8
NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH NT:s STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATION Robotiklabbet och VIC (Visualisation Interaction Collaboration) R A G N E . W A H L Q U I S T @ J A R F A L L A . S E Elever vid teknikinriktningarna: Arkitektur & design Interaktiv design Robot

NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH NT:s STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR

  • Upload
    gizela

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH NT:s STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATION Robotiklabbet och VIC ( Visualisation Interaction Collaboration ). Elever vid teknikinriktningarna: ●Arkitektur & design ● Interaktiv design ● Robot. [email protected]. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH NT:s STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR

NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH

N T: s S T U D I E B E S Ö K V I D I N S T I T U T I O N E N F Ö R

DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATIONRobotiklabbet och VIC (Visualisation Interaction Collaboration)

R A G N E . W A H L Q U I S T @ J A R F A L L A . S E

Elever vid teknikinriktningarna:● Arkitektur & design● Interaktiv design● Robot

Page 2: NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH NT:s STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR

NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH

NT-GYMNASIETS ELEVER FRÅN: ARKITEKTUR & DESIGN, INTERAKTIV DESIGN OCH ROBOT

STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATION – ROBOTIKLABBET OCH VIC

VIC studion

VIC studion varspännande med sina interaktiva verktyg ochvi var tvungna att prova ”spel” och andra ”nödvändiga prylar”.

3:D spel kan vara svårt

att hålla fingrarna ifrån”.

R A G N E . W A H L Q U I S T @ J A R F A L L A . S E

Page 3: NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH NT:s STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR

R A G N E . W A H L Q U I S T @ J A R F A L L A . S E

NT-GYMNASIETS ELEVER FRÅN: ARKITEKTUR & DESIGN, INTERAKTIV DESIGN OCH ROBOT

STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATION – ROBOTIKLABBET OCH VIC

Några länkar

VIC Stockholm tillhandahåller en mötesplats för regionens många användare och utvecklare inom industri, offentlig sektor, forskning och utbildning:

http://vic-sthlm.se/om-vic-sthlm

VIC är ett center för samarbeten kring visualisering vid KTH

http://www.csc.kth.se/vic

VIC studion

VIC studion varspännande med sina interaktiva verktyg ochvi var tvungna att prova ”spel” och andra ”nödvändiga prylar”.

NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH

Page 4: NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH NT:s STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR

R A G N E . W A H L Q U I S T @ J A R F A L L A . S E

NT-GYMNASIETS ELEVER FRÅN: ARKITEKTUR & DESIGN, INTERAKTIV DESIGN OCH ROBOT

STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATION – ROBOTIKLABBET OCH VIC

Robotiklabbet

Det var läckert med de starka robotarna i robotiklabbet. Härbedriver man forsk-ning på avanceradnivå och användersig av komplettasystem med storarobotar.

Några länkar

KTH:s talande sociala robot i pälsmössa

http://www.kth.se/aktuellt/en-social-robot-i-palsmossa-1.272182

NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH

Page 5: NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH NT:s STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR

R A G N E . W A H L Q U I S T @ J A R F A L L A . S E

NT-GYMNASIETS ELEVER FRÅN: ARKITEKTUR & DESIGN, INTERAKTIV DESIGN OCH ROBOT

STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATION – ROBOTIKLABBET OCH VIC

Robotiklabbet

På NT-Gymnasiet bygger vi också robotar så klart. Här kan du se ett exempel.

NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH

Länk till Robot vid NThttp://www.ntgymnasiet.se/index.php?n=

niavubtekrob

Page 6: NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH NT:s STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens är något som det ofta talas om, vi förde, intressanta samtal på detta tema.

Några länkar

Här kan du läsa om hur man skapar en robot som använder artificiell intelligens:http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/artificiellintelligens/tiofragorochsvar/hurkanmanskaparobotsomanvanderartificiellintelligens.5.77bf647e1367e8c90a6e8.html

R A G N E . W A H L Q U I S T @ J A R F A L L A . S E

NT-GYMNASIETS ELEVER FRÅN: ARKITEKTUR & DESIGN, INTERAKTIV DESIGN OCH ROBOT

STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATION – ROBOTIKLABBET OCH VIC

NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH

Page 7: NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH NT:s STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR

R A G N E . W A H L Q U I S T @ J A R F A L L A . S E

Kungliga Tekniska högskolanhttp://www.kth.se

VIC vid KTHhttp://www.csc.kth.se/vic

Talande social robot i pälsmössahttp://www.kth.se/aktuellt/en-social-robot-i-palsmossa-1.272182

VIC Stockholmhttp://vic-sthlm.se/om-vic-sthlm

Robottar och artificiell intelligenshttp://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/artificiellintelligens/tiofragorochsvar/hurkanmanskaparobotsomanvanderartificiellintelligens.5.77bf647e1367e8c90a6e8.html

NT-Gymnasiethttp://www.ntgymnasiet.se

Länk till Robot vid NThttp://www.ntgymnasiet.se/index.php?n=niavubtekrob

Bilder:Alla bilder är fotograferade av författaren

Källor och länkar

NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH

NT-GYMNASIETS ELEVER FRÅN: ARKITEKTUR & DESIGN, INTERAKTIV DESIGN OCH ROBOT

STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATION – ROBOTIKLABBET OCH VIC

Page 8: NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH NT:s STUDIEBESÖK VID INSTITUTIONEN FÖR

R A G N E . W A H L Q U I S T @ J A R F A L L A . S E

Tack för din tid

NT-GYMNASIETS STUDIEBESÖK VID KTH