Click here to load reader

Nápověda k Adobe® Media Encoder CC · PDF fileČasový tuner Výstup Dolby ... funkcí aplikace Adobe Media Encoder najdete v tomto videu od Jana Ozera. ... overview of exporting

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Nápověda k Adobe® Media Encoder CC · PDF fileČasový tuner Výstup...

 • erven 2015

  Nkter odkazy mohou odkazovat na obsah pouze v aglitin.

  Npovda k Adobe Media Encoder CC

 • ObsahCo je novho 1

  Souhrn novch funkc 2Kdovn rychl start a zklady 4

  Pehled aplikace Adobe Media Encoder 5Kdovn rychl start 10Pouvn prohlee pednastaven 11Pidvn a sprva poloek ve front kdovn 15Formty soubor, kter lze importovat 19Prce se soubory protokol 22O kdovn a kompresi videa a zvuku 23Vchoz klvesov zkratky 26Tipy pro kompresi 31Formty soubor, kter lze exportovat 32Pedvolby 34Klvesov zkratky 37

  Kdovn a export 38Pedvolby a nastaven synchronizace 39Referenn pruka pro nastaven exportu 42Vlastn pednastaven 55Kdovn a export videa a zvuku 57Sprva databze mezipamti mdia 61

 • Co je novho

  1

 • Souhrn novch funkcAdobe Media Encoder CC 2015

  Na zatek strnky

  Na zatek strnky

  Na zatek strnky

  Novinky a zmnyasov tunerVstup Dolby DigitalPodpora pro JPEG 2000 MXFVylepen uivatelskho rozhranRzn aktualizace

  asov tuner

  Co je novho v aplikaci Adobe Media Encoder CC 2015 | erven 2015

  asov tuner inteligentn roziuje nebo omezuje dobu trvn mdia odstrannm snmk z st sestatickmi snmky nebo malou vizuln aktivitou nebo bhem tichch zvukovch pas. asov tuner meteotevt a povolit v nastaven exportu na kart Efekty. Pomoc asovho tuneru mete upravit dobu trvnmdia definovnm nov clov doby trvn, nebo relativn doby trvn zmnou procenta zmny trvn.

  Nastaven asovho tuneru jsou tak k dispozici v aplikaci Adobe Premiere Pro.

  Dal informace viz Efekt asovho tuneru.

  Vstup Dolby Digital

  Co je novho v aplikaci Adobe Media Encoder CC 2015 | erven 2015

  Dky aktualizace aplikace Adobe Media Encoder CC z ervna 2015 mete te vytvet obsah pomocvcekanlovho zvuku Dolby Digital a Dolby Digital Plus pro velk obrazovky, domc kina a na web. DolbyDigital a Dolby Digital Plus jsou vysoce kvalitn a iroce podporovan formty, kter dok odeslat pokynypodporovanmu pijmai Dolby Digital pro smovn zdrojovho signlu podle vaich specifikac. A navcYouTube a Vimeo nyn podporuj toky Dolby Digital.

  Pro vce informac viz Reference nastaven exportu

  Podpora pro JPEG 2000 MXF

  Vylepen v aplikaci Adobe Media Encoder CC 2015 | erven 2015

  Nyn mete poskytovat obsah JPEG 2000 v oblce MXF pro vysln a dal pracovn toky vyadujc danformt. JPEG 2000 je vizuln bezztrtov kodek, kter je stle astji vyuvn jako standard odvtv, ajedn se o uren zkladn videoformt pro balky IMF.

  Pro vce informac viz Reference Nastaven exportu.

  2

  http://idiom-q-win-1/cz/media-encoder/using/export-settings-reference.html#main-pars_header_11http://idiom-q-win-1/cz/media-encoder/using/file-formats-supported-export.htmlhttp://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/jon23626/XML/cs-cz/Products/MediaEncoder/CS5/Using/pdf/cq.pdf.book/html/content/help/cz/media-encoder/using/file-formats-supported-export.html

 • Na pspvky ze slueb Twitter a Facebook se nevztahuj podmnky licence Creative Commons.

