NR.10/11/12 / MMVIII - .Dosarele Historia 37 Curiozitƒƒi la â€‍Superlativ relativâ€‌ 39 ... â€‍Pauca

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NR.10/11/12 / MMVIII - .Dosarele Historia 37 Curiozitƒƒi la â€‍Superlativ...

4

EditorialPlus 05 Dm Cezarului ce este al Cezarului 06

Despre tineree i perfeciune 07 De profesie Dumnezeu 09

De la familie la American idol 11

Invitaie la drumeie 13 Istoria parfumurilor. Incursiune 15

Xbox 360 17 nc departe 19

Iubind simplitatea cuvintelor 20 Memorialul ororii. Piteti 21

Carte pentru suflet 24 Calendar cultural 25

Evoluia sub lup 27 Culmi printre coolmi 28

Poezii 29 Lavoisier Viaa 31

Sistemul unitilor de msur 33 Reducerea oxizilor de azot 35

EcoPlus 36 Dosarele Historia 37

Curioziti la Superlativ relativ 39 Istoria Bisericii Plotina 41

Sacrul i profanul 43 Horoscop 45

NR.10/11/12 / MMVIII revista_impuls@yahoo.com

www.impulsenergetic.wordpress.com

InfoPlus 48

5 5

Director, ing. prof. IONEL OAN Grupul colar Energetic Nr.1 Trgu Jiu

E n e r g i a este cuvntul de ordine n modul nostru de

a c i u n e

Dragi elevi,

Adierea uoar a vntului de toamn a adus cu sine i zvonul unui nou nceput. Sperane i visuri, emoii i sentimente se ntreptrund ntr-o dulce ateptare a momentului cnd vei pi cu toii ntr-o nou etap a tinereii, pe o scen a orizonturilor deschise. Pentru c suntem contieni de valoarea voastr, ne-am strduit, alturi de obinuitul Bun venit!, s v oferim condiii ct mai bune, un climat instructiv-educativ propice evoluiei voastre culturale, precum i un colectiv de profesori care, nainte de toate, are menirea de a sdi n sufletele voastre contiina datoriei i cultul pentru adevratele valori umane, spirituale i pragmatice. coala noastr reprezint domeniul energetic fr de care viaa economic a unei societi nu poate funciona, aadar, alegnd una din specializrile noastre, n mod sigur, dup absolvire, vei nlocui efortul fizic cu o activitate intelectual fr de care tainele electrotehnicii i electronicii nu pot fi aprofundate.

Nu este nimic mai frumos dect nelegerea aparatelor, complexele de aparate i a furnicarului de electroni care circul prin ele.

Nu uitai c de la descoperirea electronului i pn la aplicarea n practic a durat 282 ani, iar de la vis la afirmare mai e doar un singur pas! ndrznii, ansele v surd!

6

7

aspirant la condiia de geniu, IOAN DOREL CHIOPU Vulcan, HD

Tinereea e o trufie, rareori o valoare. Aa

crede M. Preda n romanul Cel mai iubit dintre pmnteni i nu cred c a citit cineva cartea fr s fi simit nevoia unei pauze de lectur, de cugetare, dup aceast expresie.

Se poate spune c tinereea confer nite condiii favorizante n drumul omului, al tnrului, pentru dezvoltarea ca persoan i ca personalitate. Care ar fi forma suprem a acestei dezvoltri, ultimul stadiu al acestui drum? Perfeciunea, desigur. Care tnr nu viseaz la perfeciune, mcar ntr-un anumit domeniu? Care tnr nu triete cu convingerea c, de perfeciune, l despart mici chestiuni conjuncturale sau eventual de timp? i asta, bineneles, n urma celor mai serioase analize.

Avei grij, ns, c aceast preocupare pentru perfeciune poate fi periculoas ca o bomb cu efect ntrziat. De fapt, nu de perfeciune trebuie s ne ferim, ci de obsesia perfeciunii.

Aparent paradoxal, procentajul elevilor, studenilor care nu sunt mulumii de propria persoan este mult mai mare n rndul celor cu rezultate foarte bune dect n rndul celor mediocri. Secretul?

