Nr 1/2009 (stycze„) - 1212 Generacja Tpl

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zaczął się rok 2009. Jak zwykle z początkiem roku większość z nas stara się zmobilizować i jak najstaranniej zaplanować nadchodzące 365 dni. Chcemy osiągać jak najwięcej sukcesów i dostarczać innym jak najwięcej radości.

Text of Nr 1/2009 (stycze„) - 1212 Generacja Tpl

 • Listopad 2008 | Generacja Tpl | 1Stycze 2009 | Generacja Tpl |

  Zacz si rok 2009. Jak zwykle z poczt-kiem roku wikszo z nas stara si zmo-bilizowa i jak najstaranniej zaplanowa

  nadchodzce 365 dni. Chcemy osiga jak najwicej sukcesw i dostarcza innym jak

  najwicej radoci. Podobne postanowienia ma Teatr Polski. I cho za nami dopiero kilka dni nowego roku, teatr ju ma si czym pochwali. Najnowszy spektakl, Lalka w reyserii Wiktora Rubina na motywach powieci Bolesawa Prusa, wci goci na ustach widzw i kryty-kw. Pocztek lutego przyniesie nam kolejn nowo przedstawienie Agnieszki Olsten Samsara Disco.

  A wracajc do postanowie, redakcja te je poczyni-a. Jeszcze wicej, jeszcze lepiej! to nasze noworocz-ne motto. Zapewniamy, e nie bdziecie zawiedzeni :) Aleksandra Kowalska

  O premierzeSzeroko zapowiadan pierwsz premie-

  r sezonu Teatr Polski ma ju za sob. Dziki pomysom reysera na adapta-cj nieprdko zapomnimy o Lalce Wik-

  tora Rubina. Echa premiery rwnie w Generacji Tpl! Z krtkich rozmw

  z twrcami dowiecie si m.in.: co sprawio trudno Katarzynie Strczek w odegraniu Wsowskiej, a take jak Micha Chorosiski przyjmuje opinie krytykw. Piotr Bukowski autor muzyki do wrocawskiej Lalki opo-wiedzia, czym dla niego jest teatr. Zapraszamy do lek-tury!

  Karolina Babij

  17 stycznia 2008godz. 12:00 Wykad Anny Wojciechowskiej o Witoldzie Gombrowiczugodz.13:00Wykad Ireneusza Guszpita o Gardzienicachgodz. 14:00Projekcja Metamorfoz Gardzienic

  31 stycznia 2008godz. 12:00Panel dyskusyjny Prowokacja policzek czy zachta dla widza?godz. 13:00Spotkanie z aktork Kinga Preisgodz. 14:00Warsztaty dla osb niepenosprawnych

  Wszechnica TeatralnaFoyer Sceny im. Jerzego GrzegorzewskiegoTeatru Polskiego we Wrocawiu

  Co w Polskim? strony 2 i 3 Po premierze Lalki w reyserii Wiktora RubinaRozmowy z aktorami: Katarzyn Strczek, Michaem Chorosiskim oraz autorem muzyki do spektaklu Piotrem BukowskimPremiera Samsary Disco w reyserii Agnieszki Olseten

  Warsztaty w Teatrze Polskim strona 4Opinie uczestnikw zajRozmowa z Adamem Szczyszczajem prowadzcym warsztaty

  Wszechnica Teatralna strony 5 i 6 Relacje ze spotkaZ pamitnika Ewy Skibiskiej

  Dobre Niedobre strona 7Ofelia, crka Klaudiusza recenzja spektaklu Hamlet w reyserii Moniki Pecikiewicz

  Rnoci strona 8Wrocaw dramatem stoiRedakcja

  fot. Bartosz Maz

  Egzemplarz bezpatnyNr 1/2009 (stycze)

  miesicznik modych mionikw Teatru (Polskiego we Wroc

  awiu)

 • 2Po premierze wszyscy udali si do Zotej kaczki, by wsplnie witowa udan inauguracj wielomiesicznej cikiej pracy.

