of 116 /116
PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu Projekt finansira Evropska unija RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA NA POLJU POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ADRESAR

Novi dokument

  • Upload
    almirb7

  • View
    711

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dokument

Text of Novi dokument

Page 1: Novi dokument

PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO

Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvojaza Jugoistočnu Evropu

Projekt fi nansira Evropska unija

RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA NA POLJU POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

ADRESAR

Page 2: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

Izdavač:

Privredna komora Kantona Sarajevo

Centar za energetsku efikasnost

Za izdavača:

Munevera Pahor

Urednik:

Rusmira Mandić

Saradnik:

Šemso Šurković

Tehnički urednik:

Elvira Baždar

DTP:

Privredna komora Kantona Sarajevo

Štampa:

Bemust, Sarajevo

Tiraž:

600

Sarajevo, juni 2009.

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj adresara je isključiva odgovornost Privredne komore Kantona Sarajevo i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Page 3: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

U V O D

Ova publikacija je dio aktivnosti Komore u realizaciji projekta "Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i

srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti". Projekat pruža podršku sektoru MSP-a, doprinosi regionalom razvoju i razvoju politike okoliša i njene integracije u sektorsku politiku.

Sredstva za realizaciju projekta "Razvoj i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti" obezbijedila je Evropska unija. Partner Privredne komore Kantona Sarajevo u realizaciji projekta je Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu - REIC (Regional Education and Information Centre for Sustainable Development in SEE).

U okviru projekta pri Komori je formiran Centar za energetsku efikasnost (www.energetska-efikasnost.ba), koji uvezuje i stvara mrežu firmi i eksperata, pruža usluge konsaltinga, informisanja i educiranja, s ciljem povećanja konkurentnosti, odnosno poboljišanja kvaliteta usluga i proizvoda malih i srednjih preduzeća (MSP).

Privredna komora Kantona Sarajevo pripremila je adresar firmi s ciljem da omogući brže uspostavljanje kontakata među kompanijama i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) na polju povećanja energetske efikasnosti, što je jedan od glavnih dugoročnih ciljeva ekonomskih reformi i strategije integriranja Bosne i Hercegovine u EU.

Adresar sadrži podatke za 605 privrednih subjekata sa Kantona Sarajevo; projektantske i građevinske firme, proizvođače građevinskog materijala i opreme, firme koje se bave trgovinom građevinskih materijala i opreme i ostale firme čija je djelatnost vezana za oblast građevinarstva.

Svi podaci o firmama su sakupljeni direktnim kontaktom sa svakom pojedinom firmom i obuhvataju: naziv firme, adresu, telefon, fax, e-mail adresu, ime direktora firme, kontakt osobu, godinu osnivanja, broj zaposlenih, standardnu klasifikaciju djelatnosti firme i detaljniji opis aktuelnog proizvoda/usluge.

Adresar je koncipiran po standardnoj klasifikaciji djelatnosti, sa dva indexa na početku: po SKD-u i po abecednom redu.

Rusmira Mandić,dipl.ing. vođa tima Komore za implementaciju Projekta

*** EU u svom sastavu ima 27 država članica, s više od 450 miliona građana i čini četvrtinu svjetskog BNP. U EU govori se više od 20 jezika, povezanih u želji za podršku miru, demokratiji, napretku, stabilnosti i vladavini prava.

EU obuhvata temeljne vrijednosti koje dijele njene države članice širom raznih kultura, jezika i tradicija. Države članice slažu se da je demokratija najbolji oblik vladavine. One vjeruju u društva koja potiču pluralističku političku misao i podupiru slobodu govora i vjere. One podržavaju ekonomiju sa slobodnim tržištem – u kojima su privredni razvitak i rast podstaknuti privatnim sektorom i olakšani radom vlada. One vjeruju da napredne države imaju obavezu pomagati siromašnijima te manje razvijenim regijama i narodima. One vrednuju zajednički život u miru, kao i podsticanje tih načela uopšte.

Page 4: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

Page 5: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

INDEX

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI FIRMI

SKD Naziv Stranica

20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata 1

23.330 Hladno oblikovanje profila 1

24.110 Proizvodnja industrijskih gasova 2

25.200 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa 2

25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa 2

25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa 2

25.230 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo 3

25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa 4

26.000 PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA 92

26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla 4

26.400 Proizvodnja cigle, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo 5

26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo 5

26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese 6

26.640 Proizvodnja maltera 6

26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena 6

26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda 7

26.820 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d.n. 7

28.100 Proizvodnja metalnih konstrukcija 92

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova 7

28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije 9

28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom 11

28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom 11

28.620 Proizvodnja alata 12

28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda 11

29.000 PROIZVODNJA MAŠINA I UREĐAJA 93

29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora 12

29.130 Proizvodnja slavina i ventila 12

29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje 12

29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo 13

31.100 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora 13

31.200 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije 13

31.500 Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljki 14

32.000 PROIZVODNJA RADIOTELEVIZIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH APARATA I OPREME 14

33.200

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, za upravljanje i druge namjene, osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu

14

40.100 Proizvodnja i distribucija električne energije 14

40.200 Proizvodnja gasa, distribucija gasovitih goriva cjevovodnom mrežom 15

40.300 Snabdjevanje parom i toplom vodom 15

45.000 GRAĐEVINARSTVO 15

45.100 Pripremni radovi na gradilištu 15

45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju 16

45.200 Visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova 16

45.210 Podizanje zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnje 16

45.211 Visokogradnja 16

45.212 Niskogradnja 21

45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova 24

45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova 25

45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena 25

Page 6: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata 26

45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu 27

45.300 Instalacioni radovi 27

45.310 Elektroinstalacioni radovi 28

45.320 Izolacioni radovi 32

45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje 33

45.340 Ostali instalacioni radovi 41

45.400 Završni građevinski radovi 41

45.410 Fasaderski i štukaturni radovi 43

45.420 Ugradnja stolarije 44

45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga 44

45.440 Farbarski i staklarski radovi 47

45.450 Ostali završni radovi 47

51.000

TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA

52

51.102 Prodaja privrednih vozila 52

51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom 52

51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima 53

51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima 53

51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala 53

51.530 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom 53

51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom 54

51.540

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

60

51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima 67

51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama 67

51.700 Ostala trgovina na veliko 67

51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun 68

52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n. 68

52.460

Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom

68

70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina 69

70.300 Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru 97

71.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru 69

72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (software) 100

72.300 Obrada podataka 100

72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka 100

73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama 100

74.120

Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza

71

74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja 100

74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem 100

74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje 100

74.300 Tehničko ispitivanje i analiza 91

80.422 Obrazovanje odraslih, d.n. 100

85.000 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 91

Page 7: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

SPISAK FIRMI

PO ABECEDI

Br. Naziv firme Str.

1. 2M INŽINJERING d.o.o. 33

2. AALKONTI d.o.o. 66

3. ABOS d.o.o. 54

4. ACING d.o.o. 16

5. AD PROJEKT d.o.o. 72

6. ADAZAL d.o.o. 54

7. ADE 5 93

8. ADRIAPROM d.o.o. 60

9. ADS STUDIO d.o.o. 72

10. AHYDRON GRAĐENJE d.o.o. 15

11. AIDIA INŽINJERING d.o.o. 72

12. AKI d.o.o. 41

13. AKL d.o.o. 72

14. AKTER d.o.o. 41

15. ALADŽA KOMERC d.o.o. 6

16. ALBA d.o.o. 60

17. ALBA UNIPROM d.o.o. 9

18. ALBAT d.o.o. 41

19. ALBERA d.o.o. 9

20. ALIANS 3A COMPANY 33

21. ALPINE INVESTMENT 95

22. ALPRO - ALUMIL 101

23. ALPROM d.o.o. 43

24. ALTERNATIVA d.o.o. 9

25. ALUFINAL d.o.o. 7

26. ALUKOENIGSTAHL d.o.o. 67

27. ANES d.o.o. 55

28. ANS DRIVE d.o.o. 9

29. ARCH DESIGN d.o.o. 72

30. ARCHITEKTENGRUPPE S 71 d.o.o.

72

31. ARCUS AUTOMATIKA d.o.o. 28

32. ARENA RIVERNE d.o.o. 25

33. ARHAZ d.o.o. 55

34. ARHING d.o.o. 73

35. ARHITEKTONSKI FAKULTET U SARAJEVU , INSTITUT ZA ARHITEKTURU, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

73

36. ARHITEKT-PROJEKTOVANJE d.o.o.

73

37. ARHITEKT-USLUGE d.o.o. 73

38. ARMEX ARMATURE d.o.o. 55

39. ARTA d.o.o. 73

40. ART-E d.o.o. 73

41. AS-DUGA SISTEM d.o.o. 47

42. ASMT PROMET d.o.o. 61

43. ASSA d.o.o. 2

44. AVDIĆ d.o.o. 52

45. B.H. BAUUNTERNEHMUNGS d.o.o.

48

46. BAGER EXPORT-IMPORT d.o.o. 94

47. BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. 16

48. BAHEN GRADNJA d.o.o. 32

49. BALKAN COMPANY d.o.o. 21

50. BALLIAN d.o.o. 33

51. BAŠIĆ UNIVERSAL d.o.o. 74

52. BAU BETON d.o.o. 6

53. BAU&GARTEN d.o.o. 52

54. BAUFINAL d.o.o. 48

55. BAUMIT d.o.o. 55

56. BBM d.o.o. 21

57. BE&HA STAN d.o.o. 17

58. BELKOS d.o.o. 55

59. BELVE-HAN d.o.o. 41 60. BEN-BAU d.o.o. 5

61. BERSIA d.o.o. 74

62. BH LIFT d.o.o. 12

63. BH TEHNA d.o.o. 61

64. BIHEXO d.o.o. 55

65. BIHOVO d.o.o. 15

66. BIKAVAC d.o.o. 98

67. BITUMENKA d.d. 99

68. BOGER d.o.o. 48

69. BOSKRAN d.o.o. 69

70. BOSMAL d.o.o. 74

71. BOSMAN d.o.o. 22

72. BOSNAPLAST d.o.o. 2

73. BOSNA-S OIL SERVICES COMPANY d.o.o.

97

74. BRAMAC-KROVNI SISTEMI d.o.o.

53

75. BREZA DOM d.o.o. 92

76. BULJŠAĆ d.o.o. 1

77. BUTIL-PROM d.o.o. 4

78. BUTMIR d.o.o. 17

79. C&G d.o.o. 74

80. CAD PLUS d.o.o. 74

81. CANBOS d.o.o. 25

82. CARGO INTERNATIONAL d.o.o. 6

83. CARKOPRODUKT d.o.o. 12

84. CASH d.o.o. 61

85. CEDES.BA d.o.o. 74

86. CET BAH d.o.o. 17

87. CETEOR d.o.o. 75

88. CGP d.o.o. 26

89. CHENCO d.o.o. 96

90. CHEVRON AG d.o.o. 75

91. CITADELA d.o.o. 17

Page 8: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

92. CLIMA TRADE d.o.o. 33

93. COLOR PALETA d.o.o. 42

94. COMEL d.o.o. 75

95. COMMEWAY d.o.o. 61

96. CONDOR TOOLS 48

97. CONSULT ING d.o.o. 75

98. CONTI PRO d.o.o. 56

99. COSMOS 17

100. CREDIBIL COMPANY d.o.o. 61

101. CRONIX d.o.o. 3

102. ČENGA d.o.o. 98

103. ČIP - SISTEMI d.o.o. 28

104. DANFOS GmbH Predstavništvo u BiH

15

105. DEBELJAK INDUSTRIJA VIJAKA d.o.o.

61

106. DEGE d.o.o. 62

107. DEKORAD d.o.o. 48

108. DEPOLIS d.o.o. 29

109. DIMONT d.o.o. 12

110. DIODA - LEX-ELEKTRON d.o.o. 13

111. DIONIX d.o.o. 99

112. DIVECO-ENERGO d.o.o. 75

113. DIZALO d.o.o. 29

114. DIZDAREL d.o.o. 62

115. DOM SPI DD 75

116. DOMAVIJA d.o.o. 53

117. DOMES BH d.o.o. 52

118. DOMINO d.o.o. 48

119. DOMOINVEST d.o.o. 76

120. DOMOTEH d.o.o. 56

121. DOOR-DESIGN d.o.o. 76

122. DOXAT INŽINJERING d.o.o. 76

123. DUDUKIĆ d.o.o. 94

124. DULJEVIĆ d.o.o. 43

125. DVG ALM COMPANY d.o.o. 29

126. DVOKUT PRO d.o.o 76

127. DŽEKOS d.o.o. 96

128. DŽEMOTRANS d.o.o. 94

129. DŽENEMI d.o.o. 9

130. DŽEN-ING d.o.o. 17

131. DŽINDO COMPANY d.o.o. 49

132. E+E+E - ENERGY d.o.o. 44

133. EDNIL d.o.o. 62

134. EĐA d.o.o. 44

135. EG ENERGOGROUP d.o.o. 76

136. EGW d.o.o. 98

137. EKO TEH d.o.o. 49

138. EKOVENT d.o.o. 13

139. EL KIK d.o.o. 91

140. ELDING d.o.o. 45

141. ELDIS TEHNIKA d.o.o. 93

142. ELECTRA d.o.o. 76

143. ELEKTING d.o.o. 29

144. ELEKTROFORCE d.o.o. 77

145. ELEKTROKONTAKT SA d.o.o. 62

146. ELEKTRO-PRAKTIKER d.o.o. 29

147. ELEKTROUNION - ELEKTROKOVINA d.o.o.

29

148. ELGRAD d.o.o. 54

149. ELGRIV d.o.o. 97

150. ELING-S d.o.o. 34

151. ELKOMONT d.o.o. 101

152. ELMAX INŽINJERING d.o.o. 14

153. ELMONT 77

154. ELMUOM d.o.o. 34

155. ELNET d.o.o. 8

156. ELOKSIR d.o.o. 10

157. ELOX BH d.o.o. 10

158. ELSA TRADE d.o.o. 56

159. EL-TE 3 d.o.o. 77

160. ELTHING d.o.o. 77

161. ELZAS d.o.o. 77

162. EMNA d.o.o. 77

163. ENERGO DESIGN d.o.o. 78

164. ENERGOCENTAR d.o.o. 30

165. ENERGOINVEST - COMET d.d. 41

166. ENERGOINVEST - DVI d.d. 18

167. ENERGOINVEST d.d. 78

168. ENERGOINVEST SUE d.o.o. 100

169. ENERGOINVEST-TDI d.d. 14

170. ENERGOMONT - KOMERC d.o.o.

34

171. ENERGOREKORD d.o.o. 68

172. ENTERING d.o.o. 1

173. EOSPECIAL d.o.o. 62

174. EPIS MONT d.o.o. 24

175. EPTA d.o.o. 30

176. ERDGAS & INŽINJERING d.o.o. 30

177. ERGAS d.o.o. 98

178. ERING d.o.o. 45

179. ERLANG d.o.o. 30

180. ERVENA d.o.o. 56

181. ES HYDROTECHNICS d.o.o. 78

182. ESHER EZO ARHITEKT d.o.o. 78

183. ETA ENG COMPANY d.o.o. 18

184. E-TAT d.d. 11

185. ETEL-INŽINJERING d.o.o. 78

186. EURO DEMS d.o.o. 62

187. EURO M d.o.o. 63

188. EUROAL d.o.o. 3

189. EURO-ASFALT d.o.o. 96

190. EUROBIT d.o.o. 70

191. EURODIS d.o.o. 63

192. EXTREM INŽINJERING d.o.o. 78

193. FABING d.o.o. 79

194. FABRA d.o.o. 7

195. FABULAS d.o.o. 56

Page 9: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

196. FAIN INŽEINJERING d.o.o. 18

197. FALE d.o.o. 79

198. FAMOS GRADNJA d.d. 18

199. FARIDOO d.o.o. 56

200. FERBA INTERNATIONAL d.o.o. 8

201. FILLING d.o.o. 79

202. FINEPORT d.o.o. 10

203. FITUS d.o.o. 63

204. FLOORING d.o.o. 32

205. FORMA 77 d.o.o. 79

206. FORSHER EXPORT-IMPORT d.o.o.

68

207. F-PROMEX d.o.o. 34

208. GALBOLS d.o.o. 45

209. GAS-PROCESING d.o.o. 79

210. GEOLOŠKO BUŠENJE d.o.o. 94

211. GEOTEHNOS d.o.o. 95

212. GEOWILD d.o.o. 91

213. GINKO d.o.o. 100

214. GIPSAL d.o.o. 43

215. GMC - INŽENJERING d.o.o. 27

216. GOLDING d.o.o. 24

217. GP BOSNA d.d. 58

218. GP BOSNAPUTEVI d.d. 98

219. GP GRADNJA d.o.o. 18

220. GP HERCEGOVINA d.d. 19

221. GP PUT d.d. 26

222. GP ŽGP d.d. 22

223. GRADBENIK d.o.o. 24

224. GRADEN d.o.o. 34

225. GRADITELJ-OPREMA d.o.o. 67

226. GRADIZ d.o.o. 54

227. GRADNJA UNION RADOVI d.o.o. 42

228. GRAMAS d.o.o. - Stovarište građ.materijala

54

229. GRAMEL d.o.o. 34

230. GRAMER-STUP d.o.o. 6

231. GRAZANT EXPORT-IMPORT d.o.o.

45

232. GREEN PROJEKT d.o.o. 16

233. GVG INŽINJERING d.o.o. 35

234. H.M.I. INŽENJERING d.o.o. 19

235. HAEMES d.o.o. 49

236. HAKE d.o.o. 49

237. HALKOMEX d.o.o. 4

238. HANO d.o.o. 10

239. HARYSCO d.o.o. 22

240. HDI d.o.o. 3

241. HEAT & COOL d.o.o. 79

242. HELKOS BOJE I LAKOVI d.o.o. 57

243. HERCING d.o.o. 57

244. HERMI d.o.o. 63

245. HERZ d.d. 70

246. HIBOR d.o.o. 12

247. HIDROGRADNJA d.d. 93

SARAJEVO

248. HIDROMETAL d.d. 35

249. HIDROMONTAŽA d.d. 35

250. HIGHWAY CONSTRUCTION COMPANY d.o.o.

26

251. HILTI SYSTEMS d.o.o. 93

252. HIMEX-TRGOVINA d.o.o. 57

253. HING d.o.o. 35

254. HM TENAX d.o.o. 6

255. HODŽEKS d.o.o. 57

256. HOLDING PREDUZEĆE "PUTEVI BIH" d.d.

26

257. HUMAČKIĆ d.o.o. 95

258. HUMANITARNA ORGANIZACIJA "KARITAS ŠVICARSKE"

92

259. HVAC DESIGN d.o.o. 80

260. I.D.E.A. d.o.o. 80

261. ICCO - KAPA d.o.o. 35

262. ICE - NET d.o.o. 35

263. IGMAN d.o.o. 19

264. IKT d.o.o. 63

265. IN d.o.o. 27

266. INEA BH d.o.o. 80

267. INELEX d.o.o. 63

268. ING KAKTUS INŽINJERING-KONSALTING d.o.o.

43

269. ING PROJEKT MONTAŽA d.o.o. 36

270. INGFOREST d.o.o. 80

271. INGRAP d.d. 19

272. INOCSA d.o.o. 80

273. INOTEHNA d.o.o.

274. INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU GF U SARAJEVU d.d.

70

275. INSTITUT ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SARAJEVO

70

276. INSTITUT ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE

70

277. INTAS d.o.o. 25

278. INTELS d.o.o. 80

279. INTERENERGO d.o.o. 14

280. INTERGEOSS d.o.o. 3

281. INTERINVEST d.o.o. 69

282. INTERMER d.o.o. 57

283. INTERMERKUR d.o.o. 64

284. INTERMING d.o.o. 36

285. INVEL d.o.o. 64

286. IPSA-INSTITUT d.o.o. 81

287. ISKRAEMECO SARAJEVO d.o.o. 93

288. ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU - IGT

100

289. ITG d.o.o. 13

290. ITM CONTROLS d.o.o. 81

Page 10: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

291. IZINGPROM d.o.o. 81

292. IZOLATER d.o.o. 94

293. IZOOPTIK d.o.o. 36

294. JANNIK d.o.o. 53

295. JELKOMERC d.o.o. 45

296. JH d.o.o. HUMKIĆ 81

297. JONUZ COMPANY d.o.o. 92

298. JUB d.o.o. 57

299. K BIRO d.o.o. 81

300. KAMENICA-COM d.o.o. 30

301. KARBON NOVA d.o.o. 58

302. KARIĆ d.o.o. 36

303. KEMOS d.o.o. 67

304. KENDŽI d.o.o. 49

305. KERMEK BH d.o.o. 58

306. KGI-KONSTRUKT d.o.o. 81

307. KIG- KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO d.o.o.

26

308. KJKP SARAJEVO-GAS 15

309. KJKP TOPLANE-SARAJEVO 15

310. KLADNIK d.o.o. 82

311. KLESAR HADŽIĆI D.O.O. 7

312. KLESARSTVO ZAMAK d.o.o. 92

313. KLIMA - ŽUPA d.o.o. 36

314. KLIMAVENT d.d. 13

315. KLIMOTEHNA d.o.o. 64

316. KOLINVEST d.o.o. 49

317. KOLORELIKSIR d.o.o. 82

318. KOLPA LINE d.o.o. 58

319. KOMPAKT d.o.o. 36

320. KONEXPERT d.o.o. 82

321. KONKRIT d.o.o. 82

322. KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO

15

323. KOTA d.o.o. 37

324. KRIVAJA-TMK d.o.o. 101

325. KSS CORTEGA INŽINJERING d.o.o.

50

326. KURTAGIĆ-INŽINJERING d.o.o. 91

327. KV TEAM d.o.o. 14

328. LABOR d.o.o. 30

329. LAKE d.o.o. 82

330. LBM d.o.o. 50

331. LD GROUP d.o.o. 37

332. LEAF CONSULTING d.o.o. 31

333. LIBOS d.o.o. 50

334. LIBRAG d.o.o. 42

335. LIFTOVI d.o.o. 31

336. LIGHTING TECHNOLOGY d.o.o. 82

337. LIGNOPRO d.o.o. 53

338. LIGNUM d.o.o. 100

339. LIGO-ING d.o.o. 10

340. LIMAS TRADE d.o.o. 31

341. LINDAB Kft Predstavništvo u BiH 99

342. LIP-DOM d.o.o. 67

343. LUK d.o.o. 99

344. LJOLJIĆ d.o.o. 83

345. M -STEEL d.o.o. 1

346. M.D.I. d.o.o. 45

347. MAGNETIC d.o.o. 68

348. MAGROS-METAL d.o.o. 64

349. MAHER d.o.o. 46

350. MAKER ING d.o.o. 69

351. MAL d.o.o. 50

352. MANAGMENT DEVELOPMENT CONSULTING d.o.o.

71

353. MANJO d.o.o. 95

354. MARMEX d.o.o. 7

355. MASMARKT d.o.o. 67

356. MEDICO INŽINJERING d.o.o. 83

357. MEDIXON d.o.o. 5

358. MEDMARK d.o.o. 46

359. MEFA-BALKAN / EUROGRAND 37

360. MEFAS d.o.o. 50

361. MEGA CENTAR d.o.o. 64

362. MEGAKOP d.o.o. 101

363. MESSER SARAJEVO PLIN d.o.o. 2

364. METAL-EXPORT d.o.o. 99

365. METALIK d.o.o. 92

366. METALIS d.o.o. 64

367. METALKA TRADE d.o.o. 65

368. METBOJ d.o.o. 68

369. METRIK d.o.o. 46

370. MIBRAL d.o.o. 22

371. MIDDLE POINT ELECTRONIC d.o.o.

97

372. MINERSKO d.o.o. 16

373. MISSAL INŽINJERING d.o.o. 25

374. MIV-TRADE d.o.o. 65

375. MLAZ d.o.o. 37

376. MODUL-INŽINJERING d.o.o. 99

377. MONT GRADNJA d.o.o. 42

378. MONTING d.o.o. 97

379. MOS INŽINJERING d.o.o. 50

380. MOUNTAIN d.o.o. 37

381. MZT PUMPI d.o.o. 12

382. NAPREDAK-INŽINJERING d.o.o. 19

383. NARODNO GRIJANJE d.o.o. 11

384. NARODNO GRIJANJE / MINI TOPLANA d.o.o.

11

385. NEBI d.o.o. 27

386. NEDIMA d.o.o. Tarčin 11

387. NEIMAR d.o.o. 42

388. NEIMARI d.o.o. 19

389. NELMA TRADE d.o.o. 65

390. NESING d.o.o. 83

391. NEW DESIGN d.o.o. 83

392. NEW WAY d.o.o. 83

393. NEXE d.o.o. 52

394. NISKOGRADNJA d.o.o. 22

Page 11: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

395. NIVAL d.o.o. 27

396. NOBILIS d.o.o. 37

397. NORMAL ARHITEKTURA d.o.o. 83

398. NOX-BIRO d.o.o. 84

399. NUMEN d.o.o. 96

400. OBI BAU&GARTEN d.o.o. 52

401. OIKOS d.o.o. 84

402. OKI d.o.o. 20

403. OMNITECH d.o.o. 71

404. OPES d.o.o. 84

405. OSDIN d.o.o. 25

406. P.B. TRACEST d.o.o. 84

407. PANIS-KA d.o.o. 38

408. PAPILON d.o.o. 65

409. PARKET - MAXIMUM d.o.o. 46

410. PARKET PAKET d.o.o. 46

411. PARKET ŠLJIVO d.o.o. 44

412. PARTNER d.o.o. 68

413. PATERS d.o.o. 84

414. PENNY PLUS d.o.o. 31

415. PERCON d.o.o. 54

416. PET - PROM d.o.o. 38

417. PINEX CO d.o.o. 58

418. PLASTAL d.o.o. 3

419. PLASTIFAS d.o.o. 43

420. PLAVING d.o.o. 20

421. PLAVO OKO d.o.o. 58

422. PODORAD d.o.o. 38

423. POLYPLAN BH d.o.o. 84

424. POROVIĆ GROUP d.o.o. 20

425. PORR d.o.o. 20

426. POSITIVE PARTNERS d.o.o. 85

427. POWER TEAM d.o.o. 31

428. POZDER-NEKROPOLING d.o.o. 7

429. PRAXIS ENGINEERING d.o.o. 44

430. PRIMA-T-INŽINJERING d.o.o. 5

431. PRIMUS BALKAN d.o.o. 65

432. PRODIG d.o.o. 85

433. PROJEKT d.d. 85

434. PROJEKT INVEST d.o.o. 85

435. PROJEKTNI BIRO BP d.o.o. 85

436. PROKLIMA d.o.o. 85

437. PRONET d.o.o. 86

438. PROVEN d.o.o. 2

439. PROVING d.o.o. 70

440. PRUNUS d.o.o. 38

441. PUBLICUM d.o.o. 86

442. R.R.S. GRADNJA d.o.o. 22

443. RAMA-GLAS d.o.o. 4

444. RAMSEN - GRADNJA d.o.o. 44

445. RASNO-MEKA COMPANY d.o.o. 24

446. REDESIGN d.o.o. 86

447. REDING d.o.o.

448. REGIONALNI CENTAR ZA 86

STRATEŠKO PLANIRANJE I INVESTICIJE d.o.o.

