9

Click here to load reader

Nova Fizika Milkovica

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nova fizika Miklovica

Citation preview

Page 1: Nova Fizika Milkovica

Pronalazaĉ:

novosaĊanin Veljko Milković

www.veljkomilkovic.com

NAUĈNI SVET JE U TRAJNOJ KOMI !

ENGLISH VERSION: http://netoperacije.orgfree.com/PERPETUUM_MOBILE_ENG.pps

PERPETUUM MOBILENEVEROVATNO: MAŠINA KOJA PROIZVODI RAD IZ “NIĈEGA” JE ZVANIĈNO PATENTIRANA I NAUĈNO DOKAZANA

http://www.blic.rs/Vesti/Novi-Sad/170825

/Istrazivac-i-izumitelj-dospeo-u-udzbenike

http://www.youtube.com/watch?v=SQgR9Eub8aU

Dr. Mila Aleĉković rekla je u svojoj emisiji

– kada joj je gost bio Milković, kako je on

“promenio ukupnu paradigmu fizike XXI veka

(nauĉnu sliku sveta) kao nekad Njutn i Tesla“!

Page 2: Nova Fizika Milkovica

POGLEDAJTE BROJNE NOVINSKE NATPISE ŠIROM SVETA O IZUMU VELJKA MILKOVIĆA:

http://veljkomilkovic.com/RecenoStampa.htm

NAJGENIJALNIJI IZUM IZ FIZIKE SVIH VREMENA DOLAZI IZ SRBIJE !

Jedini sluĉaj ikada da je izlaz energije veći od uloţene energije !

Više instituta ga nauĉno potvrĊuje....

Page 3: Nova Fizika Milkovica

http://www.telegraf.rs/vesti/881859-srpski-perpetuum-mobile-pronalazac-iz-ns-otkrio-nepotrosiv-izvor-energije-foto-video

http://www.telegraf.rs/vesti/882420-novi-tesla-istrazivac-iz-novog-sada-ima-114-vrhunskih-pronalazaka-foto

“ PRVI PUT POSLE NIKOLE TESLE, JEDAN NAŠ ISTRAŢIVAĈ UZDRMAO JE SVET “

- PIŠE “TELEGRAF” U NOVEMBRU 2013 GOD. !!

http://www.ekolist.org/vest-

grad%20novi%20sad%20podrzao%20kandidaturu.php

Page 4: Nova Fizika Milkovica

Veljkov oscilator radi kao pumpa.. U SAD

već ima i fabrika pumpi na bazi Milkovićevog patenta.

“Dvostepeni mehaniĉki oscilator” je EPOHALNO nauĉno otkriće

potvrĊeno u teoriji i praksi; Oscilator daje oko 12 puta veću

energiju na izlazu, od uloţene energije na ulazu !!

Koeficijent korisnog dejstva je po svim testovima preko 1 = Perpetuum mobile !

Radi na bazi inercijalno-gravitacionih sila i JEDINI je takav (mehaniĉki)

pronalazak u svetu – nauĉno potvrĊen perpetuum mobile

– rad dobijen iz “niĉega” !!

IMAO JE VIŠE

NASTUPA NA

TELEVIZIJI...

MILKOVIĆ JE OBORIO VAŢEĆI ZAKON AKCIJE I REAKCIJE !!

Naravno, ne oĉekujte da se o ovome pre-ĉesto govori na TV-u. Ovaj izum je toliko revolucionaran da

ima potencijal da promeni planetu iz korena – zato je pominjan umereno u medijima, uglavnom

novinama i internetu naravno; Sve nauĉne reference i detalje potraţite na sajtu

www.veljkomilkovic.com Samo je još Tesla bio izumeo nešto sliĉno, nikad i niko više u istoriji !

Page 5: Nova Fizika Milkovica

Milković na Nacionalnom dnevniku TV Pink - 05.03.2010 g., spiker kaţe: “Svetska nauĉna elita dobila novi domaći zadatak” !

