Nota Pd Tg 4

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nota Pd Tg 4

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  1/55

   

  MODUL P&P

  NOTA

  PERDAGANGAN

  TINGKATAN 4

  GURU: EN ROSWADI BIN DAGANG

  PELAJAR : _______________________________________________________

  TINGKATAN : _______________________________________________________

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  2/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 2

  BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN

  PERBEZAAN KEPERLUAN DAN KEHENDAK  – 2007

  Keperluan Kehendak

  1. Mesti ada untuk manusia terus hidup1. Barangan yang diingini untuk hiduplebih selesa

  2. Contoh makanan, pakaian dan tempattinggal

  2. Contoh kereta, jam tangan

  3. Sama untuk semua orang 3. Berbeza mengikut keinginan

  4. Keperluan terhad/tetap 4. Tidak terbatas dan berubah-ubah

  5. Keperluan ialah tuntutan semulajadi5. Perlu dipelajari atau dipengaruhi

  persekitaran

  6. Mengikut tahap tertentu – fisiologi,sosial, rohani

  6. Mengikut keutamaan/keinginansemasa

  KEPERLUAN MENGIKUT HIERARKI MASLOW - 2006,2009,2010

  Hierarki Keperluan Maslow  – Ada tiga tahap 

  Tahap 1  – Keperluan fisiologi

    Keperluan asas :

    keperluan paling asas manusia untuk hidup

    yang membolehkan tubuh badan manusia berfungsi

    contoh makanan, pakaian dan tempat tinggal

    Keperluan keselamatan :

    Melindungi diri daripada ancaman luar

    contoh ancaman musuh, cuaca dan undang-undang

  Tahap 2  – Keperluan sosial

    Keperluan kasih sayang :

    manusia memerlukan kasih sayang daripada orang lain

    contoh kasih sayang daripada ibu bapa

    Keperluan penghargaan :

    manusia perlu dihormati dan diberi penghargaan

    contoh Tahniah atas kejayaanTahap 3  – Keperluan rohani

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  3/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 3

    Keperluan sempurna kendiri :o  Tahap terataso  tuntutan jiwa / kepuasan / kegembiraan di atas kejayaano  contoh hidup beragama, kesenian, Berjaya mendapat Ijazah

  PENGELUARAN

  1.2 PENGELUARAN

  MAKSUD - pengeluaran

    Aktiviti memproses bahan mentah untuk menghasilkan barang separuh siap danbarang siap

    bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia.

    Setiap aktiviti mempunyai NILAI FAEDAH

  2004, 2010NILAI FAEDAH : (BTMM)o  BENTUK

    menukar bentuk barangan kepada satu yang lebihberguna  contoh -kayu balak diproses menjadi papan lapis

  o  TEMPAT  menukar tempat satu barang dari tempat asal / berlebihan ke tempat

  berkurangan dan boleh memenuhi kehendak pengguna.  Contoh- kayu balak di hutan dihantar ke kilang untuk diproses

  o  MASA  menyimpan barang sehingga diperlukan  contoh - padi berlebihan semasa musim menuai disimpan untuk  memenuhi permintaan di luar musim

  o  MILIKAN

    pertukaran milik daripada seseorang kepada orang lain yang memerlukan  contoh - peniaga kasut menjual kasut kepada pengguna 

  2004, 2009, 2010

  JENIS - pengeluaran

  Pengeluaran langsung Pengeluaran tak langsung

    menghasilkan barangan bagi

  memenuhi keperluan peribadi

    tiada unsur pengkhususan

    barang tidak dijual kepada oranglain

    contoh bertani untuk kegunaan

  sendiri

    menghasilkan barangan bagimemenuhi keperluan orang lain

    wujud pengkhususan

    berlaku urusniaga jual belimencari untung

    contoh membuat kuih untuk dijual

  2009, 2010

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  4/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 4

  CABANG – pengeluaran

  1. PERUSAHAAN

    usaha mendapatkan bahan mentah dan menukarkan bentuknya kepadabarang siap

    Ekstraktif: o  mengeluarkan bahan mentah / mengeksploitasi sumber alamo  contoh - pertanian, perlombongan

    Perkilangan:o  memproses bahan mentah kepada barang separuh siap atau barang

  siapo  contoh - kilang pakaian

    Pembinaan:o  aktiviti pemasangan, pembinaan dan pengubahsuaian dengan

  menggunakan barang separuh siap atau barang siapo  Contoh – membuat bangunan, jalan raya

  2. PERDAGANGAN 

    aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir  Perniagaan :

    Aktiviti jual beli bagi tujuan mendapatkan keuntungan

    Bantuan perniagaan :  Aktiviti untuk melancarkan perniagaan  terdiri daripada : (PPPPIK)

    Perbankan, Pengangkutan, Pergudangan Promosi,  Insurans & Komunikasi,

  3. KHIDMAT LANGSUNGa. aktiviti tidak mengeluarkan barang tetapi memberi perkhidmatan

  b. contoh - guru, pelakon, doktor, peguam, tukang gunting, penyanyi

  FAKTOR  – pengeluaran (BTMU)Buruh

    seseorang yang menggunakan tenaga fizikal dan mental dalam proses

  pengeluaran

    ganjaran : upah/gaji 

  Tanah

    kekayaan daripada alam semula jadi

    ganjaran : sewa 

  Modal

    sebarang bentuk aset berupa wang, mesin atau bahan mentah

    yang digunakan dalam proses pengeluaran

    ganjaran : faedah 

  Usahawan

    seseorang yang mengguna dan menggabungkan faktor pengeluaran bagimenghasilkanBarangan

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  5/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 5

    ganjaran : untung 

  Perbezaan antara peniaga dan usahawan

  Peniaga Usahawan

   Skop aktiviti terhad   Skop aktiviti luas

   Menjalankan aktiviti jual beli untukmencari keuntungan

    Menjalankan aktiviti jual beli denganmengambil risiko untuk mencipta,menubuh dan mengusahakan sesuatukegiatan ekonomi

   Lebih mementingkan keuntungan sahaja  Mengutamakan sumbangan dan bakti

  kepada masyarakat dan negara

   Skala operasinya kecil dengan kaedahpengurusan yang statik

    Skala operasinya kecil pada peringkatawal tetapi berpotensi berkembang majumasa akan datang

   Contoh - Encik Wan mengendalikankedai basikal di pekan Muar sejak 15tahun dan masih beroperasi di tempatyang sama

   Contoh - Encik Yusof memulakanperniagaan bengkel membaiki kenderaan.

   Kini beliau mempunyai rangkaian pusatmembaiki kereta dan menjual alat gantikenderaan

  2008

  CIRI-CIRI USAHAWAN:

    Kreatifo  Bermaksud mereka cipta keluaran baru untuk memenuhi kehendak penggunao  Membolehkan usahawan menguasai pasarano  Orang yang terdahulu menembusi pasarano  Contoh cipta kad pintar, robot

    Inovatif  o  Bermaksud pembaharuan / pengubahsuaian barangan yang sedia ada di

  pasarano  Supaya menjadi lebih berkualitio  Usahawan akan dapat kelebihan bersaing

    Berani menghadapi risiko

    Berkebolehan mengurus

    Rajin

     Yakin  Berjimat

    Tabah

    Berusaha

    Bertanggung jawab

    Berpandangan jauh

    Bijak merebut peluang

    Membuat keputusan yang bijak 

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  6/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 6

  2007, 2009

  PERANAN USAHAWAN:

  o  KEPADA MASAYARAKAT:o  Dapat menikmati pelbagai jenis barang

  o  Dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna

  o  Dapat menikmati prasarana yang lebih baik

  o  Dapat meningkatkan taraf hidupo  Dapat menikmati barang berkualiti

  o  Mengurangkan pengangguran

  o  Mendapat banyak peluang pekerjaan

  o  Meningkatkan pendapatan masyarakat

  o  KEPADA PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA:

  o  Menyediakan peluang pekerjaan / mengurangkan pengangguran

  o  Mendapat tukaran asing / peningkatan eksport

  o

    Menggalakkan aliran modalo  Memperbanyakkan infrastruktur

  o  Mempelbagaikan kegiatan ekonomi

  o  Membuat penemuan teknologi baru / menghasilkan penciptaan baru

  1.4 PENGKHUSUSAN DALAM PENGELUARAN

  MAKSUD - Pengkhususan

    Penumpuan dalam melakukan sejenis pekerjaan atau aktiviti tertentu mengikutkemahiran seseorang

    Tidak melakukan dua kerja dalam satu masa  Berasaskan pembahagian kerja

    Pembahagian kerja ialah suatu proses di mana para ditugaskan untuk menjalankansatu peringkat kerja tertentu mengikut kebolehan dan kepakaran mereka

  2004

  JENIS - pengkhususan mengikut: (PPKA)

  1. PROFESION

    individu mengkhusus dalam jenis perkerjaan tertentu sahaja mengikut

  kebolehan, kemahiran dan kelayakannya.  Wujud disebabkan oleh perbezaan kemahiran / kebolehan seseorang

    Contoh guru, doktor, tentera

  2. PROSES

    melibatkan pelbagai proses kerja dalam satu kilang

    Wujud disebabkan pembahagian kerja

    contoh di kilang pakaian pekerja diagihkan kepada tugas tertentu

    seperti : tugas memotong pakaian, menjahit pakaian, menggosok

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  7/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 7

  3. KAWASAN

    Aktiviti menghasilkan sesuatu keluaran tertentu di antara satu kawasan dengankawasan lain

    Wujud disebabkan oleh perbezaan tanah-tanih, sumber asli, tenaga buruh, suhu

    Contoh Johor pengeluar nenas, Kedah pengeluar padi

  4. ANTARABANGSA

  - penumpuan setengah negara kepada satu jenis kegiatan ekonomi- wujud disebabkan perbezaan iklim, bentuk muka bumi, sumber alam semulajadi,teknologi

  - contoh Jepun – perindustrian, Thailand – penanaman padi

  KEPENTINGAN / KELEBIHAN PENGKHUSUSAN  – 2007

  Kesan Pengkhususan dalam pengeluaran

  KELEBIHAN pengkhususan KEKURANGAN pengkhususan

    Meningkatkan pengeluaran

    Menggalakkan pengeluaran besar-besaran

    Menikmati ekonomi bidangan

    Meningkatkan kualiti

    Mengurangkan kos buruh

    Menjimatkan masa latihan

    Meningkatkan kemahiran

    Menjimatkan tenaga keranamenggunakan mesin

    Boleh menumpukan bidang yang adakebolehan/kelebihan

    Meningkat peluang pekerjaan 

    Hanya mahir satu prosespengeluaran/tidak kreatif

    Sukar berpindah ke pekerjaan lain

    Pekerja bosan

    Tidak dapat mencipta barang secarabersendirian

    Kos beli mesin mahal

    Hasil keluaran tiada variasi

    Saling bergantungan

    Proses mudah tergendala

    Perlu pakar pada tiap-tiap bahagian

    Pengangguran mudah berlakukerana penggunaanmesin/kemahiran terhad 

  1.5 SISTEM BARTER

  MAKSUD - sistem barter  Cara pertukaran barang dengan barang

    Tidak menggunakan wang

  KELEMAHAN - sistem barter

    Masalah kemahuan tidak serentak o  tidak semua orang bersetuju menukarkan barang yang dia ada dengan

  barang yang kita miliki

    Sukar menetapkan kadar pertukarano  barang yang hendak ditukarkan tidak sama nilai / saiz / ukuran

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  8/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 8

    Sukar membahagikan barango  sebahagian barang dan benda hidup tidak boleh dibahagikan kepada

  bahagian kecil

    Sukar menyimpan barang yang rosako  contoh sayuran, buah-buahan, ikan perlu ditukar segera

