of 32 /32
Renault SCENIC a GRAND SCENIC Nový

Nový Renault SCENIC a GRAND SCENIC · Vďaka 20-palcovým kolesám s nízkym valivým odporom, ktoré sú súčasťou štandardnej výbavy všetkých verzií a znižujú spotrebu

 • Author
  hadien

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Nový Renault SCENIC a GRAND SCENIC · Vďaka 20-palcovým kolesám s nízkym valivým odporom,...

 • Renault SCENIC aGRAND SCENICNov

 • Je krsne by rodimi amc sa spolu so svojou rodinou vyda na cestu do novej epochy, ktor prichdza po re tradinch vekopriestorovch vozidiel.

  Znaka Renault, zakladate kategrie kompaktnch MPV, vm shrdosou predstavuje Nov SCENIC aNov GRAND SCENIC. Tieto modely boli navrhnut plne od zaiatku, tak aby spali s asn aj budce poiadavky vetkch lenov rodiny.

  plne nov proporcie karosrie azmyseln krivky Novho Renault SCENIC a GRAND SCENIC sa rozhodne nestratia vdave. Vrazne sklonen predn sklo apanoramatick stren okno zvrazuj ich jednoliatu siluetu. Vysok bon lnia karosrie im dodva plynulos adynamickos.

  Nov vziarodinnho vozidla

 • Vaka 20-palcovm kolesm snzkym valivm odporom, ktor s sasou tandardnej vbavy vetkch verzi azniuj spotrebu paliva, sa Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC svojimi proporciami odliuj od inch sriovo vyrbanch vozidiel. Ich originlne krivky navye zvrazuje dvojfarebn karosria*.

  Magnetizujci tl dopa charakteristick tvar prednch azadnch svetlometov. Denn svetl LED stechnolgiou Edge Light priahuj pohady svojm vraznm dizajnom, ktor dokresuj zadn svetl LED s3D efektom.

  * Vzvislosti od verzie.

  Modern vzhad

 • Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC s na vrh -nut tak, aby celej rodine zaistili pohodln aprjemn cestovanie. Mnostvo inteligentnch rieen zodpoved potrebm pouvateov azvyuje pohodlie na palube.

  Panoramatick stren okno dokonale presvetuje priestrann interir avytvra prjemn atmosfru, vaka ktorej bud vae cesty pln nezabudnutench zitkov. Interir ponka p alebo sedem pohodlnch miest aako vdy aj mnostvo monost konfigurcie. VNovom Renault GRAND SCENIC je navye mon plne sklopi sedadl vtreom rade, o umouje vrazne zvi batoinov priestor.

  Vbava zodpoved ivotnmu tlu dnench rodn auahuje kadodenn cesty autom.

  Ako rodinn apartmn

 • Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC ponkaj mnostvo npaditch adobre premyslench rieen, ktor prdu vhod pri cestovan srodinou. Posuvn stredov konzola Easy Life umouje vodiovi prispsobi si priestor okolo seba poda potreby. Vprednej polohe tvor konzola jeden celok sprstrojovou doskou, avytvra tak dojem kokpitu okolo miesta vodia; pri odsunut konzoly plne dozadu vznikne zdiean priestor medzi vodiom aspolujazdcom. Vntri konzoly sa nachdzaj praktick lon priestory vrtane vej osvetlenej schrnky ukrytej pod roletkou amenej schrnky pod lakovou opierkou. Na zadnej strane konzoly sa okrem praktickho odkladacieho priestoru nachdzaj aj dva vstupy USB na nabjanie multimedilnych zariaden, vstup jack azsuvka na 12 V. alm npaditm prvkom je schrnka Easy Life svnimonou kapacitou 11,5 l, ktor sa nachdza pred spolujazdcom vprstrojovej doske.