449. REJTING INŽINJERING d.o.o. 46

450. REMONT PRUGA d.d. 26

451. RENING d.o.o. 47

452. REXOM d.o.o. 20

453. RICOINVEST d.o.o. 42

454. RIGIPS AUSTRIJA GESMBH - PREDSTAVNIŠTVO U SARAJEVU

65

455. ROFIX 7

456. ROLLING d.o.o. 20

457. ROLL-STAR d.o.o. 8

458. RUDIS BH d.o.o. 86

459. S.Z.HIDROSTAN d.o.o. 24

460. SA HASAN EXPORT-IMPORT d.o.o.

95

461. SABOSS d.o.o. 1

462. SAGRIT d.o.o. 47

463. SAJTING d.o.o. 86

464. SALIX d.o.o. 8

465. SAMOS d.o.o. 87

466. SANBIH COMPANY d.o.o. 58

467. SANEX d.o.o. 97

468. SANSEL d.o.o. 51

469. SAPLAST d.o.o. 3

470. SARAJ CITY d.o.o 87

471. SARAJ INŽENJERING d.o.o. 87

472. SARAJEVOPUTEVI d.d. 23

473. SARAJ-TAŠ d.o.o. 59

474. SARFO d.o.o. 71

475. SARTUS d.o.o. 69

476. SATELIT d.o.o. 28

477. SAUTEL d.o.o. 87

478. SBM d.o.o. 1

479. SB-TEHNIKA d.o.o. 8

480. SEGMENT d.o.o. 1

481. SELA d.o.o. 16

482. SELMING d.o.o. 51

483. SENIGOR d.o.o. 59

484. SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o.

24

485. SET INVEST d.o.o. 28

486. SIGENX d.o.o. 97

487. SIJA d.o.o. 87

488. SIJERČIĆ ESTRICH d.o.o. 51

489. SIKRA d.o.o. 21

490. SIMETRAL d.o.o. 38

491. SINTAL d.o.o. 38

492. SKALA d.o.o. 4

493. SKAPI d.o.o. 87

494. SMT-COMPANY d.o.o. 66

495. SOREA d.o.o. 4

496. SPOEL d.o.o. 39

497. STAMBENA ZADRUGA 96

Page 12: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

ŽELJEZNIČARA

498. STAN PRODUKT- INTERNATIONAL d.o.o.

23

499. STEFAN COMERCE d.o.o. 88

500. STEP d.d. 23

501. STILLES d.o.o 44

502. STOGAS d.o.o. 39

503. STRABAG d.o.o. 21

504. STROJAL d.o.o. 8

505. STROPING d.o.o. 47

506. STUDIO NONSTOP d.o.o. 88

507. SUBA d.o.o. 43

508. SUDEL d.o.o. 23

509. SUPER ECONOMIC GROUP d.o.o.

98

510. SVJETLICA M d.o.o. 39

511. ŠENN d.o.o. 39

512. ŠIPAD KOMERC d.d. 94

513. ŠTUKAN d.o.o. 88

514. ŠUMAPROJEKT d.d. 88

515. ŠUMENS d.o.o. 51

516. TAURUS d.o.o. 88

517. TBG EUROBETON d.o.o. 5

518. TECASI SIMRAD d.o.o. 59

519. TECHNO CONSULTING BH d.o.o.

100

520. TEHNOMOBIL d.o.o. 31

521. TEHNOPOLIS d.o.o. 39

522. TELEFONGRADNJA d.o.o. 23

523. TELENET d.o.o. 88

524. TELINVEST d.o.o. 23

525. TENEX d.o.o. 95

526. TEO d.d. 14

527. TEPI INŽINJERING d.o.o. 39

528. TERAT d.o.o. 89

529. TERMIKA d.o.o. 33

530. TERMOELEKTRO d.o.o. 32

531. TERMO-GAS d.o.o. 40

532. TERMORAD d.d. 89

533. TERMOVOD d.o.o. 66

534. TERRA BIH d.o.o. 67

535. TESTIGELEKTRO d.o.o. 32

536. TETRA CO d.o.o. 71

537. TIM lighting sistem d.o.o. 89

538. TIMBER TRADE d.o.o. 52

539. TINK d.o.o. 53

540. TINMEN d.o.o. 40

541. TIP-ELVOD d.o.o. 32

542. TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.o.o.

89

543. TKK d.o.o. 59

544. TONDACH BOSNA I HERCEGOVINA d.o.o.

59

545. TOPLOTING d.o.o. 28

546. TOPLOTNI SISTEMI d.o.o. 40

547. TRABUS d.o.o. 101

548. TRASA d.o.o. 89

549. TRGOPLASTIK d.o.o. 2

550. TRIMO BH d.o.o. 89

551. TTO d.o.o. 92

552. TVORNICA OPEKE d.o.o. 5

553. TVRĐAVA COMMERCE d.o.o. 5

554. TVRTKOVIĆ - SANITARIJE I GRIJANJE d.o.o.

90

555. TZI-INŽINJERING d.o.o. 90

556. UNIGRADNJA d.d. 21

557. UNIKLIMA d.d. 13

558. UNIMONT d.d. 32

559. UNIONINVEST d.o.o. 90

560. UNIONINVEST- IZGRADNJA OBJEKATA d.d.

9

561. UNIONINVEST PLASTIKA d.d. 2

562. UNIONINVEST-HIDROTEHNIKA d.d.

27

563. UNIONIZGRADNJA-ŠIP d.d. 90

564. UNIONŽEP d.o.o. 40

565. UNIPROMET d.d. 66

566. UNIS ENERGETIKA d.o.o. 28

567. UNIS-FABRIKA GASNIH APARATA UNIS FAGAS d.o.o.

14

568. URBANISTIČKI ZAVOD BIH d.d. 90

569. URBING d.o.o. 90

570. URSA NOVOTERM d.o.o. 59

571. VAILLANT d.o.o. 66

572. VALM d.o.o. 60

573. VARINGS d.o.o. 40

574. VD BOSNA d.d. 27

575. VEDDI INVEST d.o.o. 16

576. VELUX KROVNI PROZORI d.o.o. 60

577. VEP d.o.o. 60

578. VERTICAL d.o.o. 51

579. VIKLER PROMET d.o.o. 13

580. VINDI TIP d.o.o. 91

581. VINITEL d.o.o. 51

582. VMS GROUP d.o.o. 33

583. VOLTA d.o.o. 11 584. VRANICA d.d. 21

585. VYKON d.o.o. 40

586. W&P MILOS 6

587. WARELL d.o.o. 69

588. WASP d.o.o. 25

589. WEISHAUPT d.o.o. 53

590. WELT GRADNJA d.o.o. 52

591. WIENER BERGER INDUSTRIJA OPEKE d.o.o.

60

592. WINDOW ARCH DESIGN d.o.o. 91

593. WOLF KOMERC d.o.o. 69

594. WȔRTH BH d.o.o. 66

595. XYLON CORPORATION d.o.o. 11

596. ZAK d.o.o. 4

Page 13: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

597. ZARKA d.o.o. 91

598. ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o.

71

599. ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU SEM

47

600. ZISTEN INS d.o.o. 47

601. ZRAK d.d. 71

602. ZUKAE d.o.o. 41

603. ZZ GROS-COMP P.O. 93

604. ŽEPA INŽINJERING d.o.o. 96

605. ŽICA d.d. 12

Page 14: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

1

BULJŠAĆ d.o.o. Direktor: Šaćir Buljubašić

Adresa: Magistrala br. 18, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Šaćir Buljubašić

Tel. 235 062, 061 132 043 Fax. 235 062 Telefon kontakt osobe: 061 133 775

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1993.

SKD: 20.300 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

ENTERING d.o.o. Direktor: Hasagić Sabahudin

Adresa: Skenderija-Terezije bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hasagić Sabahudin

Tel. 061 268 584 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 20.300 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

SABOSS d.o.o. Direktor: Ismar Galijašević

Adresa: Maršala Tita br. 29/IV, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hasena Hadžić

Tel. 250 080 Fax. 250 094 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.sabos.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 20.300 Broj zaposlenih: 26

Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

SBM d.o.o. Direktor: Mirsad Šišić

Adresa: Patriotske lige br. 35, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mirsad Šišić

Tel. 061 215 503 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 20.300 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

SEGMENT d.o.o. Direktor: Amira Bošković

Adresa: Rakovička cesta br. 102, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Senad Bošković

Tel. 691 447 Fax. 691 447 Telefon kontakt osobe: 061 137 877

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 20.300 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

M -STEEL d.o.o. Direktor: Igbala Gudžević

Adresa: Put Famosa 38, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Igbala Gudžević, Fadil Ćatović

Tel. 514 056 Fax. 514 058 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.m-steel.ba Godina osnivanja:

1999.

SKD: 23.330 Broj zaposlenih: 12

Djelatnost: Hladno oblikovanje limova i pratećih elemenata i galanterije

Page 15: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

2

MESSER SARAJEVO PLIN d.o.o. Direktor: Andrej Dremelj

Adresa: Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 642 031, 645 366 Fax. 642 031 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.messer.ba Godina osnivanja:

1998.

SKD: 24.110 Broj zaposlenih: 80

Djelatnost: Snadbijevanje električnom energijom, gasom, parom i toplom vodom

ASSA d.o.o. Direktor: Muamir Sirbubalo

Adresa: Kranjčevićeva br. 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hazim Saračević

Tel. 667 220 Fax. 667 220 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.assa.lol.ba Godina osnivanja:

1998.

SKD: 25.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Proizvodnja plastičnih masa za elektriku

BOSNAPLAST d.o.o. Direktor: Huso Ćesir

Adresa: Safeta Zajke br. 61, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Huso Ćesir

Tel. 450 517 Fax. 450 517 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.bosnaplast.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 25.210 Broj zaposlenih: 45

Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo

UNIONINVEST PLASTIKA d.d. Direktor: Semir Prguda

Adresa: Semizovac bb, 71320 Vogošća Kontakt osoba: Semir Prguda

Tel. 453 562, 475 250 Fax. 435 563, 475 251 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 25.210 Broj zaposlenih: 210

Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo

PROVEN d.o.o. Direktor: JasminTerović

Adresa: Azize Šaćirbegović br. 84, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: JasminTerović

Tel. 651 407, 711 305 Fax. 718 671 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.proven.com.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 25.220 Broj zaposlenih: 34

Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo

TRGOPLASTIK d.o.o. Direktor: Asim Hadžović

Adresa: Reljevo bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Asim Hadžović

Tel. 452 406 Fax. 452 406 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 25.220 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo

Page 16: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

3

CRONIX d.o.o. Direktor: Senad Bajrović

Adresa: Humska br. 546, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Senad Bajrović

Tel. 664 200 Fax. 650 735 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 25.230 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo

EUROAL d.o.o. Direktor: Mirsad Mešić

Adresa: Kovačevac br. 14, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Mešić Jadranka

Tel. 629 494 Fax. 629 494 Telefon kontakt osobe: 061 182 771

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 25.230 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Proizvodnja PVC i aluminijske stolarije

HDI d.o.o. Direktor: Raza Bikić

Adresa: Srednje bb, 71330 Ilijaš Kontakt osoba: Haris Djana

Tel. 489 139, 061 170 391 Fax. 489 139 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.hdi-bh.com Godina osnivanja:

2007.

SKD: 25.230 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo

INTERGEOSS d.o.o. Direktor: Bahtijarević Samir

Adresa: Tvornička br. 3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ivana Ramekić

Tel. 766 210 Fax. 638 366 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.intergeoss.com Godina osnivanja:

1996.

SKD: 25.230 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Proizvodnja PVC i aluminijske stolarije za građevinarstvo

PLASTAL d.o.o. Direktor: Amir Kadić

Adresa: Dobroševićka 7a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Amir Kadić

Tel. 637 961 Fax. 637 941 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.plastal.ba Godina osnivanja:

1998.

SKD: 25.230 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo

SAPLAST d.o.o. Direktor: Senad Preljević

Adresa: Nikole Šopa 245, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Sanela Šišić

Tel. 457 744, 760 840 Fax. 760 841, 460 113 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.saplast.ba Godina osnivanja:

1997.

SKD: 25.230 Broj zaposlenih: 40

Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo

Page 17: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

4

SKALA d.o.o. Direktor: Halil Muratović

Adresa: Lješevo br. 281, 71380 Ilijaš Kontakt osoba: Halil Muratović

Tel. 401 770 Fax. 401 881 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.skaladoo.5u.com Godina osnivanja:

2000.

SKD: 25.230 Broj zaposlenih: 13

Djelatnost: Proizvodnja aluminijske i PVC bravarije

HALKOMEX d.o.o. Direktor: Nihad Halilbegović

Adresa: Put Famosa br. 38, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Nihad Halilbegović

Tel. 061 470 538 Fax. 511 470 Telefon kontakt osobe: 061 899 214

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1975.

SKD: 25.240 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo

SOREA d.o.o. Direktor: Samra Kučuk

Adresa: Avde Jabučice br. 29, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Osman Kučuk

Tel. 497 448, 222 391 Fax. 222 391 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.sorea.ba Godina osnivanja:

2006.

SKD: 25.240 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo

ZAK d.o.o. Direktor: Adem Zajko

Adresa: Paromlinska 25/8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Adem Zajko

Tel. 210 585, 526 072 Fax. 526 072 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.zaksarajevo.com Godina osnivanja:

1996.

SKD: 25.240 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Proizvodi od plastičnih masa za građevinarstvo

BUTIL-PROM d.o.o. Direktor: Srpko Plakalović

Adresa: Tvornička br. 20, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Srpko Plakalović

Tel. 637 421 Fax. 637 421 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 26.120 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

RAMA-GLAS d.o.o. Direktor: Jasmin Avdagić,

Adresa: Kolodvorska br. 12/b, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Jasmin Avdagić, Dinka Delić

Tel. 727 310 Fax. 727 311 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.rama-glas.com Godina osnivanja:

1996.

SKD: 26.120 Broj zaposlenih: 101

Djelatnost: Oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja raljenog i termoizolacionog stakla

Page 18: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

5

TVORNICA OPEKE d.o.o. Direktor: Adnan Aganović

Adresa: Rajlovačka cesta br. 194, 71210 Sarajevo Kontakt osoba: Aida Ovčina

Tel. 772 680 Fax. 772 681 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.nexe.hr Godina osnivanja:

2005.

SKD: 26.400 Broj zaposlenih: 76

Djelatnost: Proizvodnja cigle i crijepa

BEN-BAU d.o.o. Direktor: Mervan Grbović

Adresa: Vlakovo br. 310, 71215 Ilidža Kontakt osoba: Mervan Grbović

Tel. 061 266 944 Fax. 623 944 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.bhizlog.com Godina osnivanja:

2001.

SKD: 26.610 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Proizvodnja i ugradnja betonske galanterije

MEDIXON d.o.o. Direktor: Šepo Ismet

Adresa: Put Famosa br. 38, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Šepo Ismet

Tel. 511 266, 511 263 Fax. 511 266 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 26.610 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

PRIMA-T-INŽINJERING d.o.o. Direktor: Goran Todić

Adresa: Ibrahima Ljubovića br. 55, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Goran Todić

Tel. 623 388 Fax. 623 388 Telefon kontakt osobe: 061 500 682

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 26.610 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

TBG EUROBETON d.o.o. Direktor: Željko Ćurćić

Adresa: Doglodi bb, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Slađana Bajkuša

Tel. 764 860 Fax. 764 861 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 26.610 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Transport betona

TVRĐAVA COMMERCE d.o.o. Direktor: Adil Kubat

Adresa: Moševićka br. 159, 71380 Ilijaš Kontakt osoba: Adil Kubat

Tel. 401 569 Fax. 401 569 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 26.610 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Page 19: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

6

BAU BETON d.o.o. Direktor: Esad Omerbašić

Adresa: Doglodi bb, 71210 Ilidža Kontakt osoba:

Tel. 638 109, 638 110 Fax. 638 020 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 26.630 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Proizvodnja i isporuka betona

CARGO INTERNATIONAL d.o.o. Direktor: Kirlić Arijana

Adresa: Dobroševići br. 12-14, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Kirlić Arijana

Tel. 212 104, 620 222 Fax. 212 104 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.cargobeton.co.ba Godina osnivanja:

1998.

SKD: 26.630 Broj zaposlenih: 18

Djelatnost: Proizvodnja gotovog betona, trgovina i transport

W&P MILOS Direktor: Hubert Cicerbaher

Adresa: Rudnik br. 121, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Merima Ljubas, Luka Ilak

Tel. 770 550 Fax. 770 555 Telefon kontakt osobe: 061 890 381

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.wpmilos.ba Godina osnivanja:

2007.

SKD: 26.640 Broj zaposlenih: 14

Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

ALADŽA KOMERC d.o.o. Direktor: Amela Durmišević

Adresa: Juraja Najhorta br. 15, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mirsada Drljević

Tel. 234 443, 463 300 Fax. 234 443 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 26.700 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Prerada i ugradnja mermera i granita

GRAMER-STUP d.o.o. Direktor: Sadiković Muharem

Adresa: Džemala Bijedića br. 251, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sadiković Muharem

Tel. 061 131 812 Fax. 457 639 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 26.700 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Ugradnja i obrada kamena

HM TENAX d.o.o. Direktor: Hodžić Mirsad

Adresa: Vlakovo br. 158, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Hodžić Mirsad

Tel. 636 440, 762 640 Fax. 762 641 Telefon kontakt osobe: 061 130 724

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 26.700 Broj zaposlenih: 18

Djelatnost: Ugradnja i obrada kamena/ unutrašnja i spoljna trgovina i usluge

Page 20: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

7

KLESAR HADŽIĆI D.O.O. Direktor: Krčalo Elbedina

Adresa: Brezanička br. 43, 71240 Hadžići Kontakt osoba: Krčalo Elbedina

Tel. 420 303 Fax. 420 303 Telefon kontakt osobe: 061 107 823

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 26.700 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Sječenje, oblikovanje i obrada kamena

MARMEX d.o.o. Direktor: Katica Senad

Adresa: Vlakovo br. 302, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Katica Senad

Tel. 764 030 Fax. 764 031 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.marmex.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 26.700 Broj zaposlenih: 100

Djelatnost: Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

POZDER-NEKROPOLING d.o.o. Direktor: Ramo Pozder

Adresa: Jukićeva br. 61, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ramo Pozder

Tel. 444 588 Fax. 444 588 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.pozder.net Godina osnivanja:

2000.

SKD: 26.700 Broj zaposlenih: 19

Djelatnost: Obrada kamena, promet i usluge

FABRA d.o.o. Direktor: Jaganjac Safet

Adresa: Adema Buće br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Pehilj Amir

Tel. 674 203 Fax. 674 203 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 26.810 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Konfencioniranje brusnog materijala

ROFIX Direktor: Damir Petninić

Adresa: Stupska bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Namik Musić

Tel.762 095 Fax. 638 574 Telefon kontakt osobe: 062 330 905

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 26.820 Broj zaposlenih: 50

Djelatnost: Ostali nemetalni mineralni proizvodi

ALUFINAL d.o.o. Direktor: Zahir Zukić

Adresa: Trešnje br. 7, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Zahir Zukić

Tel. 776 940 Fax. 776 942 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 28.110 Broj zaposlenih: 20

Djelatnost: Proizvodnja aluminijske bravarije i protupožarnih vrata

Page 21: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

8

ELNET d.o.o. Direktor: Mališević Elmedin

Adresa: Srednje bb, 71380 Ilijaš Kontakt osoba: Mališević Elmedin

Tel. 061 500 099 Fax. 489 157 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 28.110 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije

FERBA INTERNATIONAL d.o.o. Direktor: Ferid Bajrović

Adresa: Kolodvorska 11, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Dženita Bijelonja

Tel. 660 962 Fax. 660 963 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 28.110 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

ROLL-STAR d.o.o. Direktor: Armin Žutić

Adresa: Antuna Hangija br. 120, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Armin Žutić

Tel. 203 324 Fax. 203 324 Telefon kontakt osobe: 061 241 888

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 28.110 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije

SALIX d.o.o. Direktor: Amel Jadalek

Adresa: Hadžići PC Zujevina bb, 71240 Hadžići Kontakt osoba: Amel Jadalek

Tel. 418 906, 422 966 Fax. 422 966 Telefon kontakt osobe: 061 214 637

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 28.110 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije

SB-TEHNIKA d.o.o. Direktor: Sabit Beširović

Adresa: Igmanska bb, 71320 Vogošća Kontakt osoba: Ruzmira Numić

Tel. 424 665 Fax. 424 665 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 28.110 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

STROJAL d.o.o. Direktor: Ćamil Alić

Adresa: Put Famosa br. 38, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Ćamil Alić

Tel. 515 810 Fax. 515 810 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 28.110 Broj zaposlenih: 41

Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja i alata

Page 22: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

9

UNIONINVEST- IZGRADNJA OBJEKATA d.d. Direktor: Ibrahim Jusufranić

Adresa: Zmaja od Bosne 13, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hamdija Zvrko

Tel. 650 227 Fax. 650 307 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1973.

