3
Pag. © 2007 APEX Team International LEGE nr. 487 din 27 decembrie 2006 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 (MO 1047/29.12.2006) Prezenta lege se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007. Principalele modificari aduse de prezenta lege sunt: Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 este de 1270 RON. In conformitate cu art. 4 alin. 1, lit. a din OUG 158/2005, cu toate modificarile si completarile, cotele de contributii de asigurari sociale datorate de angajator se diminueaza cu 0,85%. Astfel cotele de contributii de asigurari sociale datorate de angajator si aplicabile in anul 2007 sunt: Pentru conditii normale de munca 18,65% Pentru conditii deosebite de munca 23,65% Pentru conditii speciale de munca 28,65% B-dul Dacia 56, Bucuresti, Sector 2 Tel: +40 (0) 31 809 2739 Fax:+40 (0) 31 805 7739 E-mail: [email protected] Nr. 12 - Bis / 2006 Noutati Noutati legislative legislative Cuprins: INDICATORI SOCIALI (erata) Buget asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 - LEGE nr. 487 din 27 decembrie 2006 Permise de munca in continuare pentru majoritatea cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europeane Utilizarea unor formulare financiar-contabile - ORDIN nr. 2226 din 30 decembrie 2006 Organizarea evidentei in scopul TVA si depunerea semestriala a listei facturilor emise catre beneficiari din tara - ORDIN nr. 2217 din 22 decembrie 2006 INDICATORI SOCIALI (ERATA) Contributie 2007 Angajator (rata %) Angajat (rata %) Contributie pentru asigurari sociale 18,65 % pentru conditii normale de munca 23,65% pentru conditii deosebite de munca 28,65% pentru conditii speciale de munca 9,5% Contributie pentru concedii medicale si indemnizatii de asigurari de sanatate 0,85% Contributie pentru accidente de munca si boli profesionale 0,5% - 4% in functie de codul CAEN al activitatii principale Contributie la fondul de somaj 2% 1% Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25% Contributie la fondul de asigurari sociale de sanatate 6% 6,5% Comision ITM 0,25% sau 0,75% Impozit pe venitul din salarii 16% Fond pentru neangajare de persoane cu handicap (pentru societatile care au peste 50 salariati) 4 *50% salariu minim pe economie (390 RON) la fiecare 100 de salariati Tichet de masa 7,41 RON Salariu minim pe economie (brut) 390 RON brut INSSE Octombrie 2006 1.155 RON Diurna (in tara) 13 RON Nu s-au publicat inca normele de aplicare a fondurilor private de asigurari sociale.

Noutati legislative - apex-team.roinformatiile cerute de noul Cod Fiscal (conform articolului 155). ; Se va asigura un regim intern de numerotare a facturilor.; Persoanele care raspund

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Noutati legislative - apex-team.roinformatiile cerute de noul Cod Fiscal (conform articolului 155). ; Se va asigura un regim intern de numerotare a facturilor.; Persoanele care raspund

Pag.

© 2007 APEX Team International

LEGE nr. 487 din 27 decembrie 2006 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 (MO 1047/29.12.2006)

Prezenta lege se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.

Principalele modificari aduse de prezenta lege sunt:

Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 este de 1270 RON.

In conformitate cu art. 4 alin. 1, lit. a din OUG 158/2005, cu toate modificarile si completarile, cotele de contributii de asigurari sociale datorate de angajator se diminueaza cu 0,85%. Astfel cotele de contributii de asigurari sociale datorate de angajator si aplicabile in anul 2007 sunt:

Pentru conditii normale de munca 18,65%

Pentru conditii deosebite de munca 23,65%

Pentru conditii speciale de munca 28,65%

B-dul Dacia 56,

Bucuresti, Sector 2

Tel: +40 (0) 31 809 2739

Fax:+40 (0) 31 805 7739

E-mail: [email protected]

Nr. 12 - Bis / 2006

Noutati Noutati legislativelegislative

Cuprins:

INDICATORI SOCIALI (erata)

Buget asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 - LEGE nr. 487 din 27 decembrie 2006

Permise de munca in continuare pentru majoritatea cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europeane

Utilizarea unor formulare financiar-contabile - ORDIN nr. 2226 din 30 decembrie 2006

Organizarea evidentei in scopul TVA si depunerea semestriala a listei facturilor emise catre beneficiari din tara - ORDIN nr. 2217 din 22 decembrie 2006

INDICATORI SOCIALI (ERATA)

Contributie 2007 Angajator (rata %) Angajat (rata %)

Contributie pentru asigurari sociale 18,65 % pentru conditii normale de munca

23,65% pentru conditii deosebite de munca

28,65% pentru conditii speciale de munca

9,5%

Contributie pentru concedii medicale si indemnizatii de asigurari de sanatate

0,85%

Contributie pentru accidente de munca si boli profesionale

0,5% - 4% in functie de codul CAEN al activitatii principale

Contributie la fondul de somaj 2% 1%

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

0,25%

Contributie la fondul de asigurari sociale de sanatate

6% 6,5%

Comision ITM 0,25% sau 0,75%

Impozit pe venitul din salarii 16%

Fond pentru neangajare de persoane cu handicap (pentru societatile care au peste 50 salariati)

4 *50% salariu minim pe economie (390 RON) la fiecare 100 de salariati

Tichet de masa 7,41 RON

Salariu minim pe economie (brut) 390 RON

brut INSSE Octombrie 2006 1.155 RON

Diurna (in tara) 13 RON

Nu s-au publicat inca normele de aplicare a fondurilor private de asigurari sociale.