  Prvn upozornn | Zsady ochrany osobnch daj online

  Na zatek strnky

  Na zatek strnky

  Vylepen uivatelskho rozhran

  Vylepen v aplikaci Adobe Media Encoder CC 2015 | erven 2015

  Pizpsobte si jas zvraznn v uivatelskm rozhran a rychle vyhledejte uivatelsk nastaven ve znmmrozvren panelu Pedvolby.

  Dal informace viz Pedvolby.

  Rzn aktualizace

  Vylepen v aplikaci Adobe Media Encoder CC 2015 | erven 2015

  Nov kanly QuickTime vm et as a umouj zdokonalit vykreslovn exportem vcekonfigurac vstupu audia ve stejnm souboru QuickTime, vetn stereokanl a kanl5.1.Media Encoder tak zskal vylepen dekodr ProRes (pouze Mac).Vylepen publikovn pomoc funkce Creative Cloud usnaduje vykreslen obsahu dova sloky Creative Cloud, vetn nevchozch sloek.QuickTime Rewrap umouje snadno pekdovat vae zdrojov materily zabalen veformtu MXF do formtu QuickTime.Pomoc nov monosti Nastavit poten asovou znaku mete snadno piadit vlastnpoten asovou znaku svm exportm.

  3

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/http://help.adobe.com/cs_CZ/legalnotices/index.htmlhttps://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_czhttp://idiom-q-win-1/cz/media-encoder/using/preferences.html

 • Kdovn rychl start a zklady

  4

 • Pehled aplikace Adobe Media Encoder

  Na zatek strnky

  Na zatek strnky

  Zanme s aplikac Adobe Media EncoderPracovn plocha aplikace Adobe Media Encoder

  Aplikace Adobe Media Encoder slou jako kdovac jdro pro aplikace Adobe Premiere Pro, Adobe AfterEffects a Adobe Prelude. Aplikaci Adobe Media Encoder ale mete tak pouvat jako samostatn kodr.

  Pehled pouvn vech funkc aplikace Adobe Media Encoder najdete v tomto videu od Jana Ozera.

  Zanme s aplikac Adobe Media Encoder

  Pomoc aplikace Adobe Media Encoder mete exportovat videa pro weby slouc ke sdlen vide, jako jeYouTube nebo Vimeo, a pro zazen od profesionlnch pskovch systm, a po DVD pehrvae, mobilntelefony a televizory s vysokm rozlienm.

  Dal zdroje

  Workflow and overview of exporting video and audio from Premiere Pro using AdobeMedia Encoder (Pracovn postup a pehled exportu videa a zvuku z aplikace PremierePro pomoc aplikace Adobe Media Encoder)Pouit efekt pomoc aplikace Adobe Media EncoderExport skrytch titulk z aplikace Premiere Pro do aplikace Adobe Media EncoderViz tento blog na Adobe Video Applications, kter obsahuje video k akci DestinationPublishing pro produkt Adobe Media Encoder

  Pracovn plocha aplikace Adobe Media Encoder

  Pi kdovn soubor budete pouvat tyi hlavn panely aplikace Adobe Media Encoder. Mete seskupovatpanely jako karty do jednoho rmeku nebo je mete nechat jako plovouc na jednotlivch panelech.

  5

  http://www.youtube.com/watch?v=cyPjijGyCZ0https://helpx.adobe.com/cz/creative-cloud/tutorials/videos/apply-effects-export-ame-premiere.html?product=premiere&path=fundamentalshttps://helpx.adobe.com/cz/creative-cloud/tutorials/videos/ame-export-closed-captions-cc.html?product=premiere&path=fundamentalshttp://blogs.adobe.com/creativecloud/adobe-video-applications-updated/

 • Uivatelsk rozhran aplikace Adobe Media Encoder

  A. Panel Kdovn B. Panel Fronta C. Prohle pednastaven D. Sledovan sloka

  Po pizpsoben pracovn plochy podle svch poadavk mete vytvoit vlastn pracovn plochu vybrnmmonosti Okno > Pracovn plocha > Nov pracovn plocha.