SKD: 28.110 Broj zaposlenih: 23

Djelatnost: Montažni objekti, skladišta, kontejneri;nadstrešnice, hale, antenski stubovi, crna i aluminijska bravarija; čelična zaštitna odbojna ograda za puteve; oblaganje i krovopokrivački radovi na objektima; hladno oblikovanje materijala

ALBA UNIPROM d.o.o. Direktor: Muhamed Obhodžaš

Adresa: Dobroševićka do broja 7, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Muhamed Obhodžaš

Tel. 626 326 Fax. 626 298 Telefon kontakt osobe: 061 132 049

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 13

Djelatnost: Prerada drveta: krovna konstrukcija-grede; Trgovina na veliko drvetom

ALBERA d.o.o. Direktor: Reuf Smajlović

Adresa: Put Famosa 38, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Reuf Smajlović

Tel. 511 876 Fax. 515 502 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1990.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 27

Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi; Metalne konstrukcije, metalna stolarija; Limarija-montaža

ALTERNATIVA d.o.o. Direktor: Salih Lemeš

Adresa: Put Famosa 38, 71212 Hrasnica Kontakt osoba: Salih Lemeš

Tel. 514 931 Fax. 541 932 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.alternativa.ba Godina osnivanja:

1997.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 45

Djelatnost: Proizvodnja i prodaja krovnih i fasadnih limova i termoizolacionih panela

ANS DRIVE d.o.o. Direktor: Alija Gadžo

Adresa: Butmirska cesta 24, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Kenan Gadžo

Tel. 777 770 Fax. 627 690 Telefon kontakt osobe: 061 143 536

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 200

Djelatnost: Proizvodnja metalne građevinske stolarije

DŽENEMI d.o.o. Direktor: Samir Sitnić,

Adresa: Mratnjevače 2, 71215 Blažuj Kontakt osoba: Samir Sitnić

Tel. 762 915 Fax. 762 916 Telefon kontakt osobe: 061 263 263

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.dzenemi.com Godina osnivanja:

1997.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 26

Djelatnost: Metalne kontrukcije, metalna stolarija

Page 23: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

10

ELOKSIR d.o.o. Direktor: Amila Ćutuk

Adresa: Ferde Hauptmana br. 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nazif Ćutuk

Tel. 061 183 579 Fax. 666 994 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Proizvodnja kovane, crne bravarije

ELOX BH d.o.o. Direktor: Mulaosmanović Hamid

Adresa: Put famosa br. 38, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Ćemo Senad

Tel. 513 860 Fax. 510 619 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 20

Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

FINEPORT d.o.o. Direktor: Muris Kupusović

Adresa: Mehmedagina br. 28, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Muris Kupusović

Tel. 537 281 Fax. 537 281 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije

HANO d.o.o. Direktor: Hasanbegović Nahid

Adresa: Kolodvorska br. 12/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Avdić Razija

Tel. 727 333 Fax. 727 312 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.hano-bih.com Godina osnivanja:

1998.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 91

Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije, metalne stolarije, al fasade, bravarija

INOTEHNA d.o.o. Direktor: Držac Branko

Adresa: Tvornička br. 3, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Cokoja Ćerim

Tel. 767 171, 767 170 Fax. 767 171 Telefon kontakt osobe: 061 207 501

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.inotehna.ba Godina osnivanja:

2000.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 9

Djelatnost: Proizvodnja i montaža automackih vrata

LIGO-ING d.o.o. Direktor: Adem Ligata

Adresa: Briješće brdo br. 107, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Adem Ligata

Tel. 672 254, 061 205 107 Fax. 672 254 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Završni građevinski radovi

Page 24: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

11

NEDIMA d.o.o. Tarčin Direktor: Muharem Mehremić

Adresa: Duranovići 15, 71240 Tarčin Kontakt osoba:

Tel. 419 010 Fax. 418 234 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi

VOLTA d.o.o. Direktor: Sead Nikšić

Adresa: Mustajpašin mejdan 15, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sead Nikšić

Tel. 446 540 Fax. 446 540 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1979.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi

XYLON CORPORATION d.o.o. Direktor: Amer Šabić

Adresa: Podlugovi bb, 71380 Podlugovi Kontakt osoba: Amer Šabić

Tel. 401 001 Fax. 401 002 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.xyloncorp.com Godina osnivanja:

1999.

SKD: 28.120 Broj zaposlenih: 60

Djelatnost: Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, masivni-hrastovi podovi

NARODNO GRIJANJE d.o.o. Direktor: Besim Grozdanić

Adresa: 6. Marta bb/Remontni zavod, 71240 Hadžići Kontakt osoba: Besim Grozdanić

Tel. 763 900 Fax. 422 162 Telefon kontakt osobe: 066 266 244

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: www.narodnogrijanje.com Godina osnivanja:

1996.

SKD: 28.220 Broj zaposlenih: 25

Djelatnost: Proizvodnja i montaža mini toplana na bio masu

NARODNO GRIJANJE / MINI TOPLANA d.o.o. Direktor: Enisa Grozdanić

Adresa: 6. Marta bb/Remontni zavod, 71240 Hadžići Kontakt osoba: Enisa Grozdanić

Tel. 763 901 Fax. 763 901 Telefon kontakt osobe: 061 106 846

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: www.narodnogrijanje.com Godina osnivanja:

1996.

SKD: 28.220 Broj zaposlenih: 25

Djelatnost: Proizvodnja i montaža mini toplana na bio masu

E-TAT d.d. Direktor: Nijaz Ćustović

Adresa: Tvornička br. 3, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Nijaz Ćustović

Tel. 234 745, 234 755 Fax. 234 745 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.tat.ba Godina osnivanja:

1968.

SKD: 28.300 Broj zaposlenih:

Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja/procesna oprema

Page 25: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

12

CARKOPRODUKT d.o.o. Direktor: Esad Hadžić

Adresa: Aleja Bosne Srebrene 129, 71210 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 468 988 Fax. 468 988 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 28.620 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Proizvodnja alata za obradu drveta

ŽICA d.d. Direktor: Hrusto Tupeković

Adresa: Džemala Bijedića 160, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hrusto Tupeković

Tel. 775 100 Fax. 461 905 Telefon kontakt osobe: 033 461 905

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.zica.ba Godina osnivanja:

1950.

SKD: 28.730 Broj zaposlenih: 250

Djelatnost: Proizvodnja iz oblasti metalne industrije - žica svih profila

MZT PUMPI d.o.o. Direktor: Zehra Obarčanin

Adresa: Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Adnan Kreso

Tel. 703 683 Fax. 703 683 Telefon kontakt osobe: 061 352 786

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.pumpi.com.mk Godina osnivanja:

2007.

SKD: 29.120 Broj zaposlenih: 14

Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja

HIBOR d.o.o. Direktor: Dejan Martić

Adresa: Kolodvorska br. 10, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Dejan Martić

Tel. 611 094 Fax. 710 340 Telefon kontakt osobe: 061 483 082

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.boschrexroth.de Godina osnivanja:

2004.

SKD: 29.130 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Proizvodnja dijelova za mašine i uređaje / Hidrotehnika

BH LIFT d.o.o. Direktor: Sead Dupovac

Adresa: 6. marta bb, 71240 Hadžići Kontakt osoba: Sead Dupovac

Tel. 061 192 098 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: www.bhlift.ba Godina osnivanja:

2002.

SKD: 29.220 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja

DIMONT d.o.o. Direktor: Mihajlo Čizmić

Adresa: Milana Preloga br. 9, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Balhodžić Vernes

Tel. 716 250 Fax. 716 251 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.dimont.co.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 29.220 Broj zaposlenih: 14

Djelatnost: Instalacioni radovi

Page 26: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

13

EKOVENT d.o.o. Direktor: Emir Kapidžić

Adresa: Tvornička 3, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Emir Kapidžić

Tel. 624-914, 061-147-045 Fax. 624-914 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.ekovent.com.ba Godina osnivanja:

1998.

SKD: 29.230 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Proizvodnja ventilatora i silosa

KLIMAVENT d.d. Direktor: Hedija Čaušević

Adresa: Hadžići br.2,Mostarsko raskršće bb,71240 Hadžići

Kontakt osoba: Hedija Čaušević

Tel. 639 320 Fax. 639 319 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 29.230 Broj zaposlenih: 53

Djelatnost: Instalacioni radovi

UNIKLIMA d.d. Direktor: Dijana Kozadra

Adresa: Džemala Bijedića 129, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nermin Osmanović

Tel. 456 166 Fax. 663 528 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected], [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.hidria.com Godina osnivanja:

1974.

SKD: 29.230 Broj zaposlenih: 97

Djelatnost: Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

VIKLER PROMET d.o.o. Direktor: Hilmija Nalović

Adresa: Francuske revolucije br. 57, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hilmija Nalović

Tel. 513 019 Fax. 513 019 Telefon kontakt osobe: 061 205 647

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1991.

SKD: 31.100 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Viklovanje i remont motora i elektroaparata

ITG d.o.o. Direktor: Tomislav Grizelj

Adresa: Hifzi Bjelavca br. 3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Krumić Nina

Tel. 468 267 Fax. 468 269 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.itgkotao.com Godina osnivanja:

1997.

SKD: 31.110 Broj zaposlenih: 16

Djelatnost: Proizvodnja termo-energetske opreme

DIODA - LEX-ELEKTRON d.o.o. Direktor: Jusuf Mujkić

Adresa: Hamdije Čemerlića 37/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 544 080 Fax. 461 358 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1991.

SKD: 31.200 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Metalne konstrukcije i metalna stolarija / elektr. i mjerna oprema

Page 27: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

14

ENERGOINVEST-TDI d.d. Direktor: Sead Kečo

Adresa: Džemala Bijedića br. 164, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sead Kečo

Tel. 541 295 Fax. 468 475 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.energoinvest-tds.com Godina osnivanja:

1953.

SKD: 31.200 Broj zaposlenih: 223

Djelatnost: Proizvodnja dalekovodnih stubova

TEO d.d. Direktor: Miroslav Janjić

Adresa: Binježevo bb, 71240 Blažuj Kontakt osoba:

Tel. 629 114, 629 115 Fax. 629 119 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.teo-sarajevo.com Godina osnivanja:

1977.

SKD: 31.200 Broj zaposlenih: 60

Djelatnost: Proizvodnja i promet električne i optičke opreme

ELMAX INŽINJERING d.o.o. Direktor: Mehmed Karadža

Adresa: S.B.Bašagića br. 69/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mehmed Karadža

Tel. 441 999 Fax. 441 933 Telefon kontakt osobe: 061 836 915

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1986.

SKD: 31.500 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Proizvodnja i projektovanje svjetlećih reklama

KV TEAM d.o.o. Direktor: Kenan Lipa

Adresa: Pavla Lukača 5, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Kenan Lipa

Tel. 061 170 461, 614 333 Fax. 614 333 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 32.000 Broj zaposlenih: 20

Djelatnost: Proizvodnja električne i optičke opreme

UNIS-FABRIKA GASNIH APARATA UNIS FAGAS d.o.o. Direktor: Sead Gradaščević

Adresa: Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 235 395 Fax. 235 397 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.fagas.com.ba Godina osnivanja:

1997.

SKD: 33.200 Broj zaposlenih: 28

Djelatnost: Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje za upravljanje, osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu

INTERENERGO d.o.o. Direktor: Midhat Hadžijusufović

Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Midhat Hadžijusufović

Tel. 296 613 Fax. 296 559 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.poteza.si Godina osnivanja:

2007.

SKD: 40.130 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Trgovina električnom energijom, investiranje u energetske objekte

Page 28: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

15

KJKP SARAJEVO-GAS Direktor: Selmanović Salih

Adresa: Muhameda ef. Pandže br. 4, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 445 120 Fax. 445 525 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.sarajevogas.ba Godina osnivanja:

1975.

SKD: 40.200 Broj zaposlenih: 214

Djelatnost: Distribucija gasa

DANFOS GmbH Predstavništvo u BiH Direktor: Samir Džomba

Adresa: ĆamilaSijarića 45, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Samir Džomba

Tel. 211 230 Fax. 211 230 Telefon kontakt osobe:

E-mail: samir.d[email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: http://grijanje.danfoss.com Godina osnivanja:

2006.

SKD: 40.300 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Proizvodnja toplotnih kotlova i infragasnih grijalica

KJKP TOPLANE-SARAJEVO Direktor: Suad Zeljković

Adresa: Semira Frašte 22, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 450-047 Fax. 450-527 Telefon kontakt osobe:

E-mail: topl[email protected] ; [email protected]; [email protected]

E-mail kontakt osobe:

Web: www.toplane-sa.co.ba Godina osnivanja:

1977.

SKD: 40.300 Broj zaposlenih: 355

Djelatnost: Snadbjevanje parom i toplom vodom

AHYDRON GRAĐENJE d.o.o. Direktor: Zijad Dučić

Adresa: Doglodi bb, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Jasmina Hodžić

Tel. 638 109, 638 110 Fax. 638 111, 638 020 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1991.

SKD: 45.000 Broj zaposlenih: 60

Djelatnost: Društvo za građevinsko zanatske djelatnosti

BIHOVO d.o.o. Direktor: Safet Busuladžić

Adresa: Bosanska br. 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Safet Busuladžić

Tel. 466 258, 061 106 585 Fax. 466 256 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.000 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Građevinarstvo

KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO Direktor: Fadila Kulovac-Avdić

Adresa: Azize Šaćirbegović 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Fadila Kulovac Avdić

Tel. 657 109 Fax. 644 463 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1949.

SKD: 45.100 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Specijalni građevinski radovi

Page 29: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

16

SELA d.o.o. Direktor: Sead Tutić

Adresa: Šefika Durića br. 4, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 776 897 Fax. 776 898 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.100 Broj zaposlenih: 55

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu

MINERSKO d.o.o. Direktor: Božić Dragica

Adresa: Nedima Filipovića br. 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Božić Dragica

Tel. 650 421 Fax. 651 587 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.minersko.com Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.120 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Bušenje i miniranje u građevinarstvu i rudarstvu

VEDDI INVEST d.o.o. Direktor: Avdo Bostandžija

Adresa: Orahovička br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Avdo Bostandžija

Tel. 659 588 Fax. 659 588 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.200 Broj zaposlenih: 9

Djelatnost: Visokogradnja / Niskogradnja

GREEN PROJEKT d.o.o. Direktor: Fadil Budnjo

Adresa: Ustanička bb, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Fadil Budnjo

Tel. 639 701 Fax. 639 701 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 45.210 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Adaptacija

ACING d.o.o. Direktor: Raifa Turko

Adresa: Azize Šaćirbegović br. 112, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Raifa Turko

Tel. 712 155 Fax. 712 156 Telefon kontakt osobe: 061 183 784

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Visokogradnja

BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. Direktor: Kemo Mangafić

Adresa: Igmanska bb, 71320 Vogošća Kontakt osoba: Kemo Mangafić

Tel. 432 632 Fax. 432 611 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1974.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 48

Djelatnost: Visokogradnja

Page 30: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

17

BE&HA STAN d.o.o. Direktor: Besim Duljević

Adresa: Vreoca br. 59, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Sanin Dautbegović

Tel. 763 125 Fax. 763 126 Telefon kontakt osobe: 066 614 182, 061 320 195

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Izgradnja poslovnih i privatnih zgrada

BUTMIR d.o.o. Direktor: Abdulah Potogija

Adresa: Butmirska cesta br. 45, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Abdulah Potogija, Azra Bajraktarević

Tel. 774 150, 774 153 Fax. 774 158 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected], [email protected] [email protected]

E-mail kontakt osobe:

Web: www.butmir.com Godina osnivanja:

1990.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 164

Djelatnost: Visokogradnja

CET BAH d.o.o. Direktor: Zijad Ćosić

Adresa: Trg Heroja 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zijad Ćosić

Tel. 710 310 Fax. 710 312 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1991.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 58

Djelatnost: Visokogradnja

CITADELA d.o.o. Direktor: Hamed Ademović

Adresa: Azize Šaćirbegović bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hamed Ademović

Tel. 614 106 Fax. 614 106 Telefon kontakt osobe: 061 130 433

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Visokogradnja i inžinjering

COSMOS Direktor: Muhidin Zelić

Adresa: Lužansko polje 7, 71210 Ilidža Kontakt osoba:

Tel. 776 950 Fax. 776 960 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.cosmos.ba Godina osnivanja:

1990.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 36

Djelatnost: Proizvodnja i prodaja građevinskog materijala, viskogradnja, ferabeton, krovna izolacija

DŽEN-ING d.o.o. Direktor: Sadiković Refik

Adresa: Igmanska cesta br. 17, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Sadiković Refik

Tel. 512 882 Fax. 512 882 Telefon kontakt osobe: 061 565 256

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Visokogradnja

Page 31: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

18

ENERGOINVEST - DVI d.d. Direktor: Edin Delalić

Adresa: Zujevinska 6, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Edin Delalić

Tel. 761 385 Fax. 636 168 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 91

Djelatnost: Niskogradnja

ETA ENG COMPANY d.o.o. Direktor: Tarakčija Esad

Adresa: Pavla Lukača br. 16/b, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Tarakčija Esad

Tel. 654 666 Fax. 651 019 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Visokogradnja

FAIN INŽEINJERING d.o.o. Direktor: Muhidin Behlulović

Adresa: Behdžeta Mutevelića 2b, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nermina Spasojević

Tel. 440 879 Fax. 444 424 Telefon kontakt osobe:

E-mail: faind[email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.fain.com.ba Godina osnivanja:

1999.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 43

Djelatnost: Visokogradnja

FAMOS GRADNJA d.d. Direktor: Enver Muharemović

Adresa: 6.apr.03, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Jasmina Jahić

Tel. 514 001, 512 554 Fax. 514 001 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 20

Djelatnost: Visokogradnja

GP BOSNA d.d. Direktor: Uglješa Kisić

Adresa: Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Jadranka Turbić

Tel. 206 524, 209 770, 440 611, 664 093 Fax. 206 523, 216 786

Telefon kontakt osobe: 440 610

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.gpbosna.ba Godina osnivanja:

1947.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 339

Djelatnost: Visokogradnja

GP GRADNJA d.o.o. Direktor: Šahman Dževad

Adresa: Ferde Hauptmana bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Šahman Dževad

Tel. 660 773 Fax. 660 773 Telefon kontakt osobe: 061 486 966

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 30

Djelatnost: Visokogradnja

Page 32: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

19

GP HERCEGOVINA d.d. Direktor: Vlado Zubac

Adresa: Hamdije Čemerlića 37, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: 661 028

Tel. 661 028 Fax. 661 802 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1946.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 38

Djelatnost: Visokogradnja

H.M.I. INŽENJERING d.o.o. Direktor: Goran Dizdar

Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 12a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 772 490 Fax. 772 499 Telefon kontakt osobe: 772 499, 061 130 595

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1994.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 64

Djelatnost: Visokogradnja

IGMAN d.o.o. Direktor: Šemso Imamović

Adresa: Butmirska cesta br. 45, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Šemso Imamović

Tel. 629 180, 622 853 Fax. 622 853 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 138

Djelatnost: Visokogradnja

INGRAP d.d. Direktor: Eniz Skejić

Adresa: Hadželi 118, 71240 Hadžići Kontakt osoba: Eniz Skejić

Tel. 420 157, 420 137, 420 126 Fax. 420 127 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1963.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 71

Djelatnost: Visokogradnja

NAPREDAK-INŽINJERING d.o.o. Direktor: Ibro Hodžić

Adresa: Malta br. 23/d, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ibro Hodžić

Tel. 523 205 Fax. 523 205 Telefon kontakt osobe: 061 139 388

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1990.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Visokogradnja

NEIMARI d.o.o. Direktor: Djedović Adisa

Adresa: Pijačna br. 70, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Ramiz Mulaomerović

Tel. 661 822, 626 204 Fax. 661 822, 626 204 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.neimari.ba Godina osnivanja:

1995.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 56

Djelatnost: Visokogradnja

Page 33: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

20

OKI d.o.o. Direktor: Edhem Okerić

Adresa: Radenka Abazovića 18, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 711 700 Fax. 711 725 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.OKISarajevo.ba Godina osnivanja:

1990.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 160

Djelatnost: Visokogradnja

PLAVING d.o.o. Direktor: Fazlija Lalić

Adresa: Jahijela Fincija br. 16, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Fazlija Lalić

Tel. 629 918 Fax. 629 918 Telefon kontakt osobe: 061 157 772

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1995.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Projektovanje i izgradnja u visokogradnji

POROVIĆ GROUP d.o.o. Direktor: Saudin Porović

Adresa: Olovska 38, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mersad Porović

Tel. 663 613 Fax. 663 613 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected], [email protected]

Web: www.porovic.ba Godina osnivanja:

2004.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 19

Djelatnost: Visokogradnja

PORR d.o.o. Direktor: Mirsad Solak

Adresa: Hamdije Čemerlića 2/XV, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Emina Džanko

Tel. 611 210 Fax. 659 858 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.porr.ba Godina osnivanja:

2005.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Visokogradnja

REXOM d.o.o. Direktor: Avdo Drkić

Adresa: Hifzi Bjelavca br. 5, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Avdo Drkić

Tel. 469 054 Fax. 469 054 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 16

Djelatnost: Visokogradnja

ROLLING d.o.o. Direktor: Hamdo Hasanović

Adresa: Alipašina 11, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 259 140 Fax. 259 141 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.rolling.ba Godina osnivanja:

1992.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 23

Djelatnost: Visokogradnja

Page 34: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

21

SIKRA d.o.o. Direktor: Nedim Stambol

Adresa: Kalemova br. 40, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 211 118 Fax. 211 118 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1995.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Visokogradnja

STRABAG d.o.o. Direktor: Edin Zekić

Adresa: Hamdije Čemerlića 2/14, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 703 840 Fax. 659 036 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.strabag.com Godina osnivanja:

1999.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Visokogradnja

UNIGRADNJA d.d. Direktor: Vehid Adilović

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 10, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Jasmina Kurto

Tel. 253 300 Fax. 212 827 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.unigradnja.com.ba Godina osnivanja:

1973.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 270

Djelatnost: Visokogradnja

VRANICA d.d. Direktor: Naser Daca

Adresa: Antuna Branka Šimića 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 715 220 Fax. 715 221 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.vranica.com.ba Godina osnivanja:

1948.

SKD: 45.211 Broj zaposlenih: 550

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

BALKAN COMPANY d.o.o. Direktor: Sefedin Hasanović

Adresa: Barska do br. 45, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Sefedin Hasanović

Tel. 638 113 Fax. 638 113 Telefon kontakt osobe: 061 378 229

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Niskogradnja

BBM d.o.o. Direktor: Sead Operta

Adresa: Branislava Đurđeva br. 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Lutvija Softić

Tel. 563 050 Fax. 563 051 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 423

Djelatnost: Niskogradnja

Page 35: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

22

BOSMAN d.o.o. Direktor: Sunija Jahić

Adresa: Rakovička cesta br. 18, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Alihodžić Mevludin

Tel. 762 061 Fax. 762 061 Telefon kontakt osobe: 061 145 541

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.bosman.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 50

Djelatnost: Niskogradnja

GP ŽGP d.d. Direktor: Šahzudin Jahaefendić

Adresa: Dolina 11, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 664 285, 664 595 Fax. 205 826 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1947.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 394

Djelatnost: Visokogradnja/Niskogradnja

HARYSCO d.o.o. Direktor: Zećo Mujo

Adresa: Bihaćka br. 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zećo Nermina

Tel. 652 363 Fax. 461 855 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1994.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 34

Djelatnost: Niskogradnja

MIBRAL d.o.o. Direktor: Bralović Milan

Adresa: Srebrenička br. 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Vujkovac Nada

Tel. 656 680, 651 604 Fax. 656 680 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 48

Djelatnost: Niskogradnja

NISKOGRADNJA d.o.o. Direktor: Nusuf Grebović

Adresa: Halida Kajtaza br. 11, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nusuf Grebović

Tel. 200 517 Fax. 200 517 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1957.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 12

Djelatnost: Niskogradnja

R.R.S. GRADNJA d.o.o. Direktor: Ramiz Dervišević

Adresa: Ferde Hauptmana br. 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 652 436 Fax. 652 435 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 40

Djelatnost: Niskogradnja

Page 36: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

23

SARAJEVOPUTEVI d.d. Direktor: Dragan Trebović

Adresa: Mustajbega Fadilpašića 17, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nataša Fazlić

Tel. 667 499 Fax. 667 500 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 123

Djelatnost: Niskogradnja

STAN PRODUKT- INTERNATIONAL d.o.o. Direktor: Zeynel Turkouglu

Adresa: Azize Šaćirbegović br. 128, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Midhat Hinić

Tel. 617 757 Fax. 642 871 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Niskogradnja

STEP d.d. Direktor: Midhat Hajrić

Adresa: Halilovići 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 776 850 Fax. 542 377 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 135

Djelatnost: Niskogradnja

SUDEL d.o.o. Direktor: Kenan Fazlić

Adresa: Zdenka Markulja br. 12, 71210 Ilidža Kontakt osoba:

Tel. 622 741 Fax. 622 741 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Niskogradnja

TELEFONGRADNJA d.o.o. Direktor: Mirza Čelik

Adresa: Rizaha Štetića 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 664 522 Fax. 667 599 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 30

Djelatnost: Niskogradnja

TELINVEST d.o.o. Direktor: Suvad Hasanbegović

Adresa: Omladinskih radnih brigada br. 3, 71000 Sarajevo

Kontakt osoba: Suvad Hasanbegović

Tel. 471 390 Fax. 471 390 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.telinvest.ba Godina osnivanja:

1993.

SKD: 45.212 Broj zaposlenih: 22

Djelatnost: Niskogradnja

Page 37: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

24

EPIS MONT d.o.o. Direktor: Pršeš Nusret

Adresa: Esada Pašalića br. 10, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hota Ismet

Tel. 458 196 Fax. 458 196 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.213 Broj zaposlenih: 21

Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova

GOLDING d.o.o. Direktor: Suljević Munib

Adresa: Topal Osman Paše br. 19, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Suljević Munib

Tel. 650 263 Fax. 650 263 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: www.golding.com Godina osnivanja:

2006.

SKD: 45.213 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova

GRADBENIK d.o.o. Direktor: Štrafela Andrej

Adresa: Ferde Hauptmana br. 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Štrafela Andrej

Tel. 710 785, 710786 Fax. 710 786 Telefon kontakt osobe: 061 130 522

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.213 Broj zaposlenih: 12

Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova

RASNO-MEKA COMPANY d.o.o. Direktor: Faruk Hasanović

Adresa: Glasnička br. 15, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Esad Hasanović

Tel. 610 940 Fax. 610 940 Telefon kontakt osobe: 061 597 722

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 45.213 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova

S.Z.HIDROSTAN d.o.o. Direktor: Ramiz Zahirović

Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 19, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ramiz Zahirović

Tel. 450 258 Fax. 450 258 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.213 Broj zaposlenih: 12

Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova

SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o. Direktor: Vojislavka Lizdek Pivljaković

Adresa: Branilaca Sarajeva br. 20, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Senada Fazlinović

Tel. 556 700, 556 701 Fax. 556 701 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.sud.co.ba Godina osnivanja:

1991.

