of 119 /119
—˛ ²«· Ø l¨¨ fi ºL •› ˚•²»fi• ‡¿fi‹•» ˝¸˛ —¿„•²¿ ²»¤¿ ·¿ fi…•²«· ‡•²•›‹fi«·«• …»ƒ“ ˚–·«‡«·

NP 124-2010 Normativ Privind Proiectarea Geotehnica a Lucrarilor de Sustinere

Embed Size (px)

Text of NP 124-2010 Normativ Privind Proiectarea Geotehnica a Lucrarilor de Sustinere

P A R T E A IAnul 179 (XX) Nr. 158 bis Vineri, 4 martie 2011S U MA RPaginaAnexa la Ordinul ministrului dezvVoIumuI IIMONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 158 bis/4..20112A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T EO R D I Nleizareaonareaemite prezentul ordin.*procedurii de notificare nr. RO/469 din 11 octombrie 2010,Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentruEuropene L 217 din 5 august 1998.Gheorghe Nastasia,secretar generalNr. 2.689. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNICA A LUCR RILOR DE SUS INERE Indicativ NP 124:2010 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 3ANEX CUPRINS I. OBIECT I DOMENIU DE APLICARE II. TERMINOLOGIE I SIMBOLURI II.1 Terminologie II.2 Simboluri III. GENERALIT I. TIPURI DE LUCR RI DE SUS INERE III.1 Ziduri de sprijin III.2 Sprijiniri simple III.2.1.Sprijiniri cu dulapi orizontali III.2.2.Sprijiniri cu dulapi verticali III.2.3.Sprijiniri simple din elemente metalice de inventar III.3 Sprijniri de tip mixt III.4 Pere i de sus inere din palplan e III.4.1.Palplan e metalice III.4.2.Palplan e din beton armat sau beton precomprimat III.4.3.Palplan e din lemn III.5 Pere i ngropa i III.5.1.Pere i ngropa i din panouri III.5.2.Pere i ngropa i din pilo i fora i III.6 Sisteme de sprijin pentru pere i de sus inere a excava iilor III.6.1. Pere i de sus inere n consol III.6.2.Pere i de sus inere rezema i III.6.3.Sisteme de rezemare a pere ilor de sus inere III.7 Pere i de sus inere realiza i prin injectare cu presiune nalt (tehnologia jet grouting) IV. PRESCRIP II GENERALE DE PROIECTARE IV.1 Prescrip ii privind elaborarea proiectului IV.2 St ri limit IV.3 Ac iuni i situa ii de proiectare IV.4 Metode de proiectare i modele de calcul V. EVALUAREA PRESIUNII MASIVELOR DE P MNT ASUPRA LUCR RILOR DE SUS INERE V.1 Generalit i V.2 Presiunea p mntului n stare de repaus V.3 Valori limit ale presiunii p mntului V.4 Valori intermediare ale presiunii p mntului V.5 Evaluarea presiunii p mntului n condi ii seismice V.6 Evaluarea presiunii p mntului n cazul zidurilor de sprijin V.7 Evaluarea presiunii p mntului pe lucr rile de sus inere a excava iilor VI. ZIDURI DE SPRIJIN VI.1 Predimensionarea zidurilor de sprijin VI.2 Calculul la starea limit ultim VI.3 Proiectarea structural a zidurilor de sprijin VI.4 Calculul la starea limit de exploatare 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 VII. PERE I DE SUS INERE A EXCAVA IILOR VII.1 Prevederi comune VII.2 Ac iuni asupra pere ilor de sus inere a excava iilor VII.2.1 nc rc ri laterale VII.2.2. nc rc ri verticale VII.3 Calculul la starea limit ultim a pere ilor de sus inere a excava iilor VII.3.1. Generalit i VII.3.2.Cedarea n teren a pere ilor de sus inere VII.3.3.Cedarea structural a pere ilor de sus inere VII.3.4. Ruperea hidraulic a terenului VII.5 Prevederi specifice pentru sprijinirile simple i de tip mixt VII.5.1. Sprijinirile simple VII.5.2. Sprijinirile de tip mixt VII.6 Prevederi specifice pentru pere ii din palplan e VII.6.1. Standarde aplicabile VII.6.2.Elemente constructive VII.7 Prevederi specifice pentru pere ii ngropa i VII.7.1. Standarde aplicabile VII.7.2. Dimensiuni uzuale ale pere ilor ngropa i VII.7.3. Elemente constructive specifice pere ilor mula i din beton armat VII.7.3.1. Materiale VII.7.3.2. Elemente de proiectare VII.7.4 Elemente constructive specifice pere ilor ngropa i din elemente prefabricate lansate n noroi autont ritor VII.7.4.1. Materiale VII.7.4.2. Elemente de proiectare VII.7.5. Elemente constructive specifice pere ilor ngropa i din pilo i fora i VII.7.5.1. Materiale VII.7.5.2. Elemente de proiectare Anexa A (informativ ):Evaluarea presiunii p mntului asupra lucr rilor de sus inere A.1 Teoria Rankine A.1.1 Presiunea activ A.1.2 Presiunea pasiv A.2 Teoria Coulomb A.2.1 Presiunea activ A.2.2 Presiunea pasiv A.3 Probleme practice de calcul A.3.1 Efectul unei suprasarcini uniform distribuite A.3.2 Efectul prezen ei apei subterane A.3.3 Calculul presiunii n masive stratificate A.3.4 Efectul solicit rilor seismice A.4 Parametri utiliza i n calculul presiunii p mntului A.5 Grafice pentru determinarea coeficien ilor presiunii p mntului A.6 Cazuri particulare de evaluare a presiunii p mntului asupra zidurilor de sprijin A.6.1 Cazul paramentului amonte frnt A.6.2 Cazul suprafe ei nclinate sau frnte a terenului A.6.3 Cazul zidului cornier cu talp cu consol lung A.6.4 Cazul zidului cornier cu talp cu consol scurt A.6.5 Cazul zidului cornier cu consol de desc rcare A.6.6 Cazul umpluturii nguste MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 5 A.6.7 Efectul compact rii A.7 Evaluarea presiunii p mntului pe lucr ri de sus inere a excava iilor A.7.1 Calculul pere ilor autoportan i A.7.2 Calculul pere ilor ancora i A.7. 3. Calculul pere ilor rezema i cu prai uri A.7.4 Efectul suprasarcinilor aplicate la suprafa a terenului asupra presiunilor de contact perete-teren Anexa B (informativ ):Aspecte specifice proiect rii geotehnice prin calcul a pere ilor de sus inere B.1 Avantaje i limit ri ale diferitelor tipuri de pere i de sus inere B.2 Metode de calcul utilizate n proiectarea pere ilor de sus inere B.2.1 Metode care consider echilibrul limit B.2.2 Metode care iau n considerare interac iunea teren structur B.2.3 Parametrii geotehnici necesari diferitelor metode de calcul B.3 Metode de modelare a contrabanchetei de p mnt B.3.1 Modelarea contrabanchetei printr-o suprasarcin echivalent B.3.2 Modelarea contrabanchetei prin ridicarea nivelului excava iei B.3.3 Modelarea contrabanchetei prin metoda penelor de p mnt de tip Coulomb B.3.4 Modelarea contrabanchetei n element finit B.4 Analiza stabilit ii tran eei excavate sub protec ie de noroi bentonitic B.4.1 Metoda suprafe ei cilindrice de alunecare B.4.2 Stabilitatea tran eei cu lungime infinit B.4.3 Calculul stabilit ii tran eei pe baza echilibrului volumelor de p mnt B.4.4 Calculul stabilit ii tran eelor de lungime finit B.5 Presiunea apei asupra pere ilor de sus inere 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 I. OBIECT I DOMENIU DE APLICARE I.1. Prezentul normativ stabile te prescrip iile generale de proiectare a lucr rilor de sus inere a p mntului de tipul zidurilor de sprijin, sprijinirilor simple, palplan elor i pere ilor ngropa i. I.2. Prevederile prezentului normativ sunt corelate cu sistemul de standarde europene pentru construc ii EUROCODURI i sunt n concordan cu principiile expuse n Sec iunea 7 din SR EN 1997-1:2004,,Eurocod 7: Proiectarea geotehnic Partea 1: Reguli generale, i SR EN 1997-1:2004/NB:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic Partea 1: Reguli generale. Anexa na ional , i dup caz, cu eratele i amendamentul asociate. I.3. Prevederile prezentului normativ nu se aplic lucr rilor de sprijin din p mnt armat cu materiale geosintetice i metalice. Pentru aceste lucr ri se vor aplica prevederile privind utilizarea materialelor geosintetice la lucr rile de construc ii, n vigoare i GP 093-2006 Ghid privind proiectarea structurilor de p mnt armate cu materiale geosintetice i metalice. I.4. De asemenea, nu sunt incluse n acest normativ lucr rile de consolidare a pantelor cum ar fi pilo ii sau baretele pentru consolidarea pantelor instabile, lucr ri cu iruri multiple de ancoraje sau inte etc. I.5. Prezentul normativ nu se aplic lucr rilor de ancoraje pentru care se vor avea n vedere prevederile NP 114-2004 Normativ privind proiectarea i execu ia ancorajelor. I.6. Aplicarea prezentului normativ se face n corelare cu prevederile reglement rilor tehnice na ionale conexe urm toare: - NP 074-2007 Normativ privind documenta iile geotehnice pentru construc ii. - NP 114-2004 Normativ privind proiectarea i execu ia ancorajelor - NP120-2006 Normativ privind cerin ele de proiectare i execu ie a excava iilor adnci n zone urbane - NP 122-2010 Normativ privind determinarea valorilor caracteristice i de calcul ale parametrilor geotehnici - NP 123-2010 Normativ privind proiectarea geotehnic a funda iilor pe pilo i - P100-1:2006 Cod de proiectare seismic Partea IPrevederi de proiectare pentru cl diri i ale urm toarelor standarde romne armonizate: - SR EN 1536:2004 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pilo i fora i. - SR EN 1537:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Ancoraje n teren - SR EN 1537:2002/AC:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Ancoraje n teren - SR EN 1538:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pere i mula i. - SR EN 1990:2004 Eurocod. Bazele proiect rii structurilor - SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod. Bazele proiect rii structurilor - SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod. Bazele proiect rii structurilor. Anex Na ional - SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2009 Eurocod: Bazele proiect rii structurilor - SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2009 Eurocod: Bazele proiect rii structurilor. Anexa A2: Aplica ie pentru poduri. Anexa na ional . - SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac iuni generale. Greut i specifice, greut i proprii, nc rc ri utile pentru cl diri. - SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1- 1: Ac iuni generale - Greut i specifice, greut i proprii, nc rc ri din exploatare pentru construc ii MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 7- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac iuni generale. Greut i specifice, greut i proprii, nc rc ri utile pentru cl diri. Anexa Na ional - SR EN 1991-1-6:2005 Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-6: Ac iuni generale. Ac iuni pe durata execu iei - SR EN 1991-1-6:2005/AC:2008 Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-6: Ac iuni generale. Ac iuni pe durata execu iei - SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008 Eurocod 1: Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-6: Ac iuni generale. Ac iuni pe durata execu iei. Anexa Na ional - SR EN 1993-1-10:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a o elului - SR EN 1993-1-10:2006/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a o elului - SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a o elului Anexa Na ional - SR EN 1993-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el. Partea 5: Pilo i i palplan e. - SR EN 1993-5:2007/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o el. Partea 5: Pilo i i palplan e. - SR EN 1994-1-1:2004 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cl diri. - SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cl diri. Anexa Na ional - SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de o el i beton. Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru cl diri - SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 1: Reguli generale - SR EN 1997-1:2004 /AC: 2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 1: Reguli generale. - SR EN 1997-1:2004/NB:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 1: Reguli generale Anexa na ional . - SR EN 1997-2:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 2: Investigarea i ncercarea terenului - SR EN 1997-2:2007/NB:2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 2: investigarea i ncercarea terenului. Anexa Na ional - SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten a la cutremur. Partea 1: Reguli generale, ac iuni seismice i reguli pentru cl diri. - SR EN 1998-1:2004/NA:2008 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten a la cutremur. Partea 1: Reguli generale, ac iuni seismice i reguli pentru cl diri. Anexa Na ional . - SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten a la cutremur. Partea 5: Funda ii, structuri de sus inere i aspecte geotehnice - SR EN 1998-5:2004/NA:2007 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten a la cutremur. Partea 5: Funda ii, structuri de sus inere i aspecte geotehnice. Anexa Na ional - SR EN 10248-1:1996 Palplan e laminate la cald din o eluri nealiate. Partea 1: Condi ii tehnice de livrare. - SR EN 10248-2:1996 Palplan e laminate la cald din o eluri nealiate. Partea 2:Toleran e de form i la dimensiuni. - SR EN 10249-1:1996 Palplan e formate la rece din o eluri nealiate. Partea 1: Condi ii tehnice de livrare. 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011- SR EN 10249-2:1996 Palplan e formate la rece din o eluri nealiate. Partea 2: Toleran e de form i la dimensiuni. - SR EN 12063:2003 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pere i din palplan e - SR EN 12716:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Injectarea cu presiune nalt a terenurilor (Jet grouting). - SR EN 13331-1:2004 Sisteme pentru sprijinirea an urilor. Partea 1: Specifica ii de produs. - SR EN 13331-2:2004 Sisteme pentru sprijinirea an urilor. Partea 2: Evaluare prin calcul sau ncercare . - SR EN 14653-1:2005 Sisteme hidraulice ac ionate manual pentru sprijinirea an urilor. Partea 1: Specifica ii de produs . - SR EN 14653-2:2005 Sisteme hidraulice ac ionate manual pentru sprijinirea an urilor. Partea 2: Evaluare prin calcul sau ncercare - SR EN ISO 14688-1:2004 Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i clasificarea p mnturilor. Partea 1: Identificare i descriere. - SR EN ISO 14688-1:2004/AC:2006. Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i clasificarea p mnturilor. Partea 1: Identificare i descriere - SR EN ISO 14688-2:2005 Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i clasificarea p mnturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare. - SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007 Cercet ri i ncerc ri geotehnice. Identificarea i clasificarea p mnturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare. II. TERMINOLOGIE I SIMBOLURI II.1. Terminologie n cuprinsul prezentului normativ se utilizeaz urm torii termeni, cu defini iile aferente: 1. ziduri de sprijin lucr ri de sus inere continui, realizate din piatr , beton simplu sau beton armat, avnd o talp de fundare, cu sau f r c lci, um r sau contrafor i, utilizate pentru sus inerea unui masiv de p mnt. 2. pere i de sus inere pere i relativ sub iri din o el, beton armat sau lemn, sus inu i de ancoraje, prai uri i/sau de presiunea pasiv a p mntului, utiliza i pentru sprijinirea excava iilor. 3. sprijiniri simple pere i de sus inere a excava iilor, cu rol temporar, neetan i, realiza i din elemente din lemn sau elemente metalice de inventar. 4. pere i din palplan e pere i de sus inere din elemente prefabricate din metal, beton armat sau lemn, introduse n teren prin batere, vibrare sau presare cu rol de rezisten i etan are. 5. pere i ngropa i pere i de sus inere a excava iilor realiza i din beton armat; pot fi sub form de pere i mula i, pere i din pilo i fora i sau pere i din elemente prefabricate. 6. perete mulat perete ngropat din panouri realizate n tran ee excavate n teren sub protec ie de fluid de foraj. 7. perete ngropat din pilo i fora i perete format prin al turarea de pilo i fora i dispu i la distan e inter-ax mai mari dect diametrul (pilo i cu interspa ii), egale cu diametrul (pilo i joantivi) sau mai mici dect diametrul (pilo i secan i). 8. pilot forat pilot la care gaura se realizeaz prin excavare. 9. perete din elemente prefabricate perete realizat din elemente prefabricate din beton armat care sunt lansate n tran eea umplut cu un fluid de foraj autont ritor. 10. pere i de sus inere de tip mixt pere i temporari de sprijinire a excava iilor care utilizeaz combina ii ntre diferite materiale. MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 9 II.2 Simboluri Litere latine A' suprafa a efectiv a bazei (t lpii) funda iei Ab suprafa a bazei unui pilot Ac suprafa a total a bazei supus la compresiune ad valoarea de calcul a datelor geometrice anom valoarea nominal a datelor geometrice a modificare adus valorii nominale a datelor geometrice pentru anumite cerin e particulare ale proiect rii b l imea unei funda ii b' l imea efectiv a unei funda ii Cd valoare de calcul limit a efectului unei ac iuni c coeziunea c' coeziunea efectiv cu coeziunea nedrenat cu;d valoare de calcul a coeziunii nedrenate Ed valoarea de calcul a efectului ac iunilor Estb;d valoarea de calcul a efectului ac iunilor stabilizatoare Edst;d valoarea de calcul a efectului ac iunilor destabilizatoare Fd valoare de calcul a unei ac iuni Fk valoare caracteristic a unei ac iuni Frep valoare reprezentativ a unei ac iuni H nc rcare orizontal sau componenta orizontal a unei ac iuni totale aplicat paralel cu baza funda iei Hd valoarea de calcul a lui H h n l imea unui zid K0 coeficient al presiunii n stare de repaus a p mntului K0; coeficient al presiunii n stare de repaus ntr-un masiv de p mnt a c rui suprafa este nclinat cu unghiul fa de orizontal 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011k raportul d /cv;d l lungimea funda iei l lungimea efectiv a funda iei qb;k valoare caracteristic a presiunii pe baz Rd valoarea de calcul a rezisten ei fat de o ac iune Rp;d valoarea de calcul a for ei datorat presiunii p mntului asupra fe ei unei funda ii u presiunea apei din pori V nc rcare vertical sau component normal a rezultantei ac iunilor aplicate asupra bazei funda iei Vd valoarea de calcul a lui V V'd valoarea de calcul a ac iunii verticale efective sau componenta normal a rezultantei ac iunilor efective aplicate asupra bazei funda iei Vdst;d valoarea de calcul a ac iunii verticale destabilizatoare aplicat asupra unei structuri Vdst;k valoarea caracteristic a ac iunii verticale destabilizatoare aplicat asupra unei structuri Xd valoarea de calcul a propriet ii unui material Xk valoarea caracteristic a propriet ii unui material z distan a vertical Litere grece ti nclinarea fa de orizontal a bazei unei funda ii unghiul pantei terenului n spatele unui zid (se consider pozitiv cnd este n sus) unghi de frecare la interfa structur -teren d valoarea de calcul a lui greutatea volumic ' greutatea volumic submersat c' coeficient par ial pentru coeziunea efectiv cu coeficient par ial pentru coeziunea nedrenat E coeficient par ial pentru efectul unei ac iuni f coeficient par ial pentru ac iuni, care ine cont de posibilitatea unor devieri nefavorabile ale valorilor ac iunilor prin raport cu valorile lor reprezentative MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 11 F coeficient par ial pentru o ac iune G coeficient par ial pentru o ac iune permanent G;dst coeficient par ial pentru o ac iune permanent destabilizatoare G;stb factor permanent pentru o ac iune permanent destabilizatoare I coeficient de importan n func ie de durata de existen a lucr rii de sus inere m coeficient par ial pentru un parametru al p mntului (o proprietate a materialului) m;i coeficient par ial pentru un parametrul al p mntului n stratul i M coeficient par ial pentru un parametru al p mntului (o proprietate a materialului), innd cont de asemenea de incertitudinile asupra modelului Q coeficient par ial pentru o ac iune variabil qu coeficient par ial pentru rezisten a la compresiune monoaxial R coeficient par ial pentru o rezisten R;d coeficient par ial pentru o incertitudine ntr-un model de rezisten R;e coeficient par ial pentru rezisten a p mntului R;h coeficient par ial pentru rezisten a la lunecare R;v coeficient par ial pentru capacitate portant w greutatea volumic a apei

