of 67 /67
—˛ ²«· Ø l¨¨ fi ºL •› ˚•²»fi• ‡¿fi‹•» ˝¸˛ —¿„•²¿ ²»¤¿ ·¿ fi…•²«· ‡•²•›‹fi«·«• …»ƒ“ ˚–·«‡«· ˚

NP 123-2010 Normativ Privind Proiectarea Geotehnica a Fundatiilor Pe Piloti

Embed Size (px)

Text of NP 123-2010 Normativ Privind Proiectarea Geotehnica a Fundatiilor Pe Piloti

P A R T E A IAnul 179 (XX) Nr. 158 bis Vineri, 4 martie 2011S U MA RPaginaAnexa la Ordinul ministrului dezvVoIumuI IVMONTORUL OFCAL AL ROMNE, PARTEA , Nr. 158 bis/4..20112A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T EO R D I Nleizareaonareaemite prezentul ordin.*procedurii de notificare nr. RO/468 din 11 octombrie 2010,Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentruEuropene L 217 din 5 august 1998.Gheorghe Nastasia,secretar generalNr. 2.691.cativ P 106-1985 a fost SECRETAR NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNIC A FUNDA IILOR PE PILO I, Indicativ NP 123:2010 Contract nr. 314/2007 Beneficiar: MDRL Elaborator: Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 3ANEX CUPRINS 1. GENERALIT I 1.1 Scop i domenii de aplicare 1.2 Prevederi generale 2. CLASIFICARE 2.1 Clasificarea pilo ilor 2.2 Clasificarea funda iilor pe pilo i 3. TERMINOLOGIE 4. SIMBOLURI 5. PRESCRIP II PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI 5.1 Date privitoare la condi iile amplasamentului 5.2 Alegerea tipului de pilot 5.3 ncerc ri pe pilo i 6. PRESCRIP II GENERALE DE PROIECTARE 6.1 St ri limit 6.2 Ac iuni i situa ii de proiectare 6.3 Metode de proiectare i considera ii privind proiectarea 7. PILO I SUPU I LA SOLICIT RI AXIALE 7.1 Calculul la st ri limit 7.2 Capacitatea portant la compresiune suportat de pilo i) 7.3 Rezisten a la trac iune a pilotului 7.4 Deplas rile verticale ale funda iei pe pilo i (starea limit de exploatare normal pentru structura suportat de pilo i) 8. PILO I SUPU I LA SOLICIT RI TRANSVERSALE 8.1 Generalit i 8.2 Rezisten a la nc rcare transversal pe baza nc rc rilor de prob pe pilo i 8.3 Rezisten a la nc rcare transversal pe baza rezulatelor ncerc rilor asupra terenului i a parametrilor de rezisten ai pilotului 8.4 Rezisten a la nc rcare transversal prin metode prescriptive 8.5 Deplasarea transversal 9. ELEMENTE PRIVIND PROIECTAREA STRUCTURAL A PILO ILOR 9.1 Generalit i 9.2 Elemente constructive specifice pilo ilor executa i pe loc 9.3 Dispunerea pilo ilor n radier 9.4 Alc tuirea radierului 10. SUPRAVEGHEREA EXECU IEI I CONTROLUL CALIT II PILO ILOR ANEXA A CALCULUL UNUI PILOT IZOLAT SUPUS LA SOLICIT RI TRANSVERSALE FOLOSIND TEORIA GRINZILOR PE MEDIU ELASTIC ANEXA B CALCULUL UNUI GRUP SPA IAL DE PILO I CU RADIER RIGID 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 ANEXA C DETERMINAREA VALORILOR UNOR PARAMETRI GEOTEHNICI NECESARI CALCULULUI PILO ILOR N CONLUCRARE CU TERENUL ANEXA D CALCULUL TAS RII PROBABILE A UNEI FUNDA II PE PILO I CU METODA BAZAT PE SCHEMA FUNDA IEI CONVEN IONALE ANEXA E METODOLOGIE PENTRU DETERMINAREA PRIN NC RCARE DE PROB ATRANSFERULUI DE NC RCARE AXIAL CU AJUTORUL REPERILOR MECANICI ANEXA F DOCUMENTE CONEXE SI DE REFERINTA MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 5 NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNIC A FUNDA IILOR PE PILO I, Indicativ NP 123:2010 1. GENERALIT I 1.1 Scop i domenii de aplicare 1.1.1 Prezentul normativ se aplic la proiectarea funda iilor pe pilo i, cu respectarea condi iei: - latura sau diametrul sec iunii transversale curente a pilotului, d, este: 0.3 < d 3.0m. 1.1.2 Prevederile normativului se aplic i la proiectarea funda iilor pe barete, cu respectarea urm toarelor condi ii: - sec iunea transversal a baretei poate fi alungit (dreptunghiular cu laturile mici curbe sau drepte) sau compus n form de T, L, H, X, cruce etc., cu condi ia ca execu ia acesteia (forare, armare i betonare) s se realizeze ntr-o singur etap ; - dimensiunea cea mai mic a sec iunii transversale, b, este: b 0.4m; - raportul dintre dimensiunea cea mai mare, l, i cea mai mic , b, este: l/b 6; - aria sec iunii transversale, A, este: A 10m2. 1.1.3 n prezentul normativ, sub denumirea generic de pilo i se vor n elege n context, dup caz i baretele. 1.1.4 Prevederile prezentului normativ sunt corelate cu prevederile din sistemul de standarde europene pentru construc ii EUROCODURI. 1.1.5 Prezentul normativ este n concordan cu principiile expuse n Sec iunea 7 din SR EN 1997-1:2004 i SR EN 1997-1:2004/NB:2007, i dupa caz, cu eratele i amendamentele asociate. 1.1.6 Aplicarea prezentului normativ se face n corelare cu prevederi din alte acte normative. Documentele normative de baz sunt enumerate in Anexa F. 1.1.7 Prezentul normativ stabile te prescrip iile generale de proiectare a pilo ilor utiliza i n funda iile construc iilor civile, industriale, hidrotehnice, de poduri etc. 1.1.8 Prezentul normativ se aplic la proiectarea pilo ilor supu i la urm toarele tipuri de nc rc ri: axiale: compresiune smulgere transversale provenite din mi c rile p mntului adiacent: frecarea negativ umflarea (ridicarea) terenului deplasarea lateral a terenului, inclusiv ac iunea de origine cinematic ce rezult din deformarea terenului datorit propag rii undelor seismice. 1.1.9 Prevederile prezentului normativ se pot aplica i funda iilor pe pilo i n p mnturi macroporice sensibile la umezire, cu condi ia respect rii i a prevederilor din reglement rile tehnice specifice referitoare la aceste p mnturi. 1.1.10 Prevederile prezentului normativ nu se aplic la proiectarea micropilo ilor sau a funda iilor de tipul radierelor pilotate 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 1.2. Prevederi generale 1.2.1 Alc tuirea pilo ilor ca elemente structurale se face n conformitate cu prescrip iile n vigoare privitoare la materialul din care sunt alc tui i pilo ii i prevederile complementare din SR EN 12699:2004 i SR EN 1536:2004 . 1.2.2 Funda ia pe pilo i se compune din pilo ii propriu-zi i i din radierul care i solidarizeaz . 2. CLASIFICARE 2.1 Clasificarea pilo ilor Pilo ii se clasific n func ie de urm toarele criterii: materialul din care sunt executa i; efectul pe care procedeul de punere n oper a pilotului l are asupra terenului din jur; varia ia sec iunii transversale; modul de execu ie; direc ia solicit rii fa de axa longitudinal ; modul de transmitere a nc rc rilor axiale la teren; pozi ia axei longitudinale. 2.1.1 Dup materialul din care sunt executa i, pilo ii pot fi: din lemn; din metal; din beton simplu; din beton armat sau beton precomprimat; compu i. 2.1.2 Dup efectul pe care procedeul de punere n oper a pilotului l are asupra terenului din jur, pilo ii pot fi: de dislocuire; de ndesare. 2.1.3 Dup varia ia sec iunii, pilo ii pot fi: cu sec iunea transversal constant ; cu sec iunea transversal variabil : cu varia ie continu a sec iunii transversale (pilo i sub form de trunchi de con sau trunchi de piramid ); cu evazare la baz sau cu bulb; cu evaz ri multiple (att la baz ct i n cuprinsul fi ei). 2.1.4 Dup modul de execu ie, pilo ii pot fi: prefabrica i; executa i pe loc. MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 7 2.1.4.1 Pilo ii prefabrica i se instaleaz n teren prin: batere; vibrare; presare; n urubare. 2.1.4.2 Pilo ii executa i pe loc se realizeaz prin urm toarele tipuri principale de tehnologii: forare; batere; vibrare. 2.1.4.2.1 Dup m rimea diametrului, pilo ii executa i pe loc pot fi: cu diametrul mic (cu diametrul mai mic de 600 mm); cu diametrul mare (cu diametrul de 600 mm sau mai mare). 2.1.4.2.2 Dup modul de sus inere a pere ilor g urilor, pilo ii executa i pe loc prin forare pot fi: fora i n uscat i netuba i; fora i sub noroi; fora i cu tubaj recuperabil; fora i cu tubaj nerecuperabil; fora i cu burghiu continuu. 2.1.4.2.3 Dup modul de sus inere a pere ilor g urilor, pilo ii executa i pe loc prin batere pot fi: netuba i; cu tubaj recuperabil; cu tubaj nerecuperabil. 2.1.5 Dup direc ia solicit rii fa de axa longitudinal , pilo ii pot fi supu i la: solicit ri axiale de compresiune sau de smulgere; solicit ri transversale; solicit ri axiale i transversale aplicate simultan. 2.1.6 Dup modul de transmitere a nc rc rilor axiale la teren, pilo ii pot fi: purt tori pe vrf; flotan i. 2.1.7 Dup pozi ia axei longitudinale, pilo ii pot fi: verticali; nclina i. 2.2 Clasificarea funda iilor pe pilo i Dup pozi ia radierului fa de suprafa a terenului, funda iile pe pilo i pot fi: cu radier jos, n cazul n care pilo ii sunt ngloba i complet n teren; cu radier nalt, n cazul n care pilo ii sunt liberi de la talpa radierului pn la suprafa a terenului. 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 3. TERMINOLOGIE Tabelul 1 Nr. crt. Denumire sau expresie Defini ie 3.1 Pilot Vezi pct. 1.2.1 3.2 Pilot compus Pilot alc tuit din: lemn + beton simplu, lemn +beton armat, metal + beton simplu etc, utilizat n situa ii speciale. 3.3 Pilot de dislocuire Pilot forat la care gaura se realizeaz prin dislocuirea i ndep rtarea unui volum de p mnt egal cu volumul pilotului, neafectndu-se, n mod normal, prin aceasta starea terenului de fundare din jur. 3.4 Pilot de ndesare Pilot prefabricat instalat n p mnt prin batere, vibrare sau presare sau pilot executat pe loc la care gaura se realizeaz f r evacuarea p mntului. 3.5 Pilot executat pe loc Pilot la care corpul, n totalitate sau n cea mai mare parte, se realizeaz prin turnarea betonului ntr-o gaur efectuat chiar pe locul de execu ie a pilotului. 3.6 Pilot executat pe loc prin batere Pilot de ndesare la care gaura se realizeaz prin batere. 3.7 Pilot executat pe loc prin forare. Sinonim: pilot forat Pilot de dislocuire la care gaura se realizeaz prin forare. 