    Sukar membawa barang-barang besar dan berato  contoh menukarkan 20 tan beras dengan dengan 20 batang kayu balak

  BAB 2 : UNSUR PERDAGANGAN

  Maksud Perdagangan

    agihan barang  daripada pengeluar ke pengguna

  Maksud Perniagaan

     jual beli barang  dapat untung

  PERBEZAAN PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN

  PERDAGANGAN PERNIAGAAN

  o  merupakan cabang pengeluaran o  merupakan cabang perdagangan

  o  agih barang o  beli dan jual barang

  o  tujuan agih barang o  tujuan dapat untungo  daripada perniagaan dan bantuan

  perniagaano  terdiri daripada perniagaan dalam

  negeri dan perniagaan antarabangsa

  PERANAN BANTUAN PERNIAGAAN  – 2005, 2008, 2010

  PERANAN PERBANKAN

    Ada kemudahan pembayaran  seperti cek, pindahan kredit  Ada kemudahan simpan wang  seperti akaun simpanan, akaun semasa

    Beri modal  melalui pinjaman / overdraf  Beri khidmat nasihat  Lain-lain perkhidmatan seperti:

    pertukaran matawang asing

    cek kembara

    peti simpanan selamat

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  9/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 9

  PERANAN INSURANS

    Beri perlindungano  daripada risiko yang boleh diinsuranskano  seperti kebakaran, kecurian, kemalangan

    Bayar premium

  o  dapat gantirugio  dapat memulihkan kepada kedudukan asal

    Berniaga lebih yakino  berani kembang perniagaan

    Wujudkan peluang perniagaan  Contoh insurans: insurans kebakaran, insurans kecurian

  PERANAN PENGANGKUTAN

    Bawa barango  dari tempat lebih ke tempat kurango  selaras permintaan dan penawaran

  o  stabilkan harga  Edar barang ke merata dunia

  o  pasaran lebih luaso  pilihan pengguna banyak

    Peniaga mudah dapat bekalan bahan mentah  Galakkan pengeluaran secara besar-besaran  Elakkan pembaziran  Memudahkan mobiliti / pergerakan tenaga buruh  Mengurangkan kos penyimpanan stok / kos gudang  Galakkan pertumbuhan ekonomi

  o  mewujudkan peluang pekerjaano  mengurangkan kadar penggangurano

    meningkatkan taraf hidup masyarakato  meningkatkan pendapatan negara

    Galakkan penyebaran sains dan teknologi  Galakkan kemasukan pelaburan dan pelancongan

  PERANAN PERGUDANGAN

    Pengeluaran besar-besaran berterusano  Simpan bekalan berlebihan - bekalan berterusan

    Selaraskan permintaan dan penawarano  stabilkan harga

    Kerja akhir dapat dilakukano

    seperti menimbang, membungkus.o  Penyetoran sejuk elakkan barang rosak - seperti daging, buahan

    Lindungi risiko kecurian / selamato  Sedia tempat pamer barang - boleh periksa barang sebelum beli

  dengan adanya Gudang Bayar dan Bawa Gudang berbon mudahkan aktiviti impotdan ekspot

  PERANAN PROMOSI

    Perkenalkan barang

    Beri maklumat

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  10/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 10

  o  pengguna mudah pilih

    Wujudkan permintaano  pujuk pengguna beli

    Tingkatkan daya saing

    Didik orang ramai guna barang

    Tingkatkan jualan / untung

    Tingkatkan imej barang / syarikat

    Meluaskan pasaran

  PERANAN KOMUNIKASI

    Hubungi pembekal / pelanggano  secara lisan (telefon, radio) dan tulisan (surat, telegram)

    Sampaikan maklumat / pesanan  Hantar dokumen / bayaran kepada pembekal  Urusniaga cepat

  o  melalui teleks , telefon  Agihan tepat pada masanya  Memudahkan promosi

  o  meningkatkan jualan / untung

    Luaskan pasaran  Mudahkan pentadbiran dan kawalan perniagaan  Kurangkan risiko kerugian / kerosakan

  Perkaitan antara Pengeluaran , Perdagangan dan Perniagaaan - 2007

    Pengeluaran hasilkan barang dan perkhidmatanuntuk puaskan kehendak manusia

    Pengeluaran libatkan faktor pengeluaranseperti buruh, modal, tanah dan usahawan

    Barang perlu agihkan ke pasaran

  maka ia perlukan perdagangan  Perdagangan ialah proses agih barang

  dari pengeluar kepada pengguna

    Proses agihan dilakukan oleh perniagaan dan bantuan perniagaan  Perniagaan ialah aktiviti jual beli untuk dapat untung  Bantuan perniagaan terdiri daripada bank, promosi, pergudangan, insurans, pengangkutan

  dan komunikasi

    Perniagaan adalah cabang perdagangan  Perdagangan adalah cabang pengeluaran

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  11/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 11

  BAB 3 : PERNIAGAAN DALAM NEGERI (PDN)

  MAKSUD PDNSoalan : Terangkan maksud Perniagaan dalam negeri

    aktiviti membeli dan menjual barang & perkhidmatan - antara penduduk dalam sesebuahnegara.

    Contohnya, kedai runcit, bazar dan pasar raya.

    terdiri drpd dua - perniagaan borong dan perniagaan runcit.

  SALURAN AGIHANSoalan : Nyatakan maksud saluran agihan

  proses pengedaran barang atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada penggunaakhir tepat pada masa, tempat, harga dan kuantiti yang sesuai

  BENTUK SALUR AGIHAN - 2006, 2007Soalan : Jelaskan bentuk Saluran Agihan

  1. PENGELUAR PEMBORONG  PERUNCIT PENGGUNA

    Barang yang sesuai - barang keperluan dapur (bernilai kecil dan diperlukan dalamkuantiti kecil)

  2. PENGELUAR EJEN - PERUNCIT PENGGUNA

    hasil penerbitan seperti surat khabar, majalah3. PENGELUAR PEMBORONG PENGGUNA

    bahan pembinaan rumah seperti batu-bata dan simen.4. PENGELUAR PERUNCIT PENGGUNA

    barang-barang yang memerlukan khidmat nasihat pakar dan barang-barang tahan lama5. PENGELUAR EJEN PENGGUNA

    barang pengguna spt barang kosmetik, pakaian6. PENGELUAR PENGGUNA - 2006

    barang yang tidak tahan lama - hasil pertanian, barang tempahan khas – pakaianindividu , barang bemilai tinggi - kapal terbang & perkhidmatan profesional - doktor

  FAKTOR PEMILIHAN SALUR AGIHAN

  Soalan : Jelaskan Faktor Pemilihan Saluran Agihan

  1. Jenis barangbarang cepat rosak – pengeluar - penggunabarang elektrik yang tahan lama – melalui pemborong & peruncit

  2. Sasaran pasarandikenal pasti - dibekalkan terus oleh pengeluarbelum dikenalpasti - melalui pemborong & peruncit

  3. Liputan pasaranluas - perkhidmatan pemborong, peruncit dan ejen dikehendaki oleh pengeluar

  terhad - pengeluar sendiri boleh memasarkan

  4. Keupayaan pengeluarsyarikat besar - menyediakan saluran agihan sendiriSyarikat kecil - bergantung kepada pemborong dan peruncit

  5. Kos pengangkutanmenyediakan kenderaan sendiri – kosnya tinggisyarikat besar - mampu biayaSyarikat kecil – kurang mampu

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  12/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 12

  PERNIAGAAN RUNCIT

  FUNGSI PERUNCIT / PERNIAGAAN RUNCIT - 2007, 2008, 2009

  1. MEMECAHKAN PUKAL

    menjual dalam kuantiti yang lebih kecil kepada pengguna akhir.

  2. MENYEDIAKAN KEMUDAHAN KREDIT 

    kepada pelanggan tetap

  3. PERKHIDMATAN SELEPAS JUALAN 

    menghantar barang ke rumah

  4. MEMBERI KHIDMAT NASIHAT DAN MENYAMPAIKAN MAKLUMAT

    cita rasa dan sambutan pengguna - berguna kepada pengeluar - mutu produk

    menasihati pengguna - mutu, harga dan cara guna serta produk terbaru

  5. MENDIRIKAN PREMIS PERNIAGAAN BERHAMPIRAN PELANGGAN 

    mudah dikunjungi - menjimatkan kos pengangkutan dan masa.

  6. MENGURUS STOK  memastikan bekalannya sentiasa mencukupi

  7. MELAKUKAN KERJA-KERJA AKHIR

    menggred, menimbang, membungkus

  8. MENGAGIHKAN BARANG-BARANG 

    berperanan sebagai orang tengah antara pengguna dengan pemborong ataupengeluar

  JENIS PERNIAGAAN RUNCIT

    perniagaan runcit terdiri drpd perniagaan runcit kecil-kecilan dan besar-besaran.  perniagaan runcit kecil-kecilan terdiri drpd: 

  o  peruncit tanpa kedai dan berkedai  peruncit tanpa kedai terdiri drpd :

    penjaja dan

    pegerai  peruncit berkedai terdiri drpd :

    pekedai am dan

    pekedai khusus

    perniagaan runcit besar-besaran pula terdiri drpd :o  pasar raya,o  gedung aneka jabatan,o  pasar raya besar,o  kedai sejaras dano  koperasi runcit

    bentuk lain peruncitan terdiri drpd :o  mesin peruncitan automatik, pesanan mel,o  francais, jualan langsung, e-dagang,o  televisyen interaktif dan kedai katalog.

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  13/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 13

  JENIS PERNIAGAAN RUNCIT KECIL-KECILANSoalan : Jelaskan dengan contoh Jenis Perniagaan Runcit Kecil-kecilan 

  Perniagaan runcit tanpa kedai

    tidak mempunyai premis tetap.

    bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

    berbentuk milikan tunggal.

    perlu dapatkan lesen daripada kerajaan tempatan

    terdiri drpd pegerai dan penjaja  Pegerai - gerai kecil di suatu lokasi yang tetap - di kaki lima, pasar besar

    Terdiri drpd gerai tetap dan gerai sementara.

    Penjaja - secara bergerak dari satu tempat ke tempat lain

    berjalan kaki atau berkenderaan.

    contoh - penjual ais krim dan roti.

  Peruncit berkedai

    beroperasi di premis tetap.

    di kampung atau bandar besar.

    berbentuk milikan tunggal atau perkongsian.

    mendaftar dengan Pendaftar Perniagaan,

    dan lesen perniagaan daripada kerajaan tempatan

    Kedai am - kedai yang menjual pelbagai jenis barang.

    Contohnya, kedai runcit

    Kedai khusus - kedai yang menjual satu jenis atau sekumpulan barang atau menyediakanperkhidmatan khusus.

    Contoh kedai khas ialah kedai buku Popular atauKedai gunting rambut

  CIRI PERNIAGAAN RUNCIT KECIL-KECILANSoalan : Huraikan ciri-ciri Perniagaan runcit kecil-kecilan

  1. MODAL YANG KECIL 

    diperoleh daripada simpanan peruncit sendiri atau pinjaman daripada ahli keluarga,sahabat handai dan bank2. DIMILIKI OLEH SEORANG PENIAGA ATAU BERKONGSI. 

    Urusan perniagaan - dikawal oleh pemilik sendiri.

    menikmati pelbagai faedah seperti semua keuntungan

    cukai pendapatan yang dikenakan rendah3. MUDAH DITUBUHKAN

    tidak terdapat banyak peraturan

    memerlukan modal yang kecil

    perlu mendaftar dengan Pendaftar Perniagaan,

    dan lesen perniagaan daripada kerajaan tempatan4. MUDAH DIURUS

    kerana saiznya yang kecil  dikendalikan oleh pemilik sendiri, ahli keluarganya atau pembantu

  5. LOKASI PERNIAGAAN

    berdekatan tempat tinggal pelanggan

    menjual dari pintu ke pintu6. LAYANAN PERIBADI

    penghantaran barang ke rumah, pembaikan dan pemasangan barang7. KOS OVERHED YANG RENDAH

    tidak perlu membayar sewa, cukai perniagaan yang tinggi atau iklan yang mahal.

