of 15 /15
1 Nr. 63272/ 07.09.2020 MINUTA şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 27.08.2020 La şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 27.08.2020 au fost prezenți online toți cei 21 consilieri în funcție. Ședința a fost condusă de președintele de ședință în exercițiu, doamna consilier Tabără Camelia. Ședința s-a desfășurat prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, cu respectarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului l ocal al municipiului Bistrița prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare pentru perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, aprobată prin Hotărârea nr.33/27.03.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița. Pe ordinea de zi inițială a ședinței, stabilită prin Dispoziția nr. 261/20.08.2020 a Primarului municipiului Bistrița, au fost înscrise 27 proiecte de hotărâre și alte 7 puncte, Diverse”, din care două plângeri prealabile formulate de Instituția Prefectului împotriva unor hotărâri ale Consiliului local al municipiului Bistrița, un punct privi nd unele Decizii ale Curții de Conturi Camera de Conturi Bistrița Năsăud, două ”Informări” și un Referat întocmit de servicii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Bi strița, o petiție înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu răspunsul întocmit de serviciul de specialitate. Un proiect de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator, Primarul municipiului și ordinea de zi a fost completată, la propunerea Primarului municipiului Bistrița cu un alt proiect, a cărui urgență a fost justificată prin necesitatea aplicării prevederilor Ordinului comun nr.1076/4518/3936 din 12 iunie 2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-Cov-2. Ordinea de zi a ședinței a fost aprobată de Consiliul local al municipiului Bistrița cu 20 de voturi ”pentru” și o abținere. Înainte de dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței Consiliului local au fost aprobate procesele verbale ale ședințelor extraordinare ale Consiliului local al municipiului Bistrița din data de 06.07.2020, din data de 15.07.2020, din data de 21.07.2020 și din data de 30.07.2020. Au fost adoptate 27 hotărâri, după cum urmează: 1. Hotărârea nr.110/27.08.2020, privind acordul Municipiului Bistriţa de utilizare şi înregistrare a mărcii „Bistriţa-Năsăud – Poarta Transilvaniei” de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud; proiectul a fost adoptat în forma prezentată de inițiator, cu 12 voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă” și 6 abțineri; 2. Hotărârea nr.111/27.08.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.173/31.10.2018 pentru aprobarea Proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 9” şi a cheltuielilor aferente; proiectul a fost adoptat în forma prezentată de inițiator, cu 19 voturi ”pentru”.

Nr. 63272/ 07.09 - primariabistrita.ro

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Nr. 63272/ 07.09 - primariabistrita.ro

16Nr. 63272/ 07.09.2020
MINUTA edinei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistria din data de
27.08.2020 La edina ordinar a Consiliului local al municipiului Bistria din data de 27.08.2020
au fost prezeni online toi cei 21 consilieri în funcie. edina a fost condus de preedintele de edin în exerciiu, doamna consilier
Tabr Camelia. edina s-a desfurat prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, cu respectarea procedurii de desfurare a edinelor consiliului local al municipiului Bistria prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare pentru perioada instituirii strii de urgen pe teritoriul României, aprobat prin Hotrârea nr.33/27.03.2020 a Consiliului local al municipiului Bistria. Pe ordinea de zi iniial a edinei, stabilit prin Dispoziia nr. 261/20.08.2020 a Primarului municipiului Bistria, au fost înscrise 27 proiecte de hotrâre i alte 7 puncte, ”Diverse”, din care dou plângeri prealabile formulate de Instituia Prefectului împotriva unor hotrâri ale Consiliului local al municipiului Bistria, un punct privind unele Decizii ale Curii de Conturi – Camera de Conturi Bistria Nsud, dou ”Informri” i un Referat întocmit de servicii de specialitate din cadrul Primriei municipiului Bistria, o petiie înregistrat la Primria municipiului Bistria cu rspunsul întocmit de serviciul de specialitate.
Un proiect de hotrâre a fost retras de pe ordinea de zi de ctre iniiator, Primarul municipiului i ordinea de zi a fost completat, la propunerea Primarului municipiului Bistria cu un alt proiect, a crui urgen a fost justificat prin necesitatea aplicrii prevederilor Ordinului comun nr.1076/4518/3936 din 12 iunie 2020 privind stabilirea msurilor necesare în vederea redeschiderii creelor, grdinielor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnvirilor cu SARS-Cov-2. Ordinea de zi a edinei a fost aprobat de Consiliul local al municipiului Bistria cu 20 de voturi ”pentru” i o abinere.