8

Este o chestiune ce ine de stabilirea corect, raional, a obiectivelor. V propun un exerciiu de imaginaie: se analizeaz doi tineri, unul mediocru i unul foarte bun. Fiecare vrea s nainteze, n drumul lor spre devenire, dar n intervalul de timp n care primul tnr vrea s fac un pas, cel de-al doilea vrea s fac trei pai. Dac primul tnr va reui s fac pasul, iar colegul su va face doi pai, consecina este uor de dedus. n timp ce elevul mediocru este foarte mulumit de sine, i-a ndeplinit obiectivul, n cazul elevului cotat mai bine, cel mai probabil sentiment este cel de insatisfacie, de dezamgire.

Extrapolnd, unii tineri i distrug viaa tocmai stabilindu-i inte foarte nalte, greu de atins.

Dar credei c mi-am propus s lansez aici o invitaie la blazare? Doamne ferete! Noi trebuie s ne ferim de obsesia perfeciunii, nu de dorina de autodepire, fr de care nu am putea s naintm nici un pas pe acel drum al devenirii. Trebuie s construim pas cu pas, s ne ferim de salturi riscante. Sau, dup cum ne sftuia Galilei: Pauca sed matura puin, dar temeinic. Pn la urm, fericirea nu e dect o sum de mici bucurii. S nu ne sfiim a le cuta i mai ales a le vedea n lucrurile i fiinele ce ne nconjoar.

Iar despre perfeciune, v spun un secret, din propria-mi experien:

e p l i c t i s i t o a r e !

nu de perfeciune trebuie s ne ferim, ci de obsesia perfeciunii

9

Consilier psihopedagog, prof. GABRIELA MILITARU

Colegiul Tehnic Ion Mincu Craiova

Ce meserie ar fi avut Dumnezeu dac s-ar fi ntrupat n om? Asta m ntreb mereu cnd vorbesc sau doar observ oamenii pe

strad, ori cnd m lovesc, n rezolvarea problemelor cotidiene, de aceti oameni i de meseriile lor care mai de care cu pretenii de mijlocitoare ntre omenesc i divin.

M gndeam c cel mai potrivit pentru Dumnezeu ar fi s fie preot. Dar cu ce portavoce, neinventat nc, i-ar putea El readuce pe enoriai la o meschin prelegere, n timp ce rndul la plata impozitelor ncepe o dat cu vecernia?

Sau Dumnezeu ar putea fi medic. Codul lui Hypocrates ar juca rolul Decalogului. ns devine din ce n ce mai greu azi ca poruncile s fie respectate cnd buzunarul i-e ispitit, iar relaia dintre cel care cere fr cuvinte i cel care ofer supus se transform ntr-un cerc vicios. Iar aceia care dau, o fac din sperana de a aluneca mai repede ctre rezolvarea problemelor, iar cei care primesc, din credina c fiecare surplus le certific mai bine efortul.

M-am mai gndit c-l putem gsi pe Dumnezeu n aceia care, din diferite motive, scriu. Ei slujesc foarte bine poruncii Domnului de a le fi aproape celorlali. Iar rndurile lor reuesc s capteze un oarecare segment de oameni care se bazeaz pe ei, i urmresc, le ateapt creaia. Este un fel de dependen a celor care se identific cu ce scriu alii i a celor care scriu care se regsesc n plcerea celorlali de a citi. Dar cnd toana inspiraiei i pune basmaua cenuie a goliciunii imaginaiei, cum i mai putem considera pe aceti cuttori de sensuri, api de masca divinului? Ar ajunge pn ntr-acolo nct s nu mai tie ce nseamn s fii Dumnezeu!

Deci, de buna seam, Dumnezeu nu poate fi DOAR asistenta medical sau poliaiul care i-a luat permisul i care ateapt s le binecuvntezi buzunarele. nseamn c El e partea bun a noastr, contiina spre care ne ntoarcem mai rar, dar cea care ne-ar permite de fapt s facem bine orice meserie.

10

Tematica fotografiilor este la alegere, urmnd ca dup depunerea lucrrilor, dac va fi cazul, s le grupm pe categorii. Lucrrile (minim 3, maxim 5 fotografii, format 2030) se depun pn miercuri, 1 octombrie 2008, la cabinetul de Consiliere i orientare, lng S9, corp A. Premii considerabile!!!

