Noul plan al Municipiului Bucureşti cu noile strade şi cartiere deschise până la 1 Ianuarie 1929. Însoţit de un indicator al stradelor şi adresele autorităţilor publice şi

 • Upload
  mirccon

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  1/87

  n ' S

  N O U L P L A N A L M U N I C I P I U L U IB U C U R E S T I

  P A R T E A I .C U N O I L E S T R A D E C A R T I E R E D E S -C H I S E P A N A L A 1 I A N U A R I E 1 9 2 9

  I N S O T I T D E U N

  I n d i c a t o r a l l i t a d 0 1 0 1 1S I A D R E S E L E A U T O R I T A T I L O R P U B L I C ES I P A R T I C U L A R E I M P O R T A N T E

  I N T O C M I T D E I N S T I T U T U L C A R T O G R A F I CU N I R E A "B R A S O V , S T R A D A L U N G A N o . 2 0 .1 9 2 9 .1 / 4 0

  . . . . .

  $ 1

  G I

  o. . . . . . . . . . .

  8 , Q _ 9 G o s z , - . ) . % . - - , a 9 a 9 a 9 a - s e . 9 ( 3 ,

  g s

  \ 9 6 s 9 0 - - \ 9 6 ; s 0

  4 2 0

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  2/87

  N O U L P L A N A L M U N I C I P I U L U IB U C U R E $ T IP A R T E A I .

  C U N O I L E S T R A D E $ 1 C A R T I E R E D E S -C H I S E P A N A L A 1 I A N U A R I E 1 9 2 9I N S U L T D E U N

  I n d i c a t o r a l S i n d e l o r$ I A D R E S E L E A U T O R I T A T I L O R P U B L I C ES I P A R T I C U L A R E I M P O R T A N T E

  I N T O C M I T D E I N S T I T U T U L C A R T O G R A F I CU N I R E A "B R A $ O V , S T R A D A L U N G A N o . 2 0 .

  1 9 2 9 .

  w i m i n i n a t u n i m i n n u m m o n m u n i i i i t i m i n t i m m o n m u n o u n i m i m m i n t o m i u m n i o n m u m m i t i o n o m m i m i g

  1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 0 1 1 5 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  3/87

  E X P L I C A T I U N I .T o a t e s t r a d e l e ( b u l e v a r d e , s t r a d e , s t r a d e l e , f u n d e i t u r e ,

  i n t r a r e , p a r c u r i , e t c . ) s u n t t r e c u t e i n o r d i n e a a l f a b e t i c e il i t e r a I n i t i a l s r e s p e c t i v e . C a n d o s t r a d a p o a r t a n u m i r i d e

  p e r s o a n e , e s t e t r e c u t e i a t a t l a l i t e r a i n i t i a l e r - a n u m e l u i c a tf i l a a c c i a a p r o n u m e l u i s a u a d e m n i t a t e i c e a a v u t .C e l e c u n u m i r i n o t s ' a u t r e c u t p e c a t s ' a p u t u t $ i l av e c h e a n u m i r e .

  I n d r e p t u l f i e c a r e i s t r a d e s ' a t r e c u t l i t e r a $ i n u m e i r u lc a r e u l u i i n c a r e s e g e i s q t e p e p l a n .

  D e a s e m e n e a s ' a t r e c u t i n r u b r i c e s p e c i a l e : P r i m d r i a ,S e c t o r u l c o m u n a l , C i r c u m s c r i p t i a p o l i t i e n e a s c a , J u d e c a t o r i ad e o c o l s l s e c t o r u l d i n c a r e f a c e p a r t e i i e c a r e s t r a d a .

  I n c e a c e p r i v e $ t e r e i t e a u a l i n i i l o r d e t r a m v a i e l e c t r i c es p r e a n u i n c a r c a p r e a m u l t p l a n u l c a r e a r f i d e v e n i ti l i z i b i l , s ' a i n t o c m i t u n a l 2 p l a n i n c a r e s u n t r e p r o d u s et o a t e l i n i i l e e x i s t e n t e c u d e n u m i r i l e f o r s i c u s e m n e l e r e s -p e c t i v e g a n u i l e ) , .

  1

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  4/87

  Pm C

  aO

  aC0,

  fCCC

  C

  0

  (

  )

  N

  W

  JO

  3

  N U M E L E S T R A Z I L O R 8 )0m y=- ,

  AA ( A l e e ) . . . . . 4 I 6A ( P a r c e l a D a n i e l o p o l ) . H . 4 I I 5A ( F u n d a t u r a ) . . . 7 I I I 4A P a r c u l D e l a v r a n c e a . . . D . 4 1 6A P a r d u l C o r n e s c u ) . . . F . 4 I 2A C a r t i e r u l R . M . S . G r a n t ) . B . 5 I V 3A C a r t . C . F . R . G r a n t ) B u l e v a r d B . C . 5 I V 3A C a r t . C . F . R . S t e u a R . ) G r i v i t a B . C . 3 I V R a r .A b a t o r u l u i ( f o s t N o u A ) . . . G . 9 I I I 4A b a t o r u l u i ( S p l a i ) . . . G . H . 9 I 4A b a t o r u l u i ( F u n d . S p l a i u l u i ) . . H . 1 0 I I I 4A b r u d ( f o s t G e o r g e s c u I ) . . C . 4 I V 6A b r u d ( F u n d a t u r a ) . . . . C . 4 I V 6A c a d e m i e i u l e v a r d ) . F . 6 I 2A c a d e m i e i a z i R . P o i n c a r e ) . . F . 6 I 1A d a m e s c u h i t s ; F u n d . ( e r b a n - V . ) F . 1 0 I I IA f u m a t i ( F u n d a t u r a ) . . . C . 4 I V 6A g i c a P r e o t e a s a ( R e g e l e M i h a i I ) B . 4 I V R u r .A g r i c u l t o r i . .H . 6 I I 5A l b a . . . . . . E . 8 I I I 4A l b a - I u l i a . .. G . 9 I I 7A l b i n e l o r . . . . G . 9 I I I 4A l b i s o a r a . . . G . H . 5 - 6 I I 5A l b u C o l o n e l . .. F . 9 I I I 4A l e c u P e t r e s c u ( F u n d . ) . .D . 9 I I I 4A l e c u R u s s o ( l o s t C a r u f a i ) . . F . 5 I 2A l e x . G r i g o r e ( f o s t C l o p o t a r i - N o i ) E . 5 I 6A l e x a n d r i V a s i l e . . . . E . 5 1 6A l e x a n d r i V a s i l e ( S p l a i ) . . G . 8 1 1 7A l e x a n d r i n e . . . . D . 3 I 6A l e x a n d r u ( A l e e ) P a r c h F i l i p e s c u E . 4 I 6A l e x a n d r u B a l a e a n u ( f o s t B a t r a n i l o r ) F . 8 I I I 4A l e x a n d r u c e l B u n . , . D . 5 I V 3

  t d: g01 P .

  .U

  M E M. . .

  . .

  -.

  3 P2 053 PP99G .6 P6 P6 P1 01 01 21 1

  2 PG .2 43 02 82 91 72 93 01 31 51 52 83 P3 P2 97

  5* Ca . d

  .

  3

  2362322255522

  1I22655456333232

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  5/87

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  6/87

  Pm

  I

  JO

  .PWNWW

  WW

  M

  a

  C[

  I 5

  N U M E L E S T R A Z I L O Ra )F : rt a .c i

  . c . . . )

  A n g h e l e s c u G h . G e n e r a l . . D . E . 5A n t i m . .. 7 I I I 1 4A n t o n P a n . . .. 7 I I 2 1 5A n t o n e s c u J u l i e t a f o s t C a r o l i n a . C , D . 5A n t o n i c a a z i C a p . G h . B u r u i a n a . D . 6A p e l e M i n e r a l e . .. 8 1 1 2 8 7A p o l o d o r . .E . 7 I I I 1 4A p o s t o l . .. . G . 8 I I 2 8 7A p r o d u P u r i c e . . . H . 5 I I 1 7A q u i l a . . .D . 8 I I I 3 1A r a d . . . . . B . 3A r b o r e H a t m a n u l . .. 4A r c u l u i . . . . G . 6 I 1 6 2A r d e l e n i . .. G . 5 I 1 8 2A r g e s f a s t F a r i s e u l u i . . 5 I I 1 8 2A r g e n t i n a . . .. 4A r h i e r e u l C a l i s t f o s t T a c h e T i c u . I . 7 I I 2 4 5A r h i t e c t L o u i s B l a n k . . . . E . 4A r h i t e c t i l o r . . H . 7 I I 2 5A r h i v e l o r . . .E . 7 I I I 2 3A r h i v e l o r ( I n t r a r e ) . .. E . 7 I I I 2 3A r h i v e l o r ( S p l a i ) . . .. 7 I I I 2 3A r i o n C . C . . . .. 5 I V 8 6A r i o n o a i a . . . . 8 I I I 4 4A r i s t i a . . . . C . 5 I V 7A r i s t i a ( F u n d a t u r a ) . .C . 5 I V 7 3A r i s t i t a R o m a n e s c u . . 8 I I I 2 8 4A r m a s u l u i a z i 0 - 1 E r e m i a G r i g . . F . 5A r m a s u l u i F u n d . a z i C o l u m b N o u F . 5A r m e n e a s c a . .. G . 6 I 1 1 2A r m o n i e i . .. . E . 7 I I I 1 4A r m o n i e i a z i D o c t o r B a c a l o g l u . F . 6A r o n F l o r i a n ( f o s t E r m i t u l u i ) . F . 6 I 1 2 2A r s e n a l L i n i a . . . D . 8 I I I 4A r i o n o a i a . . . . G .A r t e i . . . E . 7 I I I 1 4

  i Ea ,08- g

  . - -/

  . ' .. . ' ,.

  .. .

  ..

  . -

  .

  .

  . .

  . .

  .

  .

  AS

  264225154623 I3

  334346262622533

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  7/87

  PmA p

  SC

  IN U M E L E S T R A Z I L O R

  0O '

  c ic i . )1 : 5=. - - - .A s a c h e D r . f o s t G - r a l F l o r e s c u - V e r d e C . 6 6A s a c h e D r . ( F u n d ) a z i D r . B u i c l i u C . 6 6A s s a n V a p o r . .H . 4 - 5 3A s s a n V a p o r ( F u n d a t u r a I . ) . H . 4 3A s s a n V a p o r ( F u n d a t u r a I I ) . H . 4 3A s t r o n o m u l u i ( f o s t G e n e r a l D r .Z a h a r f a P e t r e s c u ) . E . 6 I 6 3 2A t a n a s i e S a w i l e s c u . . . E . 1 0 5A t e l i e r u l u i . .. 5 I V 7 2A t e l i e r u l u i ( F u n d . ) a z i l u g . N . H a r j e u D . 5 2A t e l i e r u l u i ( R e g e l e M i h a i I ) . . B . 4 I V u r . 2A t e l i e r e l e N o i s t r a d a ( R e g e l e M i h a i I ) A . B . 3 I V 7 ' 2A t e n a ( f o s t C a t u n , f o s t C o s t a f o r u ) E . F . 5 I 1 4 6 33 0 A u g u s t ( F u n d a t u r a ) . .. 4 I V 9A u r e l V l a i c u f o s t T a r a n i l o r . F . 5 I 1 3 2A u r e l V l a i c u ( F u n d A t u r a ) . F . 4 I

  I V1 3 2 3

  A u r e l V l a i c u ( R e g e l e M i h a i I ) . B . 4 R u r . 2A u r e l H a g i a n o f G r o p i l e ( F u n d a t u r a ) E . 1 0 5A u r e l i a n P . S . ( f o s t S a i d a ) . . D . 3 I 3 P 6 2A u r e l i u . . . .. 6 I I 1 6 2A u r o r a . .. . . G . 8 I I 2 8 7 5 ,A u r o r a ( G r i v i t a ) . . . C . 3 I V R u r . 2A u s t r u l u i . . . . H . 6 I I 2 2 5 4A u s t r u l u i ( P r e l u n g i r e ) . . . H . 6 I I 2 2 5 4A v e d i c a z i B a r b u D e l a v r a n c e a . D . 4 2A v e r e s c u A . G - 1 ( R e g e l e M i h a i I ) B . 4 2A v r a m I a n c u f o s t I a n c u l u i . . G . 6 I I 2 2 5 4A v r i g . . C a m p u l . H . 5 - 6 4A x e n t e S e v e r f o s t S t i f l e r D . 8 I I I 4 4 6A z i l u l d e N o a p t e . .E . 7 I I I 1 4 1

  BB P a r c e l a P r o c o p i u ) .

  .. H . 4 I I 2 0 5 3B F u n d a t u r a ) . . C . 7 I I I 5 4B P a r c u l C o r n e s c u ) . . . F . 4 1 3 P 2

  6

  .. . . a .6a ,

  c . . )

  .

  .

  'i

  . ..