  Dokonale premyslen rieenia

 • Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC sa bleskurchlo prispsob vaim potrebm. Systm One Touch umouje jedinm stlaenm tlaidla automaticky zloi zadn sedadl, avytvori tak vo vozidle rovn plochu uahujcu nakladanie predmetov. Sedadl je mon sklopi pomocou rozhrania multimedilneho systmu R-LINK 2 alebo panela umiestnenho vbatoinovom priestore. Sedadl vdruhom rade delen vpomere 1/3-2/3 stromi plnohodnotnmi miestami s posuvn, aumouj tak optimlnym spsobom vyuva priestor vkabne vozidla. Do objemnho aprakticky rieenho batoinovho priestoru sa spoahlivo vmest cel vaa batoina. Stmito vozidlami vdy njdete rieenie na cestovanie srodinou i priatemi, ale aj na prepravu vieho nkladu.

  Navrhnut na mieru vaich potrieb

 • Technolgie vyej triedy

  Vitajte vkokpite Novho Renault SCENIC aGRAND SCENIC! Najvraznejm prvkom palubnej dosky je multimedilny systm R-LINK 2 sdisplejom suhlopriekou 7 palcov alebo 8,7 palca. Tento intuitvny systm zaisuje rchly prstup kmnohm funkcim vozidla vrtane systmu MULTI-SENSE, ktor umouje vybra jeden zreimov nastavenia celho vozidla aambientn osvetlenie kabny poda momentlnej nlady. Na farebnom head-up displeji sa poas jazdy zobrazuj vetky uiton informcie. Vodi si me ahko preta tieto informcie bez toho, aby spustil oi zdiania na ceste. Aj rodiia maj prvo urobi si rados!

 • Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC vm bud npomocn vkadej situcii. Pokroil asistenn systmy ADAS plnia lohu vho skromnho asistenta. Vaka nim bud vetky vae cesty bezpen akomfortn.

  Systm varovania pred opustenm jazdnho pruhuV prpade nemyselnho vyboenia z jazdnho pruhu bez pouitia smerovho svetla systm upozorn vodia, aby upravil jazdn drhu a vrtil sa do svojho jazdnho pruhu. V multimedilnom anaviganom systme R-LINK 2 sa d nastavi citlivos a hlasitos upozornen.

  Parkovac asistent Easy Park AssistParkovanie nikdy nebolo tak jednoduch! Systm meria dostupn priestor avykon potrebn parkovacie manvre. Odovzdajte mu riadenie abez problmov zaparkujte.

  inn asistenn systmy riadenia

 • Adaptvny tempomatIdete prli blzko vozidla pred vami? Systm automaticky prispsob vau rchlos tak, aby bola vdy zachovan bezpen vzdialenos medzi vozidlami.

  Systm rozpoznvania dopravnch znaiek svarovanm oprekroen povolenej rchlostiAk prekrote povolen rchlos, systm vs bude varova pomocou vizulnej signalizcie na prstrojovom tte ana farebnom head-up displeji.

  Najvyia rove bezpenostiNov Renault SCENIC zskal najvyie mon hodnotenie 5 hviezdiiek vcrash testoch nezvislej organizcie Euro NCAP, ktor sa zaober hodnotenm bezpenosti vozidiel.

 • 6

  1

  7

  5 4

  3

  2

  1. Vzhad palubnch prstrojov. Jednotliv jazdn tly sa lia tlom zobrazovania informci aj ich obsahom. 2. Automatick dvojznov klimatizcia. Umouje vodiovi aspolujazdcovi nastavi si idelnu teplotu vo svojej asti. 3. Osvetlenie interiru Ambient Lighting. Zvote si farbu osvetlenia interiru poda aktulnej nlady. Mete si vybra zelen, bov, erven, modr a fi alov. 4. Sedadlo vodia smasnou funkciou. pecilna masna funkcia sedadla vodia vreime Comfort spremenlivou intenzitou mase umouje dokonal relaxciu. 5. inok posilovaa riadenia. Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC s vybaven inteligentnm posilovaom riadenia. Odpor volantu je prispsoben zvolenmu jazdnmu tlu. 6. Odozva motora. Ako by ste zmenili vozidlo. Reakcia vozidla na stlaenie plynovho pedlu sa men vzvislosti od zvolenho tlu jazdy. 7. Zvuk motora. Od vemi tichho akultivovanho prejavu a po hlasn portov zvuk.

 • Mte mnostvo npadov akad de tite po zmene? Nieke-dy potrebujete trochu adrenalnu ainokedy mte zas chu upokoji sa?

