of 64 /64
NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

Embed Size (px)

Text of NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

NEIDENTIFIKOVANI LETEI OBJEKTIMISTERIJA DVADESETOG VIJEKA [zbirka www dokumentacije]

SADRAJ1. NEIDENTIFIKOVANI LETEI OBJEKTI ..................................................... 4. 1.1. Pojam NLO-a................................................................................ 4. 1.1.1. Poruke Skrivene U Vremenu............................................... 4. 1.2. Poetak Moderne Ufologije ............................................................. 6. 1.3. NLO I Veza Sa Hladnim Ratom ........................................................ 7. 1.3.1. Tehnologija Nacista .......................................................... 7. 1.3.2. Poslijeratna Klima I Poeci Dezinformisanja .......................... 9. 1.3.3. Project "Blue Book"........................................................... 9. 1.4. "Letei Tanjir" ............................................................................ 10. 1.4.1. Analiza ATIC-a ............................................................... 12. 1.4.2. Brojna Svjedoanstva ..................................................... 12. 1.4.3. Ludilo Na Nebu .............................................................. 13. 1.4.4. Tragina Mistifikacija....................................................... 13. 2. IZVJETAJI O NLO-ima ......................................................................... 2.1. Foo Figters................................................................................. 2.2. Prva rtva NLO-a ........................................................................ 2.3. Prva NLO Otmica ........................................................................ 2.4. Svjedoenje Jimmy Cartera .......................................................... 2.5. NLO U Rusiji............................................................................... 2.6. Dokaz O Postojanju NLO-a ........................................................... 2.7. Bliski Susreti .............................................................................. 2.7.1. Pozdrav Sa NLO-a .......................................................... 2.7.2. Roj Zujeih NLO-a .......................................................... 2.7.3. Sluaj Na Jezeru Moses ................................................... 2.7.4. NLO U kolskom Dvoritu, Macachussets ........................... 2.7.5. Razgovor Sa NLO-om ...................................................... 2.7.6. ivotinje Daju Upozoravajue Signale................................ 2.7.7. Doga aj Iz kotske......................................................... 2.7.8. Neobini Posjetioci Streljakog Kluba................................. 2.7.9. NLO Iznad Fabrike U Arizoni............................................. 2.8. NLO-i Nad Ex-Yugoslavijom .......................................................... 2.8.1. Svjedoenje Pilota .......................................................... 2.8.2. "Napad" Na Beograd ....................................................... 2.8.3. Demant Sa Kalamegdana ................................................ 2.8.4. NLO Nad Sarajevom ....................................................... 2.8.5. Oktobar, 1975. Godine .................................................... 2.8.6. Krater U Drenovi, Rijeka.................................................. 2.8.7. udna Pojava U Maloj Ruiki, Bosanski Novi ....................... 2.8.8. Velika Rupa U Vrtu oke Stojanovia, Gromirje .................. 2.9. Astronauti I NLO-i ....................................................................... 2.9.1. Ed Red & James Mcdivit................................................... 2.9.2. James Lovell & Frank Borman........................................... 2.9.3. Neil A. Armstrong & Edwin "Buzz" Aldrin ............................ 2.9.4. Donald Slayton .............................................................. 2.9.5. Maurice Chatelain, NASA ................................................. 2.9.6. Walter Schirra, Pilot ........................................................ 2.9.8. James Lovell .................................................................. 2.9.9. Pete Conrad & Richard F. Gordon ...................................... 16. 16. 16. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 23. 24. 24. 24. 24. 25. 25. 26. 27. 27. 27. 28. 28. 30. 30. 30. 30. 30.