  4

  1c3

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  8/87

  Pm

  I

  C

  C

  t'

  CW

  4

  i

  CCC= i

  . a

  a1111

  C

  M

  7

  N U M E L E S T R A Z I L O Ro8c i=, - -

  B P a r c u l D e l a v r a n c e a ) . D . 3 - 4 I 3 P 633R u r .714

  455554543

  1R u r .661767

  774

  B C a r t i e r u l R . M . S . G r a n t ) . B . 5 1 V 9B C a r t i e r u l C . F . R . G r a n t ) . B . C . 5 I V 9B C a r t . C . F . R . S t e a u a R . ) G r i v i t a B . C . 3 I VB a b a D o c h i a . .C a r m e n i l o r . C . 8 I I 2 8B a b e s V i n c e n t i u f o s t . E . 7B a c a l o g l u D o c t o r f o s t A r m o n i e i . F . 6B a c a n i . . .F . 7 I 1 1B a c u s . . . .D . 9 I I I 3 0B a d o g l i o M a r e s a l ( P i g a ) . E . 5B a d o g l i o M a r e s a l f o s t B r u t a r i . E . 5B a t e m a n ( A l e e ) . . . 8 I I I 3 0B a i c u l u i ( S t r a d e l a ) . . . 1 . 5 1 1 2 0B a i c u l u i . . .. I . J . 5 - 4 I I 2 0B a i c u l u i I ( F u n d A t u r a ) . I . 5 I I 2 0B a i c u l u i I I ( F u n d A t u r A ) . .. 5 I I 2 0B A l a n e s c u R o s e f t i . .. 4M a s a D o m n i t a ( S p l a i ) . F . 7B a l A s e a n u A l e x a n d r u ( f o s t B a t r a n i l o r ) F . 8 I I I 2 9B a l c e s c u N i c o l a e f o s t P r i m a v e r i i . . E . 5B a i c i c . . .. H . 1 . 3 I I 2 0B A l e s c u V i r g i n i a . .. D . 9 I I I 3 0B a l i n t P o p a . . . . D . 8B a n a t f o s t V A c A r e s c u I I . . . . C . 5 I V 7B a n c a N a t i o n a l a . . . . F . 6 I 1 1B a n d ( G r i v i t a ) . .. 3 I VB a n u M a n t a f o s t G r o z A v e s t i . D . 4 I V 1 0B a n u M a n t a ( F u n d a t u r A ) . . D . 4 I V 1 0B a n u M i h a l c e a f o s t E r m i t u l u i C a -z a r m i i . . . . E . 7 I I 3B a n u M a r b . c i n e .f o s t I z r a e l i t A . F . 7 2 6B a n u l u i ( l o s t M a r A s t i ) . . E . 5 6B a r a t i e i . . .. 7 2 6B A r a t i e i ( S t r a d e l A ) . . , F . 7 2 6B a r b R a s A ( F u n d a t u r a ) . . H . 8 I 2 5B A r b a t e s c u . . . . D , 7 I I 3 0

  s

  . . 1 . c u. 0

  .

  .

  .

  .

  . . . . ,

  4 Eca .22

  3

  16

  5444534562

  1

  262

  55www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  9/87

  Pm

  C

  t

  C

  NCN6N

  8

  N U M E L E S T R A Z I L O RO u0 da ),B a r b u C a t a r g i u . .A v e d i c . E . 5 I 8B a r b u D e l a v r a n c e a f o s t D . 4 I V 3 P 6B a r b u D e l a v r a n c e a ( P a r c ) . . D . 2 I 3 P 6B a r b u L a u t a n i l ( F u n d a t u r a ) . . C . 4 I V 2 P 6B a r b u s i S t o i a n . . . . D 8 I I I 4 4B a r d u l u i . . . . . F . 8 I I I 2 7 4

  B a r i e r e i . .. . C . 5 I V 7 3B a r l e i ( F u n d A t u r a ) . . D . 9 I I I 3 0 4B a s a r a b o s e a ) . .. C . 5 1 V 9B a s a r a b B u l e v a r d . . D . 4 I - I V 8 6B a s a r a b ( F u n d A t u r a ) a z i R A s b o i e n i D . 4 I VB a s a r a b i a f o s t O c c i d e n t . . D . E . 5 I 8B a s a r a b i l o r a z i M a v r o g h e n i . . F . 7 1B a t e r i i l o r . .. . E . 7 I I I 3B a t i s t e . . . .. F . 6 I 1 2 2B a t r a n i l o r a z i A l e x . B a l A s e a n u . F . 8 I I IB a t a a n N . L t . f o s t A l e a C o s t i n e s c u E . 7 I I IB a z a c a . .M u c e n i c i . .. F . 7 I 2 6B e c h e r u . .. D . 1 0 I I IB e l g r a d f o s t C ( P a r c u l B o n a p a r t e ) E . 4 I 3 P 6B e l i z a r i e L u t h e r . .. 5 I V 7 3B e l i z a r i e ( a z i B u c o v i n a ) . . D . 6 I VB e l i z a r i e ( F u n d . ) a z i S u c e a v a ( F u n d . ) D . 6 I VB e l v e d e r e . . . . . E . 7 I 1B e l v e d e r e G r a n t I I I a z i N i c o l a eF i l i m o n . . . . B . 4 I VB e n i t o M u s o l i n i f o s t R o m a n y ( p a r t e ) E . 5 I 1 5 6B e r c e n i F r a t i A . . .. F . 3B e r c e n i F r a t i B . . . . . E . F . 3 IB e r e c h e t . .. H . 3 I 4 P 2B e r n a f o s t F . ( P a r c u l B o n a p a r t e ) F . 4 I 3 P 6B e r t h e l o t G e n e r a l l o s t D r . L u e g e r D . E . 6 IB e r z e i . . .D . 5 - 6 I V 2 1B i b e s c u V o d a . . . . F . 7 I I I 2 7 4B i b e s c u V o d a ( P r c l u n g i r e ) . . F . 7 I I I 2 7 4B i b e s c u V o d A ( F u n d a t u r a ) . . F . 7 I I I 2 6 4

  . .

  " C

  = o .0a ..

  , . .

  a.

  222 25

  262222 C i

  616

  21

  2333322

  1 .www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  10/87

  Pm

  c

  C

  C

  JO

  C

  .

  C

  t

  N U M E L E S T R A Z I L O RD .

  C ' )QC U' C I

  " . 5 . ,

  B i b e s c u V o d a ( S p l a i ) . . F . 7 I I I 2 6 44413

  R u r .412

  525571

  66214

  42213

  664

  B i b e s c u V o d a ( P l a t a ) . . F . 7 I 2 6B i c h e r u N i c o l a e . . D . 1 0 I I I 3 0B i d u l e s c u .( F u n d A t u r a ) . C . 6 I I I 1 PB i h o r u l u i f o s t V a c a r e s c u I . . . C . 5 I V 7B i r j a r i i N o i a z i I n g i n e r l o r c e a n u G . 5 IB i r j a r i l o r a z i E p i s c o p u l R a d u . G . 3 IB i r u i n t e i ( G r i v i t a ) . . . B . 1 I VB i s e r i c a A l e x e . ' . . F . 6 I I I 2 9B i s e r i c a D o a m n e i ( S t r a d e l A ) . F . 4 - 5 1 1 1B i s e r i c a E n e i . ' . L a z A r F . 4 1 1 2B i s e r i c a O b o r u N o u a z i P o p a H . 3 I IB i s e r i c a P a n t e l i m o n . . G . 3 - 4 I I 1 7B i s e r i c a P o p a C h i t u . .. 3 - 4 I 1 6B i s e r i c a R A z v a n ( S t r a d e l a ) . F . 7 I 1 1B i s e r i c a U d r i c a n i . . . . G . 5 I 2 1B l a j . . . . .S f t . H . 5 I I 2 4B l A n a r i ( I n g l o b e a z a s i s t r a d aN i c o l a e - S e l a r i ) . . F . 7 I 1 1B l a n k ( A l e a ) f o s t G - r a l D o n a f o s tD r . R a m n i c e a n u G r . . E . 2 I 3 PB l a n k B ( A l e a ) . . . . E . 2 I 3 PB l a n d u z i e i . . .. E . 4 1 1 2B l a n d u z i e i G a l e r i i l e . . . F . 7 I 1 1B o e r e b i s t a . . . . .C a p i t a n F . 6 I I I 2 7B o e r e b i s t a ( F u n d a t u r A ) a z iG h . P r e o t e s c u . . . E . F . 8 I I I 2 7B o e r e s c u V a s i l e . . F . 6 I 1 2B o g d a n L P r o f e s o r l o s t . F e t e i . F . 5 I 1 3B o g d a n N e a c s u ( F u n d A t u r a ) . C . 8 I I I 1 PB o g d a n V o e v o d . . . . C . 5 I VB o g d A n e s c u ( S e r b a n V o d A ) . . E . 1 0 I I IB o g d a n e s c u F u n d . ( $ e r b a n V o d a ) . E . 1 0 I I IB o i a n g i u G h i t A . .C . 3 - 4 I V 2 PB o i a n g i u R a d u . . . . D . 3 I V 3 PB o i c e s c u D o c t o r . . . C . 7 I I I 5

  9 ,

  C L

  0 .

  . ..

  .

  .-

  .

  ..

  a sI s

  .

  .

  2 6

  I I

  I I

  66325

  11443141

  331

  553625 5226

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  11/87

  C

  I

  S 1p

  JON U M E L E S T R A Z I L O R . F . 1A 5

  a .

  06 "

  ( . 3( 1 )vB o l i a c C e s a r . f o s t I n g i n e r i l o r . . H . 7 1 1 2 5 7 4B o l i n t i n e a n u D . . . . F . 6 1 1 1 2 1B o l i n t i n e a n u D . ( S p l a i ) . . . G . 8 I I I 2 8 4 5B o n a p a r t e ( S o s e a ) . . . E . 4 I 1 5 6 3B o n a p a r t e ( P a r c ) . . . . E . 4 I 3 P 6B o n e a C o n s t a n t i n . . .

  ..

  E . 1 0 I I I 3 0 4 6B o r a n e s c u M a r i a . . . H . I . 4 I I 2 0 5 4B o r c e a S p a t a r u l . I . 7 1 1 2 4 5B o r d e a P o e n a r u C o l . f . p r . B i b e s c u V . F . F . 7 R I I I 1 4 1B o r d e e l o r a z i P o e t u l S t e f a n 0 . l o s i f G . I I 2 3 5B o r d e i a n u ( F u n d A t u r a ) . . D 9 I I I 3 0 4 6B o t e a n u l u i . . . F . 6 I 1 2 2 1B o t e s c u D o c t o r ( P i g a ) f o s t M a t a c h eM a c e l a r u . . . . D . 5 I 2B o t e z A t o r u l I o n . . . E . 1 0 I I I. ( f o s t 3 0 4 6B o u i l l o n F r a n k l i n G a b r o v e n i ) F . 7 I 2 6 74 1B o z i a n u . . . . . E . 8 I I I 3 0 6B r a d u l u i . . . . G 7 I I 2 3 5B r a g a d i r u D . M . . . . . D . 8 I I I 4 6B r a g a g i u . . . . D . 4 I V 1 0 6 2B r a n c o v e a n u . . . . . . F 7 I 1 1B r a n . . . B 5 I V 2B r a n c o v e a u u ( S p l a i ) F . 7 I 1 1B r a n d u s i l o r . . . . H 8 I I 2 5 7 5B r a n z A D o c t o r ( S p l a i ) . . C . 6 I V 7 3B r a n z a r u G h i t A . . . . H 5 I I 2 0 5 4B r a n z e s c u G ( F u n d A t u r a ) . C . 7 I I I 5 4B r a s o v . . . . H . 5 I I 1 7 5 4B r a s o v e n i . . . 1 1 3 I 4 P 2 3B r A t i a n u I . C . . ..

  ..F . 5 - 6 I 1 2 2 1 - 3B r A t i a n u I C . P l a t a ) . F 6 I 1 2 2 1B r A t i a n u I C S p l a i ) . . . F . 7 - 8 I I I 2 7 4 5B r A t i a n u P i a . . . . F 5 I 1 3 2 3B r A t i e n i a z i E m . G a r l e a n u . . G . 8 1 1 2 3 7 5B r a t o c e a . . _ . . . C 3 I V 2B r A f i l 1 p g c u F r a t i ( S e r h a n V o c l i ) . F . 1 0 I I I 5

  1 0. .

  . ... .

  .

  .

  .,

  . . .. .-

  c .

  'Z .0 .

  ".

  .

  .

  m o d v , . 0 - , f , M 4 0 . 1 . 4 , - . . . N . . . . 0 . 0 N . * N . - 0 0m o w p q r - T I V O C O e F u , n , t - . 1 , 1 . . , 0

  - W. 7 E - - - E 7 E . E 7 E 7 .

