi,e n ,odul %i ar+u,ent ale ten-iunilor la care -e ad,ite conectarea

  ntreruptoarelor   -e -tabile-c prin procedurile %i in-truc3iunile tenice interne ale unit3ii de

  exploatare/ a1?nd la ba* procedur