  Mnoho pkaz aplikace Adobe Media Encoder m svoje klvesov zkratky, kter vm pomohouvykonvat lohy rychle a s minimlnm pouitm myi. Na tto strnce najdete vchoz klvesov zkratkypouvan v aplikaci Adobe Media Encoder.

  Panel Kdovn

  Panel Kdovn obsahuje informace o stavu jednotlivch kdovanch poloek.

  Kdy souasn kdujete vce vstup, zobrazuje panel Kdovn nhled miniatur, indiktor prbhu a odhadasu dokonen pro jednotliv vstupy kdovn. Dal informace najdete v sti Paraleln kdovn.

  6

 • Panel Kdovn zobrazujc prbh paralelnho kdovn

  Panel Fronta

  Soubory, kter chcete kdovat, se pidvaj na panelu Fronta. Do fronty poloek pro kdovn mete pidatzdrojov videoklipy nebo zvukov klipy, sekvence Adobe Premiere Pro nebo kompozice Adobe After Effects.Soubory mete do fronty pidat petaenm nebo mete kliknout na monost Pidat zdroj a vybrat zdrojovsoubory pro kdovn.

  Panel Fronta

  Poloky pidan do fronty kdovn budou zakdovny po sputn fronty. V aplikaci Adobe Media Encoder simete nastavit, jestli se m kdovn zahjit po pidn poloky do fronty nebo jestli se m pokat, dokudkdovn sami nespustte. Mete tak nastavit pedvolbu zajiujc zahjen kdovn po uplynut zadandoby od pidn nov poloky do fronty kdovn.

  Mete pidvat, odebrat nebo mnit poad poloek na panelu fronty. Vce informac viz Pidvn a sprvapoloek ve front kdovn.

  Po pidn soubor videa a zvukovch soubor do fronty dekdovn mete pout dal pednastavenpomoc prohlee pednastaven nebo upravit nastaven vstupu v dialogovm okn Nastaven exportu.Dal informace najdete v tomto lnku.

  7

 • Prohle pednastaven

  Prohle pednastaven nabz monosti, kter pomhaj zefektivnit pracovn postup v aplikaci Adobe MediaEncoder.

  Prohle pednastaven

  Pednastaven systmu v prohlei jsou roztdna do kategori podle oblasti vyuit (napklad vysln,webov videa apod.) a podle umstn zazen (napklad DVD, Blu-ray, fotoapart nebo tablet). Tatopednastaven si mete upravit a vytvoit tak vlastn pednastaven, kter se tak nazvaj Uivatelskpednastaven.

  V Prohlei pednastaven snadno naleznete poadovan pednastaven pomoc funkce vyhledvn neborozench monost navigace ve struktue rozbalovacch sloek. Dal informace o Prohlei pednastaven,najdete v sti Pouvn Prohlee pednastaven.

  Dal informace o kdovn pomoc pednastaven naleznete v tmatu Prce s pednastavenmi.

  Sledovan sloka

  Libovolnou sloku na pevnm disku mete oznait jako Sloku pro sledovn. Soubory, kter pidte dotakto vybran sledovan sloky, budou kdovny pomoc vybranch pednastaven.Aplikace Adobe MediaEncoder automaticky zjiuje soubory mdi pidan do sledovan sloky a zahj kdovn.

  Dal informace najdete v sti Pidn sledovan sloky do fronty kdovn.

  Sledovan sloka

  Informace o exportovn jednoho zdroje do vce vstup pomoc sledovanch sloek najdete v tomto videuvideo2brain.

  8

  http://www.video2brain.com/en/lessons/adobe-media-encoder-improvementshttp://www.video2brain.com/en/lessons/adobe-media-encoder-improvements

 • Na pspvky ze slueb Twitter a Facebook se nevztahuj podmnky licence Creative Commons.

  Prvn upozornn | Zsady ochrany osobnch daj online

  9

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/http://help.adobe.com/cs_CZ/legalnotices/index.htmlhttp://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_cz

 • Kdovn rychl start

  Na pspvky ze slueb Twitter a Facebook se nevztahuj podmnky licence Creative Commons.

  Prvn upozornn | Zsady ochrany osobnch daj online

  Chcete-li zakdovat poloku videa nebo zvuku, pidejte ji do f

Search related