  ' . . .g . ii

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  12/87

  Pm

  C

  &

  C

  t

  C

  C

  4

  JO

  I 1 1

  N U M E L E S T R A Z I L O R0O 'ow- , : i=

  B r a t u l u i . .. . F . G . 5 I 1 9 2B r a v i l o r . . .. . F . G . 7 I - I I 2 3 7B r a z i l i e i f o s t J . ( P a r c . B o n a p a r t e ) E . 4 I 3 P 6B r e z o i a n u . . . . E . 6 I 6B r o s t e r a . .. F . 9 I I I 2 9 4B r a i n a r d f o s t S l r b i l o r . . . F . G . 7 I I 2 3 7B r u m a r e l ( F u n d a t u r a ) . . . F . 9 I I I 2 9B r u t a r i a z i M a r e s a l B a d o g l i o . E . 5 IB r u t u s . . . . E . 7 1 1 1 1 4B r u x e l l e s f o s t N . ( P a r c . B o n a p a r t e ) E . 4 1 3 P 6B u c e g i . . .. B . 2 I VB u c i u m u l u i . . . . G . H . 6 I I 1 7 5B u c o v i n a ( S t r a d e l a ) f o s t F d . V i r g i l i u D . 6 I V 2B u c o v i n a ( f o s t B e l i z a r i e ) . . D . 6 I V 2 1

  B u c u r . . .B u c u r e s t i O l t e n i t a . . F . 8 I I I( 8 o s e a ) . F G 1 0 - 1 1 I I IB u d i s t e a n u G - 1 ( f o s t M . B r u t a r u ) . F . 5 II I Iu d o i D e l e a n u . . . F . 8B u i c l i u D r f o s t D r . A s a c h e ( F u n d ) . C . 5 I I IB u l e v a r d u l N o u a z i D a c i a . . . F . 5 IB u n e a M i h a i ( F u n d a t u r A ) . . D E 3 I 3 P 6B u n e a C a n o n i c a l f o s t M A t u r a r i l o r . E . 9 I I I 3 0 4B u r g h e l e a D o c t o r f o s t Z e f i r ( P r e l . ) G 6 I II V

  2 2B u r u i a n A G h C A p i t a n f o s t A n t o n i c A D . 6 7B u r s e i . . . . . . F . 6 1 1 1 1B u z e s t i . . .. D . 5 I 8 6B u z e s t i ( F u n d A t u r A ) . . . D . 5 I 8

  CC P a r c u l C o r n e s c u ) . . . F . 4 I 3 P 2C P a r c u l D e l a v r a n c e a ) . . . . D . 3 - 4 I 3 P 6C P a r c u l B o n a p a r t e ) a z i B e l g r a d . E . 4 IC C a r t i e r R . M . S . G r a n t ) . . B . 5 I V 9 3C C a r t i e r C . F . R . G r a n t ) . B . C . 5 I V 9 3

  . . ,

  Ea . ,

  .'

  ' .. .

  .

  . ..

  _ . . .-

  33

  1553

  1

  2255256354212 2

  32322www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  13/87

  Pm

  C SP

  1 2

  N U M E L E S T R A Z I L O R- 0 .

  (

  0C ( C a r t i e r C . F . R . S t e a u a R . ) G r i v i t a B . C . 3 I V R u r . 2 .C a h u l f o s t P e t r e D u m i t r e s c u . . C . 4 I V 1 0 6 2C a i m a t a . . . . . . F . 6 I 1 1 2 1C a l a f a t f o s t M a i o r E n e , . . F . 3 G . 4 I 1 9 2C a l a r a s i l o r ( C a l e ) . . . , G . 7 I - I I 2 6 1 - 4C a l a r a s u ( B u l e v a r d ) . . D . 3 I 3 P 6 2C a l a r a s u ( F u n d a t u r a I ) . . ., 3 I P 6C a l a r a s u ( F u n d a t u r a I I ) . .. 3 I 3 P 6 2C a l A r e t i a z i R A d A u t i . . . F . 8 I I I 2 7 4 5C a l d a r a n . .M u n t e a n u . . . F . 7 1 2 6 7 1C a l i m a c h i f o s t I I . ( F u n d . ) H . 4 I I 2 0 5 4C a l i n d e r u D o c t o r a z i L a t i n a . . G . 6 I I 1 6 2C a l i n d e r u D o c t o r . . . C . 7 I I I 6C a l i n T u d o r .( F u n d A t u r A ) . . B . 4 I V 9 3C a l i s t A r h i e r e u l . .I . 7 I I 2 4C a l o m f i r e s c u . . . . . F . 7 I 2 1 5C A l u g a r e n i , . .G . 9 I I 2 8 5C a l u g a r e n i ( R e g e l e M i h a i I ) . . B . 4 I V R u r . 2C a l u g a r u l u i a z i M i t r o p o l i t u l I o s i f . . E . 9 I I I 3 0 4C a l u s e i l o r . .. G . H . 5 I I 1 7 5 4C a m e l i e i . . . .D . 5 I - I I 7 3C a m p i n e a n u . . . E . 6 I 7 ' 2 1 - 2C a m p o d u c e i u i . . . . . G . H . 8 I I 6 5C a m p u l C u c o a n e i a z i V e r d e . . D . 4 I V 1 0 6 2C a m p u l M o s i l o r . . . H . 4 - 5 I I 2 0 5 4C a m p u l C o s t e a s c a ( P u t u l u i C r a c i u n ) B . 3 I V 2C a m p u l G a l i l e a ( G r i v i t a ) . . C . 3 I V R u r . 2C a m p u l L u p i t e i . . . H . 7 I I 2 5 7 4C a m p u l u i . . . .. G . H . 5 I 1 8 2C a m p u l u i . . . .. E . 8 I I 1 8 2C A m p u l u i . . . .G . 5 I 5 P 5C a n d i a n o P o p e s c u G e n e r a l . . F , 9 E . 8 I I I 2 9C a n d i a n o P o p e s c u G e n e r a l ( F u n d . )f o s t B u d e s c u f o s t D r . I s t r a t i F . 9 I I I 2 9 5C a n o n i c u l B u n e a f o s t M A t u r a r i l o r E . 9 I I I 3 0 4 5C a n t a c u z i n o G . C . f o s t P o i o n a F . 6 I 1 2 2 1 - 3

  ' . a .U 1 v

  3a .

  -,. .

  ..

  1

  ,

  ,

  ,. .

  .

  .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  14/87

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  15/87

  M C

  4

  W

  N

  M

  C

  L

  1 4

  N U M E L E S T R A Z I L O R0On z i=, - ,

  C A r A m i d a r i i d e J o s . . . G . 9 I I I 6 P 4

  32 - 51 - 72271

  R u r .16

  _ .C a r A m i d a r i i d e S u s z i s a i G r o z A -C g r a m v a a t i r i i ( l l e s t s * .. . . .. C . 6 - 5 I V 9C a r a n d a L o c o t e n e t . . . . B . 7 - 8C a r i a g d i . . . .. I . 7 I I 2 4C a r l o v a V a s i l e f o s t R o s e t t i S t a i c u G . 8C a r m e n i l o r a z i V i c e n t i u B a b e s . E . 7C a r m e n S i l v a ( A l e e ) . .E . 6 I 6C a r o l I . ( B u l e v a r d ) . . G . 6 I - 1 1 1 2 - 1 61 - 2 6a r o l . . .F . 7 IC a r o l I R e g e l e ( P i a t A ) . E . 6 I 1 2C a r o l I R e g a l e I G r a d i n a ( P l a t A ) . G . 6 I I 1 7C a r o l I ( P a r c ) . . . . E . F . 8 - 9 I I I 3 0C a r o l I R e g e l e ( S p l a i ) . . 7 I 1C a r o l I ( P u t u l u i C r A c i u n ) . B . 3 I VC a r o l D a v i l a . .C . 6 - 7 I I I 5C a r o l K n a p p e . . . . C . 3 I V 2 PC a r o l L u e g e r D r . f o s t F a n t a n e i a z iG e n e r a l B e r t h e l o t . . E . 6C a r o l L u e g e r D r . f o s t E s c u l a p . E . 6C a r o l L u e g e r D r . ( S t r a d e l a ) . . E . 6C a r o l i n a a z i J u l i e t a A n t o n e s c u . C . D . bC . A . R o s e t t i f o s t C l e m e n t i i . . F . 6C . A . R o s e t t i . . F . 6C . A . R o s e t t i ( S p l a i . .L o c o t e n e n t F . 7C a r p P e t r e C A p i t a n o s t G . 7C a r p a t i l o r ( P a s a g i u ) f o s t P a s a g i u l F . 7 I 2 6C a r p a t i . . . . . B . 2C A r u t a s i a z i A l e c u R u s s o . F . 7C A r u t a s i a z i M i t r o p o l i t u l G r i g o r e E . 9C a i n . .

  B a r b u..

  .

  ...

  .

  .B . 3

  C a t a r g i u E . 5C a t a r g i u L a s c a r ( B u l e v a r d ) f o s tB - d u l C o l t i i . . E . 5

  .

  .. E s ., , .E

  g

  c l . ,- .6

  e n .c . ;. . .

  0c ;

  . _

  35

  .

  .

  7

  A . 5

  .

  ( P i a t A ) ;

  F r a t i . . . . .. .,

  1

  -

  , . . . . . . . . . . . . ,3

  5664

  56111145

  62222

  4123522

  3www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  16/87

  I

  ,

  .

  C JO

  1 5

  N U M E L E S T R A Z I L O R 0G L

  c . )

  c . )

  oL i4 )T i

  AC a t a r g i u L a s c a r ( P i g a ) f o s t P i a t a

  777

  47555435554724

  R o m a n a . . . . E . 5C a f a v e i ( F u n d a t u r A ) . . . . I . 8 I I 5 PC a t e l u l u i ( S o s e a ) . . . . 7 I I 5 Pu n d a t u r A ) .( $ e r b a n .A t e l u l u i ( F I . J . 7 I I 5 PC a t i n c a G r e c e s c u V o d A ) E . 1 1C a t i n c a G r e c e s c u I ( S e r b a n o c I A ) E . . 1 0 I I I

  I I IC a t i n e a G r e c e s c u I C A l t i r A s a n c n IF u n d A t u r A ( S e r b a n V o d A ) . E . 1 0 I I IC A t u n u l u i f o s t C o s t a f o r u a z i A t e n a E . F . 5C A t u n e a n u . . . . . C . 8 I I I 5C a t u n u l V a c A r e s t i a z i C o s t . S t a m a t e G . 1 0C a u z a s i . .F . 7 I 2 6C a v a f i i V e c h i . . . F . 7 I 1 1G a v a l e r d e F l o n d o r ( l o s t B u c i u m u l u i ) G . H . 6 I I 1 7

  C a v a f u M a n u . . . F . 9C a v a r n a ( C a r t i e r u l S u t e r . C o l e n t i n a ) I . 3 I I 2 0C a z A r m i i . . .E . 7 I I I 1 - 3C a z z a v i l l a n L u i g i f o s t N e p t u n E . 6C a z z a v i l l a nu i g i ( G r A d i n A ) E . IC e a i r u l u i . . . . . 1 . 5 I I 2 0C e a i r u l u i ( F u n d A t u r A ) . . I . 5 I I 2 0C e a i r u l u i a z i M a c e d o n i a . . D . 6C e a u s R a d u . . . G . 7 I I 2 2C e d r i l o r . . .. D . 8 I I I 4C e r b u l u i . .D i s c o r d i e i . G . 8 I I 2 8C e r c e l P e t r u f o s t . F . 8C e r c h e z G e n e r a l ( L o c u i n t e e f t i n e ) F . 9C e r c u l u i . .. G . 6 I 1 6C e r e s . . . . . E . 7 I I I 3C e r n a t G e n e r a l ( S p l a i ) . . F . 7C e r n a t G e n e i a l .M i h A i e s c u . D . 4 - 5C e r n a u t i f o s t I o n . D . 4 I V 1 0C e r n i c a . . . .F . G . 6 I 2 1C e r s e t o r i a z i D i o n i s i e F o t i n o . E . F . 4C e s a r B o l i a c f o s t I n g i n e r i l o r . H . 5

  . . .

  . .

  . .