KLIKNITE NA SLIKU AKO STE KONEKTOVANI

– U UDARNIM VESTIMA NA PINKU U 19 30 h

JE REĈENO : “ MILKOVIĆEV OSCILATOR DAJE MNOGO VIŠE ENERGIJE OD ULOŽENE “ ! !

Postoji bezbroj pokušaja kroz istoriju da se napravi Perpetuum mobile

(Leonardo Da Vinĉi, Arhimed..), napisanih knjiga takoĊe,

ali samo su dva ĉoveka (Srbina) uspela :

– Nikola Tesla (“kosmiĉka energija” , mada nema dokaza jer je sve zataškano i

sklonjeno) i Veljko Milković (nauĉno potvrĊeno sa više strana) !

Veljkova knjiga, jedinog

ĉoveka koji ga je zaista

i stvorio i napisao

knjigu o tome !

Page 6: Nova Fizika Milkovica

ULOŢI SE MALA ENERGIJA ZA

LJULJANJE KLATNA (DESNO)

A NA LEVOJ STRANI JE IZLAZ

ENERGIJE 12 x VEĆI I MOŢE DA

PODIGNE MASIVAN TEG (NA

YOUTUBE IMA NEBROJENO

VIDEO KLIPOVA)

http://www.youtube.com/watch?v=gC6Qlj1Mbo8&feature=player_detailpage

KLIKNITE NA SLIKU DOLE AKO STE

KONEKTOVANI; PROSTO NEVEROVATNO –

VIDEĆETE KAKO SE OVAJ AUTO-IGRAĈKA

NA SLICI KREĆE VEOMA DALEKO, BEZ

IKAKVOG ULOŢENOG RADA OSIM INERCIJE

I GRAVITACIJE KOJE DOLAZE OD KUGLE..

TO JE SLIKOVIT PRIMER DELOVANJA SILA

KOJE POKREĆU VELJKOV PERPETUUM

MOBILE – INERCIJA I GRAVITACIJA !

- PROIZVODNJA STRUJE – GENERATORI

- PUMPE ZA NAVODNJAVANJE, OTPADNE VODE...

- PRESE

- KOVANJE. ITD

(Dosta je da struju proizvodi besplatno pa da nema kraja mogućnostima)

Ponavljamo: Jedini naĉin da se uverite da ova priĉa nije neka šala je da odete na www.veljkomilkovic.com i pogledate navedene nauĉne reference !

Pod upitom “Veljko Milkovic” na youtube, naći ćete na HILJADE video klipova gde se njegovo ime pominje – eksperimenti, TV

gostovanja, replike i td. - a sve zbog ovog nezamislivo epohalnog otkrića; Shvatite da je u svim medijima strah od vladara iz senke,

ovo je jednostavno pre-napredno i ne oĉekujte da bude pominjano na televiziji kao što je u ovoj prezentaciji ( osim ponekad, kao u

jutarnjem programu PINK-a: http://www.youtube.com/watch?v=_dgr2xDZMIA&feature=player_embedded ) TV voditelji, novinari, ali i

struĉnjaci kaţu da je “prevazišao Teslu u mehanici”..”uzdrmao temelje nauke”..”uzbudio svet” i sl. –zapitajte se zašto? Ipak, ţivi

skromno jer za njega šire mase ne znaju, sliĉno samom Tesli – najvećem mozgu ikada koji je umro u krajnjoj bedi; Za Vas, za javnost

medijski će biti servirani cirkusanti kao Ajnštajn, koji i danas u svetu slovi za “simbol pameti” iako je obiĉan glumac vladara iz senke:

http://netoperacije.orgfree.com/TESLINA_TAJNA.pps i http://netoperacije.orgfree.com/NAJVECA_TAJNA_NAUKE.pps

IZUM VEKA JE PROSTA MAŠINA...NEKI KAŢU DA JE OVO ĈAK VEĆE OTKRIĆE OD TOĈKA !