2 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

2.10. Fenomen Sakaenja Stoke.......................................................... 30. 2.11. Implantati ................................................................................ 31. 3. VELIKA 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. ZAVJERA, SLUAJ "ROSWELL".................................................. "Area 51"................................................................................... Disk Sa Neba.............................................................................. Indijansko Pismo Na Letjelici ........................................................ Prona eni Materijal ..................................................................... Skrivanje Istine .......................................................................... Bia Iz Svemira .......................................................................... Svemirska Letjelica ..................................................................... Javna Vojna Tajna....................................................................... Izvjetaj Autopsije Iz Roswell-a..................................................... 3.9.1. Vanjska Obiljeja............................................................ 3.9.2. Sekcija ......................................................................... 3.9.3. Zakljuak Autopsije ........................................................ 34. 34. 34. 35. 36. 37. 37. 38. 39. 40. 40. 40. 41.

4. TAJNA CRVENE PLANETE ...................................................................... 42. 4.1. Incident "Phobos 2"..................................................................... 42. 4.2. Baza Na Marsu !? ........................................................................ 46. 5. MISTERIOZNI ZNAKOVI........................................................................ 5.1. Nazca Linije ............................................................................... 5.2. Tragovi U itu ............................................................................ 5.2.1. Univerzalna Simbolika ..................................................... 5.2.2. Svijetlee Lopte ............................................................. 5.2.3. Snimljeni udni Tonovi.................................................... 5.2.4. Oni Nam Poruuju .......................................................... 5.2.4. Slike Piktograma, 1992. - 2001. ....................................... 6. POTRAGA ZA VANZEMALJSKOM INTELIGENCIJOM ................................ 6.1. "Bambi"..................................................................................... 6.2. "Coseti" ..................................................................................... 6.3. "Argus" ..................................................................................... 6.4. "Beta" ....................................................................................... 6.5. "Meta 2" .................................................................................... 6.6. "Phoenix"................................................................................... 6.7. "Serendip" ................................................................................. 6.8. "[email protected]" ............................................................................. 6.9. "Southern Serendip".................................................................... 52. 52. 54. 55. 55. 56. 56. 57. 58. 59. 59. 59. 60. 60. 60. 61. 61. 61.

7. KONANI SUSRET................................................................................. 62. LITERATURA........................................................................................ 64.

Copyright [dzaHo] & AdiS, 2005.