coeficient par ial pentru unghiul de frecare intern (tg ) coeficient par ial pentru greutatea volumic unghiul de nclinare a lui H stb;d valoarea de calcul pentru efortul total vertical stabilizator 'h;0 componenta orizontal a presiunii efective a p mntului n stare de repaus (z) efortul normal asupra unei lucr ri de sus inere la adncimea z (z) efort tangen ial n lungul unei lucr ri de sus inere la adncimea z ' unghiul de frecare intern n termeni de eforturi efective cv unghiul de frecare intern la starea critic cv;d valoarea de calcul a lui cv d valoarea de calcul a lui ' 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011III.GENERALIT I. TIPURI DE LUCR RI DE SUS INERE Lucr rile de sus inere sunt lucr ri care au ca scop re inerea terenului (p mnt, roci, umpluturi) i a apei. n aceast categorie sunt incluse toate tipurile de lucr ri i sisteme de sprijin n care elementele structurale sunt supuse for elor generate de materialul re inut (teren, ap ). n prezentul normativ sunt tratate urm toarele categorii de lucr ri de sus inere: ziduri de sprijin - ziduri de sprijin de greutate din piatr sau beton simplu, inclusiv gabioane, - ziduri de sprijin tip cornier din beton armat, - ziduri de sprijin din c soaie, pere i de sprijin - sprijiniri simple din lemn i din elemente metalice de inventar pentru sus inerea excava iilor, - pere i din palplan e, - pere i ngropa i, - pere i de sus inere de tip mixt, - pere i de sus inere realiza i prin injec ie cu presiune nalt (tehnologia jet-grouting). III.1. Ziduri de sprijin Zidurile de sprijin sunt lucr ri de sus inere, n general definitive, utilizate de regul pentru a asigura trecerea ntre dou cote, atunci cnd spa iul nu este suficient pentru o s p tur taluzat . Zidurile de sprijin sunt lucr ri de sus inere cu caracter continuu, la care presiunea p mntului se transmite integral, pe toat suprafa a de contact dintre lucrare i teren. Zidurile de sprijin sunt realizate din zid rie de piatr , beton, beton armat, c soaie sau gabioane. Zidurile de sprijin de greutate sunt lucr ri de sus inere masive care rezist presiunii p mntului prin propria lor greutate. n Figura III.1 sunt prezentate, cu caracter de exemplu, cteva tipuri constructive de ziduri de sprijin de greutate din beton. Figura III.1. Exemple de tipuri de ziduri de greutate Zidurile de greutate din beton sunt indicate pentru n l imi de pn la 6 m, peste aceast valoare alte tipuri de ziduri fiind probabil mai economice. Pentru a se face economie de material se adopt sec iuni n trepte sau nclinate (Figura III.1 c, e, f). Sec iunea simpl din Figura III.1 d) este indicat pentru n l imi mici, de pn la 1.5 m. MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 13Zidurile de greutate din zid rie de piatr sunt indicate pentru n l imi mai mici de 4.5 m. Pentru n l imi mai mici de cca 1.5 m se poate adopta o sec iune simpl , ca cea din Figura III.1 d), iar pentru n l imi cuprinse ntre 1.5 m i 4.5 m sec iuni n trepte sau cu contrafor i (Figura III.2). Figura III.2. Exemple de ziduri de greutate din zid rie de piatr nearmat Pentru mbun t irea stabilit ii zidurilor de greutate se adopt de regul o talp nclinat (Figura III.3 a) sau un pinten (Figura III.3 b). Figura III.3. Exemple de metode de mbun t ire a stabilit ii zidurilor de greutate Tot n categoria zidurilor de greutate intr i cele realizate din gabioane (cutii din plas de srm umplute cu piatr ) - Figura III.4. Ele se pot realiza cu trepte spre amonte sau spre aval. Figura III.4. Exemple de ziduri de sprijin din gabioane Zidurile de greutate pot fi realizate i din elemente prefabricate de tip c soaie. C soaiele sunt construc ii alc tuite din dulapi sau grinzi de lemn asamblate prin stivuire, delimitnd incinte p trate sau rectangulare care se umplu cu piatr spart sau p mnt necoeziv (Figura III.5). Prin nlocuirea elementelor de lemn cu elemente prefabricate din beton armat (Figura III.6) se pot realiza ziduri de n l imi mari, de peste 10 m (Figura III.7). Tipul de c soaie utilizat pentru zidul din Figura III.7 b) este indicat n general pentru situa ii n care nu exist suprasarcini. 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 Figura III.5. Exemple de ziduri de sprijin din c soaie de lemn Figura III.6. Exemple de c soaie din beton a) b) Figura III.7. Exemple de ziduri de sprijin din c soaie de beton Zidurile cornier sunt lucr ri de sprijin realizate din beton armat, cu structur mai svelt , care utilizeaz greutatea p mntului aflat deasupra consolei amonte pentru preluarea presiunii p mntului, reducnd astfel greutatea proprie a zidului. n Figura III.8 sunt prezentate exemple de tipuri de sec iuni de zid cornier. MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 15Pentru mic orarea consumului de arm tur , la n l imi de peste 6 m se recomand utilizarea de contrafor i (Figura III.8 c, d). Pentru aceast situa ie este mai economic adoptarea unei solu ii de p mnt armat cu geosintetice sau, eventual, arm turi metalice. Stabilitatea zidurilor de sprijin poate fi mbun t it prin prevederea de console de desc rcare (Figura III.9). Figura III.8. Exemple de ziduri de sprijin cornier Figura III.9. Exemple de ziduri de sprijin tip cornier cu consol de desc rcare Zidurile de sprijin sunt prev zute cu sisteme de drenaj n amonte pentru colectarea apei subterane i a apelor provenite din infiltra ia precipita iilor. III.2.Sprijiniri simple Sprijinirile simple sunt lucr ri de sus inere cu caracter temporar, utilizate pentru sprijinirea excava iilor, atunci cnd: - adncimea s p turii este mai mare dect n l imea la care p mntul s-ar men ine la vertical nesprijinit, - realizarea unei s p turi taluzate ar fi imposibil (din ra iuni de spa iu disponibil) sau neeconomic . Ele au forma unor pere i de sus inere verticali neetan i. 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011Elementul principal al unei sprijiniri simple este constituit de dulapi, care sunt cei care vin n contact direct cu p mntul. Ei pot fi orizontali sau verticali. n primul caz, dulapii orizontali sunt monta i dup ce a fost realizat excava ia (pe tronsoane). Ei sunt utiliza i atunci cnd p mntul se poate men ine la vertical nesprijinit pe adncimea unui tronson de excavare (p mnturi cu coeziune suficient ). Dulapii verticali sunt introdu i n teren naintea realiz rii s p turii (utiliznd un sistem de ghidare), fiind utiliza i n cazul p mnturilor necoezive. Elementele sprijinirilor simple sunt realizate de regul din lemn i/sau metal. Avantajul acestor sprijiniri este dat de simplitatea execu iei i de costul relativ redus. Datorit faptului ca nu sunt etan e nu pot fi folosite sub nivelul apelor subterane. III.2.1. Sprijiniri cu dulapi orizontali Sprijinirea cu dulapi orizontali este alc tuit din urm toarele elemente (Figura III.10): dulapi orizontali, dispu i joantiv, n cazul p mnturilor cu coeziune redus sau cu interspa ii, dac p mntul are o coeziune mai mare; filate, elemente verticale de solidarizare a dulapilor, dispuse discontinuu pe n l ime; prai uri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal sau nclinat, fixate prin mp nare. Figura III.10. Schema tip a unei sprijiniri cu dulapi orizontali Dulapii i filatele sunt realizate din grinzi de lemn, iar prai urile din lemn rotund (bile) sau elemente metalice. n cazul unei s p turi de l ime mare, n general peste 6 m, prai urile orizontale trebuie contravntuite prin grinzi i contrafi e n plan orizontal i sprijinite pe vertical n dreptul nodurilor (cu elemente numite popi) pentru a evita cedarea prin flambaj sau ncovoiere sub greutate proprie (Figura III.11). Figura III.11. Exemplu de sprijinire cu dulapi orizontali cu prai uri rezemate intermediar (popi) Tot pentru s p turile de l ime mare se pot utiliza prai uri nclinate (Figura III.12). MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 17 Figura III.12. Sprijinire cu dulapi orizontali cu prai uri nclinate Dezavantajul acestui sistem este obstruarea suprafe ei de lucru de c tre contrafi e. Pentru a mpiedica alunecarea pe grinzile orizontale, precum i ridicarea acestora, contrafi ele trebuie s aib o nclinare redus fa de orizontal . III.2.2. Sprijiniri cu dulapi verticali Sprijinirea cu dulapi verticali este alc tuit din urm toarele elemente (Figura III.13): dulapi verticali, dispu i joantiv; filate, elemente orizontale de solidarizare a dulapilor, dispuse discontinuu pe n l ime; prai uri, elemente de sprijinire a filatelor, dispuse orizontal, fixate prin mp nare. Figura III.13. Schema tip a unei sprijiniri cu dulapi verticali Dulapii verticali sunt introdu i n teren prin batere, treptat, pe m sura avans rii s p turii, devansnd-o pe aceasta. Vrful dulapilor trebuie ntotdeauna s se g seasc la cel pu in 0.30 m sub nivelul fundului s p turii. Sistemul de sus inere din Figura III.13 se utilizeaz n cazul unor s p turi continue, n spa ii nguste, a c ror adncime nu dep e te lungimea dulapilor. Pentru spa ii largi, filatele i prai urile se nlocuiesc cu cadre orizontale din bile sau grinzi ecarisate legate pe vertical prin popi (Figura III.14). Dac dimensiunile cadrelor sunt mari, ele se contravntuiesc n plan orizontal (Figura III.15). 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011cadre orizontaledulapi verticali Figura III.14. Exemplu de sprijinire cu dulapi verticali cu cadre orizontale dulapi verticalipenecadruorizontalcucontravantuiriscoabe Figura III.15. Exemplu de sprijinire cu dulapi verticali i cadre contravntuite III.2.3. Sprijiniri simple din elemente metalice de inventar Sprijinirile din elemente metalice de inventar se trateaz din punct de vedere al alc tuirii i al calculului precum sprijinirile simple din lemn. Toate cele trei elemente ale unei sprijiniri simple (dulapi, filate i prai uri) se reg sesc sub form metalic , cu dimensiuni n general modulate. prai urile sunt telescopice, permi nd adaptarea lor la diferite dimensiuni. n Figura III.16 este prezentat , cu titlu de exemplu, o astfel de sprijinire. Figura III.16. Sprijiniri cu elemente metalice de inventar MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 19 III.3. Sprijiniri de tip mixt Sprijinirile de tip mixt formeaz pere i temporari de sus inere a unor excava ii care utilizeaz combina iile ntre diferite materiale pentru alc tuirea structurii de sus inere: metal cu lemn, metal cu beton, beton cu metal i lemn. Dintre aceste tipuri de sprijiniri, cel mai r spndit este a a numitul sistem berlinez. Sistemul berlinez combin metalul cu lemnul, elementele de rezisten verticale fiind alc tuite din profile metalice laminate (I) amplasate la diferite distan e (circa 1 ... 