  . . 6-

  . , - - -,

  .5

  444 '

  a

  441 - 62 244 24653

  21

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  17/87

  JO

  4

  C

  A

  m

  1 6

  N U M E L E S T R A Z I L O R

  C e z A r e s c u E c o n o m u . . 6C e z A r e s c u E c o n o m u ( F u n d A t u r A ) . B . 6C h e p l e r . .. . F . 4 I 1 9C h i a j n a D o a m n a . . . 9C h i b r i t u r i F a b r i c a . .. E . 8 - 9C h i l i a f o s t H a g i a n o f I I . . . C . 4 I V 1 0 6C h i m e r e i f o s t T u n s u l u i a z i S u b I t .E c a t e r i n a T e o d o r o i u . . E . 5C h i m i s t u l u i a z i J u l i a H a j d e u . . D . E . 5C h i n d i e i . . .. . E . 8 I I I 2 7 4C h i r i a c I o n S e r g e n t . . .C h i r i s t i g i i l o r . .. H . 5 I I 2 0 5C h i s e l e f ( A l e e ) . .. 4 1 3 P 6 . R uC h i s i n a u f o s t T u r c u l u i ( p a r t e ) . D . 5 I - I V 8C h i t ' l e i . .' C r i n u l u io s t . D . 3 I 3 PC h i t u G h . a z i G e n e r a lP r a p o r g e s c u . .F . 6C h i t a G h . f o s t M e m o r i e i , . F . 5 - 6 I 1 4 2C h i u P o p a a z i D o n i c i . . 5 - 6C i c o p i l o r f o s t C r i s a n a ( F u n d A t u r A ) D . 6 I V 7 3C i c l o p i l o r a z i C r i s a n a . . 6C i m i t i r u l R e i n v i e r e a . . H . 4 I 4 P 2C i o b a n u P e t r e . . . B . 4 I V 9 3C i o b a n u l u i ( F u n d A t u r A ) . .. 9 I I I 1 P 4C i o c I o n ( R e g . M i h . I ) . . 4C i o c a n u S c o a l a . . . 8C i r e s i l o r . . . . . H . 6 I I 2 4 5C i r e s u l u i ( F u n a t u r i ) a z i . C a p . G h .P r e o t e s c u . . . . E . F . 8C i r u I l i e s c u D o c t o r . . . G . 7C i s m i g i u ( C r A d i n a ) . . . . E . 6 I 6C i u p i t u G h a t t i a z i P r . V . L u c a c i . G . 4 - 5C i u p i t u l u i ( F u n d A t u r A ) . G . 7 I 2 1 5C i u r e l . . . . . . A . 5 I V 9 3C i u r e l ( F u n d A t u r A ) . . . . B . 5 I V 9 3C i u r e l ( S o s e a ) . . . B . 5 I V 9 3

  . .

  e80=

  .

  ..

  .

  1

  .

  .

  - . . . .v

  6

  I

  i sU

  1

  662 358222642223332232624444

  13 I222

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  18/87

  C S

  I

  Pm

  I1 7

  N U M E L E S T R A Z I L O R g0 . ,

  . 3o da )I v- ,

  C i u r e l ( S p l a i ) a z i M o a r a C i u r e l ( S p l . ) A . B . 5 2C i u r e l M o a r a ( S t A v i l a r u l ) . . A . 5 2C l a u d i u . .. . I . 7 I I 2 4 4C l e m e n c e a u G . f o s t C o r A b i e i . E . 6 1 1 4 6C l e m e n t i i a z i C . A . R o s e t t i . F . 6 1C l o p o t a r i i N o i a z i G r . A l e x a n d r e s c u E . 5 3C l o p o t a r i i V e c h i f o s t C o s m a a z i V .E m a n u e l I I I . . . . E . 5 3C l o p o t a r i i V e c h l . .E . 4 - 5 I 1 5 6 3C l o s c a . .. H . 7 I I 2 4 7 4C l u c e r e a s a E l e n a ( G r i v i t a ) . C . 3 I V R u r . 2C l u c e r u l u i . . . . . D . 1 - 2 I 3 P 6C l u c e r u l u i A . .. . D . 1 - 2 1 3 P 6 2C l u c e r u l u i B . . . . D . 1 - 2 I 3 P 6 2C l u j f o s t G e o r g e s c u I I I . . C . 3 - 4 I V 1 0 6 2C l u n e t D o c t o r . .. D . 7 3C n a p p e C a r o l . . . C . 3 2C o b A l c e s c u ( f o s t B e r z e i ) . D . E . 6 I - I V 6 1C o c o r A s c u O c t a v C A p i t a n f o s t D a r -z a l e u n i t ' c u f o s t P l o e s t e a n u C . 4 2C o c o s . . . . . F . 8 I I I 2 7 4C o c o s u l u i ( F u n d A t u r a ) . . .. 7 I I 2 4 7 4C o g A l n i c e a n u M . ( A l e e ) . . D . 3 - 4 I 3 P 6 2C o g A l n i c e a n u M . . . D . 7 I I I 2 3

  C o g A l n i c e a n u M . ( P i a t A ) . . E . 6 I V 2 3 2C o g A l n i c e a n u M . ( S p l a i ) . E . 7 I - I V 2 3C o g A l n i c e a n u ( G r i v i t a ) . . B . 3 I V R u r 2C o l a n ( F u n d a t u r A ) . . F . 8 I I I 2 7 4 5C o l e n t i n a S p i t a l ( A l e e ) a z i D o c t o rG r o z o v i c i . . . . H . 4 4C o l e n t i n a ( S o s e a ) . . . H . 4 - 5 I I 1 8 - 2 0 2 - 5 3C o l o n e l A l b u . F . 9 I I I 2 9 4 5C o l o n e l P o e n a r u B o r d e a f o s t P r e l .B i b e s c u V o c l a . . E . F . 7 I I I 1 4 1C o l o n e l G . C o s t e s c u . E . 8 I I I 3 0 4C o l . G e o r g e s c u ( f o s t C a m p u l V e s e l i e i E . 1 0 I I I 3 0 4 6

  t l

  ' .e

  . .,

  _

  .

  .

  ,

  .. . .

  0 ,1 : 1 , -

  . C . 3

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  19/87

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  20/87

  Pm

  I

  N

  NNWo

  o

  C

  N N

  I

  . .

  4

  I

  .

  I C

  1 9

  N U M E L E S T R A Z I L O R0O. c ,

  =C o r i o l a n . . . . 8 I I I 4C o r n e a I o n ( S e r b a n V o d A ) . . E . 1 04o r n e a M i h a i l . . . . C . D . I V 1 0 6C o m e ( C o l e n t i n a ) . .. 3 IC o r n e l i a ( A l e e ) . . . F . 6 I I I 2 7C o r n e s c u . .. 4 I 3 P 2C o r n e s c u ( P a r c ) . .. 4 I 3 P 2C o r n u C a p r e i . . . . H . 7 I I 2 5 7C o r o v u I o n M a i o r f o s t ' ; ' e p e e V o d a! t i t r e v i i . ..C o r t u l u i . . .. . F . 5 I 1 3C o s i n z e a n a I l e a n a . .. C . 9C o s m a f o s t C l o p o t a r i i V e c h i a z i V .E m a n u e l I I I . .E . 5C o s m i n u l u i . . . G . 2 - 3 I 1 8 2C o s t a c h e M a r i n e s c u . . C . 4 I V 6C o s t a c h e N e g r i . . . . D . 7 I I I 2C o s t a c h e S i b i c e a n u . . . C . 3 I V 2 P 6C o s t a c h e S t a m a t e . . G . 1 0 I I I 6 P 4C o s t a f o r u G . f o s t f u n d . P o p a N a n H . 7 - 6 I I 2 4 5C o s t a f o r u a z i A t e n a . . . E . F . 5C o s t e a l a n c u . . . . . B . 4C o s t e a s c a C a m p u l ( P u t u l u i C r A c i u n ) B , 3C o s t e s c u G . C o l o n e l . . E . 8C o s t l n M i r o n . . . . D . 5C o a b u c O h . f o s t F u n d A t u r a L i r e i . H . 6 I I 1 7 5C o t i t a . . . .G . 7 I I 2 1 5C o o f e n io f e n i . . .( F u n d a t u r a ) .. .. .. H . 3 - 4 I 4 P 2C o I H . 3 1 4 P 2C o o f e n i I I ( F u n d a t u r A ) . . . H . 3 1 4 P 2C o o f e n i I I I ( F u n d a t u r a ) . . H . 3 I 4 P 2C o t r o c e n i P a l a t a l . . .. .. C . 6 I I I 5 1 - 3C o t r o c e n i ( B u l e v a r d ) C . 6C o v a c i a z i O i t u z . . . . F . 7C o z i a I n v i i . . . . . 1 .. 5 I I 2 0C r A c i u n . .. . . F . 5 1 1 5

  . . ,.

  .

  . 0 . )I : 1 -- 5a

  A .c . )

  . 4

  .

  2-

  .

  .

  . "

  56

  .

  ,

  I

  65233436

  32253322443333664

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  21/87

  C SF

  2m

  CCCCCCCt- C

  C"

  . 'CCCCCL1

  _

  im

  I2 0N U M E L E S T R A Z 1 L O R . . 9E

  . r - E

  z8 6a )I z tz- - - ,C r S c i o n ( F u n d A t u r A ) . .. 5 I 1 5 6C r a i o v e a n u R a d u . .D . 1 0C r a n g a s i o s e a ) . . . . A . B . 4 I V 9C r a n g a s i F u n d A t u r A ) . . C . 4 I V 2 P 3C r a n g a s i r e l u n g i r e ( C r A n g a s i ) . A . B . 4 I V R u r .C r a n g a s i E l e n a . .. B . 4C r a s n a r u . . .. . C . 3 I V 2 P 6C r e a n g A I o n f o s t D u l g h e r i . G . 8C r e d i n t e i . . .G . 6 I 1 1 5C r e p u s c u l . . . . D . 6 I V 7 3C r e t e a n u G e n e r a l ( P i a t A ) . . C . 5C r e o i u ( A l e e ) . .. a 7 I I 2 2 5C r e t u l e s c u N . D r . . .. E . 6C r i s a n . . .. 7 I I 2 4 7C r i s a n a f o s t C i c l o p i l o r . .. 6 1 - I V 7 3C r i s a n a ( F u n d A t u r A ) a z i C i c l o p i l o r D . 6C h r i s t i a n T e l l G e n e r a l f o s t L u m i n e i E . 5C h r i s t i a n T e l l G e n e r a l ( F u n d a t u r A ) E . 5C r i s t e s c u C . G e n e r a l . . . E . 6C r i s u l u i . . .. F . 8 I I I 2 7 4C r i v a t u l u i . .. I . 9 I I 5 P 5C r i v i n e n i . . I . 5 . I I 2 0 5C r i v i n e n i I ( F u n d A t u r A ) . I . 5 - 6 I I 2 0 5C r i v i n e n i I I ( F u n d a t u r a ) . . I . 5 - 6 I I 2 0 5C r u c e a d e P i a t r A . . .. 7 - 8 I I 2 3 7C u l e a N i c o l a e S e r g e n t f o s t I o n L u n g u J . 5C u l t u l P a t r i e i . . .H . I . 8C u l m e a N o u A f o s t C a p i t a n O c t a vC o c A r e s c u . .. F . 7 I 2 1 5C u l m e a V e c h e . . .. 6 - 7 I 2 1 5C u r i a t i . . .. . E . 7 I I I 2 1C u t a r i d aC u a r i d aC u a r i d aC u a r i d a

  I n g i n e r ( G r i v i t a ) . . B . C . 3Z o e ( G r i v i t a ) . B . 3D i n u ( G r i v i t a ) . B . 3F a b r i c A ( G r i v i t a ) . . C . 3C u t a r i d a A n a ( G r i v i t a ) . .C . 3

  , 7 G uI r a ., . s

  . . . . c . . ).3622222. . . 6

  . 1. 224

  1. , 42

  233 2554. 44 .

  54444622222

  .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  22/87

  lO

  (

  t

  I

  2 1. . . . . . . ,N U M E L E S T R A Z I L O R E

  0. . . 1 - .

  c . )

  a . ( . . )C u t a r i d a R a d u ( G r i v i t a ) . B . 3C u t i t u d e A r g i n t . .. E . 9 I I I 3 0C u v i o s u l a z i G e n e r a l I p a t e s c u . G . 6C u z a A l e x a n d r u I o n ( B u l e v a r d ) . D . 5C u z a A l e x a n d r u I o n ( B d . F u n d . I )I I ) D . 5C u z a A l e x a n d r u I o n ( B d . F u n d . D . 5C u z a E l e n a D o a m n a f o s t F r a t i l o r F . 8C u z a V o d A . .. 8 I I I 2 7 - 2 4R u r .u z a V o c l a ( G r i v i t a ) . .B . 3 I V

  DD P a r c u l D e l a v r a n c e a ) . . D . 3 - 4 I 3 P 6D P a r c u l C o r n e s c u ) . . . F . 4 I 3 P 2D C a r t i e r u l

  C a r t i e r u lR . M . S . G r a n t ) . B . 5 I V 9

  D C . F . R . G r a n t ) . B . 5 I V 9D C a r t i e r u l C . F . R . S t g a u a R . )G r i v i t a .G e n e r a l . . B . 3 I V R u r .D a b i j a ( P l a t a ) . . G . 7D a c i a ( B u l e v a r d ) f o s t B - d N o u . F . 5 1 1 33 0 2D A i c A r e a n u . . . . D . 1 0 I I I 4D a n P o p o v i c i . . . D . 1 0D a n V o d a f o s t R o s e t t i G r i v i t e i . C . D . 5 I V 7D a n V o d a ( F u n d A t u r A ) a z i D u c a . C . D . 5D a n c i u l e s c u I . . . . C . 4 I V 1 0 6D a n c i u l e s c u I I . .C . 4 I V 1 0 6D a n c i u l e s c u I I I .C i m i t i r . . C . I I V 1 0 6D A n c i u l e s c u I I S u b . . C . 4 I V 2 P 6D a n c i u l e s c u I I S u b C i m i t i r ( F u n d . I ) C . 4 I V 2 P 6D a n c i u l e s c u I I S u b C i m i t i r ( F u n d . I I C . 4 I V 2 P 6D a n c i u l e s c u I I S u b C i m i t i r ( F u n d . I I I C . 4 I V 2 P 6D a n c i u l e s c u I I S u b C i m i t i r ( F u n d . I V ) C . 4 I V 2 P 6D a n i e l o p o l G h . f o s t P a l a t u l d e J u s t i t i e F . 7 I I I 1 4D a r v a r i S c h i t u l . . . . F . 5 - 6D a r z a l e a z i C A p i t a n O c t a v C o c o r a s c u C . 4D a s c a l u l . . . .H . 6 I 4 P 2

  -

  .

  i O 8,-

  .