  Vaka systmu MULTI-SENSE mete personalizova svoje jazdn zitky poda toho, na o mte prve chu, alebo poda toho, ak tl jazdy uprednostujete.

  Normal, Comfort, Eco, Sport i Perso? P nastaven ap neo-pakovatench jazdnch reimov. Svoje pocity zjazdy mete kedykovek zmeni. So systmom MULTI-SENSE je to tak, akoby ste mali niekoko ut vjednom!

  Je prjemnma monos voby

 • Kad cesta me by zdrojom vnimonch zvukovch zitkov.

  Vaka spoluprci medzi kontruktrmi znaiek Bose aRenault vm meme ponknu vnimon zvuk vkonfigurcii navrh-nutej pecilne pre kabnu Novho Renault SCENIC aGRAND SCENIC.

  Systm Bose Surround vybaven vysokokvalitnmi repro-duktormi je zrukou istho aharmonickho zvuku. Hudba do slova obklopuje vetkch pasaierov. Kad nota, kad hudobn detail akad nuansa s verne reprodukovan, take vy aj vaa rodina sa budete cti ako vkoncertnej sle.

  Nov rozmerkvality zvuku

 • Vetko na svojom mieste

  Nov Renault SCENIC aGRAND SCENIC s majstrami, pokia ide opremyslen apraktick odkladacie priestory na menie aj vie predmety. Ich celkov objem je 63 litrov, o je vtejto triede vozidiel rekord. ahko njdete miesto na vetky drobnosti, ktor nesm chba na iadnej ceste, amenej pouvan predmety mete uschova naprklad do lonch priestorov pod podlahou. Okrem toho, e systm One Touch umouje bleskurchlo automaticky zloi zadn sedadl, je mon sklopi aj sedadlo spolujazdca, o uahuje prevanie dlhch predmetov.

 • Farby karosrie

  BiBiBiBiBiBiBiBiBiBBiBiBiB eleleleleleelelelelaaaaa NNNaNaNaNNaccrr**

  MMMMoMoMoMoMoMoMoMoMoM dddrdrdrdrdrdrdrdrd CCCCoCoCoCCoCoCCoCossmsmsmsmos

  BiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBBiB eleleleleleleelelelaaaaa GlGGlGlGlGG acacciieii r*

  * Nemetalick lak.** pecilny metalick lak.*** Dostupn len pre Nov SCENIC.**** Dostupn len pre Nov GRAND SCENIC.

  SSSiSiSiSiSiSiSiiSS vvvvv PPPPPlallalalatttitit ne

  llllllllllllllttttttttttt MMMMMMMMMMMMiieieieieiel*l*l*l*l ***

  BBBBBBBBBBBBBBB ooooooooo vvvvvvvvvv DDDDDDDDuunune

  eeeeeeeee rvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrveeneneneneneeee CCCCaCaCaCaCaCaCaaCarmrmrmrmrmrmrmr in

  HHHnHnHnnHHnHnHnHnHnn ddededededededededed ViViVViViVi isisisisiono ****

  iiiiiiii erererernananana ttotoil

  SSiSiSiSiSiSiSSiSiiSiSivvvvvvvvv CCCCCCCCCCCasasasasassisisisisiooopopoppe

  MMMMoMoMoMoMoMMoMoMoMModdrdrdrdrdddddr CCCCCCCCllleleleleste

 • ABS s elektronickm rozdeovaom brzdnej sily a asistennm systmom bzd Elektronick stabilizan systm ESC s protipreklzovm systmom ASR a kontrolou nedotavosti CSV Asistent rozjazdu do kopca (HSA) Active Emergency Braking System s detekciou chodcov Systm rozpoznvania dopravnch znaiek s varovanm o prekroen povolenej rchlosti Systm rozpoznvania dopravnch znaiek (TSR) Systm kontroly tlaku v pneumatikch Tempomat s obmedzovaom rchlosti Predn airbag vodia a spolujazdca (monos deaktivcie airbagu spolujazdcana prednom sedadle)