3 m) pe conturul viitorului perete de sus inere, ntre care, pe m sura avans rii lucr rilor de excavare, se introduc dulapi orizontali care vor forma peretele propriu-zis de sprijinire. n Figura III.17 este prezentat o sec iune orizontal printr-un astfel de perete de sprijin. Dat fiind tehnologia de execu ie a unei astfel de sprijiniri, aceasta nu poate fi utilizat dect n terenuri care au o suficient coeziune pentru a se men ine nesprijinite pe o anumit n l ime pn la montarea dulapilor i deasupra apei subterane. Profile metaliceDulapi de lemn Figura III.17. Schema tip a unui sistem de sprijinire berlinez n func ie de adncimea excava iei profilele metalice pot fi introduse prin batere sau vibrare, sau pot fi introduse n g uri forate i ncastrate prin betonare sub cota final de excavare. Totodat , n func ie de adncimea de excavare, peretele poate fi realizat autoportant sau sprijinit prin prai uri, respectiv, ancoraje (paragraful III.6). III.4. Pere i de sus inere din palplan e Palplan ele sunt elemente prefabricate din metal, beton armat sau lemn, introduse n p mnt prin batere, vibrare sau presare astfel nct s formeze pere i continui cu rol de sus inere i etan are. Palplan ele sunt prev zute cu mbin ri care asigur continuitatea peretelui din punct de vedere al rezisten ei i etan rii. Palplan ele pot fi utilizate pentru lucr ri definitive sau temporare. III.4.1.Palplan e metalice Palplan ele metalice, n sec iunile cele mai utilizate sunt n form de Z, S, U (Figura III.18). Acestea pot fi combinate rezultnd sec iuni compuse n func ie de condi iile de stabilitate i rezisten pe care trebuie s le ndeplineasc (Figura III.19). Palplan ele laminate la cald sunt utilizate n cele mai multe cazuri, fiind foarte versatile. Gra ie formei lor simetrice se pot reutiliza cu u urin i permit o fixare facil a tiran ilor, chiar i sub nivelul apei. Palplan ele de tip Z sunt adaptate solicit rilor severe, gra ie unui modul de iner ie mare, iar raportul rezisten /greutate le face i economice. Palplan ele profilate la rece au grosimi limitate, dar l imi mari. Forma specific este dat prin pliere. Aceast gam de produse ofer solu ii foarte economice pentru lucr ri de mic anvergur . Palplan ele combinate sunt indicate lucr rilor mari, care necesit moduli de iner ie i de rezisten mari (cheuri maritime, excava ii de dimensiuni foarte mari). 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 mbin rimbin riTipuri de mbin riTip UTip Z Tip S Figura III.18. Exemple de palplan e metalice i de tipuri de mbin ri a tuburi + palplan e U b chesoane din profile U + palplan e U c chesoane din profile Z + palplan e Z d profile i palplan e Z Figura III.19. Exemple de pere i de palplan e mixte Utilizarea palplan elor metalice neprotejate n medii foarte corozive (ex: n contact cu substan e chimice agresive) nu este indicat . n cazul utiliz rii palplan elor metalice pentru lucr ri definitive sunt necesare m suri de protec ie anticoroziv n func ie de agresivitatea mediului. III.4.2.Palplan e din beton armat sau beton precomprimat Palplan ele din beton armat sau beton precomprimat sunt utilizate, de regul , pentru lucr ri definitive. Utilizarea lor pentru lucr ri temporare nu este indicat din cauza recuper rii dificile din cauza greut ii proprii mari. Transportul, manipularea i introducerea n teren ale palplan elor din beton armat sau precomprimat presupun ma ini i utilaje specializate. Introducerea n teren se realizeaz prin batere sau vibrare. MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 21Palplan ele din beton armat sau precomprimat au sec iuni dreptunghiulare i sunt prev zute cu mbin ri pentru asigurarea etan eit ii (Figura III.20). Etan eitatea asigurat de aceste mbin ri este n general slab , fiind necesare m suri suplimentare de impermeabilizare. Figura III.20. Exemple de palplan e din beton armat sau precomprimat i de tipuri de mbin ri III.4.3.Palplan e din lemn Palplan ele din lemn sunt confec ionate din dulapi sau grinzi ecarisate. Palplan ele din lemn sunt introduse n teren prin batere. Pentru a nu se deteriora la introducerea n teren, palplan ele din lemn sunt protejate la capete cu platbande metalice. Utilizarea palplan elor de lemn este limitat la lucr ri temporare (ex: sprijinirea pere ilor gropilor de fundare). n func ie de gradul de etan are necesar se pot adopta diferite tipuri de mbin ri ntre palplan e (Figura III.21). Dulapi joantiviDulapi suprapu imbinare n jum tatea lemnuluimbinare n coad de rndunicmbinare cu lamb i uluc Figura III.21. Exemple de palplan e din lemn i de tipuri de mbin ri III.5. Pere i ngropa i Pere ii ngropa i sunt pere i de sus inere a excava iilor realiza i din beton armat. Dup criteriul alc tuirii constructive, pere ii ngropa i examina i n cuprinsul prezentului normativ se clasific n: pere i din panouri i pere i din pilo i fora i. Dup criteriul func iilor ndeplinite de peretele ngropat n lungul aceleia i verticale, pere ii ngropa i se clasific n: pere i omogeni i pere i compu i. Pere ii omogeni sunt acei pere i la care att materialul ct i func ia pe care o ndeplinesc (de sus inere, de portan sau de etan are) sunt identice n lungul aceleia i verticale. Pere ii compu i sunt acei pere i la care func iile de rezisten , portan i de etan are se separ pe vertical . n Anexa B, Tabelul B-1 sunt prezentate avantaje i limit ri pentru principalele tipuri de pere i de sus inere a excava iilor. 22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011III.5.1.Pere i ngropa i din panouri III.5.1.1.Pere i mula i Pere ii mula i sunt realiza i prin turnarea n teren a betonului dup ce n prealabil a fost realizat prin forare, sub protec ia noroiului bentonitic, o tran ee de dimensiuni stabilite prin proiectare. n Figura III.22 este prezentat o sec iune printr-un astfel de perete. Panourile sunt armate cu carcase de arm tur iar leg tura dintre panouri trebuie tratat astfel nct s asigure continuitatea peretelui din punct de vedere al rezisten ei i etan rii. Figura III.22. Perete din panouri - exemplu III.5.1.2. Pere i din elemente prefabricate Pere ii ngropa i din panouri prefabricate sunt realiza i prin lansarea n tran eea excavat a unor elemente prefabricate prev zute cu margini profilate care s asigure mbinarea ntre acestea. n Figura III.23 sunt prezentate dou exemple de realizare a pere ilor din elemente prefabricate. Figura III.23. Pere i din panouri prefabricate - exemple Leg tura ferm ntre perete i teren, precum i etan area peretelui sunt asigurate prin nt rirea noroiului de foraj autont ritor care este utilizat n astfel de cazuri (noroi bentonitic n care se introduce i o cantitate de ciment i un aditiv ntrzietor de priz ). III.5.2.Pere i ngropa i din pilo i fora i n func ie de condi iile de rezisten i etan are pe care trebuie s le ndeplineasc peretele, pilo ii pot fi dispu i cu distan e ntre ei, joantivi sau secan i. Pere ii realiza i din pilo i sunt recomanda i, de regul , atunci cnd stabilitatea tran eelor necesare pentru panouri nu este asigurat (de exemplu, cnd n vecin tatea peretelui se g sesc funda iile unor MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 23construc ii cu nc rc ri mari) sau dac n cuprinsul stratifica iei se ntlnesc mluri sau nisipuri antrenate de curentul de ap . n astfel de situa ii se recurge la pilo i fora i cu tubaj recuperabil. n Figura III.24 sunt prezentate cteva tipuri de pere i ngropa i din pilo i, diferen iate dup modul de dispunere, materialul din care sunt alc tui i i de armarea pilo ilor. n cazul pere ilor din pilo i secan i se poate recurge la armarea tuturor pilo ilor, dac peretele este supus la nc rc ri mari care impun o rezisten ridicat a acestuia, sau la armarea numai a pilo ilor secundari, dac peretele nu este supus la solicit ri importante dar este important ndeplinirea condi iei de etan are. n func ie de condi iile pe care trebuie s le ndeplineasc peretele, pilo ii nearma i (primari) pot fi realiza i din material cu slabe rezisten e care asigur numai condi ia de etan are (amestec de noroi bentonitic cu ciment la care se poate ad uga i nisip) sau din beton simplu care are o rezisten mai ridicat . Figura III.24. Pere i din pilo i fora i n cazul realiz rii peretelui din pilo i secan i, se va avea n vedere corelarea ntre adncimea de intersectare a pilo ilor cu toleran ele n execu ie ale acestora i cu diametrul lor, astfel nct s fie asigurat intersec ia pe toat lungimea pilotului, iar pilotul primar s nu se distrug la forarea pilo ilor secundari punndu-se astfel n pericol etan eitatea peretelui. III.6. Sisteme de sprijin pentru pere i de sus inere a excava iilor Dup criteriul modului de preluare a solicit rilor la care sunt supu i, pere ii de sus inere pentru excava ii se clasific n: pere i de sus inere n consol i pere i de sus inere rezema i. III.6.1. Pere i de sus inere n consol Stabilitatea unui perete de sus inere n consol pe parcursul lucr rilor de excavare este asigurat prin ncastrarea acestuia n teren. n Figura III.25 sunt ilustrate etapele de execu ie a unui perete de sus inere n consol . 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 Figura III.25. Etapele de execu ie a unui perete de sus inere n consol III.6.2.Pere i de sus inere rezema i Rezemarea peretelui de sus inere pe m sura realiz rii excava iei reprezint o alternativ care permite reducerea adncimii de ncastrare a peretelui, precum i limitarea deplas rilor orizontale ale peretelui, comparativ cu solu ia peretelui n consol . Sistemele de rezemare de tip prai uri sau ancoraje sunt descrise n paragraful III.6.3. Pe m sura avans rii lucr rilor de excavare sunt amplasate sistemele de rezemare la cotele i intervalele rezultate n urma calculelor de proiectare. n Figura III.26 sunt ilustrate etapele de execu ie a unei astfel de lucr ri. Figura III.26. Etapele de execu ie a unui perete de sus inere rezemat O variant de rezemare a pere ilor de sus inere prin ns i structura ngropat realizat sub protec ia acestora o reprezint procedeul de sus n jos sau top down, cunoscut i sub numele de metoda milanez . Structura subteran este realizat de sus n jos, pe m sura avans rii lucr rilor de excavare, iar plan eele acesteia devin pe rnd rezem ri ale peretelui de sus inere. nc rc rile verticale sunt preluate de stlpi i transmise unor barete sau pilo i executa i n prealabil. Procedeul permite realizarea, simultan cu subsolurile, a unui num r de niveluri din suprastructura construc iei. Execu ia lucr rilor este ns mai complex i mai anevoioas ; spa iile de lucru sunt reduse - s parea terenului are loc sub fiecare plan eu pe o n l ime egal cu cea a viitorului nivel; trebuie asigurate goluri pentru evacuarea p mntului s pat; sunt necesare utilaje cu gabarit redus etc. n Figura III.27 sunt ilustrate etapele de execu ie n procedeul de sus n jos. MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 25 Figura III.27. Etapele de execu ie n procedeul de sus n jos (top-down) III.6.3. Sisteme de rezemare a pere ilor de sus inere III.6.3.1.Solu ia cu prai uri prai urile sunt n general elemente metalice (profile H, sec iuni rectangulare sau tuburi) avnd rolul de a prelua eforturile din presiunea p mntului asupra peretelui. Func ia acestui sistem de rezemare, de regul provizoriu, este de a asigura stabilitatea pere ilor de sus inere pn n momentul n care este construit structura definitiv . Dup ce ntreaga excava ie a fost realizat , ncepe de jos n sus construirea structurii, prai urile fiind ndep rtate pe m sur ce structura avanseaz . Dezavantajul major al acestui sistem de rezemare a sus inerilor l reprezint aglomerarea excava iei, ceea ce complic att lucr rile de excavare, care trebuie