Noutati - Tugs, Workboats, Platform Supply Vessels ... Noutati DameN shipyarDs Galati romaNia a 2015uGust

Embed Size (px)

Text of Noutati - Tugs, Workboats, Platform Supply Vessels ... Noutati DameN shipyarDs Galati romaNia a...

 • Noutati DameN shipyarDs Galati romaNia

  auGust 2015

  p. 2 p. 10 p. 15 p. 17p. 4

  p. 02 teamWorK & prosperity MUNCĂ ÎN ECHIPĂ ŞI PROSPERITATE p. 03 the photo coNtest concurSul de fotogrAfie p. 04 shipbuilDer’s portrait portret de nAVAliSt p. 08 săptămâNa altfel p. 09 cNc cuttiNG debitAre cnc p. 10 latest eveNts eVenimente recente p. 12 rebus – totul deSpre nAVe p. 12 DameN Galati aND arcelormittal, toGether to support local eDucatioN dAmen gAlAţi Şi ArcelormittAl SpriJinĂ ÎnVĂţĂmÂntul locAl p. 14 fishiNG coNtest cupA nAVAliStului lA peScuit p. 15 the WorlD robot olympiaD olimpiAdei de roboticĂ educAŢionAlĂ p. 16 chilDreNs’s Day ZiuA copilului p. 17 coNtest “youth WelDs” concurSul “tineretul SudeAZĂ” p. 18 NeW orDers comenZi noi p. 18 professioNal traiNiNG proGrams progrAme de formAre profeSionAlĂ p. 20 receNt Deliveries liVrĂri recente

  20

 • impressive, the competition never sleeps. Consequently, we must concentrate our talents, experience and efforts on several important issues to secure a bright future for the company. One of the most important issues that will help guarantee our future is our mutual commitment to the culture of innovation. We must constantly strive to implement new, more efficient production technologies. We must also incessantly focus on improving our internal processes to make us more efficient and lean as a company. Those two aspects will translate into more competitive pricing levels, which, in the long run, will guarantee more business for DSGa

  as well as provide more employment stability for all of you, our employees. When talking about technological innovations and efficient, lean processes, it is also very important to mention the quality. Quality sells, and we should keep that in mind! Innovation, efficiency and quality are the key issues on which we will build our future as an enterprise. Nevertheless, we must never forget about the Health & Safety. Proper H&S policies and the strict adherence to them not only guarantee our safety at work, but they are one of the most important client determinants when selecting potential production yards. Insufficient or inadequate

  foreWorD eDitorial

  Dear Damen Shipyards Galati Colleagues,

  I am extremely excited about having become a new DSGa team member. Although I already had the pleasure of meeting a significant number of you through various introductory meetings, I am confident that, before long, I will get a chance to meet and shake hands with the rest of you. I am also looking forward to learning about your beautiful country, its rich history, culture, language and customs.

  What I have found here at DSGa in the last several weeks is very encouraging and motivating. DSGa, thanks to your hard work, dedication and commitment, has become one of the best performing yards in the Damen Group in terms of quality and efficiency, and has earned its well-deserved respect of our colleagues throughout the Group. It is not a small achievement when one considers that the majority of DSGa’s production focuses on one-off vessels, which adds a significant level of complexity to the production process. Simply stated, you all should be proud of your professional achievements here at DSGa. Although DSGa’s current success is very

  teamWorK & prosperity

  muNcă ÎN echipă şi prosperitate

  2

  Dragi colegi din Şantierul Naval Damen Galaţi,

  Sunt extrem de entuziasmat că am devenit membru al colectivului SNDG. Deşi am avut deja plăcerea de a cunoaşte pe mulţi dintre voi în cadrul diverselor întȃlniri introductive, am încredere că, în scurtă vreme voi avea ocazia să îi intȃlnesc şi să le strȃng mȃna şi celorlalţi pe care încă nu i-am cunoscut. Sunt de asemenea nerăbdător să aflu cȃt mai multe despre frumoasa voastră ţară, istoria sa bogată, cultura, limba şi obiceiurile locale.

  Ceea ce am descoperit aici la SNDG în ultimele cȃteva săptămȃni este foarte încurajator şi motivant. SNDG, mulţumită muncii stăruitoare, dăruirii şi angajării voastre, a devenit unul dintre cele mai performante şantiere din grupul Damen în termeni privind calitatea şi eficienţa şi şi-a cȃştigat respectul cuvenit din partea colegilor noştri din tot grupul. Iar asta nu este puţin lucru dacă luăm în considerare că majoritatea producţiei din SNDG este axată pe nave prototip, ceea ce adaugă un

  nivel semnificativ de complexitate procesului de producţie. Pe înţelesul tuturor, voi toţi trebuie să fiţi mȃndri de realizările voastre profesionale aici în Şantierul Naval Damen Galaţi.

