Norwegian Centres of Expertise - Bergen NCE Aquaculture NCE Subsea NCE Tourism Fjord Norway NCE Raufoss

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Norwegian Centres of Expertise - Bergen NCE Aquaculture NCE Subsea NCE Tourism Fjord Norway NCE...

 • Rådgiversamling i Hordaland - etterutdanningstilbud 22 august 2011 Straume Trond Olsen trond olsen@ncesubsea no

  1 The Future of Solutions

  22. august 2011, Straume, Trond Olsen – trond.olsen@ncesubsea.no

  Norwegian Centres of Expertise ”Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser iSpissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i de mest moderne, utviklingskraftige og ambisiøse regionale næringsklyngene i Norge”

  NCE Maritime

  NCE Instrumentation

  NCE Aquaculture

  NCE Subsea

  NCE Tourism Fjord Norway

  NCE Raufoss

  NCE Oslo Cancer Cluster

  NCE Culinology

  NCE NODE

  Programmet skal utløse klare effekter i

  NCE Micro- and Nanotechnology

  NCE Systems Engineering Kongsberg

  Programmet skal utløse klare effekter i form av:

  • bedre fungerende samarbeid og infrastruktur

  • økt innovasjonsevne h i t j li i i å NCE Energy and Emissions Trading• høyere internasjonaliseringsnivå

  • økt synliggjøring og attraksjon internasjonal

  • økt konkurransekraft og samlet verdiskaping for klyngen

  The Future of Solutions2 www.ncesubsea.no

  p g y g

 • Om NCE Subsea

  Coast Center Base

  The world’s largest subsea aftermarket base

  The Future of Solutions4 www.ncesubsea.no

 • NCE Subsea medlemmer og partnere

  The Future of Solutions5 www.ncesubsea.no

  Utvikling i klyngen

  Bergensregionen i tall (2008)

  Energi Maritim Sum

  Omsetning 212 000 000 000 91 000 000 000 303 000 000 000

  Verdiskaping 69 000 000 000 22 000 000 000 91 000 000 000

  Ansatte 27 000 19 000 46 000

  The Future of Solutions6 www.ncesubsea.no

  Bedrifter 1 350 1 300 2 650

 • C S fNCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering av næringsliv, forskning og utdanning

  The Future of Solutions7 www.ncesubsea.no

  Bilde: FMC Technologies

  The Future of Solutions8 www.ncesubsea.noBehov - Utdanning og rekruttering

 • Hva skal vi leve av i fremtiden?

  The Future of Solutions9 www.ncesubsea.no

  Oljeteknologiindustrien er betydningsfull

  Næringen representerer (ex produksjon av olje og gass):

  2.500 bedrifter 115.000 årsverk 400 milliarder i omsetning 130 milliarder i eksportverdi130 milliarder i eksportverdi 8 % av norsk eksport (15% eks olje og gass) Verdiskaping på 1 2 mill perVerdiskaping på 1,2 mill. per ansatt (0,4 i reiseliv)

  (Kilde: Reve et al, «Et kunnskapsbasert Norge», 2011)( , p g , )

  The Future of Solutions10 www.ncesubsea.no

 • Næringen representerer en rekke muligheter

  Fossile energikilder er avgjørende lenge ennå Olje og gass vil være verdens viktigste energikilde i flere generasjoner f T k l ii d t i il k bli t k t t ifremover. Teknologiindustrien vil kunne bli et eksporteventyr pga. sin høye kompetanse på dypt vann, ekstremt klima, reservoarutnytting, miljø og hms.

  Sikrer vår velferd Næringen vil i kraft av sin betydelige størrelse, høye verdiskaping og store vekstpotensial kunne sikre velferden, også for kommende generasjonerp g g j

  Teknologisk spydspiss Næringen er Norges teknologiske spydspiss. Gjennom forskning og innovasjon skapes nye forretningsmuligheter på nye sektorer f eks inneninnovasjon skapes nye forretningsmuligheter på nye sektorer, f.eks innen fornybar energi, helse og romfart.

