of 1 /1
Aleksandra Marković PR Turistička agencija Markos Tours Rajićeva 9, 32000 Čačak tel:032 311 205; mob:066 311 205 PIB:109657340;MAT.BR:64336495 Tek.račun:105-18393-43 email: [email protected] ČAČAK-SREMSKI KARLOVCI-PETROVARADIN-NOVI SAD Polazak iz Čačka u 6.00h. Vožnja autobusom sa usputnom pauzom do Sremskih Karlovaca. Dolazak u Sremske Karlovce-centar srpskog obrazovanja, duhovnosti i kulture u periodu od seobe Srba sa Kosova do početka XX veka. Panoramsko razgledanje Sremskih Karlovaca: Prve srpske gimnazije, Bogoslovije, Vladičanskog dvora, Saborne crkve Sv. Nikole, česme 4 lava. Slobodno vreme za jutarnju kafu. Nastavak puta do Petrovaradinske tvrđave. Tvrđava je izgrađena na 112 hektara, na uzvišenju koje dominira okolinom. Bila je neosvojiva za ondašnju ratnu tehniku i već tada je dobila naziv Gibraltar na Dunavu. Obilazak tvrđave sa vodičem, slobodno vreme za fotografisanje i predah. Odlazak do Novog Sada, obilazak glavnog grada Autonomne pokrajine Vojvodine i drugog grada po veličinii u Srbiji posle Beograda. Panoramsko razgledanje:Srpsko Narodno pozorište, Trg Slobode, Katolička crkva, gradska kuća, Zmaj Jovina ulica, Vladičanski dvor. Slobodno vreme u gradu za individualne aktivnosti. U popodnevnim satima odlazak do tržnog centra Promenada, najvećeg tržnog centra u Srbiji https://promenadanovisad.rs/prodavnice/ . Slobodno vreme za šoping. Polazak za Čačak u kasnim popodnevnim satima, dolazak na mesto polaska u večernjim satima. Termin putovanja 29. februar CENA IZLETA Čačak/G.Milanovac 1800 din Kraljevo/Požega 2000 din Način plaćanja: u dve jednake rate najkasnije do 25.2.2020. Aranžman obuhvata : prevoz turističkim autobusom/minibusom (A/C,DVD) razgledanja prema programu, usluge turističkog pratioca grupe i troškove organizacije putovanja Aranžman ne obuhvata: individualne troškove putnika Za realizaciju izleta minimum 40 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator zadržava pravo korekcije cena,izmene programa,spajanja grupe sa drugom agencijom ili otkaza izleta najkasnije 3 dana pre početka. Organizator zadržava pravo izmene programa izleta (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti). Organizator izleta: Aleksandra Marković PR Turistička agencija Markos Tours Čačak. Tek.račun: 170-50024736000-62. Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja. Program br.6/20 NOVI SAD-PETROVARADIN-SREMSKI KARLOVCI

NOVI SAD-PETROVARADIN-SREMSKI KARLOVCI › wp-content › uploads › 2020 › 01 › Novi … · Sremske Karlovce-centar srpskog obrazovanja, duhovnosti i kulture u periodu od seobe

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NOVI SAD-PETROVARADIN-SREMSKI KARLOVCI › wp-content › uploads › 2020 › 01 › Novi … ·...

 • Aleksandra Marković PRTuristička agencija Markos Tours

  Rajićeva 9, 32000 Čačaktel:032 311 205; mob:066 311 205

  PIB:109657340;MAT.BR:64336495Tek.račun:105-18393-43

  email: [email protected]

  ČAČAK-SREMSKI KARLOVCI-PETROVARADIN-NOVI SADPolazak iz Čačka u 6.00h. Vožnja autobusom sa usputnom pauzom do Sremskih Karlovaca. Dolazak uSremske Karlovce-centar srpskog obrazovanja, duhovnosti i kulture u periodu od seobe Srba sa Kosova dopočetka XX veka. Panoramsko razgledanje Sremskih Karlovaca: Prve srpske gimnazije, Bogoslovije,Vladičanskog dvora, Saborne crkve Sv. Nikole, česme 4 lava. Slobodno vreme za jutarnju kafu. Nastavak putado Petrovaradinske tvrđave. Tvrđava je izgrađena na 112 hektara, na uzvišenju koje dominira okolinom. Bila jeneosvojiva za ondašnju ratnu tehniku i već tada je dobila naziv Gibraltar na Dunavu. Obilazak tvrđave savodičem, slobodno vreme za fotografisanje i predah. Odlazak do Novog Sada, obilazak glavnog gradaAutonomne pokrajine Vojvodine i drugog grada po veličinii u Srbiji posle Beograda. Panoramskorazgledanje:Srpsko Narodno pozorište, Trg Slobode, Katolička crkva, gradska kuća, Zmaj Jovina ulica,Vladičanski dvor. Slobodno vreme u gradu za individualne aktivnosti. U popodnevnim satima odlazak do tržnogcentra Promenada, najvećeg tržnog centra u Srbiji https://promenadanovisad.rs/prodavnice/ . Slobodno vremeza šoping. Polazak za Čačak u kasnim popodnevnim satima, dolazak na mesto polaska u večernjim satima.

  Termin putovanja 29. februar CENA IZLETAČačak/G.Milanovac 1800 din

  Kraljevo/Požega 2000 dinNačin plaćanja: u dve jednake rate najkasnije do 25.2.2020.

  Aranžman obuhvata:• prevoz turističkim autobusom/minibusom (A/C,DVD)• razgledanja prema programu, usluge turističkog pratioca grupe i troškove organizacije putovanja

  Aranžman ne obuhvata:• individualne troškove putnika

  Za realizaciju izleta minimum 40 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizatorzadržava pravo korekcije cena,izmene programa,spajanja grupe sa drugom agencijom ili otkaza izleta najkasnije 3 dana pre početka.Organizator zadržava pravo izmene programa izleta (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).Organizator izleta: Aleksandra Marković PR Turistička agencija Markos Tours Čačak. Tek.račun: 170-50024736000-62.

  Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja. Program br.6/20

  NOVI SAD-PETROVARADIN-SREMSKI KARLOVCI

  mailto:[email protected]://promenadanovisad.rs/prodavnice/