NOUTؤ‚بڑI INVESTITORI NOIEMBRIE 2017 • Creب™terea numؤƒrului de investitori individuali; • أژmbunؤƒtؤƒب›irea

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • NOUTĂȚI INVESTITORI

  NOIEMBRIE 2017

 • 2WWW.BVB.RO

  Conținut

  1. Prezentarea generală a Bursei de Valori București 3

  2. Realizări recente 8

  3. Strategia de afaceri 14

  4. Privire asupra pieței de capital din România 17

  5. Anexa: Date financiare 22

  6. Date de contact Relația cu Investitorii (IR) 28

 • Prezentarea generală a companiei

 • 4

  Indicator BVB

  ISIN ROBVBAACNOR0

  Reuters ROBVB.BX

  Bloomberg BVB.RO

  Bloomberg BBGID BBG000BBWMN3

  Prețul acțiunii (10 noiembrie 2017) 30 lei / 6,5 euro

  Capitalizare (10 noiembrie 2017) 230 mil. lei / 49,6 mil. euro

  Nr. de acțiuni emise 7.674.198

  VMZ 12 luni (10 noiembrie 2017) 0,1 mil. lei

  P/E (preț la 10 noiembrie 2017, 12 luni EPS) 22,0x***

  P/VC (preț la 10 noiembrie 2017) 2,4x***

  Rotația valorii de tranzacționare (2016)* 10%

  Indicator de lichiditate (2016)** 7%

  Prezentarea generală a companiei

  Bursa de Valori București – BVB

  WWW.BVB.RO

  Analize Financiare

  Analist Preț țintă 12 luni

  (Recomandare) Data ultimului raport

  (Companie)

  Hai Thanh Le Phoung

  (Concorde)

  38,0

  (Cumpără) 10-Aug-17

  Lucian Albulescu

  (Wood&Co)

  37,0

  (Cumpără) 20-Mar-17

  Mihaela Podgorski

  (Swiss Capital)

  30,15

  (Cumpără) 24-Aug-16

  Cătălin Diaconu

  (Raiffeisen Bank)

  30,4

  (Menține) 12-Mai-16

  100% free-float, listată din anul 2010

  20% prag de deținere

  majoritar acționari instituționali

  Principalii acționari BVB*:

  Acționari instituționali români - 72,10%

  Acționari instituționali străini - 13,94%

  Persoane fizice române - 12,72%

  Persoane fizice nerezidente - 1,24%

  • valoare tranzacționată ÷ media capitalizării ** nr acțiuni tranzacționate ÷ nr acțiuni emise

  • *** P/E si P/VC sunt calculate pe baza rezultatelor financiare de Grup la 17 august 2017

  *Date la 31 octombrie 2017

  Dividend 2015:

  0,87 lei /acțiune

  Data ex-dividend: 16 mai

  Dividend 2016:

  0,92 lei /acțiune

  Data ex-dividend: 15 mai

  20

  24

  28

  32

  36

  40

  11/3/2014 5/8/2015 11/2/2015 5/9/2016 11/3/2016 5/8/2017 11/3/2017

  Evoluția acțiunilor BVB 3 noiembrie 2014 – 3 noiembrie 2017

 • Surse: ASF, AAF 5

  Prezentarea generală a companiei

  De ce Bursa de Valori București?

  WWW.BVB.RO

  Cele mai mari dividende din lume

  Creșterea potențialului local

  Reforme ale pieței

  Potențial de privatizări și companii private în pregătiri

  Watchlist pentru promovare la statutul de Piață

  Emergentă

  Piața de capital din România a înregistrat cele mai mari randamente ale dividendelor în 2016 și în 2017.

  Indicele BET Total Return (BET-TR), care include și dividendele distribuite de cele mai tranzacționate

  companii listate la BVB, a crescut cu peste 30% în USD în primele nouă luni și a înregistrat una dintre cele

  mai rapide creșteri din toate cele 23 de țări din indicele MSCI Frontier Markets.

  Activele fondurilor de pensii (pilonul II și III) au crescut cu 27% în primele nouă luni din 2017, după o creștere comparabilă de 28% în 2016. La finalul lunii septembrie 2017, fondurile de investiții din România administrau active de 5,8 mld. euro. De asemenea, există un mare potențial investițional în comunitatea activă a investitorilor locali individuali.

  Îmbunătățirea constantă a cadrului investițional, cu accent pe: facilitarea accesului la piață și respectarea reglementărilor fiscale, reducerea costurilor de piață, îmbunătățirea serviciilor dedicate investitorilor, simplificarea procedurilor legate de piețele primare pentru acțiuni și obligațiuni și dezvoltarea infrastructurii pieței. Au fost aprobate noi reglementări cu privire la operațiunile de împrumut de instrumente financiare.