3.8 Pilot executat pe loc prin vibrare sau vibropresare Pilot la care gaura se realizeaz prin nfigerea n p mnt prin vibrare sau vibropresare a unui tubaj prev zut cu un vrf care se deschide dup ce atinge cota prescris , sau cu un vrf pierdut, betonarea corpului pilotului efectundu-se pe m sura extragerii tubajului. 3.9 Pilot flotant Pilot la care, datorit deformabilit ii terenului de la baz i deplas rii relative dintre pilot i teren, pot apare for e de frecare pe suprafa a lateral la contactul ntre pilot i teren; n func ie de m rimea solicit rii, nc rcarea axial se transmite la teren att prin frecarea pe suprafa a lateral ct i prin presiunile de la contactul bazei cu terenul. 3.10 Pilot purt tor pe vrf Pilot care p trunde cu baza ntr-un strat de p mnt practic incompresibil i care transmite nc rcarea axial integral prin presiunea de la contactul bazei cu terenul; p mnturile practic incompresibile sunt reprezentate prin roci stncoase sau semistncoase (marne sau argile marnoase) sau prin blocuri, bolov ni uri sau pietri uri caracterizate printr-un modul de deforma ie liniar , E, de cel pu in 100.000 kPa. MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 9 3.11 Pilot forat Sinonim: pilot executat pe loc prin forare Vezi nr. crt. 3.7 3.12 Pilot forat cu burghiu continuu (CFA) Pilot forat la care s parea p mntului se realizeaz prin n urubarea unui burghiu continuu, pn la atingerea cotei prescrise; la extragere burghiul ridic la suprafa p mntul n timp ce cavitatea cilindric r mas liber este umplut prin injectarea unui beton fluid sau mortar prin tija central n jurul c reia este dispus burghiul. 3.13 Pilot forat cu tubaj nerecuperabil Pilot forat la care s parea se face n uscat sau sub ap , iar sus inerea pere ilor se face cu ajutorul unui tub care nu se recupereaz . 3.14 Pilot forat cu tubaj recuperabil Pilot forat la care s parea se face n uscat sau sub ap , iar sus inerea pere ilor se face cu ajutorul unui tub metalic care se extrage n timpul beton rii. 3.15 Pilot forat n uscat i netubat Pilot forat la care forarea se face n uscat, f r sus inerea pere ilor g urii. 3.16 Pilot forat sub noroi Pilot forat la care sus inerea pere ilor n timpul s p rii este asigurat de un noroi de foraj. 3.17 Pilot netubat Pilot la care, datorit coeziunii p mntului sau datorit prezen ei unui noroi de foraj, pere ii g urii se men in nesus inu i pn la betonarea corpului pilotului. 3.18 Pilot prefabricat Pilot din lemn, metal, beton armat sau beton precomprimat care se confec ioneaz n atelier (fabric ) sau pe antier i se nfige n p mnt prin batere, vibrare, vibropresare, n urubare, cu sau f r subsp lare. 3.19 Pilot instrumentat Pilot echipat n cuprinsul lungimii cu instrumente de m sur ale c ror nregistr ri permit s se ob in , pe baza unei prelucr ri corespunz toare: n cazul pilo ilor supu i la solicit ri axiale: cota parte din portan aferent rezisten ei pe baza pilotului i cota parte din portan aferent frec rii pe suprafa a lateral a pilotului; n cazul pilo ilor supu i la solicit ri transversale: varia ia s ge ii n lungul pilotului, a presiunii reactive i a momentului ncovoietor. 3.20 Baret Element structural de fundare n adncime, caracterizat printr-o sec iune transversal de forma alungit sau compus , care se execut pe loc prin s parea p mntului n uscat sau sub protec ia noroiului de foraj. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 4. SIMBOLURI Simbol Semnifica ie Litere LATINE Ab suprafa a bazei unui pilot As;i suprafa a lateral a pilotului n stratul i cu coeziunea nedrenat cu;d valoarea de calcul a coeziunii nedrenate c coeziunea drenat c;d valoarea de calcul a coeziunii drenate d diametrul sau latura maxim a sec iunii pilotului Fc;d valoarea de calcul a nc rc rii axiale de compresiune asupra unui pilot sau a unui grup de pilo i Fd valoarea de calcul a unei ac iuni Ft;d valoarea de calcul a nc rc rii de smulgere axial asupra unui pilot sau a unui grup de pilo i supu i la smulgere Ftr;d valoarea de calcul a nc rc rii transversale asupra unui pilot sau a unei funda ii pe pilo i qb;k valoarea caracteristic a presiunii pe baz qs;i;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare lateral n stratul i Rb;cal rezisten a la baza unui pilot, la starea limit ultim , dedus pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mntului Rb;d valoarea de calcul a rezisten ei pe baz a pilotuluiRb;k valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului Rc rezisten a la compresiune a terenului n contact cu pilotul, la starea limit ultim Rc;cal valoarea calculat a lui Rc pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mntului (Rc;cal)med valoarea medie a lui Rc;cal (Rc;cal)min valoarea minim a lui Rc;cal Rc;d valoarea de calcul a lui RcRc;k valoarea caracteristic a lui Rc Rc;m valoarea m surat a lui Rc n una sau mai multe nc rc ri de prob pe pilo i (Rc;m)med valoarea medie a lui Rc;m (Rc;m)min valoarea minim a lui Rc;m Rs;d valoarea de calcul a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a pilotului Rs;cal valoarea ultim a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a pilotului, calculat cu utilizarea parametrilor p mntului stabili i pe baza rezultatelor ncerc rilor Rs;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot Rt rezisten a la trac iune a unui pilot sau a unui grup de pilo i Rt;cal valoarea calculat a lui Rt pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mntului (Rt;cal)med valoarea medie a lui Rc;cal (Rt;cal)min valoarea minim a lui Rc;cal Rt;d valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune a unui pilot sau a unui grup de pilo i Rt;k valoarea caracteristic a rezisten ei la trac iune a unui pilot sau a unui grup de pilo i Rt;m valoarea m surat a lui Rt n una sau mai multe nc rc ri de prob pe pilo i (Rt;m)med valoarea medie a lui Rt,m (Rt;m)min valoarea minim a lui Rt,m Rtr;d valoarea de calcul a rezisten ei pilotului nc rcat transversal U perimetrul sec iunii transversale a pilotului MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 11 Litere GRECESTI greutatea volumic a p mntului b coeficient par ial pentru rezisten a pe baz a unui pilot s coeficient par ial pentru rezisten a prin frecare pe suprafa a lateral a unui pilot t coeficient par ial pentru rezisten a total a unui pilot coeficient de corelare n func ie de num rul de pilo i ncerca i sau profilelor de stratifica ie ' unghiul de frecare intern n termeni de eforturi efective d valoarea de calcul a lui ' 5. PRESCRIP II PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI 5.1 Date privitoare la condi iile amplasamentului 5.1.1 Pentru ntocmirea proiectului funda iei pe pilo i trebuie precizate urm toarele date referitoare la condi iile amplasamentului: stratifica ia terenului de fundare cu parametrii geotehnici respectivi; gradul de seismicitate stabilit conform normativ P 100-1/2006; nivelul stabil al apei de suprafa , cu asigur rile impuse de lucr rile specifice; nivelul normal al apei subterane, precum i modific rile eventual previzibile ale acestuia pentru viitor; agresivitatea apelor subterane i de suprafa (la funda iile cu radier nalt); prezen a organismelor care atac lemnul, n cazul funda iilor de lemn; adncimea probabil de afuiere (cnd este cazul). 5.1.2 n cazul n care pilo ii se execut n incinta unei construc ii existente, pozi ia acestora se definitiveaz de comun acord cu beneficiarul. 5.2 Alegerea tipului de pilot 5.2.1 Alegerea tipului de pilot, inclusiv calitatea materialului pilotului i metoda de punere n oper , se face conform indica iilor de la 7.4.2 (4)P din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate, i trebuie s in seama i de urm toarele aspecte: nc rcarea ce trebuie preluat de pilo i; posibilitatea conserv rii i verific rii integrit ii pilo ilor care sunt pu i n oper ; tipul, alc tuirea i deforma iile admisibile ale construc iei proiectate; pozi ia radierului fa de suprafa a terenului; condi iile specifice amplasamentului: vecin t i, instala ii subterane etc.; lungimea necesar a pilo ilor; nivelul apelor subterane i varia ia acestuia; execu ia n ap ; utilaje de execu ie avute la dispozi ie; viteza de execu ie; experien a local n privin a comport rii construc iilor similare fundate pe pilo i de un anumit tip.12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 La luarea n considera ie a aspectelor enumerate mai sus, trebuie s se dea aten ie factorilor indica i la 7.4.2 (5) din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 5.2.2 Fundarea pilo ilor purt tori pe vrf se adopt n cazul n care terenul de fundare cuprinde straturi practic incompresibile la o adncime accesibil tipului de pilot utilizat. n cuprinsul zonei active, trebuie s se verifice dac sub stratul n care se g sesc vrfurile pilo ilor, nu exist un strat sau o lentil compresibil care ar putea produce tasarea ntregii funda ii pe pilo i. n cazul prezen ei unui asemenea strat, pilo ii trebuie considera i flotan i. OBSERVA IE Dac studiile geologice efectuate n zon exclud posibilitatea apari iei unei intercala ii compresibile n stratul portant de la vrful pilo ilor, lucr rile de prospectare trebuie s p trund n acest strat pe o adncime de cel pu in 4d; n cazul rocilor compacte se dep e te n mod obligatoriu orizontul alterat. 5.2.3 Se recomand utilizarea pilo ilor fora i de diametru mare sau baretelor atunci cnd: funda ia transmite terenului nc rc ri transversale mari; baza pilo ilor sau baretelor p trunde ntr-un strat practic incompresibil. 5.2.4 Nu se recomand utilizarea pilo ilor de ndesare (pilo i prefabrica i, pilo i executa i pe loc prin batere, vibrare, vibropresare etc.) n cazul prezen ei unor straturi argiloase saturate de consisten ridicat , n care pot apare fenomene de ridicare a terenului la execu ia pilo ilor, sau n zonele urbane unde vibra iile pot afecta construc iile nvecinate. 