Page 7: Nova Fizika Milkovica

REKLI SU O MILKOVIĆEVOM PRONALASKU:

Prof. Dr. Velimir Abramović (ekspert za Teslin rad i osnivaĉ Tesla instituta http://www.teslainstitut.rs):

“ Korisno dejstvo mašine je višestruko povećano na izlazu sistema od uloţene sile na ulazu. Milković je

Nedavno uvršćen u knjigu „Izobilje energije sada“, koju je priredio bivši fiziĉar NASA Brajan Beret.

Po njegovom mišljenju, Milković je u rangu takvih nauĉnika kakvi su Galilej, Njutn, Tesla;

Milković je prevazišao Teslu na polju mehanike – kaţe Abramović “

http://www.veljkomilkovic.com/Images/Misljenje%205.JPG

http://www.veljkomilkovic.com/Images/Velimir_Abramovic_Asimetricna_Mehanika_Veljka_Milkovica.pdf

Profesor Nebojša Simin, diplomirani fiziĉar: “Koeficijent korisnog dejstva mašine je veći od 1 “

http://www.veljkomilkovic.com/Images/Nebojsa_Simin_Visak_energije_u_radu_sistema_klatna_i_dvokrake_poluge.pdf

Dipl. Ing. Elektrotehnike Jovan Bebić: “ Mogu apsolutno da tvrdim da je ovo najveće otkriće u istoriji nauke i tehnike “

http://www.veljkomilkovic.com/Images/Analiza_Jovan_Bebic_2-merenje.pdf

Dr. Peter Lindeman ( SAD, sajt http://free-energy.ws ): “ Ovo otkriće svrstava se meĊu najveće pronalaske u svetu u poslednjih 300 godina “

http://www.veljkomilkovic.com/Images/Misljenje_dr_Peter_Lindemann.pdf

Ljubo Panić, astrofiziĉar: “ Koeficijent korisnog dejstva je veći od jedinice “

http://www.veljkomilkovic.com/Images/Analiza_Ljubo_Panic_uticaj_centrifugalne_sile.pdf

..I mnoge druge izjave, eksperimentalni dokazi, meĊunarodne nagrade i td.(Razumljivo, najveći broj nauĉnika se boji da bilo šta kaţe, zbog zaposlenja koje bi lako mogli izgubiti)

NAPOMENA – Ako je koeficijent korisnog dejstva veći od 1, znaĉi da je izlaz energije veći od uloţene energije - to je pokazalo bezbroj merenja !

Page 8: Nova Fizika Milkovica

Akademik Veljko Milković (1949) ima 110 pronalazaka, napisao je

12 knjiga prevedenih na više jezika i na osnovu njih je

snimljeno nekoliko dokumentarnih filmova.

Interesantno da po oĉevoj liniji, njegov deda potiĉe iz sela koje je

bilo samo par kilometara od Smiljana, rodnog mesta Nikole

Tesle !

GENI, ŠTA ĆE TE ;

NA SAJTU MU PIŠE: “Pronašao je i rešenje kako ublaţiti problem

"ugroţenog pronalazaĉa" kome preti likvidacija - pa treba da objavi tajnu.

Upravo to, Veljko i ĉini kroz objavljivanje svojih knjiga i publikacija.”

NIJE NAIVAN...svestan je mnogih tragiĉnih priĉa izumitelja kroz istoriju,

vladari iz senke ne spavaju nikad (Tesla je dobar primer)

Page 9: Nova Fizika Milkovica

BESPLATNA ENERGIJA NUDI SE ĈOVEĈANSTVU, ALI SE NE KORISTI.. NEVEROVATNO, ZAR NE ?

SP, MART. 2011

S E N Z A C I O N A L N O :

PRVI PUT U ISTORIJI PRIKAZAN RAD “PERPETUUM MOBILE-a”; LjULjANjE TEGA PROIZVODI STRUJU KOJA POGONI KLIP

ZA PONOVNO LjULjANjE TEGA !!!

Link gore: Milković se bavi i Petrovaradinskom tvrĊavom,

gde posetiocima organizuje vodiĉku sluţbu..

(Kliknite na neku od slika ako ste konektovani )

Proizvodnja:

www.netoperacije.orgfree.com

Imamo još niz

sliĉnih radova na teme

zavera i neverovatnih zataškavanja !