  4

  0 .

  2542252

  332

  362222a222223

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  23/87

  Pm C

  N

  C

  NNC

  C

  I

  IN

  .

  .

  J

  O

  e

  N 'X N.NNiNcCNN

  1

  2

  N U M E L E S T R A Z I L O R O '- i = 1

  = ,D a v i d e . s c u . . . . . D . E . 1 1 I I I 3 0

  7R u r .24775763224

  2 275656744 34

  R u r .

  D a v i l a A n a . . . . . C . 7D a v i l a C a r o l . . .. 6 - 7D a v i l a D o c t o r ( S p l a i ) . .. 7D e c e b a l . .. F . 7 I 2 6D e c e b a l ( G r i v i t a ) . .B . 3 I VD e j u g A t o a r e a . . . . F . 4 I 3 PD e l a r i S t A n e s c u . .D . 9 I I I 3 0D e l a v r a n c e a B a r b u . D . 4D e l a v r a n c e a B a r b u ( P a r c ) . D . 4D e l e a N o u a . . . .H . 7 I I 2 4D e l e a N o u a ( F u n d A t u r A ) . . H . 7 I I 2 4D e l e a V e c h e . . .H . 6 - 7 I I 2 4D e n s u s i a n u N . . .. H . C . 7 I I 2 4D e p a r a t e a n u . . . . D . 5 I V 8D e i 3 p i n a D o a m n a . . .. 5 I V 7D e s p o t V o d a . .( F u n d a t u r A ) . . G . 4 - 5 I t o - i 9D e s p o t V o d a . . G . 5 I 1 9D e t a s a m e n t u l u i . . .. 1 1 I I I 6 PD i a c o n e s e l o r a z i S p i r u H a r e t . E . 6D i a c o n u l C o r e s i ( l o s t F d . T r i f a n ) . C . 4D i a m a n d i V o i c u ( F u n d a t u r A ) . C . D . 4D i a n e i . . . .F . 6 I 1 2D i c h i u . .. . G . 5 I 1 9D i d i t e l . . . .1 . 7 - 8 I I 2 5D i m m e t e i . . .. 6 I I 2 1D i m i t r i e G h i c a . .. D . 4 I - I V 3 PD i m i t r i e R a c o v i t a f o s t F u r i i l o r . G . 6 I I 2 1 - 2 2D i m i t r i e A . S t u r z a f o s t M e r c u r . F . 6 I 1 4D i n S a r b i . . . . . G . 8 I I 2 3D i n a H a g i . .D . 9 - 1 0 I I I 3 0D i n c A S t e f a n . . . D . 8 I I I 4D i n i c u G o l e s c u . .( B u l e V a r d ) . . D . 5 I V 7D i n t r e W e . . .. F . 8 I I I 2 8D i n u P a n d e l e . . . . C . D . 4D i n u C u t a r i d a ( G r i v i t a ) . . B . C . 3 I V

  .

  . - i E

  O

  ,

  .

  .

  ..

  .

  -

  1

  .

  U

  3a .a t

  66661

  3622 444235221

  . 34424

  652

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  24/87

  Pm

  C J

  O

  S

  (NC

  CW

  W

  .

  I2 3

  N U M E L E S T R A Z I L O R

  D i n u S t e f a n . . .D . 8 26266 7

  2541

  11

  357

  1233

  15444

  D i o n i s i e . . . . . . F . 5 - 6 1 1 2 - 1 41 0i o n i s i e E c l e s i a r c u l . . C . 4 I VD i o n i s i e F o t i n o f o s t C e r s e t o r i . E . F . 4 I 3 PD i s c o r d i e i a z i P e t r u C e r c e l . F . 8D i s e s c u C . . .D . 5 I V 8D i s e s c u C . ( P r e l u n g i r e ) . . D . 5 I V 8D o a m n a C h i a j n a . . G . 9 I I 2 8D o a m n a E l e n a . . . . . E . 8D o a m n a E l e n a C u z a f o s t F r a t i l o r F . 8D o a m n a G h i c a T e i z i s a D o a m n e i T e i H . 3 1 - 1 1 4 PD o a m n a G h i c a T e i ( P r e l u n g i r e ) . H . 3 - 4 I I 2 0D o a m n a O l t e a . .. F . 4D o a m n e iD o a m n e i ( $ o s e a ) . .D . 8 I I I 4( f o s t P a r i s ) . . F . 7 I 1 1D o b r e s c u I o n f o s t L u p e a s c u I I . C . 8 I I I 1 PD o b r e s c u I o n ( F u n d a t u r a ) .I r i n e l . C . 8 I I I 1 PD o b r e s c u S t e f a n l o s t a z iS c a r l a t V a r n a v . . B . 5 I V 9D o b r i c i ( C a r t i e r S u t e r C o l e n t i n a ) 1 . 3 I I 2 0D o b r i n N i c u ( F u n d a t u r a ) . . C . 7D o b r o t e a s a . . . . . G . 8 I I 2 3D o c h i a . .G . 8D r . A s a c h e f o s t G - r a l F l o r e s c u V e r d e C . 6 I I I 5D o c t o r B a c a l o g l u f o s t A r m o n i e i . F . 6 I 1 2D r . B a b e s . .. C . 7D o c t o r B o t e s c u ( P i a t a ) f o s t M a t a c h eM A c e l a r u . . . D . 5 I 7D o c t o r B r a z i l ( S p l a i ) . .A s a c h e C . 6 I V 7D o c t o r B u i c l i u f o s t F u n d . C . 6 I I I 5D o c t o r B u r g h e l e a f o s t Z e f i r u l u i . G . 6 I I 2 2D o c t o r B o i c e s c u . . C . 7 I I I 5D o c t o r C a p s a . . .. 7 I I I 5D o c t o r C a p s a ( F u n d A t u r a ) . .P r i n - C . 7 I I I 5D r . C i r u I l i e s c u ( P a r c e l a r e ac i p e s a E l e n a ) . . . G . 7 I I I 5

  . c . ,

  . 61 - 3235 225 5534

  - 36166246556

  16. 226466

  6- 1 4

  E S

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  25/87

  Pm

  I

  J

  O

  0

  -

  .

  CN U M E L E S T R A Z I L O R

  d iF L0 0 .. ' ;U

  D o c t o r C l u n e t . . . . D . 7 I I I 5 1D o c t o r C r e t u l e s c u N . f o s t U m b r i i E . 6 I 1 4 6D o c t o r K a l i n d e r u . .. 7 I I I 5 1D o c t o r K o c h . . .D . 7 I I I 5 1D o c t o r L i s t e r . . . . . D . 7 I I I 5 1D o c t o r D a v i l a ( S p l a i ) . .D . 7 I I I 2D r . D r a g h i e s c u . .. 7 I I I 5 1D o c t o r F e l i x f o s t S p i t a l u l u i . D . 5 I V 8 - 1 1 6D o c t o r F e l i x ( F u n d a t u r A ) . . D . 5 I V 8D r . P r o f e s o r G r e c e s c u . . . C . D . 7 I I I 5 1D o c t o r G r o z o v i c i f o s t A l e a S p i t a l u lC o l e n t i n a . . . G . 4 I 1 8 2D r . H e r e s c u . .. C . 7 I I I 5 1D o c t o r l a t r o p o l . .C . D . 7 I I I 5 1D o c t o r I s t r a t i . .. E . 8 - 9 I I I 3 0 4D o c t o r L e o n t e . .. C . 6 I I I 5 1D o c t o r L u e g e r f o s t E s c u l a p . . E . 6 I - I VD o c t o r M a r c o v i c i f o s t I n t r . R o s e t t i E . 6 I 6D r . M a n o l e s c u . .D . 7 I I I 5 1D o c t o r O b e d e n a r u a z i P i c t o r u l O s -c a r V . O b e d e a n u . .. 5 I I 2 0D o c t o r O b e d e n a r u . . .. 7 I I I 5 1D r . O n c i u l . .. G . 6 I I 1 7 5D o c t o r P a s t e u r . . . . D . 7 I I I 5 1

  D o c t o r R a d o v i c i f o s t 0 - 1 P a p i l i a n I I I 5 1D o c t o r R a m n i c e a n u G r . . . . C . 7 I I I 5 4D o c t o r R a t i u . .C . D . 5 I V 7D o c t o r R a u r e a n u . .. 7 I 1D o c t o r S e r g i u f o s t D u l g h e r i . D . 5 I - I V 8D o c t o r S e r g i u ( F u n d a t u r A ) . D . 5 I V 8 6D o c t o r P r o f . V . S i o n f o s t R e n a s t e r e i E . 6 I 6 3D o c t o r T o m a T o m e s c u ( A l e e ) . E . 5 I 1 5 6D o c t o r T o m a I o n e s c u . .. 7 I I I 5 1D o c t o r T u r n e s c u ( A l e e ) f o s t A l e a I I I 5 1D o c t o r V a r n a l e f o s t T u d o r a c h e M i t u D . 5 I V 8 6D o d a G e n e r a l f o s t S t i n d a r d u l u i G . 5 1 1 9

  ,

  .. . . . 0

  0 ). m s

  a .4

  .. . --

  .

  . ..

  . .

  .

  .

  c o3

  6666263665

  6264644

  6222623

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  26/87

  Pm C J

  OS

  P

  2 5

  N U M E L E S T R A Z I L O R- O n -oa .

  D o g a r i l o r . .. F . 5 1 9 2 3D o i n a ( F u n d a u r a ) . . . E . 9 I I 3 0 4 6D o m n i t a A n a s t a s i a . . . . E . 7 1 1D o m n i f a A n c u t a . .. C . 5 I V 7 3 2D o m n i B A l a s a ( S p l a i ) . . . F . 7 1 1 2 6 4 1D o m n i f a F l o r i c a . . . . F . 8 I I 2 7 4D o m n i t a M a r i a ( S p l a i ) . . . C . D . 6 I I : . ) 1 6D o m n i ` . a R u x a n d r a f o s t S a u l . G . 5 1 9 2D o m n i e i ( B u l e v a r d ) . . F . 6 - 7 1 1 - 2 1 5 1D o n a G e n e r a l f o s t N u m a P o m p i l i u E . 6 6D o n c i u N i c o l a e F a b r . d e C A r A m i d AD r u m ( H e r A s t r A u ) . . . D . E . 3 R u r . 2D o n i c i f o s t P o p a C h i t u . . F . 5 - 6 1 2 2 3D o r o b a n t i l o r ( C a l e ) . . 5 1 3 . 1 4 2 - 6 3D o r o b a n t i l o r ( P r e l u n g i r e ) . . E . F . 4 3 P 2 3D o r o b a n t i l o r I ( F u n d a t u r A ) . F . 5 1 3 6 3D o r o b a n t i l o r ( F u n d A t u r A ) a z i L o c o t .Z a b A v o i u G h . . . . E . 3 F . 5 1 3 6 3D o r o b a n f i ( G r i v i t a ) . . B . 3 I V R u r . 2D o r o b a n t u N i c u . .. 4 I V 9 3 2D o r n e i . . . .A . B . 3 I V 6 R u r . 2D o r u l u i ( F u n d A t u r A ) . . 1 0 I I I 3 0 4 6D o s o f t e i M i t r o p o l i t u l f o s t P u t u l u i E . 9 I I I 3 0 4 5D o s u l C a n t o n u l u i . .E . F . 4 I 3 P 2 3D r a g a l i n a I o n G e n e r a l f . A l e a V a s i l i u D . 7 I I I 2 1 4D r A g h i c e a n u . .. 3 I 3 P 6 2D r a g o s l a v e l e f o s t T u r c u l u i ( p a r t e ) D . 5 I V 8 6 2D r a g o n V o d a . .G . 5 I 1 8 2 3D r e a p t A a z i J u l e s . .M i c h e l e t . . E . F . 5 3D r e p t A t i i ( G r i V i t a ) . . . B . 3 I V R u r . 2D r e p t u l u i ( B u l e v a r d ) a z i A l e x a n d r uI o n C u z a ( B u l e v a r d ) . . D . 5 2D r i s t o r u l u i f o s t G u r a L u p u l u i . H . 7 - 9 I I 2 4 7 4D r i s t o r u l u i ( F u n d A t u r A ) . . . H . 7 I I 2 4 7 4D r u m u l i n t r e v i i . .G . 1 0 - 1 1 5D r u m u l i n t r e v i i ( S e r b a n V o d a ) . E . 1 2 I I I 5

  .