SKD: 45.213 Broj zaposlenih: 67

Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova

Page 38: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

25

WASP d.o.o. Direktor: Faruk Strojil

Adresa: Azize Šaćirbegović br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Faruk Strojil

Tel. 649 043 Fax. 649 043 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 45.213 Broj zaposlenih: 16

Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova

CANBOS d.o.o. Direktor: Zakir Jamak

Adresa: Put famosa br. 38, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zakir Jamak

Tel. 061 109 236 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.220 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Krovne konstrukcije i pokrivanje krovova

INTAS d.o.o. Direktor: Želimir Šatni

Adresa: Herceg Stjepana 4, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 668 076 Fax. 656 240 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1985.

SKD: 45.220 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Izolacije i obloge

MISSAL INŽINJERING d.o.o. Direktor: Hadžimuratović Senad

Adresa: Franjevačka br. 12, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hadžimuratović Senad

Tel. 537 454 Fax. 537 454 Telefon kontakt osobe: 061 181 375

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 45.220 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

OSDIN d.o.o. Direktor: Nekšibedin Memišević

Adresa: Dr. Avde Sućeske 1, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Sabiha Gušić

Tel. 638 301 Fax. 638-301 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 45.220 Broj zaposlenih: 18

Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

ARENA RIVERNE d.o.o. Direktor: Mustafa Gujić

Adresa: Lužansko polje bb, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Melisa Ćurevac

Tel. 761 585, 761 586 Fax. 761 775 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.vrtoviriverine.ba Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.230 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena

Page 39: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

26

CGP d.o.o. Direktor: Aleksandar Špilar

Adresa: Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Aleksandar Špilar

Tel. 061 171 198 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 45.230 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena

GP PUT d.d. Direktor: Ademir Eminović

Adresa: Franjevačka 6/e, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 580 140 Fax. 580 141 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.nexegrupa.ba Godina osnivanja:

1952.

SKD: 45.230 Broj zaposlenih: 263

Djelatnost: Niskogradnja

HIGHWAY CONSTRUCTION COMPANY d.o.o. Direktor: Admir Ibrić

Adresa: Topal Osman Pašina 32/b, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 654 031 Fax. 654 031 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 45.230 Broj zaposlenih: 16

Djelatnost: Niskogradnja

HOLDING PREDUZEĆE "PUTEVI BIH" d.d. Direktor: v.d. Jusuf Tirović

Adresa: Maršala Tita 30/1, 71000 sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 667 716 Fax. 667 714 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1962.

SKD: 45.230 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Niskogradnja

REMONT PRUGA d.d. Direktor: Zlatan Selesković

Adresa: Put života 4/c, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 659 116 Fax. 655 958 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 45.230 Broj zaposlenih: 150

Djelatnost: Niskogradnja

KIG- KONSOLIDACIJA I GRAĐEVINARSTVO d.o.o. Direktor: Fadila Kulovac-Avdić

Adresa: Azize Šaćirbegović br. 8/b, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Fadila Kulovac-Avdić

Tel. 655 109 Fax. 655 109, 644 463 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 45.241 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Hidrograđevinski objekti. Specijalni građevinski radovi

Page 40: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

27

NIVAL d.o.o. Direktor: Kenan Čengić

Adresa: Džemala Bijedića 160, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 459 412 Fax. 450 484 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 45.241 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Završni građevinski radovi

UNIONINVEST-HIDROTEHNIKA d.d. Direktor: Jasmin Omerbegović

Adresa: Velika Drveta 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 641 969 Fax. 663 278 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.241 Broj zaposlenih: 25

Djelatnost: Niskogradnja

VD BOSNA d.d. Direktor: Izeta Hrvat

Adresa: Vitomira Lukića br. 6, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Izeta Hrvat

Tel. 637 719 Fax. 637 718 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1963.

SKD: 45.241 Broj zaposlenih: 20

Djelatnost: Izgradnja hidrograđevinskih objekata

IN d.o.o. Direktor: Nedim Ćehajić

Adresa: Radićeva 14, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nedim Ćehajić Amra Ćehajić

Tel. 205-457 Fax. 205-463 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.in.com.ba Godina osnivanja:

1991.

SKD: 45.250 Broj zaposlenih: cca 100

Djelatnost: Ostali građevinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvođenje ili opremu

GMC - INŽENJERING d.o.o. Direktor: Goran Žagovec

Adresa: Put života 16, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Goran Žagovec

Tel. 278 500 Fax. 651 075 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.300 Broj zaposlenih: 22

Djelatnost: Instalacioni radovi

NEBI d.o.o. Direktor: Mustafa Džonlagić

Adresa: Zagrebačka br. 51, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nedžad Mulahmetović

Tel. 619 999 Fax. 619 999 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.300 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Instalacioni radovi

Page 41: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

28

SATELIT d.o.o. Direktor: Mustafa Burtović

Adresa: Trg heroja br. 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Jasmin Goralija

Tel. 467 366 Fax. 467 366 Telefon kontakt osobe: 063 883 196

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1992.

SKD: 45.300 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Izvođenje telekomunikacijskih instalacija

SET INVEST d.o.o. Direktor: Vlado Zirojević

Adresa: Oraščka br. 9, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 718 350 Fax. 718 350 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 45.300 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Instalacioni radovi

TOPLOTING d.o.o. Direktor: Hasan Džihanić

Adresa: Milinkladska br. 81, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Džihanić Hasan

Tel. 619 471 Fax. 619 471 Telefon kontakt osobe: 061 131 095

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.300 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Grijanje i gasna instalacija, montažerske usluge

UNIS ENERGETIKA d.o.o. Direktor: Adil Pašić

Adresa: Zmaja od Bosne br. 14, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Senad Sofić

Tel. 216 076 Fax. 216 075 Telefon kontakt osobe: 033 216 076

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 45.300 Broj zaposlenih: 140

Djelatnost: Proizvodnja i distribucija toplotne energije

ARCUS AUTOMATIKA d.o.o. Direktor: Adnan Rapa

Adresa: Nedima Filipovića br. 25/e, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Adnan Rapa

Tel. 713 345 Fax. 713 346 Telefon kontakt osobe: 061 173 300

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Sistemi automatike i upravljanja u zgradarstvu, klimatizacija, ventilacija, grijanje

ČIP - SISTEMI d.o.o. Direktor: Fuad Tufo

Adresa: Kolodvorska 3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Fuad Tufo

Tel. 714-900 Fax. 651-058 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.cipsistemi.co.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 12

Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi, prodaja interfonskih sistema

Page 42: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

29

DEPOLIS d.o.o. Direktor: Rotgiser Dinko

Adresa: Topal Osman Paše br. 18/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Rotgiser Dinko

Tel. 644 228 Fax. 644 228 Telefon kontakt osobe: 061 145 530

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2003.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Održavanje i servisiranje liftova

DIZALO d.o.o. Direktor: Ahmet Suljević

Adresa: Paromlinska 23, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Izudin Suljević

Tel. 652 080 / 061 147 432 Fax. 211 334 Telefon kontakt osobe: 062 331 009

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.dizalo.com Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 14

Djelatnost: Projektovanje, proizvodnja i montaža liftova i pokretnih stepenica

DVG ALM COMPANY d.o.o. Direktor: Fetahović Nihad

Adresa: Nedima Filipovića bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Podrug Ahmed

Tel. 715 815 Fax. 715 816 Telefon kontakt osobe: 061 132 427

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 11

Djelatnost: Montaža, prodaja i sevisiranje liftova

ELEKTING d.o.o. Direktor: Hamid Merdžanić

Adresa: Nova 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hamid Merdžanić

Tel. 200 677 Fax. 207-653 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 9

Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi

ELEKTRO-PRAKTIKER d.o.o. Direktor: Zlatko Hasanović

Adresa: Put famosa bb, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Zlatko Hasanović

Tel. 429 575 Fax. 429 576 Telefon kontakt osobe: 061 101 996

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi

ELEKTROUNION - ELEKTROKOVINA d.o.o. Direktor: Hazim Džinalija

Adresa: Azize Šaćirbegović bb/II, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Medina Melica

Tel. 660 136/ 660 137 Fax. 651 262 Telefon kontakt osobe: 061 130 116/ 061 337 056

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1982.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Projektovanje i izvođenje elektro instalacija slabe i jake struje, servis i prodaja elektro motora

Page 43: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

30

ENERGOCENTAR d.o.o. Direktor: Enes Kadić

Adresa: Zujevinska br. 6, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Enes Kadić

Tel. 622 840 Fax. 622 840 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Instalacioni radovi / Završni građevinski radovi

EPTA d.o.o. Direktor: Salem Hadžiahmetović

Adresa: Edhema Eke Džubura 13, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Halim Husković

Tel. 773 350 Fax. 773 355 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.epta.ba Godina osnivanja:

1993.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 60

Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi

ERDGAS & INŽINJERING d.o.o. Direktor: Adilagić Darko

Adresa: Dola br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Adilagić Darko

Tel. 208 580 Fax. 208 580 Telefon kontakt osobe: 061 147 775

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Mašinsko-energetske instalacije, gas, grijanje

ERLANG d.o.o. Direktor: Šatara Sanela

Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 61, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Šatara Sanela

Tel. 221 567 Fax. 716 001 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi

KAMENICA-COM d.o.o. Direktor: Kamenica Edin

Adresa: 12.Mart br. 20, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Kamenica Edin

Tel. 626 391/ 062 334 944 Fax. 625 467 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Instalacioni radovi

LABOR d.o.o. Direktor: Mulahmetović Ibrahim

Adresa: Kolodvorska 5, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Memić Aida

Tel. 656 284 Fax. 656 284 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1991.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Instalacioni radovi

Page 44: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

31

LEAF CONSULTING d.o.o. Direktor: Brankica Ibrišimović

Adresa: Gornjevakufska 44, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 218 644 Fax. 218 645 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2003.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 12

Djelatnost: Završni građevinski radovi

LIFTOVI d.o.o. Direktor: Mersad Kovačević

Adresa: Kupreška br. 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mersad Kovačević

Tel. 658 744 Fax. 658 744 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 16

Djelatnost: Održavanje i servisiranje i montaža liftova

LIMAS TRADE d.o.o. Direktor: Primož Juvan

Adresa: Fra Anđela Zvizdovića br. 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ražanica Samira

Tel. 295 210 Fax. 295 209 Telefon kontakt osobe: 061 925 461

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Montaža, prodaja i sevisiranje liftova, pokretnih traka i pokretnih stepenica

PENNY PLUS d.o.o. Direktor: Mesud Hrbat

Adresa: Munira Gavrankapetanovića 1, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Sanin Hrbat

Tel. 467-918 Fax. 467-820 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.pennyplus.com Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 80

Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi

POWER TEAM d.o.o. Direktor: Rabija Kozinc

Adresa: Džemala Bijedića br. 160, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 471 758 Fax. 471 758 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Instalacioni radovi / elektroizolacioni radovi

TEHNOMOBIL d.o.o. Direktor: Šabanović Ćamil

Adresa: Zagrebačka br. 27, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Šabanović Ćamil

Tel. 216 703 Fax. 216 704 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.tehnomobil.ba Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Instaliranje video nadzora

Page 45: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

32

TERMOELEKTRO d.o.o. Direktor: Izet Kapa

Adresa: Dobrinjske bolnice br. 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Izet Kapa

Tel. 467 641 Fax. 467 641 Telefon kontakt osobe: 061 148 162

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi/ elektromotori, reformatori, transformatori

TESTIGELEKTRO d.o.o. Direktor: Sead Berbić

Adresa: Mali kiseljak br. 18, 71215 Blažuj Kontakt osoba:

Tel. 764 300 Fax. 764 301 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1991.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 18

Djelatnost: Instalacioni i elektroinstalacioni radovi

TIP-ELVOD d.o.o. Direktor: Nevzeta Kujović

Adresa: Marka Marulića br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sead Kujović

Tel. 654 073 Fax. 654 072 Telefon kontakt osobe: 061 207 392

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Elektroinstalacije

UNIMONT d.d. Direktor: Sadija Polimac

Adresa: Adila Grebe 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 210 938 Fax. 210 938 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1947.

SKD: 45.310 Broj zaposlenih: 102

Djelatnost: Završni građevinski radovi

BAHEN GRADNJA d.o.o. Direktor: Taib Bujak

Adresa: Senada Poturka Senčija 131, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 465 109 Fax. 465 109 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja: 1996.

SKD: 45.320 Broj zaposlenih: 25

Djelatnost: Završni građevinski radovi

FLOORING d.o.o. Direktor: Dragan Ćerić

Adresa: Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Marija Đekić

Tel. 618 090/061 489 525 Fax. 618 090 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja: 2005.

SKD: 45.320 Broj zaposlenih: 16

Djelatnost: Izolaconi radovi

Page 46: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

33

TERMIKA d.o.o. Direktor: Selma Efendić

Adresa: Topal Osman Paše 18/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 610 979 Fax. 610 979 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 45.320 Broj zaposlenih: 22

Djelatnost: Završni građevinski radovi

VMS GROUP d.o.o. Direktor: Muhamed Ajanović

Adresa: Nedima Filipovića br. 12, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Muhamed Ajanović

Tel. 717 170 Fax. 717 170 Telefon kontakt osobe: 061 131 468

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 45.320 Broj zaposlenih: 14

Djelatnost: Prodaja i ugradnja vodomjera, centralnog grijanja, softversko, radijsko očitavanje potrošnje protokola

2M INŽINJERING d.o.o. Direktor: Halim Mujkić

Adresa: Fra Matije Divkovića 57a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Halim Mujkić

Tel. 614 057, 640 820 Fax. 611 404 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 25

Djelatnost: Instalacije gasa, vode; Limarski i bravarski radovi

ALIANS 3A COMPANY Direktor: Taib Ćorović

Adresa: Hifzi Bjelevca 98, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Taib Ćorović

Tel. 634 454 Fax. 634 454 Telefon kontakt osobe: 061 100 322

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 13

Djelatnost: Instalacija grijanja

BALLIAN d.o.o. Direktor: Ivan Ballian

Adresa: Trebinjska 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Vedran Ballian

Tel. 526 660 Fax. 524 352 Telefon kontakt osobe: 061 147 168

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.ballian.com Godina osnivanja:

1991.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje gasnih kotlovnica i kombinovanih kotlovnica velikih snaga; Ušteda toplotne energije, oderžavanje vitalne opreme, servisiranje opreme, izrada atestne dokumentacije

CLIMA TRADE d.o.o. Direktor: Akif Gačanović

Adresa: Džemala Bijedića 301, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Nihad Cepić

Tel. 761 490 Fax. 628 199 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 17

Djelatnost: Klima uređaji

Page 47: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

34

ELING-S d.o.o. Direktor: Abid Pašić

Adresa: Paromlinska 55, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Abid Pašić

Tel. 656 097 Fax. 656 097 Telefon kontakt osobe: 061 218 967

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Završni građevinski radovi

ELMUOM d.o.o. Direktor: Elvedin Habul

Adresa: Jaroslava Černija 1/1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Elvedin Habul

Tel. 441 262 Fax. 441 262 Telefon kontakt osobe: 062 925 361

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1989.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Instalacioni radovi

ENERGOMONT - KOMERC d.o.o. Direktor: Kemal Ramić

Adresa: Novi rezervoar 30, 71320 Vogošća Kontakt osoba: Kemal Ramić

Tel. 485 130 Fax. 485 130 Telefon kontakt osobe: 061 143 024

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Instalacije gasa, grijanja, ventilacije i klimatizacije

F-PROMEX d.o.o. Direktor: Fatima Đapo

Adresa: Samira Ćatovića Kobre 7, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Fatima Đapo

Tel. 445 910 Fax. 445 910 Telefon kontakt osobe: 061 162 677

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1994.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Završni građevinski radovi

GRADEN d.o.o. Direktor: Emir Nikočević

Adresa: Hajrudina Šabanije 31, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Emir Nikočević

Tel. 470 185 Fax. 470 185 Telefon kontakt osobe: 061 841 411

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu; Visokogradnja; Niskogradnja; Instalacioni radovi; Završni radovi u građevinarstvu

GRAMEL d.o.o. Direktor: Nedžad Hodžić

Adresa: Azići do broja 85, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Nedžad Hodžić

Tel. 474 126 Fax. 474 126 Telefon kontakt osobe: 061 215 240

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Instalacioni radovi; Vodovod i kanalizacija

Page 48: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

35

GVG INŽINJERING d.o.o. Direktor: Hamza Đozo

Adresa: Akifa Šeremeta 19, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hamza Đozo

Tel. 455 944 Fax. 455 944 Telefon kontakt osobe: 061 210 171

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Plinske i elektro instalacije; Održavanje

HIDROMETAL d.d. Direktor: Đana Kabahija

Adresa: Igmanska b8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 652 815 Fax. 655 358 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1968.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 16

Djelatnost: Instalacioni radovi

HIDROMONTAŽA d.d. Direktor: Suada Polan

Adresa: Mehmeda ef. Pandže 15, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 655 913; 655 843; 213 456 Fax. 655 913 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1968.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 25

Djelatnost: Završni građevinski radovi

HING d.o.o. Direktor: Huzeir Prašović

Adresa: Josipa Stadlera 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Lejla Karagić

Tel. 556 165 Fax. 556 167 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.hing.ba Godina osnivanja:

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 40

Djelatnost: Instalacioni radovi

ICCO - KAPA d.o.o. Direktor: Omerović Amra

Adresa: Ferde Hauptmana 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Omerović Amra

Tel. 650 655 Fax. 650 655 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1989.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Instalacioni radovi

ICE - NET d.o.o. Direktor: Abdulah Hajrić, Dino Hajrić

Adresa: Dobrinjske bolnice 16, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Abdulah Hajrić

Tel. 468 888 Fax. 235 555 Telefon kontakt osobe: 061 803 700

E-mail: [email protected]; [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.icenet.ba Godina osnivanja:

2003.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Klimatizacija i rashladna tehnika, instalacija i održavanje

Page 49: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

36

ING PROJEKT MONTAŽA d.o.o. Direktor: Slobodan Alagić

Adresa: Envera Šehovića 16/IV, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Slobodan Alagić

Tel. 523 101 Fax. 523 101 Telefon kontakt osobe: 061 146 147

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Instalacioni radovi

INTERMING d.o.o. Direktor: Izet Bajramović

Adresa: Džemala Bijedića 60, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Izet Bajramović

Tel. 213 160 Fax. 213 160 Telefon kontakt osobe: 061 170 897

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Instalacioni radovi; Završni građevinski radovi

IZOOPTIK d.o.o. Direktor: Bavčić Omer

Adresa: Josipa Slavenskog br. 26/II, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Bavčić Omer

Tel. 061 248 171 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Limarski radovi u građevinarstvu

KARIĆ d.o.o. Direktor: Senada Karić

Adresa: Safeta Zajke 554, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ramiz Karić

Tel. 461 413, 631 228 Fax. 461 413, 631 228 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, klimatizaciju, ventilaciju

KLIMA - ŽUPA d.o.o. Direktor: Muhamed Bešlija

Adresa: Braće Mulić 183, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Muhamed Bešlija

Tel. 452 480 Fax. 452 480 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Ventilacija i klimatizacija

KOMPAKT d.o.o. Direktor: Abid Kukan

Adresa: Velešići 104, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Abid Kukan

Tel. 226 883 Fax. 226 883 Telefon kontakt osobe: 061 150 570

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Završni građevinski radovi

Page 50: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

37

KOTA d.o.o. Direktor: Elvedin Mišković

Adresa: Tvornička 3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Elvedin Mišković

Tel. 061 203 536 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.kota.si Godina osnivanja:

2006.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Instalacioni radovi; Rashladni sistemi, hlađenje

LD GROUP d.o.o. Direktor: Korjenić Sead

Adresa: Ferde Hauptmana br. 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Korjenić Sead

Tel. 710 935/ 710 936 Fax. 710 936 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Instalacioni radovi

MEFA-BALKAN / EUROGRAND Direktor: Zekerijah Čurtić

Adresa: Sakiba Nišića br. 10, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zekerijah Čurtić

Tel. 217 276 Fax. 444 491 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.mefa.ba Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 9

Djelatnost: Instalacioni radovi

MLAZ d.o.o. Direktor: Bego Begić

Adresa: Omladinskih radnih brigada 5, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 767 625 Fax. 767 625 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Instalacioni radovi

MOUNTAIN d.o.o. Direktor: Samir Masulji

Adresa: Džemala Bijedića br. 162, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nikočević Nusera

Tel. 770 320 Fax. 770 321 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.mountain.ba Godina osnivanja:

1999.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 84

Djelatnost: Instalacioni radovi

NOBILIS d.o.o. Direktor: Murat Džinić

Adresa: Bare kod Stupa 89, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Murat Džinić

Tel. 627 220 Fax. 627 658 Telefon kontakt osobe: 061 219 544

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1989.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Instalacioni radovi opreme i tehnologija prečišćavanja voda

Page 51: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

38

PANIS-KA d.o.o. Direktor: Kemal Bijelić

Adresa: Željeznička bb do broja 20, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Kemal Bijelić

Tel. 629 144 Fax. Telefon kontakt osobe: 061 175 082

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Instalacioni radovi

PET - PROM d.o.o. Direktor: Almir Čengić

Adresa: Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Almir Čengić

Tel. 445 463 Fax. 445 463 Telefon kontakt osobe: 061 160 128

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.petprom.ba Godina osnivanja:

2002.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Instalacija i održavanje gasnih postrojenja

PODORAD d.o.o. Direktor: Šefika Mahmutović

Adresa: Fadila Hadžića 4, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Hajrudin Mahmutović

Tel. 636 307 Fax. 636 307 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.podorad.com Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Završni građevinski radovi

PRUNUS d.o.o. Direktor: Mugdim Škaljić

Adresa: Kasindolska 87/ Nikole Kolumbića Šake 125, 71210 Ilidža

Kontakt osoba: Mugdim Škaljić

Tel. 627 440 Fax. 762 966, 762 965 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1986.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 24

Djelatnost: Instalacija, ventilacija i klimatizacija

SIMETRAL d.o.o. Direktor: Mumin Lučkin

Adresa: Džemala Bijedića 164, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 469 226 Fax. 470 650 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2003.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 13

Djelatnost: Završni građevinski radovi

SINTAL d.o.o. Direktor: Tale Sinanović

Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 7/b, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Tale Sinanović

Tel. 219 828 Fax. 220 110 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 13

Djelatnost: Završni građevinski radovi

Page 52: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

39

SPOEL d.o.o. Direktor: Nijaz Delalić

Adresa: Hrvatin 12, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nijaz Delalić

Tel. 236 039 Fax. 236 039 Telefon kontakt osobe: 061 137 812

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Konsultantske usluge u oblasti energetike

STOGAS d.o.o. Direktor: Stovrag Munib

Adresa: Trg zlatnih ljiljana 31, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Stovrag Munib

Tel. 061 107 499 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1994.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Termoinstalacije, projektovanje i izvođenje

SVJETLICA M d.o.o. Direktor: Ramiz Murtić

Adresa: Velešići 18, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ramiz Murtić

Tel. 226 899 Fax. 226 899 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2003.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Završni građevinski radovi

ŠENN d.o.o. Direktor: Nermina Zoronjić

Adresa: Hošin brijeg 82, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Esad Šabanović

Tel. 441-306 Fax. 441-306 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1993.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje i hlađenje

TEHNOPOLIS d.o.o. Direktor: Eniz Spahić

Adresa: Hifzi Bjelavca 11a, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Eniz Spahić

Tel. 452 739, 453 739 Fax. 637 690 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Završni građevinski radovi

TEPI INŽINJERING d.o.o. Direktor: Zrinko Sigel

Adresa: Milana Preloga 27, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 523 535 Fax. 523 535 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1992.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Instalacioni radovi

Page 53: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

40

TERMO-GAS d.o.o. Direktor: Šaban Avdagić

Adresa: Envera Šehovića 54, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Edin Salihspahić

Tel. 061 247 356 Fax. 208 722 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Završni građevinski radovi

TINMEN d.o.o. Direktor: Haris Mujanović

Adresa: Bojnička 132, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Haris Mujanović

Tel. 625 423 Fax. 625 423 Telefon kontakt osobe: 061 132 584

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1994.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Instalacioni radovi; Završni građevinski radovi

TOPLOTNI SISTEMI d.o.o. Direktor: Asmir Hamzić

Adresa: Braće Mulić 75, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Asmir Hamzić

Tel. 234 994 Fax. 234 994 Telefon kontakt osobe: 061 167 727

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Instalacija i sevisiranje gasa i centralnog grijanja

UNIONŽEP d.o.o. Direktor: Ejub Čavčić

Adresa: Bana Borića 38, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ejub Čavčić

Tel. 061 210 312 Fax. 467 201 Telefon kontakt osobe: 061 210 312

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Instalacija grijanja (termo i vodo instalacije)

VARINGS d.o.o. Direktor: Amer Džanko

Adresa: Drinska 28, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Amer Džanko

Tel. 061 147 959 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Instalacija grijanja i hlađenja

VYKON d.o.o. Direktor: Izudin Fehimović

Adresa: Jukićeva br. 25, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Izudin Fehimović

Tel. 445 547 Fax. 445 547 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.groma.ba Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Geodetska uslužna djelatnost

Page 54: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

41

ZUKAE d.o.o. Direktor: Edin Zukić

Adresa: Nazifa Hadžovića 26, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Edin Zukić

Tel. 648 778 Fax. 648 778 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.330 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Projektovanje, prodaja i izvođenje instalacija grijanja

AKTER d.o.o. Direktor: Senad Palić

Adresa: Tvornička 3, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Senad Palić

Tel. 473 058, 062 139 771 Fax. 473 058 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 45.340 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Instalacije vode i kanalizacije

ALBAT d.o.o. Direktor: Jasmin Đozić

Adresa: Lužansko polje 7, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Jasmin Đozić

Tel. 764 075 Fax. 764 076 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.albat.ba Godina osnivanja:

2005.