11

Sociolog, prep. drd. GABRIELA MOTOI Facultatea de Sociologie Universitatea din Craiova

CCoonncceeppiiaa cceelloorr ddiinn ggeenneerraaiiaa XX ddeesspprree mmooddeelluull bbiinnee//rruu ss--

aa sscchhiimmbbaatt ffaa ddee pprreeddeecceessoorriiii lloorr.. EEii mmaanniiffeesstt uunn ssppiirriitt ddee nneenneelleeggeerree ii rreessppiinnggeerree aa vvaalloorriilloorr pprroommoovvaattee ddee ccttrree BBaabbyy BBoooommeerrss ((ggeenneerraaiiaa nnssccuutt nnaaiinnttee ddee ffoolloossiirreeaa ppee ssccaarr llaarrgg aa ppiilluulleeii ccoonnttrraacceeppttiivvee)).. CChhiiaarr ddaacc aauu mmaaii ppuuiinnii ccooppiiii ddeecctt cceeii ddiinn ggeenneerraaiiaa pprreecceeddeenntt,, pprriinncciippiiiillee ii vvaalloorriillee dduupp ccaarree ssee gghhiiddeeaazz aauu nn cceennttrruull lloorr ffaammiilliiaa,, ppooaattee ppeennttrruu cc eeii ssuunntt cceeii ccaarree aauu ttrriitt,, ccooppiiii ffiiiinndd,, nn ppeerriiooaaddaa ddee vvrrff aa nnuummrruulluuii ddee ccaazzuurrii ddee ddiivvoorr ddee llaa jjuummttaatteeaa sseeccoolluulluuii aall XXXX--lleeaa..

GGeenneerraaiiaa YY iinncclluuddee GGeenneerraaiiaa MMTTVV ssaauu aaaa--nnuummiittaa NNoo GGeenneerraattiioonn,, cceeii ccaarree aauu ttrriitt nn ppeerriiooaaddaa ddee mmaaxxiimm ddeezzvvoollttaarree mmeeddiiaa ddee llaa mmiijjllooccuull aanniilloorr 8800.. EEii ssuunntt aacceeiiaa ccaarree ss--aauu ccoonnffrruunnttaatt ppeennttrruu pprriimmaa ddaatt ccuu SSIIDDAA.. OOddaatt ccuu ttrraannssffoorrmmaarreeaa ppuutteerrnniicc aa tteehhnnoollooggiieeii ccoommuunniiccaaiiiilloorr,, ssuunntt pprriimmiiii ccaarree aauu rreeuuiitt ss ii ffoolloosseeaasscc aabbiilliittiillee ddee ccoommuunniiccaarree iinnddiirreecctt.. DDeezzvvoollttaarreeaa tteehhnnoollooggiiiilloorr ii--aa aajjuuttaatt ss ddeevviinn ppeerrffoorrmmaannii llaa llooccuull ddee mmuunncc..

GGeenneerraaiiaa cceelloorr nnssccuuii ccuu GGooooggllee ccaa ppaaggiinn ddee ssttaarrtt,, nnuummiiii ii II--GGeenneerraattiioonn ii ccuupprriinnddee ppee aacceeiiaa ccaarree aauu nnvvaatt ffooaarrttee rreeppeeddee ii ddee ffooaarrttee ddeevvrreemmee ss ttrriiaasscc nn mmiijjllooccuull iinnvvaazziieeii mmeeddiiaa:: tteelleevviizziiuunneeaa,, iinntteerrnneettuull,, iiaarr mmaaii ttrrzziiuu,, ccttrree ppeerriiooaaddaa aaddoolleesscceenneeii,, ddoowwnnllooaadd--uull ddee mmuuzziicc,, cchhaatt--uull pprriinn iinntteerrmmeeddiiuull ccaallccuullaattoorruulluuii ii sshhooww--uurriillee TTVV ddee ggeennuull AAmmeerriiccaann IIddooll ssaauu SSttaarr AAccaaddeemmyy.. EEii ssuunntt ccoonns