Noen empiriske unders¸kelser

  • View
    28

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Noen empiriske undersøkelser. Jakob Nielsen 1994 Brukbarhetstest av 5 store nettsteder i USA. Jared Spool, 1997: Brukbarhetstest av 9 store nettsteder i USA Molich & Gram, 1998: Brukbarhetstest av 9 store danske nettsteder IBM-Austin, 1998 Brukbarhetstest av 4 nettbutikker. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Noen empiriske unders¸kelser

Design med brukeren i sentrumJared Spool, 1997:
Molich & Gram, 1998:
IBM-Austin, 1998
Problemer observert:
Oversiktsdiagrammer mangler. Går seg bort.
Brukere mister tålmodigheten og går raskt videre.
Tregt nett.
Ny test i 1997:
*
Funn:
De må meget ofte gi opp.
Grafisk design er uviktig i forhold til brukbarhet. (Ingen signifikant korrelasjon grafikk/brukbarhet!)
Tekstlenker er vitale.
*
Funn:
Ca. 50 andre problemer pr. sted.
Grafikken var fin, men brukbarheten lav.
Nettstedene var ikke tilpasset brukernes forståelse (for eksempel bruk av faguttrykk fra finans i en Internett-Bank).
Informasjonen var vanskelig å finne.
*
(31% trodde de hadde kjøpt noe de ikke hadde kjøpt).
Innlogging vanskelig
Vanskelig navigasjon
*
Basert på gjennomgang av systemer
Finnes www.useit.com
17 ”prinsipper”/punkter
Finnes på www.asktog.com
Disse + B. Laurel i NielsenNorman Group
*
Visibility of system status
User control and freedom
Aesthetic and minimalist design
Help and documentation
Visibility of system status
*
Match between system and the real world
The system should speak the users' language, with words, phrases and concepts familiar to the user, rather than system-oriented terms.
*
User control and freedom
Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked "emergency exit" to leave the unwanted state without having to go through an extended dialogue.
Support undo and redo.
Consistency and standards
Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the same thing.
Follow platform conventions.
Error prevention
*
Make objects, actions, and options visible.
The user should not have to remember information from one part of the dialogue to another.
*
Flexibility and efficiency of use
Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction for the expert user such that the system can cater to both inexperienced and experienced users.
Allow users to tailor frequent actions.
*
Aesthetic and minimalist design
Dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed.
*
Help users recognize, diagnose, and recover from errors.
*
Help and documentation
Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be necessary to provide help and documentation.
*
Prøv å forutsi hva brukeren trenger.
*
La brukeren ha kontrollen.
*
*
*
Ikke bruk ordet ”default”. Bruk heller ”Standard”, ”Vanlig oppsett” el.l.
La det være lett å forandre et oppsett
*
Et godt program gjør brukeren effektiv.
*
Hjelp til navigasjon.
Oversiktlig struktur.
*
Reduser behov for musebevegelser.
*
Human-Interface Objects
Vær nøye med valg av de objektene brukeren skal se (dokumenter, mapper,,,)
Dette er ofte forskjellig fra objekter i den underliggende databasen/systemet.
(Se metafor, konseptuell modell, mental modell)
*
La flere ting kunne skje samtidig.
Gi alltid feedback.
*
*
*
*
Track state
Ta vare på informasjon om hva brukeren har gjort / har vært.
Gjør dette tilgjengelig for brukeren.
*
WYSIWYG