realizate printre i pe sub prai uri, ct i lucr rile ulterioare de construire a structurii subterane. n cazul unor deschideri mari ale excava iei, prai urile pot fi realizate sub form de contrafi e care asigur rezemarea peretelui prin sprijinirea de fundul excava iei. n acest caz este necesar dimensionarea adecvat a elementelor n care se sprijin contrafi ele. III.6.3.2. Solu ia cu ancoraje Solu ia cu ancoraje are avantajul c las liber incinta excavat . Aceast solu ie poate fi utilizat complementar cu alte solu ii ( prai uri sau contrabanchete de p mnt). Ancorajele, n general, nu sunt indicate n cazul unor terenuri slabe sau atunci cnd exist construc ii n vecin tate care ar putea fi afectate de execu ia ancorajelor. Sistemul de rezemare cu ancoraje poate fi realizat n dou solu ii: cu tiran i pasivi care transmit solicitarea din reazem la o plac de ancoraj (Figura III.28) sau la un bloc din beton (blocul de beton poate fi fixat printr-o capr de pilo i n cazul unor solicit ri mari) (Figura III.29) ; cu tiran i fora i, injecta i i pretensiona i. 26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 Figura III.28. Tirant pasiv care transmite nc rcarea unei pl ci de ancoraj Figura III.29. Tirant pasiv care transmite nc rcarea unui bloc de beton fundat pe o capr de pilo i Tiran ii fora i, injecta i i pretensiona i (Figura III.30) sunt indica i atunci cnd nivelul apei subterane este deasupra nivelului de ancorare i cnd terenul din spatele peretelui este abrupt. Nu este recomandat folosirea acestora n cazul n care nivelul hidrostatic se afl deasupra punctului de pornire a forajului, dac acest nivel nu poate fi cobort sau dac nu se dispune de o tehnologie adecvat care s previn curgerea apei. n cazurile n care nivelul de ancorare necesar este apropiat de suprafa a terenului, varianta tiran ilor pasivi poate fi mai economic , cu condi ia s existe suficient spa iu liber n spatele peretelui. Tiran ii fora i, injecta i i pretensiona i au avantajul c pot fi instala i pe mai multe nivele. La stabilirea tipului de tirant trebuie avut n vedere durata de lucru estimat pentru acesta. MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 27 Figura III.30. Exemplu de tirant forat, injectat i pretensionat La proiectarea tiran ilor fora i, injecta i i pretensiona i se vor respecta prevederile reglement rile tehnice specifice acestui tip de lucr ri. n Tabelul III-1 sunt prezentate cteva din avantajele i limit rile tiran ilor fora i, injecta i i pretensiona i. Tabelul III-1. Avantaje i limit ri ale tiran ilor fora i, injecta i i pretensiona i Avantaje Limit ri dup execu ie, incinta excavat este liber permi nd accesul pentru lucr rile de construc ie ancorajele pretensionate pot reduce deplas rile peretelui i tas rile terenului n spatele peretelui, n func ie de valoarea for ei de pretensionare timpul necesar instal rii i pretension rii ancorajelor duce la m rirea duratei de execu ie a lucr rii de sus inere ancorajele se extind adesea pe o distan considerabil n afara incintei protejate de pere ii de sus inere uneori este necesar nl turarea tensiunii din ancoraje sau chiar a ancorajului la sfr itul lucr rilor de construire execu ia ancorajelor poate conduce la sl birea terenului str b tut III.6.3.3.Solu ia cu contrabanchete Contrabanchetele din p mnt pot fi utilizate pentru a ajuta stabilitatea unui perete de sus inere i pentru reducerea deplas rilor acestuia. Utilizarea contrabanchetelor adiacente peretelui de sus inere are avantajul c excava ia poate atinge adncimi mai mari (chiar cota final ) n partea central , f r a fi mpiedicate lucr rile de prai uire. n combina ie cu contrabanchetele poate fi utilizat solu ia cu contrafi e. n Figura III.31 sunt prezentate schematic etapele de execu ie a unei astfel de lucr ri de sus inere. Se interzice nl turarea prematur a contrabanchetei sau mic orarea acesteia, ntruct poate s conduc la cedarea peretelui de sus inere. Contrabanchetele pot fi utilizate i n combina ie cu rezemarea peretelui de sus inere direct prin structura realizat n incinta excavat . n Figura III.32 este prezentat schematic aceast posibilitate. Contrabancheta este ndep rtat numai n momentul n care structura poate prelua solicit rile date de peretele de sus inere. 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 Figura III.31. Utilizarea contrabanchetelor din p mnt n combina ie cu sistemul de rezemare prin contrafi e Figura III.32. Utilizarea contrabanchetelor din p mnt n combina ie cu rezemarea peretelui de infrastructura construit n incinta excavat n Figura III.33 sunt prezentate elementele geometrice ale unei contrabanchete. Figura III.33. Elementele geometrice ale contrabanchetei de p mnt n condi ii de teren date, gradul de asigurare a stabilit ii oferit de contrabanchet depinde de n l imea H, de l imea B i de panta 1:m (Figura III.33). Panta 1:m este guvernat de parametrii geotehnici ai terenului, n timp ce H i B sunt limitate de considera ii legate de spa iul i accesul din excava ie. MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 29Dac , pentru a se instala reazemul permanent al peretelui, contrabancheta este ndep rtat pe o anumit lungime, poate fi necesar o analiz tridimensional pentru estimarea stabilit ii i deplas rilor peretelui. Dificultatea analizei determin , n general, utilizarea contrabanchetelor de p mnt mpreun cu metodele observa ionale. n anexa B, paragraful B-3 sunt prezentate cteva posibilit i de modelare a contrabanchetelor de p mnt utilizate pentru asigurarea stabilit ii pere ilor ngropa i. III.7. Pere i de sus inere realiza i prin injectare cu presiune nalt (tehnologia jet-grouting) O posibilitate de realizare a unor pere i de sus inere a excava iilor o reprezint injectarea unui mortar de ciment n teren prin tehnologia jet-grouting. Aceast tehnologie const n fracturarea hidraulic a terenului cu ajutorul unui jet de fluid de mare presiune i injectarea terenului cu un liant (n general pe baz de ciment). Jetul de fluid poate fi constituit chiar de liantul de injec ie. Rezult astfel coloane, panouri sau alte tipuri de elemente injectate. Tehnologia de execu ie este descris n SR EN 12716:2002. Dispunerea secant sau tangent a unor astfel de elemente (coloane sau panouri) permite realizarea unor pere i care pot avea i rol de sus inere (Figura III.34). Aceast tehnic este folosit mai ales n cazuri unor lucr ri speciale (realizarea unor lucr ri de subzidire, consolid ri etc.). Figura III.34. Principiul de realizare a unor pere i de sus inere prin injectare cu presiune nalt (jet-grouting) 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 IV. PRESCRIP II GENERALE DE PROIECTARE IV.1. Prescrip ii privind elaborarea proiectului IV.1.1. Categoria geotehnic (1) ncadrarea lucr rilor de sus inere n categoriile geotehnice trebuie s respecte prevederile generale ale SR EN 1997-1:2004, paragraful 2.1, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate. (2) Lucr rile de sus inere sunt ncadrate astfel n categoriile geotehnice: Categoria geotehnic 1: structuri mici sau relativ simple, care pot fi proiectate folosind experien a acumulat i date i analize calitative. n aceast categorie intr lucr rile de sus inere cu n l ime mai mic de 1.5 m, la care cedarea ar duce la distrugeri minime i la blocarea accesului. Categoria geotehnic 2: structuri conven ionale f r riscuri deosebite, f r condi ii de nc rcare sau de teren speciale, care pot fi proiectate utiliznd date i analize cantitative obi nuite. n aceast categorie intr lucr rile de sus inere a c ror cedare poate provoca pagube moderate. Categoria geotehnic 3: structuri care implic riscuri datorate condi iilor deosebite de teren, nc rc rilor i vecin t ilor, care trebuie proiectate utiliznd metode speciale. (3) ncadrarea preliminar a unei lucr ri de sus inere ntr-una din categoriile geotehnice trebuie s se fac , n mod normal, nainte de cercetarea geotehnic terenului. ncadrarea poate fi ulterior schimbat n cursul procesului de proiectare i execu ie. (4) Pentru evaluarea riscurilor i ncadrarea lucr rilor de sus inere n categoriile geotehnice se va ine seama de clasele de consecin e CC1, CC2, CC3 definite n SR EN 1990:2004Anexa B, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate. IV.1.2. Investigarea geotehnic a amplasamentului (1) Investigarea geotehnic se realizeaz cu ajutorul forajelor i sondajelor, ca i a ncerc rilor in situ. Se vor respecta prevederile NP 074-2007. (2) Investiga iile geotehnice trebuie realizate n func ie de ncadrarea pe categorii geotehnice. Pentru categoria geotehnic 1 nu sunt necesare investiga ii geotehnice specifice. n timpul lucr rilor de execu ie trebuie s se verifice ipotezele avute n vedere la proiectare. Categoria geotehnic 2 presupune studii de arhiv i realizarea de investiga ii geotehnice specifice, conform NP 074-2007. (3) O etap important este determinarea informa iilor privind regimul apei subterane. Trebuie realizate urm toarele: - observarea nivelului apei n foraje i piezometre, precum i a fluctua ilor acestuia, preferabil n timpul iernii i a prim verii; - estimarea hidrogeologiei amplasamentului, incluznd mi c rile apei subterane i varia iile presiunilor; - determinarea nivelurilor extreme ale apei libere (provenit din diferite cauze) care pot influen a presiunea apei subterane. (4) Categoria geotehnic 3 presupune investiga ii adi ionale fa de cele impuse la categoria geotehnic 2, cum ar fi de exemplu: ncerc ri geotehnice complexe pentru determinarea unor parametri caracteristici utiliza i ntr-un calcul de interac iune teren structur prin metode numerice. Acestea se pot referi la determinarea coeficientului de presiune n stare de repaus, Ko, prin ncerc ri de teren, determinarea MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 31rela iei efort deforma ie ale terenului cu luarea n considerare a fenomenului de ecruisaj, ncerc ri dinamice etc. (5) n cazul n care sunt suspectate contamin ri chimice, trebuie realizat o investigare pentru determinarea compu ilor chimici i a modului n care ar putea afecta structura de sprijin. (6) n elaborarea programului de investiga ii geotehnice, pentru fiecare tip de lucrare de sus inere se vor avea n vedere parametrii geotehnici specifici necesari fie pentru aplicarea unei anumite metode de calcul, fie pentru alegerea unei anumite metode de execu ie. Se vor avea n vedere standardele specifice de execu ie existente pentru unele tipuri de lucr ri de sus inere (de exemplu: SR EN 12063:2003 