  6 1

  2c u3 3 .: . =a

  . gc . )

  7 3, ,4 9A.

  Ir 1

  , II1

  IIII

  II

  - , . . .. .

  .

  I

  .

  J S

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  27/87

  Pm j

  OS

  I

  M

  M

  N

  2 6

  N U M E L E S T R A Z I L O R = 0A .c i. ,i . . )

  D r u m u l F a b r i c e i d e c a r a m i d a N i c .D o n c i u . .D . E . 3 I R u r .D r u m u l s p r e P i p e r a ( H e r A s t r a u ) . I 1 - 2 R u r .D r u m u l F a b r i c a L u p e s c u ( H e r a -s t r a u ) . . . .. 3 1 R u r . 3D r u m u l F a b r i c a P o p o v i c i . . E . 3 I 3 P 6D r u m u l S e r e i . .. C . 8 I I I 1 P 1 6D r u m u l l a T e i a z i C a l e a L a c u lT e i u l u i . .. . G . H . 3 3D r u m u l F a b r i c a d e C a r a m i d a B l a c h s J . 8 I I 5 P 7 4D u c a V o d a . .. . D . 5 I V 7 2D u c a V o d a ( F u n d A t u r A ) f o s t F u n d .D a n V o d AC o l o n e l . . D . 5 I V 7 3 2D u d e s t i a z i O r e r o . . G . 7 5D u d e s t i ( C a l e ) . . . G . J . 7 - 9 I I 2 5 5 - 7 4D u d e s t i ( F u n d A t u r A ) H . 8 I I 2 5D u i l i u Z a m f i r e s c u . .. E . 4 I 3 P 6D u l g h e r i a z i D o c t o r S e r g i u . D . 5 4D u l g h e r i a z i I o n C r e a n g A . . D . 8 6D u m b r a v a R o s i e . .. F . 5 I 1 3 2D u m i n i c e i ( * e r b a n V o d A ) . F . 1 1 I I I 5D u m i t r e s c u A u r e l i a . . D . 9 I I I 3 0 4 6D u m i t r e s c u G h i t a . ( F u n d A t u r A ) . C . 4 I V 1 0 6 2D u m i t r e s c u l i f e . .D . 9 I I I 3 0 4D u m i t r e s c u I . . . . .F . 4 1 3 P 2D u m i t r e s c u N . M a r i a . .D . 1 0 I I I 3 0 4 6D u m i t r e s c u M a r i a . . . D . 1 0 H I 3 0 4 6D u m i t r e s c u N a e . . . . D . E . 1 0 I I I 3 0 4 6D u m i t r e s c u V a s i l e I ( F u n d A t u r A ) . D . 9 I I I 3 0 4 2D u m i t r e s c u V a s i l e I I ( F u n d a t u r a ) . D . 9 I I I 3 0 4 6D u m i t r e s c u V a s i l e I I I ( F u n d A t u r A ) D . 9 I I I 3 0 4 6D u m i t r e s c u P e t r e s a u P e t r a c h e . B . 4 I V R u r . 2D u m i t r u B r A t i a n u , . . F . 6 1D u m i t r u L A p t a r u l ( F u n d A t u r A . I . 5 1 1 2 2 4D u m i t r u R u s e . . . D . E . 1 0 6D u z i l o r f o s t M u r e l o r . . H . 6 I I 2 4 5 4

  ' 0c oS S

  .

  .. -

  .

  .

  .

  .

  . . ! . . s

  Ema .

  8c i

  2

  3

  .

  3 ,

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  28/87

  Pm C

  t

  G

  0LGN

  JO

  1

  2 7

  N U M E L E S T R A Z I L O R o da ;m s=, - - ,E

  36463 342342

  6353R u r .5447

  1 - 373

  C o r n e s c u ) . F . 4 I V 3E ( C a r t i e r u l C . F . R . G r a n t ) . B . 5 I V 9E c a t e r i n a T e o d o r o i u S u b l o c o t e n e n tf o s t T u n s u l u i . E . 5 I 8E c h i n o x u l u i . . . . . E . 9 - 1 0 I I I 3 0E c l e s i a r c u l D i o n i s i e . . . C . 4 I V 1 0E c o n o m u C e z a r e s c u B . 6( F u n d a t u r A ) . I V 9E c o n o m u C e z a r e s c u . B . 6 I V 9E c o u l u i . .f o s t . .E . 8 I I I 4E d g a r Q u i n e t N o u A . . F . 6 1 1 2E d u a r d G r a n t . .B . 4 I V 9E g a l i t A t i i f o s t L i b e r t a t i i . . 8 I I I 2 7E i f e l . . . . . G . 3 I 1 9E l d o r a d o a z i S a g u n a . F . 6E l e f t e r e s c u . . .C . D . 4 I Y 1 0E l e n a C a r a c a s . . . . A . B . 5 I V 9E l e n a C l u c e r e a s a ( G r i v i t a ) . C . 3E l e n a C o l e n t i n a . . .H . 4 I I 2 0E l e n a C r a n g a s i . .B . 4 I V 9E l e n a C r a n g a s i P r e l . ( C r a n g a s i ) . B . 4 I VE l e n a M a t e ' V o e v o d . . . H . 6 I I 2 4E l e n a T e o d o r e s c u ( S e r b a n V o d a ) E . F . 1 1 I I IE l e n a C u z a D o a m n a f o s t F r a t i l o r F . 8 I I I . 8 - 2 9E l e n a D o a m n a . . . . E . 8 I I I 3 0E l e n a P h e r e c h i d e f o s t T e l e g r a f u l u i F . 5E l e n a T e o d o r e s c u . . . . I . J . 7 I I 5 PE l i a d e t n t r e v i i . . . 5E l i a d e M o s i . .. 5E l i s a b e t a ( B u l e v a r d ) . . D . E . 6 I - I V 1 - 6 - 2E l i s a b e t a R e g i n a ( A l e e ) . . 4E l i s a b e t a P o p e s c u . .. I . 8 I I 5 PE l i s a b e t a ( S e r b a n V o d A ) . . E . F . 1 0 - 1 I I I IE l i s e u . . .C . 5 I V 7

  . -

  .

  , . .x o" Ca

  t r a -c 6c . . 5

  k . ),

  ,E . 2B . 1 ,

  .

  . .

  .

  .

  -.'

  S

  3.E M . G r a n t ) 5 9

  1 5

  32252666

  26332242245

  34 42452

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  29/87

  Pm

  C

  C

  C

  I

  JO

  2 8

  N U M E L E S T R A Z I L O R- 86 '

  , . . ;c u- c=

  E l i z a C a r a c a s f o s t S p . R o s i a n u . A . 5 I V 9E l i z a F i l i p e s c u A l e e ( P a r c F i l i p e s c u ) E . 4 I 3 P 6E m a n c i p a f a . .f o s t . . . E . 8 I I I 7 - 3 0 4E m a n u e l G A r l e a n u B r a t i e n i . G . 8E m a n u e l V i c t o r I I I f o s t C l o p o t a r i iV e c h i , f o s t C o s m a . . E . 5E m i g r a t u l u i . .. E . 7 I I I 1 4E m i l C o s t i n e s c u ( A l e e ) a z i L t . N .B A t r a n u . .. . E . 7E m i n e s c u . .. D . 5 I V 8 6E m i n e s c u ( G r i v i ( a ) . .B . C . 3 I V R u r .E n a c h i t a V A c a r e s c u f o s t P o e t u l u i . F . 7 - 8 I I I 2 7 4E n A c h i t A V a c A r e s c u ( P i a t A ) . . F . 8 I I I 2 7 4E n e M a i o r f o s t G r a u r . . E . 7 I I I 3 1E p i c o l . .D . 8 .I I 4 4E p i c o l ( F u n d A t u r A ) a z i G h . M o c e a n u D . 8E p i s c o p i e i . . . . E . 6 I 1 4 6E p i s c o p u l R a d u f o s t B i r j a r i l o r . G . 5 I 1 8 2E p n r e a n u f o s t C o r b u l u i . . G . 7 I 2 1 5E p u r i l o r . .. . G . H . 7 I I 2 2 5 - 7E r b A r i e i . . .C . 6 I V 5 3E r e m i a G r i g o r e s c u G - r a l f o s t A r -m a s u l u i . . .F . 5 I 1 0 2E r m i n e . . .C . 8 I I I 1 P 4E r m i t u l u i , .C a z A r m e i. a z i B a n u M i -

  h a l c e a . . . .. 7E r n e i . . .G . 5 I 1 8 2E r o d i a d e i . . . .F . 8 I I I 2 7E r o u l u i . . .E . 6 I V 2 1E s c u l a p a z i D o c t o r L u e g e r . E . 6 I - I V 6E u g e n i u S t a t e s c u f o s t G l o r i e i . F . 6 I 1 2 2E u s t a t i u G e n e r a l . . . . D . 9E u s t a t i u M i r c e a . .D . 9 I I I 3 0E u s t a t i u I o n . .. D . 1 0 - 9 I I I 3 0 4E x c e l s i o r ( F u n d . ) a z i D u m i t r u B r A -t i a n u . .. F . 6 I 1 2 2

  . t o _. . . .7 50 .L - 3 . .i 3

  . .

  . .

  .

  .

  6

  652256

  36

  36

  5 .2166

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  30/87

  Pm Cp

  t

  C

  C

  &

  h

  1-

  .

  JO

  C

  2 9

  N U M E L E S T R A Z I L O R0

  O '. . )T s=F

  B . B . 5( C a r t i e r( C a r t i e r R . M . S . G r a n t ) 9 33C . I . B . 5 I V 9F a b r i c a C u t a r i d a ( G r i v i t a ) . . B . C . 3 I V R u r .F a b r i c a d e V a x ( F u n d a t u r a ) . C . 4 I V 1 0 6F a b r i c a d e C h i b r i t u r i . .. 8 - 9 I I I 3 0F a g a r a s f o s t V a l e r i a . . . D . 6 I V 2 - 7 3F a g a r a s a n u F r a t i ( 8 e r b a n V o d A ) . F . 1 1 I I IF a m a r i l o r . .. G . 5 I - I I 1 8 2F a n t a n i c a . . .. J . 5 I I 2 0 5F a n t a n i c a I ( F u n d a t u r a ) . . I . 5 I I 2 0 5F a n t a n i c a I I ( F u n d a t u r a ) . I . 5 I I 2 0 5F a r i s e u l u i a z i A r g e s . . G . 5F a t F r u m o s f o s t C a r a c a s I I . . C . 9 I I I 1 P 4F a u r a r i ( F u n d a t u r a ) . .. 7 I I 2 3 51 1 F e b r u a r i e . . .E . 6 I V 2 - 6 3F e c i o a r e i . . . .F . 5 I 1 3 2F e l i c i a R a c o v i t a .S p i t a l u l u i . C . 7 I I I 5 4F e l i x D o c t o r f o s t D . 5F e l i x D o c t o r ( F u n d a t u r a ) . . D . 5 I V 8 - 1 6F e n i x ( F u n d a t u r a ) . .. 7 I I I 3F e r a r i . . . . F . 5 I 1 9 2F e r a r u R a f a e l . .C A p i t a n . .. 7F e r d i n a n d B u l e v a r d ) . . G . H . J . - 5 I I 1 7 - 2 0 5F e r d i n a n d ( P l a t a ) . .H . 6F e r d i n a n d P a r c ( s t r . A . B . C D .E . F . G . ) . . . I . 5 I I 2 0 5F e r e c h i d e E l e n a f o s t F . 5 I 1 3 2F e r e n t a r i C a l e ) . . . D . E . 9 - 1 0 I I I 3 0F e r e n t a r i F u n d a t u r a I ) . D . 9 I I I 3 0F e r e n t a r i ( F u n d a t u r a I I ) . . D . 9 I I I 3 0 4F e r i c i r e i . .D . 9 I I I 3 0 4F e t e i a z i P r o f . I . B o g d a n . . F . 5F e t i t e l o r . . .. G . 7 I I 2 2 5F i l a n t r o p i a ( P i a t a ) . . . D . 4 N 3 P 6

  - _ EiC U

  : F . - .

  6

  0

  .

  .

  .. . _

  I

  .F .

  .