  Viktig for distrikteneg Næringen er ekstremt viktig for mange norske regioner fordi den sikrer arbeidsplasser og bosetting

  The Future of Solutions11 www.ncesubsea.no

  Key findings in the IEO2011 reference case

  World energy consumption increases by 53% between 2008 and 2035 with half of the increase attributed to China and India Renewables are the world’s fastest-growing energy source, at 2.8% per year; renewables share of world energy grows to roughly 15% in 2035 F il f l ti t l l t 80% f ld i 2035Fossil fuels continue to supply almost 80% of world energy use in 2035 Liquid fuels remain the largest energy source worldwide through 2035, but the oil share of total energy declines to 28% in 2035, as sustained high oil prices dampen demand and encourage fuel switching where possible and modest use of liquid biofuels

  The Future of Solutions12 www.ncesubsea.no

 • HAR VI EN KRISE?

  The Future of Solutions13 www.ncesubsea.no

  Major challenge

  The Future of Solutions14 www.ncesubsea.no

 • MARKEDSPÅVIRKNING

  The Future of Solutions15 www.ncesubsea.no

  The global subsea equipment

  GLOBAL MARKET OVERVIEW – SUBSEA EQUIPMENT AND INSTALLATION MARKET IS FORECASTED TO ALMOST TRIPLE BY 2018

  Subsea equipment and installation expenditure by region, USD million

  80000

  90000

  The global subsea equipment and installation market softened 2009-2010 as a result of the financial crisis. The market softening was most apparent in Europe and North America,

  q p p y g ,

  70000

  80000p , while other regions were less affected. From a global market of approximately USD 28 bn in 2010, subsea spend is

  50000

  60000 2010, subsea spend is forecasted to grow to over USD 70 bn in 2018, an annual growth of 13%. Historically, North America and Europe have been the largest

  30000

  40000

  Europe have been the largest markets, but the largest growth markets in the years to come are Africa and South America. The market is expected to start substantial grow continuously

  10000

  20000

  substantial grow continuously going forward, in particular from 2013 to 2016 as contracts awarded in 2010-2012 start generating substantial revenue.

  0

  10000

  20 05

  20 06

  20 07

  20 08

  20 09

  20 10

  20 11

  20 12

  20 13

  20 14

  20 15

  20 16

  20 17

  20 18

  The Future of Solutions16 www.ncesubsea.no

  Note: Growth may be subject to limitations within the value chain; see chapter 6 of this report Source: Rystad Energy team analysis; DCube

 • Global activity This map show current discoveries of fields that are developed as floaters or subsea fields,

  All discovered fields globally that are or are likely to be developed by subsea or floater facility

  or are likely to be so in the future Currently, 700 of these fields are in productionp Size of circle is proportional with original resources in the field Main hubs are in theMain hubs are in the North Sea, GOM, Mexico, Brazil, Nigeria, Angola, SE Asia and AustraliaAustralia. Arctic fields in Russia and Canada might also see a subsea solution

  The Future of Solutions17 www.ncesubsea.no

  Source: Rystad Energy team analysis; UCube

  HVA SKJER?

  The Future of Solutions18 www.ncesubsea.no

 • The Future of Solutions19 www.ncesubsea.noTiltak- Utdanning og rekruttering

  The Future of Solutions20 www.ncesubsea.no

 • Utdanningsveier undervannsteknologi

  The Future of Solutions21 www.ncesubsea.no

  Kompetanseheving

  The Future of Solutions22 www.ncesubsea.no

 • The Future of Solutions23 www.ncesubsea.no

  The Future of Solutions24 www.ncesubsea.no

 • The Future of Solutions25 www.ncesubsea.no

  The Future of Solutions26 www.ncesubsea.no

 • The Future of Solutions27 www.ncesubsea.no

  The Future of Solutions28 www.ncesubsea.no

 • The Future of Solutions29 www.ncesubsea.no

  The Future of Solutions30 www.ncesubsea.no

 • Noen rekrutteringsaktiviteter

  The Future of Solutions31 www.ncesubsea.no

  www.utog.no

  The Future of Solutions32 www.ncesubsea.no

 • Utdanning i utog.no

  The Future of Solutions33 www.ncesubsea.no