Înainte de dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi a edinei Consiliului local
au fost aprobate procesele verbale ale edinelor extraordinare ale Consiliului local al municipiului Bistria din data de 06.07.2020, din data de 15.07.2020, din data de 21.07.2020 i din data de 30.07.2020. Au fost adoptate 27 hotrâri, dup cum urmeaz:
1. Hotrârea nr.110/27.08.2020, privind acordul Municipiului Bistria de utilizare i
înregistrare a mrcii „Bistria-Nsud – Poarta Transilvaniei” de ctre Consiliul
Judeean Bistria-Nsud; proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu
12 voturi ”pentru”, un vot ”împotriv” i 6 abineri;
2. Hotrârea nr.111/27.08.2020, pentru modificarea Hotrârii Consiliului Local al
municipiului Bistria nr.173/31.10.2018 pentru aprobarea Proiectului “Îmbuntirea
eficienei energetice a blocurilor de locuine – Bistria 9” i a cheltuielilor aferente;
proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 19 voturi ”pentru”.
2
3. Hotrârea nr.112/27.08.2020, pentru modificarea Hotrârii nr.176/31.10.2018 a
Consiliului local al municipiului Bistria, pentru aprobarea Proiectului „Îmbuntirea
eficienei energetice a blocurilor de locuine – Bistria 15” i a cheltuielilor aferente;
proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 18 voturi ”pentru”.
4. Hotrârea nr.113/27.08.2020 pentru modificarea Hotrârii Consiliului Local al
municipiului Bistria nr.218/19.12.2018 pentru aprobarea Proiectului “Amenajare piste
de cicliti în municipiul Bistria - Etapa 1” i a cheltuielilor aferente; proiectul a fost
adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 16 voturi ”pentru”
5. Hotrârea nr.114/27.08.2020, privind participarea Municipiului Bistria, în calitate de
partener, la realizarea proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Bistria”;
proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 19 voturi ”pentru”
6. Hotrârea nr.115/27.08.2020, privind aprobarea Proiectului “Coridor de mobilitate
durabil aferent Râului Bistria”, care va beneficia de finanare prin Programul
Operaional Asisten Tehnic 2014 – 2020;
În legtur cu acest proiect a fost înregistrat la Primria municipiului Bistria o
petiie, nr.59244/24.08.2020, a domnului Crciun Silivan, care a solicitat completarea/
modificarea sau retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotrâre i
Informarea nr. 59244/25.08.2020 a Direciei Integrare European, a Direciei
Administraie Public Juridic i a Arhitectului ef; cele dou documente au fost
adugate documentaiei proiectului, publicat pe site-ul instituiei, i au fost avute în
vedere de Consiliul local la adoptarea hotrârii.
Proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 15 voturi ”pentru” i 2
abineri. Dup adoptarea hotrârii a fost înregistrat i un vot pentru însuirea
punctului de vedere din Informarea nr. 59244/25.08.2020 i au fost înregistrate 8
voturi ”pentru” i 5 voturi ”împotriv” i 5 abineri.
7. Hotrârea nr.116/27.08.2020, pentru aprobarea Studiului de fezabilitate i a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiii “Co de fum aferent
centralei termice, coala Gimnazial Avram Iancu”, municipiul Bistria; proiectul a fost
adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 20 voturi ”pentru”
8. Hotrârea nr.117/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate i a
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiii „Amenajare strzi în
zonele noi de locuine, municipiul Bistria, etapa IV” - str.Secundar 3, Srata,
str.Secundar 4 (tiubei), Srata, str.Secundar 12, Viioara, str.Secundar 16
(Nou) Viioara i str.Tabr; proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator,
cu 18 voturi ”pentru” i o abinere.
9. Hotrârea nr.118/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate i a
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiii „Amenajare strzi în
zonele noi de locuine, municipiul Bistria, etapa IV” - str.Lempe, str.Crângului,
str.Zvoaie, str.Podgoriei, str.Secundar 23 Unirea, str.Secundara 17 (colii) Unirea,
str.George Bariiu, str.Prundului, str.Ion Pop Retegan, str.Filip Cristian Petru, str.Bela
Bartok; proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 19 voturi ”pentru”
i un vot ”împotriv”.