  2226253444365

  13622634446666342

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  31/87

  Pm C

  CW

  WWM

  1WM

  4

  3 0

  N U M E L E S T R A Z I L O R

  F i l a r e t . . .( P l a t a ) . . E . 8 I I I 3 3 4F i l a r e t G a r a . .G r a n t E . 7 I I I 3 0 4F i l i m o n N - l a e f o s t B e l v e d e r eI . s i I I . . . . . 4 I V 9 3F i l i p F u n d a t u r a ( G r i v i t a ) . B . 3 I V R u r .F i l i p e s c u E l i z a A l e e ( P a r c . F i l i p e s c u ) E . 4 I 3 P 6F i l i p e s c u N i c u l o s t S c a u n e . . F . 6 I 1 2 2F i l i p e s c u ( P a r c ) . .E . 4 I 3 P 6F i l i t i s . . . . E . F . 7 1 1F i l o f t e i . . . .. F . 6 I V R u r .F i l o f t e i a G h e o r g h i u . .E . 1 0 I I I 3 0 4F i l o m e l a ( F u n d a t u r a ) . .H . 7 I I 2 5 7F l o r e a a z i G r . M a n o l e s c u . D . 4F l o r e a N i c u a z i F r o s a S a r a n d i . D . 4F l o r e a s c a ( C a l e ) . .. 4 I 3 P 2F l o r e a s c a ( P l a t a ) . . . . F . 4 I 3 P 2F l o r e s c u G e n e r a l . . . F . 7 I 1 1 5F l o r i a n A r o n f o s t E r m i t u l u i . F . 6F l o r i c a ( S e r b a n V o d a ) . . . E . 1 0 - 1 1 I I IF l o r i c a D o m n i t a . . . . F . 8F l o r i l o r . . . ' . . 8 I I 2 3 7F l o r i l o r . . . . . 3 I 3 P 6F l o r i l o r ( P u t u l u i C r a c i u ) . B . 3 I V R u r .F l u e r u l u i . .( F u n d A t u r A ) . . . H . 5 - 6 1 1 1 7 5F l u t u r i l o r . .G . 8 I I I 2 8 4F o c a . . . . . . C . 6 i i i - i v 5 3F o i s o r . . . . G . H . 8 - 9 I I 2 5 . 2 7F o i s o r u l L u n c a ( D r u m ) . . . . . H . 9 I I 6 P 7F o n t e r i e i . . . . E . 7 I I I 3 1F o r t u n e i a z i C o n s t a n t i n N a c u , F . 6F o t i n o D i o n i s i e f o s t C e r s e t o r i . E . F . 4 I 3 P 2F r a n c a ( P a s a g i u ) . . . F . 7 I 2 6 7F r a n c m a z o n a . . .. 5 - 6 I V 7 3F r a n c m a z o n a ( F u n d a t u r A ) . D . 3 I V 7F r a n k l i n . .. . F . 4 I 1 4 6F r a n k l i n B o u i l l o n l o s t G a b r o v e n i F . 7

  .' -, . .

  I I: . . .o0 .0i . . . )

  0T ,1 1 ,

  .

  ,-

  -

  -

  .

  8

  66223

  13125422331

  524556

  1312

  3 1www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  32/87

  Pm C JO

  4

  .

  C

  C

  I I

  NNP

  PMN

  G

  w

  I

  3 1

  N U M E L E S T R A Z I L O R

  F r a n t A .F r a n z e l a r i . . . . . G . 7 1 2 1. . . . . G . 6 I 1 6 2F r a t i ( P a s a g i u ) a z i C a r p a t i l o r . F . 7F r a i l B e r c e n i A . . . . . E . F . 3 I 3 P 2F r a t i B e r c e n i B . . . . E . F . 3 I 3 P 2F r a t i B r a t u l e s c u ( e r b a n V o c i a ) . F . 1 0F r a t ! F A g a r A s a n u ( S e r b a n V o d a . F . 1 1a z i E l e n a C u z a D o a m n a . I I I 2 8 - 4F r a t i l o r ( C r a n g a s i ) . . . B . 4 I V R u r .F r e a m A t . . .A . 5 I V 9 3F r o s a S a r a n d i . . .d a n t a c u z i n o D . 4 N 1 0 6F r u m o a s a a z i G . G r . E . 5F r u n z e i . . . . . 6 I I 2 4 5F r u n z e i ( F u n d a t u r A ) . . 6 I I 2 4 5F u l g u l u i a z i P o e t u l D . A n g h e l . G . 8F u n d e n i . . . . . . 1 . . . 1 .G . 5 I I 2 0 5F u r i i l o r a z i D i m i t r i e R a c o v i t A . 6 I I 2 1 - 2 5

  GG8 ' e a r t i e r u lC a r t i e r u l R . M .F . S G r a n t ) . B .B . 55 I V 9 33. R . G r a n t ) . I V 90 C a r t i e r u l C . F . R . S t e a u a R o -m a m a ) G r i v i t a . . . B . C . 3 I V R u r .G a b r o v e n i a z i F r a n k l i n B o u i l l o n . F . 7G a i l l a c ( A l e e ) . . .. 5 1 1 3 6G a i n A L o c o t e n e n t . .. B . C . 7 I I I 1 P 1G a i t a n a r i . . .H . 7 . 4 . 2 5 7G l i t a n a r i ( * e r b a n V o d A ) . E . 1 0 ? I IG a l v a n i . . . . . . G . 3 - 4 I 1 9 2G a n d a c i l o r a z i G e n e r a l S t a n P o e t a H . 6G a n d u l u i . .G . 7 I I 2 1 - 2 2 5G a n e N i c o l a e f o s t F i l o m e l a . . G . H . 7 I I 2 5G a n e a O c t a ( C o l e n t i n a ) . . G . 3 1 4 P 2G a r a C e n t r a l i a ( S p l a i ) . . . D . 6 I V 2G a r a d e N o r d ( P l a t a ) . . D . 5 I V 7

  , .

  . .

  a . ): 4 : 1 -30 .u* c . . )

  .

  .

  .

  .,

  C ', : : :=, 50 13

  33 5526224544

  2222136453444

  322www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  33/87

  Pm C SJO

  3 2

  N U M E L E S T R A Z I L O R

  G a r a F i l a r e t ( P i a t a ) . . . E . 8 - 9 6G a r a O b o r ( B u l e v a r d ) . . I . 5 I I 2 0 5 4G a r l e a n u E m . f o s t B r A t i e n i . G . 8 I I 2 3 7 5G a r l i t a I a z i L u p e a G a r l i t a R a h o v e i E . F . 7 I I I 1 4 1G a r l i t a I I f o s t L u p e a G a r l i t a A n t i ma z i P e t r e L o c u s t e a n u . . E . 7 I I I 1 4G e m e n i . .. . . G . 5 I 1 6 2G e n e r a l A n g h e l e s c u f o s t S c u l p t u r i i D . E . 5 I 7 2G e n e r a l A v e r e s c u A . ( R e g . M i h a i ) . B . 4 I V R u r . 2G e n e r a l B e r t h e l o t . . . E . 6 I - I V 6 3 - 6 2G r a l . B u d i s t e a n u f o s t M a n e a B r u t a r u E . 5 1 6 3 - 6 2G e n e r a l C a n d i a n o P o p e s c u . . E . F . 9 - 8 I I I 2 9 7G e n e r a l C a n d i a n o P o p e s c u ( F u n d . ) F . 9 I I I 2 9 7G e n e r a l C e r c h e z ( L o c u i n t e e f t i n e ) F . 9 I I I 2 9 4 5G e n e r a l C e r n a t . . . D . 4 - 5 I V 8 2G e n e r a l C e r n a t ( S p l a i ) . . . F . 7 I 2 6 7 1G e n e r a l C r e t e a n u ( P l a t a ) . C . 5 I V 7 2G e n e r a l C r i s t e s c u . .. E . 6 I 6G e n e r a l D a b i j a ( P i a t A ) .S t i n d a r d u l u i . G . 7 I I 2 2 5 4G e n e r a l D o d a f a s t . G . 5 I 1 9 3G e n e r a l D o n a f o s t N u m a P o m p i l i u E . 6 1 6 3G - r a l D r a g a l i n a I o n f . A l e a V a s i l i u I I I 2 1 4G e n e r a l D r a g a l i n a . . . . B . 4 I V R u r . 2G e n e r a l M e d i c D e m o n s t e n e . . C . 7 I I I 5 4 6G e n e r a l E u s t a t i u . .R o s e t t i . D . 9 I I I 3 0 4 6G l . F a l c o i a n u f o s t L u t h e rf o s t D r . P a s t e u r . . C . 5 I V 7 3 2G e n e r a l F l o r e s c u . . . F . 7 1 1 1 5 1G e n e r a l E r e m i a G r i g o r e s c u f o s t A r -m a s u l u i . . . . F . 5 I 1 4 2 3G e n e r a l H a r a l a m b i e . . . F . 9 I I I 2 9 4 5G e n e r a l H e r A s c u N A s t u r e l . . F . 7 I 2 1 5 1G e n e r a l I p A t e s c u f o s t C u v i o s u l u i . G . 6 1 1 1 6 5 4G e n e r a l L a h o v a r i f o s t I c o a n e i . G . F . 5 I 1 3 - 1 9 2 3G l . L a h o v a r i ( S t r a d e l a ) f o s t L u s t r u l u i F . 5 I 1 3 2G e n e r a l L e c a . . .. F . 9 I I I 2 9 4

  . -.

  c ii . . ,

  . .

  ,

  P )S

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  34/87

  Pm

  I

  JO

  .

  N

  .

  7 /8 -a .- . ;c . )4 )V )

  621 - 33322

  . 5246434

  5 g35222434

  1525. . 653

  25www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  77/87

  JO

  "-qc

  1a11

  .

  0I c I

  Pm

  I

  C

  -WC I I I I . S t r . I s v o r N o . 1 0 7 .1 1 7 1 1 1 I V . S t r . A r i o n o a e i N o . 3 4 .f 1 n V . B u l e v . I n d e p e n d e n t e i N o . 5 .

  f l f tI . P a s a g . R o m a n N o . 7 .

  v i

  I I .

  l t 1 1n

  i l b

  ' a

  s i

  1 7

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  82/87

  8 1C i r c . d e p o l i t i e N o . V I I . B u l e v . S c h i t u M A g u r e a n u N o . 4 3 .

  f f ) 7 1 7 V , V I I I . S t r . D r . V a r n a l i N o . 4 .7 7 f t 7 , 1 7 I X . C a r t . R e g i e i S t r . A . N . N o . 3 7 .

  7 7 7 7/ 7 1 X . S t r . A b r u d N o . 3 9 .7 7 7 1 1 7 7 1 X I . S t r . C a l o m f i r e s c u N o . 7 .. .1 / 7 X I I . B u l e v . I . C . B r a t i a n u N o . 3 1 .7 711 X I I I . S t r . R o m a n N o . 9 1 .

  7 7 n 7 7 1 7 X I V . C a l e a V i c t o r i e i N o . 1 5 2 .. , , n > 9 X V . A l e a B o n a p a r t e N o . 1 5 .7 7 7 11 7 7 X V I . S t r . P o p a P e t r e N o . 3 8 .. .f 7 7 X V I I . F u n d a t u r a L i r e i N o . 1 7 .f t 7 , t , n X V I I I . o s e a u a C o l e n t i n a .7 1 1 7f f X I X . o s e a u a S t e f a n C e l M a r e .. . . . X X . t r . B r ' d n z a r i .7 7 / 7 n 7 1 X X I . S t r . L u c a c i N o . 2 1 .

  7 7 f 7 7 3 X X I I . S t r . T r a i a n N o . 1 1 2 .7 71 X X I I I . S t r . C a n t e m i r N o . 5 7 .

  , , 1 1 T , X X I V . S t r . G r . S t a n P o e t a s ( a i n d a c i ) N o . 1 .7 , 7 1 7 7 f , X X V . S t r a d a F o i s o r N o . 1 2 .

  7 7 7 7 7 1 X X V I . S t r a d a C A I d a r a r i N o . 3 .1 7 7 7 X X V I I . S t r a d a O l i m p N o . 2 3 .

  0 o . X X V I I I . S t r a d a A u r o r a N o . 1 8 ., 7 , X X I X . S t r a d a S e n a t u l u i N o . 1 7 .. o . . X X X . S t r a d a V e s e l i e i N o . 3 9 .7 7771 X X X . S u c u r s a l a S t r a d a S p a t a r u P r e d a .

  7 , 1 1 n 7 1 I . P e r i f e r i e S t r . S e b a s t i a n .o . I , I ) I I . P e r i f e r i e S t r . C o l . P l e s o i a n u N o . 7 4 .f f 1 7 t 7 3 1 I I I . P e r i f e r i e S . C . M . G h i c a N o . 8 .. .. I V . P e r i f e r i e S t r . S t e f a n e s c u T e i N o . 1 .) 1 1 7 n 7 ) V . P e r i f e r i e F u n d a t u r a C o c o s N o . 2 .V I . P e r i f e r i e S t r . V a c a r e s t i N o . 2 6 7 .C i r c . H a l e l o r . H a l e l e - C e n t r a l e .C o r p u l d e G r a n i c e r i S t r . R u d o l f N o . 1 0 .C o m a n d a m e n t u l 2 T e r i t o r i a l 1 3 S e p t e m b r i e .C o m e n d u i r e a P i e t e i S t r . S t i r b e i V o d a N o . 8 1 .C o n s u l a t u l A n g l i e i S t r . J u l e s M i c h e l e t 2 4 .. A r g e n t i n i e i S t r . M a t e i M i l o 2 .