  Bon airbagy chrniace hrudnk a panvu na prednch sedadlch Hlavov airbagy pre prv a druh rad sedadiel Systm upevnenia detskch sedaiek ISOFIX na sedadle spolujazdca a na bonch miestach v 2. rade sedadiel Elektrick posilova riadenia Hands-free karta Renault Dvojznov automatick klimatizcia Daov a sveteln senzor vrtaneautomatickho prepnania diakovchsvetiel Vonkajie sptn zrkadl, elektricky nastaviten a vyhrievan sptn zrkadl Elektrick ovldanie prednch a zadnch okien

  Rdio s Bluetooth, monochromatick displej 4,2" Vkovo a pozdne nastaviten volant potiahnut koou Sedadlo vodia manulne nastavitenv 6 smeroch s manulne nastavitenoubedrovou opierkou Posuvn zadn sedadlo delen 1/3-2/3s lakovou opierkou Vreck na zadnej strane prednch sedadiel Zsuvka pod sedadlom vodia Podlaha batoinovho priestorus monosou konfi gurcie do hornej/dolnejpolohy

  1 zsuvka na 12 V v batoinovom priestore Schrnky pod podlahou (2 vpredu, 2 vzadu) 1 zsuvka 12 V + 1 vstup USB + 1 vstup jack vpredu Denn svetl LED Edge Light Zadn svetl LED 3D Edge Light Sprava na opravu pneumatk Predn hmlov svetlomety Disky kolies z ahkch zliatin 20" dizajnSilverstone

  ZEN

  Ltkov poahyFotografi a zobrazuje verziu ZEN sautomatickou prevodovkou, sprplatkovou vbavou (multimedilny systm R-LINK 2 so 7-palcovm dotykovm displejom, posuvn stredov konzola Easy Life)

  Disky kolies zahkch zliatin 20"dizajn Silverstone

  Vbava

 • Multimedilny anavigan systm R-LINK 2, displej 7" Systm MULTI-SENSE Systm detekcie navy vodia (FDW) Systm rozpoznvania dopravnch znaiek svarovanm oprekroen povolenej rchlosti sintegrovanmi rchlostnmi limitmi znavigcie Systm varovania pred opustenm jazdnho pruhu Predn a zadn parkovacie senzory Posuvn stredov konzola Easy Life Zsuvka Easy Life Stolky Easy Life vstavan do operadiel prednch sedadiel Systm sklpania sedadiel One Touch

  Ltkov poahy sprvkami zekologickej koe Sedadlo spolujazdca manulne nastaviten v6 smeroch smanulne nastavitenou bedrovou opierkou, sklopn Vonkajie sptn zrkadl, elektricky nastaviten, vyhrievan asklopn Slnen zclonky na zadnch oknch vdruhom rade 2 vstupy USB + 1 vstup Jack vpredu 2 vstupy USB (len na nabjanie multimedilnych zariaden) + 1 vstup Jack vzadnej asti stredovej konzoly Zsuvka na 12 Vvzadu Chrmovan maska chladia

  INTENS (ZEN +)

  Ltkov poahy vkombincii sprvkami zekologickej koe

  Fotografi a zobrazuje verziu INTENS sautomatickou prevodovkou, sprplatkovou vbavou (multimedilny systm R-LINK 2 s8,7-palcovm dotykovm displejom, farebn head-up displej)

  Disky kolies zahkch zliatin 20",dizajn Exception

  Vbava

 • Hudobn systm Bose, 12 reproduktorov vrtane subwooferu Multimedilny anavigan systm R-LINK 2 sdotykovm displejom 8,7" Predn svetlomety Full LED PURE VISION Nastaviten opierky hlavy na prednch sedadlch aj v2. rade Elektrochromatick vntorn sptn zrkadlo Vntorn sptn zrkadlo na dohad nad demi Nastaviten dka sedadla vodia, elektrick regulcia bedrovej opierky amasna funkcia Volant potiahnut koou Nappa Vntorn kryty prahov dver slogom BOSE 2 vstupy USB + 1 vstup Jack + 1 taka kariet SD vpredu Vonkajie oznaenie BOSE Zatmaven zadn okn

  BOSE (INTENS +)