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  14/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 14

  Soalan : Mengapa A memulakan perniagaan secara kecil-kecilan. 

    Modal kecil

    Mudah ditubuhkan

    Mudah diurus

    Mudah dikunjungi pelanggan

    Murah kos overhed

  MAKSUD PERUNCIT BESAR-BESARAN

  Soalan : Nyatakan maksud peruncit besaran-besaran

    perniagaan runcit yang beroperasi dalam skala yang besar

    terletak - kawasan bandar.

    berbentuk - syarikat berhad dan bermodal besar.

  CIRI-CIRI PERNIAGAAN RUNCIT BERSAR-BESARAN

  Soalan : Huraikan ciri-ciri Perniagaan runcit besar-besaran

    Modal  – besar, dikumpul melalui terbitan syer

    Penubuhan   – rumit, Akta syarikat 1965

    Belian - membeli stok secara pukal terus daripada pengeluar.

    Jualan  – tunai, elak hutang lapuk

    Pengurusan  - lebih rumit dan sukar - saiz organisasi yang besar - di bawah kakitanganprofesional - pengkhususan, teknologi - moden

    Kemudahan - untuk keselesaan pelanggan - iringan muzik, tandas, hawa dingin

  KEDAI SEJARASSoalan : Huraikan ciri-ciri kedai sejaras

  MAKSUD  perniagaan runcit yang mempunyai sepuluh atau lebih cawangan  cawangan adalah seragam dari segi nama, logo, reka bentuk, harga dan jenis barang  dikawal dan ditadbir oleh ibu pejabat atau syarikat induk  Contoh Singer, 7-eleven dan kedai Bata.

  CIRI-CIRI

  BENTUK ORGANISASI

    bentuk - syarikat berhad  kerana melibatkan modal yang besar – 

    dikawal Lembaga Pengarah.

    ditubuhkan - pengilang  

    mempunyai kedai cawangan - seluruh negara.KAWALAN & PENGURUSAN

    Pengurusan - dikawal oleh ibu pejabat  atau kedai induk – 

    Amalan pengurusannya - berkonsepkan pentadbiran pusat .  Setiap cawangan - di bawah seorang pengurus.

  BARANG JUALAN & POLISI HARGA

    Barang-barang yang dijual - standard daripada aspek harga dan kualiti.

    Harga barang adalah tetapSUSUNATUR KEDAI & KAEDAH JUALAN

    Nama dan logo perniagaan - selaras di semua cawangan.

    Rekabentuk kedai dan imej - sama

    Susunan barang-barang – standard

    Kaedah jualan - secara tunai, kad kredit - dibenarkan.

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  15/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 15

  KELEBIHAN & KEKURANGAN KEDAI SEJARASSoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan kedai sejaras

  KELEBIHAN

    jualan - secara tunai atau kad kredit.

    pengkhususan dan pembahagian kerja.

    dapat diskaun niaga

    Menjimatkan kos kerana overhed boleh

  dikongsi  mobiliti kakitangan

  KEKURANGAN

    Kesukaran mengawal kerana di meratatempat.

    Kos pengangkutan dan kendalian - tinggi.

    Pilihan pengguna - terhad.

    Melibatkan modal besar.  Keputusan hanya dibuat ibu pejabat.

  PASAR RAYA BESARSoalan : Huraikan ciri-ciri pasar raya besar  

  MAKSUD  Pasar raya besar (hypermarket) merupakan sebuah bangunan setingkat

  o  yang menjual pelbagai jenis barang di bawah satu bumbung  terletak di pinggir bandar dan bergantung kepada pelanggan berkenderaan yang

  mengunjunginya pada hujung minggu

    Contoh :o  pasar raya besar ialah Xtra dan Giant.

  CIRI-CIRI

  BENTUK ORGANISASI

    sebuah syarikat berhad yang bermodal amat besar.KAWALAN & PENGURUSAN

    dasar dan polisi - ditetapkan Lembaga Pengarah

    dilaksanakan - sekumpulan pengurusan peringkat pertengahan yang bergaji tetap.

    Pengurusan setiap bahagian - seorang pengurus atau penyelia.BARANG JUALAN & POLISI HARGA

    pelbagai jenis dan jenama barang - barang keperluan harian  harga barang – berpatutan dan tetap

  KAEDAH JUALAN

    urusan jual beli - secara tunai / kad kreditKEMUDAHAN

    tempat letak kereta, troli

  KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PASARAYA BESARSoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan pasar raya besar  

  Kelebihan - 2010

    kos yang rendah - sewa rendah dan bilangankakitangan kurang.

    perolehan yang besar  - pelanggan membelibanyak secara mingguan.

    kadar pusingan stok dan pengaliran tunaitinggi.

    Menyediakan pelbagai jenis barang - dibawah satu bumbung.

  Kekurangan

    Margin keuntungannya - rendahkerana harga - murah.

    Kedudukan di pinggir bandar  -menyukarkan pelanggan tidakberkenderaan

    Perlu menjual barang dalam volumyang besar   - membiayai kos operasiyang tinggi.

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  16/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 16

  PASAR RAYA  – 2004, 2005Soalan : Huraikan ciri-ciri pasar raya 

  MAKSUD

    menjual beraneka jenis barang di bawah satu bumbung

    terletak di lokasi strategik yang mudah dikunjungi

    di pusat bandar

    Contohnya:

  o  Pasar Raya Billion dan Pasar RayaTops.CIRI-CIRI - 2004

  BENTUK ORGANISASI

    Pasar raya adalah berbentuk syarikat berhad.KAWALAN & PENGURUSAN

    ditadbir oleh Lembaga Pengarah (dasar)

    dan diuruskan (perlaksanaan) oleh kakitangan profesional

    dibahagikan kepada beberapa bahagian - seorang penyelia bahagian.BARANG JUALAN & POLISI HARGA

    makanan segar - daging, ikan & keperluan harian - sabun mandi, syampu.

    Harga - tidak boleh ditawar.

    dilekatkan dengan tanda harga.KAEDAH JUALAN & SUSUNATUR KEDAI

    secara layan diri.

    jualan dibuat secara tunai & kad kredit.

    ruang yang luas dan dihiasi dengan cerah.

    Barangnya diperagakan

  KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PASARAYASoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan pasar raya kepada pengguna dan peniaga

  Kelebihan kepada Pengguna - 2005

    Menjimatkan masa dan kos - membelipelbagai barang di satu tempat.

    Bebas memilih

    Harga lebih murah - berbanding di kedairuncit

    Menyediakan kemudahan

    Suasana membeli-belah - selesa.

   

  Kekurangan kepada Pengguna

     jauh dari tempat tinggal- membazir darisegi kos dan masa.

    Harga barang adaIah tetap  dan jualandibuat secara tunai.

    Tiada - perkhidmatan selepas jualan.

  Kelebihan  – Peniaga

    Menikmati pengkhususan dan pembahagiankerja.

    Menjimatkan kos - sistem layan diri.

    Penggunaan iklan - menarik pelanggan danmelariskan jualan.

    Tiada risiko hutang lapuk

  Kekurangan - Peniaga

    Melibatkan modal yang besar.

    Prosedur penubuhan yang rumit.

    Risiko kecurian - akibat layan diri dan

  peragaan terbuka.  4. Barang makanan segar yang tidak tahan

  lama.

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  17/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 17

  GEDUNG ANEKA JABATANSoalan : Huraikan ciri-ciri gedung aneka jabatan Soalan : Terangkan perbezaan antara gedung aneka jabatan dengan kedai sejaras. 

  MAKSUD

    sebuah perniagaan runcit berskala besar

    yang beroperasi dalam sebuah bangunan besar yang bertingkat

    terletak di lokasi yang strategik di bandar besar.  Contohnya:

  o  Isetan, Parkson Grand dan Metrojaya.

  CIRI-CIRI

  BENTUK ORGANISASI

    ditubuhkan sebagai syarikat berhad dengan modal yang besar.KAWALAN & PENGURUSAN

    Pentadbirannya dikawal oleh Lembaga Pengarah - menentukan segala dasarsyarikat.

    Setiap jabatan merupakan unit khas

    Pembelian stok - tanggungjawab pengurus jabatan  Contoh jabatan pakaian wanita

  BARANG JUALAN & POLISI HARGA

    pelbagai dari segi jenis dan jenama.

    Harga - tidak boleh ditawar.KAEDAH JUALAN

    Jualan - tunai / kad kreditKEMUDAHAN

    lif, tandas, telefon, tempat letak kereta, surau

  KELEBIHAN DAN KEKURANGAN GEDUNG ANEKA JABATANSoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan gedung aneka jabatan kepada peniaga dan

   pelanggan.

  Kelebihan Kepada Peniaga

    menikmati diskaun niaga - dapat menjuallebih murah.

    Pentadbiran menjadi lebih cekap -pengkhususan dan pembahagian kerja

    Risiko kerugian - disibar kerana terdapatbanyak jabatan.

    Jualan secara tunai  – tiada masalahhutang lapuk.

    Menjimatkan kos promosi - satu iklan -dapat meliputi semua jabatan.

  Kekurangan kepada Peniaga

    kos overhed yang tinggi - sewa, perhiasankedai, gaji jurujual serta kos kemudahan

    Penubuhannya sukar  - modal yang besar danprosedur yang rumit.

    Saiz pemiagaan yang besar  - menyukarkanurusan kawalan dan pengurusan.

    Peragaan barang secara terbuka -menggalakkan risiko kecurian dan kerosakan.

  Kelebihan - Pelanggan

    menjimatkan masa dan tenaga - segalakeperluan rumah - di dalam satubangunan.

    Kemudahan dan membeli dalamsuasana yang selesa.

    tanda harga - boleh membandingkanharga barang dan tidak bimbang ditipu.

  Kekurangan - Pelanggan

    Tiada layanan peribadi kerana mengamalkanlayan diri.

    Tidak dapat membeli barang secara kredit. 

    Tiada tawar -menawar kerana harga barangadalah tetap.

    Pelanggan sukar - terletak di pusat bandar - jauh

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  18/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 18

  KOPERASI RUNCITSoalan : Huraikan ciri-ciri koperasi runcit  Soalan : Terangkan bentuk organisasi dan pengurusan koperasi runcit. 

  MAKSUDorganisasi yang ditubuhkan oleh sekumpulan pengguna - tujuan utama untuk membantuanggota memperoleh barang keperluan pada harga yang berpatutan tanpa melalui orangtengah. Contohnya, koperasi peladang

  CIRI-CIRI

  BENTUK ORGANISASI

    ditubuhkan mengikut Akta Koperasi 1993

    dan didaftarkan dengan Ketua Pendaftar Koperasi Malaysia.

    Modal - jualan syer kepada anggotanya.

    Syer - tidak boleh diniagakan atau dipindah milik.KAWALAN & PENGURUSAN

    ditadbir oleh Lembaga Pengarah (menentukan dasar)

    Pengurusan hariannya - oleh kakitangan yang dibayar gaji.

    Stok dibeli dalam kuantiti yang besar

    boleh menawarkan diskaun niaga yang tinggiBARANG JUALAN & POLISI HARGA

    menjual barang keperluan harian kepada anggota dan bukan anggota.