  Rozmowa z Katarzyn Strczek, wcielajc si w rol WsowskiejAda Stolarczyk: I ju po. Jakie odczucia? Katarzyna Strczek: Moe zabrzmi to dziwnie i niefajnie, ale ulg, aczkolwiek poczon z przyjem-noci. Tak naprawd wszyscy bylimy ju zmczeni i przyda nam si par dni odpoczynku, by nabra dystansu do tego wszystkiego.A.S.: Syszaa ju pani jakie opinie o Wsowskiej?K.S.: Mwi, e bya adnie ubrana.A.S.: Trudna posta?K.S.: Szczeglnie jej charakter. Z pewnoci Wsowska jest moim przeciwiestwem i ma tzw. parcie na szko.A.S.: Nie jest podobna do Kasi Strczek?K.S.: Ja jestem skromniejsza i mniej pewna siebie. Nie wykorzystuj mczyzn w tak okrutny sposb. Wsowska omamia Wokulskiego gwnie po to, by skupi na sobie uwag widzw, eby utrzyma si na topie. Mnie jest to obce.A.S.: Reyser dawa wam woln rk?K.S.: Tak. Wiktor zawsze daje duo wolnoci aktorowi. Wychodzimy od pracy nad tekstem, pniej ze wstpnych improwizacji i na bazie naszych wsplnych pomysw tworzymy ostateczny obraz postaci.A.S.: Premier gra si inaczej ni kolejne przedstawienia?K.S.: Oczywicie. Premiera jest bardzo duym stresem dla aktorw, technicznych, dla wszystkich, ktrzy pracuj nad spektaklem. Jest to pierwsza konfrontacja z widzem. Czasami pewne rzeczy nie s jeszcze osadzone, a nam nie wolno tego pokaza. Tak naprawd dopiero pniej spektakl nabiera peniejszych barw. Kolejne wystpienia te s niesamowitym przeyciem, ale to wszystko nie odbywa si ju w tak panicznym stresie.A.S.: Czego yczy pani jako Wsowskiej?K.S.: Zawsze ycz sobie nowych wyzwa i moliwoci, ktre moe da mi posta. Jestem ciekawa, co jeszcze w tej Wsowskiej siedzi. Z czasem si dowiem.

  Rozmowa z Michaem Chorosiskim, graj-cym RzeckiegoAda Stolarczyk: Jakie emocje po premierze?Micha Chorosiski: To jest chyba tak jak po porodzie. Nie wiem dokadnie, bo nigdy nie rodziem, ale jest co takiego jak depresja poporodowa. Jak ju odb-dzie si premiera, to przychodzi taki zjazd psychiczny, chwilowe uczucie pustki.A.S.: Pustki?M.Ch.: To jest dokadnie tak jak schodz z parogodzinnej prby, gdzie wchodz caym sob w rol, to po powrocie do domu nie mam siy, by zamieni z kimkolwiek sowo, tylko siedz i popadam w cakowit apati.A.S.: Co powoduje przywrcenie energii?M.Ch.: Czas. Dzie, dwa, trzy. Jakie inne wydarzenia. Na przykad teraz wrc do domu, zobacz si z dzieciaczkami. To jest zupena odskocznia.A.S.: Jak na ciebie wpywaj opinie widzw i krytykw?M.Ch.: Uspokajajco, zarwno te pozytywne, jak i negatywne. Premiera jest celem, do ktrego dy si przez wiele miesicy cigej pracy trzeba by skupionym na jednym zadaniu. Po zagraniu premiery, gdy padn ju oceny, mona uzna, e zamkno si jaki etap pracy, i wtedy nastpuje ta bardziej przyjemna chwila wracania do swojej roli z dystansem.A.S.: Jak oceniasz Rzeckiego?M.Ch.: Uwaam, e jest to facet, ktry czy w sobie dwa wiaty, yje w rozdwojeniu. Jest to wspominanie dawnych czasw z jednoczesn prb odnalezienia samego sie-bie w rzeczywistoci, ktra nie za bardzo do niego przystaje.A.S.: A jak Rzeckiego oceni publiczno?M.Ch.: Nie wiem. Moe by odebrany jako romantyk, ale jednoczenie jako mieszny w goszonych przez siebie pogldach ksenofob, zwaszcza tych o Modziey Wszech-polskiej.A.S.: Jak t posta widzia reyser?M.Ch.: Wsplnie z nami prbowa odpowiedzie na pytanie, jak postacie sprzed stu lat odnalazyby si w dzisiejszym wiecie, i doszed do wniosku, e Rzecki poszedby prawdopodobnie w stron Macieja Giertycha. Moje kwestie to w gwnej mierze monologi zoone z wywiadw z nim. Ale to sowa Giertycha, nie moje. I prosz o tym pamita.