10. Hotrârea nr.119/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate i a
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiii „Amenajare strzi în
zonele noi de locuine, municipiul Bistria, etapa IV” - Aleea Jupiter, str.Apusului;
proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 19 voturi ”pentru”.
3
SMURD – Spitalul Judeean de Urgen Bistria – Construire heliport pe terasa
superioar a spitalului”, în municipiul Bistria, Str.General Grigore Blan Nr.43;
proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 16 voturi ”pentru”.
A fost supus la vot o propunere de modificare a proiectului, formulat în avizul Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistria, în sensul completrii proiectului de hotrâre cu un articol nou, art.4, celelalte articole urmând a fi renumerotate, articolul 4 urmând a avea urmtorul cuprins: ”ART.4. - Primria municipiului Bistria, prin Arhitectul ef – Serviciul Urbanism, va face demersurile necesare ctre Direcia Judeean de Cultur Bistria Nsud, în vederea declarrii cldirii ”Han” ca monument istoric de interes local, conform Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.” Aceast propunere nu a fost aprobat de Consiliul local în edina ordinar din data de 27.08.2020.
12. Hotrârea nr.121/27.08.2020 privind aprobarea asocierii Municipiului Bistria cu Lions Club Bistria pentru realizarea proiectului „PARCUL PERILOR SECULARI - LIONS” din Municipiul Bistria, judeul Bistria-Nsud; proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 19 voturi ”pentru”; un consilier nu a votat, pentru evitarea conflictului de interese.
13. Hotrârea nr.122/27.08.2020, privind modificarea Hotrârii Consiliului local al
municipiului Bistria nr.193/28.11.2019 privind aprobarea volumului de mas
lemnoas care se va recolta în anul 2020, precum i cantitatea i destinaia
materialelor lemnoase care pot fi vândute direct, corespunztor fondului forestier
proprietate public a municipiului Bistria; proiectul a fost adoptat în forma prezentat
de iniiator, cu 17 voturi ”pentru” i 2 abineri;
14. Hotrârea nr.123/27.08.2020 privind modificarea Statului de funcii al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Bistria; proiectul a fost adoptat în forma
prezentat de iniiator, cu 15 voturi ”pentru”, un vot ”împotriv” i 3 abineri;
15. Hotrârea nr.124/27.08.2020, privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului
Bistria a unui imobil teren, situat în localitatea component Sigmir, adoptat cu 19
voturi ”pentru”; proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 19 voturi
”pentru”.
16. Hotrârea nr.125/27.08.2020, privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bistria a unui imobil teren, identificat cu nr.cad.81618 situat în municipiul Bistria str.Crainimtului; proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 18 voturi ”pentru”.
17. Hotrârea nr.126/27.08.2020 privind atestarea apartenenei la domeniul public al municipiului Bistria a unor imobile-teren situate în municipiul Bistria, având destinaia de strad; proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 17 voturi ”pentru”.
18. Hotrârea nr.127/27.08.2020 pentru modificarea Hotrârii Consiliului local al municipiului Bistria nr.180/31.10.2019 privind reglementarea situaiei juridice a imobilului - teren situat în municipiul Bistria, Bulevardul General Grigore Blan nr.115, concesionat Parohiei Ortodoxe Române „Sf. Dumitru” Bistria, pe care sunt edificate dou construcii proprietatea parohiei; proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 20 voturi ”pentru”.
4
19. Hotrârea nr.128/27.08.2020, privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistria i Biserica Evanghelic C.A. din România, pentru imobilul în suprafa de 444 mp i terenul aferent în suprafa de 360 mp, situat în localitatea component Unirea nr.267, cu destinaia de grdini; proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 17 voturi ”pentru”, un vot ”împotriv” i o abinere.