5.3 ncerc ri pe pilo i 5.3.1 Generalit i 5.3.1.1 ncerc rile pe pilo i se realizeaz in concordan cu indica iile de la 7.5.1 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 5.3.1.2 ncerc rile pe pilo i se utilizeaz n faza final de proiectare n vederea stabilirii capacit ii portante a pilo ilor, pentru toate categoriile de construc ii. n mod op ional, la construc iile obi nuite (ncadrate conform STAS 10100/0-75 i Normativ P100-1/2006 n clasele de importan III, IV i V, respectiv conform H.G nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construc ii, cu modific rile i complet rile ulterioare, n categoriile de importan C i D) se admite ca n faza final de proiectare s se determine capacitatea portant folosind metodele prescriptive de calcul, dac sub nivelul vrfurilor pilo ilor se g sesc terenuri practic incompresibile i numai dac num rul total de pilo i, pentru toate construc iile de pe acela i amplasament, este mai mic de 100; de la aceste prevederi fac excep ie pilo ii fora i de diametru mare. 5.3.1.3 Pilo ii de prob supu i ncerc rilor n teren trebuie executa i cu aceea i tehnologie i cu acelea i utilaje avute n vedere n proiectul de execu ie al funda iilor pe pilo i.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 13 5.3.2 nc rc ri statice de prob 5.3.2.1 Metoda de nc rcare a pilo ilor ce se ncearc static pe un amplasament se stabile te de proiectantul de specialitate, conform indica iilor de la 7.5.2.1 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 5.3.2.2 nc rc rile statice de prob se efectueaz n concordan cu prevederile privind ncercarea n teren a pilo ilor de prob i a pilo ilor din funda ii, n vigoare. n anexa E este prezentat o metodologie pentru determinarea transferului de nc rcare axial prin nc rcarea de prob a unei barete sau a unui pilot forat de diametru mare prin instrumentare cu reperi mecanici. 5.3.2.3 Num rul pilo ilor ce se ncearc static pe un amplasament se stabile te de proiectantul de specialitate, pe baza principiilor de la 7.5.2.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 5.3.2.4 n cazul n care nu se prev d i alte tipuri de ncerc ri n teren, num rul total minim al pilo ilor de diametru mic, d < 600mm, ncerca i static axial la compresiune este precizat n tabelul 2. Tabelul 2 Num rul pilo ilor conform proiectului 100 101500 5011000 10012000 Num rul pilo ilor de prob ncerca i 2 3 5 6 OBSERVA IE n funda iile cu peste 2000 pilo i, n afara celor ase pilo i indica i pentru 2000 pilo i se mai ncearc cte un pilot pentru fiecare 1000 sau 2000 pilo i n plus, n func ie de uniformitatea stratifica iei din amplasament. 5.3.2.5 n cazul pilo ilor de diametru mare, d 600mm, num rul minim al pilo ilor de prob , n func ie de num rul total al pilo ilor i de modul de solicitare n exploatare, este precizat n tabelul 3. Tabelul 3 Num rul de pilo i din lucrare sau zon Num r minim al pilo ilor de prob n func ie de modul de solicitare Solicitare axial Solicitare transversal Compresiune Smulgere 40 1 1 1 41100 2 2 2 101200 3 2 2 201 3+ cte un pilot pentru fiecare sut de pilo i n plus peste 200 2 2 OBSERVA IE Num rul minim al pilo ilor de prob indicat n tabelul 3 se aplic i pilo ilor de diametru mic n cazul solicit rii axiale de smulgere sau solicit rii transversale, n func ie de modul de solicitare n exploatare. 5.3.2.6 n cazul pilo ilor prefabrica i introdu i prin batere, cnd n paralel cu ncerc rile statice se execut pe amplasamentul respectiv i alte tipuri de ncerc ri, ca de exemplu ncerc ri dinamice pe pilo i de prob sau ncerc ri de penetrare static , care conduc la rezultate comparabile cu cele ob inute prin nc rc ri statice de prob , num rul pilo ilor de prob poate fi redus n mod corespunz tor, f r a fi ns mai mic de jum tate din num rul indicat n tabelul 2 i nu mai mic dect doi pilo i.14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 5.3.2.7 Num rul pilo ilor ncerca i static poate fi redus pn la jum tate din num rul indicat n tabelul 2 (f r a fi mai mic de doi) pentru zone caracterizate prin stratifica ie uniform , n cazul n care, pe amplasamente nvecinate cu condi ii de teren similare, s-a executat un num r suficient de nc rc ri statice pe pilo i similari cu cei de pe amplasamentul cercetat. 5.3.2.8 La lucr ri cu un num r redus de pilo i pe un amplasament, 40 sau mai mic, se admite ca ncerc rile statice s se realizeze pe pilo i care s r mn n lucrare. n acest caz for a maxim aplicat pilotului n timpul ncerc rii trebuie s ating valoarea solicit rii maxime provenit din gruparea cea mai defavorabil . 5.3.2.9 ncercarea pilo ilor de prob trebuie s se fac nainte de nceperea execu iei pilo ilor definitivi din lucrare. n cazuri justificate tehnico-economic, se pot efectua ncerc ri chiar n timpul execu iei pilo ilor din lucrare, dar nceperea execu iei celorlalte elemente ale infrastructurilor (radiere, eleva ii etc.) nu se face dect dup efectuarea ncerc rilor i interpretarea rezultatelor. 5.3.2.10 La construc iile la care este necesar limitarea deforma iilor (tas ri, transla ii orizontale, rotiri etc.) ncerc rile pe pilo ii de prob se efectueaz indiferent de num rul pilo ilor din lucrare. 5.3.2.11 Num rul pilo ilor de prob care r mn n lucrare se stabile te de proiectantul de specialitate, conform indica iilor de la 7.5.2.3 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 5.3.2.12 ncerc rile efectuate asupra pilo ilor care r mn n lucrare pot servi nu numai la determinarea capacit ii portante a pilotului, dup cum s-a ar tat la pct. 5.3.2.7, ci i la controlul calit ii pilo ilor pu i n oper . 5.3.2.13 Alegerea pilo ilor de prob dintre pilo ii care r mn n lucrare se stabile te prin proiect. n functie de constat rile f cute la execu ia pilo ilor, num rul pilo ilor de prob poate fi majorat. 5.3.3 ncerc ri n condi ii dinamice Rezultatele ncerc rilor n condi ii dinamice pot fi utilizate n proiectare in concordanta cu indica iile de la 7.5.3 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 5.3.4 Raportul asupra nc rc rii de prob 5.3.4.1 Unitatea care realizeaz ncerc rile pe pilo i are obliga ia de a ntocmi un raport asupra ansamblului nc rc rilor de prob , n conformitate cu cu prevederile privind ncercarea n teren a pilo ilor de prob i a pilo ilor din funda ii, n vigoare. 5.3.4.2 Dup caz, acest raport trebuie s includ informa iile specificate la 7.5.4 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 15 6. PRESCRIP II GENERALE DE PROIECTARE 6.1 St ri limit 6.1.1 Pentru calculul pilo ilor izola i i al funda iilor pe pilo i trebuie avute n vedere st rile limit precizate la 7.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 6.1.2 Calculul pilo ilor izola i i al funda iilor pe pilo i se face, dup caz, n func ie de una sau mai multe combina ii posibile ale st rilor limit . 6.2 Ac iuni i situa ii de proiectare 6.2.1 Ac iunile i situa iile de proiectare pentru calculul la st ri limit sunt precizate la 7.3 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 6.2.2 Calculul pilo ilor izola i i al funda iilor pe pilo i se face, dup caz, n func ie de una sau mai multe combina ii posibile de ac iuni i/ sau situa ii de proiectare. 6.3 Metode de proiectare i considera ii privind proiectarea 6.3.1 Metodele de proiectare se bazeaz pe modurile de abordare indicate la 7.4.1 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate, i preciz rile de la pct. 5.3.1.2 din prezentul normativ. 6.3.2 Calculul pilo ilor izola i i al funda iilor pe pilo i se face pe baza preciz rilor de la 7.4.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7. PILO I SUPU I LA SOLICIT RI AXIALE 7.1 Calculul la st ri limit St rile limit la care se face calculul pilo ilor sub solicit ri axiale sunt indicate la 7.6.1 i 7.6.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7.2 Capacitatea portant la compresiune 7.2.1 Generalit i 7.2.1.1 Condi iile generale de verificare sunt date la 7.6.2.1 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7.2.1.2 Rela ia general de verificare [7.1 SR EN 1997-1:2004] este: Fc; Rc;d (1) unde: Fc;d valoarea de calcul a nc rc rii axiale de compresiune asupra unui pilot sau a unui grup de pilo i corespunz toare st rii limit ultime Rc;d valoarea de calcul a lui Rc 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 OBSERVA IE n cazul grupelor de pilo i trebuie luate n considerare dou mecanisme de cedare: - cedarea prin epuizarea capacit ii portante la compresiune a pilo ilor lua i individual; - cedarea prin epuizarea capacit ii portante la compresiune a pilo ilor i a p mntului aflat ntre pilo i care ac ioneaz ca un bloc. 7.2.2 Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza nc rc rilor statice de prob pe pilo i 7.2.2.1 Condi iile generale de determinare a capaci tii portante ultime la compresiune pe baza nc rc rilor statice de prob pe pilo i sunt date la 7.6.2.