Click here to load reader

Normele de Procedura Civila

  • View
    46

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Normele de Procedura Civila

1. NORMELE DE PROCEDURA CIVILA Prin norme de proced civila intelegem asadar reglem juridice privind organizarea instantelor judecatoresti si a active de jud, comp org de jurisdictie, desfas procesului civil si cele ref la executarea silita a hot jud sau a altor inscrisuri executorii. CLASIFICAREA NORMELOR DE PROCEDURA CIVILA a. Dupa obiectul normelor: 1. Norme de organizare jud 2. Norme de competenta 3. Norme de procedura propriu-zise Norme de organiz jud=reglem organiz si funct inst jud, numirea si avansarea judecatorilor, desemnarea acestora in functii de conducere a instantelor, statutul jud, organiz si funct Consiliului Superior al Magistraturii, compunerea si constit completelor de jud (incompatib, abtinere, recuzare). Norme de competenta= reglem sarcinile instantelor jud fata de atrib altor organe cu active jurisdict (comp gen), modul in care pricinile civile sunt repartizate intre instante de grad diferit (comp mat) si intre inst de acelasi grad (comp terit). Norme de procedura contencioasa, care cuprind acele reguli procesuale ce se au in vedere la solutionarea pricinilor civile dintre parti cu interese contrarii. norme de proced necontencioasa, norme de executare silita. b. Dupa intinderea campului de aplicare: 1. Norme generale 2. Norme speciale Norme generale=norme care se aplica in toate cazurile si in orice materie daca legea nu prevede altfel. In material dr proc civ, norma gen sau de dr comun este Codul de proced civ. Norme speciale: Cartea a 5a din Codul de proced civila c. Dupa caracterul conduitei pe care o prescriu: 1. Norme imperative 2. Norme dispozitive Norme imperative=impun partilor o anumita conduit sub sanct prev de norma, fiindu-le interzis sa deroge de la aceasta conduit. (sanct nulitatea absoluta) Norme dispozitive (Supletive)=cele care suplinesc vointa neexprimata a partilor in actele lor juridice sau care apara interesele uneia dintre parti. (sanct nulitatea relativa) Actiunea normelor de procedura civila: - in timp, - in spatiu, - asupra persoanelor.

2.PRINCIPIUL ROLULUI ACTIV AL JUDECATORULUI -se concretizeaza, in principal, prin: a. lamurirea, indrumarea sau sprijinul pe care jud poate sa-l dea partilor si celorlalti participant in procesul civil, in vederea exercitarii de catre acestia a dr si oblig procesuale. Aceasta obligatie revine jud pe tot parcursul procesului, indif de faza in care se afla si se poate realiza prin: -ajutor in inlaturarea unor nereguli priv completarea cererii de chemare in jud care a fost depusa si este incompleta; -explicarea modului de acoperire a acestor lipsuri si acordarea unei prelungiri a term daca legea ii permite; -explicarea term si cond in care se pot cere probe si contraprobe, precum si a exceptiilor, dovezilor si a mijloacelor de aparare pe care paratul poate sa le arate, daca nu a facut-o in intampinare; -explicarea consecintelor juridice a unor acte de procedura de dispozitie; -sa arate partilor ca au dr sa solicite cheltuieli de judecata; -sa explice celui care a pierdut procesul calea de atac pe care o poate exercita si term avut la dispozitie. b. Obligatia jud de a face uz de disp legale menite sa atenueze prevederile restrictive ale legii c. Sarcina instantei de a pune in discutia partilor orice imprejurare de fapt sau de drept care duce la rezolvarea pricinii peste apararile si sustinerile partilor din actiune si intampinare d. Instanta este obligata sa verfice daca actele de disp ale partilor(renuntarea la jud, la caile de atav, la insusi dr subiectiv, tranzactie, etc) nu urmaresc un scop ilicit, potrivnic intereselor generale e. Obligatia instantei de a dispune din oficiu prezentarea de probe, chiar daca partile se impotrivesc.

3.PRINCIPIUL LEGALITATII Aflarea adevarului in pricinile civile supuse judecatii nu se poate realiza decat in masura in care proc civ se desfas potrivit reglem legale, in toate fazele si etapele pe care acesta le parcurge. Fiind un principiu fundamental al active tuturor organelor de stat chemate sa asigure resp legii si a prevederilor cerintelor democratice, legalitatea este cu atat mai mult o cerinta fundam a activ inst jud, fiind stipulate in Constitutia Ro Justitia se infaptuieste in numele legii. Definind principiul legalitatii putem spune ca desfas intregii active procesuale, toate actele particip in proc civ, deliberarea si hot pronuntata, treb sa aiba loc si sa se realiz numai in conformitate cu preved legii. Acest principiu este un principiu cadru, in care treb sa se regaseasca toate celelalte principii. Rezulta ca respectarea legii de catre instant de jud presupune, pe de o parte, o justa aplicare a normelor de dr proc civil, iar pe de alta parte, legalitatea instantei, independent judecatorilor si supunerea lor numai legii Judecatorii sunt independenti si se supun numai legii. Ca urmare, aplicarea principiul legalitatii se realiz prin doua laturi specifice, legalitatea instantei si independenta judecatorilor si supunerea lor numai legii.