SKD: 45.340 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Prodaja i servis rezervnih izvora napajanja el.energije

ENERGOINVEST - COMET d.d. Direktor: Erol Redžepović

Adresa: Tvornička 3, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Enis Begović

Tel. 767 180 Fax. 767 181 Telefon kontakt osobe: [email protected]

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.energoinvest.comet.ba Godina osnivanja:

1992.

SKD: 45.340 Broj zaposlenih: 40

Djelatnost: Instalacioni radovi

AKI d.o.o. Direktor: Alma Kapmann

Adresa: Fadila Jahića Španca br. 63, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hasna Sinanović

Tel. 618 576 Fax. 618 576 Telefon kontakt osobe: 061 504 735

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.400 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Završni građevinski radovi

BELVE-HAN d.o.o. Direktor: Vehid Mujagić

Adresa: Briješće brdo br. 13, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Vehid Mujagić

Tel. 672 506 Fax. 672 506 Telefon kontakt osobe: 061 137 806

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 45.400 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/ Završni građ.radovi

Page 55: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

42

COLOR PALETA d.o.o. Direktor: Kovržan Snježana

Adresa: Kolodvorska 11, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 664 357 Fax. 664 357 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.400 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Završni građevinski radovi

GRADNJA UNION RADOVI d.o.o. Direktor: Mustafa Hećo

Adresa: Rajlovačka 55, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Vesna Pijević

Tel. 234 299 Fax. 473 037 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 45.400 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu; Visokogradnja; Niskogradnja; Instalacioni radovi; Završni radovi u građevinarstvu

LIBRAG d.o.o. Direktor: Jasminka Karahasanović

Adresa: Sagrdžije br. 73, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Jasminka Karahasanović

Tel. 446 165/ 225 763 Fax. 466 165 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.400 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Završni građevinski radovi

MONT GRADNJA d.o.o. Direktor: Sinanović Selver

Adresa: Trg nezavisnosti br. 9, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mirsad Guska

Tel. 543 011 Fax. 543 011 Telefon kontakt osobe: 061 148 062

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.400 Broj zaposlenih: 30

Djelatnost: Završni građevinski radovi

NEIMAR d.o.o. Direktor: Ahmed Tanković

Adresa: Alipašina br. 137/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ahmed Tanković

Tel. 486 243/ 061 191 759 Fax. 486 236 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.400 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Završni građevinski radovi

RICOINVEST d.o.o. Direktor: Sead Riković

Adresa: Ismeta Mujezinovića bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sead Riković

Tel. 551 755 Fax. 551 756 Telefon kontakt osobe: 061 106 424

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1990.

SKD: 45.400 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Završni građevinski radovi

Page 56: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

43

SUBA d.o.o. Direktor: Bakir Muharemović

Adresa: Safeta Hadžića 37, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Bakir Muharemović

Tel. 719 251, 061 199 890 Fax. 719 250 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 45.400 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Završni zanatski radovi

ALPROM d.o.o. Direktor: Hasnija Alić

Adresa: Paromlinska br. 45, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nermina Hadžić

Tel. 649 682 Fax. 649 682 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.410 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Završni građevinski radovi

DULJEVIĆ d.o.o. Direktor: Hako Duljević

Adresa: Vreoca 59, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Elvir Duljević

Tel. 761-515 Fax. 623-414 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.duljevic.com Godina osnivanja:

2000.

SKD: 45.410 Broj zaposlenih: 60

Djelatnost: Fasaderni i štrukturni radovi

GIPSAL d.o.o. Direktor: Esma Pavica

Adresa: Džemala Bijedića br. 160, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Esma Pavica

Tel. 458 480 Fax. 458 480 Telefon kontakt osobe: 061 512 646

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2003.

SKD: 45.410 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Završni građevinski radovi

ING KAKTUS INŽINJERING-KONSALTING d.o.o. Direktor: Smajović Zaim

Adresa: Alipašina br. 18, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Smajović Zaim

Tel. 214 060 Fax. 214 060 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.410 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Završni građevinski radovi

PLASTIFAS d.o.o. Direktor: Medisa Abaz

Adresa: Ljubljanska br. 2/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Huso Tucak/Vlasnik

Tel. 207 839 Fax. 207 839 Telefon kontakt osobe: 061 160 253

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1995.

SKD: 45.410 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Završni građevinski radovi/ Fasaderski radovi

Page 57: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

44

RAMSEN - GRADNJA d.o.o. Direktor: Ramiz Pekmez

Adresa: Alipašina br. 225, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 426 870/ 061 156 908 Fax. 766 681 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.410 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Fasaderski i štrukaturni radovi

PARKET ŠLJIVO d.o.o. Direktor: Idriz Šljivo

Adresa: Trg Heroja do br. 32, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Idriz Šljivo

Tel. 663 502 Fax. 663 502 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2008.

SKD: 45.420 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Završni građevinski radovi

PRAXIS ENGINEERING d.o.o. Direktor: Majid Rudić

Adresa: Koste Hermana br. 5, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 258 261 Fax. 258 260 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 45.420 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Ugradnja stolarije

STILLES d.o.o Direktor: Miroslav Rojs

Adresa: Džemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Miroslav Rojs

Tel. 461-189 Fax. 461-189 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.sogal.com Godina osnivanja:

2000.

SKD: 45.420 Broj zaposlenih: 21

Djelatnost: Ugradnja stolarije

E+E+E - ENERGY d.o.o. Direktor: Anes Hadžijusufović

Adresa: Hamida Svrze 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Anes Hadžijusufović

Tel. 535-778 Fax. 535-778 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1995.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Postavljanje podnih i zidnih obloga

EĐA d.o.o. Direktor: Halida Đozić

Adresa: Geteova 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ešref Đozić

Tel. 358 536, 061 131 213 Fax. 658 536 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1994.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Završni građevinski radovi; Visokogradnja

Page 58: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

45

ELDING d.o.o. Direktor: Tarik Hadžibegović

Adresa: Mišćina 34, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Tarik Hadžibegović

Tel. 061 262 815 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Završni građevinski radovi, Kamenarsko završni radovi

ERING d.o.o. Direktor: Ismair Imamović

Adresa: Tuzlanska 16, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ismair Imamović

Tel. 617 183, 061 141 890 Fax. 617 183 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Završni građevinski radovi

GALBOLS d.o.o. Direktor: Džemo Karačić

Adresa: Milana Preloga 19, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Džemo Karačić

Tel. 061 130 904, 653 000 Fax. 653 000 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 20

Djelatnost: Visokogradnja

GRAZANT EXPORT-IMPORT d.o.o. Direktor: Fehim Voloder

Adresa: Adema Buće 56, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Fehim Voloder

Tel. 642 968, 061 136 134 Fax. 642 968 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Završni građevinski radovi; Podne obloge

JELKOMERC d.o.o. Direktor: Ensar Jelko

Adresa: Džamijska 4, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Muamer Jelko

Tel. 061 107 931 Fax. 717 595 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1995.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, Projektovanje enterijera banaka

M.D.I. d.o.o. Direktor: Eso Bajramović

Adresa: Trg 22. Aprila 114, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Hamdija Ovčina

Tel. 429 770 Fax. 429 771 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.mdibih.com Godina osnivanja:

2002.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 42

Djelatnost: Završni građevinski radovi

Page 59: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

46

MAHER d.o.o. Direktor: Nađa Talić

Adresa: Koševo 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: MirzaTalić, Rašid Talić

Tel. 659 396, 218 373, 061 147 550 Fax. 218 374 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 17

Djelatnost: Završni građevinski radovi

MEDMARK d.o.o. Direktor: Suad Pašić

Adresa: Danijela Ozme 13, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Suad Pašić

Tel. 209 016 Fax. 209 016 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1994.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Završni građevinski radovi

METRIK d.o.o. Direktor: Zubača Džemo

Adresa: Muse Ćazima Ćatića br. 4, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zubača Džemo

Tel. 273 150 Fax. 273 151 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Završni građevinski radovi

PARKET - MAXIMUM d.o.o. Direktor: Vukomir Šarović

Adresa: Kolodvorska br. 12, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ajla Hajrović / Mirela Sokolović

Tel. 712 395 Fax. 712 396 Telefon kontakt osobe: 061 540 661

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.parketmaximum.com.ba Godina osnivanja:

2005.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Završni građevinski radovi

PARKET PAKET d.o.o. Direktor: Rasim Kabahija

Adresa: Trg heroja do br. 30, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Rasim Kabahija

Tel. 061 106 556 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Veleprodaja i ugradnja vlastitim materijalima svih vrsta podnih obloga, posebno parketa

REJTING INŽINJERING d.o.o. Direktor: Jasminka Ganović

Adresa: Paromlinska 30, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Jasminka Ganović

Tel. 061 893 540, 652 995 Fax. 652 787 Telefon kontakt osobe: 061 893 540

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Završni građevinski radovi

Page 60: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

47

RENING d.o.o. Direktor: Refik Ademović

Adresa: Jošanička 39, 71380 Vogošća Kontakt osoba: Refik Ademović

Tel. 436 364, 061 202 582 Fax. 436 364 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Završni građevinski radovi

STROPING d.o.o. Direktor: Zijad Pašić

Adresa: Aleja lipa 59, 71210 Ilidža Kontakt osoba:

Tel. 716-070 Fax. 762-055 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Postavljanje podnih i zidnih obloga

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU SEM Direktor: Sead Alagić

Adresa: Omera Šabića 19, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sead Alagić

Tel. 672 136 / 061 170 459 Fax. 672 136 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Završni građevinski radovi

ZISTEN INS d.o.o. Direktor: Zijad Brodić

Adresa: Alipašina 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zijad Brodić

Tel. 259 450 Fax. 259 451 Telefon kontakt osobe: 061 188 280

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 45.430 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Mašinski radovi

SAGRIT d.o.o. Direktor: Mirsad Kadić

Adresa: Topal Osman Paše 20, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 714 235 Fax. 714 235 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1994.

SKD: 45.440 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Završni građevinski radovi

AS-DUGA SISTEM d.o.o. Direktor: Azem Svraka

Adresa: Kakanjska 17, 71380 Ilijaš Kontakt osoba: Azem Svraka

Tel. 400 984 Fax. 400 984 Telefon kontakt osobe: 061 246 107

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Završni građevinski radovi, Termofasade, rigips

Page 61: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

48

B.H. BAUUNTERNEHMUNGS d.o.o. Direktor: Juso Hasanović

Adresa: Bosanski put bb, 71380 Ilijaš Kontakt osoba: Bedro Hasanović

Tel. 403 977, 061 161 645 Fax. 403 977 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected], [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.bh-bauu.ba Godina osnivanja:

2004.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 35

Djelatnost: Visokogrdanja, Niskogradnja

BAUFINAL d.o.o. Direktor: Hajrudin Andelija

Adresa: Osik do br. 95, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Hajrudin Andelija

Tel. 061 138 093 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Završni građevinski radovi

BOGER d.o.o. Direktor: Ljerka Germović

Adresa: Paromlinska 34 - B 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Anesa Hadžić, Aida Hadžić

Tel. 716-215 Fax. 619 810 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 70

Djelatnost: Završni garđevinski radovi, hidroizolacija, tremoizolacija, kermaički radovi, epoxidi

CONDOR TOOLS Direktor: Erol Šehavdić

Adresa: Mekote 28, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Erol Šehavdić

Tel. 627-627/061 147-546 Fax. 627-627 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Ukrasni radovi

DEKORAD d.o.o. Direktor: Adil Žiga

Adresa: Kasima Hadžića 13, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Fadil Žiga

Tel. 061 184 954 Fax. 464 470 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Završni građevinski radovi, tapetarija

DOMINO d.o.o. Direktor: Senad Jašarević

Adresa: Ćemaluša, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Senad Jašarević

Tel. 210 868 Fax. 210 868 Telefon kontakt osobe: 061 593 239

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Završni građevinski radovi

Page 62: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

49

DŽINDO COMPANY d.o.o. Direktor: Nenad Džindo

Adresa: Bjelave 36, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nenad Džindo

Tel. 209 491 Fax. 209 491 Telefon kontakt osobe: 061 210 933

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Završni građevinski radovi

EKO TEH d.o.o. Direktor: Jasminka Pindžo

Adresa: Igmanska 36, 71320 Vogošća Kontakt osoba: Jasminka Pindžo

Tel. 061 143 958, 456 471 Fax. 456 471 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2008.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Završni građevinski radovi, Grubi i fini radovi

HAEMES d.o.o. Direktor: Haso Nezirović

Adresa: Safeta Zajke 360, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Haso Nezirović

Tel. 673 992 Fax. 673 992 Telefon kontakt osobe: 061 131 200

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Završni građevinski radovi

HAKE d.o.o. Direktor: Fahrudin Buza

Adresa: 126. Iljaške brigade 92, 71380 Ilijaš Kontakt osoba: Fahrudin Buza

Tel. 401 702 Fax. 401 702 Telefon kontakt osobe: 061 227 866

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Završni građevinski radovi

KENDŽI d.o.o. Direktor: Kenan Džanko

Adresa: Adema Buće 168, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Kenan Džanko

Tel. 661 063, 661 374 Fax. 661 063 Telefon kontakt osobe: 061 130 951

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Završni građevinski radovi, Bravarija i limarija

KOLINVEST d.o.o. Direktor: Latif Kolak

Adresa: Hakije Kulenovića 5, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Latif Kolak

Tel. 559 740 Fax. 559 741 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 22

Djelatnost: Ostali završni radovi

Page 63: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

50

KSS CORTEGA INŽINJERING d.o.o. Direktor: Muzaferović Arijana

Adresa: Željeznička 25 – Pejton, 71210 Ilidža Kontakt osoba:

Tel. 638 184 Fax. 638 184 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Završni građevinski radovi

LBM d.o.o. Direktor: Damir Maredski

Adresa: Safeta Hadžića bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Damir Maredski

Tel. 663 587 Fax. 663 587 Telefon kontakt osobe: 061 175 814

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1992.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Završni građevinski radovi

LIBOS d.o.o. Direktor: Adem Bajramović

Adresa: Branislava Nušića do br.47, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Adem Bajramović

Tel. 061 893 993 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Završni građevinski radovi

MAL d.o.o. Direktor: Sead Delihasanović

Adresa: Paromlinska 34, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sead Delihasanović

Tel. 710 210 Fax. 710 211 Telefon kontakt osobe: 061 145 380

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.mal.ba Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 38

Djelatnost: Završni građevinski radovi, Aluminijske fasade,montaža

MEFAS d.o.o. Direktor: Fadil Mešanović

Adresa: Rudija Alvađa br. 13, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Fadil Mešanović

Tel. 627 025 Fax. 627 025 Telefon kontakt osobe: 061 132 371

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Završni građevinski radovi

MOS INŽINJERING d.o.o. Direktor: Izet Bajramović

Adresa: Bulevar Meše Selimovića 3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Izet Bajramović

Tel. 270 830 Fax. 270 830 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Završni građevinski radovi

Page 64: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

51

SANSEL d.o.o. Direktor: Akif Demir

Adresa: Trg heroja 17, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Akif Demir

Tel. 446 663, 640 405 Fax. 640 405 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1983.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Trgovina tekstilom na malo

SELMING d.o.o. Direktor: Nusret Balaš

Adresa: Safeta Zajke bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nusret Balaš

Tel. 631 161 Fax. 631 161 Telefon kontakt osobe: 061 130 748

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1995.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Završni zanatski radovi

SIJERČIĆ ESTRICH d.o.o. Direktor: Ismet Sijerčić

Adresa: Gornji Velešići 70, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ismet Sijerčić

Tel. 222 133 Fax. 222 133 Telefon kontakt osobe: 061 150 232

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Završni zanatski radovi, Polaganje cementnog i suhog estriha kao podne obloge

ŠUMENS d.o.o. Direktor: Mensud Šurković

Adresa: Hošin brijeg 72, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 571 120 Fax. 571 121 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1993.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 16

Djelatnost: Završni građevinski radovi

VERTICAL d.o.o. Direktor: Mirza Mašnić

Adresa: Husrefa Redžića 9, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mirza Mašnić

Tel. 223 133 Fax. 223 133 Telefon kontakt osobe: 061 504 177

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Završni građevinski radovi

VINITEL d.o.o. Direktor: Asim Hodžić

Adresa: Kasima Hadžića 67, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Asim Hodžić

Tel. 061 158 230 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Završni građevinski radovi

Page 65: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

52

WELT GRADNJA d.o.o. Direktor: Šukrija Ramić

Adresa: Bulevar Branilaca Dobrinje bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Adel Kopić

Tel. 766 856 Fax. 766 856 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 45.450 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Završni građevinski radovi

AVDIĆ d.o.o. Direktor: Azem Avdić

Adresa: Andreja Andrejevića br. 94, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 455 968 Fax. 455 968 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2003.

SKD: 45.530 Broj zaposlenih: 11

Djelatnost: Završni građevinski radovi

OBI BAU&GARTEN d.o.o. Direktor: Avdagić Faruk

Adresa: Lužansko polje br. 9, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Lejla Hadžić

Tel. 777 600 Fax. 777 601 Telefon kontakt osobe: 777 612

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.obi.ba Godina osnivanja:

2002.

SKD: 51.000 Broj zaposlenih: 102

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građ.materijalom, projektovanje, istraživanje

DOMES BH d.o.o. Direktor: Dervo Harbinja

Adresa: Zagrebačka 47, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Dervo Harbinja

Tel. 653 541 Fax. 653 541 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 51.102 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Prodaja privrednih vozila

NEXE d.o.o. Direktor: Admir Eminović

Adresa: Zelenih beretki br. 20/II, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Admir Eminović

Tel. 279 380 Fax. 279 381 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.nexe.ba Godina osnivanja:

2004.

SKD: 51.130 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ.materijalom i građ.drvetom

TIMBER TRADE d.o.o. Direktor: Goran Brkić

Adresa: Hamdije Čemerlića br. 1/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Goran Brkić

Tel. 217 657 Fax. 217 657 Telefon kontakt osobe: 061 175 816

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 51.130 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Prodaja sistema uštede električne energije po sistemu "Opremi i projektuj"

Page 66: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

53

LIGNOPRO d.o.o. Direktor: Nedim Kolašinac

Adresa: Patriotske lige br. 41, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hajvazović Sejda

Tel. 554 630 Fax. 554 631 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.weinig.co.ba Godina osnivanja:

2006.

SKD: 51.140 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ.materijalom i građ.drvetom

JANNIK d.o.o. Direktor: Đerkez Rifat

Adresa: Ragiba Džinde br. 115, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Šorlija Mirza

Tel. 769 341/ 061 490 523 Fax. 769 342 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 51.190 Broj zaposlenih: 12

Djelatnost: Završni građevinski radovi

WEISHAUPT d.o.o. Direktor: Adnan Bajrović

Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Adnan Bajrović

Tel. 296 383 Fax. 296 387 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.weishaupt.ba Godina osnivanja:

2007.

SKD: 51.190 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima

TINK d.o.o. Direktor: Saudin Crnčalo

Adresa: Marka Marulića br. 2/3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 612 256 Fax. 612 256 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 51.520 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Trgovina na veliko građ.mašinama / crna i obojena metalurgija

BRAMAC-KROVNI SISTEMI d.o.o. Direktor: Adnan Verem

Adresa: Skenderija 5/3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Blaženka Mijatović

Tel. 710 400 Fax. 213 211 Telefon kontakt osobe: 710 400

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.bramac.ba Godina osnivanja:

1999.

SKD: 51.530 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom, crijep, krovni prozori

DOMAVIJA d.o.o. Direktor: Behija Pašić

Adresa: Huseina Đoze 22, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Sabina Glušac

Tel. 769 930/470 853 Fax. 514 212 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.domavija.ba Godina osnivanja:

1999.

SKD: 51.530 Broj zaposlenih: 36

Djelatnost: Prodaja i uvoz namještaja i bijele tehnike na veliko i malo

Page 67: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

54

ELGRAD d.o.o. Direktor: Vjećeslav Blaž

Adresa: Put Famosa 38, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Vjećeslav Blaž

Tel. 513 884 Fax. 513 884 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.elgrad.ba Godina osnivanja:

2007.

SKD: 51.530 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Distribucija eger oplemenjenih ploča iverica

GRADIZ d.o.o. Direktor: Amel Begić

Adresa: Halida Kajtaza 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Amel Begić

Tel. 215-569 Fax. 206-594 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.gradiz.com Godina osnivanja:

2001.

SKD: 51.530 Broj zaposlenih: 21

Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

GRAMAS d.o.o. - Stovarište građ.materijala Direktor: Nedžad Sudić

Adresa: Safeta Zajke br. 179, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nedžad Sudić

Tel. 765 585/ 765 587 Fax. 765 581 Telefon kontakt osobe: 765 587

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 51.530 Broj zaposlenih: 18

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom

PERCON d.o.o. Direktor: Bahrudin Zjajo

Adresa: Džemala Bijedića 162, 71210 Ilidža Kontakt osoba:

Tel. 777 790 Fax. 777 796 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 51.530 Broj zaposlenih: 9

Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

ABOS d.o.o. Direktor: Mustafa Abazović

Adresa: Ivana Brkića 11, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mustafa Abazović

Tel. 061 520 923, 628 792 Fax. 628 792 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Visokogradnja, Završni građevinski radovi

ADAZAL d.o.o. Direktor: Ramo Bajrić

Adresa: Braće Mulić br. 69, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nedžad Hodžić

Tel. 452 769 Fax. 452 701 Telefon kontakt osobe: 061 334 197

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.adazal.ba Godina osnivanja:

1998.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 26

Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Page 68: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

55

ANES d.o.o. Direktor: Huso Redžić

Adresa: Osik do br. 48, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Huso Redžić

Tel. 061 554 104 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom i bojama

ARHAZ d.o.o. Direktor: Hazim Arnaut

Adresa: Moševićka 115, 71387 Ilijaš Kontakt osoba: Senada Hadžimehmedagić

Tel. 400 440 Fax. 400 445 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.arhaz.com Godina osnivanja:

1996.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 20

Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

ARMEX ARMATURE d.o.o. Direktor: Adnan Šaković

Adresa: Igmanska bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Adnan Šaković

Tel. 433 960 Fax. 433 961 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Trgovina na veliko materijalom i sanitarnom opremom

BAUMIT d.o.o. Direktor: Ismet Zupčević

Adresa: Osik 2b, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Evelin Šabanija

Tel. 776 800 Fax. 776 801 Telefon kontakt osobe: 776 809

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.baumit.ba Godina osnivanja:

1998.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 19

Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom

BELKOS d.o.o. Direktor: Mirsad Hodžić

Adresa: Gazi Mehmed paše Fidahića 18, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mirsad Hodžić

Tel. 672 623 Fax. 672 623 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom

BIHEXO d.o.o. Direktor: Mirsad Berberović

Adresa: Obala Kulina Bana 25, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 665 387 Fax. 202 486, 660 681 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1995.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Trgovina vodovodne opreme, zasuni, ventili, priključne armature, spojnice, hidranti za vodu i gas

Page 69: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

56

CONTI PRO d.o.o. Direktor: Mirza Đozo

Adresa: Džemala Bijedića, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mirza Đozo

Tel. 546 377 Fax. 546 377 Telefon kontakt osobe: 061 203 881

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom

DOMOTEH d.o.o. Direktor: Mirela Mašala

Adresa: Hifzi Bjelevca 110, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mirela Mašala

Tel. 634 386 Fax. 634 386 Telefon kontakt osobe: 061 811 691

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.domoteh.ba Godina osnivanja:

2003.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 14

Djelatnost: Trgovina na veliko sanitarnom opremom i kućanskim potrepštinama

ELSA TRADE d.o.o. Direktor: Marijan Hrkaš

Adresa: Paromlinska 18, Emerika Bluma 3, Igmanska bb, 71000 Sarajevo, 71320 Vogošća

Kontakt osoba: Mladen Hrkaš

Tel. 475 700, 475 712 Fax. 475 711, 475 718 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: www.elsatrade.ba Godina osnivanja:

1991.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 32

Djelatnost: Elektroenergetski materijal i oprema

ERVENA d.o.o. Direktor: Sabahudin Kajević

Adresa: Bojnička 166, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Damir Skopak