  Ltkov poahy vkombincii sprvkami zekologickej koe

  Fotografi a zobrazuje verziu BOSE sautomatickou prevodovkou, sprplatkovou vbavou (farebn head-up displej)

  Disky kolies zahkch zliatin 20",dizajn Quartz

  Vbava

 • Technick dajeSCENIC / GRAND SCENIC dCi 110 dCi 110 EDC dCi 130 dCi 160 EDCDruh paliva diesel diesel diesel dieselEmisn norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

  Typ prevodovky manulna 6-stupov automatick EDC 7-stupov manulna 6-stupovautomatick EDC

  6-stupovZdvihov objem (cm3) 1 461 1 461 1 598 1 598Vtanie zdvih (mm) 76 80,5 76 80,5 80 79,5 80 79,5Poet valcov/ventilov 4 / 8 4 / 8 4 / 16 4 / 16Maximlny vkon vkW (k) pri ot./min 81 (110) pri 4 000 81 (110) pri 4 000 96 (130) pri 4 000 118 (160) pri 4 000Maximlny krtiaci moment vNm pri ot./min 260 pri 1 750 260 pri 1 750 320 pri 1 750 380 pri 1 750Systm Stop & Start no

  VKONY Maximlna rchlos (km/h) 183 183 190 2001 000 m spevnm tartom (s) 34,2 34,1 33,0 32,10 100 km/h (s) 12,4 12,4 11,4 10,7

  SPOTREBA PALIVA AEMISIE CO2 (PODA NORMY NEDC)1 Kombinovan premvka (l/100 km) 3,4 / 4,0 4,0 4,5 / 4,6 4,5 / 4,7Mestsk premvka (l/100 km) 4,2 / 4,4 4,2 5,3 / 5,3 5,0 / 5,3Mimomestsk premvka (l/100 km) 3,7 / 3,8 3,9 4,1 / 4,2 4,3 / 4,1Emisie CO2 100 / 104 104 116 / 119 118 / 122Objem palivovej ndre (l) 50,5 / 53 50,5 / 53 50,5 / 53 50,5 / 53

  SYSTM RIADENIA Elektrick posilova riadenia noStopov priemer otania (m) 11,18 / 11,39 11,18 / 11,39 11,18 / 11,39 11,18 / 11,39

  BRZDOV SYSTM Vpredu: ventilovan kote (mm) 32028 32028 32028 32028Vzadu: pln kote (mm) 29011 29011 29011 29011

  KOLES APNEUMATIKY Rozmery pneumatk 195/55 R20 195/55 R20 195/55 R20 195/55 R20Disky kolies (") 20 20 20 20HMOTNOSTI (KG)2 Prevdzkov hmotnos 1 505 / 1 5781 607 1 576 / 1 6021 615 1 615 / 1 6151 676 1 614 / 1 7191 735

  Maximlna povolen celkov hmotnos 2 046 / 2 2002 298 2 097 / 2 2502 306 2 123 / 2 2702 354 2 133 / 2 3402 378

  Maximlna povolen hmotnos brzdenho prvesu 1 850 1 850 1 850 1 8501 Vka spotreby paliva aemisi CO2 bola stanoven poda tandardnej metdy merania uvedenej vplatnch predpisoch ohomologizcii vozidiel. Vaka metde merania, ktor je rovnak pre vetkch vrobcov, je mon

  porovnva jednotliv vozidl. Spotreba paliva vrelnych podmienkach zvis od prevdzkovch podmienok pouvania vozidla, vbavy ajazdnho tlu vodia. Na optimalizciu spaovania vm odporame pretudova si tipy dostupn na www.renault.sk.

  2 Uveden hmotnosti sa tkaj zkladnej verzie bez volitenho prsluenstva amu sa li vzvislosti od pecifi kci vozidla.Vozidl Renault sa recykluj vslade so zkonom orecyklcii vozidiel stiahnutch zprevdzky a inmi predpismi oochrane ivotnho prostredia. Demont vozidiel a ich opotrebovanch sast sa vykonva vslade sprslunmi predpismi oodpadoch. Podrobn informcie opoiadavkch na ochranu ivotnho prostredia zskate na www.renault.sk auautorizovanch partnerov Renault.