4.PRINCIPIUL AFLARII ADEVARULUI -exprima cerinta ca toate pricinile ce se judeca sa fie stab intocmai asa cum s-au petrecut in realitatea lor obiectiva. Potrivit preved art. 129 CPC: Judecatorul va pune in vedere partilor dr si oblig ce le revin in calitatea lor din process si va starui, in toate fazele procesuale, pt solutionarea amiabila a cauzei. Asadar principiul consta in necesitatea unei concordante depline intre realitatea imprejurarilor in care s-a produs faptul prejudiciabil si concluziile la care a ajuns instant, exprimate in hotararea data cu privire la aceste imprejurari. Cond ce se cer pt a asig aflarea adev in proc civ sunt: a. Inlaturarea formalismului excesiv, pastrand numai acele forme, reguli procesuale care asigura buna admin a justitiei, si care garanteaza dr proc ale partilor. b. Probele sa fie appreciate de jud potrivit convingerii sale intime, desfiintandu-se regimul probelor formale, ceea ce inseamna ca val probelor era prestab de lege, jud nemaiavand rolul de a aprecia val acestora in contextual celorlalte probe sau mijloace materiale de proba, al derularii proc in ansamblul sau. c. Inscrierea in CPC a rolui activ al jud constituie o garantie a aflarii adev, deoarece acesta are posib de a solicita in instant probele pe care le crede necesare aflarii adev, chiar daca partile se impotrivesc.

d. Organiz inst de jud potrivit legii 304/2004, ca jud, tribunal, curti de apel si ICCJ, constituie garantia unui control judiciar pe mai multe trepte. Astfel, Ministerul Justitiei asigura buna organiz si admin a justitiei ca serv public. In nicio imprejurare insa, verif effectuate nu pot conduce la imixtiuni in desfas proc in curs sau la repunerea in discutie a ceea ce a fost deja jud.

5.CONDITIA DE EXERCITARE A ACTIUNII CIVILE Act civila=este ansamblul mijl procesuale prin care, in cadrul proc civ se asigura protectia dr sub civ, prin recunoasterea sau realizarea lui in cazul in care este incalcat sau contestat. Elementele act civile: Act civila presupune existenta a 3 elemente: - un elem subiectiv: Partile - 2 elem obiective: obiectul si cauza Conditiile de exercitiu ale act civile: -afirmarea unui dr subiectiv civil ce se cere a fi protejat -interesul urmarit prin punerea in miscare a act -capacitatea procesuala -calitatea procesuala. A. Dreptul conditii: a. Sa fie recunoscut si ocrotit de lege, sa nu fie ilegal, immoral sau sa contravina ordinii economice si sociale. b. Sa fie exercitat in limitele sale externe (de ordin material si juridic) si interne, adica conform scopului recunoscut de lege c. Sa fie exercitat cu buna-credinta (sa nu fie exercitat abuziv) d. Sa fie actual, deci sa nu fie supus unui termen sau unei conditii suspensive. Se poate intent act preventive, hotararea obtinuta urmand a fi pusa in executare la implinirea term. (ex: conform art 110 CPC). Daca se invoca faptul ca dr nu este actual, cererea va fi respinsa ca prematura. Se poate introduce o cerere noua la implinirea termenului. B. Interesul intelegem folosul practice pe care o parte il urm punand in miscare act civila. Interesul poate fi: material sau moral. Conditia interesului treb sa existe pe perioada desfas procesului (judecata de fond, caile de atac, executarea silita), in caz contrar act nu se mai justifica. Cerintele interesului:

a). sa fie nascut si actual(daca nu este actual, sa justifice act. asig dovezilor) b). sa fie legitim c). sa fie personal in folosul celui care recurge la forma procedurala. Exceptii: act oblica si act colective(sindicate, pt protectia consumatorului) C. Capacitatea procesuala=aptitudinea pers de a dobandi si exercita dr si de a-si asuma obligatii, in plan procesual pt a valorifica in justitie dr sau interesul in leg cu care s-a nascut litigiul. Elemente: a. Capacitatea procesuala de folosinta b. Capacitatea procesuala de exercitiu a. Reprezentarea: pt pers care nu au capacitate de ex si nu pot sta singure in instant: minorii de 14 ani si a pers puse sub interdictie. Daca interesele ocrotitorului legal sunt potrivnice cu ale minorului reprezentat se va asigura reprez prin curator. b. Asistarea: opereaza in cazul pers care au capacitate de ex restransa (minorii intre 14-18 ani) si vor fi asistate in process de o alta pers ocrotitor legal. Parintele sau, in lipsa acestora, tutorele, vor semna alaturi de minor cererile adresate instantei, fiind citati la judecarea cauzei. Daca in timpul desfas procesului minorul reprez implineste varsta de 14 ani va fi citat personal, ocrotitorii legali urmand sa-l asiste. c. Autorizarea: se refera la cazurile in care legea dispune ca reprez sau ocrotitorul legal are nevoie, pt anumite acte juridice, de autorizare speciala data de organul competent. Sanctiunea lipsei capacitatii procesuale: a). exceptia lipsei capacitatii de folosinta poate fi ridicata de oricare din parti, de procurer sau instant din oficiu si in orice etapa a procesului si chiar direct in recurs. b). exceptia lipsei capacitatii de ex poate fi ridicata in orice faza a proc de judecat