20. Hotrârea nr.129/27.08.2020, privind aprobarea transmiterii în administrarea
Grdiniei cu Program Prelungit “Dumbrava Minunat” a spaiului proprietate public
a Municipiului Bistria, situat în Bistria, Aleea Bujorului bl.4 sc.A parter, ap.1A, în
vederea desfurrii activitilor de învmânt preunivesitar în contextul prevenirii
îmbolnvirilor cu SARS-CoV-2; proiectul a fost adoptat în forma prezentat de
iniiator, cu 16 voturi ”pentru”,
21. Hotrârea nr.130/27.08.2020, privind aprobarea transmiterii în administrarea colii
Gimnaziale nr.1 Bistria a unor spaii proprietate public a municipiului Bistria situate
în incinta Centrului Comunitar pentru Tineret "CeTin" din str. Liviu Rebreanu nr.18 în
vederea desfurrii activitilor de învmânt preunivesitar în contextul prevenirii
îmbolnvirilor cu SARS-CoV-2; proiectul a fost adoptat în forma prezentat de
iniiator, cu 17 voturi ”pentru”;
22. Hotrârea nr.131/27.08.2020, privind aprobarea închirierii de ctre Municipiul Bistria
a imobilului, construcie i terenul aferent, situat în municipiul Bistria, str.Parcului
nr.22, proprietatea domnului Herzog Marius Remig, în vederea desfurrii
activitilor de învmânt preuniversitar, în contextul prevenirii îmbolnvirilor cu
SARS–CoV- 2; proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 16 voturi
”pentru”.
23. Hotrârea nr.132/27.08.2020 privind aprobarea concesionrii prin licitaie public a
unui imobil teren în suprafa de 284 mp, situat în intravilanul municipiului Bistria, str.
Magnoliei, în vederea edificrii unei locuine proprietate personal pentru tineri;
proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 14 voturi ”pentru” i 2
abineri; secretarul general al municipiului a formulat obiecii la acest proiect de
hotrâre.
24. Hotrârea nr.133/27.08.2020; privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al municipiului Bistria, pe anul 2020; proiectul a fost adoptat cu 15 voturi ”pentru”, un vot ”împotriv” i 4 abineri. A fost aprobat de ctre Consiliului local al municipiului Bistria o propunere de modificare, formulat în Avizul Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistria, dup cum urmeaz: ”Se diminueaz capitolul 84.02 – Subvenii transport local, cu suma de 1000 mii lei. Se suplimenteaz Capitolul 67.02, Cultur, recreere, religie, cu suma de 1000 mii lei, pentru finanarea activitii sportive a Asociaiei Club Sportiv UNU Fotbal Club Gloria Bistria ” Secretarul general al municipiului a formulat obiecii cu privire la aceast modificare a proiectului iniial, care a avut aviz de legalitate.
5
Consiliului local al municipiului Bistria privind instituirea taxei de reabilitare termic
ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului
Bistria, pentru blocurile de locuine finanate prin Programul Operaional Regional
2014-2020 “Îmbuntirea eficienei energetice a blocurilor de locuine – Bistria 10”.
proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 16 voturi ”pentru”, un vot
”împotriv” i o abinere;
26. Hotrârea nr.135/27.08.2020, privind instituirea taxei de reabilitare termic ca
mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului
Bistria, pentru blocurile de locuine finanate prin Programul Operaional Regional
2014-2020 “Îmbuntirea eficienei energetice a blocurilor de locuine – Bistria 16” –
Lot 1 i 2; proiectul a fost adoptat în forma prezentat de iniiator, cu 17 voturi
”pentru” i 2 abineri;
27. Hotrârea privind modificarea Organigramei i a Statului de funcii ale Serviciului
public municipal "Direcia Municipal de Sntate Bistria"; proiectul acestei hotrâri a
fost înscris pe ordinea de zi în completare la Ordinea de zi stabilit prin Dispoziia nr.
nr. 261/20.08.2020 a Primarului municipiului Bistria i a fost adoptat în forma
prezentat de iniiator, cu 18 voturi ”pentru”.