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pere i din palplan e, SR EN 12716:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Injectarea cu presiune nalt a terenurilor (jet grouting), SR EN 1536:2004 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pilo i fora i., SR EN 1538:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Pere i mula i, SR EN 1537:2002 Execu ia lucr rilor geotehnice speciale. Ancoraje n teren) care prev d determinarea unor parametri geotehnici specifici. De asemenea, se vor avea n vedere prevederile SR EN 1997-2:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnic . Partea 2: Investigarea i ncercarea terenului, i dup caz, cu anexa na ional asociat , precum i ale SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezisten a la cutremur. Partea 5: Funda ii, structuri de sus inere i aspecte geotehnice, i dup caz, cu anexa na ional asociat . n capitolele prezentului normativ, ca i n Anexele acestuia sunt date, acolo unde este cazul, cu caracter informativ, care sunt parametrii geotehnici necesari aplic rii anumitor metode de calcul. IV.2. St ri limit IV.2.1. n metoda st rilor limit sunt analizate: starea limit ultim (SLU) i starea limit de exploatare (SLE). Acest tip de metod de calcul are ca obiectiv aplicarea unor coeficien i de siguran potrivi i, acolo unde ei sunt necesari - de exemplu, cei mai mari factori de siguran trebuie aplica i acolo unde incertitudinile sunt i ele mari. Aplicarea factorilor par iali de siguran are avantajul de a putea distribui diferit marja de siguran pentru diferi ii parametri. IV.2.2. Starea limit ultim se define te ca fiind acea stare limit care se refer la siguran a oamenilor i a structurii. Starea limit ultim se refer la pierderea echilibrului static sau la ruperea unui component critic al structurii sau al ntregii structuri. Cu alte cuvinte, se definesc criterii astfel nct s nu survin o cedare a construc iei. Starea limit ultim este atins cnd for ele perturbatoare devin egale sau dep esc for ele rezistente. Marja de siguran fa de atingerea SLU este ob inut prin aplicarea de factori par iali ai nc rc rilor i ai materialelor. For ele perturbatoare sunt m rite prin multiplicarea cu factorii nc rc rilor, ob innd astfel valori de proiectare ale acestor for e. For ele rezistente sunt diminuate prin mp r irea la factorii par iali de material, ob innd rezisten ele de proiectare. Dac rezisten a de proiectare este egal sau mai mare dect solicitarea de proiectare, se estimeaz c exist o marj suficient de siguran fa de cedarea la starea limit ultim . IV.2.3. n conformitate cu SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate, trebuie luate n considerare urm toarele situa ii: pierderea echilibrului structurii sau terenului, considerate ca un corp rigid, n care rezisten a materialelor structurale si a terenului este nesemnificativ n asigurarea rezisten ei (EQU); cedare intern sau deforma ii excesive ale structurii sau elementelor structurale, n care rezisten a materialelor structurale este semnificativ n asigurarea rezisten ei (STR); cedarea sau deforma ii excesive ale terenului, n care rezisten a terenului este semnificativ n asigurarea rezisten ei (GEO); pierderea echilibrului structurii sau terenului datorit ridic rii de c tre presiunile intersti iale (UPL); antrenare hidrodinamic , eroziune intern a terenului datorat gradien ilor hidraulici (HYD). 32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011IV.2.4. Starea limit de exploatare se refer la condi iile care duc la pierderea utilit ii func ionale a unui component sau a ntregii structuri. Aceasta poate fi provocat de deforma iile terenului sau ale structurii. Starea limit de exploatare este atins atunci cnd deforma iile ap rute n timpul duratei de via a construc iei dep esc limitele prev zute sau dac exploatarea normal a structurii este afectat . IV.2.5. Pentru calculul la st ri limit a lucr rilor de sus inere trebuie avute n vedere st rile limit precizate n SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate, paragraful 9.2, respectiv: - pierderea stabilit ii generale, - cedarea unui element structural sau cedarea leg turii dintre elemente, - cedarea combinat n teren i n elementul structural, - ruperea prin ridicare hidraulic i eroziune regresiv , - mi c ri ale lucr rii de sus inere care pot produce pr bu irea sau pot afecta aspectul sau utilizarea eficient a lucr rii propriu-zise sau a celor nvecinate, - pierderi inacceptabile de ap prin sau pe sub perete, - transport inacceptabil de particule de p mnt prin sau pe sub perete, - modific ri inacceptabile ale regimului apei subterane. IV.2.6. Pentru lucr rile de sus inere de tip gravita ional (ziduri de sprijin) i pentru lucr rile compozite (cum ar fi, de exemplu, lucr rile de sus inere din p mnt armat) trebuie luate n considerare i urm toarele st ri limit : - pierderea capacit ii portante a p mntului sub talp , - cedarea prin alunecare pe talpa zidului, - cedarea prin r sturnarea zidului. IV.2.7. Pentru lucr rile de sus inere ngropate (pere i din palplan e, pere i ngropa i) trebuie luate n considerare i urm toarele st ri limit : - cedarea prin rotirea sau transla ia peretelui sau a unor p r i ale acestuia; - cedarea prin pierderea echilibrului vertical al peretelui. IV.2.8. Pentru toate tipurile de lucr ri de sus inere trebuie analizate i combina ii ntre st rile limit men ionate. IV.III. Ac iuni i situa ii de proiectare IV.3.1. Ac iunile i situa iile de proiectare pentru calculul la st ri limit al lucr rilor de sus inere sunt cele precizate n SR EN 1997-1:2004, paragraful 9.3, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate. IV.3.2. Ac iunile vor fi considerate n conformitate cu prevederile paragrafului 2.4.2 (4) din SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate, respectiv se vor include ca ac iuni de baz urm toarele: - greut ile p mntului, rocilor, apei - eforturile din teren - presiunea p mntului i presiunile apei subterane - presiunea apei libere, inclusiv valurile - presiunea apei din pori - for e hidrodinamice - nc rc ri permanente i nc rc ri transmise de construc ii - suprasarcini - for e de amarare - desc rcarea sau excavarea terenului - nc rc rile din trafic - mi c ri cauzate de exploat ri miniere, tuneluri, cavit i subterane, - umflarea i contrac ia produse de vegeta ie, clim sau varia ii de umiditate, MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 33- mi c ri datorate curgerii sau alunec rii, precum i tas rii masivelor de p mnt, - mi c ri datorate degrad rii, dispersiei, auto-compact rii i dizolv rii - mi c ri datorate cutremurelor, exploziilor, vibra iilor i nc rc rilor dinamice, - efectele produse de temperatur , inclusiv nghe - nc rcarea din ghea , - eforturi de precomprimare n ancoraje sau prai uri - frecarea negativ . IV.3.3. Ac iunile sunt definite n conformitate cu SR EN 1990:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate. IV.3.4. La stabilirea valorilor ac iunilor se vor avea n vedere prescrip iile i recomand rile cuprinse n SR EN 1997-1:2004, paragrafele de la 9.3.1.2 la 9.3.1.8, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate. IV.3.5. Orice interac iune teren structur trebuie luat n considerare atunci cnd se determin ac iunile de proiectare. IV.3.6. Calculul lucr rilor de sus inere se face, dup caz, n func ie de una sau mai multe combina ii posibile de ac iuni i/ sau situa ii de proiectare. IV.3.7. Valorile de calcul ale datelor geometrice vor fi stabilite pe baza prevederilor cuprinse n paragraful 9.3.2. al SR EN 1997-1:2004, inndu-se seama de posibilele varia ii n teren, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate. IV.3.8. Nivelele de ap considerate pentru proiectare se vor baza pe datele locale din amplasament, innd cont de efectul varia iilor acestora. IV.3.9. Situa iile de proiectare ce trebuie luate n considerare pentru lucr rile de sus inere sunt: - varia ia n spa iu a propriet ilor p mnturilor, nivelelor apei i presiunilor apei din pori, - varia iile anticipate n timp ale propriet ilor p mnturilor, nivelelor apei i ale presiunilor apei din pori, - varia iile ac iunilor i ale modului n care acestea se combin , - excava ia, afuierea sau erodarea p mntului n fa a lucr rii de sus inere, - efectele compact rii materialului umpluturii din spatele lucr rii de sus inere, - efectele viitoarelor lucr ri i ale unor nc rc ri i desc rc ri prev zute asupra materialului re inut sau n apropierea lui, - mi c rile anticipate ale terenului datorate, de exemplu, subsiden ei sau ac iunii nghe ului. IV.3.10. Pentru structurile de sus inere realizate n zone seismice se vor respecta prevederile SR EN 1998-1:2004, SR EN 1998-1:2004/NA:2008, paragraful 2.1, i dup caz, cu eratele, i amendamentul asociate, precum i SR EN 1998-5:2004, sec iunea 7, i dup caz, cu eratele, i amendamentul asociate. De asemenea, se vor respecta prevederile P100-1:2006. IV.4. Metode de proiectare i modele de calcul IV.4.1. Metodele prin care se verific st rile limit sunt cele prev zute la paragraful 2.1 (4) din SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate, respectiv: - prin calcul (conform 2.4 din SR EN 1997-1:2004) - pe baz de m suri prescriptive (conform 2.5 din SR EN 1997-1:2004) - pe baz de modele experimentale (conform 2.6 din SR EN 1997-1:2004) - metode observa ionale. Metodele de proiectare prin calcul sunt descrise n prezentul normativ pentru fiecare tip de lucrare de sus inere n parte, n capitolele respective. 