    Harga barang lebih rendah berbanding harga pasaranBAYARAN DIVIDEN

    Keuntungan disebut lebihan -sebahagian wajib disimpan sebagai rizab

    bakinya untuk membayar dividen - terbahagi kepada dividen tunai dan rebat.

    Dividen tunai - dividen yang dibayar berdasarkan jumlah belian

    Rebat atas pelaburan pula ialah faedah yang dibayar secara peratusan berdasarkan jumlah saham

  BENTUK LAIN PERUNCITAN

  MESIN PERUNCITAN AUTOMATIKSoalan : Jelaskan dengan contoh ciri-ciri mesin peruncitan automatic

  CIRI-CIRI

    menjual barang terus kepada pengguna melalui mesin secara automatik.

    memuatkan barang dan dilengkapi pelbagai fungsi - slot syiling atau peragaan tingkap

    memasukkan wang yang mencukupi ke dalam slot - menekan butang barang pilihannya -barang itu akan keluar secara automatik.

    menjual jenis barang tertentu seperti minuman kotak

    memperniagakan perkhidmatan seperti mesin menimbang berat badan

    ditempatkan di lokasi yang strategik misalnya di perhentian bas  boleh beroperasi selama 24 jam tanpa diawasi.

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  19/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 19

  KELEMAHAN MESIN PERUNCITAN AUTOMATIKSoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan mesin peruncitan automatik kepada peniaga dan

   pembeli. 

  Kelebihan - Peniaga

    beroperasi sendiri - tanpa pengawasandan 24 jam.

    khidmat layan diri - menjimatkan kos upah

  dan pengendalian perniagaan.  meningkatkan jualan - mesin mudah

  diletakkan asalkan ada permintaan.

    4. Kos pengurusan rendah - tidak perlumenyewa premis

  Kekurangan - Peniaga

    Kos pemasangan dan pemeliharaan -mahal.

    Muatan - terhad.

    Jenis dan kuantiti barang yang sesuai -terhad.

    risiko kerosakan - tinggi

  Kelebihan - Pembeli

    24 jam.

    Tiada caj tambahan.

    Cara pembelian mudah.

    4. Menjimatkan kos, masa dan tenaga

  Kekurangan - Pembeli

    Pilihan - terhad

    Barang tidak dapat ditukar

    Bentuk pembayaran terhad

  PESANAN MEL

  Soalan : Jelaskan dengan contoh ciri-ciri perniagaan runcit pesanan mel

  CIRI-CIRI

    menjual barang terus melalui pos atau perkhidmatan kurier.

    Contoh - The Readers's Digest, The Times, Dewan Bahasa dan Pustaka, Mail Order Gallery(MOG)

    sesuai - menjual barang yang ringan, kecil, tidak mudah pecah dan tahan lama.

    Bentuk dan cara penggunaan barang-barang - dapat disampaikan - melalui gambar

    dijalankan melalui tiga kaedah, iaitu pengiklanan, kiriman terus atau pelantikan ejen.

    tiga kaedah pembayaran

    Bayar Waktu Terima (B.W.T) - bayaran dibuat apabila barang sampai di pejabat pos

    Tunai Waktu Pesanan (T.W.P) mewajibkan bayaran dihantar dengan borang pesanan.  Bayaran ansuran - membayar beransur-ansur mengikut tempoh yang ditetapkan.

  KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PESANAN MELSoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan perniagaan runcit pesanan mel kepada peniagadan pembeli

  Kelebihan - Peniaga

    menanggung kos overhed yang rendah

    tidak memerlukan lokasi yang strategik

    pasarannya luas - kawasan yangmempunyai perkhidmatan pos

    Bilangan kakitangannya tidak ramai  Mengetepikan orang tengah

  Kekurangan - Peniaga

    kos promosi

    kos pengurusan atau mengutip hutang

    kos menginsuranskan barang - barangmungkin rosak dalam perjalanan

  Kelebihan - Pembeli

    boleh bayar ansuran

    boleh pulang balik

    menjimatkan kos tambang, masa dantenaga

  Kekurangan - Pembeli

    Mungkin ditipu

    Barang lambat sampai

    Tiada hubungan peribadi

    tidak dapat memeriksa barang

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  20/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 20

  FRANCAIS - 2004Soalan : Jelaskan dengan contoh ciri-ciri perniagaan runcit secara francais

  CIRI-CIRI

    seseorang individu yang diberi hak untuk menjual barang atau perkhidmatan syarikat indukyang sudah terkenal

    Contoh kedai makan segera Merryl Brown, Habib Jewel, KFC‟s,

    menggunakan logo, nama dan reka bentuk yang sama.

    individu atau syarikat yang diberi kebenaran - francaisi  syarikat induk yang memberikan kebenaran - francaisor.

    perjanjian ditandatangani oleh kedua-dua pihak- syarat francais

    Fungsi francaisoro  memberikan hak menggunakan imej, jenama, sistem operasi dan format

  perniagaano  membimbing - penubuhan & pengurusan perniagaano  mengendalikan program latihan staf, promosi jualan dano  membiayai kos pengiklanan francaisi.o  membekalkan ramuan, alat dan perkakas dengan kredit tertentu.

    Fungsi Francaisio  membayar royalti - satu jumlah tetap atau secara peratusan drpd jualan bulanan.

  KELEBIHAN & KEKURANGANSoalan: Senaraikan kelebihan dan kelemahan perniagaan runcit secara francais kepadafrancaisor dan francaisi

  Kelebihan - Francaisor

    mengembangkan perniagaannya.

    ekonomi bidangan

  Kekurangan  – Francaisor

    boleh menjejaskan nama baik

  Kelebihan - Francaisi

    mendapat sokongan pengurusan dankewangan - risiko kegagalan perniagaan

  amat rendah.  Tidak perlu menanggung kos overhed

  seperti promosi, latihan staf dan iklan.

    Jenama terkenal – mendapat sambutanramai

  Kekurangan  – Francaisi

    perlu mengawal kualiti barang -boleh menjejaskan nama baik

  francaisor.  terikat dengan perjanjian francais

  & bergantung kepada francaisor.

    tiada inovasi dan inisiatif sendiri

  JUALAN LANGSUNGSoalan : Jelaskan dengan contoh ciri-ciri perniagaan runcit secara jualan langsung

  CIRI-CIRI

    menjual barang terus melalui kunjungan jurujual dari pintu ke pintu.

    Contoh syarikat Amway, Avon dan syarikat-syarikat insurans.

    Jurujual atau ejen dilantik dan dilatih dengan pelbagai kemahiran dan teknik jualan

    Secara pelbagai peringkat (multilevel)

    menggunakan senarai harga, katalog atau sampel produk.

    dibayar komisen atas jualan

    3 bentuk jualan langsung – o  jualan perkhidmatan oleh ejen seperti ejen insuranso  jualan barang oleh ejen pengeluar - katalog dan sampel seperti Avono  jualan barang oleh ejen bebas

    Jenis produk yang sesuai - kosmetik, perkakas dapur, insurans dan pakej pelancongan.

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  21/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 21

  FAKTOR-FAKTOR PERKRMBANGAN P.R. JUALAN LANGSUNGSoalan : Nyatakan faktor-faktor yang menyokong perkembangan perniagaan runcit secara jualan

  langsung atauSoalan : Nyatakan sebab-sebab jualan langsung berkembang.

    Pengguna semakin sibuk

    Masalah pengangkutan

    khidmat sokongan pelanggan lemah - berbaris panjang di kaunter bayaran

    Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi - panggilan tanpa tol, kad kredit dan internet.  Kos pengiklanan – murah

  KELEBIHAN DAN KEKURANGAN  – P.R. JUALAN LANGSUNGSoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan perniagaan runcit secara jualan langsung kepada

   peniaga dan pembeli. Kelebihan

    bersemuka dengan pembeli

    Liputan pasarannya - kawasan pedalaman.

    tidak perlu - premis besar.

    4. Sesuai untuk produk yang memerlukankhidmat nasihat, tunjuk ajar dan

  perkhidmatan selepas jualan.

  Kekurangan

    Pembeli dikenakan bayaran yang lebih -tanggungan kos

    Barang-barang tertentu sahaja

    memerlukan modal yang besar.

    kos overhed yang tinggi - kos latihan ejen,

  kos cetakan katalog

  E-DAGANG (E-COMMERCE)Soalan : Jelaskan dengan contoh ciri-ciri perniagaan runcit secara e-dagang

  CIRI-CIRI

    menjual melalui talian internet dengan rangkaian komputer

    dari peringkat pertanyaan, pesanan, pengeluaran invois hingga peringkat bayaran.

    secara online antara penjual dengan pembeli dari seluruh dunia.

    mewujudkan laman web dan gerai pameran dalam internet

    gambar dan maklumat terperinci dipaparkan di skrin komputer.

    perlu membuat bayaran awal (prabayar) dengan memasukkan nombor kad kreditnya.

    Barang pesanan akan dihantar melalui pos atau kurier

    Jika belian didapati tidak menepati deskripsi, ia mungkin boleh dikembalikan semula,tertakluk kepada syarat jualan

  KELEBIHAN DAN KEKURANGAN E-DAGANG KEPADA PENIAGASoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan perniagaan runcit secara e-dagang kepada

   peniaga dan pelanggan.

  Kelebihan – Peniaga1. menjual secara global pada kos yang

  paling minimum2. tidak memerlukan premis - hanya gudang3. Kos operasi murah - hanya satu laman

  web4. operasi secara besar-besaran - pengguna

  internet di seluruh dunia5. sistem prabayar - tidak menanggung

  hutang lapuk

  Kekurangan - Peniaga1. persaingan sengit - laman web lain2. Perang harga - merugikan peniaga.3. membangunkan laman web - mahal.4. Laman web - dicerobohi5. Proses globalisasi - e-dagang -

  menguntungkan peniaga di negara maju

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  22/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 22

  KELEBIHAN DAN KEKURANGAN E-DAGANG KEPADA PELANGGAN

  Kelebihan - Pelanggan

    Pilihan pelanggan - pasaran sedunia.

    barang berkualiti tinggi - harga yang lebihmurah.

    membeli-belah dari rumah atau pejabat -menjimatkan kos, masa dan tenaga.

    maklumat - relevan, terperinci dan

  terkemas kini  5. amalan pegangan tunai yang minimum -

  bayar menggunakan kad kredit.

  Kekurangan - Pelanggan

    Membeli secara prabayar - tanpa melihatbarang sebenar

    unsur penipuan dan manipulagi pihaktertentu.

    Undang-undang siber tidak dapat memberiperlindungan sepenuhnya

    kad kredit - kebocoran nombor pin  Terpengaruh dengan tawaran -

  pembaziran.

  TELEVISYEN INTERAKTIF (TVI)Soalan : Jelaskan dengan contoh ciri-ciri perniagaan runcit melalui televisyen interaktif.

  CIRI-CIRI

    membolehkan seorang penonton TV berinteraksi dengan peniaga yang mengiklankan

    barangnya melalui TV dan membeli-belah dari rumah.

    Contoh – siaran Astro, Smartshop

    merupakan hasil ciptaan teknologi digital  menggabungkan fungsi televisyen dengan komputer peribadi secara interaktif

    mesti disambungkan dengan talian internet.

    Cara beroperasi:  Gambar dan maklumat barang - ditayangkan di televisyen  Pesanan dibuat serta-merta - menekan papan kekunci /gagang telefon  Bayaran prabayar - menggunakan kad kredit  barang dihantar - pos, ejen jualan atau kurier.

    membolehkan penonton mengambil bahagian dalam program tertentu di televisyen.

    menjawab soalan dan memberi pendapat

  KELEBIHAN DAN KEKURANGAN TVI KEPADA PENIAGA DAN PELANGGANSoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan perniagaan runcit melalui televisyen interaktifkepada peniaga dan pelanggan.