Proiect retras de pe ordinea de zi de ctre iniiator:
Proiect de hotrâre privind aprobarea închirierii prin licitaie public a unui teren în
suprafa de 1.200 mp, proprietate public a municipiului Bistria, situat în incinta
colii Gimnaziale nr. 4 din municipiul Bistria, str. Florilor nr. 3-5, în vederea
amenajrii unui teren de sport cu gazon artificial i iluminat nocturn
Diverse
a) Informarea nr.4504/13.04.2020 a Direciei Asisten Social privind activitatea asistenilor personali desfurat în semestrul II al anului 2019; Consiliul local al municipiului Bistria a luat act, fr vot, de aceast informare;
b) Informarea nr.7491/09.07.2020 a Direciei Asisten Social privind activitatea asistenilor personali desfurat în semestrul I al anului 2020 Consiliul local al municipiului Bistria a luat act, fr vot, de aceast informare;
c) Referatul nr.47687/14.07.2020 al Compartimentului Registrul Agricol privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 Pentru aprobarea acestui referat au fost exprimate 17 voturi ”pentru”.
d) Adresa nr.38009/29.06.2020 a Direciei Tehnice cu privire la rspunsul nr.38009/19.06.2020 la cererea nr.38009/11.06.2020 a doamnei Fodor Maria Consiliul local a luat act de petiia doamnei Fodor Maria, care a solicitat informaii privind reabilitarea termic a blocurilor de locuine i de rspunsul formulat petentei de ctre Direcia Tehnic;
e) Adresele nr.1285/17.06.202 i nr.1287/17.06.2020 ale Camerei de Conturi Bistria- Nsud, înregistrate la Primria municipiului Bistria cu nr.40209/18.06.2020 i respectiv nr.40215/18.06.2020, privind Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea msurilor dispuse prin Decizia nr.15/25.07.2018 i Decizia nr.11/2020 emis ca urmare a Auditului financiar asupra conturilor anuale de execuie bugetar ale UAT Bistria pe anul 2019;
6
Consiliul local a luat act, fr vot, de documentele transmise de Camera de Conturi Bistria Nsud.
f) Plângerea prealabil nr. IID/11210/19.06.2020 a Instituiei Prefectului Judeul Bistria-Nsud, înregistrat la Primria municipiului Bistria cu nr.47468/13.07.2020 cu privire la Hotrârea nr.80/10.06.2020 a Consiliului local al municipiului Bistria privind atestarea apartenenei la domeniul public al municipiului Bistria a imobilului, teren i construcie, aferent cimitirului municipal vechi i capelei mortuare situate în Bistria, str. Trpiului i Informarea nr.47468/20.08.2020 a Direciei Administraie Public, Juridic i a Direciei Patrimoniu. Pentru admiterea plângerii prealabile au fost exprimate 3 voturi ”pentru”, 10 voturi ”împotriv” i 4 abineri. În consecin Hotrârea nr.80/10.06.2020 a Consiliului local al municipiului Bistria rmâne în vigoare, nemodificat.
g) Plângerea prealabil a Asociaiei Bistria Civic, înregistrat la Primria municipiului
Bistria cu nr.41564/23.06.2020 cu privire la Hotrârea nr.78/2015 a Consiliului local
al municipiului Bistria, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "AMENAJARE I MODERNIZARE PIAA CENTRAL” – concurs de soluii, beneficiar Municipiul Bistria i Informarea nr.41564/17.08.2020 a Arhitectului ef
i a Direciei Administraie Public, Juridic Pentru admiterea plângerii prealabile au fost exprimate 5 voturi ”pentru”, 11 voturi ”împotriv” i o abinere. În consecin Hotrârea nr.78/2015 a Consiliului local al municipiului Bistria rmâne în vigoare, nemodificat.
SECRETAR GENERAL INTOCMIT CONSILIER GAFTONE FLOARE CIONCA TEREZIA TANA
7
Exprimarea votului nominal cu privire la hotrârile adoptate în edina ordinar din data de 27.08.2020
Prezena la edin, on line: 21 consilieri.
