Nogometni turnir
Nogometni turnir
Nogometni turnir
Nogometni turnir

Nogometni turnir

 • View
  222

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opis pravil in programa

Text of Nogometni turnir

 • Letos e enajsto leto zapored prirejamo prireditev Feta na Fuinah. Osrednja tema letonje Fete je aktivno dravljanstvo. Nekateri cilji: druenje med mladostniki in drugimi prebivalci Fuin; dobra volja in prijetno ob portu; sodelovanje organizaciji in ol iz Fuin pri pripravi Fete.

  PRoGRaM

  13:30 zbiranje14:00 ZaEtEK tEKEM v nogoMEtu kategorija rojeni leta 2000 in mlaji (A) kategorija rojeni leta 1997 in mlaji (B)

  DELAVNICE (ves as med nogometom)

  16:00 ZaEtEK tEKEM v nogoMEtu kategorija rojeni leta 1978 in mlaji (C)

  17:30 ZaEtEK FInalnIH tEKEM za 1. mesto - kategorija A za 1. mesto - kategorija B za 1. mesto - kategorija C

  PodElItEv PrIZnanjPrEd KulturnIM PrograMoM predvidoma ob 19h. V PRIMERU DEJA BO PRIREDITEV PRESTAVLJENANA 25. maj.

 • informacije: 031 333 667

  PRIJAVE ZBIRAMO do srEdE, 15. MajaOZ. DO ZAPOLNITVE MEST. Prijavite se im prej! NA DAN PRIREDITVE SE NE BO VE MONO PRIJAVITI, razen v primeru, da prireditelju olaja sistem tek-movanja!

  PravIla na nogoMEtnEM turnIrju

  Mono je prehajanje med kategorijami navzgor, navzdol ne. Mlaji torej lahko igrajo v viji (stareji) kat-egoriji, stareji ne morejo igrati v niji (mlaji) kategoriji.tevilo ekip po kategorijah je do 8 ekipe.

  Na igriu ima med tekmo vsaka ekipa 5 igralcev (4 + vratar). Ekipa lahko ima skupno najve 8 igralcev, ki se med tekmo lahko menjavajo po sistemu Leteih men-jav. Menjava se izvaja z roba igria, ob sredinski rti.Imena in priimki vseh lanov ekipe morajo biti na-vedena na prijavnici. Med turnirjem igralec ne more prestopiti iz ene ekipe v drugo.

  Igralni as tekem v predtekmovanjem bo 2 x 8 minut, finalne pa 2 x 12 minut. e je v rednem delu rezultat izenaen, o zmagovalcu odloa streljanje kazenskih strelov z roba 6-metrskega prostora (3x).

 • Vse tekme se igrajo na zunanjem igriu na asfaltni podlagi. Kategorija A na koarkakem igriu (finale na velikem igriu), kategorije B in C na velikem igriu.

  Tekmovanje bo, e bo to le mono, potekalo po turnir-skem sistemu z izpadanjem. Poraenca polfinalnih dvobojev bosta igrala za tretje mesto.

  Na vseh tekmah veljajo pravila za nogometno igro za futsal (glej med. pravilnik). V ospredju je fair-play!

  nekaj poudarkov iz pravil: Za vratarja pozor, kdaj lahko igra z roko in kdaj ne. etrti prekrek in vsak sledei se kaznuje s prostim strelom (9m). Igralci nasprotne ekipe morajo biti od oge oddaljeni minimalno 5 metrov. Udarec iz avta se vedno izvaja z nogo. oga mora mirovati in biti na rti. oga mora ob golu preiti golovo rto s polnim obse-gom. Gol, doseen neposredno iz outa, ni priznan.

  e bo priden, ti prinesem nekaj lepega.Mi ne more povedati, kaj bo prinesel?Zakaj sprauje?No ja, da bom vedel, ali moram biti zelo priden ali pa je do-volj, da sem samo malo priden.Od esa pa je odvisna tvoja pridnost?Od tega: ali mi prinese avto na baterije ali pa samo vreko bonbonov.