  | Generacja Tpl | Stycze 2009

  fot. Bartosz Maz

  fot. Bartosz Maz

  Samsara Discow reyserii Agnieszki Olsten

  kolejna premiera Teatru Polskiego we Wrocawiu

  6 lutego 2009Scena na wiebodzkim

 • orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn

  orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn orn

  orn orn orn orn

  orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn orn

  orn orn orn

  orn orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  orn orn

  3

  Rozmowa z twrc muzyki Piotrem BukowskimAda Stolarczyk: Na jakiej zasadzie bya komponowana muzyka do Lalki?Piotr Bukowski: Tworzenie muzyki dla teatru to poniekd improwizacja, skrzy-owanie prb czytanych i prb, na ktrych malowane s szkice. Staram si two-rzy ju wtedy, rwnoczenie z klarowaniem si postaci.A.S.: Ma pan wraenie, e tworzc t muzyk, oddaje pan cz siebie?P.B.: Oczywicie, na tym polega akt twrczy.A.S.: Jak pan odnajduje teatr?P.B.: Dla mnie teatr jest sztucznym tworem. Jestem wychowany w cakiem innym rodowisku. Tak naprawd w teatrze odnajduj si tylko dziki muzyce.A.S.: Ma pan swoje ulubione fragmenty? Takie, w czasie tworzenia ktrych czu pan dreszczyk na plecach?P.B.: Tak, ale te dla mnie najlepsze nie weszy do spektaklu.A.S.: Dlaczego?

  P.B.: Nie odpowiaday reyserowi, a przecie to on ma zawsze ostatnie zdanie. A.S.: Jak pan ocenia to, co stworzy?P.B.: Trudno jest mi to ocenia bezporednio po spektaklu, potrzebuj nabra dystansu. Myl, e za miesic bd w stanie obiektywnie oceni moj prac. Z pew-noci bdzie mi atwiej po wysuchaniu opinii innych.A.S.: A czy byy sceny, w ktrych mia pan poczucie zgrania si z Wiktorem Rubi-nem?P.B.: Tak. Z pewnoci jest to pocztek II aktu: scena w pocigu czy te opowie Wgieka (scena z King Preis i Bartoszem Porczykiem). Co do tego ta muzycznego bylimy jednomylni i zupenie zgodni.A.S.: Czy zamierza pan kontynuowa wspprac z teatrem?P.B.: Oczywicie. Jeli tylko dostan kolejn propozycj, na pewno nie odmwi.

  Rozmawiaa Ada Stolarczyk

  Stycze 2009 | Generacja Tpl |

  fot. Bartosz Maz

  Samsara Discow reyserii Agnieszki Olsten

  kolejna premiera Teatru Polskiego we Wrocawiu

  6 lutego 2009Scena na wiebodzkim

 • 4Aleksandra Kowalska: Dlaczego zdecydowa si pan prowadzi warsztaty?Adam Szczyszczaj: Myl, e dla aktora spotkanie z modzie to bardzo pasjonujce zadanie, ktre powoduje, e odkrywa si aktorstwo na nowo w sobie, rozbudza pasje. Jest to powrt do modoci, do swoich pierwszych marze o byciu aktorem.A.K.: Dlaczego wiersz?A.Sz.: Moim zdaniem jest to najtrudniejsza struktura, w ktr mona ubiera emocje. Wydaje mi si te, e najbardziej znienawidzona.A.K.: Forma znienawidzona dlatego, e najtrudniejsza, czy dlatego, e dla osb, ktre dopiero zaczynaj prac nad swoim warsztatem, moe si wydawa niezwizana z aktorstwem? Kto dzi w teatrze mwi wierszem?A.Sz.: Niestety, dzisiaj w ogle nie zwraca si uwagi na wiersz i na moliwoci, jakie on daje. Myl, e modzi ludzie s uprzedzeni do wiersza, dlatego e kojarzy im si wycznie z ryt-mem, ktry jest zapisany i ktry wedug nich niczego nie daje. Tutaj staramy si udowodni, e ten rytm moe by przyjemny i poyteczny.A.K.: Jakie umiejtnoci aktorskie, oprcz wyraania emocji, rozwija wiersz?A.Sz.: Bardzo mocno such i wspo