 • SCENIC

  GRAND SCENIC

  Rozmery

  Rozmery (mm) SCENIC GRAND SCENICA Celkov dka 4 406 4 634B Rzvor 2 734 2 804C Predn previs 931 931D Zadn previs 741 899E Rozchod vpredu 1 594 1 594F Rozchod vzadu 1 583 1 587

  G Celkov rka so sklopenmi vonkajmi sptnmi zrkadlami 1 866 1 866

  G1 Celkov rka vrtane vonkajch sptnch zrkadiel 2 128 2 128

  H Vka nezaaenho vozidla (so strenmi litami/bez nich) 1 653 1 655

  H1 Vka otvorenho veka nezaaenho vozidla 2 069 2 062

  J Vka prahu batoinovho priestoru nezaaenho vozidla 686 680

  K Svetl vka zaaenho vozidla 170 159L Priestor na nohy vo vke kolien v2. rade 212 109 / 255*L1 Priestor na nohy vo vke kolien v3. rade - 128

  SCENIC GRAND SCENICM rka vlakoch vpredu 1 526 1 526M1 rka vlakoch v2. rade 1 488 1 475M2 rka vlakoch v3. rade - 1 275N rka vramench vpredu 1 494 1 494N1 rka vramench v2. rade 1 388 1 417N2 rka vramench v3. rade - 1 218

  P Vka pod strechu pod uhlom 14 na prednch miestach (panoramatick stren okno, fi xn) 918 (918) 918 (923)

  P1

  Vka pod strechu pod uhlom 14 v2. rade (panoramatick stren okno, fi xn) 869 (856) -

  Vka pod strechu pod uhlom 14 v2. rade v7-miestnej konfi gurcii (panoramatick stren okno, fi xn)

  - 886 (879)

  Vka pod strechu pod uhlom 14 v2. rade v5-miestnej konfi gurcii (panoramatick stren okno, fi xn)

  - 878 (867)

  P2 Vka pod strechu pod uhlom 14 v3. rade (panoramatick stren okno, fi xn) - 814

  Y rka otvoru batoinovho priestoru vhornej asti 1 069 1 087Y1 rka otvoru batoinovho priestoru vdolnej asti 1 043 1 036Y2 rka batoinovho priestoru medzi podbehmi 1 132 1 128Z Vka otvoru batoinovho priestoru 773 787

  SCENIC GRAND SCENIC

  Z1 Dka batoinovho priestoru za operadlom sedadiel v2. rade (po kryt/roletu batoinovho priestoru) 625 840

  Z2Dka batoinovho priestoru za operadlom prednch sedadiel (srozloenm operadlom sedadla spolujazdca)

  1 688 1 963

  Z3Maximlna dka batoinovho priestoru (so zloenmi sedadlami v2. rade aso zloenm operadlom sedadla spolujazdca)

  2 618 2 847

  Z4 Dka batoinovho priestoru za operadlom sedadiel v3. rade - 419

  Objem batoinovho priestoru (dm3 poda normy VDA/l)**

  Objem batoinovho priestoru 506 / 572 -Objem batoinovho priestoru v5-miestnej konfi gurcii*** - 533 / 596

  Objem batoinovho priestoru v7-miestnej konfi gurcii**** - 189 / 233

  * V7-/5-miestnej konfi gurcii.** So spravou na opravu pneumatk.*** Sedadl v3. rade, skryt vpodlahe.**** Sedadl v3. rade, rozloen.

 • tl

  1.

  1.Chrmovan kryty vonkajch sptnch zrkadiel. Vyberte si chrmovan kryty vonkajch sptnch zrkadiel azdraznite vnimon tl svojho auta 2.Personalizovan kryty Celsium pre disky Excep-tion Aerodesign. Tieto kryty umouj zmeni di-zajn diskov avy lep uj aerodynamick parametre. Dostupn vrznych verzich. 3.Osvetlen prahy dver. Podsvietenie prahov (vybaven automatickm spnaom) pria huje pohady cez de aj vnoci. Hlinkov povrchov prava snpisom Renault chrni prahy dver proti pokodeniu. 4.Lita prahu batoinovho priestoru. Chrte zadn nraznk svojho vozidla pomocou pecilnej, mimoriadne praktickej lity na prah batoinovho priestoru.