Tel. 764 216, 468 124 Fax. 764 206 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom

FABULAS d.o.o. Direktor: Deović Nerman

Adresa: Safeta Zajke bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Uzunović Nedžad

Tel. 674 205 Fax. 674 205 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.fabulas.ba Godina osnivanja:

1990.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 50

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskom opremom, boje, lakovi

FARIDOO d.o.o. Direktor: Faruk Dizdar

Adresa: Halilovići 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Rifet Obradović

Tel. 455 860, 455 837 Fax. 455 837 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.faridoo.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 16

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom

Page 70: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

57

HELKOS BOJE I LAKOVI d.o.o. Direktor: Melčija Mulaosmanović

Adresa: Aleja Bosne srebrene 16, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Melčija Mulaosmanović

Tel. 468 879 Fax. 468 879 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Veleprodaja za crnu industriju

HERCING d.o.o. Direktor: Emir Sadžak

Adresa: Butmirska cesta bb, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Emir Sadžak

Tel. 781 305 Fax. 781 306 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.hercing.com Godina osnivanja:

2000.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 30

Djelatnost: Završni građevinski radovi

HIMEX-TRGOVINA d.o.o. Direktor: Dedić Halid

Adresa: Naselje Dvor do br. 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sulejmanović Samira

Tel. 424 680 Fax. 424 681 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

HODŽEKS d.o.o. Direktor: Elvis Hodžurda

Adresa: Moševićka 5, 71387 Podlugovi Kontakt osoba: Samir Fejzić, Osman Hodžurda

Tel. 401 056 Fax. 401 056 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim matreijalom, vodo i elektro materijalom

INTERMER d.o.o. Direktor: Esad Bezdrob

Adresa: Radnička bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Esad Bezdrob

Tel. 661-878 Fax. 661-878 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 28

Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

JUB d.o.o. Direktor: Muhidin Hrapović

Adresa: Kolodvorska br. 11/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Muhidin Hrapović

Tel. 716 570 Fax. 209 825 Telefon kontakt osobe: 263 010

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.jub.ba Godina osnivanja:

1998.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 11

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom, boje, fasade, lakovi, građ.ljepila

Page 71: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

58

KARBON NOVA d.o.o. Direktor: Huseinbegović Hajrudin

Adresa: Lukavička cesta br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Huseinbegović Hajrudin

Tel. 766 045 Fax. 454 122 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građ.materijalom i sanitarnom opremom

KERMEK BH d.o.o. Direktor: Kukuljac Ilda

Adresa: Jukićeva br. 116, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Kukuljac Ilda

Tel. 557 466/ 557 467 Fax. 557 466 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.karmek.com Godina osnivanja:

2007.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Završni građevinski radovi

KOLPA LINE d.o.o. Direktor: Nedžad Resulović

Adresa: Igmanska bb, 71320 Vogošća Kontakt osoba: Jasmina Alagić

Tel. 432 521/ 424 195/ 424 196 Fax. 432 521 Telefon kontakt osobe: 432 521

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.kolpa.si Godina osnivanja:

2003.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama

PINEX CO d.o.o. Direktor: Nedžad Pinjo

Adresa: Radićeva br. 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nedžad Pinjo

Tel. 550 851 Fax. 550 850 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.pinjo.ba Godina osnivanja:

1990.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

PLAVO OKO d.o.o. Direktor: Nermana Alispahić

Adresa: Zvornička 41, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nešad Delalić

Tel. 230 253, 660 523 Fax. 660 253 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 13

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo podnim oblogama

SANBIH COMPANY d.o.o. Direktor: Rafet Radončić

Adresa: Blažuj br. 25, 71215 Blažuj Kontakt osoba: Rafet Radončić

Tel. 626 103 Fax. 639 209 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Posredništvo u trgovini građ.materijalom i građ.drvetom

Page 72: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

59

SARAJ-TAŠ d.o.o. Direktor: Anis Uzunović

Adresa: Nusreta Šišića Dede br. 11, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 204 602 Fax. 204 602 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

SENIGOR d.o.o. Direktor: Edin Baručija

Adresa: Osik do br. 1, 71210 Ilidža Kontakt osoba:

Tel. 762 685 Fax. 762 685 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.senigor.ba Godina osnivanja:

2004.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 30

Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

TECASI SIMRAD d.o.o. Direktor: Smajić Mevludin

Adresa: Tvornička br. 3, 71210 Ilidža Kontakt osoba:

Tel. 457 153 Fax. 457 153 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.tecasibh.com Godina osnivanja:

2003.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

TKK d.o.o. Direktor: Mesud Čolić

Adresa: Halilovići 12, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mesud Čolić

Tel. 768 903 Fax. 468 903 Telefon kontakt osobe: 061 208 193

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Trgovina na veliko hemijskim proizvodima i proizvodnja

TONDACH BOSNA I HERCEGOVINA d.o.o. Direktor: Jasmin Hošo

Adresa: Ferhadija 19, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Jasmin Hošo

Tel. 262 820 Fax. 262 822 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.tondach.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo crijepom / uvoz i tranzit

URSA NOVOTERM d.o.o. Direktor: Enver Hasagić

Adresa: Tešanjska br. 9, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Enver Hasagić

Tel. 214 988 Fax. 214 988 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.ursa.ba Godina osnivanja:

2000.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom

Page 73: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

60

VALM d.o.o. Direktor: Amra Marijanović

Adresa: Halilovići br. 9, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Vojo Marijanović

Tel. 760 412/ 760 410 Fax. 760 411 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

VELUX KROVNI PROZORI d.o.o. Direktor: Sanela Tarančić

Adresa: Džemala Bijedića 295, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Dragana Đokić

Tel. 626-420/626-493 Fax. 626-492 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.velux.com Godina osnivanja:

1997.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarom opremom, krovni prozori

VEP d.o.o. Direktor: Pašaga Vejzović

Adresa: Butmirska cesta 293, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Pašaga Vejzović

Tel. 781 520 Fax. 781 521 Telefon kontakt osobe: 061 540 659

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.vep.ba Godina osnivanja:

2003.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Proizvodnja i trgovina podnim oblogama

WIENER BERGER INDUSTRIJA OPEKE d.o.o. Direktor: Velimir Gojnić

Adresa: Behdžeta Mutevelića 61, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Samir Bubić

Tel. 618 416 Fax. 469 039 Telefon kontakt osobe: 061 194 850

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.wieneberger.ba Godina osnivanja:

1998.

SKD: 51.532 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Uvoz i prodaja

ADRIAPROM d.o.o. Direktor: Edin Kantardžić

Adresa: Envera Čolakovića 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Edin Kantardžić

Tel. 232 550 Fax. 232 550 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Trgovina na veliko plastičnim masama

ALBA d.o.o. Direktor: Šerif Kajević

Adresa: Nedima Filipovića 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Šerif Kajević

Tel. 711 290, 711 292 Fax. 711 291 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.alba.ba Godina osnivanja:

1996

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 14

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo crnom i obojenom metalurgijom

Page 74: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

61

ASMT PROMET d.o.o. Direktor: Amra Sadović

Adresa: Ferde Hauptmana bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Amra Sadović

Tel. 660 751 Fax. 660 751 Telefon kontakt osobe: 061 139 366

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Trgovina na veliko alatima i repromaterijalima

BH TEHNA d.o.o. Direktor: Sead Ruhotina

Adresa: Lužansko polje 7, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Sead Ruhotina

Tel. 776 374 Fax. 776 371 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.bhtehna.com Godina osnivanja:

1996.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 11

Djelatnost: Trgovina na veliko alatima i mjernim instrumentima

CASH d.o.o. Direktor: Senad Vejzagić

Adresa: Trg Heroja 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Senad Vejzagić

Tel. 212 266 Fax. 212 266 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1993.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

COMMEWAY d.o.o. Direktor: Hikmet Koš

Adresa: Sulejmana Filipovića 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hikmet Koš

Tel. 467 098, 767 230 Fax. 767 231 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2003.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom

CREDIBIL COMPANY d.o.o. Direktor: Ejub Šatara

Adresa: Teheranski trg bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Fatima Delalić

Tel. 451-781 Fax. 451-781 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo vodo i elektro materijalom

DEBELJAK INDUSTRIJA VIJAKA d.o.o. Direktor: Almir Žujo

Adresa: Braće Mulića 20, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Almir Žujo

Tel. 760 425 Fax. 760 426 Telefon kontakt osobe: 061 490130

E-mail: [email protected], [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Trgovina na malo spojnim elementima

Page 75: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

62

DEGE d.o.o. Direktor: Šaćir Smailagić

Adresa: Zvornička bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 664 841 Fax. 664 841 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

DIZDAREL d.o.o. Direktor: Mirela Halilović

Adresa: Alipašina bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Jasenko Dizdarević

Tel. 205-026 Fax. 205-026 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1995.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala

EDNIL d.o.o. Direktor: Mesud Rizvo

Adresa: Kurta Schorka 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mesud Rizvo

Tel. 767 970, 767 971 Fax. 767 972 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.ednil.ba Godina osnivanja:

2001.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 14

Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama

ELEKTROKONTAKT SA d.o.o. Direktor: Muzafer Kaljić

Adresa: Paromlinska 68, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nafa Beća

Tel. 715-630 Fax. 715-631 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.eksabh.com Godina osnivanja:

1997.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 30

Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala

EOSPECIAL d.o.o. Direktor: Šefik Bajrović

Adresa: Zaima Šarca 46, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Šefik Bajrović

Tel. 205 752 Fax. 205 752 Telefon kontakt osobe: 061 191 683

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1991.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Trgovina na veliko alatima

EURO DEMS d.o.o. Direktor: Emir Bešić

Adresa: Plandište 76, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Emir Bešić

Tel. 639 052 Fax. 636 883, 636 884 Telefon kontakt osobe: 061 136 309

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom

Page 76: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

63

EURO M d.o.o. Direktor: Ismet Hasanbegović

Adresa: Put života 12, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zlatko Šarac

Tel. 713 850 Fax. 713 851 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala

EURODIS d.o.o. Direktor: Kurbegović Dino

Adresa: Nikole Šopa br. 237, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Sadija Kurbegović

Tel. 457 257 Fax. 457 257 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 9

Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom

FITUS d.o.o. Direktor: Vildana Sekavić

Adresa: Hakije Kulenovića 24, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Vildana Sekavić

Tel. 556 490/061 132 283 Fax. 556 491 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Veleprodaja elektro materijala

HERMI d.o.o. Direktor: Adnan Brajlović

Adresa: Lužansko polje 7, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Adnan Brajlović

Tel. 637 082 Fax. 638 082 Telefon kontakt osobe: 061 838 098

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.hermi.si Godina osnivanja:

2005.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Inženjering iz oblasti gromobranske instalacije

IKT d.o.o. Direktor: Nedžad Šarkić

Adresa: Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nedžad Šarkić

Tel. 061 138 173 Fax. 453 666 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Trgovina na veliko: materijali od čelika, radijatori, slavine

INELEX d.o.o. Direktor: Esad Šahbegović

Adresa: Rudija Alvađa br. 13, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Esad Šahbegović

Tel. 473 955 Fax. 453 542 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom

Page 77: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

64

INTERMERKUR d.o.o. Direktor: Lipanović Igor

Adresa: Safeta Zajke br. 267, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Deniza Šahinagić

Tel. 496 000 Fax. 496 019 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.merkur.en Godina osnivanja:

1998.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 63

Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom, građ.materijalom i sanitarnom opremom

INVEL d.o.o. Direktor: Damir Boros

Adresa: Hiseta 19, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Damir Boros

Tel. 202 544 Fax. 258 255 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Prodaja blindiranih vrata

KLIMOTEHNA d.o.o. Direktor: Turković Abdulah

Adresa: Velika Drveta br. 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Turković Abdulah

Tel. 767 075/ 767 076 Fax. 767 075/ 467 919 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom

MAGROS-METAL d.o.o. Direktor: Asim Omerspahić

Adresa: Halilovići 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Asim Omerspahić

Tel. 454 127 Fax. 454 352 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.magros-metal.ba Godina osnivanja:

1956/2002transformascija

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 41

Djelatnost: Građevinska stolarija i elementi / Opremanje enterijera

MEGA CENTAR d.o.o. Direktor: Radomir Lozić

Adresa: Hifzi Bjelevca 6, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Radomir Lozić

Tel. 635 888 Fax. 635 666 Telefon kontakt osobe: 061 157 204

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.megacentar.co.ba Godina osnivanja:

1999.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo metalom, alatima i opremom

METALIS d.o.o. Direktor: Amir Žiga

Adresa: Halilovići bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Amir Žiga

Tel. 457 305 Fax. 457 305 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom; instalacionim materijalom i opremom za grijanje

Page 78: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

65

METALKA TRADE d.o.o. Direktor: Amir Smječanin

Adresa: Grbavička bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Amir Katana / Dina Kordić

Tel. 714 136/714-137 Fax. 714 135 Telefon kontakt osobe: 717 730

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.metalkatrade.com Godina osnivanja:

1996.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom

MIV-TRADE d.o.o. Direktor: Slavica Černi

Adresa: Azize Šaćirbegović br. 128, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Slavica Černi

Tel. 612 578/ 061 144 578 Fax. 612 578 Telefon kontakt osobe: 061 144 898

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom

NELMA TRADE d.o.o. Direktor: Enver Nikšić

Adresa: Brčanska 16, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Enver Nikšić

Tel. 061 219 035, 615 455 Fax. 615 455 Telefon kontakt osobe: 061 219 035

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo vodo-elektro materijalom; boje i lakovi

PAPILON d.o.o. Direktor: Mirsad Zeljković

Adresa: Ferde Hauptmana 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mirsad Zeljković

Tel. 644 355 Fax. 644 355 Telefon kontakt osobe: 061 177 713

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2003.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Trgovina na veliko metalom

PRIMUS BALKAN d.o.o. Direktor: Sead Hamzagić

Adresa: Zmaja od Bosne 58, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sead Hamzagić

Tel. 661 271, 661 272 Fax. 661 273 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.primus-balkan.ba Godina osnivanja:

1997.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 21

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo repromaterijalom/ Prodaja namještaja

RIGIPS AUSTRIJA GESMBH - PREDSTAVNIŠTVO U

SARAJEVU

Direktor: Alen Alihodžić

Adresa: Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Dženana Hadžiahmetović

Tel. 660 380 Fax. 660 380 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Prodaja repromaterijala

Page 79: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

66

SMT-COMPANY d.o.o. Direktor: Amina Durmić

Adresa: Senada Mandića Dende 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Senad Durmić

Tel. 470-623/061-137-855 Fax. 470-623 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom, opremom za vodovod i grijanje

TERMOVOD d.o.o. Direktor: Azra Korač

Adresa: Bojnička 105, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Azra Korač

Tel. 764 020 Fax. 764 020 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2003.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Trgovina na veliko maaterijalom za grijanje

UNIPROMET d.d. Direktor: Muhamed Pilav

Adresa: Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Engin Obučić

Tel. 614 433 Fax. 234 182 Telefon kontakt osobe: 234 182

E-mail: int.relations@unipromet.com E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.unipromet.com Godina osnivanja:

1950.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 121

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskog materijala i srodnih proizvoda/ Usluge

VAILLANT d.o.o. Direktor: Semir Botić

Adresa: Zvornička br. 9, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Melisa Tolja

Tel. 210 407 Fax. 210 409 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.vaillant.ba Godina osnivanja:

2004.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Trgovina na veliko instalacionim materijalom i sanitarnom opremom

WÜRTH BH d.o.o. Direktor: Adnan Topčagić

Adresa: Binježevo bb, 71240 Hadžići Kontakt osoba: Merima Švrakić

Tel. 775 000 Fax. 775 019 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.wurth.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 51.540 Broj zaposlenih: 120

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo montažnom opremom

AALKONTI d.o.o. Direktor: Arif Kodrić

Adresa: Novi rezervoar do br.1, 71320 Vogošća Kontakt osoba: Arif Kodrić

Tel. 485 471 Fax. 487 471 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 51.541 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Stovarište građevinskog materijala

Page 80: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

67

KEMOS d.o.o. Direktor: Adnan Arslanagić

Adresa: Valtera Perića br. 6/I, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Adnan Arslanagić

Tel. 206 575 Fax. 203 505 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.kemos.ba Godina osnivanja:

1979.

SKD: 51.550 Broj zaposlenih: 23

Djelatnost: Trgovina na malo građ.materijalom / boje i lakovi

GRADITELJ-OPREMA d.o.o. Direktor: Zlatan Rončević

Adresa: Zvornička br. 19, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Armin Hamidović

Tel. 651 243 Fax. 651 243 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.graditeljoprema.ba Godina osnivanja:

2000.

SKD: 51.620 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Trgovina građevinskom opremom i alatima

TERRA BIH d.o.o. Direktor: Tarik Kamenjašević

Adresa: Binježevo 137, 71240 Hadžići Kontakt osoba: Tarik Kamenjašević

Tel. 423 130, 423 131 Fax. 423 132 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.terra-world.com Godina osnivanja:

2003.

SKD: 51.620 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama

ALUKOENIGSTAHL d.o.o. Direktor: Adnan Velić

Adresa: Kranjčevićeva 36, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sumela Medanović

Tel. 252 460 Fax. 252 463 Telefon kontakt osobe:

E-mail: aks.info@alukoenigstahl E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 51.700 Broj zaposlenih: 14

Djelatnost: Trgovina aluminijskim profilima

LIP-DOM d.o.o. Direktor: Namik Mulahusić

Adresa: Olovska br. 26, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Slaviša Marić

Tel. 664 911/ 664 912 Fax. 664 911 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1991.

SKD: 51.700 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Trgovina na veliko građevinskim mašinama

MASMARKT d.o.o. Direktor: Hasna Ljubović

Adresa: Vrelo Bosne a, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Hasna Ljubović

Tel. 764 550 Fax. 764 550 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 51.700 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Page 81: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

68

MAGNETIC d.o.o. Direktor: Jelena Baškarada

Adresa: Džemala Bijedića br. 197, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ljiljana Baškarada

Tel. 471 018 Fax. 766 520 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 51.900 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom, građ.materijalom i sanitarnom opremom/ Trgovina na malo građ.materijalom

ENERGOREKORD d.o.o. Direktor: Saliha Pleho

Adresa: Vladslava Škarića 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Renat Pleho

Tel. 222 974/061 488 056 Fax. 205 956 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1991.

SKD: 52.442 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: dekorativna rasvjeta

BAU&GARTEN d.o.o. Direktor: Faruk Avdagić

Adresa: Lužansko polje br. 9, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Faruk Avdagić

Tel. 777 600 Fax. 777 601 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.luk.ba Godina osnivanja:

2002.

SKD: 52.460 Broj zaposlenih: 100

Djelatnost: Izvođenje građevinskih radova, trgovina građ.materijalom, drvetom, staklom

FORSHER EXPORT-IMPORT d.o.o. Direktor: Šerif Rudanja

Adresa: Tešanjska do br. 9, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Šerif Rudanja

Tel. 211 910 Fax. 211 910 Telefon kontakt osobe: 061 134 931

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 52.460 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Trgovina na veliko i malo građevinskim materijalom

METBOJ d.o.o. Direktor: Mulović Zufer

Adresa: Mustafe Latifića br. 3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mulović Zufer

Tel. 451 425 Fax. 451 425 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 52.460 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Trgovina na malo građ.materijalom / boje i lakovi

PARTNER d.o.o. Direktor: Esad Begtašević

Adresa: Trg heroja 37, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 713 810 Fax. 713 811 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 52.460 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom

Page 82: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

69

WARELL d.o.o. Direktor: Jasmin Variz

Adresa: Nedima Filipovića br. 27, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Jasmin Variz

Tel. 656 332 Fax. 656 332 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 52.460 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom

WOLF KOMERC d.o.o. Direktor: Dino Vuk

Adresa: Trg heroja 41, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Dino Vuk

Tel. 713 020/713 030 Fax. 713 021 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 52.460 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom

MAKER ING d.o.o. Direktor: Nešad Tinić

Adresa: Koševo br. 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Čardaklija Ešref

Tel. 551 610 Fax. 252 331 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 53.200 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom, investiranje u polju projektovanja i arhitekture

INTERINVEST d.o.o. Direktor: Krupalija Mirsada

Adresa: Safeta Zajke br. 269, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Krupalija Mirsada

Tel. 432 384/ 433 387 Fax. 432 385 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 70.200 Broj zaposlenih: 19

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

BOSKRAN d.o.o. Direktor: Mirza Šaković

Adresa: Bulevar Branilaca Dobrinje bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mirza Šaković

Tel. 471 285 Fax. 471 285 Telefon kontakt osobe: 061 217 598

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.boskran.com.ba Godina osnivanja:

2007.

SKD: 71.320 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Posredništvo u trgovini građevinskim materijalom i građevinskim drvetom

SARTUS d.o.o. Direktor: Alma Rizvo

Adresa: Gornji zovik 1, 71243 Pazarić Kontakt osoba: Alma Rizvo

Tel. 416 150, 061 130 523 Fax. 416 160 Telefon kontakt osobe: 061 130 523

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.sartus.net Godina osnivanja:

1997.

SKD: 71.320 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Iznajmljivanje građevinske skele

Page 83: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

70

EUROBIT d.o.o. Direktor: Hasib Hadžibulić

Adresa: Nusreta Šišića Dede 14, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Tranko Tica

Tel. 557 295 Fax. 557 296 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.eurobit.ba Godina osnivanja:

2001.

SKD: 73.102 Broj zaposlenih: 9

Djelatnost: Softverski inžinjering; projektovanje informacionih sistema

HERZ d.d. Direktor: Aldin Tufo

Adresa: Marka Marulića 17, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sabrina Srkalović

Tel. 522 897 Fax. 522 897 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.herz-si.com Godina osnivanja:

2006.

SKD: 73.102 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; Tehničko ispitivanje i analiza

INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU GF U SARAJEVU d.d. Direktor: Prof.dr. Tarik Kupusović

Adresa: Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Semra Fejzibegović

Tel. 212 466 Fax. 212 467,207 949 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.heis.com.ba Godina osnivanja:

1954.

SKD: 73.102 Broj zaposlenih: 44

Djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnloškim naukama

INSTITUT ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE

GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SARAJEVO

Direktor: Muhamed Madžarević

Adresa: Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Muhamed Madžarević

Tel. 663 390 Fax. 665 338 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.gf.unsa.ba Godina osnivanja:

1961.

SKD: 73.102 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Naučno-istraživački radovi

INSTITUT ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE Direktor: Edin Garaplija

Adresa: Edhema Mulabdića 10, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Senija Pezo

Tel. 538 557 Fax. 538 355 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.inza.ba Godina osnivanja:

1968.

SKD: 73.102 Broj zaposlenih: 25

Djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnloškim naukama

PROVING d.o.o. Direktor: Fahrudin Krečo

Adresa: Milana Preloga bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Fahrudin Krečo

Tel. 656 012 Fax. 663 100 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1989.

SKD: 73.102 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama

Page 84: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

71

SARFO d.o.o. Direktor: Nedžad Kreso

Adresa: Crni vrh 4, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nedžad Kreso

Tel. 440 012 Fax. 440 012 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1992.

SKD: 73.102 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Inžinjering, projektovanje i proizvodnja kontrolera i aplikacija za industriju

TETRA CO d.o.o. Direktor: Nebojša Perić

Adresa: Zmaja od Bosne 68, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nebojša Perić

Tel. 061 263 923 Fax. Telefon kontakt osobe: 061 263 923

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1993.

SKD: 73.102 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Transfer informacionih tehnologija, turizam i ugostiteljstvo

ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. Direktor: Fuad Osmović

Adresa: Zmaja od Bosne 34, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Fuad Osmović

Tel. 650 955 Fax. 650 724 Telefon kontakt osobe: 061 473 188

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1970.

SKD: 73.102 Broj zaposlenih: 12

Djelatnost: Zaštita na radu; zaštita okoline; zaštita od požara; uslužna djelatnost

ZRAK d.d. Direktor: Remzo Lukač

Adresa: Adema Buće 102, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Remzo Lukač

Tel. 619 807 Fax. 658 472 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.zrak.ba Godina osnivanja:

1948.

SKD: 73.102 Broj zaposlenih: 110

Djelatnost: Električna i optička oprema

OMNITECH d.o.o. Direktor: Emina Hasanović

Adresa: Karpuzova br. 22, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ragib Karamehmedović

Tel. 212 632 Fax. 212 632 Telefon kontakt osobe: 061 107 574

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 74.120 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Prodaja računarskih programa i knjigovodstvo

MANAGMENT DEVELOPMENT CONSULTING d.o.o. Direktor: Sefo Edin

Adresa: Edhema Mulabdića br. 3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sefo Edin

Tel. 537 360 Fax. 537 360 Telefon kontakt osobe: 061 199 822

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.mdcon.ba Godina osnivanja:

2006.