Page 2: Noutati legislative - apex-team.roinformatiile cerute de noul Cod Fiscal (conform articolului 155). ; Se va asigura un regim intern de numerotare a facturilor.; Persoanele care raspund

Pag. 2

© 2007 APEX Team International

Contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 2%.

Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 9,5% indiferent de conditiile de munca.

Cuantumul ajutorului de deces, in cazul asiguratului, este de 1270 RON iar in cazul unui membru de familie al asiguratului de 635 RON.

PERMISE DE MUNCA PENTRU CETATENI AI STATELOR MEMBRE UE

Conform anuntului publicat pe site-ul Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca, strainii din statele membre UE care nu au

obligatia de a obtine anterior permisul de munca de la OMFM pentru cetatenii din tarile: Estonia, Finlanda, Polonia, Slovacia, Cehia, Cipru, Suedia, Slovenia, Letonia, Lituania, Bulgaria.

Strainii din statele membre UE care au impus masuri

Ramane valabila obligatia de a obtine permise de munca pentru cetatenii din tarile: Danemarca, Germania, Marea Britanie,

, Ungaria, Austria, Belgia, Italia, Grecia, Spania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Malta.

ORDIN nr. 2226 din 30 decembrie 2006 privind utilizarea

unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art 1 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata (MO 1056/ 2006)

Formularele cu regim special de factura, factura fiscala si aviz de insotire a marfii, existente in stoc, vor putea fi folosite si dupa 1 ianuarie 2007, dar cele referitoare la livrari de bunuri sau prestari de servicii taxabile din punct de vedere al TVA nu mai dau dreptul de deducere a TVA la cumparator, daca nu sunt insotite de factura care contine informatiile cerute de noul Cod Fiscal (conform articolului 155).

Se va asigura un regim intern de numerotare a facturilor.

Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii vor desemna, prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe, care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de societate.

Factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, numar ce trebuie sa fie secvential, stabilit de societate, astfel incat sa se asigure necesarul in functie de numarul de facturi de emis.

Anual, se stabileste numarul de la care se va emite prima factura.

Vor trebui stabilite proceduri proprii de stabilire si / sau alocare de numere prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul de la care se emite prima factura.

Regimul intern de numerotare se aplica si pentru monetar, chitanta, aviz de insotire a marfii si altele.

Se abroga prevederile OMFP 989 / 2002 si 1849 / 2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim

special.

Sunt descrise normele de intocmire si utilizare a facturilor si a avizelor de expeditie a marfii.

ORDIN nr. 2217 din 22 decembrie 2006 privind organizarea

evidentei in scopul TVA (MO 1041 din 28 decembrie 2006)

Sunt definite informatiile ce trebuie cuprinse in noile jurnale si registre pentru TVA.

Ca noutate, platitorii de TVA au obligatia sa depuna

semestrial in format electronic, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii semestrului, lista facturilor emise

pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate catre beneficiari din tara. Lista va cuprinde, pentru fiecare factura emisa, numarul si data emiterii, denumirea si codul de TVA, valoarea tranzactiei si TVA aferenta

Ordinul contine modelele de jurnale pentru cumparari, vanzari, registrul non-transferurilor de bunuri si registrul bunurilor primite din alt stat membru.

HOTARARE nr. 1861 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 - CODUL FISCAL (MO 1044 din 29 decembrie 2006)

Prin prezenta hotarare, se aduc modificari asupra normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Vom reveni cu amanunte in cadrul buletinului informativ APEX Team nr. 1/2007.

Page 3: Noutati legislative - apex-team.roinformatiile cerute de noul Cod Fiscal (conform articolului 155). ; Se va asigura un regim intern de numerotare a facturilor.; Persoanele care raspund

Pag. 3

© 2007 APEX Team International

Echipa APEX Team este formata din consultanti experimentati, disponibili sa va asiste si sa va ofere o gama diversificata de servicii contabile si de salarizare.

Echipa noastra este formata din experti contabili specializati in asistenta functiei financiare si contabile a intreprinderilor si un grup de consultanti specializati in asistenta serviciului de salarizare al clientilor nostri.

Oferim clientilor nostri o gama variata de servicii contabile, de salarizare, fiscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastra:

Organizarea functiei contabile

Tinere de contabilitate

Asistenta contabila

on line

Salarizare si servicii conexe

Asistenta in implementarea sistemelor informatice

Training

Phone: + 40 (0) 31 809 2739

Phone: + 40 (0) 74 520 2739

Fax: + 40 (0) 31 805 7739

E-mail: [email protected]

Site: www.apex-team.ro

B-dul Dacia 56,

Bucuresti, Sector 2

ACCOUNTING AND PAYROLL

EXPERT TEAM

© 2007 APEX Team International

Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor recent publicate si nu au scopul de a oferi sfat intr-o anumita privinta. APEX Team International isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor continute in aceste publicatii.