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7.2.2.2 Relatia general de calcul pentru valoarea caracteristic a capaci tii portante ultime la compresiune [7.2 SR EN 1997-1:2004] este: Rc;k = Min {(Rc;m)med / 1 ; (Rc;m)min / 2 } (2)unde: Rc;k valoarea caracteristic a lui Rc Rc;m valoarea m surat a lui Rc n una sau mai multe nc rc ri de prob pe pilo i (Rc;m)med valoarea medie a lui Rc,m (Rc;m)min valoarea minim a lui Rc,m 1 coeficient de corelare dat in tab. A9(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007 2 coeficient de corelare dat in tab. A9(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007 7.2.2.3 Capacitatea portant de calcul la compresiune se calculeaz [7.4 si 7.5 SR EN 1997-1:2004] cu: Rc;d = (Rc;k) / t (3) unde: Rc;d valoarea de calcul a lui Rc Rc;k valoarea caracteristic a lui Rc t coeficient par ial pentru rezisten a total a unui pilot dat in tab. A6(RO), A7(RO) i A8(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007 sau Rc;d = (Rb;k) / b + (Rs;k) / s (4)unde: Rc;d valoarea de calcul a lui Rc Rb;k valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului Rs;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot b coeficient par ial pentru rezisten a pe baz a unui pilot dat n tab. A6(RO), A7(RO) si A8(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007 s coeficient par ial pentru rezisten a prin frecare pe suprafa a lateral a unui pilot dat n tab. A6(RO), A7(RO) si A8(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007 7.2.3 Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mnturilor. MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 17 7.2.3.1 Condi iile generale de determinare a capaci tii portante ultime la compresiune pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mnturilor sunt date la 7.6.2.3 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7.2.3.2 Relatia general de calcul pentru valoarea caracteristic a capaci tii portante ultime la compresiune [7.6 SR EN 1997-1:2004] este: Rc;k = (Rb;k + Rs;k) = Min {(Rc;cal)med / 3 ; (Rc;cal)min / 4 } (5)unde: Rc;k valoarea caracteristic a lui Rc Rb;k valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului Rs;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot Rc;cal valoarea calculat a lui Rc pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mntului (Rc;cal)med valoarea medie a lui Rc;cal (Rc;cal)min valoarea minim a lui Rc;cal 3 coeficient de corelare dat n tab. A10(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007 4 coeficient de corelare dat n tab. A10(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007 7.2.3.3 Capacitatea portant de calcul se determin cu rela ia (3) sau (4). 7.2.3.4 n cazul utiliz rii rela iei (4), valorile caracteristice se pot ob ine [7.9 SR EN 1997-1:2004] cu: Rb;k = Ab qb;k (6) unde: Rb;k valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului Ab suprafa a bazei pilotului qb;k valoarea caracteristic a presiunii pe baz i Rs;k = As;i qs;i;k (6)unde: Rs;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot As;i suprafa a lateral a pilotului n stratul i qs;i;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare lateral n stratul i 7.2.3.5 Capacitatea portant de calcul la compresiune a pilo ilor prefabrica i introdu i prin batere se poate stabili, pe baza datelor din ncercarea de penetrare static (CPT), cu: Rc,d= A qb b kb,23+ Fls3Uup (7) unde: qb;k valoarea caracteristic a presiunii pe vrful penetrometrului qb k ,=q qb k b k , ,1 22 unde: 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 qb k ,1 media valorilor nregistrate n straturile situate de la nivelul vrfului penetrometrului pn la o adncime egal cu 4d sub acest nivel qb k ,2 media valorilor nregistrate de la nivelul vrfului penetrometrului pn la o n l ime egal cu d deasupra acestui nivel unde: d diametrul sau dimensiunea maxim a sec iunii dreptunghiulare a pilotului (cm) coeficient care se ia n func ie de stratul n care se execut penetrarea: = 3 p mnturi coezive, nisipuri cu ID 0,35 = 8 nisipuri cu ID = 0,36 0,65 = 15 nisipuri i nisipuri cu pietri cu ID 0.66 Ab aria sec iunii transversale a pilotului Fl for a de frecare pe suprafa a lateral a penetrometrului introdus la nivelul vrfului pilotului U perimetrul sec iunii transversale a pilotului up perimetrul sec iunii coloanei penetrometrului b3 , s3 coeficien i par iali: b s3 31 4 , OBSERVA II: 1. Rela ia (7) se aplic n cazul utiliz rii unui penetrometru static care realizeaz o vitez de penetrare constant pe ntreaga adncime de ncercare i are urm toarele caracteristici tehnologice: diametrul bazei conului dc = 3.6 cm; diametrul coloanei dcol = 3.6 cm; viteza de penetrare v 3.3 cm/s. 2. n cazul folosirii unor penetrometre cu caracteristici diferite de cele indicate la obs. 1, calculul valorii q b,k se poate face numai pe baza unor formule verificate printr-un num r suficient de ncerc ri paralele pe pilo i de prob . 7.2.4 Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit prin metode prescriptive 7.2.4.1 Pilo i purt tori pe vrf 7.2.4.1.1 Valoarea de calcul a capacit ii portante ultime la compresiune a pilo ilor purt tori pe vrf se exprim prin rela ia: Rc;d = Rb;d = Rb;k / b (8) unde: Rc;d valoarea de calcul a lui Rc Rb;d valoarea de calcul a rezisten ei pe baz a pilotului Rb;d = Rb;k / b unde: Rb;k valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului b coeficient par ial pentru rezisten a pe baz a pilotului: b = 1,4 7.2.4.1.2 Valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz se ob ine cu rela ia: Rb;k = Ab qb;k (9) unde: MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 19 Rb;k valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului Ab suprafa a bazei pilotului: - pentru pilo ii executa i pe loc cu sec iunea circular constant , cu diametrul d: Ab =d44 - pentru pilo ii fora i cu baza l rgit , cnd se poate controla diametrul bazei db: Ab = 0,9db24 - pentru pilo ii tubulari, Ab se ia egal cu aria total a sec iunii circulare cu diametrul exterior d numai dac golul a fost umplut cu beton pe o n l ime de cel pu in 3d de la nivelul vrfului; n caz contrar Ab se consider aria net a sec iunii inelare de beton. qb;k valoarea caracteristic a presiunii pe baz : - pentru pilo ii de ndesare care reazem cu vrful pe roc stncoas sau semistncoas , sau pe straturi necoezive macrogranulare (blocuri, bolov ni ) qb k ,= 20 000 kPa; - pentru pilo ii de ndesare care reazem cu vrful ntr-un strat de pietri , conform tabelului 5; - pentru pilo ii de dislocuire care reazem cu baza n straturi necoezive macrogranulare (blocuri, bolov ni , pietri ) conform paragrafului 7.2.4.2.5 rela ia (15) - pentru pilo ii de dislocuire care reazem cu baza pe roc stncoas sau semistncoas : qb k ,= cs td15 , unde: cs rezisten a medie la compresiune a rocii, determinat pe epruvete n stare saturat t adncimea de ncastrare n stnc a bazei pilotului d diametrul pilotului n planul bazei OBSERVA II 1. n cazul existen ei n stratul portant, sub vrful pilotului, a unor orizonturi stncoase puternic fisurate, sau a unor intercala ii nestncoase, este obligatorie n toate situa iile verificarea capacit ii portante prin ncerc ri statice pe pilo i de prob . 2. n cazurile men ionate la observa iile 3 i 4 de la tabelul 6, valoarea Rb,d se reduce cu valoarea Rs,d corespunz toare rezisten ei negative pe suprafa a lateral a pilotului. 7.2.4.2 Pilo i flotan i 7.2.4.2.1 Valoarea de calcul a capacit ii portante ultime la compresiune a pilo ilor flotan i se exprim prin rela ia: Rc;d = Rb;d + Rs;d = Rb;k / b + Rs;k / s (10) unde: Rc;d valoarea de calcul a lui Rc Rb;d valoarea de calcul a rezisten ei pe baz a pilotului Rb;d = Rb;k / b unde: Rb;k valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului 20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 b coeficient par ial pentru rezisten a pe baz a pilotului Rs;d valoarea de calcul a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a pilotului Rs;d = Rs;k / s unde: Rs;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a pilotului s coeficient par ial pentru rezisten a prin frecare pe suprafa a lateral a pilotului 7.2.4.2.2 Valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz se ob ine cu rela ia: Rb;k = Ab qb;k (11) unde: Rb;k valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului Ab suprafa a bazei pilotului qb;k valoarea caracteristic a presiunii pe baz 7.2.4.2.3 Valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot se ob ine cu rela ia: Rs;k = As;i qs;i;k = U qs;i;k li (12) unde: Rs;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot As;i suprafa a lateral a pilotului n stratul i U perimetrul sec iunii transversale a pilotului li lungimea pilotului n contact cu stratul i qs;i;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare lateral n stratul i 7.2.4.2.4 Valoarea de calcul a capacit ii portante ultime la compresiune a pilo ilor flotan i prefabrica i se exprim prin rela ia: Rc,d = Rb,d + Rs,d= R Rb kbs ks, ,1 1=A qb b kb,1+U q ls k isi,1 (13) unde: Rb;k valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului Rs;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a pilotului b;1 coeficient par ial de rezisten dat n tabelul 4 s;1 coeficient par ial de rezisten dat n tabelul 4 Ab suprafa a bazei pilotului U perimetrul sec iunii transversale a pilotului li lungimea pilotului n contact cu stratul i qb;k valoarea caracteristic a presiunii pe baz dat n tabelul 5 qs;i;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare lateral n stratul i dat n tabelul 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 21 Tabelul 4 Modul de introducere a pilotului prefabricat n teren b1 s1 Pilo i introdu i prin batere 1,0 1,0 Pilo i introdu i prin batere cu subsp lare n p mnturi nisipoase, cu condi ia baterii pe ultimul metru f r subsp lare 1,0 1,6 Pilo i introdu i prin vibrare n p mnturi: nisipoase saturate de ndesare medie mijlocii si mari 0,8 1,0 fine 0,9 1,0 pr foase 1,0 1,0 argiloase cu indicele de consisten 0,5 Ic 1 prafuri nisipoase 1,1 1,1 prgile nisipoase sau pr foase 1,2 1,1 argile 1,4 1,1 argiloase cu indicele de consisten Ic 1 1,0 1,0 Tabelul 5Adncimea de nfigere P mnturi necoezive P mnturi coezive Pietri Nisipuri Nisip pr fos Ic mari medii fine 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 (m) qb;k (kPa) 3 7500 6500 2900 1800 1200 7000 4000 3000 2000 1200 1000 6004 8300 6600 3000 1900 1250 8300 5100 3800 2500 1600 1200 7005 8800 6700 3100 2000 1300 8800 6200 4000 2800 2000 1300 8007 9700 6900 3300 2200 1400 9700 6900 4300 3300 2200 1400 85010 10500 7300 3500 2400 1500 10500 7300 5000 3500 2400 1500 90015 11700 7500 4000 2800 1600 11700 7500 5600 4000 2800 1600 100020 12600 8200 4500 3100 1700 12600 8200 6200 4500 3100 1700 110025 13400 8800 5000 3400 1800 13400 8800 6800 5000 3400 1800 120030 14200 9400 5500 3700 1900 14200 9400 7400 5500 3700 1900 1300 35 15000 10000 6000 4000 2000 15000 10000 8000 6000 4000 2000 1400OBSERVA II 1. Adncimea de nfigere a pilotului se m soar de la nivelul terenului natural pn la nivelul bazei pilotului, cnd umpluturile sau decap rile prev zute nu dep esc 3m. Cnd umpluturile sau decap rile prev zute dep esc 3m, adncimea de nfigere se m soar de la un nivel superior, respectiv inferior, cu 3m fa de nivelul terenului natural. 