SKD: 74.140 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Konsalting usmjeren ka stranim investitorima

Page 85: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

72

AD PROJEKT d.o.o. Direktor: Redžep Ukić

Adresa: Ilirska br. 22, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Mirsad Sidran

Tel. 061 245 840 Fax. Telefon kontakt osobe: 061 868 171

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Projektovanje i izvođenje građevinskih radova

ADS STUDIO d.o.o. Direktor: Ahmet Kapidžić

Adresa: Hasna Kikića 15, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Faruk Kapidžić

Tel. 259 580 Fax. 259 581 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.ads.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Instalaciono tehnička dokumnetacija i praćenje realizacije

AIDIA INŽINJERING d.o.o. Direktor: Amir Perviz

Adresa: Moševićka br. 14, 71380 Ilijaš Kontakt osoba: Azra Ciraj

Tel. 401 965 Fax. 401 491 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 11

Djelatnost: Rekonstrukcija željeznica

AKL d.o.o. Direktor: Adnan Kukuruzović

Adresa: Omera Stupca br. 19/ Antuna Hangija 59, 71000 Sarajevo

Kontakt osoba: Adnan Kukuruzović

Tel. 440 930 Fax. 440 930 Telefon kontakt osobe: 061 190 219

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Projektovanje i konsalting u oblasti gasa, grijanja i ventilacije

ARCH DESIGN d.o.o. Direktor: Mirna Ćesović

Adresa: Patriotske lige br. 28, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mirna Ćesović

Tel. 661 873 Fax. 661 873 Telefon kontakt osobe: 061 511 706

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.archdesign.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, urbanističko projektovanje, nadzor nad izvođenjem objekata

ARCHITEKTENGRUPPE S 71 d.o.o. Direktor: Nešad Filipović

Adresa: Azize Šaćirbegović bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Dijana Filipović

Tel. 712 390 Fax. 712 391 Telefon kontakt osobe: 061 167 377/ 061 167 377

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.courad.ba Godina osnivanja:

1997.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Projektovanje, nadzor i prodaja Couradovih proizvoda

Page 86: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

73

ARHING d.o.o. Direktor: Dželadin Kojić

Adresa: Terezije bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Dželadin Kojić

Tel. 061 912 764 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

ARHITEKTONSKI FAKULTET U SARAJEVU , INSTITUT

ZA ARHITEKTURU, URBANIZAM I PROSTORNO

PLANIRANJE

Direktor: Dr. Ahmet Hadrović/dekan

Adresa: Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Prof. Amir Polić-Rukovodilac Inst./Nermina Crnčalo-Sekretarica Inst.

Tel. 444 723/ 202 066 Fax. 444 723 Telefon kontakt osobe: 444 723

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1962.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Arhitektonsko projektovanje, urbanističko projektovanje i planiranje

ARHITEKT-PROJEKTOVANJE d.o.o. Direktor: Dragan Bijedić

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br. 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Dragan Bijedić

Tel. 200 667 Fax. 664 096 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1953.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

ARHITEKT-USLUGE d.o.o. Direktor: Ranko Bošković

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br. 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Bašić Dijana

Tel. 200 665 Fax. 664 096 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

ARTA d.o.o. Direktor: Muhamed Karić

Adresa: Mustajpašin mejdan br. 3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Muhamed Karić

Tel. 238 177 Fax. 238 177 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1995.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

ART-E d.o.o. Direktor: Elmina Bravić

Adresa: Grbavička br. 14/c, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Emina Muminbašić

Tel. 664 201 Fax. 664 201 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Page 87: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

74

BAŠIĆ UNIVERSAL d.o.o. Direktor: Ahmet Bašić

Adresa: Jukićeva br. 130, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ahmet Bašić

Tel. 203 057 Fax. 203 057 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Konsultantske usluge, zatupanje i posredovanje u oblasti rudarstva i energije

BERSIA d.o.o. Direktor: Đemil Berbić

Adresa: Grbavička 40 d, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Đemil Berbić

Tel. 654 408 Fax. 654 429 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.bersia.com.ba Godina osnivanja:

1997.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

BOSMAL d.o.o. Direktor: Mevnun Zečić

Adresa: Milana Preloga bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mevnun Zečić

Tel. 725 196/715 000 Fax. 715 001 Telefon kontakt osobe: 062 330 522

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: www.bosmal.com Godina osnivanja:

2000.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

C&G d.o.o. Direktor: Malik Kulender

Adresa: Sime Milutinovića br. 15, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Malik Kulender

Tel. 212 352 Fax. 212 352 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.cg-sa.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Inžinjering u oblasti elektroenergetike i trgovine

CAD PLUS d.o.o. Direktor: Adila Hamzić

Adresa: Gabelina br. 25/II, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Salih Hamzić

Tel. 668 757 Fax. 668 757 Telefon kontakt osobe: 061 133 868

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.cadplus.com.ba Godina osnivanja:

1997.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

CEDES.BA d.o.o. Direktor: Haris Ćatić

Adresa: Merhemića trg bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Haris Ćatić

Tel. 554 905 Fax. 554 906 Telefon kontakt osobe: 061 212 244

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.cedes.ba Godina osnivanja:

2006.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Page 88: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

75

CETEOR d.o.o. Direktor: Dragan Ajanović

Adresa: Put života bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Jasmina Čomić

Tel. 563 580 Fax. 205 725 Telefon kontakt osobe: 033 563 580

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.ceteor.ba Godina osnivanja:

1992.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Projekti i konsalting u oblasti zaštite okoliša i povećanja EE, edukacija, mjeriteljstvo, procjena uticaja na okoliš

CHEVRON AG d.o.o. Direktor: Ferid Ibrahimović

Adresa: Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ferid Ibrahimović

Tel. 061 145 188, 212 709 Fax. 212 709 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1995.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

COMEL d.o.o. Direktor: Sead Zeković

Adresa: Avde Smajlovića 37, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sead Zeković

Tel. 645 516 Fax. 614 448 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Projektovanje, montaža, ispitivanje, puštanje pod napon dalekovoda, trafostanica i niskonaponskih energetskih objekata

CONSULT ING d.o.o. Direktor: Sead Jahić

Adresa: Dolina 12, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sead Jahić

Tel. 214 929 Fax. 214 929 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

DIVECO-ENERGO d.o.o. Direktor: Zoran Dujković

Adresa: Radićeva 10, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Goran Dujković

Tel. 667 833 Fax. 205 639 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.divecoenergo.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Zastupanje ino- kompanija

DOM SPI DD Direktor: Edin Hadžiomerović

Adresa: Butmirska cesta do br. 45, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Edin Hadžiomerović

Tel. 763 215 Fax. 763 215 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.domspi.com.ba Godina osnivanja:

2000.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 13

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Page 89: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

76

DOMOINVEST d.o.o. Direktor: Zada Džafić

Adresa: Vrazova 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hana Horbić

Tel. 274-306 Fax. 274-305 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Inžinjering u građevinarstvu

DOOR-DESIGN d.o.o. Direktor: Durut Almin

Adresa: Gabelina 3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Admir Šaljaj

Tel. 558-000 Fax. 558-001 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.doordesign.ba Godina osnivanja:

1997.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Projektovanje, izvođenje i nadzor građevinskih objekata

DOXAT INŽINJERING d.o.o. Direktor: Rijad Drino

Adresa: Fadila Paše Šerifovića 6/b, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Jasmin Hadžović

Tel. 239-918/061-183-525 Fax. 239-918 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected]; [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.doxat.ba Godina osnivanja:

1997.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: 3D, dizajn i modeliranje

DVOKUT PRO d.o.o Direktor: Erna Alihodžić

Adresa: Avde Hume 11, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Vanja Ćurin

Tel. 447-875 Fax. 447-881 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.dvokut.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Projektovanje zaštite okoliša i povećanja E.E.

EG ENERGOGROUP d.o.o. Direktor: Sabin Babić

Adresa: Kemala Kapetanovića br. 45, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Rok Kovač, Edisa Bogilović

Tel. 723 080/ 723 082 Fax. 723 081 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.energogroup.ba Godina osnivanja:

1999.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

ELECTRA d.o.o. Direktor: Hamdija Torlak

Adresa: Porodice Ribar 43, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hamdija Torlak

Tel. 711 870 Fax. 646-340 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.electra.ba Godina osnivanja:

2004.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 16

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Page 90: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

77

ELEKTROFORCE d.o.o. Direktor: Menduh Sahačić

Adresa: Sumbula Avde br. 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Menduh Sahačić

Tel. 665 834 Fax. 665 835 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1994.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

ELMONT Direktor: Midhat Memišević

Adresa: Mali Čurčiluk 26, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 535 056 Fax. 533 800 Telefon kontakt osobe: 061 272 062

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1981.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

EL-TE 3 d.o.o. Direktor: Hasan Efendić Abdulah

Adresa: Silvije Strahimira Kranjčevića 16, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hasan Efendić Abdulah

Tel. 445-541 Fax. 200-296 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.el-te3.co.ba Godina osnivanja:

1992.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 78

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

ELTHING d.o.o. Direktor: Muharemović Suada

Adresa: Avde Smajlovića br. 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Muharemović Suada

Tel. 656 602 Fax. 656 602 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

ELZAS d.o.o. Direktor: Mašić Željko

Adresa: Derviša Numića br. 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mašić Željko

Tel. 722 240 Fax. 722 242 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.elzas.ba Godina osnivanja:

2001.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Projektovanje i montaža u oblasti telekomunikacija

EMNA d.o.o. Direktor: Hodžić Hajrudin

Adresa: Ferhadija br. 19, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hodžić Hajrudin

Tel. 209 234 Fax. 209 234 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Page 91: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

78

ENERGO DESIGN d.o.o. Direktor: Zdenko Decovski

Adresa: Mehmed paše Sokolovića do br. 4, 71000 Sarajevo

Kontakt osoba: Kenan Cerić

Tel. 223 216 Fax. 223 216 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

ENERGOINVEST d.d. Direktor: Vlahovljak Džemail

Adresa: Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ibrahim Bosto

Tel. 703 301 Fax. 659 618 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.energoinvest.ba Godina osnivanja:

1951.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 834

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

ES HYDROTECHNICS d.o.o. Direktor: Emin Gološ

Adresa: Azize Šaćirbegović br.128, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Emin Gološ

Tel. 619 253 Fax. 619 254 Telefon kontakt osobe: 648 354

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.eshydrotechnics.com Godina osnivanja:

2002.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Projektovanje, nadzor, konsalting

ESHER EZO ARHITEKT d.o.o. Direktor: Esher Sadagić

Adresa: Antuna Hangija br. 85, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Esher Sadagić

Tel. 220 074 Fax. 220 074 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Projektovanje, nadzor, konsalting i inžinjering

ETEL-INŽINJERING d.o.o. Direktor: Sokol Gutić

Adresa: Pofalička 3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sami Babajić

Tel. 613 039 Fax. 717 405 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 14

Djelatnost: telekomunikacijske mreže

EXTREM INŽINJERING d.o.o. Direktor: Dragomir Bulajić

Adresa: Kolodvorska br. 12, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Dragomir Bulajić

Tel. 714 705 Fax. 714 706 Telefon kontakt osobe: 061 169 824

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Page 92: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

79

FABING d.o.o. Direktor: Edin Šehbajraktarević

Adresa: Gabrielle Moreno Locatelli 23, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Fadil Biberkić

Tel. 213 840 Fax. 213 840 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1995.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

FALE d.o.o. Direktor: Muhović Munira

Adresa: Uglješe Uzelca br. 153, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Muhović Šefko

Tel. 761 636 Fax. 761 635 Telefon kontakt osobe: 061 190 546

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

FILLING d.o.o. Direktor: Muderizović Fuad

Adresa: Sagrdžije br. 61, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Muderizović Fuad

Tel. 532 972 Fax. 532 972 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1995.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Sigurnosni konsalting i inžinjering

FORMA 77 d.o.o. Direktor: Omerović Faruk

Adresa: Zelenih beretki br. 16, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Huzbašić Dubravko

Tel. 444 500 Fax. 444 543 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.forma77.ba Godina osnivanja:

2002.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Projektovanje javnih objekata i opremanje exterijera i enterijera

GAS-PROCESING d.o.o. Direktor: Korin Zoran

Adresa: Edhema Mulabdića br. 10, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Korin Zoran

Tel. 061 165 955 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

HEAT & COOL d.o.o. Direktor: Zlatko Huskić

Adresa: Envera Šehovića 3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zlatko Huskić

Tel. 535 645 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; Snabijevanje električnom energijom, gasom, parom i toplom vodom

Page 93: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

80

HVAC DESIGN d.o.o. Direktor: Omer Puško

Adresa: Trampina 10, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Omer Puško

Tel. 216 234, 264 620 Fax. 264 621 Telefon kontakt osobe: 061 268 230

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Grijanje, ventilacija, projektovanje

I.D.E.A. d.o.o. Direktor: Dejan Tadić

Adresa: Curak br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Dejan Tadić

Tel. 222 003 Fax. 554 121 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

INEA BH d.o.o. Direktor: Halko Sarajlić

Adresa: Aleja Lipa 56, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Halko Sarajlić

Tel. 621 164 Fax. 524 539 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.inea.ba Godina osnivanja:

2008.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

INGFOREST d.o.o. Direktor: Oglečevac Selver

Adresa: Marka Marulića br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Oglečevac Selver

Tel. 719 910 Fax. 719 911 Telefon kontakt osobe: 061 172 958

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.ingforest.ba Godina osnivanja:

2003.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Inžinjerske djelatnosti u oblasti drvne industrije i industrije namještaja

INOCSA d.o.o. Direktor: Hector Martinez

Adresa: Derviša Numića 4, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Meliha Krupić

Tel. 614 394 Fax. 614 370 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.inocsa.es Godina osnivanja:

2005.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

INTELS d.o.o. Direktor: Borčak Salem

Adresa: Breka br. 57, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Borčak Salem

Tel. 573 100 Fax. 573 101 Telefon kontakt osobe: 061 140 399

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonsko savjetovanje u oblasti telefonskih instalacija

Page 94: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

81

IPSA-INSTITUT d.o.o. Direktor: Prof.dr.Ešref Gačanin

Adresa: Put života bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 276-320 Fax. 276-355 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.ipsa-institut.com Godina osnivanja:

1958.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 71

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

ITM CONTROLS d.o.o. Direktor: Vedran Salihodžić

Adresa: Ferhadija br. 39, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nijaz Salihodžić

Tel. 441 694 Fax. 570 681 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.itm.ba Godina osnivanja:

2000.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

IZINGPROM d.o.o. Direktor: Izet Hadžović

Adresa: Marka Marulića br. 9, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Izet Hadžović

Tel. 651 014 Fax. 651 014 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

JH d.o.o. HUMKIĆ Direktor: Jusuf Humkić

Adresa: Drinska 78, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Jusuf Humkić

Tel. 270 260 Fax. 660 545 Telefon kontakt osobe: 061 167 277

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

K BIRO d.o.o. Direktor: Čaušević Omer

Adresa: Bakarevića br. 39, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Čaušević Omer

Tel. 061 201 112 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

KGI-KONSTRUKT d.o.o. Direktor: Remzija Pramenković/ Šerif P.

Adresa: Hamdije Čemerlića br. 2/X, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Amra Poljak

Tel. 716 125 Fax. 716 126 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.kgikonstrukt.ba Godina osnivanja:

2003.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje i finansijski inžinjering

Page 95: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

82

KLADNIK d.o.o. Direktor: Bojan Kladnik

Adresa: Husrefa Redžića 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Bojan Kladnik

Tel. 208 816 Fax. 208 816 Telefon kontakt osobe: 061 244 966

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje/ Hidro termo izolacioni radovi/ Završni građevinski radovi

KOLORELIKSIR d.o.o. Direktor: Kupus Suad

Adresa: Nerkeza Smajlagića br. 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Kupus Suad

Tel. 514 697 Fax. 514 697 Telefon kontakt osobe: 061 133 588

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1994.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

KONEXPERT d.o.o. Direktor: Enver Hadžić

Adresa: Bistrik 22, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Enver Hadžić

Tel. 238 154 Fax. 467 796 Telefon kontakt osobe: 061 183 873

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

KONKRIT d.o.o. Direktor: Edhem Hodžić

Adresa: Marka Marulića 2/VI, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Edhem Hodžić

Tel. 652 671 Fax. 652 671 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1990.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

LAKE d.o.o. Direktor: Nedžad Bubica

Adresa: Džidžikovac br. 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Nedžad Bubica

Tel. 444 720 Fax. 200-479 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1991.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 20

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

LIGHTING TECHNOLOGY d.o.o. Direktor: Mirojević Mersija

Adresa: Nedima Filipovića br. 4/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mirojević Mersija

Tel. 717 160 Fax. 717 161 Telefon kontakt osobe: 061 485 164

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.ltv.at Godina osnivanja:

2003.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje u oblasti rasvjete

Page 96: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

83

LJOLJIĆ d.o.o. Direktor: Ljoljić Aleksandar

Adresa: Ferhadija br. 19/I, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ljoljić Aleksandar

Tel. 061 210 444 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Projektovanje u niskogradnji

MEDICO INŽINJERING d.o.o. Direktor: Vukmirović Milan

Adresa: Hamdije Čemerlića br. 23, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Vukmirović Milan

Tel. 716 971 Fax. 716 970 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

NESING d.o.o. Direktor: Eldin Neslan

Adresa: Velikih Drveta br. 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Husein Neslan

Tel. 061 165 092/ 061 218 866 Fax. 452 749 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

NEW DESIGN d.o.o. Direktor: Kolašinac Nezir

Adresa: Marka Marulića br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Kolašinac Nezir

Tel. 715 611 Fax. 715 611 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Projektovanje i prodaja nekretninama

NEW WAY d.o.o. Direktor: Amir Vuk

Adresa: Derebent br. 26, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Amir Vuk

Tel. 208 107 Fax. 208 107 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

NORMAL ARHITEKTURA d.o.o. Direktor: Muhamed Serdarević

Adresa: Triglavska 4, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Muhamed Serdarević

Tel. 206 122/ 061 310 284 Fax. 206 122 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.normal.ba Godina osnivanja:

2006.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: projektovanje, inženjering, konsalting

Page 97: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

84

NOX-BIRO d.o.o. Direktor: Hadžibegović Senad

Adresa: Dženetića Čikma br. 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Hadžibegović Senad

Tel. 559 570 Fax. 554 435 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Prijektovanje elektroinstalacija u objektima visokogranje i niskogradnje

OIKOS d.o.o. Direktor: Kapetanović Aida

Adresa: Zagrebačka br. 20, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Dizdarević Jasmina

Tel. 663 749 Fax. 663 749 Telefon kontakt osobe: 061 176 134

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje i reciklaža

OPES d.o.o. Direktor: Mensud Pekmez

Adresa: Hamdije Ćemerlića 2/X, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mensud Pekmez

Tel. 712 955 Fax. 712 956 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.opes.ba Godina osnivanja:

2006.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Energetski inžinjering; konsalting; usluge / Instalacioni radovi / Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Tehničko ispitivanje i analiza / Električna i optička oprema / Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i toplom vodom.

P.B. TRACEST d.o.o. Direktor: Zdenko Mlikota

Adresa: Kolodvorska br. 10, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zdenko Mlikota

Tel. 522 530 Fax. 522 530 Telefon kontakt osobe: 061 303 075

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Projektovanje objekata niskogradnje

PATERS d.o.o. Direktor: Pavo Čavar

Adresa: Avde Hume br. 13, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Pavo Čavar

Tel. 213 248 Fax. 213 248 Telefon kontakt osobe: 061 130 107

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1994.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

POLYPLAN BH d.o.o. Direktor: Adem Hajrović

Adresa: Marka Marulića br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Adem Hajrović

Tel. 663 828 Fax. 663 829 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.polyplan.ba Godina osnivanja:

2006.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Projektovanje i nadzor mašinskih instalacija

Page 98: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

85

POSITIVE PARTNERS d.o.o. Direktor: Senad Kubat

Adresa: Azize Šaćirbegović bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Senad Kubat

Tel. 062 257 033 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

PRODIG d.o.o. Direktor: Kenan Hadžović

Adresa: Antuna Hangija br. 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Kenan Hadžović

Tel. 667 846 Fax. 667 846 Telefon kontakt osobe: 062 332 746

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

PROJEKT d.d. Direktor: Halid Berhamović

Adresa: Ferhadija 11, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Halid Berhamović

Tel. 200 397 Fax. 200 396 Telefon kontakt osobe: 200 396

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.projekt.com.ba Godina osnivanja:

1956.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 21

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

PROJEKT INVEST d.o.o. Direktor: Sejdo Babović

Adresa: Aleja Lipa br. 56, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sejdo Babović

Tel. 061 199 167 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

PROJEKTNI BIRO BP d.o.o. Direktor: Beriz Povlaković

Adresa: Asima Ferhatovića br. 27, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Beriz Povlaković

Tel. 233 825 Fax. 233 825 Telefon kontakt osobe: 061 171 451

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

PROKLIMA d.o.o. Direktor: Planinko Puhta

Adresa: Behdžeta Mutavelića br. 24, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Planinko Puhta

Tel. 646 627 Fax. 646 627 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Savjetovanje i inžinjering u oblasti klimatizacije / Grijanje i hlađenje

Page 99: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

86

PRONET d.o.o. Direktor: Fijad Gabula

Adresa: Jovana Bijelića br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Fijad Gabula

Tel. 664 770 Fax. 664 770 Telefon kontakt osobe: 061 345 559

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.pronet.ba Godina osnivanja:

2003.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Projektovanje i inžinjering u oblasti efernet tehnologije, radiolinkova, telekomunikacija

PUBLICUM d.o.o. Direktor: Vesna Karačić

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br. 31, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mustafa Štukan

Tel. 440 407 Fax. 223 189 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1993.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

REDESIGN d.o.o. Direktor: Elvedin Bečić

Adresa: Toromanova br. 19, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Elvedin Bečić

Tel. 239 030 Fax. 239 030 Telefon kontakt osobe: 061 390 490

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

REGIONALNI CENTAR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I

INVESTICIJE d.o.o.

Direktor: Šaćir Šošević

Adresa: Bjelave br. 4, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Šaćir Šošević

Tel. 207 510/ 225 830 Fax. 225 830 Telefon kontakt osobe: 061 150 126

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.ric.ba Godina osnivanja:

1986.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Menadžment u investicijama

RUDIS BH d.o.o. Direktor: Ahmet Gazija

Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 295 167 Fax. 295 170 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.rudis.si Godina osnivanja:

2003.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

SAJTING d.o.o. Direktor: Mirza Hodžić

Adresa: Hadži Sulejmanova br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 222 375 Fax. 223 387 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.sajting.com Godina osnivanja:

1990.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Page 100: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

87

SAMOS d.o.o. Direktor: Ognjen Knežević

Adresa: Envera Šehovića br. 48, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ognjen Knežević

Tel. 656 400 Fax. 656 400/656 110 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1990.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

SARAJ CITY d.o.o Direktor: Mujesira Žiga

Adresa: Dženetića Čikma br. 14/V, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mujesira Žiga

Tel. 212 236 Fax. 212 236 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.sarajcity.com Godina osnivanja:

1997.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Nekretnine, consalting i projektovanje

SARAJ INŽENJERING d.o.o. Direktor: Ismail Ajanović

Adresa: Danijela Ozme br. 2/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 223 729 Fax. 223 729 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

SAUTEL d.o.o. Direktor: Dijana Posavac

Adresa: Hamdije Čemerlića 33, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Franjo Posavac

Tel. 715 431, 061 102 282 Fax. 715 430 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; Servisiranje visokonaponske opreme, prekidača i sl.