3 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

1. UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS UFO1.1. POJAM NLO-a UFOlogija oznaava disciplinu koja se bavi prouavanjem i istraivanjem fenomena UFO-NLO (Unidentified flying objects - Neidentifikovani letei objekti). Radi se o fenomenima koji se mogu primijetiti u svemiru, unutar atmosfere naeg planeta, neposredno iznad ili na povrini Zemlje, te na povrini i ispod vode. Osnovno obiljeje tih fenomena je da ih u trenutku motrenja, posmatra ne moe objasniti i staviti u klasifikacije onoga to je poznato u komparaciji sa njegovim linim i optim iskustvom, iako moda u nastavku sam uzrok pojave ili objekta moe biti objanjen. Posljednjih godina naeg vijeka, ljudska bia koja nastanjiju treu planetu Sunevog sistema i koja imaju tendenciju da konstantno prate multimedijalni informacijski svjetski sistem, mogla su primjetiti da se poela doga ati velika prekretnica u ufologiji. Radio, televizija, kinematografija i Internet, sve vie svog medijskog prostora posveuju upravo ovoj tematici i novi materijali nemilosrdno pristiu svake sedmice. No, takav nivo situacije se sigurno nije odigrao preko noi. 1.1.1. Poruke Skrivene U Vremenu Tokom ljudske istorije, u ovjeku je postojala pritajena zadivljenost prema tajnovitim prirodnim i psiholokim pojavama. Prvi ljudi su bili oarani i uplaeni vatrom i munjama, dok te pojave nisu objanjenje. Kako je vrijeme odmicalo, a s tim rastao i razvoj naunih dostignua, tajne prolosti su polako dobijale svoja realna i shvatljiva objanjenja. Me utim, ipak mnoge od njih su ostale i dalje zapetljane u klupku prolih vremena i pitanje je, hoemo li ih uopte ikad uspjeti odgonetnuti. Stari kameni blokovi i savrene kugle od kamena nepoznate namjere, rasprostranjene su od Kostarike do Bliskog istoka. Da li je rije o funkcionalnim ukrasim starih naroda, odre enim oznakama ili neemu treem Iako nauka za neke od njih daje precizna objanjenja, ipak ona ne moraju biti uvijek precizna i tana, te ostaje dosta mjesta i za mnoge pekulacije. U tom sluaju kameni artifakti bi mogli biti predstavljati pokuaj starih civilizacija da zabiljee ili odaju poast "vanzemaljskim posjetiocima" i njihovoj civilizaciji. U Bibliji prema nekim istraivanjima, prorok Ezekiel opisao je NLO u etiri stiha (3-7) svoje prve knjige, kada se prisjetio vi enja "Jahvinih kola" : "Pogledah, kad ono sa sjevera udario silan vihor, veliki oblak, buktei oganj obavijen sjajem, usred njega, usred ognja, neto nalik na sjajnu kovinu." Jedan od najgovorljivijih zagovornika bogova-astronauta je Erich Von Dniken, no NASA-in konstruktor svemirskih brodova, njegove je navode jo govorljivije dokazao pomou savremene nauke. Naime, on je prouio Dnikenove knjige i temeljno iitao proroanstva u Svetom pismu koja se odnose na Ezekielov susret sa "Jahvinim kolima", svemirskim brodom (!?), u blizini rijeke Kebar 569. godine prije Krista. Cjelokupna zapaanja ovog proroka Blumrich je preveo na jezik moderne tehnologije otkrivi nezamislivo. Ezekielova "boja kola" bila su savrena za svemirska putovanja. On je pomou Ezekielovih stihova konstruisao svemirsku letjelicu do detalja, tako da na osnovu matematikih prorauna, ona moe odmah poletjeti. Njegov rad posijao je mnoge nedoumice, ali ipak ostaje jednim od najfascinantnijih dokaza o neobinim doga ajima u naoj dalekoj prolosti, a koji su skriveni pod velom legendi, mitologija i religija. Postoje i drugi pradavni tekstovi koje neki NLO intuzijasti interpretiraju u kontekstu ovog fenomena. Mada, najstariji od njih je svitak papirusa napisan za vrijeme vladavine egipatskog