Nr. Crt
Hotrâre nr.110
Hotrâre nr.111
Hotrâre nr.112
Hotrâre nr.113
Pen- tru
Împo -triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
2 BRIA DUMITRU ALEXANDRU - - - - - - - - - - - -
7 HANGAN SORIN - - - X X - - -
8 KOZUK ANDREI IOAN X X X X
9 MARTON VIRGIL LEONU X X X X
10 MARZA TEODOR IOAN X X X X
11 MIHESTIAN MARIA MARIOARA X X X X
12 MIHOLCA BOGDAN VASILE X X X X
13 MOLDOVAN VASILE X X X - - -
14 MOLDOVAN VICTORIA VALERIA X X X X
15 MUTHI ADRIAN GELU X X X X
16 NICULAE CRISTIAN MARIUS X - - - - - - - - -
17 PETELEU IOAN X X X X
18 RUS CONSTANTIN X X X X
19 SABU GHEORGHE X X X X
20 SRMAN MIHAI LUCIAN X X - - - - - -
21 TABR CAMELIA X X X X16
A TOTAL VOTURI 12 1 6 19 18
X – exprimarea votului; A – absent; * un consilier nu a votat
8
Hotrâre nr.114
Hotrâre nr.115
Hotrâre nr.116
Hotrâre nr.117
Pen- tru
Împo -triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
3 DRULEA DORIN VALENTIN X - - - X - - -
4 FLUERA CRISTINA GEORGIA X X X X
5 GAGA SEICA MARIOARA X X X X
6 GHERMAN HORAIU IOAN X X X X
7 HANGAN SORIN X - - - - - - - - -
9 MARTON VIRGIL LEONU X - - - X X
10 MARZA TEODOR IOAN X X X X
11 MIHESTIAN MARIA MARIOARA X X X X
12 MIHOLCA BOGDAN VASILE X X X X
13 MOLDOVAN VASILE - - - X X X
14 MOLDOVAN VICTORIA VALERIA X X X X
15 MUTHI ADRIAN GELU X X X X
16 NICULAE CRISTIAN MARIUS X X X X
17 PETELEU IOAN X - - - X X
18 RUS CONSTANTIN X X X X
19 SABU GHEORGHE X X X X
20 SRMAN MIHAI LUCIAN X X X X
21 TABR CAMELIA X X X X
A TOTAL VOTURI 19 15 2 19 18 1
X – exprimarea votului; A – absent; * un consilier nu a votat
9
Hotrâre nr.118
Hotrâre nr.119
Hotrâre nr.120
Hotrâre nr.121
Pen- tru
Împo -triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
2 BRIA DUMITRU ALEXANDRU - - - - - - - - - X
3 DRULEA DORIN VALENTIN X X - - - X
4 FLUERA CRISTINA GEORGIA X X X X
5 GAGA SEICA MARIOARA X X X X
6 GHERMAN HORAIU IOAN X X X X
7 HANGAN SORIN X - - - - - - X
8 KOZUK ANDREI IOAN X X X X
9 MARTON VIRGIL LEONU X X X X
10 MARZA TEODOR IOAN X X X X
11 MIHESTIAN MARIA MARIOARA X X - - - X
12 MIHOLCA BOGDAN VASILE X X X X
13 MOLDOVAN VASILE X X - - - X
14 MOLDOVAN VICTORIA VALERIA X X X X
15 MUTHI ADRIAN GELU X X X X
16 NICULAE CRISTIAN MARIUS X X X X
17 PETELEU IOAN X X X * * *
18 RUS CONSTANTIN X X X X
19 SABU GHEORGHE X X X X
20 SRMAN MIHAI LUCIAN X X X - - -
21 TABR CAMELIA X X X X
A TOTAL VOTURI 19 1 19 16 19
X – exprimarea votului; A – absent; * un consilier nu a votat
10
Hotrâre nr.122
Hotrâre nr.123
Hotrâre nr.124
Hotrâre nr.125
Pen- tru
Împo -triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
3 DRULEA DORIN VALENTIN X X X X
4 FLUERA CRISTINA GEORGIA X X X X
5 GAGA SEICA MARIOARA X X X X
6 GHERMAN HORAIU IOAN X X X X
7 HANGAN SORIN - - - - - - - - - - - -
13 MOLDOVAN VASILE X X X X
14 MOLDOVAN VICTORIA VALERIA X X X X
15 MUTHI ADRIAN GELU X X X X
16 NICULAE CRISTIAN MARIUS X X X X
17 PETELEU IOAN X X X X
18 RUS CONSTANTIN X X X X
19 SABU GHEORGHE X X X X
20 SRMAN MIHAI LUCIAN - - - - - - - - - - - -
A TOTAL VOTURI 17 2 15 1 3 19 18
X – exprimarea votului; A – absent; * un consilier nu a votat
11