SIJA d.o.o. Direktor: Armin Selimović

Adresa: Olimpijska br. 42, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Armin Selimović

Tel. 061 173 233 Fax. 453 650 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje u oblasti energetici

SKAPI d.o.o. Direktor: Zlatko Šaćiragić

Adresa: Topal Osman Paše br. 7, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zlatko Šaćiragić

Tel. 650 611 Fax. 650 611 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.skapi.ba Godina osnivanja:

1997.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Inžinjerske djelatnosti u oblasti sigurnosti

Page 101: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

88

STEFAN COMERCE d.o.o. Direktor: Karanoć Ninoslav

Adresa: Dubrovačka br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Karanoć Ninoslav

Tel. 222 204/ 222 205 Fax. 222 206 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

STUDIO NONSTOP d.o.o. Direktor: Igor Grozdanić

Adresa: Kaptol 18, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Igor Grozdanić

Tel. 215 412 Fax. 215 412 Telefon kontakt osobe:

E-mail: studion[email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.studiononstop.com.ba Godina osnivanja:

1999.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: arhitektonsko projektovanje, urbanističko projektovanje i planiranje

ŠTUKAN d.o.o. Direktor: Mustafa Štukan

Adresa: Sime Milutinovića 10, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mustafa Štukan

Tel. 440 407, 536 040 Fax. 233 189 Telefon kontakt osobe: 061 161 145

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1981.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

ŠUMAPROJEKT d.d. Direktor: Mesud Đozić

Adresa: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mesud Đozić

Tel. 720 750 Fax. 660 891 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.sumaprojekt.ba Godina osnivanja:

1950

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 12

Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza

TAURUS d.o.o. Direktor: Nurija Jusupović

Adresa: Augusta Brauna 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zlatko Jusupović

Tel. 226 080 Fax. 226 080 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

TELENET d.o.o. Direktor: Mirsad Kukuruzović

Adresa: Hamdije Čemerlića 35, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mirsad Kukuruzović

Tel. 665 095 Fax. 205 018 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.telenet.ba Godina osnivanja:

1999.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 10

Djelatnost: Telekomunikacije

Page 102: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

89

TERAT d.o.o. Direktor: Zvonimir Biršl

Adresa: Travnička br. 21, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zvonimir Biršl

Tel. 205 046 Fax. 205 046 Telefon kontakt osobe: 061 389 283

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Geotehnička i geološka ispitivanja

TERMORAD d.d. Direktor: Predrag Petrović

Adresa: Hifzi Bjelavca br. 5/b, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 473 543 Fax. 473 429 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 19

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Inžinjering, izvođenje i nadzor

TIM lighting sistem d.o.o. Direktor: Ševćet Rahić

Adresa: Ćemaluša br. 3, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ševćet Rahić

Tel. 206 541 Fax. 206 541 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.tim.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.o.o. Direktor: Zijad Hodžić

Adresa: Džemala Bijedića br. 162, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 769 225 / 769 226 Fax. 769 228 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 30

Djelatnost: Projektovanje i izvođenje mašinskih instalacija

TRASA d.o.o. Direktor: Alen Gabela

Adresa: Džemala Bijedića br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 654 514 Fax. 654 881 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 9

Djelatnost: Projektovanje cesta i mostova

TRIMO BH d.o.o. Direktor: Marjana Svilan

Adresa: Marka Marulića br. 2/II, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 661 596 Fax. 661 597 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.trimo.ba Godina osnivanja:

2005.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Page 103: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

90

TVRTKOVIĆ - SANITARIJE I GRIJANJE d.o.o. Direktor: Mirko Tvrtković

Adresa: Bjelave 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mirko Tvrtković

Tel. 445 537 Fax. 445 537 Telefon kontakt osobe: 061 156 397

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Završne instalacije / Adaptacija

TZI-INŽINJERING d.o.o. Direktor: Zoran Trobok

Adresa: Banjalučka br. 13, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zoran Trobok

Tel. 661 473/ 652 566 Fax. 661 475 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.tzi.ba Godina osnivanja:

1990.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 18

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

UNIONINVEST d.o.o. Direktor: Faruk Gabela

Adresa: Grbavička br. 4, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Faruk Gabela

Tel. 220 153/ 442 687 Fax. 652 647 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.unioninvest.net Godina osnivanja:

1968.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 108

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

UNIONIZGRADNJA-ŠIP d.d. Direktor: Amela Gilić

Adresa: Aleja Lipa br. 56, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Irfan Selman

Tel. 525 363/ 643 757 Fax. 649 743 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1979.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 9

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

URBANISTIČKI ZAVOD BIH d.d. Direktor: Mugdim Čukle

Adresa: Zelenih beretki br. 14, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zlatan Lazarevski

Tel. 668 937 Fax. 668 456 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1948.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 14

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

URBING d.o.o. Direktor: Nedžad Mulaomerović

Adresa: Vrazova br. 12/1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Smajo Mulaomerović

Tel. 666 513 Fax. 206 393 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Page 104: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

91

VINDI TIP d.o.o. Direktor: Darko Adrečenko

Adresa: Tepebašina 12, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Darko Adrečenko

Tel. 444 822/638 486 Fax. 444 822 Telefon kontakt osobe: 061 101 020

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1993.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 32

Djelatnost: Projektovanje i izvođenje radova

WINDOW ARCH DESIGN d.o.o. Direktor: Senada Brkan

Adresa: Zagrebačka 53/II, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Senada Brkan

Tel. 712 015 Fax. 614 256 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1993.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Projektovanje i izrada enterijera

ZARKA d.o.o. Direktor: Zijad Imamović

Adresa: Balibegovica 4/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zijad Imamović

Tel. 440 489 Fax. 440 489 Telefon kontakt osobe: 061 133 723

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

EL KIK d.o.o. Direktor: Muminović Nizama

Adresa: Patriotske lige br. 14, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Džeko Alija

Tel. 443 130 Fax. 444 130 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 74.300 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza

GEOWILD d.o.o. Direktor: Selesković Mirza

Adresa: Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Selesković Mirza

Tel. 278 465 Fax. 278 465 Telefon kontakt osobe: 061 157 775

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.geowild.ba Godina osnivanja:

1995.

SKD: 74.300 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Istraživanje, ispitivanje i verificiranje geodetske opreme / Trgovina geodetskom opremom

KURTAGIĆ-INŽINJERING d.o.o. Direktor: Karahasan Fuad

Adresa: Trg heroja 30, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Aida Čerkez

Tel. 710 435/ 659 104 Fax. 659 104 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.k-ing.ba Godina osnivanja:

1995.

SKD: 74.300 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Programska rješenja za upravljanje prostornim podacima/ Auto-desk centar

Page 105: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

92

HUMANITARNA ORGANIZACIJA "KARITAS

ŠVICARSKE"

Direktor: Petar Amhof

Adresa: Sime Milutinovića 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba:

Tel. 668 185, 210 704 Fax. 668 184 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 85.000 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Socijalna i zdravstvena skrb

METALIK d.o.o. Direktor: Džemal Pljevo

Adresa: Džemala Bijedića br. 156, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Džemal Pljevo

Tel. 454 188 Fax. 768 475 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1989.

SKD: 20.300/26.000/28.100 Broj zaposlenih: 21

Djelatnost: Proizvodnja garđevinske stolarije i elemenata, ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, metalne konstrukcije i metalne stolarije

BREZA DOM d.o.o. Direktor: Ajnija Omerhodžić

Adresa: Moševačka bb, 71387 Podlugovi Kontakt osoba: Ajnija Omerhodžić, Nijaz Omerhodžić

Tel. 400 390 Fax. 400 391 Telefon kontakt osobe: 061 145 666

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 26.630, 45.212 Broj zaposlenih: 14

Djelatnost: Proizvodnja svježeg betona, Niskogradnja

KLESARSTVO ZAMAK d.o.o. Direktor: Karović Mustafa

Adresa: Igmanska br. 87, 71320 Vogošća Kontakt osoba: Karović Mustafa

Tel. 434 954 Fax. 431 152 Telefon kontakt osobe: 061 207 475

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1997.

SKD: 26.700/45.300 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Spomeničarstvo / Instalacioni radovi

TTO d.o.o. Direktor: Edin Dedović

Adresa: Velikih Drveta br. 1, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Edin Dedović

Tel. 640 397 Fax. 663 276 Telefon kontakt osobe: 061 212 854

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1962.

SKD: 28.110/ 45.430 Broj zaposlenih: 47

Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i metalne stolarije/ Završni građ.radovi

JONUZ COMPANY d.o.o. Direktor: Ikić Ibrima

Adresa: Blažujski drum bb, Blažuj, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Ikić Mehmed

Tel. 421 708 Fax. 639 441 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 28.120 / 45.00 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Građevinarstvo, proizvodnja, projektovanje

Page 106: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

93

HILTI SYSTEMS d.o.o. Direktor: Ismet Kamber

Adresa: Dobrinjska 7, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Ismet Kamber

Tel. 761 100 Fax. 761 101 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.hilti.ba Godina osnivanja:

2006.

SKD: 29.000, 51.620 Broj zaposlenih: 9

Djelatnost: Proizvodnja mašina i uređaja, Trgovina na veliko građevinskim mašinama

ELDIS TEHNIKA d.o.o. Direktor: Zlatan Gafić

Adresa: Blažujski drum bb, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Zijad Islamović

Tel. 762 720 Fax. 762 722 Telefon kontakt osobe: 061 473 044/ 061 171 174

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 31.200/28.100 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Proizvodnja metalne konstrukcije i metalne stolarije/montaža trafo stanica

ISKRAEMECO SARAJEVO d.o.o. Direktor: Josip Franjčić

Adresa: Hifzi Bjelavca br. 13, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ivana Bjelan

Tel. 775 260 Fax. 235 389 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.iskrameco.ba Godina osnivanja:

1999.

SKD: 33.206/33.200 Broj zaposlenih: 36

Djelatnost: Proizvodnja električne i optičke opreme

ADE 5 Direktor: Dino Muhić

Adresa: Zagrebačka 47, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Dino Muhić; Hamdija Smajić

Tel. 521 232 Fax. 521 232 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2006.

SKD: 45.000, 74.200 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Građevinarstvo, Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

HIDROGRADNJA d.d. SARAJEVO Direktor: Semin Mašić v.d.direktor

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Silvana Marić

Tel. 214-352 Fax. 214-352 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.hidrogradnja.ba Godina osnivanja:

1947.

SKD: 45.000. 45.212, 74.200 Broj zaposlenih: 1350

Djelatnost: Elektro-energetski projekti, hidrotehnički projekti, niskogradnja, zgradarstvo

ZZ GROS-COMP P.O. Direktor: Sead Musić

Adresa: Hadželi bb, 71240 Hadžići Kontakt osoba: Sead Musić

Tel. 420 018/ 061 188 760 Fax. 420 018 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.000/45.211 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Građevinarstvo, proizvodnja građ.stolarije i elemenata

Page 107: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

94

ŠIPAD KOMERC d.d. Direktor: Hamza Kazazić

Adresa: Trampina 12/4, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Amer Mudželet

Tel. 216 460 Fax. 202 330 Telefon kontakt osobe:

E-mail: in[email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.sipadkomerc.com Godina osnivanja:

1975.

SKD: 45.100, 45.211, 45.300, 45.400, 74,200 Broj zaposlenih: 108

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu, Viskogradnja i niskogradnja, instalacioni radovi, završni građevinski radovi, arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

IZOLATER d.o.o. Direktor: Alihodžić Muharem

Adresa: Lukavička cesta br. 67, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Alihodžić Muharem

Tel. 468 281 Fax. 460 340 Telefon kontakt osobe: 061 131 169

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.100/ 45.400 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu, završni građevinski radovi

DŽEMOTRANS d.o.o. Direktor: Horman Sulejman

Adresa: Hadželi bb, 71240 Hadžići Kontakt osoba: Fatima Paljanin

Tel. 420 030/ 061 150 315 Fax. 420 030 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1999.

SKD: 45.100/45.211/45.212 Broj zaposlenih: 18

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Visokogradnja/Niskogradnja

BAGER EXPORT-IMPORT d.o.o. Direktor: Halid Jamaković

Adresa: Bistrički put br. 8, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Halid Jamaković

Tel. 062 255 044 Fax. 404 444 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1980.

SKD: 45.110/45.212 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja

DUDUKIĆ d.o.o. Direktor: Dudukić Emsad

Adresa: Zovik br. 2, 71240 Hadžići Kontakt osoba: Dudukić Emsad

Tel. 061 205 657 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2004.

SKD: 45.110/45.212 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja

GEOLOŠKO BUŠENJE d.o.o. Direktor: Zolj Senad

Adresa: Paromlinska br. 32, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zolj Senad

Tel. 614 818 Fax. 614 242 Telefon kontakt osobe: 061 509 154

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2003.

SKD: 45.110/45.212 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja

Page 108: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

95

GEOTEHNOS d.o.o. Direktor: Velić Ismet

Adresa: Patriotske lige br. 28, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Velić Ismet

Tel. 223 636/ 061 167 353 Fax. 223 636 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 45.110/45.212 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja

HUMAČKIĆ d.o.o. Direktor: Humačkić Mujo

Adresa: Višnjik br. 43, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Humačkić Mujo

Tel. 222 263/061 202 846 Fax. 222 263 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 45.110/45.212 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja

MANJO d.o.o. Direktor: Manjić Ibro

Adresa: Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 23/a, 71000 Sarajevo

Kontakt osoba: Jasmina Manjić

Tel. 618 372/ 061 141 505 Fax. 618 372 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.110/45.212 Broj zaposlenih: 18

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja

SA HASAN EXPORT-IMPORT d.o.o. Direktor: Senad Sarić

Adresa: Gatačka br. 65, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Senad Sarić

Tel. 458 330/061 139 637 Fax. 472 014 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 45.110/45.212 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja

TENEX d.o.o. Direktor: Šukrija Kulagić

Adresa: Velešići br. 11, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Aida Kulagić

Tel. 061 131 649 Fax. 442 172 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1994.

SKD: 45.110/45.212 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/Niskogradnja

ALPINE INVESTMENT Direktor: Jusuf Bubica

Adresa: Skenderija 5, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Jusuf Bubica

Tel. 251 290 Fax. 251 291 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 45.211, 45.212 Broj zaposlenih:

Djelatnost: Proizvodnja betona

Page 109: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

96

CHENCO d.o.o. Direktor: Anes Memić

Adresa: Avde Hume 19, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Dalila Jakupović Memić

Tel. 254 330 Fax. 200 001, 254 338 Telefon kontakt osobe:

E-mail: ko[email protected] E-mail kontakt osobe: [email protected]

Web: www.chencosarajevo.com Godina osnivanja:

1993.

SKD: 45.211, 45.33 Broj zaposlenih: 60

Djelatnost: Visokogradnja, niskogradnja, hidroizolacija, krovni prozori

NUMEN d.o.o. Direktor: Hasib Memišević

Adresa: Dr. Avde Sućeske br. 1, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Hasib Memišević

Tel. 638 301 Fax. 638 301 Telefon kontakt osobe: 061 130 646

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1995.

SKD: 45.211/ 45.212 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Niskogradnja / Visokogradnja

ŽEPA INŽINJERING d.o.o. Direktor: Enver Štitkovac

Adresa: Gladno polje bb, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Osman Padžić

Tel. 524 498 Fax. 524 498 Telefon kontakt osobe: 061 212 632/ 061 228 941

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.211/ 45.212 Broj zaposlenih: 17

Djelatnost: Niskogradnja / Visokogradnja

DŽEKOS d.o.o. Direktor: Džemal Hasković

Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe 16, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mersiha Husejnović

Tel. 766-061 /766-062 Fax. 766-061 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.dzekos.com Godina osnivanja:

1994.

SKD: 45.211/45.212 Broj zaposlenih: 150

Djelatnost: Visokogradnja i niskogradnja

STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA Direktor: Šemsija Alibegović

Adresa: Augusta Brauna br. 4, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Alica Hadžić

Tel. 716 183/213 254/ 442 015 Fax. 442 015 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.szz.ba Godina osnivanja:

1909.

SKD: 45.211/45.213 Broj zaposlenih: 7

Djelatnost: Pripremni radovi na gradilištu/ Upravljanje i održavanje

EURO-ASFALT d.o.o. Direktor: Ramić Hamed

Adresa: Rajlovačka cesta bb, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Anes Hasečić

Tel. 774 280 Fax. 465 575 Telefon kontakt osobe: 061 247 804

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 45.212 / 45.320 Broj zaposlenih: 140

Djelatnost: Izolacija / Niskogradnja

Page 110: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

97

ELGRIV d.o.o. Direktor: Mustafa Drljević

Adresa: Ive Andrića br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Mustafa Drljević

Tel. 542 681 Fax. 542 681 Telefon kontakt osobe: 061 203 793

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2000.

SKD: 45.212/ 45.310/ 45.400 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Niskogradnja, elektroinstalacioni radovi, završni građevinski radovi

MIDDLE POINT ELECTRONIC d.o.o. Direktor: Veledar Maida

Adresa: Džemala Bijedića br. 35, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Veledar Maida

Tel. 214 500/ 661 871 Fax. 214 500/ 661 871 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.mpoint.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.212/29.220 /74.200 Broj zaposlenih: 32

Djelatnost: Niskogradnja / Instalacioni radovi / Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

SANEX d.o.o. Direktor: Selman Zukorlić

Adresa: Azići br. 154, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Ćazim Mučić

Tel. 061 183 243 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2007.

SKD: 45.212/45.211 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Visokogradnja/ Niskogradnja

SIGENX d.o.o. Direktor: Spaho Ljaljić

Adresa: Plato Skenderija H-41, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Spaho Ljaljić

Tel. 061 170 254 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.sigenx.com Godina osnivanja:

1997.

SKD: 45.213 / 70.300 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Upravljanje i održavanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova/ Promet nekretninama

MONTING d.o.o. Direktor: Tafić Izet

Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 12, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Tafić Izet

Tel. 463 849 Fax. Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1978.

SKD: 45.220 / 74.200 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova/ inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

BOSNA-S OIL SERVICES COMPANY d.o.o. Direktor: Ismet Hrnjica

Adresa: Nova br. 26, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Adnan Ibišević

Tel. 278 040 Fax. 200 074 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.bosna-s.ba Godina osnivanja:

1990.

SKD: 45.250/ 74.300 Broj zaposlenih: 20

Djelatnost: Ostali građevinski radovi, tehničko ispitivanje i analiza

Page 111: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

98

GP BOSNAPUTEVI d.d. Direktor: Erol Sarvan

Adresa: Pehlivanuša 3/III, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ernes Jukić

Tel. 232 737 Fax. 532 480 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.bosnaputevi.ba Godina osnivanja:

1968.

SKD: 45.300, 45.212 Broj zaposlenih: 130

Djelatnost: Niskogradnja, Instalacioni radovi, Ostali nemetalni mineralni proizvodi

ERGAS d.o.o. Direktor: Ferid Dautović

Adresa: Husrefa Redžića 10, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Ferid Dautović

Tel. 208 000 Fax. 208 000 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.300, 74.200 Broj zaposlenih: 15

Djelatnost: Instalacioni radovi, Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

EGW d.o.o. Direktor: Vahid Tanović

Adresa: Kamenolom 10, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Sead Aganović

Tel. 627-960 Fax. 627-960 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.egw.ba Godina osnivanja:

1996.

SKD: 45.330/74.200/51.532 Broj zaposlenih: 81

Djelatnost: Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje i hlađenje

BIKAVAC d.o.o. Direktor: Azra Selimović

Adresa: Put Famosa 38, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Osman Džafić

Tel. 514 869 Fax. 514 869 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2001.

SKD: 45.400, 28.120 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Završni građevinski radovi, Proizvodnja metalne građevinske stolarije

SUPER ECONOMIC GROUP d.o.o. Direktor: Džafer Zerem

Adresa: Prnjavorska 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Džafer Zerem

Tel. 717 670 Fax. 717 672 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.supereconomic.ba Godina osnivanja:

2001.

SKD: 45.400, 51.530, 51.532 Broj zaposlenih: 8

Djelatnost: Završni građevinski radovi,Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

ČENGA d.o.o. Direktor: Ahmo Čengić

Adresa: Hrasnička cesta 94, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Ahmo Čengić

Tel. 542 128, 061 130 934 Fax. 774 222 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.cenga.ba Godina osnivanja:

1989.

SKD: 45.400, 51.532 Broj zaposlenih: 30

Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom, keramičke pločice

Page 112: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

99

BITUMENKA d.d. Direktor: Sead Jugo

Adresa: Aleja Bosne Srebrene br. 2, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sead Jugo

Tel. 542 954 Fax. 542 961 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.bitumenka.com Godina osnivanja:

1912.

SKD: 45.400/ 45.212 Broj zaposlenih: 60

Djelatnost: Niskogradnja PmB, Hidroizolacija

MODUL-INŽINJERING d.o.o. Direktor: Kemal Selman

Adresa: Igmanska 1, 71320 Vogošća Kontakt osoba:

Tel. 424 211 Fax. 424 212 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: 45.450 / 28.120 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Završni građevinski radovi / Građevinska stolarija i elementi

LUK d.o.o. Direktor: Faruk Avdagić

Adresa: Zagrebačka 4D, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Amer Hebib

Tel. 777 800 Fax. 777 801 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.luk.ba Godina osnivanja:

1985.

SKD: 51.530, 51.540 Broj zaposlenih: 55

Djelatnost: Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, željeznom robom, instalacionim materijalom, opremom za vodovod i grijanje

LINDAB Kft Predstavništvo u BiH Direktor: Nebeel Alyan

Adresa: Lužansko polje 40, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Arijana Varešanović

Tel. 762 360 Fax. 762 361 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.lindab.ba Godina osnivanja:

2008.

SKD: 51.532, 74.200 Broj zaposlenih: 1

Djelatnost: Trgovina građevinskim materijalom, Tehničko ispitivanje i analiza

DIONIX d.o.o. Direktor: Enes Muhić

Adresa: Džemala Bijedića 60, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Enes Muhić

Tel. 650-238/650-239 Fax. 663-006 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.dionix-doo.com Godina osnivanja:

2000.

SKD: 51.532/74.200 Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Trgovina na veliko i proizvodnja crne i obojene metalurgije

METAL-EXPORT d.o.o. Direktor: Zoran Popović

Adresa: Antuna Branka Šimića br. 2/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Zoran Popović

Tel. 715 130/ 657 133 Fax. 715 130 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1992.

SKD: 53.310/ 45.400/ 74.200 Broj zaposlenih: 50

Djelatnost: Elektroinstalacioni radovi, Završni građevinski radovi, Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Page 113: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

100

ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU

TEHNIKU - IGT

Direktor: Faruk Jakupović

Adresa: Gradačačka 142, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Faruk Jakupović

Tel. 610 600, 610 651 Fax. 650 593 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1989.

SKD: 72.200, 72.300, 72.400, 73.102, 74.130, 74.140, 74.300, 80.422

Broj zaposlenih: 14

Djelatnost: Ponuda programske opreme, Obrada podataka i izrada baza podataka, istraživanje i ekperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama, ispitivanje javnog mnenja, savjetovanje u poslovanju

LIGNUM d.o.o. Direktor: Samir Zeničanin

Adresa: Josipa Vancaša br. 23/a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Samir Zeničanin

Tel. 555 966 Fax. 555 965 Telefon kontakt osobe: 063 891 324

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.lignum.ba Godina osnivanja:

1989.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 5

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

TECHNO CONSULTING BH d.o.o. Direktor: Kapetanović Jasmina

Adresa: Alipašina br. 47, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Kapetanović Jasmina

Tel. 261 392 Fax. 261 392 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.teco.ba Godina osnivanja:

1999.

SKD: 74.200 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Konsalting i održavanje naftnih postrojenja

GINKO d.o.o. Direktor: Šurković Abudin

Adresa: Hamdije Čemerlića br. 2/IX, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Šurković Nedžad

Tel. 703 803 Fax. 703 803 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: 74.200 / 28.120 Broj zaposlenih: 2

Djelatnost: Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje / Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

REDING d.o.o. Direktor: Edina Velić

Adresa: Pruščakova br. 5/I, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Šeta Ahmed

Tel. 208 428 Fax. 208 428 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

1998.

SKD: 74.200/ 45.310 Broj zaposlenih: 3

Djelatnost: Elektroinžinjering i Projektovanje

ENERGOINVEST SUE d.o.o. Direktor: Nebojša Marijanović

Adresa: Tvornička 3, 71210 Ilidža Kontakt osoba: Selimir Prašo

Tel. 637-015 Fax. 464-054 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.sue.ba Godina osnivanja:

1994.

SKD: 74.200/73.102 Broj zaposlenih: 39

Djelatnost: Projektovanje i inženjering u oblasti elektronske energetike

Page 114: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo

101

ALPRO - ALUMIL Direktor: Miloš Savić

Adresa: Halilovići 6, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Vladan Nastić

Tel. 766 275 Fax. 766 276 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.alumil.com; www.alpro-vl.com Godina osnivanja:

1982.

SKD: Broj zaposlenih: 165

Djelatnost: Proizvodnja aluminijskih profila

ELKOMONT d.o.o. Direktor: Azra Barakovac

Adresa: Soukbunar 48, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Azra Barakovac

Tel. 222 443 Fax. 555 516 Telefon kontakt osobe: 061 526 190

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.elkomont.ba Godina osnivanja:

1990.

SKD: Broj zaposlenih: 6

Djelatnost: Tehničko ispitivanje i analiza; Instalacija gasnih uređaja

KRIVAJA-TMK d.o.o. Direktor: Adis Mujanović

Adresa: Zavidovići Kontakt osoba: Adis Mujanović

Tel. 032 878 064, 032 878 067 Fax. 032 878 065 Telefon kontakt osobe: 061 703 230

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: www.krivaja-tmk.com Godina osnivanja:

SKD: Broj zaposlenih:

Djelatnost: Proizvodnja montažnih kuća

MEGAKOP d.o.o. Direktor: Joso Oršolić

Adresa: Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Sadrudin Nezirović

Tel. 714 214 Fax. 714 219 Telefon kontakt osobe:

E-mail: E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2002.

SKD: Broj zaposlenih: 26

Djelatnost: Trgovina

TRABUS d.o.o. Direktor: Mustafa Guso

Adresa: Dola 9a, 71000 Sarajevo Kontakt osoba: Alma Varatanović

Tel. 211 497 Fax. 222 673 Telefon kontakt osobe:

E-mail: [email protected] E-mail kontakt osobe:

Web: Godina osnivanja:

2005.

SKD: Broj zaposlenih: 4

Djelatnost: Projektovanje, inženjering, trgovina, konsalting

Page 115: Novi dokument

Privredna komora Kantona Sarajevo La Benevolencija 8

71000 Sarajevo Tel: +387 33 250 106 Tel: +387 33 250 159 Fax: +387 33 210 727

www.energetska-efikasnost.ba e-mail: [email protected]

Page 116: Novi dokument