  , , A u s t r i e i S t r . W i l s o n 9 .1 1 B e l g i e i S t r . C a i m a t a 7 .o B u l g a r i e i S t r . V a s i l e L a s c A r 3 4 .

  o C e h o - S l o v a c i e i S t r . E p i s c o p i e i 9 .o D a n e m a r c e i S t r . L u i g i C a z z a v i l a a 3 4 .o E l v e t i e i S t r . P i t a r M o s 1 0 .

  -

  1 1

  . .

  .

  1 1 , -, ,

  n

  ; ,- .

  , , ,-

  ..

  . ,

  4

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  83/87

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  84/87

  8 3II n s p e c t o r a t u l I . A r m a t a S t r . R e g a l a N o . 1 8 .I n s p e c t o r a t u l I I I . A r m a t A S t r . R e g a l a .I n s p e c t o r a t u l C a v a l e r i e i S t r . A r h i v e l o r N o . 5 .I n s p e c t o r a t u l M a r i n e i S t r . S t i r b e i V o d a N o . 8 3 .I n s t i t u t u l G e o l o g i c $ o s . K i s s e l e f f .I n s t i t u t u l M e d i c o L e g a l ( M o r g a ) S p l a i u l C . A . R o s e t t i .I n s t i t u t u l M e d i c o M i l i t a r S t r . W i t i n g N o . 2 .

  J_ J u d e c a t o r i a O c o l u l u i 1 S t r . B e l v e d e r e N o . 1 .

  1 1 1 , 2 C . A . R o s e t t i ., , 34 $ t i r b e i V o d A 1 1 3 ., S f . E c a t e r i n a N o . 1 .

  1 1 5 , P a r f u m u l u i N o . 2 .. 6 , C o m e t a N o . 9 ., , 7 - S f . A p o s t o l i N o . 1 0 .R u r a l S o s . B o n a p a r t e 2 3 .

  LL e g a t i u n e a A l b a n i e i S t r . S t r a v a p o l e o s N o . 4 .L e g a t i u n e a A u s t r i a c a S t r . B o t e a n u N o . 4 .L e g a t i u n e a B e l g i a n s B u l e v . D a c i a 3 2 .L e g a t i u n e a B r i t a n i c a B i u r o u l C o m e r c i a l , P a r c u l F i l i p e s c u A l e aM o d r o g a n 1 .L e g a t i u n e a B u l g a r a S t r . V a s i l e L a s c a r N o . 3 4 .L e g a t i u n e a C e h o s l o v a c a S t r . V a s i l e L a s c a r N o . 4 5 .L e g a t i u n n a E l v e t i a n a S t r , P i t a r M o p N o . 1 0 .L e g a t i u n e a E n g l e z a S t r . J u l i e s M i c h e l e t N o . 1 4 .L e g a t i u n e a F r a n c e z a S t r . L a s c a r C a t a r g i u N o : 1 3 .L e g a t i u n e a G r e a c A B u l . P a c h e N o . 5 .L e g a t i u n e a J a p o n i e i S t r . A t e n e i N o . 2 5 .L e g a t i u n e a G e r m a n s S t r . V i c t o r E m a n u e l N o . 1 .L e g a i u n e a I t a l i a n A S t r . V i c t o r E m a n u e l N o . 7 .L e g a ' u n e a P o l o n a S o s . K i s s e l e f f N o . 4 7 .L e g a t i u n e a P o r t u g a l i e i C a l e a V i c t o r i e i H o t e l M a j e s t i c .L e g a t i u n e a O l a n d e i B u l . L a s c a r C a t a r g i u N o . 3 0 .L e g a i u n e a R u s s C a l e a V i c t o r i e i N o . 3 5 .L e g a t i u n e a S a r b A S t r . D o r o b a n t i N o . 4 4 .L e g a t i u n e a S p a n i e i H o t e l A t e n e e P a l a c e .L e g a l d u n e a S t a t e l o r U n i t e S t r . P u t u d e P i a t r a N o . 1 0 .

  . -, ,

  . ' ..

  -

  -

  .

  f t

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  85/87

  8 4L e g a ' L i n e a T u r c a S t r . S p A t a m l u i N o . 1 5 .L e g a ' u n e a U c r a i n i a n A S t r . D o r o b a n t i l o r N o . 9 2 .L e g a ' u n e a U n g a r a S t r . B o t e a n u N o . 4 .

  MM a r e l e S t a t M a j o r S t r . S t i r b e i V o d a .M i n i s t e r u l A g r i c u l t u r e i s i a l D o m e n i i l o r , B u l e v . C a r o l I . N o . 2 .M i n i s t e r u l C u l t e l o r s i A r t e l o r , S t r . G e n e r a l B e r t h e l o t N o . 2 6 .M i n i s t e r u l d e E x t e r n e S o s . B o n a p a r t e N o . 1 .M i n i s t e r u l d e F i n a n t e , C a l e a V i c t o r i e i N o . 1 1 1 - 1 1 3 .M i n i s t e r u l d e I n d u s t r i e s i C o m e r ( C a l e a V i c t o r i e i N o . 1 3 3 .M i n i s t e r u l I n s t r u c t i u n e i P u b l i c e , S t r . S p i r u H a r e t N o . 2 .M i n i s t e r u l d e I n t e r n e S t r . P o i n c a r e N o . 3 2 .M i n i s t e r u l d e I n t e r n e s e r v . T e c h n i c s i C o n t e n c i o s S t r . S p e r a n t e i 4 4 .

  M i n i s t e r u l d e J u s t i n e S t r . B u r s e i N o . 2 .M i n i s t e r u l d e L u c r . r i p u b l i c e s i C o m u n i c a t i i B u l e v . E l i s a b e t a 2 7 .M i n i s t e r u l M u n c e i S t r . G e n e r a l L a h o v a r y N o . 7 .M i n i s t e r u l M u n c e i D i r e c . C o n t e n c i o s u l u i S t r . P i e t e i A m z e i N o . 5 .M i n i s t e r u l M u n c e i O f i c i u l d e p l a s a r e , S t r . I s v o r N o . 1 6 .M i n i s t e r u l d e R a s b o i , l o c a l u l N o . 1 . S t r . B r e z o i a n u P i a t a V a l t e rM a r a c i n e a n u .M i n i s t e r u l d e R a s b o i , l o c a l u l N o . 2 . S t r . G r a l A n g h e l e s c u N o . 6 3M i n i s t e r u l d e R a s b o i , l o c a l u l N o . 3 . C a l e a G r i v i t e i N o . 2 8 .M i n i s t e r u l S a n a t a t e i P u b l i c e s i O c r o t i r i l o r S o c i a l e , B u l e v . E l i s a -b e t a N o . 8 9 ( C a s a B o r d e l i ) .M u z e u l d e A n t i c h i t a t i B u l . A c a d e m i e i N o . 7 .M u z e u l d e A r t a N a t i o n a l e B u l . G h i c a N o . 2 .M u z e u l d e I s t o r i e N a t u r a l a S o s . K i s s e l e f f N o . 1 .M u z e u l K a l e n d e r u S t r . R e n a s t e r e i N o . 2 .M u z e u l M i l i t a r P a r c u l C a r o l .M u z e u l E t n o g r a f i c S o s . K i s s e l e f f .0O f i c i u l d e C o n t r o l a l D e v i z e l o r S t r . B a n c a N a t i o n a l e N o . 8 .O f i c i u l P . T . T . c o n t r a ] P a l a t u l P o s t e i C a l e a V i c t o r i e i .O f i c i u l P o s t a l d e v a m u i r e P a l . V a m e i P o s t e i S t r . M i h a i V o d a N o . 6 .O f i c i u l d e v a n z a r e a h a r t i e i S t r . M a t e i M i l l o N o . 9 .O f i c i u l S e c t . P o s t a l N o . 1 P a l a t u l P o s t e l o r C a l e a V i c t o r i e i .

  7 71 , 2 G a r a d e N o r d .7 1 7 1 , 3 B u l e v . D a d a ( P a r c u l l o a n i d ) ., , , , " 4 H a l a T r a i a n .n " " 5 V a c a r e s t i ( L e m a i t r e ) .n , , , 6 1 3 S e p t e m b r i e P u i s o r .

  .

  ,

  .

  .

  .= '

  &

  s a

  n

  Z P

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  86/87

  8 5

  P r e f e c t u r a P o l i t i e i C a l e a V i c t o r i e i N o . 2 5 .P r e s e d i n t i a c o n s i l i u l u i d e m i n i s t r i S t r . S t i r b e i V o d a 3 7 .P a l a t u l R e g a l C a l e a V i c t o r i e i N o . 4 7 .P a l a t u l C o t r o c e n i S o s . C o t r o c e n i .P r e f e c t u r a J u d e t u l u i I l f o v S t r . I l f o v N o . 5 .P r i m a r i a S e c t . I . G a l b e n B u l . C o l t e a N o . 4 1 .P r i m a r i a S e c t . I I . N e g r u S t r . S f . V i n e r i N o . 2 4 .P r i m a r i a S e c t . I I I . A l b a s t r u S p l a i u l M i h a i V o d a N o . 3 .P r i m A r i a S e c t . I V . V e r d e C a l . G r i v i t e i N o . 2 1 7 .

  R e g i a M o n o p . S t a t u l u i C a l e a V i c t o r i e i N o . 1 5 2 .SS a n a t o r i u l C e n t r a l C a l e a C a l k * N o . 1 6 .S a n a t o r i u l D i a c o n e s e l o r $ o s . B o n a p a r t e .S a n a t o r i u l D r . A n t o n i u S t r . I . M i n c u ( $ o s . K i s s e l e f f ) N o . 3 .S a n a t o r i u l F i z i o t e r a p i e S t r . B u z e s t i N o . 1 4 .S a n a t o r i u l G e r o t a B u l e v . F e r d i n a n d N o . 4 8 - 5 0 .

  S a n a t o r i u l S a i n t V i n c e n t $ o s . J i a n u N o . 3 8 .S a n a t o r i u l E l e n a E r a c l i d e p e n t r u o f i t e r i C a l . P l e v n e i N o . 1 4 2 - 1 4 4 .S a n a t o r i u l S f . E l i s a b e t a $ o s . K i s s e l e f f N o . 8 .S a n a t o r i u l d e t u b e r c u l o s i F i l a r e t .S e n a t u l P a l a t u l U n i v e r s i t a t e i B u l e v . A c a d e m i e i .S e r v i c i u l G e o g r a f i c a l A r m a t e i S t r . F a g a r a s N o . 1 .S i g u r a n t a G e n e r a l A a S t a t u l u i B u l e v . P a c h e P r o t o p o p e s c u 9 4 .S o c . C o m u n a l a a T r a m v a e l o r D i r . S t u d i i s i C o n s t r . S t r . V a s i l eL a s c A r N o . 2 1 2 .S o c . C o m u n a l A a T r a m v a e l o r B u l e v . C a r o l N o 2 0 .S o c . G e n e r a l a d e G a z s i e l e c t r i c i t a t e S t r . S a r i n - d u N o . 8 - 1 0 .S p i t a l u l B r a n c o v e n e s c B u l e v . M a r i a N o . 1 8 .S p i t a l u l C o l t e a S t r . C o l t e i .S p i t a l u l F i l a n t r o p i a $ o s . C o l . G h i c a M i h a i N o . 5 .S p i t a l u l P a n t e l i m o n , $ o s . P a n t e l i m o n .S p i t a l u l C a r i t a s C a l e a D u d e s t i N o . 5 6 .S p i t a l u l C e n t r a l d e b o a l e m i n t a l e $ o s . B u c u r e s t i B e r c e n i .S p i t a l u l C o l e n t i n a S t r . S t e f a n C e l M a r e .S p i t a l u l d e c o p i i S t r . C l o p o t a r i ( G r i g . A l e x a n d r e s c u ) .S p i t a l u l M i l i t a r C e n t r a l S t r . G e n . A n g h e l e s c u .

  p

  _

  R

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Noul plan al Municipiului Bucureti cu noile strade i cartiere deschise pn la 1 Ianuarie 1929. nsoit de un indicato

  87/87

  8 6 TT e a t r u l N a t i o n a l C a l e a V i c t o r i e i N o . 3 9 .T e a t r u l C a r o l C e l M a r e B u l e v . E l i s a b e t a N o . 5 .T e a t r u l R e g i n a M a r i a P a s a g i u l C o m o e d i a .T e a t r u l M i c S t r . C . A . R o s e t i N o . 1 .T e a t r u l L y r i c P i a t a V a l t e r M a r a c i n e a n u .T e a t r u l P o p u l a r B u l e v . E l i s a b e t a N o . 1 7 .

  c o

  . 1 ) f t