Click here to load reader

Norske løvtrær - Naturfag

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Norske løvtrær - Naturfag

avlange, lappete blader
håndlappet blad
vingete frukter
bukttannet bladkant
runde blader
hengende aks
lang bladstilk
rustbrune hårdusker
nøttersagtannet bladkant
brede, avrundete blader
Tegninger © Dagny Tande Lid / BONO 2014 Det Norske Samlaget
Eik (Quercus spp.) • store trær, kan bli svært gamle • to arter: vintereik og sommereik • vokser langs kysten av Sør-Norge; sommereika litt lenger inn i landet enn vintereika
Spisslønn (Acer platanoides) • store trær • store, hårløse blad som sitter motsatt på kvisten • vokser på Østlandet og langs kysten til Vest-Agder samt noen steder på Vestlandet
Osp (Populus tremula) • høye trær, busker i fjellet • rett stamme med glatt, grønnlig bark • hann- og hunnaks på egne hann- og hunntrær (særbu) • vokser på nesten all slags grunn over hele landet
Lind (Tilia cordata) • store trær, kan bli gamle • lysegrønne, tynne blad • hårløse blad, bortsett fra hårdusker i nervevinklene på bladundersiden • lune, sørvendte steder på Østlandet og langs kysten av Sør-Norge, såvidt også i Nordland
Hassel (Corylus avellana) • busker og små trær, ofte forgreinet • hårete blad • vokser på sørvendte steder med mye lys og varme • lavereliggende strøk i Sør-Norge og langs kysten et stykke opp i Nordland
Alm (Ulmus glabra) • store trær, kan bli gamle • ru bladoverflate (korte, stive hår) • to bladvarianter: smale, jevnt tilspissete eller brede, brått tilspissete med to sidefliker øverst • vokser på varme steder i Sør-Norge og langs kysten et stykke opp i Nordland
avrundet eller spiss bladspiss
nøttefrukt inni
noe nedbøyd bladspiss
hvite, velduftende
røde miniatyrepler («bær»)
flat, vingekantet nøtt
svartor gråor
«orekongler» (hunnrakler) med stilk hos svartor og uten stilk hos gråor
Tegninger © Dagny Tande Lid / BONO 2014 Det Norske Samlaget
Or (Alnus spp.) • trær og store busker • vokser ofte på fuktige steder • gråorblad: matte, lyse under • svartorblad: blanke, mørke under • gråor: vanlig over hele landet • svartor: Østlandet, langs kysten til Nord-Trøndelag
Bøk (Fagus sylvatica) • store trær, kan bli gamle • glatt og grålig bark • blanke blad, lysegrønne som unge, senere mørkegrønne • vokser på næringsrik jord • finnes hovedsakelig i kyststrøk fra Vestfold til Hordaland
Selje (Salix caprea) • trær og store busker • hårete blad • hann- og hunnaks på egne hann- og hunntrær (særbu) • blomster i tette, opprette aks («gåsunger») • vokser over hele landet
Hegg (Prunus padus) • store busker og trær • vokser helst på næringsrik jord • finnes flekkvis over mesteparten av landet
Bjørk (Betula spp.) • busker og trær, hvite stammer • vanlig bjørk: årsskudd uten vorter, vokser over hele landet, danner ofte skoggrensen • hengebjørk: årsskudd med vorter, vokser i lavlandet i Sør- Norge, flekkvis videre nordover
Rogn (Sorbus aucuparia) • trær og store busker • rett og glatt stamme, sprekker opp på gamle trær • rogn vokser på all slags grunn og tåler godt vær og vind • vanlig over hele landet