34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011Metodele de proiectare pe baz de m suri prescriptive sunt prev zute pentru lucr rile de sprijiniri simple ale excava iilor, pentru adncimi de pn la 3 m (a se vedea paragraful VII.5.1. Metodele bazate pe modele experimentale sunt indicat a se utiliza la lucr ri de sus inere complexe, la care comportarea lucr rii de sus inere n interac iune cu terenul nu este cunoscut sau nu este corect modelat prin metodele de calcul curente. Din aceast categorie se pot aminti modele de laborator (clasice sau centrifugate) sau la scar real . Se vor avea n vedere prevederile SR EN 1997-1:2004, paragraful 2.6, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate. Aplicarea metodelor observa ionale presupune monitorizarea lucr rii de sus inere i corectarea proiectului pe parcursul execu iei. Dac m sur torile realizate n timpul execu iei indic valori diferite de cele din proiect pentru anumite m rimi (deplas ri, for e n prai uri, nivelul apei etc.) se aplic prevederile SR EN 1997-1:2004 paragraful 2.7, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. IV.4.2. Rezultatele calculelor se vor compara ori de cte ori este posibil cu experien a comparabil . IV.4.3. La proiectare, pentru verificarea st rilor limit se vor aplica procedeele descrise in SR EN 1997-1:2004, paragrafele 2.4.7 (pentru starea limit ultim ) i 2.4.8 (pentru starea limit de exploatare), cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate. IV.4.4. La proiectare se vor avea n vedere prevederile i recomand rile paragrafului 9.4 din SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate. IV.4.5. Valorile coeficien ilor par iali pentru ac iuni, efectele ac iunilor i rezisten e sunt cei din Anexa A a SR EN 1997-1:2004, corelat cu Anexa Na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dup caz, cu eratele, i amendamentul asociate. IV.4.6. n conformitate cu Anexa Na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dup caz, cu eratele, i amendamentul asociate, valorile coeficien ilor par iali pentru ac iuni i efectele ac iunilor n situa iile accidentale sunt egale cu 1.0. IV.4.7. Este indicat ca valorile coeficien ilor par iali pentru rezisten e s fie stabilite innd seama de condi iile particulare ale situa iei accidentale. IV.4.8. Determinarea valorilor de proiectare a parametrilor geotehnici se face n conformitate cu prevederile Normativului NP 122-2010 privind determinarea valorilor caracteristice i de calcul ale parametrilor geotehnici. IV.4.9. La proiectarea prin calcul se vor respecta exigen ele fundamentale ale SR EN 1990:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexele na ionale asociate, precum i prevederile paragrafului 2.4 al SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate. IV.4.10. Modelul de calcul utilizat trebuie s descrie comportarea prezumat a terenului, pentru starea limit considerat . IV.4.11. Dac pentru o stare limit nu exist modele de calcul fiabile, calculul trebuie realizat pentru o alt stare limit folosind coeficien i care s asigure c dep irea st rii limite considerate este suficient de improbabil . n astfel de cazuri, proiectarea se poate face i pe baz de m suri prescriptive, modele, ncerc ri de prob sau metode observa ionale. IV.4.12. Modelul de calcul considerat poate fi: analitic, semi-empiric sau numeric. MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 35V. EVALUAREA PRESIUNII MASIVELOR DE P MNT ASUPRA LUCR RILOR DE SUS INERE V.1. Generalit i V.1.1. La determinarea valorilor de calcul ale presiunilor p mntului se vor lua n considerare moduri i amplitudini acceptabile ale deplas rilor i deforma iilor lucr rii de sus inere, care sunt posibil a se produce pentru starea limit considerat . V.1.2. La evaluarea presiunilor p mntului asupra lucr rilor de sus inere trebuie s se in cont de urm torii factori: - existen a unei suprasarcini la suprafa a terenului, - panta suprafe ei terenului, - unghiul pe care l face peretele de sus inere cu verticala, - nivelele de ap i for ele hidrodinamice n teren, - m rimea, direc ia i sensul deplas rii lucr rii de sus inere n raport cu masivul de p mnt sprijinit, - caracteristicile geotehnice ale masivului de p mnt sprijinit, respectiv greutatea volumic i parametrii rezisten ei la forfecare, - rigiditatea peretelui de sus inere i a sistemului de sprijin, - rugozitatea suprafe ei lucr rii de sprijin aflat n contact cu terenul, - n cazul lucr rilor care sus in masive de roc se va lua n considerare i efectul discontinuit ilor, respectiv orientarea, deschiderea i rugozitatea acestora, precum i caracteristicile mecanice ale materialului care eventual umple discontinuit ile. V.1.3. La evaluarea parametrilor de frecare la interfa a lucrare de sprijin/masiv de p mnt, respectiv a frec rii i adeziunii mobilizate se va ine seama de: - parametrii de rezisten ai terenului, - propriet ile de frecare la interfa a lucrare teren, - direc ia i amplitudinea deplas rii lucr rii de sprijin fa de masivul de p mnt, - capacitatea lucr rii de sus inere de a prelua for ele verticale ce rezult din frecarea i adeziunea la contactul dintre aceasta i teren. Se presupune c frecarea maxim pe peretele de sprijin nu poate apare simultan cu rezisten a maxim la forfecare de-a lungul suprafe ei de rupere. n Anexa A, Tabelele A-1 i A-2 sunt prezentate, cu caracter orientativ, valori din literatur ale unghiului de frecare perete/teren, . La evaluarea acestor parametri se vor avea n vedere recomand rile i prescrip iile cuprinse n SR EN 1997-1:2004, paragraful 9.5, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate. V.1.4. Valoarea presiunii p mntului pentru calculul la starea limit ultim este n general diferit de valoarea acesteia la starea limit de exploatare, ea neavnd o singur valoare caracteristic . V.1.5. La evaluarea presiunii p mntului se va ine seama de eventualul poten ial de umflare a p mntului, precum i de efectul compact rii umpluturii din spatele lucr rii de sprijin ( a se vedea Anexa A, paragraful A.6.7). V.2. Presiunea p m ntului n stare de repaus V.2.1. Atunci cnd lucrarea de sprijin este foarte rigid , nu se deplaseaz i nu se rote te, presiunea p mntului este calculat pe baza eforturilor n stare de repaus. Pentru un p mnt normal consolidat se consider a fi ndeplinite condi iile de repaus atunci cnd deplasarea lucr rii de sus inere este mai mic de 5 x 10-4 x h, unde h este n l imea structurii de sprijin. V.2.2. Presiunea n stare de repaus, 0 se calculeaz ca fiind: z K'0 0, unde: (Ec. V-1) 36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 K0 coeficientul presiunii n stare de repaus, - greutatea volumic a p mntului sus inut, z adncimea punctului de calcul. V.2.3. Pentru o suprafa orizontal a terenului din spatele lucr rii de sprijin, coeficientul presiunii n stare de repaus, K0 se calculeaz cu: RSC ' sin K 10 , unde: (Ec. V-2) unghiul de frecare intern n termeni de eforturi efective pentru p mntul sus inut RSC raportul de supraconsolidare pentru p mntul sus inut. Aceast formul nu este indicat a fi utilizat pentru un raport de consolidare, RSC mai mare de 3. V.2.4. Pentru o suprafa nclinat a terenului cu un unghi fa de orizontal , deasupra acesteia, dac : z K;'; h 0 0, unde: (Ec. V-3)

h;0 componenta orizontal a presiunii efective a p mntului sin K K;10 0. (Ec. V-4) Direc ia for ei de presiune a p mntului este paralel cu suprafa a terenului. V.3. Valori limit ale presiunii p mntului V.3.1. Valorile limit ale presiunii p mntului trebuie determinate n func ie de deplasarea relativ a p mntului i a lucr rii de sus inere, precum i de forma suprafe ei de cedare. n Anexa C a SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate, sunt date valori ale deplas rilor relative care duc la valorile limit ale presiunilor p mntului. V.3.2. La evaluarea valorilor limit ale presiunilor p mntului se vor avea n vedere recomand rile i prescrip iile SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate. V.3.3. n cazul unui perete vertical, valorile limit ale presiunii unui p mnt coeziv sub ac iunea unei suprasarcini, q se calculeaz astfel: - stare limit activ , corespunz toare trecerii masivului n stare activ datorit deplas rii peretelui de sus inere prin ndep rtarea de masiv: a a aK c q z K z 2 - presiunea activ a p mntului normal pe perete, unde: (Ec. V-5) - z adncimea punctului de calcul, - Ka coeficientul presiunii active orizontale, - c coeziunea p mntului sus inut. - stare limit pasiv , corespunz toare trecerii masivului n stare pasiv datorit deplas rii peretelui de sus inere nspre masiv: MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 37p p pK c q z K z 2 - presiunea pasiv a p mntului normal pe perete, unde: (Ec. V-6) - Kp coeficientul presiunii pasive orizontale. n Anexa A sunt date recomand ri pentru determinarea coeficien ilor Ka i Kp n diferite cazuri. V.4. Valori intermediare ale presiunii p mntului V.4.1. Atunci cnd deplas rile masivului sunt insuficiente pentru a mobiliza valorile limit , presiunea p mntului este cuprins ntre presiunea n stare de repaus i valorile limit activ i, respectiv, pasiv . V.4.2. Determinarea valorii intermediare a presiunii p mntului trebuie s se fac pe baza m rimii i direc iei deplas rii lucr rii de sprijin fa de teren. V.4.3. n Anexa C din SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate, sunt date unele recomand ri privitoare la modul de determinare a valorilor intermediare ale presiunii p mntului. V.5. Evaluarea presiunii p mntului n condi ii seismice V.5.1. In condi ii seismice, la evaluarea presiunii p mntului se va ine seama de apari ia unei presiuni suplimentare datorat solicit rii seismice, fa de presiunea p mntului n condi ii statice. In afara acestei presiuni suplimentare, elementul de sus inere va fi supus for elor iner iale, n conformitate cu prevederile P100-1:2006 i SR EN 1998-5:2004 i dup caz, anexa na ional asociat . V.5.2. Calculul presiunii suplimentare a p mntului n condi ii seismice se poate efectua cu metoda pseudo-static . n aplicarea acestei metode se vor avea n vedere prevederile SR EN 1998-5:2004, paragraful 7.3.2, i dup caz, anexa na ional asociat . V.5.3. Pentru aplicarea metodei pseudo-statice se utilizeaz coeficien ii seismici pe direc ie orizontal , kh i vertical , kv, care se calculeaz cu rela iile (n conformitate cu P100-1:2006 i SR EN 1998-5:2004 i dup caz, anexa na ional asociat ): ga. kgI h5 0 ; h vk . k 7 0 , (Ec. V-7) unde: ag accelera ia terenului pentru proiectare, stabilit conform P100-1:2006 pentru un interval mediu de recuren de 100 ani; g accelera ia gravita ional . I coeficient de importan , definit conform SR EN 1991-1-6:2005 (4.13) i SR EN 1998-1:2004 (2.1 (4)), i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate. V.5.4. Coeficientul de importan , I ine cont de clasa de importan a structurilor definitive i de gradul de expunere la cutremur. Coeficientul de importan este definit n Anexa Na ional SR EN 1998-1:2004/NA:2008 4.2.5(5) n func ie de clasa de importan , precum i n P100-1:2006. Not : Clasele de importan sunt definite diferit n P100-1:2006 i SR EN 1998-1:2004/NA:2008. V.5.5. Pentru a ine cont de expunerea la cutremur a diferitelor tipuri de structuri, n special pentru a lua n considerare durata de expunere mai mic dect durata de via proiectat pentru structurile temporare, n SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008, i dup caz, cu eratele, amendamentul asociate, referitor la ac iuni pe durata execu iei este prev zut ca I s fie definit pentru fiecare proiect n parte. 