  Kelebihan – Peniaga  Premis yang strategik - tidak diperlukan  Kos pengurusan rendah  cara penggunaan barang - lebih jelas

  (visual) dan terus kepada penonton.  Reaksi penonton - maklum balas untuk

  memperbaiki produk  Kesan audio visual lebih meyakinkan

  Kelemahan - Peniaga  penggambaran produk - mahal.  siaran melalui televisyen - mahal

  berbanding media yang lain.  siaran waktu tengah malam- kurang

  berkesan  Siaran iklan perlu kerap diulangi

  Kelebihan  – Pelanggan

    membeli-belah sambil menonton televisyendi rumah

    membuat pesanan - serta-merta

    Mempunyai masa - membuatpertimbangan dan pilihan.

    Menjimatkan masa, kos dan tenaga

    5. mengetahui cara penggunaan barang

  Kelemahan  – Pelanggan

    Membeli tanpa melihat barang sebenar

    unsur penipuan dan manipulasi

    Barang - tidak seperti yang disiarkan.

    Urusniaga akan mengambil masa

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  23/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 23

  KEDAI KATALOGSoalan : Jelaskan dengan contoh ciri-ciri perniagaan runcit melalui kedai catalog

  CIRI-CIRI

    mempromosikan barang atau perkhidmatannya melalui katalog

    Contoh:o  Courts Mammoth,o  Ikea dan

  o  The Catalog Shop.  semua jenis barang jualan disenaraikan secara teratur

    katalog diedarkan secara percuma di tempat kunjungan ramai

    Keistimewaan - tawaran skim bayaran ansuran yang fleksibel

    menyediakan perkhidmatan selepas jualan seperti perkhidmatan penghantaran barang

    Sasaran - bergaji tetap seperti pegawai kerajaan

    keuntungannya daripada faedah

    Bayaran - debit terus atau arahan tetap (bank) ataupun potongan gaji (Biro Angkasa).

    Barang-barang yang dijual - jenis barang yang piawai dan tahan lama.

    Contohnya, barang-barang elektrik, perabot, peralatan dapur

  KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KEDAI KATALOGSoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan perniagaan runcit melalui kedai katalog

  Kelebihan

    Liputannya lebih luas - semua penggunainternet

    Tawaran skim bayaran ansuran yang fleksibel

    keuntungan yang lebih tinggi

    Perkhidmatan selepas jualan

    promosinya berkesan - elemen audio visualdan animasi.

  Kekurangan

    Harga jualan lebih mahal

    Kos promosi yang tinggi

    tidak sesuai - barang yang tak tahan lamadan tiada kepiawaian

  PERNIAGAAN BORONG

  FUNGSI PERMBORONG KEPADA PENGELUARSoalan : Huraikan Fungsi Pemborong Kepada Pengeluar

  1. Membeli stok secara pukal dan memecah pukal

    membolehkan pengeluar melakukan pengeluaran barang secara besar-besaran &mendapat modal pusingan cepat

    menjimatkan kos pengeluaran kerana kerja pembungkusan dan upah pekerjaditanggung oleh pemborong

  2. Mengurangkan kos pergudangan

    menyediakan kemudahan pergudangan sendiri bagi menyimpan stok pukal yang dibeli  barang keluarannya tidak disimpan lama.

  3. Mengurangkan kos pengangkutan

    memiliki kemudahan mengangkut barang yang dibeli ke gudangnya.

    tidak perlu menyediakan kenderaan sendiri4. Pengendali pasaran

    memperluaskan lagi pasaran bagi produknya.

    pemborong mempunyai rangkaian peruncit sendiri untuk mengagihkan barangnya.5. Memberi maklumat pasaran

    orang tengah antara pengeluar dengan peruncit.

    menyampaikan teguran serta komen peruncit dan pelanggannya kepada pengeluar.

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  24/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 24

  FUNGSI PEMBORONG KEPADA PERUNCITSoalan : Huraikan Fungsi Pemborong Kepada Peruncit

  1. Membekalkan beraneka jenis barang

    memudahkan - tidak perlu - mendapatkan bekalan stok daripada pelbagai pengeluardari merata-rata tempat.

  2. Memberi kemudahan kredit

    menangguhkan bayaran atau hutangnya sehingga barang itu dijual kepada pengguna.

    merancang modal pusingan dengan sempurna.3. Menghantar barang kepada peruncit

    tidak perlu menyediakan kenderaan sendiri

    menjimatkan kos pengangkutan dan masa peruncit.4. Menyimpan stok yang mencukupi

    membolehkan peruncit mendapat bekalan secara berterusan dan ini

    mengekalkan pelanggannya5. Memberi maklumat dan nasihat

    berkenaan barang baru kepada peruncit.

  FUNGSI PEMBORONG KEPADA PENGGUNASoalan : Huraikan Fungsi Pemborong Kepada Pengguna

  1. Menstabilkan harga barang 

    sentiasa menyimpan stok barang yang mencukupi

    mengelakkan kenaikan harga barang.

    menerima manfaat menerusi harga barang yang stabil.2. Menyediakan bekalan yang berterusan

    menyimpan stok yang mencukupi dalam gudangnya

    supaya bekalan tidak terputus – elak cenderung membeli banyak

    menyebabkan perbelanjaan pengguna meningkat.3. Menyampaikan maklumat

    memberitahu peruncit tentang maklumat yang terkini bagi produknya.4. Melakukan kerja-kerja akhir / pecah pukal

    seperti menggred, membungkus, menimbang, melabel dan sebagainya.5. Mempelbagaikan pilihan

    mempelbagaikan pilihan pengguna akhir terhadap barang beraneka jenis yang adapada peruncit.

  PERSAMAAN PEMBORONG DAN PERUNCITSoalan : Terangkan Persamaan antara Perniagaan Borong dengan Perniagaan Runcit

  1. Aktiviti pengagihan barang

    membeli barang bagi tujuan untuk dijual semula2. Bermotifkan keuntungan

    menjalankan kegiatan jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.3. Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna

    mengagihkan barang agar bekalan dapat disampaikan kepada pengguna akhir4. Melakukan kegiatan memecah pukal

    seperti menggred, membungkus, menimbang, melabel dan sebagainya.5. Bertindak sebagai sumber maklumat pasaran

    menyalurkan maklumat pasaran kepada pengeluar - reaksi pelanggan, cita rasapengguna

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  25/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 25

  PERBEZAAN PEMBORONG DAN PERUNCITSoalan : Nyatakan Perbezaan antara Perniagaan Borong dengan Perniagaan Runcit  

  Perniagaan Boron g   Perniagaan Run cit  1. Kedudukan

  dalam saluranagihan

  orang tengah antara pengeluardengan peruncit.

  peruncit - orang tengah antarapemborong dengan pengguna akhir.

  2. Saiz pembelian

  barang

  secara pukal daripada pengeluar dalam kuantiti yang kecil daripada

  pemborong3. Saiz modal besar - menyediakan kemudahan

  pelbagaikecil

  4. kemudahangudang

  untuk menyimpan stok pukalyang dibeli daripada pengeluar

  tidak ada kerana stok diperolehdaripada pemborong

  5. Hiasan danperagaan barang

  tidak perlu menghias ataumelakukan peragaan tingkap

  melakukan bagi menarik pengguna

  Soalan : Mengapa pemborong memerlukan modal besar. 

    Beli pukal & bayar tunai

    Beri kredit & tanggung risiko hutang lapuk

    Belanja gudang

    Risiko simpan stok  Kos overhed tinggi – iklan & gaji

    Kendali pengangkutan

  JENIS PEMBORONGSoalan : Kenalpasti jenis perniagaan borong.

    Terdiri drpd pemborong saudagar dan ejeno  pemborong saudagar iaitu:

    Pemborong Berfungsi Penuh:

    pemborong am,

    pemborong khusus dan

    pemborong satu barisan.  Pemborong Berfungsi Terhad

    Pemborong pesanan mel

    Pemborong pesanan berwakil

    Pemborong perkhidmatan pengangkutan

    Pemborong bayar dan bawa

    Pemborong jober parao  ejen terdiri daripada:

    ejen pengeluar, ejen penjual & broker

  JENIS PERNIAGAAN BORONG - 2004

  Soalan : Jelaskan dgn contoh jenis perniagaan borong. 

  PEMBORONG SAUDAGAR

    pemborong yang membeli pelbagai jenis barang daripada pengeluar dan

    menjual barang kepada peruncit.

    mempunyai hak milik ke atas barang

    menanggung risiko kerugian jika barang-barang tidak dapat dijual.

    dikategorikan kepada dua, iaitu :o  Pemborong Berfungsi Penuh - 2004

    menjalankan semua tugas seseorang pemborong.

    membeli dan menjual barang,

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  26/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 26

    memecah pukal,

    memberikan bantuan kewangan,

    menyediakan kemudahan pergudangan dan pengangkutan,

    menyampaikan maklumat pasaran,

    melakukan promosi

    dikelaskan kepada tiga kumpulan utama iaitu,o  pemborong am,o  pemborong khusus dan

  o  pemborong satu barisan.

  1. Pemborong am

    membeli dan menjual pelbagai jenis barang yang tidak mempunyai kaitan.

    Contohnya, pemborong yang menjual barang keperluan harian seperti garam, gulaserta barang kosmetik di tempat yang sama.

  2. Pemborong khusus

    membeli dan menjual sesuatu jenis barang

    Contohnya, pemborong kasut yang menjual pelbagai jenama kasut sepertiNike

  3. Pemborong satu barisan  membeli dan menjual sekumpulan barang yang sama jenis.

    Contohnya, pemborong hasil pertanian yang menjual pelbagai jenis buah-buahantermasuklah anak pokok dan baja.

  Pemborong Berfungsi Terhad

    tidak menjalankan semua fungsi yang ditawarkan oleh pemborong untuk mengurangkankos pengendalian.

  5 jenis pemborong berfungsi terhad

  1. Pemborong pesanan mel

    menjalankan urus niaga melalui pos.  menghantar borang pesanan bersama katalog menerusi pos.

    Pelanggan memilih barang berpandukan katalog yang dihantar.

    Pesanan, bayaran dan penghantaran barang dibuat melalui pos.

    Contoh barang - barang kosmetik

    Barang ini biasanya bersaiz kecil, ringan dan tidak mudah rosak.

  2. Pemborong pesanan berwakil (drop shipper)  

    menyampaikan pesanan pembeli terus kepada pengeluar atau pengilang.

    memainkan peranan sebagai wakil pengeluar dan tidak mempunyai hak milik.

    tidak perlu menyediakan kemudahan pergudangan.

    menjadi perantara dalam pengagihan barang daripada penjual atau pengeluar kepadapembeli.

    barang yang sesuai - bahan-bahan binaan seperti simen, besi, batu-bata

  3. Pemborong perkhidmatan pengangkutan

    menyediakan perkhidmatan pengangkutan seperti lori, lori kontena dan treler bagimengangkut barang yang berkuantiti besar bagi pihak pengeluar.

    Contohnya, Nepline, Kontena Nasional dan Shapadu.

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  27/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 27

  4. Pemborong bayar dan bawa

    menjual barang pada harga yang murah dan secara tunai kepada peruncit.

    tidak menyediakan kemudahan kredit kepada para peruncit.