4 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

faraona Tutmozisa III, a kojeg je otkrio profesor Albertu Tull, jedan od direktora egipatskog muzeja u Vatikanu. U tekstu stoji da je " krug vatre stigao sa neba Nije imao glavu, a zadah iz njegovih usta, bio je teak. Njegovo tijelo bilo je 5m dugako, 5m iroko Zatim se spustio na svoj trbuh Otili su do faraona rei mu Njegovo velianstvo je naredilo da se to istrai i tako je uinjeno Faraon je razmiljao o tom doga aju i nakon par dana, broj ovih stvari na nebu se poveao Sjajili su jae od samog Sunca i protezali se dalje od etiri potrornja nebesa Moan je bio poloaj ratnikih krugova. Faraonova vojska je s njim na elu gledala prema njima Zatim su vatreni krugovi otili vie u nebo" Ezekielov doga aj, opisan 900 godina kasnije, prilino je slian opisima iz Tutmozisovih svitaka, pa je bilo nekoliko pretpostavki da je prorok znao za faraonovu priu i prilagodio je za svoje religijske potrebe. Oba sluaja daju povoda razmiljanju, iako se mora biti vrlo paljiv, jer niti Tutmozisovi pisari, a niti Ezekiel nisu "ueni" za posmatranje nebeskih fenomena Ako se pogleda jo dublje u prolost, nai emo jo "dokaza" o slinim susretima. Sumerani, drevni narod koji je ivio u dolinama Mezopotamije, uz egipatsku kulturu koja skriva tajnu gradnje piramida, su jedna od najstarijih civilizacija ovjeanstva. Svoju istoriju su poeli biljeiti upravo u vrijeme kada su slavni faraoni sami ili uz "pomo sa strane" poeli graditi svoje piramidalne grobnice tj. 2500 godina prije Kristovog ro enja. Ne zna se tano odakle su Sumerani doli, ali je poznata njihova superiorna kultura koju su nametnuli divljim plemenima doavi do Eufrata i Tigrisa. Zanimljivo je da su svoje bogove traili u planinskim visinama, a kako je Mezopotamija uglavnom nizinsko podruje, gradili su umjetna brda tzv. zigurate, na koja su smjetali hramove. Astronomija kojom su vladali bila je vie nego napredna za vrijeme u kojem su ivjeli. Dniken tvrdi da su uspjeli izraditi proraun Mjeseevih kretanja, koji se od dananjeg razlikuje za samo 0.4 sekunde. Pored prastarog epa "Gilgame", uz ufologe i pristalice Dnikenovih teorija, najvea senzacija Sumera je zapisana na jednoj obinoj glinenoj ploici. Zapis je prona en na brdu Kujundik kraj starog grada Ninive, a radi se o proraunu u kojem se koristio 15-o cifreni broj. Ta vrijednost 195.955.200.000.000, senzacionalna je zbog toga to ak ni Grci, koji su imali veoma razvijenu matematiku, nisu prelazili brojku od 10.000, te su sve iznad toga smatrali za beskonanost Veina arheolokih nalaza sumerske civilizacije i danas je zagonetka. Da li je mogue da su se pojavili "bogovi", okupili oko sebe divljake Sumerane i prenijeli im jedna dio svog znanja ? Ti bogovi nisu imali ljudski oblik, kako se to vidi iz akadskih ploa i reljefa, a svaki je nosio neki simbol povezan sa zvijezdom. Zvijezde su prikazane na slian nain kako bi ih mi danas simboliki oznaili, no jesu li to zaista zvijezde !? Iako Dniken tvrdi da se oko tih zvijezda nalaze crtei koji podsjeaju na planete, rije je tek o jednostranom miljenju. Nismo, na alost, u stanju proniknuti u spoznajni kontekst tadanjeg ovjeka i procijeniti njegovu viziju svijeta za dovoljnom tanou. Znamo da nisu bili glupi i da je oduvijek bilo pojedinaca koji su bili ispred svog vremena, tako da neke neobinosti nuno i ne ukazuju na posjetioce iz svemira. Pitanje ipak ostaje Postoje mnogi navodi koje je Dniken naveo u knjizi "Sjeanje na budunost", a koji djeluju dovoljno uznemirujue : U Libanonu postoje staklasti komadii stijenja, tzv. tektiti, u kojima je doktor Stair, amerikanac, otkrio radioaktivne izotope aluminija. U Iraku i Egiptu prona ene su bruene kristalne lee, koje se danas mogu proizvesti samo primjenom celzijevog oksida, koji se dobiva jedino elektro-hemijskim putem.

5 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

U Heluanu postoji komad platna koji je izra en tako vjeto i fino da bi se danas mogao istkati samo u nekoj prvorazrednoj tvornici koja raspolae velikim iskustvom i strunim znanjem. Londonski univerzitet u svom egipatskom odjeljenju, posjeduje prastaru kost koja je deset centimetara iznad desnog zgloba struno i uredno amputirana pod pravim uglom. U bliskoistonom gorju Kohistan, jedan peinski crte pokazuje taan poloaj zvijezda koje su one zauzimale prije 1000 godina. Venera i Zemlja su me usobno povezane linijama. U grobu u-uu (Kina) na eni su dijelovi opasaa koji su izra eni od aluminijuma. U Delhiju postoji stari eljezni strop kojem ne mogu nauditi ni fosfor, ni sumpor, ni uticaj vremena.

Jeli mogue da su bogovi bili astronauti !? Zagonetke sa ovom teinom mogu se pronai i u bliskoj prolosti. Iz treeg stoljea prije Krista postoje zapisi vi enja "oltara" i slinih blijeteih objekata na nebu na Mediteranu. Slinih doga aja ima i iz Rimskog Carstva gdje su objekti primjeeni u blizini mjesta Arbi, dvjestotinjak kilometara jugoistono od Rima, a liili su na "brodove koji plove nebom" U okolini Apulje, me u oblacima, vi en je okrugli tit. 170. godine prije Krista u Lanopiumu na apijskoj cesti, dvadesetak kilometara od Rima "ugledan je nevjerovatan spektar flote brodova na nebu" Historiar Plinije mla i je zapisao : "U vrijeme konzula Luciusa Valeria i Gaja Valeria (oko 100. godine prije Krista), gorui tit je letio nebom od istoka prema zapadu, razbacujui iskre" 976. godine, ugledana su dva objekta kraj mjesta Sigisbur u Njemakoj : "slian dvjema velikim titovima crvenkaste boje, u letu je ostavio plameni trag iznad crkve" U XIII vijeku, 1270. godine, navodno se neko zrano vozilo zaplelo u zvonik crkve u Bristolu u Engleskoj. Ljudi su, putnika koji je pokuao osloboditi "letjelicu", kamenovali do smrti, te spalili njegovo tijelo. Carl Gustav Jung, poznati psiholog, otkrio je rukopis koji datira izme u 1561. i 1566. godine, u kojem se spominju crvene, plave i crne kugle i diskovi, vi eni u velikom broju iznad Nnberga, odmah u zoru. Padali su s neba u plamenu, a na kraju je sve bilo zahvaeno velikom i gustom izmaglicom.

Svjetla i-ili objekti na nebu, tokom XIX-og vijeka su bili uobiajena pojava. Veina su bili prirodnog porijekla, ali postoje i one neobjanjive. Kulminacija svega je bilo vi enje "ogromnog broda" kojeg je posmatralo stanovnitvo iznad itave Amerike izme u Novembra, 1869. i Aprila, 1897. godine. Ovaj doga aj nikad nije u potpunosti razjanjen. 1.2. POETAK MODERNE UFOLOGIJE Kao poetak moderne ufologije, kako ovu paranaunu disciplinu nazivaju pojedini istraitelji udnih nebeskih pojava, uzima se Juni, 1947. godine. Tada je biznismen Keneth Arnold, odmah po dolasku na aerodrom, izjavio da je njegov mali avion presrela cijela eskadrila "leteih tanjira". Sa dananje take gledita, mnogi psiholozi, sociolozi, ali

6 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

i astronomi tvrde da je ljudska populacija ovu priu ekala "otvorenih usta". Ideja o "leteim tanjirima" je bukvalno preko noi postala popularna, brzo se irila sve dok nije dobila svjetske razmjere. Normalno, o ovoj pojavi se najvie govorilo u Sjedinjenim Amerikim Dravama gde su pojedinci u vrijeme najeeg hladnog rata sumnjali da NLO stie iz tadanjeg Sovjetskog Saveza. Na Zapadu su se ra ali pravi kultovi oboavalaca ovih pojava, a formirane su i agencije koje su se vie-manje ozbiljno bavile prouavanjem ovih fenomena. Tako su nastali : NICAP - Nacionalni komitet za istraivanje vazdunih fenomena (SAD), APRO - Organizacija za istraivanje vazdunih pojava (SAD), BUFORA - Britansko istraivanje NLO-a, GEPA - francusko Udruenje za prouavanje vazdunih fenomena. Svaki novi sluaj koji bi dospio u novine podsticao je vjernike NLO-a da do u do novih injenica i podnesu izvetaj o njemu. Ti entuzijasti, amateri, bili su u veini sluajeva iskreni, ali im je obino nedostajalo nauno obrazovanje. Zato su poinili mnoge greke i unijeli veliku zbrku u itavu stvar. U prvim danima pojave "leteih tanjira", istraivanja koja je sprovelo ameriko ratno zrakoplovstvo bila su tako e prilino amaterska. Njihovi oficiri i struno osoblje nisu imali odgovarajue nauno obrazovanje za vrenje analize. Uplaeni i zbunjeni onim to su vidjeli, ili to su bar mislili da su vidjeli, armija je itavu stvar proglasila za strogo poverljivu, to je jo vie razbuktalo matu NLO vjernika. Istina je naravno imala i drugi kraj, pa je prema pobornicima teorije zavjere, amerika vlada bila vrlo dobro upoznata sa posjetiocima iz svemira. U Americi je stvoren itav kult vezan za ovu pojavu, to je u velikoj mjeri dovodilo u sumnju istraivanja amerikog ratnog zrakoplovstva. NLO-i su ustvari postali jedan od glavnih vojnih problema SAD-a, te je vlada pokrenula i niz projekata vezanih za istraivanja ovih nebeskih tijela. 1.3. NLO I VEZA SA HLADNIM RATOM Fenomen NLO-a je nesumnjivo, po svom ro enju, iskljuivo ameriko vlasnitvo. Amerika je ula u Prvi svjetski rat, 06. Aprila, 1917. te igrala veliku ulogu u Drugom, kao i u ratu u Europi i na Pacifiku. Ipak, uprkos Hollywoodskoj maineriji koja je ameriku vojsku prikazivala kao prvog osloboditelja, u vrijeme pada Berlina i Hitlerovog nacistikog reima, Amerikanci su prilino zaostajali. Sovjetska Crvena armija je bila ta koja je 02. Maja, 1945. zauzela grad, a tek nekoliko godina nakon toga Rusi su ispriali cijelu priu oko Hitlerove smrti i uklanjanju njegovog tijela. Prije toga, Zapad je samo mogao naga ati o smrti vo e Treeh Reicha. U prvim poslijeratnim godinama, brzina politikih i drutvenih promjena, bila je zapanjujua, naroito nain na koji je Sovjetski Savez iznenada postao novi neprijatelj. Hladni rat protiv Rusije, postao je stvarnom pozornicom za paranoju vladinih i vojnih istraitelja NLO-a. Strah da bi nepoznate letjelice mogle biti ruskog porijekla i da se njima eli destabilizirati ili "ne daj Boe" unititi SAD perjanicu demokratskog svijeta, uvukao se duboko u vladajue strukture. 1.3.1. Tehnologija Nacista Stari neprijatelj koji je nedavno bio potuen, tako er je igrao veliku ulogu u stvaranju prie o nepoznatim leteim objektima. Naravno, to se odnosilo na prilino naprednu tehnologiju koju je Njemaka razvila uoi i tokom Drugog svjetskog rata. Svoje vrhunsko naoruanje dokazali su raketama V1 i V2 kojma su devastirali London i druge britanske gradove, a u to vrijeme je bilo rasprave i o drugim, monijim projektima, na kojima rade nacisti kao to su bili mlazni avioni i atomska bomba. Unazad gledano, pokazalo se da to nije tek puko naga anje. Rusi, kao i Amerikanci, "oslobodili" su njemake naunike ije je znanje koriteno u stvaranju tehnologije za buduu svemirsku utrku. Jedan od projekata na kojem su nacisti radili bio je i poseban avion, udnog diskolikog oblika koji je eksperimentalno "poletio" 1942. godine, i iji je let zabiljeen kao impresivan, a konstruisao ga je Zimmerman, njemaki konstruktor aviona. Zimmermanova letjelica, koju je prezentirao pred najviim oficirima Luftwaffe, bila je u principu, letee krilo oblika