38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 V.5.6. Coeficientul de importan , I trebuie s asigure acela i nivel de asigurare al structurii de sus inere temporare fa de evenimentul seismic ca i structura definitiv . Conform SR EN 1998-1:2004, i dup caz, cu eratele, i anexa na ional asociate,valoarea coeficientului de importan , I cu care se multiplic ac iunea seismic de referin , ag pentru a ob ine aceea i probabilitate de dep ire n n ani (caracterizat prin intervalul mediu de recuren TL) ca n N ani (caracterizat prin intervalul de recuren de referin , corespunz tor ac iunii de proiectare, TLR) se poate determina cu rela ia: kLLRITT1 (Ec. V-8) unde k este un coeficient care depinde de seismicitatea zonei i care poate fi luat egal cu 3. P100-1:2006 prevede o durat de via a construc iei N = 50 ani, iar ac iunea seismic este definit printr-o accelera ie maxim a terenului ce are probabilitatea de dep ire de 39% n 50 de ani, ceea ce corespunde unui interval de recuren TLR = 100 ani. SR EN 1998-1:2004, i dup caz, cu anexa na ional asociat , accept o probabilitate de dep ire de 10 % n 50 de ani, ceea ce corespunde unui interval de recuren TLR = 475 ani. V.5.7. La stabilirea coeficientului de importan , I pentru o lucrare de sus inere cu durat de expunere mai mic dect cea de referin stabilit prin P 100-1:2006, respectiv SR EN 1998-1:2004, i dup caz, cu anexa na ional asociat , de 50 de ani se vor avea n vedere urm toarele: - durata de via proiectat ; - vecin t ile construite care ar putea fi afectate de atingerea unei st ri limit n lucrarea de sus inere, categoria de importan a acestora, precum i riscul asociat; - categoria geotehnic a lucr rii de sus inere; - riscul geotehnic asociat lucr rii de sus inere; - durata de expunere a structurii de sus inere, definit ca durata maxim de timp n care aceasta i ndepline te func ia pentru care a fost proiectat , estimat cu pruden i lund n calcul orice posibile ntrzieri care ar face ca aceast durat s creasc . V.5.8. Coeficientul seismic n direc ie vertical , kv poate fi considerat n calculul presiunii p mntului cu semnul plus sau minus (mi care seismic orientat n sus sau n jos), dup cum este defavorabil pentru verificarea unei anumite st ri limit . n cazul structurilor de sprijin poate fi luat, acoperitor, egal cu zero sau cu semn negativ. n cazul n care nu se cunoa te valoarea sa, se poate lua egal cu 0.7kh, n conformitate cu cele precizate mai sus i cu prevederile P 100-1:2006. V.5.9. Modul de calcul al presiunii p mntului n condi ii seismice asupra unei lucr ri de sus inere este precizat n Anexa E (normativ ) a SR EN 1998-5:2004 i dup caz, cu anexa na ional asociat . n Anexa A a prezentului normativ, paragraful A.3.4 este prezentat metoda Mononobe-Okabe pentru calculul presiunii p mntului n condi ii seismice. Pentru alte probleme practice de calcul care nu sunt tratate n Anexa A se vor aplica prevederile Anexei E ale SR EN 1998-5:2004 i dup caz, cu anexa na ional asociat . V.6. Evaluarea presiunii p mntului pe lucr rile de sus inere a excava iilor In cazul zidurilor de sprijin la evaluarea presiunii p mntului se va ine seama i de urm toarele aspecte: - forma geometric a paramentului amonte al zidului (linie frnt de exemplu) - lungimea consolei amonte a t lpii zidurilor cornier, - existen a elementelor de mbun t ire a stabilit ii, cum ar fi console de desc rcare sau c lcie, - posibilitatea de apari ie a efectului de siloz n cazul umpluturilor cu l ime mic n spatele zidurilor de sprijin, MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 39- nclinarea suprafe ei de contact zid teren. n Anexa A, paragraful A.6 sunt prezentate unele recomand ri de calcul n aceste cazuri specifice. Pentru modul de considerare a presiunii p mntului n condi ii seismice asupra diferitelor tipuri de ziduri de sprijin se vor aplica prevederile SR EN 1998-5:2004, paragraful 7.3.2 i Anexa E, i dup caz, cu anexa na ional asociat . V.7 Evaluarea presiunii p mntului pe lucr rile de sus inere a excava iilor In cazul pere ilor de sus inere a excava iilor, la evaluarea presiunii p mntului se va ine seama i de urm toarele aspecte: - posibilit ile de deplasare / deformare ale peretelui pe m sura realiz rii excava iilor, ceea ce depinde de urm toarele aspecte: - rigiditatea peretelui de sus inere, - existen a sprijinirilor suplimentare a peretelui i tipul acestora ( prai uri, ancoraje etc.). - num rul sprijinirilor suplimentare i rigiditatea acestora, - existen a unor construc ii (funda ii) nvecinate, - prezen a apei subterane i necesarul unor eventuale lucr ri de epuismente. n Anexa A, paragraful A.7 sunt prezentate unele recomand ri de calcul n aceste cazuri specifice. Pentru evaluarea presiunii p mntului n condi ii seismice asupra lucr rilor de sus inere a excava iilor se vor aplica prevederile specifice ale SR EN 1998-5:2004, paragraful 7.3.2 i Anexa E, i dup caz, anexa na ional asociat . 40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011VI. ZIDURI DE SPRIJIN VI.1. Predimensionarea zidurilor de sprijin Pentru tipurile clasice de ziduri de sprijin, respectiv de greutate i cornier, n Figura VI.1 sunt date dimensiuni orientative pentru faza de predimensionare. Figura VI.1. Predimensionarea zidurilor de sprijin VI.2. Calculul la starea limit ultim VI.2.1. Zidul de sprijin predimensionat trebuie verificat la starea limit ultim pentru situa ii de proiectare corespunz toare acestei st ri, n conformitate cu cele specificate la paragraful IV.2. VI.2.2. St rile limit ultime n cazul zidurilor de sprijin sunt (conform SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentele i anexele na ionale asociate): - cedarea terenului de fundare (Figura VI.2): cedarea prin lunecarea pe talp , prin r sturnare sau prin dep irea capacit ii portante a terenului de fundare. - pierderea stabilit ii generale (Figura VI.3), MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 41 Figura VI.2. Exemple de st ri limit ultime prin cedarea terenului de fundare pentru ziduri de sprijin Figura VI.3. Exemple de st ri limit ultime prin pierderea stabilit ii generale VI.2.3. Verificarea la cedarea prin lunecare pe talp presupune verificarea urm toarei rela ii, conform 6.5.3 din SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate : d , p d dR R H , unde: (Ec. VI-1) Hd Valoarea de calcul a lui H H nc rcarea orizontal sau componenta orizontal a unei ac iuni totale aplicate paralel cu baza zidului, n acest caz presiunea p mntului, Rd valoarea de calcul a rezisten ei fa de o ac iune, n cazul acesta for a de frecare pe baza funda iei zidului, calculat n conformitate cu paragraful 2.4 al SR EN 1997-1:2004, i dup caz, cu eratele, amendamentul i anexa na ional asociate. Rp,d valoarea de calcul a for ei datorate presiunii pasive. Pentru zidurile de sprijin se recomand neglijarea presiunii pasive pe fa a funda iei zidului. Rezisten a de calcul la alunecare, Rd n condi ii drenate se calculeaz aplicnd coeficien i par iali fie asupra propriet ilor p mntului, fie asupra rezisten elor terenului, dup cum urmeaz : d d dtan ' V R (Ec.VI-2) sau: h ; R k d d/ tan ' V R , (Ec. VI-3) unde: Vd valoarea de calcul a ac iunii verticale efective sau componenta normal a rezultantei ac iunilor efective aplicate asupra bazei funda iei zidului - unghiul de frecare la interfa a baza zidului teren de fundare k valoarea caracteristic a lui d valoarea de calcul a lui R;h coeficient par ial pentru rezisten a la alunecare (conform Tabelul A-13 (RO) din Anexa Na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dup caz, cu eratele i amendamentul asociate.) 42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 Unghiul de frecare de calcul, d poate fi admis egal cu valoarea de calcul a unghiului efectiv de frecare intern la starea critic , cv;d la funda iile de beton turnate pe loc i egal cu 2/3 cv;d la funda ii prefabricate netede. Este indicat s se neglijeze coeziunea efectiv , c. Rezisten a de calcul la lunecare n condi ii nedrenate, Rd trebuie calculat fie aplicnd coeficien ii par iali asupra propriet ilor p mntului, fie aplicndu-i asupra rezisten elor p mntului, dup cum urmeaz : d ; u c dc A R (Ec. VI-4) sau: h ; R k ; u c d/ c A R (Ec. VI-5) unde: Ac suprafa a total a bazei supus la compresiune cu;k valoarea caracteristic a coeziunii nedrenate cu;d valoarea de calcul a coeziunii nedrenate R;h coeficient par ial pentru rezisten a la lunecare (conform Tabelul A-13 (RO) din Anexa Na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dup caz, cu eratele i amendamentul asociate). Dac este posibil ca apa sau aerul s p trund la interfa a dintre funda ia zidului i un teren argilos nedrenat trebuie verificat i rela ia urm toare: d dV , R 4 0 , unde: (Ec. VI-6) Vd valoarea de calcul a lui V V nc rcare vertical sau component normal a rezultantei ac iunilor aplicate asupra bazei funda iei zidului VI.2.4. Verificarea la r sturnare a zidului de sprijin presupune verificarea urm toarei rela ii (stare limit EQU): d ; stb d ; dstE E , unde: (Ec. VI-7) - Edst;d valoarea de calcul a efectului ac iunilor destabilizatoare, respectiv a momentului for elor destabilizatoare - Estb;d - valoarea de calcul a efectului ac iunilor stabilizatoare, respectiv a momentului for elor stabilizatoare dstd M k rep F d ; dsta ; X ; F E E (Ec. VI-8) stbd M k rep F d ; stba ; X ; F E E (Ec. VI-9) unde: E efectul unei ac iuni, F coeficient par ial pentru ac iuni, Frep valoarea reprezentativ a unei ac iuni, Xk valoarea caracteristic a propriet ii unui material, M coeficient par ial pentru un parametru al p mntului, MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 43ad valoarea de calcul a datelor geometrice. Coeficien ii par iali ai nc rc rilor (Anexa A a SR EN 1997-1:2004 i Anexa na ional SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dupa caz, cu eratele i amendamentul asociate) se pot aplica fie asupra ac iunilor, fie asupra efectelor ac iunilor. Pentru ziduri de sprijin realizate pe terenuri de fundare alc tuite din roci moi, r sturnarea ca stare limita ultim nu este luat n considerare, avnd n vedere c starea limit ultim de cedare prin dep irea capacit ii portante va ap rea naintea acesteia. VI.2.5. Verificarea capacit ii portante a terenului de fundare presupune satisfacerea urm toarei rela ii: d dR V , unde: (Ec. VI-10) Vd valoarea de calcul a lui V V nc rcare vertical sau component normal a