  Deşi succesul actual al SNDG este foarte impresionant, competiţia nu doarme niciodată. Prin urmare, trebuie să ne concentrăm talentul, experienţa şi eforturile asupra cȃtorva aspecte importante pentru a asigura un viitor luminos companiei. Unul dintre cele mai importante aspecte care ne va garanta succesul viitor este angajamentul nostru comun în direcţia inovaţiei. Trebuie să ne străduim constant să implementăm noi tehnologii de producţie, mai eficiente. Trebuie de asemenea să ne concentrăm neîncetat pe îmbunătăţirea proceselor interne pentru a fi mai eficienţi şi mai optimizaţi ca şi companie. Aceste două aspecte se vor traduce în niveluri de preţ mai competitive care, pe termen lung, vor garanta obţinerea de comenzi noi pentru SNDG şi vor asigura o stabilitate sporită a locurilor de muncă pentru voi toţi, angajaţii noştri.

  Cȃnd vorbim despre inovaţii tehnologice şi procese eficiente şi optimizate, este de asemenea foarte important să nu uităm de calitate. Calitatea vinde şi trebuie să ţinem minte acest lucru! Inovaţia, eficienţa şi calitatea sunt elementele cheie pe care trebuie să ne construim succesul viitor. Cu toate acestea, să nu uităm de Sănătate & Siguranţă. Politicile adecvate de SSM precum şi aderarea strictă la acestea nu doar că ne garantează siguranţa la locul de muncă dar reprezintă unul din criteriile cele mai hotărȃtoare pentru clienţi atunci cȃnd selectează şantiere de producţie potenţiale. O aderare insuficientă sau neadecvată la politicile de S&S duce la pierderea de comenzi. Aş vrea, de aceea să fac apel către voi toţi pentru a respecta întotdeauna şi a adera cu stricteţe la politicile SSM din SNDG. Asta înseamnă pur şi simplu o bună filozofie de afaceri care va aduce mai multe comenzi pentru şantier. Ca şi notă personală: astfel, şi cei dragi nouă se vor bucura că ne întoarcem acasă în siguranţă la finalul fiecărei zi de muncă. Nu-i aşa că merită efortul?

 • Mai există încă două aspecte foarte importante care vor avea o influenţă deosebită asupra viitoarei noastre prosperităţi. Acestea sunt, în esenţă, liantul care le face posibile pe toate celelalte. Primul este MUNCA ÎN ECHIPĂ iar celălalt COMUNICAREA DESCHISĂ. Cu toate abilităţile noastre individuale excelente, putem avea succes doar dacă lucrăm ca o singură echipă. Iar pentru ca această echipă să funcţioneze corespunzator, trebuie să putem comunica deschis fără să ne fie teamă de ridicol. Trebuie de asemenea să ne respectăm unii pe alţii, indiferent de funcţia sau meseria fiecăruia. Prin urmare, haideţi să ne angajăm într-o comunicare deschisă şi către respect reciproc. Haideţi să ne construim împreună succesul anilor viitori, aici în SNDG şi haideţi să facem ca acest lucru să ne placă.

  Îmi doresc foarte mult să colaborez cu voi toţi, nu uitaţi să mă abordaţi cu un simplu “Salut” atunci cȃnd mă vedeţi în şantier sau prin oraş.  CHRISTOPHER E. VAN DER STELT – DIRECTOR GENERAL

  adherence to proper H&S policies results in lost business opportunities. I would like to, therefore, appeal to all of you to always respect and strictly adhere to DSGa’s H&S policies. It is simply a good business philosophy that assures more work for our company. On a more personal note, it also gives your loved ones an opportunity to see back home safely every night. Isn’t worth it? There are two more very important aspects that will have a very important influence on whether we attain the desired level of our future prosperity or not. They are, in essence, the glue that will make all the other ones possible. The first one is teAmWorK and the other one is open communicAtion. Notwithstanding our excellent individual capabilities, we can only be successful if we work as a team. In order for a team to function efficiently, we must be able to communicate openly without a fear of ridicule. We must also be respectful of each other, no matter what our title or position is. So, let us make a commitment to open communication and mutual respect. Let us look forward to many successful years together here at DSGa, and let us have fun doing it.

  I am looking forward to working with all of you, and don’t forget to say “Hi” when you see me in the yard or out in town.  CHRISTOPHER E. VAN DER STELT MANAGING DIRECTOR

  câştiGătorii coNcursului De fotoGrafie

  Iată câştigătorii concursului de fotografie, în cadrul căruia salariaţii din Şantierul Naval Damen Galaţi, dar şi reprezentanţi ai subcontractorilor pot trimite, în fiecare lună, diverse imagini ale navelor aflate în construcţie sau recent lansate la apă. Câştigătorul lunii aprilie 2015 a fost Valentin Chiosea, coordonator nava iar în luna mai 2015, cea mai bună fotografie a fost desemnată cea realizată de Florin Gorofteiu, coordonator n