    Peruncit menggunakan pengangkutan sendiri untuk membawa balik barang Contohnya,Pasar Borong Selangor - pusat pengumpulan bagi hasil pertanian, perikanan danpenternakan manakala Giant, Makro, Carrefour dan Mydin - barang keperluan harianpengguna

  5. Pemborong jober para(rack jo bber)    membekalkan pelbagai jenis barang kepada peruncit

    memperagakan - secara rapi di atas rak-rak

    dimiliki oleh pemborong selagi ia masih diperagakan di rak

    Peruncit dikenakan bayaran – bagi barang-barang yang telah dijual.

    melancarkan program promosi dan pengiklanan di televisyen

    menjual barang-barang berjenama terkenal - Gardenia, ais krim Walls

  EJEN

    orang tengah yang dilantik oleh prinsipal untuk menjual barang bagi pihaknya.

    tidak mempunyai hak milik

    tidak menanggung sebarang risiko kerugian.

    tidak mempunyai kuasa untuk mengurangkan harga barang jualan.

  AKTIVITI EJEN DAN BROKERSoalan : Huraikan aktiviti ejen dan broker  

  Ejen Pengeluar

    wakil pengedar yang dilantik oleh beberapa pengeluar yang menghasilkan keluaranberlainan dan bukan pesaing antara satu sama lain.

    tidak berhak untuk menentukan strategi pemasaran bagi pihak pengilang

    memasarkan mengedarkan barang-barangnya ke kawasan-kawasan baru yang belumditerokai pengeluar.

    Contoh ejen pengeluar ialah :o  Edaran Otomo bil Nasional (EON) dan Proton Edar   - yang memasarkan atau

  mengedarkan model kereta keluaran negara.

  Ejen Penjual

    memasarkan barang keluaran pengeluar kecil-kecilan memiliki kepakaran dalam bidangpemasaran.

    sebagai perancang pemasaran yang menjalankan aktiviti penyelidikan pasaran,merancangkan keluaran, menetapkan harga dan mempromosi.

    menerima komisen daripada pengeluar bagi perkhidmatan yang disediakannya.

  Broker

    menemukan penjual dengan pembeli.  dilantik oleh pengeluar untuk mengendalikan urusan jual beli.

    tidak mempunyai hak milik ke atas barang yang diniagakan.

    tidak berhak membuat kontrak

    tidak boleh menjual beli barang atas namanya sendiri

    tidak mempunyai hak untuk memberikan kredit

    menerima bayaran atau mengeluarkan resit pembayaran kepada pembeli.

    menerima komisen sebagai ganjaran terhadap perkhidmatannya

    tidak berkongsi untung dengan prinsipal.

    Contoh - broker hartanah dan saham.

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  28/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 28

  KRITIKAN PERANAN PEMBORONGSoalan : Apakah kritikan tentang peranan yang dimainkan oleh pemborong.

    Tidak memberi perkhidmatan yg berguna

    Semata-mata menambah harga barang jualan

    Tindas masyarakat desa

    Beli murah dr pengeluar & jual mahal kpd pguna

  KEPENTINGAN PEMBORONG KEPADA PENGELUAR DAN PERUNCITSoalan : Nilaikan kepentingan pemborong kpd peruncit & pengeluarSoalan : Kesan penghapusan pemborong kpd peruncit & pengeluar

  Kpd pengeluar

    Menubuhkan gudang

    Buka rantaian kedai runcit

    Modal lebih

    Belanja cari pasaran & iklan

    Kos overhed

    Mengumpul maklumat sendiri

  Kpd peruncit

    Beli pukal drpd pengeluar

    Sedia gudang

    Bayar tunai

    Berhubung dgn pelbagai pengeluar

    Modal lebih

    Kerja akhir

  PENGAMBIL ALIHAN FUNGSI PEMBORONG / PERUNCIT TIDAK MEMERLUKANPEMBORONG - 2010Soalan : Senaraikan keadaan-keadaan yang membolehkan peranan pemborong diambil alih.

  1. KEMUNCULAN PERNIAGAAN RUNCIT BESAR-BESARAN

    Contohnya gedung aneka jabatan - mendapatkan bekalan terus daripada pengeluar.

    memiliki modal yang besar dan mampu membeli barang secara pukal dan

    menanggung kos tambahan - pergudangan dan pengangkutan serta melakukan kerja-kerja akhir

    Koperasi runcit - gabungan pengguna untuk membeli barang secara terus daripadapengeluar - harga belian yang murah.

  2. BENTUK LAIN PERUNCITAN

    mesin peruncitan automatik, pesanan mel, jualan langsung, e-dagang dan kedaikatalog

    membolehkan pengeluar menjual keluarannya terus kepada pengguna akhir3. PENUBUHAN KEDAI SEJARAS

    Pengeluar menubuhkan rangkaian kedai sendiri

    memasarkan barang keluaran kilangnya terus kepada pengguna.

    Cawangan - di seluruh negara.

    syarikat Bata Berhad dan syarikat Singer Berhad.4. PELANTIKAN EJEN OLEH PENGELUAR

    barang-barang berkualiti tinggi yang memerlukan penerangan terperinci oleh pengeluarseperti komputer5. PENUBUHAN AGENSI PEMASARAN OLEH KERAJAAN

    Contohnya, kerajaan telah menubuhkan Persekutuan Pemasaran Pertanian Malaysia(FAMA) untuk memasarkan hasil pertanian

  6. BARANG YANG DIPESAN KHAS OLEH PENGGUNA

    Barang yang dibuat menurut arahan atau tempahan khas pengguna

    akan dihantar oleh pengeluar kepada pembeli.

    Barang yang sesuai - cermin mata, pakaian yang ditempah khas.

    barang-barang yang berteknologi tinggi yang pasarannya terhad dan mahal sepertikapal terbang

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  29/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 29

  DOKUMEN PERNIAGAAN DALAM NEGERISoalan : Susunkan mengikut urutan jenis-jenis dokumen. 

  SEBELUM MEMBELI

  Surat TanyaSurat jawapan

  Sebut hargaSenarai hargaKatalog

  DALAM PROSES MEMBELI 

  Nota pesananNota serahan

  Nota kirimanInvoisInvois pro - froma

  Nota debitNota kredit

  SELEPAS MEMBELI

  Penyata akaunResit

  Soalan : Huraikan fungsi setiap dokumen.Soalan : Kenalpasti jenis diskaun, syarat serahan & bayaran. 

  SURAT TANYA

    Dokumen dari peruncit kepada pemborong

    Fungsi - untuk bertanya tentang barang yang hendak dibeli

    Butir - jenis barang - harga barang - kuantiti - syarat serahan dan syarat bayaran

  SURAT JAWAPAN

    Dihantar oleh pemborong kepada peruncit

    Dilampirkan bersama sama ada sebut harga / senarai harga atau katalog

    Fungsi – memberi keterangan lanjut mengenai barang yang boleh dibekalkan.

  SEBUT HARGA  – 2006, 2009

    Senarai harga barang yang diminta oleh pembeli 

  SENARAI HARGA

    Senarai harga barang yang dijual oleh pemborong

  KATALOG

    Maklumat barang yang dicetak dan disertakan bersama gambar yang berwarna danmenarik 

    Tiada harga dicetak tetapi ada no rujukan 

    Harga dicetak ditempat lain untuk menjimatkan kos jika ada perubahan harga

  BUTIRAN DALAM SEBUT HARGA

    Pemborong menyatakan jenis serahan

  JENIS SERAHAN 

    Serahan sedia - sebaik pesanan diterima 

    Serahan segera - beberapa hari selepas pesanan diterima   Serahan hadapan - pada tarikh yang ditetapkan

  SYARAT SERAHAN 

    Ang. Had. - pembeli perlu membayar kos angkutan

    Ang. Dibayar - pembeli tidak perlu membayar kos angkutan

    P. ke DK - Kos angkutan percuma sehingga barang dipunggah ke dalam kapal sahaja.Tambang kapal dibayar oleh pembeli

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  30/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 30

    KIT - Harga barang telah merangkumi kos, insuran dan tambang - pembeli tidak perlumembayar lagi.

  SYARAT BAYARAN

    Penerimaan 7 hari sahaja - harga dalam sebutharga sah hanya 7 hari daripada tarikhsebutharga

    Dengan akaun diakui -pemborong hanya memberi kredit kepada pembeli tetap sahaja

    Tunai waktu pesanan - bayar perlu dijelaskan sewaktu pesanan dibuat

    Tunai bersih - jika ditulis 3 hari, bermakna perlu dijelaskan dlm tempoh 3 hari  Tunai segera - bayaran perlu dibuat beberapa hari selepas barang diterima.

  SYARAT DISKAUN  – 2006,2008,2009, 2010  

    Diskaun niagao  diberi untuk menggalakan pembeli membeli dalam kuantiti yang banyako  cth 10 % - pembelian melebihi RM 1000

    Diskaun tunaio  diberi untuk menggalakkan pembeli membayar hutang dengan segerao  cth 10% - 10 hari,

  Contoh p engiraan diskaun niaga

   Arif peniaga pasar malam membeli stoknya bernilai RM1 800 daripada syarikat borong XYZ danditawarkan diskaun niaga 15%. Kirakan jumlah sebenar yang perlu dibayar oleh Arif.

  Harga invois RM1 800(-) Tolak : Diskaun niaga (RM1 800 x 15/100)   (-) RM 270Jumlah perlu dibayar RM1 530

  Contoh Pengiraan diskaun tunai-

   Aisyah membeli barang X bernilai RM2500 daripada pemborong Seri Gemilang pada 1 Julai 2003.Pemborong tersebut menawarkan diskaun tunai 5%, 7 hari dan 2% 14 hari. Kirakan jumlah yangperlu dibayar sekiranya Aisyah membayar pada 10 Julai.

  Harga invois RM2 500(-) Tolak : Diskaun tunai (RM2 500 x 2/100) (-) RM 50

  Jumlah perlu dibayar RM2 450 

  BORANG PESANAN 1. Dihantar oleh pembeli kepada pemborong untuk memesan barang2. Butir – nama dan alamat pembeli / jenis barang dan kuantitinya

  NOTA SERAHAN 1. Dihantar oleh pemborong kepada pembeli2. Dihantar bersama-sama barang yang dipesan3. Dibuat dalam tiga salinan4. Perlu ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti penerimaan5. Harga barang tidak dicatatkan

  Fungsi1. Menyatakan jenis dan kuantiti barang yang dihantar2. Membolehkan pembeli memeriksa dan mengakui barang dalam keadaan baik3. Sebagai bukti penerimaan barang

  NOTA KIRIMAN 1. Dikeluarkan oleh syarikat pengangkutan jika pemborong menghantar barangmenggunakan kenderaan syarikat pengangkutan2. Dibuat dalam tiga salinan- untuk pengangkutan, pemborong dan pembeli3. Butir - nama dan alamat, kuantiti dan jenis barang, bayaran pengangkutan4. Nota ini diserah kepada pembeli melalui pemandu kenderaan

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  31/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 31

  5. Perlu ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti syarikat pengangkutan telahmenyempurnakan tugas.

  INVOIS - 2007 1. Dihantar oleh pemborong kepada pembeli jika pembelian dibuat secara kredit2. Fungsi - memberitahu pembeli maklumat barang yang telah dijual dan jumlah hutangyang perlu dibayar3. Sebagai catatan / rujukan dalam akaun4. Butir - ada perkataan K & K di K - kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. Pemborong

  boleh membetulkan sebarang kesilapan dan ketinggalan dalam invois dengan menghantarnota kredit atau nota debit.