Hotrâre nr.126
Hotrâre nr.127
Hotrâre nr.128
Hotrâre nr.129
Pen- tru
Împo -triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
2 BRIA DUMITRU ALEXANDRU - - - X - - - - - -
3 DRULEA DORIN VALENTIN X X X X
4 FLUERA CRISTINA GEORGIA X X X X
5 GAGA SEICA MARIOARA X X X X
6 GHERMAN HORAIU IOAN X X X X
7 HANGAN SORIN - - - - - - - - - - - -
13 MOLDOVAN VASILE X X X - - -
14 MOLDOVAN VICTORIA VALERIA X X X X
15 MUTHI ADRIAN GELU X X X X
16 NICULAE CRISTIAN MARIUS X X X X
17 PETELEU IOAN X X X X
18 RUS CONSTANTIN - - - X X X
19 SABU GHEORGHE X X X X
20 SRMAN MIHAI LUCIAN - - - X X - - -
21 TABR CAMELIA X X X X
A TOTAL VOTURI 17 20 17 1 1 16
X – exprimarea votului; A – absent; * un consilier nu a votat
12
Hotrâre nr.130
Hotrâre nr.131
Hotrâre nr.132
Hotrâre nr.133
Pen- tru
Împo -triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
Pen- tru
Împo- triv
Abi- neri
3 DRULEA DORIN VALENTIN X - - - X
4 FLUERA CRISTINA GEORGIA X X X
5 GAGA SEICA MARIOARA X X - - -
6 GHERMAN HORAIU IOAN X X X
7 HANGAN SORIN - - - - - - X
13 MOLDOVAN VASILE X X X
14 MOLDOVAN VICTORIA VALERIA X X X
15 MUTHI ADRIAN GELU X X X
16 NICULAE CRISTIAN MARIUS X X X
17 PETELEU IOAN X X X
18 RUS CONSTANTIN X X X
19 SABU GHEORGHE X X X
20 SRMAN MIHAI LUCIAN - - - - - - X
21 TABR CAMELIA X X X
A TOTAL VOTURI 17 16 14 2 15 1 4
X – exprimarea votului; A – absent; * un consilier nu a votat
13
Hotrâre nr.134
3 DRULEA DORIN VALENTIN - - - - - -
7 HANGAN SORIN - - - - - -
13 MOLDOVAN VASILE X
17 PETELEU IOAN - - - - - -
21 TABR CAMELIA X
X – exprimarea votului; A – absent; * un consilier nu a votat
14
Nr. Crt
Plangere prealabila Prefect Plangere prealabila Bistrita Civica
Pentru Împotriv Abineri Pentru Împotriv Abineri
1 ANTAL ATTILA X X
2 BRIA DUMITRU ALEXANDRU X
3 DRULEA DORIN VALENTIN
7 HANGAN SORIN X X
8 KOZUK ANDREI IOAN X X
9 MARTON VIRGIL LEONU X X
10 MARZA TEODOR IOAN X X
11 MIHESTIAN MARIA MARIOARA X X
12 MIHOLCA BOGDAN VASILE X X
13 MOLDOVAN VASILE X X
14 MOLDOVAN VICTORIA VALERIA X X
15 MUTHI ADRIAN GELU X X
16 NICULAE CRISTIAN MARIUS X X
17 PETELEU IOAN
19 SABU GHEORGHE
A TOTAL VOTURI 3 10 4 5 11 1
X – exprimarea votului; A – absent; * un consilier nu a votat SECRETAR GENERAL INTOCMIT
GAFTONE FLOARE CONSILIER CIONCA TEREZIA TANA CTT/ ex.2
15
PROCES-VERBAL DE AFIARE Având în vedere prevederile art.11 din Legea nr.52/2003, privind transparena
decizional în administraia public, cu modificrile ulterioare, coroborate cu
prevederile Anexei 1 la Ordonana de urgen nr.57/2019 privind Codul administrativ,
”Procedura de organizare i publicare a monitoarelor oficiale ale unitilor
administrativ teritoriale, în format electronic”, art. 1, alin.3, lit.”e”, s-a procedat la
afiarea minutei edinei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistria din data de
27.08.2020, la sediul Primriei municipiului Bistria, din municipiul Bistria, Centru
Relaii Publice, str. Gheorghe incai nr.2, i pe site-ul propriu, www.primariabistrita.ro,
seciunea Monitor Oficial Local.
Serviciu relaii publice, comunicare Nume, prenume i semntura
________________________________