  Îmbunătățirea imaginii BVB ca loc de finanțare pentru antreprenorii locali care caută capital, ceea ce a

  determinat o extindere a listei companiilor private interesate să emită și să listeze acțiuni sau obligațiuni pe

  piețele BVB. La acestea se adaugă, portofoliul bogat de companii de stat; statul fiind acționar majoritar la

  peste 250 de companii. Unele companii sunt în așteptarea privatizării. Companiile de stat așteptate să fie

  privatizate și listate la BVB sunt:

  Conform deciziei FTSE Russell publicată pe 29 septembrie 2017, piața de capital din România a fost

  menținută pe lista țărilor care prezintă un potențial substanțial de a trece la statutul de piață

  emergentă. Actualizarea va depinde de progresele înregistrate în ceea ce privește lichiditatea pieței și

  prezența în piață a companiilor mari rulaje individuale semnificative.

 • Modelul de afaceri

  BVB operează următoarele piețe:

  • Piața Reglementată – pe care sunt tranzacționate acțiuni și

  drepturi emise de entități românești și internaționale,

  instrumente de credit (corporative, municipale și titluri de

  stat) emise de entități din România și entități internaționale),

  UCIT-uri (acțiuni și unități de fond), produse structurate și

  UCIT-uri tranzacționabile (ETF-uri);

  • Piața AeRO – unde sunt tranzacționate acțiuni, drepturi și

  obligațiuni emise de start-up-uri și IMM-uri românești și

  internaționale.

  Veniturile operaționale ale BVB sunt generate de tranzacționarea

  tuturor instrumentelor financiare listate, de comisioanele

  percepute emitenților pentru admiterea și menținerea la

  tranzacționare, precum și de vânzarea de date către diverși

  utilizatori.

  Politică de dividend stabilă

  • Politică de dividend stabilă, cu o rată de plată de 100%,

  după realizarea rezervelor legale;

  • Dividendul brut distribuit pentru anul 2016 a fost de 0,92028

  lei/acțiune;

  • Se așteaptă ca politica de dividend să rămână

  neschimbată.

  6WWW.BVB.RO

  Prezentarea generală a companiei

  Principalii indicatori financiari

  29,2

  23,3

  8,32

  4,15

  7,38

  4,29

  9M 2017 9M 2016

  Principalii indicatori financiari ai Grupului BVB, ianuarie-septembrie 2017 vs. ianuarie-septembrie 2016

  (mil. lei)

  Operating revenues Operating profit Net profit

  1,12 1,18 1,46

  0,87 0,92

  6,1%

  4,2% 4,0%

  3,5%

  2,7%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  6%

  7%

  8%

  9%

  0.00

  0.50

  1.00

  1.50

  2.00

  2.50

  3.00

  3.50

  2012 2013 2014 2015 2016

  Dividende și randamentul dividendelor

  Dividend/share [RON] Dividend yield [%]

 • 7

  Noutăți

  WWW.BVB.RO

  Prezentarea generală a companiei

  Evoluții operaționale

  • Intensificarea proiectelor dedicate investitorilor persoane fizice, precum și, separat, dedicate antreprenorilor, pentru a noi lichidități în piață;

  • Sprijinirea implementării vânzării în lipsă, serviciului de market making;

  • Lansarea de noi produse, precum warrant-urile; • Extinderea vânzării de date și servicii IT&C; • Atragerea de parteneriate pentru evenimente și proiecte

  curente.

  Transparență

  • BVB devine unul din primii utilizatori ai sistemului IRIS (un nou sistem de raportare a BVB);

  • Includerea raportului de conformitate cu principiile Guvernanței Corporative în Raportul Anual;

  • Conferințe telefonice trimestriale cu analiștii; • Întâlniri anuale cu investitorii și roadshow-uri (Londra, Varșovia,

  Budapesta și New York); • Raportarea în limba română și engleză; • Nou standard de raportare - consolidat IFRS.

  • Reducerea multitudinii locurilor de tranzacționare prin fuziunea cu SIBEX, Bursa de Valori din Sibiu, aprobată la data de 4 octombrie 2017 de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România;

  • Planuri pentru înființarea unei Contrapărți Centrale (CCP) pentru piața spot și piața futures.

  • O atenție sporită acordată disciplinei managementului costurilor;

  • Bugetul Depozitarului Central este preaprobat de Bursa de Valori București.

  Regimul financiarNoi surse de venituri pe termen scurt

 • Realizări recente

 • Realizări recente

  Bursa de Valori București, date cheie

  Poveste de creștere dovedită

  Viitoare Piață Emergentă

  Pași pentru îmbunătățirea

  pieței

  Tranzacții semnificative

  Cele mai mari dividende din

  lume

  Piața de capital din România a fost menținută

  de FTSE Russell pe lista țărilor cu potențial

  substanțial de a trece la statutul de Piață

  Emergentă (septembrie 2017)

  3 companii, criteriul minim impus de MSCI

  pentru promovarea pieței de capital locale la

  statutul de Piață Emergentă

  10,4 mil. euro/zi, +17,7%

  12 mil. euro/zi, +21,4% (inclusiv ofertele)

  Valoar