  NOTA KREDIT Dihantar oleh pemborong kepada pembeli untuk membetulkan kesilapan dalam invoishutang akan dikurangkan sebab1. Jumlah hutang tertulis lebih dari jumlah sebenar2. Barang rosak / salah jenama dipulangkan3. Botol kosong dipulangkan4. Pembeli diberi elaun / diskaun

  NOTA DEBIT - 2008 

  Di hantar oleh pemborong untuk membetulkan kesilapan dalam invoishutang pembeli akan ditambah sebab1. Jumlah hutang kurang daripada jumlah sebenar2. Botol kosong dikenakan bayaran3. Beberapa jenis barang tidak ditulis dikenakan bayaran4. Pembeli dikenakan faedah

  INVOIS PRO - FORMA 1. Fungsi dan butiran sama seperti invoisDigunakan jika1. Pembeli dikehendaki membayar harga barang dahulu semasa pesanan2. Digunakan sebagai senarai harga3. Untuk penghantaran barang "uji dahulu sebelum beli"4. Untuk kegunaan perniagaan luar negeri sebagai anggaran harga

  PENYATA AKAUN 1. Dihantar oleh pemborong kepada pembeli yang membeli secara kreditFungsi1. Memberitahu baki hutang2. Membolehkan pembeli membuat semakan dengan akaunnya3. Sebagai satu cara terhormat meminta bayaran hutang4. Memberitahu pembeli semua urusniaga lengkap selama sebulan cth belian, bayaran

  RESIT 1. Dihantar oleh pemborong jika pembeli membuat bayaranFungsi1. Bukti bayaran telah diterima2. Sebagai catatan rujukan akaun3. Sebagai tanda urusniaga berakhir secara kredit.

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  32/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 32

  KAEDAH JUALAN  – 2004, 2005, 2010

  JUALAN TUNAI - 2004Soalan : Jelaskan dengan contoh maksud jualan tunai.

  WANG tunai diterima sebaik sahaja barang atau perkhidmatan diserah kpd pelanggan

  1. diamalkan oleh peruncit besar-besaran – prinsip „volum besar untung sedikit‟ 2. juga mesin peruncitan automatik & kedai perkhidmatan3. kutipan boleh digunakan – tanggung belanja operasi harian4. jualan murah – kukuhkan tunai

  KELEBIHAN DAN KEKURANGAN JUALAN TUNAI KEPADA PENJUAL DAN PEMBELISoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan jualan tunai kepada penjual dan pembeli. 

  Kelebihan kpd Penjual

    Mengelak – hutang lapuk

    Mendapat diskaun tunai

    Tunai dikutip – dilabur semula

    Tunai kukuh - Meningkatkan imej kredit  Kurang belanja merekod hutang

    Boleh beroperasi – walaupun modal kecil

    harga lebih murah – jualan meningkat

  Kelebihan kpd Pembeli

    Belanja dihadkan – pegangan tunai

    Mendapat harga yg lebih murah

    Terpaksa merancang – batasan tunai

    Tidak dibeban – hutang

  Kekurangan kpd Penjual

    Hilang pelanggan – tak mampu

    Tidak sesuai – barang mahal

    Saingan – jualan kredit

  Kekurangan kpd Pembeli

    Tidak dapat – menikmati barang mewah

    Kerana kurang tunai seperti kereta

    Menanggung kesan inflasi

    Barang yang tak dapat dibeli – naik harga

  JUALAN KREDITSoalan : Jelaskan dengan contoh maksud jualan kredit.

  MAKSUD / CIRI-CIRIMembenarkan pembeli menggunakan barang sebelum harganya dijelaskan

  1. diamalkan meluas – antara pemborong dgn peruncit2. bekal barang – syarat kredit 3 hingga 6 bulan3. tempoh kredit – masa mengumpul tunai4. jika tidak bayar – bekalan diputus atau faedah dikenakan5. bolehkan peruncit kecil-kecilan beroperasi6. satu adat perniagaan – tanpa perjanjian resmi7. kadang kala – sedikit pendahuluan atau cengkeram8. baki – sekali gus atau ansuran9. harga lebih mahal – mengenakan faedah

  10. dua jenis – bayaran tertunda & sewa beli

  BAYARAN TERTUNDASoalan : Jelaskan dengan contoh maksud bayaran tertunda. 

  1. Barang – jadi milik pembeli – selepas bayar pendahuluan2. & tandatangan perjanjian3. baki – ansuran4. tidak bayar – pembeli akan dakwa5. tidak boleh tarik barang – kerana nilai jualan semula barang rendah6. ciri-ciri barang – tidak tahan lama, nilai terpakai rendah cth jam tangan & mengikut

  keperluan individu cth cermin mata

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  33/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 33

  KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BAYARAN TERTUNDA KEPADA PENJUAL DAN PEMBELISoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan bayaran tertunda kepada penjual dan pembeli. 

  Kelebihan kpd Penjual

    menambah jualan – termasuk barang yg tidakterjual secara tunai

    harga jualan lebih tinggi – mengenakan faedah

  Kekurangan kpd Penjual

    hutang lapuk

    Tidak boleh tarik barang

  Kelebihan kpd Pembeli  Menikmati barang – walaupun belum jelas

  bayaran

    tidak boleh tarik balik barang

  Kekurangan kpd Pembeli  boleh didakwa di mahkamah

    harga tinggi

  SEWABELI  – 2004, 2006, 2010Soalan : Jelaskan dengan contoh maksud sewa beli. 

  1. Barang – boleh diguna pembeli – selepas bayar pendahuluan& tandatangan perjanjian

  2. baki – ansuran3. tidak bayar – boleh tarik balik

  4. ciri-ciri barang – tahan lama

  Cont oh pen giraan faedah dan ansur an bulanan - 2005

  Sebuah motosikal dijual secara sewa beli dengan harga RM4 000. Pembeli dikenakan bayaranpendahuluan sebanyak 20% dan faedah 10% setahun di kenakan atas baki. Kirakan jumlah yangperlu dibayar oleh pembeli jika tempoh adalah 2 tahun.

  Harga tunai RM4 000Pendahuluan 20% (RM4 000 x 20%) RM 800Baki RM3 200

  Faedah 10% setahun atas baki selama 2 tahun

  (RM3 200 x 10% x 2 tahun) RM 640Jumlah hutang (RM3 200 + RM 640) RM3 840Ansuran bulanan (RM3 480 / RM 24) RM 160

  KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SEWA BELISoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan sewa beli kepada penjual dan pembeli. 

  Kelebihan kpd Penjual

    menambah jualan – termasuk barang ygtidak terjual secara tunai

    harga jualan lebih tinggi – mengenakanfaedah

    boleh tarik barang

  Kekurangan kpd Penjual

    hutang lapuk

    rugi jika barang yg ditarik – rosak

    belanja merekod hutang

    modal besar

  Kelebihan kpd Pembeli

    Menikmati barang – sambil buat bayaran

    digalakkan berjimat – kena bayar ansuran

    boleh guna barang cari pendapatan

    taraf hidup meningkat

    menguji pakai – henti bayar jika mutu rendah

  Kekurangan kpd Pembeli

    barang ditarik balik – jejas ketenteramanhidup

    harga tinggi

    terdorong berbelanja melebihikemampuan

    membebankan – jejas bidang lain ygpenting

    mewah sekarang, derita kemudian

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  34/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 34

  PERBEZAAN BAYARAN TERTUNDA DENGAN SEWABELISoalan : Huraikan Perbezaan antara Bayaran tertunda & sewa beli. 

  Bayaran tertund a   sewa beli . 

    Selepas bayarpendahuluan

  dimiliki pembeli boleh diguna pembeli

    Perjanjian &pulang barang

  boleh mendakwa jika tak bayar menarik balik barang jika takbayar

    Perjanjian &pulang barang

  tidak boleh batal perjanjian &pulang barang

  boleh batal perjanjian & pulangbarang jika tidak sesuai

    Barang yg sesuai bernilai rendah cth cerminmata

  tahan lama & nilai terpakai tinggicth bas

  JUALAN PRABAYAR  – 2004, 2005Soalan : Jelaskan dengan contoh maksud jualan pra bayar. 

  MAKSUDMemerlukan pembeli bayar dahulu sebelum barang jualan atau perkhidmatan diserah kpdnya

  CIRI-CIRI

    diamalkan dlm bidang komunikasi cth kad telefon

    digunakan apabila kewangan pengguna diragui

    jika belian dilakukan secara internet (belian secara talian terus)

  KELEBIHAN DAN KELEMAHAN JUALAN PRABAYARSoalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan jualan prabayar kepada penjual dan pembeli. 

  Kelebihan kpd Penjual

    meluaskan pasaran

    pasaran terjamin

    tunai – dikutip dahulu

    tiada – hutang lapuk

  Kekurangan kpd Penjual

    pasaran merosot

    sesuai bidang perkhidmatan sahaja

  Kelebihan kpd Pembeli

    mengawal belanja

    Mendapat harga yg lebih murah -diskaun

    dapat perkhidmatan – cepat

  Kekurangan kpd Pembeli

    terpaksa bayar – belum terimaperkhidmatan

    kad rosak – tidak boleh tuntut

  JUALAN KONSAINAN - 2009Soalan : Jelaskan dengan contoh maksud jualan konsainan. 

  MaksudBarang dihantar oleh pembekal kepada peniaga untuk dijual dengan syarat barang akandipulang balik sekiranya tidak terjual cth jualan kereta lama, karya pelukis

  Ciri-ciri1. Hak milik dipegang oleh konsainor – sehingga barang dijual2. Konsaini – mengutip & mengirim hasil jualan setelah ditolak komisen3. Konsaini – tidak bayar kos barang – hanya ejen jualan4. Konsaini – menyimpan & mengawal barang – tidak bertanggung jawab – rosak, curi, hilang5. Barang yg tidak terjual – pulang balik tanpa kena kos kpd konsaini

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  35/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 35

  KELEBIHAN DAN KEKURANGAN JUALAN KONSAINAN Soalan : Senaraikan kelebihan dan kelemahan jualan konsainan kepada konsainor dan konsaini.

  Kelebihan kpd konsainor

    serah kerja jualan – jimat masa

    serah kpd pihak yg ada rangkaianpemasaran & reputasi

    bayar sedikit komisen

  Kekurangan kpd konsainor

    menanggung risiko rosak, curi, hilang – barang dipegang org lain

    barang dipulang balik – usang, tamattempoh

    barang tidak disenggara  mungkin tidak dibayar – tindakan udg2

  rumit khasnya luar negara

  Kelebihan kpd Konsaini

    tidak bayar kos barang

    tidak menanggung risiko - rosak, curi,hilang

    jual bg pihak banyak konsainor – kos jualan disebarkan

  Kekurangan kpd Konsaini

    tidak bebas urus jualan – terikat dgnsyarat konsainan

    sedia tempat jualan yg luas

  FAKTOR PEMILIHAN KAEDAH JUALANSoalan : Huraikan faktor-faktor yg mempengaruhi pemilihan kaedah jualan. 

  1. Keperluan tunai

    Utamakan tunai – jualan tunai & prabayar

    Tidak perlu – jualan kredit kerana margin untung tinggi

  2. Jenis barang

    barang mewah & mahal – pengguna tak mampu - jualan kredit

    barang nilai rendah – gula, tisu – jualan tunai

    barang kurang laris – jualan konsainan cth karya pelukis

    kad telefon & kad tambang – jualan prabayar

  3. Kemampuan pembeli

    jika mampu – jualan tunai – kerana harga lebih rendah

    jika tidak – jualan kredit – juga pilihan yg wajar

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  36/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 36

  BAB 4 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA (PAB)

  1. Maksud Perniagaan Antarabangsa. - 2010

    kegiatan jual beli antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain.

    ia terdiri daripada tiga cabang utama iaitu import, eksport dan entrepot.

    Ketiga-tiga dikategorikan kepada dua jenis iaitu nyata dan tak nyata.