  Prsluenstvo

  3.2. 4.

 • Komfort

  1.

  2.

  4.

  3.

  1. Obojstrann podlaha batoinovho priestoru. Obojstrann koberec stextil-nm povrchom na jednej strane agu-movm povrchom na druhej strane je vyroben na mieru zvysokokvalitnch materilov. 2.Indukn nabjaka pre smartphone. Nevyhnutn na nabjanie smartphone poas jazdy. Koniec ne-vzhadnch kblov! 3.Ve iak na opierku hlavy. Umouje zavesi si kabt i sako za prednm sedadlom. Odo berate n poah, jednoduch upevnenie. 4.Tex-tiln autokoberce Premium. Chrnia podla hu batoinovho priestoru. S vyroben na mieru, ahko sa upevuj pomocou pecilnych patentov. 5.Auto-alarm. Bezpenostn systm sdetekciou priblenia aobjemovou detekciou de-tekuje vetky pokusy ootvorenie dver, ovlmanie do vozidla aakkovek pohyb voblasti batoinovho priestoru.

  5.

  Prsluenstvo

 • Von as

  1.

  1. Skladac an hk snosiom bicyklov. Mono ho zloi jednm pohybom ruky, nevidie ho, anenara tak dizajn vho vozidla. 2.Skladacia ochrana batoinovho priestoru EasyFlex. Protisklzov avodeodoln. Mono ju ahko rozloi azloi. Po rozloen pokrva cel povrch batoinovho priestoru. 3.Hlinkov stren nosie QuickFix so strenm boxom Urban Loader. ahk archla mont bez pouitia nradia vaka inovanmu systmu QuickFix. Mono na ne uchyti nosi bi-cy klov alebo stren box, ktor vrazne zvi prepravn monosti vozidla. 4.Obojstrann vaa do batoinovho priestoru. Idelna na prepravu rznych predmetov, praktick najm pri prevoze zneistench predmetov. inne chrni podlahu batoinovho priestoru a presne kopruje tvar batoinovho priestoru. 5.Snehov reaze Premium Grip. Zaisuj maximlnu bezpenos aoptimalizuj prinavos aj vnajach zimnch podmienkach. ahko sa nasadzuj vaka automatickej intuitvnej monti amalm rozmerom.

  2. 4.3. 5.

  Prsluenstvo

 • Objavte Nov Renault SCENIC aGRAND SCENICna scenic.renault.sk

  Obsahu tejto publikcie, jej presnosti aaktulnosti kdtumu jej tlae sme venovali maximlnu pozornos. Tento dokument bol spracovan na zklade nultej srie alebo prototypu. Vrmci politiky trvalho zdokonaovania svojich produktov si spolonos RENAULT vyhradzuje prvo kedykovek upravi pecifi kcie aj opisovan apredstavovan vozidla. Spolonos RENAULT oznmi tieto pravy svojim koncesionrom vo najkratej lehote. Jednotliv verzie sa mu li poda toho, pre ktor krajinu s uren; niektor vybavenie nemus by kdispozcii (ako sriov, voliten alebo ako prsluenstvo). Najnovie informcie onaich produktoch zskate od najbliieho koncesionra. Ztechnickch apolygrafi ckch dvodov sa mu farby reprodukovan vtomto dokumentu mierne li od skutonch farieb karosrie alebo materilu vntornho vybavenia. Vetky prva vyhraden. Akkovek reprodukcia tejto publikcie alebo jej asti vytvoren akoukovek formou alebo akmkovek prostriedkom bez predchdzajceho psomnho povolenia spolonosti RENAULT je zakzan. Tto publikcia nie je obchodnou ponukou vzmysle ustanoven Obianskeho zkonnka. SK 10/2017 R3088

  Fot.: A. Bernier, Y. Brossard, M. Schnabel, E. Schmill, Renault Marketing 3D-Commerce 27.11.2016

  Renault odpora

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 72 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 300 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice