NOAUA! 490 alea

 • View
  229

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of NOAUA! 490 alea

 • ASTEKARIA - 2012ko maiatzaren 18an - XVI. urtea - Usurbil, 490. zenbakia

  30 urtez, Usurbil-Arantzazu

  ibilbidea osatzenww

  w.n

  oaua

  .com

  Irabaziak dituen enpresa izan arren,

  Enplegua Erregulatzeko Espedientea Michelinen

  Irabaziak dituen enpresa izan arren,

  Enplegua Erregulatzeko Espedientea Michelinen

 • 3Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anATA R I KO H A I Z E AAlbistea iruditan

  Telefono interesgarriak

  NOAUA! Kultur Elkartea Bordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 Usurbil 943 36 03 21 / elkartea@noaua.com / www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

  Elkarteko lehendakaria: Ana Aizpurua. Aldizkariko koordinatzailea: Imanol Ubeda. Idazkaria: Aizpea Aizpurua. Publizitatea: Bea Alda, publizitatea@noaua.com.

  Erredakzio kontseilua, erredakzioa@noaua.com: Imanol Ubeda, Aritz Gorriti, Aizpea Aizpurua. Banaketa: Lourdes Kamino, Olatz Rezola, Ainara Arnaiz.

  Laguntzaileak: Lontxo Zubiria, Maria Angeles Arruti, Ainara Arnaiz, Unai Aizpurua, Maria Jesus Urbieta, Maddi Galbete, Ana Urdangarin, Eneko Harreguy, MaddiZaldua, Iaki Larraaga, Pako Agudo, Jon Etxabe, Alazne Begiristain, Denis Elortza, Pello Aranburu, Xabier Aranburu, Inma Balda, Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi,Maialen Unanue, Ugaitz Agirre, Joxe Pias, Unai Agirre, Idoia Torregarai eta Udarregi ikastola.

  Tirada: 2.800 ale. Lege-Gordailua: SS-668-96 - ISSN: 1136-6818. Inprimategia: Antza. Zirkuitu Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

  Euskal Herrira!

  Euskal presoak

  Udala 943 371 951Atez ateko bulegoa 900 776 776 Udaltzaingoa 943 361 112Udal zerbitzuak (Brigada) 943 370 148 Gizarte Zerbitzuak 943 377 110Diputazioa - Basetxea 943 361 215 Bake Epaitegia 943 372 336Udarregi Ikastola 943 361 216 Haur Eskola 943 374 061Zubietako Lanbide Eskola 943 364 600 Zubietako Herri Batzarra 943 372 077Hastapen tailerrak 943 360 465 KzGunea 943 023 684Oiardo Kiroldegia 943 372 498

  Sutegi Udal Liburutegia 943 360 692Zumarte Musika Eskola 943 371 594 Etumeta AEK Euskaltegia 943 372 001Kalezar Eguneko Zentroa 943 365 249 Gure Pakea Zahar Egoitza 943 368 770Gure Elkartea Zahar Egoitza 943 371 751 Arrate Zahar Egoitza 943 366 340 Taxia (Angel) 607 928 770Taxia (Joxe Kruz) 677 373 466 Eusko Tren 943 470 976 Korreos - posta zerbitzua 943 362 894Anbulategia 943 362 013 Oa botika 943 376 076Iturralde botika 943 363 395

  DYA 943 464 622Gurutze Gorria 943 272 222 Emergentziak 112Gonzalez Ehorztetxea 943 362 163Gipuzkoa Donostia Kutxa 943 361 202 Euskadiko Kutxa-Laborala 943 364 740Banco Guipuzcoano 943 370 006 Banco Popular Espaol 943 370 411BBVA 943 377 155 Caja Rural Kutxa 943 368 842Argindarra - Iberdrola 901 202 020 Gas naturala - Naturgas 902 123 456Telefonica 1004 Euskaltel 900 840 840

  Herri kirol festa, San Ixidro egunez

  Asteartea, maiatzaren 15a genuenSan Ixidro Eguna. Aste tartez ego-kitu arren, herritar ugari bertaratu zirenlehenbizi mezetara eta ondoren, Demaplazan ospatu zen herri kirol jaialdira.Harri jasotze saio, zaldi dema eta aizkola-rien lehia gertutik ikusten hasi aurretik,haragi edota txorizo pintxoez horniturikantolakuntzak plazan bertan jarritakomahaian, hamaiketako goxo askoa dasta-tu ahal izan zuten. Sabela beteta herrikirolen txanda etorri zen. Giro bikaineanburutu ziren, tartean herritarrak protago-nista izan zituen saioak; besteak beste,Arrilla aita semeak edota Dorronsoro.Artzabalen ospaturiko bazkari batenbueltan borobildu zen eguna. Artzabalen, bazkari baten bueltan borobildu zuten eguna.

 • 4 Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anHE R O R R E K E S A N

  IDOIA TORREGARAI

  Apirila euritan pasa ondoren zein gustura hartzenden eguzkia, ezta? Dagoeneko uda usaia hartzendiegu egunei eta oporrekin amesten hasten gara: lasaiesnatu, paseotxoak eman itsaso ixkiean, leku berriakezagutu... Beno, ba hori guzti hori nahikotxo konplika-tzen da etxean txikiak dituzunean.

  Lehenik eta behin, egutegia dago. Hau da, haur etagurasoen oporrek ez dute normalean bat egiten. Beraz,ekaina aldera, guraso eta amonen agenden arteko puzzleaosatu behar da. Zuk aste honetan goizez ezin dezu,beraz, arratsaldean zure kargu eta goizean amonari esan-go diogu edo Goizean nere kontu aste honetan, bainajuxtu bihar bilera garrantzitsu bat det eta amonari esanbeharko. Egin nahi adina konbinazio. Komodina betiamona.

  Goizetan lasai ohean. Gurean berdin du asteguna, aste-buru edo abuztu izan; EGUNERO, gure txikia 7tanesnatzen da. Suerte handiarekin, 7.30etan. Arbaso ingle-saren bat eduki behar du, zer bestela ezin da entenditu

  horrelako puntualitate britanikoa! Baina halere okerrenada, nahiz eta hain goiz esnatu, 11ak baino lehen ezin iza-ten dugula kalera atera, beti falta delako zerbait egiteko;edo baten zapatilla ez da agertzen, edo besteari bodyaaldatu behar zaio gosariarekin zikindu duelako... buf!

  Kanpora ateratzearena. Zein errexa zen garai bateanoporretarako prestatzea: erropa pixka bat, nezeserra,dokumentazioa eta dirua. Baina orain? Orain koadernobat hartu eta errege Godoen izenak baino zerrenda luze-agoa idatzi behar dut. Zaharrenarentzat erropa konjun-toa, jostailu kuttunak, asmarentzako botikak, biderakohamaiketako/merienda, eguzkitako protekzio berezia,e.a. Txikiarentzat, dozenaka bodyak, pure eta papillen-tzako termoak, ehunkada pardel, ipurdiko krema, jostai-lu kuttunak, aulkitxoa... Zer gertatzen da azkenean? Bazure gauzentzat ez dagoela tokirik, eta galtza bat eta binikirekin konpondu behar duzula 15 egunetan. Agur gla-mourra!

  Ea oporren bueltan zer.

  Imanol Ubeda - Maialen Unanue - Luis Aranalde - Ugaitz Agirre - Aritz Gorriti - Nerea Zinkunegi - Joxe Pias - Unai Agirre - Idoia Torregarai

  Agur glamourra!

  Ika-mika

  Ekainaren 2an: Merkatu Txikia

  Guraso agurgarriak, datorrenekainaren 3an Udarregi Egunaospatuko dugu Usurbilen. Egunhorren baitan, hurrengo aste osoanzehar hainbat ekitaldi antolatu dira.

  Haur Eskolako Gelaburuen bile-ran, Ikastolaren Egunean gurasookzerbait berezia ere egin genezakeelapentsatu genuen, eta hori dela eta, iazbezala, ekintza bat proposatzendizuegu Haur Eskolako guraso guz-tioi: ekainaren 2an larunbata

  Merkatu Txikia egitea. Etxean erabil-tzen ez ditugun gure txikien gauzak(arropak, jostailuak, puerikulturakotresnak, aulkitxoak e.a.) ekarri etabehar dituenari eman eta zerbaitbehar baldin badugu, hartzea.

  Doan izango litzateke dena.Haurdun zaudeten familiak ere lasai

  etorri, falta zaizuen hori topatu deza-kezue eta!

  Era honetan, festa giroan eta guretxikiekin batera, guztiok batera eki-

  men eder bat egin dezakegu.Horretarako nahikoa duzue ekaina-

  ren 2an 10:00etan Haur Eskolako psi-komotrizitate gelara etortzea etxeandagoeneko behar ez duzuen materialhorrekin (erabiltzeko moduan egonbehar du).

  Tartean, hamaiketako goxo bategingo dugu.

  Animatu goiz eder bat pasatzera!

  Haur Eskolako Gelaburuak

 • 5Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anPI L-P I L E A NGero eta gehiago dira

  gida baimena euskaraz ateratzera ausartzen direnak

  Gida baimena euskaraz kan-painari esker, gero eta gehia-go dira animatzen ari dire-nak. Aurreko astean, UsurbilgoPotxoenea kultur etxean prentsaurrekoaeskaini zuten udal zein auto-eskolenordezkariek. Zenbakitan, 2010etik2011ra ia bikoiztu egin da gidabaimena-ren zati teorikoa euskaraz prestatu etaazterketa hizkuntza berean egin dutenenkopurua. 2010ean 47 lagunek forma-zioa euskaraz jaso eta azterketa teorikoahizkuntza berean egin zuen. Horietatik34k gainditu zuten. Iaz, 94 matrikulatuziren euskaraz, 88 aurkeztu ziren euska-razko azterketara eta hirurogeik gaindi-tu zuten.

  Datuok, 2009az geroztik, Andoain,Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria,Urnieta eta Usurbilgo Udalek, etajarraian aipatzen diren udalerriotako 11auto eskolek eginiko lanketaren emaitzadira; Andoaingo Mendi eta Bengoetxea;Astigarragako Otamendi; HernanikoHernani, Lagunak eta Otamendi;Lasarte-Oriako Izarra, Mugica etaLasarte; Urnietako Solozabal etaUsurbilgo Solozabal auto eskolen ahale-ginaren ondorioa.

  Zati praktikoa euskalduntzea, hurrengo erronkaDuela hiru urte hain zuzen, auto esko-

  la guztiok zerbitzua euskaraz eman ahalizateko bitartekoak jartzen lagundu zie-ten Buruntzaldeko udalei; multimedia,liburuak Horri esker, gaur egun gida-baimenaren alderdi teorikoa euskaraz

  prestatu eta azterketa ere euskaraz egindaiteke.

  Baina ez da hemen amaitukoBuruntzaldeko udal eta auto eskolenarteko elkarlana. Aurrera begirako eurenerronka, gidabaimenaren alderdi prakti-koa ere euskalduntzea da. Eta herritaroro, modu berezian 18 urte bete dituztengazteak, zati teorikoa euskaraz egiterabultzatzea.

  Zozketan, 400 euroko sariaHorretarako hain zuzen,

  Buruntzaldeko udal eta auto eskolen egi-tasmoaren berri ematen duten diptikoakbanatuko dituzte, aurten 18 urte betekodituzten Buruntzaldeko gazteen artean.Ohartarazi dutenez gainera, iaz bezala,aurten ere, azterketa teorikoa euskarazprestatu eta egiten duten gazteen artean,auto-eskola bakoitzeko gidabaimenekoalderdi teoriko bat zozketatuko da. Autoeskola bakoitzak, gehienez jota 400 euro-ko saria banatuko du.

  Potxoenean aurkeztu zen kanpaina berria.

  Zumarte Musika Eskolan

  matrikulatzeko garaia

  Maiatzaren 28an irekiko damatrikulatzeko epeaZumarte Musika Eskolan.

  Egunak: Maiatzak 28-Ekainak 1.Ordutegia: Goizez (egunero, astelehena ezik): 11:00-13:00.Arratsaldez (egunero): 16:30-19:30.Informazioa: Kale Nagusia, 45. 943 37 15 94 / www.zumarte.orgIkasgaiak: Musika-Txokoa, musika

  mintzaira, helduentzako musikamintzaira, tronpeta, tronboia, bon-bardinoa, saxofoia, biolina, biola,perkusioa, klarinetea, abesbatza,eskusoinua, trikitixa, panderoa, pia-noa, txistua, gitarra, flauta, organoa,talde instrumentalak.

  Gutxieneko adina: 4 urte.

 • 6 Noaua! - 2012ko maiatzaren 18anKA L E J I R A N

  Iritsi da maiat