  2. Faktor Wujudnya Perniagaan Antarabangsa.  – 2004, 2005, 2009, 2010

    Perbezaan sumber alam semulajadi.o  sumber alam, jenis iklim dan tanah yang dikurniakan berbezao  sebuah negara mengimport barang yang tidak dapat dikeluarkan olehnya

    Perbezaan kos pengeluaran.o  sebuah negara menumpu kepada pengeluaran barang yang dihasilkan dengan kos

  paling minima berbanding negara lain.o  barang yang tidak dapat dihasilkan secara efektif akan diimport

    Perbezaan tingkat teknologio  Tingkat teknologi yang tinggi membolehkan proses pengeluaran dilakukan dengan

  kos lebih rendah dan menghasilkan produk berkualiti tinggi.

    Hubungan antarabangsa.o  interaksi antara negara mewujudkan kehendak serentak antara pembeli dan

  penjual.o  hubungan diplomatik mewujudkan perniagaan antara negara-negara di dunia

  3. Kepentingan Perniagaan Antarabangsa Kepada Pengguna, Pengeluar dan Negara - 2008

    Kepentingan K epada Pengguna

    Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.- sesebuah negara tidak dapat mengeluarkan semua barang untuk

  memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang tidak terhad.- Barang yang tidak ada dalam negara perlu diimport.

    Mempelbagaikan pilihan pengguna.- Setiap pengguna mempunyai cita rasa yang berbeza.- Pilihan pengguna tidak lagi terhad kerana banyak jenis barangan di

  pasaran.

    Kewujudan barang berkualiti pada harga rendah.- Pasaran yang lebih luas membolehkan pengkhususan diamalkan dan

  pengeluaran skala besar dijalankan.

  - Kos pengeluaran diminimumkan dan harga lebih rendah.- Barangan import lebih bermutu dipasarkan yang mendorong pengeluar tempatan- meningkatkan mutu keluarannya untuk bersaing.- Pengguna dapat menikmati barang berkualiti tinggi pada tahap harga yang

  rendah.

    Meningkatkan taraf hidup.- ia dapat memenuhi kehendak pengguna- mempelbagaikan pilihan pengguna- menikmati barang berkualiti pada harga rendah- menikmati keselesaan hidup daripada barang yang digunakan- memenuhi cita rasa pengguna

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  37/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 37

    Menambahkan peluang pekerjaan.- perniagaan eksport, import dan entreport memerlukan tenaga kerja yang

  mencukupi supaya kerja berjalan dengan lancar.

    Menambahkan pengetahuan dan pengalaman- pengguna terdedah kepada pelbagai pertukaran teknologi dan ilmu pengetahuan

  dari negara lain.

    Kepentingan Kepada Pengeluar

    Pasaran yang lebih luas- kuantiti jualan meningkat dan keuntungan bertambah kerana barangan dapat

  dieksport ke pasaran dunia yang lebih luas.

    Pengeluaran berskala besar- pengeluar mengkhusus dalam pengeluaran yang ada kecekapan dankepakaran

  - pengeluar menjalankan pengeluaran besar-besaran kerana pasaran luas- firma tempatan akan berusaha menurunkan kos pengeluaran,meningkatkan keuntungan ,operasi lebih cekap dan efektif, keluaran lebihberdaya saing dan mencapai ekonomi bidangan

    Pertukaran pengetahuan dan teknologi- hubungan dua hala menggalakkan pertukaran maklumat, pengetahuan dan

  teknologi- pengeluar dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti keluaran

    Lebih banyak sumber bekalan diperoleh- pengeluar dapat mencari bekalan bahan mentah dengan mudah- bahan mentah yang tidak ada dalam negara dapat diimport bagimembolehkan proses pengeluaran berterusan

    Menjimatkan kos dan meningkatkan kualiti barang

  - ekonomi mengikut skel dinikmati kerana pasaran luas.- kos yang dijimatkan digunakan bagi meningkatkan kualiti barangan

    Kepentingan Kepada Negara

    Menambahkan pendapatan negara dan hasil kerajaan- melalui duti kastam ke atas import dan eksport- cukai pendapatan ke atas keuntungan- kerajaan menambah peruntukan untuk projek pembangunan negara

    Memupuk persefahaman dan kerjasama antarabangsa- hubungan dua hala yang baik terjalin dalam aspek ekonomi, social, politik,

  kebudayaan dan teknologi

    Mendapat pertukaran asing- kegiatan eksport menyebabkan mata wang asing mengalir masuk- pendapatan meningkat dan ekonomi kukuh akibat daripada imbangan

  dagangan lebihan

    Mengurangkan pengangguran- pertumbuhan sector pembuatan dan perkhidmatan mewujudkan banyak

  peluang pekerjaan

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  38/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 38

    Mengatasi masalah kekurangan bahan mentah dan kepakaran- mengimport bahan mentah dan kepakaran dari negara lain

    Meningkatkan imbangan pembayaran negara- penerimaan pembayaran eksport nyata dan tak nyata menyebabkan

  pengaliran masuk modal- imbangan pembayaran positif

  4. Perbandingan Perniagaan Dalam Negeri dan Perniagaan Antarabangsa - 2006

    Persamaan Perniagaan Dalam Negeri dan Perniagaan Antarabangsa

    Urusniaga yang berasaskan pertukaran- melibatkan penjual dan pembeli bersetuju bertukar barang- nilai pertukaran diukur dengan mata wang

    Matlamat untuk mencari keuntungan- ganjaran kepada pengusaha perniagaan

    Memenuhi keperluan dan kehendak manusia

  - menerusi proses jual beli

    Mengamalkan pengkhususan- guna pendekatan terbaik untuk menikmati ekonomi bidangan

    Memerlukan factor-faktor pengeluaran yang sama- gunakan modal, tanah, buruh dan usahawan untuk beroperasi dengan

  lancar

    Memerlukan bantuan perniagaan yang sama- melibatkan kegiatan mengagih barangan kepada pengguna akhir maka

  bantuan perniagan digunakan

    Perbezaan perniagaan dalam negeri dengan perniagaan antarabangsa - 2006

  Perniagaan Dalam Negeri Perniagaan Antarabangsa

  1. ia merangkumi aktiviti borong dan runcit 1. ia merangkumi aktiviti import,eksport dan entreport

  2. jenis pengangkutan yang biasadigunakan ialah kereta api, lori, van

  2. jenis pengangkutan yang biasadigunakan ialah kapal laut atau kapalterbang

  3. tidak wujud banyak sekatan kepada

  peniaga

  3. wujud pelbagai sekatan perdagangan

  antarabangsa seperti tariff, kuota,embargo

  4. Aktivitinya hanya dijalankan dalamnegeri sahaja

  4. Aktivitinya merentasi sempadannegara

  5. Melibatkan penggunaan satu jenis matawang saja

  5. melibatkan penggunaan pelbagaimata wang asing

  6. perniagaan ini menghadapi tingkat risikoyang lebih rendah

  6. Perniagaan ini menghadapi tingkatrisiko yang lebih tinggi

  7. melibatkan penggunaan dokumentasiyang lebih mudah berbanding

  7. melibatkan penggunaan dokumentasiyang lebih rumit

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  39/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 39

  perniagaan antarabangsa

  5. Maksud Perniagaan Import, Eksport dan Entreport - 2010

    Perniagaan import   – membeli barang atau perkhidmatan dari negara lain

    Perniagaan eksport   – menjual barang dan perkhidmatan kepada negara lain

    Perniagaan entreport  – aktiviti mengimport barang dari negara asing, diproses

  atau disimpan dan dieksport semuala ke negara lain  Import nyata - membeli barang berbentuk fizikal dari negara luar

    Import tak nyata  - membeli perkhidmatan yang ditawarkan oleh negara luar

    Eksport nyata  - menjual barang berbentuk fizikal ke negara yang lain

    Eksport tak nyata  - menjual perkhidmatan yang disediakan oleh rakyattempatan kepada negara luar

    Untuk meningkatkan nilai barang 

    peniaga entreport memproses semuala barang import sebelumdieksport

  PROSEDUR IMPORT DAN EKSPORT

  PROSEDUR IMPORT - 2008

  1. Mematuhi kehendak undang-undang  Akta Kastam 1967 – mengawal pengimportan jenis barang

  2. Membuat pesananInden

    menghantar surat pesanan kepada pengeksport

    pengimport dapatkan surat jaminan kredit dari bank atas nama

    pengeksport

    surat kredit dihantar bersama inden

    pengimport tunggu pengesahan pengeksport

  Saluran impor t

    secara langsung

    berhubung terus tanpa orang tengah dengan kemudahan komunikasi dan barang jugadihantar terus kepada pengimport

    pejabat cawangan

    kepunyaan pengeksport terletak di Negara pengimport atau pengeksport

    ejen import

    khusus import barang, dibayar komisen mengikut kuantiti barang diimport

    saudagar import

    orang tengah yang mengendalikan hal teknikal untuk menjaga kepentingan

  pengeksport dan Pengimport  lain-lain

    ejen pengembara melalui ekspo, pameran dan rombongan perdagangan

  3. Menerima bil muatan dan menjelaskan bayaran  pengimport menunggu ketibaan bil muatan, invois eksport, surat jaminan  kredit dan bil perintah bayar yang dihantar menerusi bank selepas bayaran dibuat

  4. Memenuhi keperluan Akta Kawalan Pertukaran Wang Asing 1953

    bayaran import memenuhi akta

    bayaran ke luar negara melebihi RM10 000 mesti mendapat persetujuan pihak berkuasa

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  40/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 40

    Borang KPW – membeli mata wang asing

    Borang KPW2-memindahkan mata wang ringgit ke luar Negara5. Ketibaan barang import di pelabuhan dan membuat persiapan menerima barang

   syarikat perkapalan hantar notis pemberitahuan kepada pengimport tentang

   tarikh ketibaan kapal di pelabuhan

  6. Menuntut barang dan membiayai duti kastam

   bil muatan, lesen import, sijil insurans dan invois eksport disediakan

  pengimport untuk pihak kastam barang tidak bercukai   – pengimport isi borang kemasukan barang percuma

   barang bercukai   – borang kemasukan barang bercukai

   kemasukan untuk kegunaan dalam negeri – bawa keluar barang serta-mertalepas bayar duti kastam

   kemasukan untuk pergudangan – menangguh bayar cukai – simpan dalamgudang berbon

  7. Memeriksa barang dan mengangkut barang keluar dari pelabuhan

   periksa barang pasti tiada kerosakan

   kerosakan yang tidak tercatat dalam bil muatan – tuntut ganti rugi daripadasyarikat insurans

  PROSEDUR EKSPORT

  1. Mencari pasaran dengan menjalankan penyelidikan pasaran 

    cari bakal pengimport

    tubuhkan pejabat di luar negara

  2. Penerima inden dan melaksanakan arahan dalam inden

    penuhi pesanan

    rujuk borang inden – con. Jenis dan kuantiti barang

  3. Menempah ruang kargo dalam kapal atau kapal terbang

    tempah melalui ejen

  4. Menghantar barang ke pelabuhan

    sediakan barang

  5. Mengurus pelbagai prosedur kastam

    mematuhi peraturan kastam

    isi borang dan bayar cukai

  6. Menyediakan dokumen berkaitan yang diperlukan

    sediakan dokumen mengeksport – invois consular, bil muatan,

    sijil asal usul

  7. Memuatkan barang ke dalam kapal

    dari dermaga/tongkang ke dalam kapal

  8. Menuntut bayaran daripada pengimport

    pengeksport sedia bil perintah bayar/kredit berdokumen untuk tuntut bayaran

 • 8/16/2019 Nota Pd Tg 4

  41/55

  MODUL MASTERI P&P PERDAGANGAN / 3755: TINGKATAN 4

  Disediakan oleh : en. roswadi dagang 41

  HALANGAN DALAM PERDAGANGAN ANTARABANGSA - 2008

    Prosedur kastam dan pelbagai sekatan perniagaan- setiap Negara berbeza peratur