2. Valorile qb;k din tabel pot fi folosite cu condi ia ca pilotul s p trund n terenul stabil (care nu este susceptibil de afuiere sau alunecare) cel pu in 4m n cazul infrastructurii podurilor sau construc iilor hidrotehnice i cel pu in 3m n cazul celorlalte construc ii. 3. Valorile qb;k din tabel sunt valabile pentru p mnturi cu ID 0,35 4. Pentru nisipuri mari i pietri uri, valorile qb;k din tabel se pot folosi numai n cazul n care ncastrarea relativ a vrfului pilotului n strat este t/d 15. Pentru valori t/d 15 rezisten a de proiectare corectat se calculeaz cu: qb;k cor = qb;k (0,7 + 0,02 t/d) [kPa] unde: t adncimea de ncastrare n stratul de nisip mare sau pietri a vrfului pilotului, n metri; d diametrul pilotului n planul bazei, n metri. 22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 5. Pentru p mnturi nisipoase (cu excep ia nisipurilor mari prev zute la observa ia 4) i p mnturi coezive, valorile din tabel se pot folosi cu condi ia p trunderii v rfului pilotului pe o adncime t/d 4. Pentru valori t/d 4 se calculeaz rezisten a normat corectat cu rela ia: qb;k cor = qb;k (0,5 + 0,125 t/d) 6. Pentru valori intermediare ale adncimilor sau consisten ei, valorile qb k , se ob in prin interpolare liniar . Tabelul 6Adncimea medie a stratului P mnturi necoezive P mnturi coezive Ic mari si medii fine pr foase 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 (m) qs;k (kPa) 1 35 23 15 35 23 15 12 5 2 2 42 30 20 42 30 20 17 7 3 3 48 35 25 48 35 25 20 8 4 4 53 38 27 53 38 27 22 9 5 5 56 40 29 56 40 29 24 10 6 7 60 43 32 60 43 32 25 11 7 10 65 46 34 65 46 34 26 12 8 15 72 51 38 72 51 38 28 14 10 20 79 56 41 79 56 41 30 16 12 25 86 61 44 86 61 44 32 18 - 30 93 66 47 93 66 47 34 20 - 35 100 70 50 100 71 50 36 22 - OBSERVA II 1.Valorile qs;k se adopt pentru adncimile medii, corespunz toare distan ei de la mijlocul stratului i pn la suprafa a terenului innd seama de obs. 2 de la tabelul 5. In cazul unor straturi cu grosimi mai mari de 2m, determinarea valorilor se face prin imp r irea in orizonturi de max. 2m. 2. Pentru valori intermediare ale adncimilor sau consisten ei valorile qs;k se ob in prin interpolare linear . 3. Dac n limitele lungimii pilotului exist o intercala ie de p mnt puternic compresibil, de consisten redus (turb , ml n mol etc.) de cel pu in 30 cm grosime, iar suprafa a terenului urmeaz a fi nc rcat (n urma sistematiz rii sau din alte cauze), valorile qs;k pentru stratul puternic compresibil i pentru cele de deasupra lui se determin astfel: cnd supranc rcarea este pn la 30 kPa, pentru toate straturile situate pn la limita inferioar a stratului puternic compresibil (inclusiv umpluturile) se ia qs;k =0; cnd supranc rcarea este cuprins ntre 30 i 80 kPa , pentru straturile situate deasupra stratului foarte compresibil (inclusiv umpluturile) se ia qs;k din tabel multiplicat cu 0,4 i cu semn negativ, iar pentru stratul puternic compresibil qs;k = 5 kPa; cnd supranc rcarea este mai mare de 80 kPa, pentru straturile situate deasupra stratului foarte compresibil se ia qs;k din tabel cu semn negativ, iar pentru stratul puternic compresibil se ia qs;k = 5 kPa. 4. Dac pilotul str bate umpluturi recente, straturi argiloase n curs de consolidare sau straturi macroporice sensibile la umezire, cu grosimi mai mari de 5 m, valorile qs;k se iau din tabel cu semn negativ. 7.2.4.2.5 Valoarea de calcul a capacit ii portante ultime la compresiune a pilo ilor flotan i executa i pe loc se exprim prin: Rc,d = Rb,d + Rs,d= R Rb kbs ks, ,2 2=A qb b kb,2+U q ls k isi,2 (14) unde: Rb;k valoarea caracteristic a rezisten ei pe baz a pilotului MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 23 Rs;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a pilotului b;2 coeficient par ial de siguran dat n tabelul 7 s;2 coeficient par ial de siguran dat n tabelul 8 Ab suprafa a bazei pilotului U perimetrul sec iunii transversale a pilotului li lungimea pilotului n contact cu stratul i qs;i;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare lateral n stratul i dat n tabelul 6 qb;k valoarea caracteristic a presiunii pe baz Valoarea caracteristic a presiunii pe baz , qb;k, se determin , dup caz, astfel: i) Pentru pilo ii de ndesare executa i prin batere sau vibropresare, valorile sunt date n tabelul 5 ii) Pentru pilo ii de dislocuire care reazem cu baza pe p mnturi coezive, cu condi ia asigur rii p trunderii bazei pilotului n stratul respectiv pe o adncime egal cu cel pu in diametrul pilotului sau al bulbului: qb k ,= Nc cu;d +d;1 D (15)unde: Nc factor de capacitate portant , Nc = 9 cu;d valoarea de calcul a coeziunii nedrenate d;1 media ponderat , prin grosimile straturilor, a valorilor de calcul ale greut ilor volumice ale straturilor str b tute de pilot D fi a real a pilotului (adncimea la care se g se te baza pilotului, m surat de la nivelul terenului natural, sau, pentru infrastructurile podurilor, de la nivelul fundului albiei, innd seama de adncimea de afuiere) iii) n lipsa datelor privind rezisten a la forfecare a stratului de la baza pilotului, se admite, pentru p mnturi coezive, utilizarea valorilor din tabelul 9 iv) Pentru pilo ii de dislocuire care reazem cu baza pe straturi necoezive: qb k ,= ( d db N + d;1 Dc Nq ) (16)unde: coeficient determinat n func ie de gradul de ndesare ID al p mntului de la baza pilotului, dat n tabelul 10 d valoarea de calcul a greut ii volumice a p mntului de sub baza pilotului d;1 media ponderat , prin grosimile straturilor, a valorilor de calcul ale greut ilor volumice ale straturilor str b tute de pilot db diametrul pilotului la nivelul bazei N , Nq factori de capacitate portant determina i n func ie de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioar , d, al stratului de la baza pilotului, da i n tabelul 11 Dc fi a de calcul a pilotului: Dc = db dac D db Dc = D dac D db unde: coeficient n func ie de gradul de ndesare ID al p mntului de la baza pilotului, dat in tabelul 10 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 OBSERVA IE Cnd deasupra stratului de p mnt necoeziv n care p trunde baza pilotului se afl un strat de umplutur recent , necompactat sau de p mnt coeziv plastic moale sau plastic curg tor, sau un strat de turb , fi a D se consider doar adncimea pe care p trunde pilotul n stratul portant, iar la expresia qb k , definit prin rela ia (15) se adaug termenul d;2 h unde d;2 este valoarea de calcul a greut ii volumice a stratului slab si h este grosimea acestuia. Tabelul 7 Tabelul 8 Tehnologia de betonare a pilotului Tipul p mntului de la baza pilotului Modul de execu ie a pilotului Tipul p mntului din jurul pilotului coeziv necoeziv coeziv necoeziv b2 s2 Betonare n uscat, inclusiv pentru pilot forat cu burghiu continuu (CFA) 1,20 1,20 Cu tubaj introdus prin batere i beton compactat prin batere 1,20 1,20 Cu tubaj introdus prin vibrare i beton compactat prin vibrare 1,70 1,20 Betonare sub ap Forat n uscat i netubat, cu tubaj recuperabil i cu burghiu continuu (CFA) 1,90 1,70 - cu injec ie la baz 1,30 1,20 - f r injec ie la baz 1,45 1,30 Betonare sub noroi Forat cu tubaj nerecuperabil 1,90 1,50 - cu injec ie la baz 1,45 1,30 Forat sub noroi 2,40 1,90 - f r injec ie la baz 1,90 1,50 Tabelul 9 Adncimea bazei pilotului (m) IC 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 qb k ,( kPa) 3 700 600 500 400 300 250 200 5 800 700 600 500 400 300 300 7 900 800 700 600 500 400 350 10 1100 950 850 750 650 550 500 12 1250 1100 1000 900 750 650 550 15 1450 1300 1200 1050 900 800 650 18 1700 1500 1350 1200 1050 900 750 20 1850 1700 1500 1300 1150 1000 850 30 2650 2400 2100 1850 1600 - - 40 3600 3200 2800 2400 2000 - - Tabelul 10 Tabelul 11ID d (o) 0,000,35 0,5 10 26 28 30 32 34 36 38 40 0,360,65 0,4 15 N 9,5 12,6 17,3 24,4 34,6 48,6 71,3 108,00,661,00 0,3 20 Nq 18,6 24,8 32,8 45,5 64,0 87,6 127,0 185,0 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 25 7.2.5 Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza ncercarilor de impact dinamic 7.2.5.1 Condi iile generale de determinare a capaci tii portante ultime la compresiune pe baza ncercarilor de impact dinamic sunt date la 7.6.2.4 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7.2.5.2 Valoarea de calcul a capaci tii portante la compresiune se determin cu rela ia [7.10 SR EN 1997-1:2004]: Rc;d = (Rc;k) / t (17) unde: Rc;k = Min {(Rc;m)med / 5 ; (Rc;m)min / 6 } unde: Rc;k valoarea caracteristic a lui Rc Rc;m valoarea m surat a lui Rc n una sau mai multe ncerc ri (Rc;m)med valoarea medie a lui Rc,m (Rc;m)min valoarea minim a lui Rc,m 5 coeficient de corelare dat n tab. A11 din SR EN 1997-1:2004 6 coeficient de corelare dat n tab. A11 din SR EN 1997-1:2004 7.2.6 Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza formulelor de batere 7.2.6.1 Condi iile generale de determinare a capaci tii portante ultime la compresiune pe baza formulelor de batere sunt date la 7.6.2.5 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7.2.6.2 n cazul pilo ilor purt tori pe vrf, b tu i ntr-un p mnt necoeziv, valoarea de calcul a capaci tii portante la compresiune se determin cu: Rc;d = (Rb;k) / b (18) unde: b coeficient par ial de siguran : b = 1,4 Rb,k = aA aA aAeQ qQ qQ H2 20 22000 0, unde: a factor ce depinde de tipul pilotului i condi iile de batere, dat n tabelul 12 A aria sec iunii pilotului (n cazul pilo ilor tubulari se consider suprafa a sec iunii inelare) e refuzul pilotului (cm) Q0 greutatea berbecului (sau a p r ii care love te) q greutatea pilotului (inclusiv a c ciulii de protec ie i a p r ii sta ionare a berbecului) H0 n l imea de c dere a berbecului (cm), stabilit conform tabelului 13 H1 m rimea cursei berbecului E0 energia de lovire a berbecului (kJ) OBSERVA IE nc rcarea caracteristic pe baza datelor din ncercarea pe cale dinamic a pilo ilor prefabrica i se poate determina i cu alte rela ii, dac n urma aplic rii acestora pentru diferite condi ii de teren se arat c se ob ine o concordan satisf c toare cu rezultatele ncerc rilor statice. 26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 Tabelul 12 Tabelul 13Tipul pilotului i condi iile de batere a (kPa) Tipul de berbec Pilo i verticali Pilo i nclina i cu 3 : 1Pilot din beton armat (cu c ciul de protec ie) 1500 Berbec cu c dere liber sau cu ac iune simplH0=H1 H0=0,8 H1 Pilot din lemn (f r c ciul de protec ie) 1000 Berbec diesel sau cu ac iune dubl H0=10000EQ H0=8000EQ 7.2.6.3 Rebatere Condi iile generale de determinare a num rului de pilo i care trebuie reb tu i sunt date la 7.6.2.7 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7.2.7 Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza interpret rii ecua iei undei Condi iile generale de determinare a capaci tii portante ultime la compresiune pe baza interpret rii ecua iei undei sunt date la 7.6.2.6 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7.2.8 Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz n grup Valoarea de calcul a capaci tii portante la compresiune a unui pilot care lucreaz n grup se determin cu: Rc;g = mu Rc;d (19) unde: Rc;d valoarea de calcul a lui Rc a pilotului izolat mu coeficient de utilizare: mu = 1 pentru pilo ii purt tori pe vrf i pilo ii flotan i de ndesare avnd fi a integral cuprins n p mnturi necoezive mu = f (r/r0 ) dat n tabelul 14 unde: r distan a minim (lumina) ntre 2 pilo i vecini r0 raza de influen a pilotului izolat n planul bazei: r0 = li tgi unde: li grosimea stratului i prin care trece pilotul i = ( d /4) OBSERVA II 1. Valorile din tabelul 14 pot fi sporite pn la mu = 1 n cazul n care tasarea probabil calculat a funda iei pe pilo i este n limitele acceptabile pentru construc ia respectiv . 2. In straturile n care se consider posibil apari ia frec rii negative, = 0. Tabelul 14r/r0 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 mu 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,70 0,60 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 27 7.2.9 Capacitatea portant ultim la compresiune a grupei de pilo i n cazul grupelor de pilo i se va lua n considerare i cedarea prin epuizarea capacit ii portante la compresiune a pilo ilor i a p mntului aflat ntre pilo i care ac ioneaz ca un bloc, conform observatiei de la 7.2.1.2. 7.3 Rezisten a la trac iune a pilotului 7.3.1 Generalit i 7.3.1.1 Condi iile generale de verificare sunt date la 7.6.3.1 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7.3.1.2 Rela ia general de verificare [7.12 SR EN 1997-1:2004] este: Ft;d Rt;d (20)unde: Ft;d valoarea de calcul a trac iunii exercitat asupra unui pilot corespunz toare st rii limit ultime Rt;d valoarea de calcul a lui Rt 7.3.2 Rezisten a ultim la trac iune stabilit pe baza nc rc rilor statice de prob pe pilo i 7.3.2.1 Condi iile generale de determinare a rezisten ei ultime la trac iune pe baza nc rc rilor statice de prob pe pilo i sunt date la 7.6.3.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7.3.2.2 Relatia general de calcul pentru valoarea caracteristic a rezisten ei ultime la trac iune [7.14 SR EN 1997-1:2004] este: Rt;k = Min {(Rt;m)med / 1 ; (Rt;m)min / 2 } (21)unde: Rt;k valoarea caracteristic a lui Rt Rt;m valoarea m surat a lui Rt n una sau mai multe nc rc ri de prob pe pilo i (Rt;m)med valoarea medie a lui Rt,m (Rt;m)min valoarea minim a lui Rt,m 1 coeficient de corelare dat in tab. A9(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007. 2 coeficient de corelare dat in tab. A9(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007. 7.3.2.3 Rezisten a la trac iune de calcul se calculeaz [7.13 SR EN 1997-1:2004] cu: Rt;d = Rt;k / s;t (22) unde: Rt;d valoarea de calcul a lui Rt Rt;k valoarea caracteristic a lui Rc s;t coeficient par ial pentru rezisten a la trac iune a unui pilot dat in tab. A6(RO), A7(RO) si A8(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007. 28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 7.3.3 Rezisten a ultim la trac iune stabilit pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mnturilor. 7.3.3.1 Condi iile generale de determinare a rezisten ei ultime la trac iune pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mnturilor sunt date la 7.6.3.3 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7.3.3.2 Valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune [7.15 SR EN 1997-1:2004] este dat de relatia 22. 7.3.3.3 Relatia general de calcul pentru valoarea caracteristic a rezisten ei la trac iune [7.17 sau 7.18 SR EN 1997-1:2004] este: Rt;k = Min {(Rt;cal)med / 3 ; (Rt;cal)min / 4 } (23)unde: Rt;k valoarea caracteristic a lui Rt Rt;cal valoarea calculat a lui Rt pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra p mntului (Rt;cal)med valoarea medie a lui Rc;cal (Rt;cal)min valoarea minim a lui Rc;cal 3 coeficient de corelare dat in tab. A10(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007 4 coeficient de corelare dat in tab. A10(RO) din SR EN 1997-1:2004 /NB: 2007 sau Rs;k = As;i qs;i;k (24)unde: Rs;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral a unui pilot As;i suprafa a lateral a pilotului n stratul i qs;i;k valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare lateral n stratul i 7.3.3.4 Valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune a pilo ilor prefabrica i introdu i prin batere se poate stabili, pe baza datelor din ncercarea de penetrare static , cu: Rt,d= Fls3Uup (25) unde: Fl, U, up, s3 conform semnificatiilor precizate la relatia 7 7.3.4 Rezisten a ultim la trac iune stabilit prin metode prescriptive 7.3.4.1 Rezisten a ultim la trac iune pentru pilo ii prefabrica i se determin cu: RU q lt ds k im si,,1 (26) unde: U, qs;i;k, li, s;1 conform semnificatiilor precizate la relatia 13 m coeficient par ial: m = 2,4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 29 7.3.4.2 Rezisten a ultim la trac iune pentru pilo ii executa i pe loc se determin cu: RU q lt ds k im si,,2 (27) unde: U, qs;i;k, li, s;2 conform semnifica iilor precizate la rela ia 14 m coeficient par ial: m = 2,4 7.4 Deplas rile verticale ale funda iei pe pilo i (starea limit de exploatare normal pentru structura suportat de pilo i) 7.4.1 Generalit i 7.4.1.1 Condi iile generale de verificare sunt date la 7.6.4.1 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7.4.1.2 Trebuie evaluat deplasarea vertical (tasarea) funda iei pe pilo i pentru condi iile st rilor limit ale exploat rii normale i comparat cu valoarea tas rii acceptabile: s sacc (28)unde: s deplasarea vertical (tasarea) funda iei pe pilo i estimat / calculat sacc deplasarea vertical (tasarea) acceptabil pentru structura suportat de pilo i 7.4.1.3 Metode analitice pentru calculul deplas rilor verticale ale funda iei pe pilo i, de felul celei indicate n anexa D, trebuie considerate ca aproximative. 7.4.2 Funda ia pe pilo i supu i la compresiune Condi iile generale de verificare sunt date la 7.6.4.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 7.4.3 Funda ii pe pilo i supu i solicita i la trac iune Condi iile generale de verificare sunt date la 7.6.4.3 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 8. PILO I SUPU I LA SOLICIT RI TRANSVERSALE 8.1 Generalit i 8.1.1 Condi iile generale de verificare sunt date la 7.7.1 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 8.1.2 Rela ia general de verificare [7.19 SR EN 1997-1:2004] este: Ftr ,d Rtr ,d (29)unde: Ftr ,d valoarea de calcul a nc rc rii transversale asupra unui pilot corespunz toare st rii limit ultime 30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 Rtr;d valoarea de calcul a lui Rtr lund n considerare efectul oric ror nc rc ri axiale de compresiune sau de trac iune 8.2 Rezisten a la nc rcare transversal pe baza nc rc rilor de prob pe pilo i 8.2.1 Condi iile generale de determinare a rezisten ei la nc rcare transversal pe baza nc rc rilor de prob pe pilo i sunt date la 7.7.2 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 8.2.2 Rezisten a de calcul la nc rcare transversal se calculeaz cu: RRtr dtr ktr,, (30)unde: Rtr,k valoarea caracteristic a nc rc rii transversale, stabilit cu luarea n considerare a factorului de corelare din tabelul A9(RO) din SR EN 1997-1:2004/NB: 2007 n func ie de num rul nc rc rilor de prob tr coeficient par ial: tr = 2 8.3 Rezisten a la nc rcare transversal pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra terenului i a parametrilor de rezisten ai pilotului 8.3.1 Condi iile generale de determinare a rezisten ei la nc rcare transversal pe baza rezultatelor ncerc rilor asupra terenului i a parametrilor de rezisten ai pilotului sunt date la 7.7.3 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 8.3.2 Calculul rezisten ei la nc rcare transversal a unui pilot lung, svelt poate fi efectuat folosind teoria unei grinzi nc rcat la o extremitate i rezemat pe un mediu deformabil, caracterizat printr-un modul al reac iunii laterale. n anexa A se prezint o metod de calcul a unui pilot izolat supus la o solicitare transversal (lateral , orizontal ), n ipoteza model rii terenului de fundare ca un mediu discret de tip Winkler. 8.4 Rezisten a la nc rcare transversal prin metode prescriptive 8.4.1 Metodele prescriptive pentru calculul rezisten ei la nc rcare transversal a unui pilot se utilizeaz doar n fazele preliminare de proiectare. 8.4.2 Rezisten a caracteristic la nc rcare transversal a pilo ilor verticali n radiere joase se determin cu: Rtr,k = 20Mlcap n cazul pilotului considerat ncastrat n radier (31) sau Rtr,k = Mlcap0 n cazul pilotului considerat articulat n radier (32)unde: l0 lungimea conven ional de ncastrare; valorile l0 sunt date n tabelul 15 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 31 Mcap momentul ncovoietor capabil al sec iunii pilotului, determinat conform reglement rilor tehnice specifice privind calculul elementelor de beton armat OBSERVA II 1. Rela iile pot fi utilizate n cazul cnd fi a, D, este mai mare dect 5l0 2. n cazul unei stratifica ii neomogene, l0 se stabile te ca medie ponderat (prin grosimile de straturi) ale valorilor corespunz toare straturilor ntlnite pe o adncime egal cu 1,5 l0 , n care l0 reprezint valoarea corespunz toare stratului de la suprafa . 3. Nu se utilizeaz lungimea l0 din tabelul 15 la calculul s ge ii. Tabelul 15 Tipul p mntului Pilo i Barete, n func ie de direc ia for ei orizontale Paralel cu latura mare, l Paralel cu latura mic , b l0Nisipuri cu ID 0,35 i p mnturi coezive cu IC 0,5 4d 2,50l 4b Nisipuri cu ID = 0,36 0,65 i p mnturi coezive cu IC = 0,51 0,75 3d 1,75l 3b Nisipuri, nisipuri cu pietri cu ID 0.66 i p mnturi coezive cu IC = 0,76 1,00 2d 1,25l 2b P mnturi coezive cu IC 1,00 1,5d 1,00l 1,5b 8.4.3 Rezisten a de calcul la nc rcare transversal se determin cu: Rtr,d =Rtr ktr, (33) unde: tr coeficient par ial: tr = 2 8.5 Deplasare transversal 8.5.1 Condi iile generale de determinare a deplas rii transversale sunt date la 7.7.4 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 8.5.2 n anexa B se prezint o metod de calcul spa ial al grupei de pilo i n ipoteza radierului rigid i a model rii terenului de fundare ca un mediu discret de tip Winkler. 9. ELEMENTE PRIVIND PROIECTAREA STRUCTURAL A PILO ILOR 9.1 Generalit i 9.1.1 Condi iile generale sunt date la 7.8 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 9.1.2 Alc tuirea pilotului trebuie astfel conceput nct s fac fa tuturor situa iilor la care pot fi supu i pilo ii att pe parcursul execu iei, inclusiv transportul i baterea dac este cazul, ct i n exploatare. 32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 9.1.3 Pilo ii supu i la nc rc ri de trac iune trebuie concepu i pentru a suporta ntreaga for de smulgere pe ntreaga lor lungime, dac este necesar. 9.1.4 La pilo ii executa i pe loc, valorile rezisten elor corespunz toare clasei betonului se afecteaz cu urm torii coeficien ii de reducere da i n tabelul 16: Tabelul 16 Condi iile de betonare Coeficient de reducere Betonare n uscat 0,95 Betonare sub ap sau sub noroi de foraj 0,80 OBSERVA IE Coeficien ii de reducere men iona i sunt suplimentari fa de coeficien ii condi iilor de siguran care in seama de dimensiunile sec iunilor transversale i de pozi ia de turnare a betonului stabili i conform STAS 10107/0-90. 9.2 Elemente constructive specifice pilo ilor executa i pe loc 9.2.1 Materiale 9.2.1.1 Beton 9.2.1.1.1 Alegerea clasei betonului, a dozajului minim de ciment si a tipului si dimensiunilor agregatelor se fac cu respectarea prevederilor din SR EN 1536:2004 i NE 012/1-2007. 9.2.1.1.2 Pentru pilo ii situa i n terenuri cu ape agresive, la alc tuirea re etei de betonare trebuie s se in seama de reglement rile specifice. 9.2.1.2 Arm tur Arm turile pilo ilor se realizeaz , dup caz, din o el tip OB 37, PC 52 sau S500. 9.2.2 Alc tuirea pilo ilor 9.2.2.1 Dimensiuni caracteristice 9.2.2.1.1 Diametru Diametrul pilotului se stabile te func ie de tehnologia de execu ie ce se adopt . OBSERVA IE 1. n cazul pilo ilor fora i n uscat i netuba i precum i n cel al pilo ilor fora i sub noroi, diametrul pilotului se consider egal cu diametrul uneltei de s pare. 2. n cazul pilo ilor fora i cu tubaj recuperabil sau nerecuperabil, diametrul pilotului se consider egal cu diametrul exterior al tubajului. 9.2.2.1.2 Lungime Lungimea se stabile te astfel nct, prin efectul combinat al frec rii pe suprafa a lateral i al rezisten ei n planul bazei, pilotul s transmit la teren nc rcarea axial de calcul care i revine. Se recomand ca lungimea pilotului forat de diametru mare s se determine n func ie de adncimea la care se ntlne te stratul practic incompresibil. La pilo ii cu solicit ri orizontale importante, lungimea pilotului se stabile te astfel nct s se asigure ncastrarea necesar n teren.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 33 Adncimea de p trundere a pilotului n stratul portant trebuie s fie de cel pu in 2 d la pilo ii cu d 1,20 m i 1,5 d la pilo ii cu d 1,20 m (d - diametrul pilotului). Dac stratul portant este constituit dintr-o roc stncoas , se admite ca ncastrarea s se fac pe minimum 0,5 m dup ndep rtarea stratului de roc alterat . 9.2.2.1.3 Evazare la baz Evazarea la baza pilotului forat se face numai n cazul n care baza p trunde ntr-un strat cu coeziune mare, avnd rezisten a la compresiune cu deformare lateral liber (compresiune monoaxial ) de cel pu in 200 kPa la forarea n uscat i 300 kPa la forarea n ap . Evazarea se face sub forma unui trunchi de con, cu n l imea cel pu in egal cu diametrul sec iunii curente a pilotului. Se recomand ca aria sec iunii bazei l rgite s nu dep easc de trei ori sec iunea curent a pilotului. 9.2.2.1.4 Injectare la baz sau n lungul suprafe ei laterale a pilotului forat Pentru sporirea capacit ii portante a pilotului forat precum i pentru mic orarea deforma iilor datorate terenului de la baz , eventual sl bit prin opera ia de forare, se poate prevedea o injectare la baza pilotului sau n lungul suprafe ei laterale a acestuia. n acest scop, evile prin care urmeaz a se injecta suspensia (de obicei lapte de ciment) se nglobeaz n corpul pilotului, fiind coborte n gaura forat odat cu carcasa de arm tur . Re eta i tehnologia de injectare se precizeaz n caietul de sarcini. 9.2.3 Armarea pilo ilor 9.2.3.1 Armarea pilo ilor se face cu respectarea prevederilor din SR EN 12699:2004 i SR EN 1536:2004. 9.2.3.2 Armarea pilo ilor se face, de regul , cu carcase de arm tur formate din bare longitudinale, etrieri sau fret , inele de rigidizare i distan ieri. 9.2.3.3 Carcasa de arm tur poate s aib sec iunea constant sau variabil n lungul pilotului, dup cum rezult n urma calculului de rezisten a elementului de beton armat sau din condi ii constructive. 9.3 Dispunerea pilo ilor n radier 9.3.1 Distan a minim ntre axele pilo ilor, m surat n teren, este de: 3d n cazul pilo ilor de ndesare 2 d +3100D n cazul pilo ilor de dislocuire (valoare minim recomandat ) unde: d diametrul sau latura mic a sec iunii pilotului D fi a real a pilotului 34 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 9.3.2 Repartizarea pilo ilor sub radierul funda iei se face, dupa caz, n rnduri paralele, radial, n ah sau n func ie de modul de conformare a structurii de rezisten a construc iei, pe baza valorilor solicit rilor preluate de pilo i. 9.4 Alc tuirea radierului 9.4.1 Adncimea de fundare a radierului se stabile te n raport cu : existen a subsolurilor i instala iilor subterane; condi iile geologice i hidrogeologice ale amplasamentului (nivelul apelor subterane i varia ia acestuia n timpul construc iei i al exploat rii acesteia etc.); posibilitatea de umflare prin nghe a p mnturilor etc. 9.4.2 Radierul de beton armat se calculeaz sub ac iunea nc rc rilor de la suprastructur i a reac iunilor din pilo i. 9.4.2.1 n l imea radierului se determin din calcul. n cazul radierului de tip plac groas , n l imea nu va fi mai mic de 30 cm. 9.4.2.2 Clasa betonului trebuie s fie minim C12/15 (Bc 15) si va fi corelat cu clasa de beton din pilo i. 9.4.3 Distan a ntre fa a exterioar a pilo ilor marginali i extremitatea radierului trebuie s fie de cel pu in 25 cm. 9.4.4 Lungimea p r ii pilo ilor cuprins n radierul de beton armat se determin n func ie de tipul de solicitare i de tipul i diametrul arm turii longitudinale din corpul pilotului (nu se include n grosimea radierului stratul de beton de egalizare) conform reglement rilor tehnice specifice, dar nu mai mic dect cea prev zut la pct. 9.4.4.1. 9.4.4.1 n cazul funda iilor pe pilo i supu i la solicit ri axiale de compresiune i la for e orizontale care pot fi preluate de pilo ii considera i articula i n radier, pilo ii trebuie s p trund n radier cu capetele intacte pe o lungime de 5 cm, iar arm turile longitudinale ale pilo ilor s se nglobeze n radier pe minimum 25 cm. 9.4.4.2 n cazul funda iilor pe pilo i supu i la solicit ri axiale de smulgere sau la for e orizontale mari, care impun preluarea acestora prin pilo i considera i ncastra i n radier, pilo ii trebuie s p trund n radier cu capetele intacte pe o lungime de cel pu in 10 cm, iar arm turile longitudinale ale pilo ilor trebuie s se nglobeze n radier pe o lungime determinat prin calculul s u constructiv, cu respectarea prevederilor din SR EN 12699:2004 i SR EN 1536:2004.MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 35 10. SUPRAVEGHEREA EXECU IEI I CONTROLUL CALIT II PILO ILOR 10.1 Condi iile generale sunt date la 7.9 din SR EN 1997-1:2004 i dupa caz, cu eratele, amendamentele i anexa na ional asociate. 10.2 Condi iile specifice sunt date n SR EN 12699:2004 i SR EN 1536:2004 . 36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 ANEXA A CALCULUL UNUI PILOT IZOLAT SUPUS LA SOLICIT RI TRANSVERSALE FOLOSIND TEORIA GRINZILOR PE MEDIU WINKLER A.1 Pentru calculul deforma iilor i eforturilor n lungul unui pilot izolat, definit ntr-un sistem de axe (fig. A.1 a) supus la nc rc ri transversale (for t ietoare, moment ncovoietor) terenul de fundare se asimileaz cu un mediu discret (de tip Winkler) alc tuit din resoarte independente (fig. A.1 b). Caracteristica de deformabilitate a resoartelor supuse la presiuni orizontale poart denumirea de coeficient al reac iunii laterale Es . Fig. A.1 A.2 Datorit varia iei importante pe vertical a naturii i st rii terenului, se recomand s se considere coeficientul Es variabil cu adncimea: Es=Es(z). A.3 Considernd c un pilot ac ionat de solicit ri transversale conform fig. A.1 sufer deforma ia y=y(z), n urma c reia se mobilizeaz din partea terenului presiunea reactiv ) z ( p pr r(fig. A.1 c), se poate exprima echilibrul diferen ial cu rela ia: 0 pdzy d) EI (r 44p (A.1) unde: rp presiunea reactiv MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 37 y E ps r (EI)p rigiditatea la ncovoiere a sec iunii pilotului. Pentru rezolvarea ecua iei (A.1) pot fi adoptate mai multe ipoteze ca de exemplu: 1) Ipoteza terenului linear-elastic, cu coeficient al reac iunii laterale variabil linear cu adncimea: z m Eh s (A.2) unde: mh se nume te modulul coeficientului reac iunii laterale care se poate determina conform pct. C.2 din anexa C. 2) Ipoteza terenului nelinear, cu coeficient al reac iunii laterale dependent de nivelul de solicitare i cu o distribu ie oarecare pe adncime Es=Es(z,y). A.4 Calculul deforma iilor i eforturilor n ipoteza terenului linear elastic se face cu rela iile: ) D / z ( B) EI (M) D / z ( A) EI (P) z ( yyp2yp3 (A.3) ) D / z ( B) EI (M) D / z ( A) EI (P) z (p p2 (A.4)) D / z ( MB ) D / z ( A P ) z (m m (A.5)) D / z ( BM) D / z ( PA ) z ( Tt t (A.6)unde: y(z) deplasarea n sec iunea pilotului de la adncimea z (z) rotirea n sec iunea pilotului de la adncimea z M(z) momentul ncovoietor n sec iunea pilotului de la adncimea z T(z) for a t ietoare n sec iunea pilotului de la adncimea z Ay(z/D), By(z/D), A (z/D)Bt(z/D) sunt coeficien i de influen func ie de fi a redus / D zmax i func ie de adncimea relativ z/D, iar 5hpm) EI ( Pentru pilo ii opri i cu baza n terenuri nestncoase coeficien ii de influen se iau conform tabelelor A.1 i A.2. A.5 Calculul deforma iilor i eforturilor n ipoteza terenului neliniar se poate face prin metode iterative astfel: a) Se determin curbele p-y la diferite adncimi, acordnd prioritate zonei superioare a stratifica iei pe o adncime de aprox. 5d, n care d este diametrul pilotului sau latura sec iunii transversale perpendicular pe direc ia planului de ac iune a nc rc rii transversale; construirea curbelor se poate face conform pct. C.3 din anexa C; b) Se estimeaz o prim valoare pentru modulul mh; 38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 c) Cu valoarea estimat se calculeaz transla iile y(z) cu rela ia (A.3); d) Pe baza datelor din curbele p-y i cu valorile transla iilor y(z) se determin coeficien ii reac iunii laterale secan i Es(z) (fig. A.2 a); e) Se reprezint valorile Es func ie de adncimea z i se construie te dreapta medie prin aceste puncte, trecnd prin origine(fig. A.2 b); f) Panta acestei drepte reprezint noua valoare a coeficientului m*h. g) Se compar : toleranta m mh*h - dac compara ia este pozitiv , calculul se opre te, ultimele rezultate fiind admise ca valabile; - dac compara ia este negativ , se reia calculul de la pct. c cu o alt valoare pentru mh; - toleran a se accept n limitele 0.02 mh0.05 mh. a) b) Fig. A.2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 3940 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 41 ANEXA B CALCULUL UNUI GRUP SPA IAL DE PILO I CU RADIER RIGID B.1 Cunoscndu-se ac iunea exterioar pe radier, z y x z y xTM , M , M , F , F , F F , (fig. B.1) se cere: - determinarea deplas rilor {DT}T=(u,v,w,x, y,z); - determinarea eforturilor {fi}T=(fx,fy,fz,mx,my,mz) n sec iunea de ncastrare a fiec rui pilot i, n radier; - determinarea diagramelor de eforturi sec ionale n lungul fiec rui pilot; - verificarea de rezisten a sec iunii pilo ilor i verificarea la capacitatea portant n raport cu terenul; - verificarea, dac este cazul, la starea limit de deforma ii. Fig. B.1 B.2 Calculul se efectueaz n urm toarele etape: - se determin matricea de rigiditate [Ki] a fiec rui pilot i, n raport cu sistemul local de axe Oixiyizi , conform pct. B.3; - se determin matricea de rigiditate a grupului de pilo i [K] n raport cu sistemul general de axe, Oxyz, prin asamblarea rigidit ilor locale i transformarea sistemelor de coordonate; - se rezolv sistemul de ecua ii: [K}{D}={F} (B.1) i se determin vectorul deplas rilor radierului, {D}; - se determin vectorul deplas rilor {di} la capul fiec rui pilot, n raport cu sistemul propriu de axe: 42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 {di}=[ri][li]{D} (B.2) - n care [ri][li] sunt matricele de transformare a axelor prin rota ie i respectiv transla ie; - se determin solicit rile pe capul pilotului: {fi}=[Ki]{di} (B.3) - se efectueaz calculul eforturilor n lungul axei pilotului, conform prevederilor din anexa A; - se fac verific ri de rezisten ale sec iunii pilotului conform reglement rilor tehnice specifice; - se fac verific ri la capacitatea portant n raport cu terenul conform pct. 5.2; - se fac verific ri la starea limit de deforma ii, dac se impun. B.3 Determinarea flexibilit ii pilotului izolat B.3.1 Se consider un pilot izolat definit n sistemul local de axe (fig. B.2). Se aplic , n mod succesiv, cte o solicitare unitar fx=1, fy=1, fz=1, mx=1, my=1 i mz=1 n capul pilotului, i se determin conform prevederilor din anexa A, deplas rile xx, yy, x = x, y = y, x, i y, m rimi ce au semnifica ia de coeficien i de flexibilitate. OBSERVA II: 1. n cazul pilo ilor cu simetrie axial a sec iunii transversale: y x y xy xx yy xx 2. n cazul pilo ilor cu fi liber l0, expresiile coeficien ilor de flexibilitate se determin ad ugnd la deplas rile calculate la nivelul terenului, deplas rile pe consola de lungime l0, astfel: p0pxp200pyp2xp30yp020p0p2yp3x) EI (lB) EI () EI ( 2ll ) 0 ( B) EI () 0 ( B) EI () EI ( 3l) 0 ( B) EI (ll ) 0 ( B) EI (l) 0 ( A) EI () 0 ( A) EI ( B.3.2 Pentru gradele de libertate necuplate de transla ia axial , deplasarea z i r sucirea se determin astfel: a) La transla ie vertical - din nc rc ri de prob : 0 0 zN s unde: s0 deplasarea capului pilotului N0 nc rcarea axial ce revine pilo ilor din grup sub ac iuni permanente - pe baza unor modele teoretice adecvate. OBSERVA II 1. n cazul pilo ilor cu fi liber pe lungimea l0 trebuie s se in seama i de efectele acesteia. 2. n cazul grupului de pilo i la care eforturile axiale pot varia foarte mult se recomand folosirea flexibilit ii diferen iate pentru pilo ii comprima i i pentru cei supu i la trac iune. b) La r sucire MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 43 - pe baza unor modele teoretice adecvate. Fig. B2 B.4 Determinarea matricii de rigiditate [Ki] a pilotului izolat. Matricea de rigiditate are forma: u v w x y z fx Kx 0 0 0 K0 fy 0 Ky 0 Ky 0 0 fz 0 0 Kz 0 0 0 mx 0 Ky 0 K (x) 0 0 my Kx 0 0 0 K (y) 0 mz 0 0 0 0 0 Kunde: / 1 K/ 1 K) y (K) y () y () y ( K) y () y ( Kz z2x xx2x xxx2x xx OBSERVA IE Indicii din paranteze arat c rela ia se aplic i pe direc ia (y). n cazul pilo ilor avnd sec iunea transversal cu simetrie axial m rimile dup cele 2 direc ii din plan sunt egale. n cazul grupului plan de pilo i (fig. B.3) sistemul (B.1) devine: 44 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 y y z xz y z zz zxx y x xz xxM K w K u KF K w K u KF K w K u K unde: p pp ppp pppn1n12x2z2in1z xn12x2z i zn12x2z zzn1xn1x x z i xn1zx x z xzn12z2xx xxK ) sin K cos K ( x KK sin K ) sin K cos K ( x K) sin K cos K ( KK cos K cos sin ) K K ( x KK cos sin ) K K ( Ksin K cos K ( K Fig. B.3 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 158 bis/4.III.2011 45 ANEXA C DETERMINAREA VALORILOR UNOR PARAMETRI GEOTEHNICI NECESARI PENTRU CALCULUL PILO ILOR N CONLUCRARE CU TERENUL C.1 Valorile parametrilor geotehnici utiliza i n calculul pilo ilor se recomand s fie determinate experimental. n lipsa unor date experimentale complete pot fi utilizate valorile precizate n prezenta anex , cu condi ia verific rii pilo ilor prin nc rc ri de prob . C.2 Determinarea coeficientului reac iunii laterale, Es, variabil linear cu adncimea, z. Coeficientul Es se determin cu rela ia: (kPa) z Kb Ec s (C.1)unde: K coeficient de propor ionalitate, n kilonewtoni pe metru la puterea a patra, conform tabelului C.1; coeficientul K se determin pentru straturile de p mnt aflate pn la o adncime lk , n metri, care se calculeaz cu rela ia: lk = 3l0 D (C.2) unde: l0 conform tabel 15 D fi a pilotului sau baretei, n metri bc l imea de calcul, n metri, se determin astfel: 1. Pentru pilo i bc = d (1+tgfmed) (C.3) 2. Pentru barete, cnd nc rcarea lateral se aplic perpendicular pe latura cea mai mare a sec iunii transversale, l bc = l+2b tgfmed