7 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

zrna lee i vie je liila disku nego konvencionalnom avionu. Prilikom demonstracije, oevici su zaprepateno gledali kako se prototip udne letjelice digao gotovo okomito, neko vrijeme lebdio, onda postigao horizontalnu brzinu od 750 km/h i najprostije sletio brzinom od jedva 60 km/h to je bilo fantastino. Tako er, njemaki konstruktor Miethe kojeg su "oslobodili" amerikanci i koji je nakon rata otiao raditi u Egipat, tvrdio je da je potkraj rata u Njemakoj, bio lan ekipe koja je radila na konstrukciji "V-7". Bio je to, po njegovim rijeima, projekt slian leteim tanjirima. On je u svojoj knjizi iznjeo fascinantne podatke o "V-7" iz kojih je vidljivo da je prvi pokusni let prototipa "V-7" izveden 17. Maja, 1944. godine. Na njegovoj konstrukciji, jo od Aprila, 1943. godine, je radilo nekoliko njemakih konstruktorskih ekipa u Stettinu, Dortmundu, Essenu i na Peenemundeu. Tako je nastao diskoidni helikopter nazvan "Vergektungsvraffe 7" ("Oruje odmazde 7"). Glavni konstruktor je isti dan poslao Hitleru izvjetaj pun zanimljivih tehnikih podataka. "Danas je, u prisutnosti trojice supotpisanih pukovnika Luftwaffe, izveden prvi pokusni let "V-7". To je, kao to znate, Fuhreru, nadzvuni helikopter koji pokree 12 turboreaktora BMW-028 autonomnim kompresorima. Postignuta je visina od 21.500 metara. Letjelica ima oblik lakoatletskog diska, s prenikom od 21 metar. Prilikom njenog usavravanja, poginulo je osam probnih pilota. Propulziju daje 12 turbomotora unutar jednog metalnog prstena, koji se, zajedno sa motorima, okree oko centralne mase letjelice. Letjelica ne isputa niti plamen, niti dim od plinova sagorijevanja, koji se hvataju sistemom kojeg je 1938. godine, konstruisao britanski inenjer. Pogon daje kompresovani helij, a akcioni prenik iznosi 40.000 kilometara, s brzinom od oko 2.500 km/h." Hitler je (navodno) naredio da se odma zapone serijska proizvodnja u divovskim podzemnim tvornicama u Bavarskoj, me utim bilo je kasno Kasniji pokuaji da se stvori slina letjelica odgovarajuih preformansi su bili prilino bezuspjeni. Naprimjer, Defence Production Department (odjeljenje za proizvodnju odbrambenih sistema) Kanade, potvrdio je da su pokuali sagraditi letei tanjir, ali je proraunato da ne bi opravdao trokove. U to vrijeme tj. ranih 50-ih, proraun za projekt je iznosio oko 100 milijuna dolara. "Projekt je naputen nakon 18 mjeseci rada, a vlada je potroila tek neznatan dio od predvi enog isnosa", izjavio je 03. Decembra, 1954. godine. C. D. Howe, tadanji kanadski ministar trgovine. Novine od 21. Aprila, 1953. godine, izvijestile su da je maral Montgomery pregledao "letei tanjir" tokom posjete proizvodnom pogonu u Maltonu u blizini Toronta. Ono to je Howe opisao gotovo je sigurno isto to je i Montgomery vidio. U lanku se dalje govori kako je maral bio zapanjen vi enim i kako je rekao da letjelica lii neemu upravo izalom sa stranica nauno-fantastinih asopisa. Me utim, tanjir nikada nije poletio. Brojne su teorije, neke vjerovatne, a neke prilino fantastine izrasle oko razvoja "zemaljskih leteih tanjira". Vjerovatno je tana tvrdnja da su njemaki naunici nastavili rad na razvoju diskolikih letjelica (u Americi) nakon rata i da su neki od izvedenih eksperimenata primjeeni kao prvi NLO-i. Ako je to tano i ako se ima na umu to da je veina svemirskih projekata razvijena i testirana u pustinjama Novog Meksika od strane zarobljenih njemakih strunjaka, vrlo se lako da objasniti zato se ba u tom podruju vidjelo toliko tanjirastih NLO-a, bilo u zraku, bilo da su se sruili. Mnogi dokumenti, otkriveni javnosti 1994. godine, pokazuju da je u to vrijeme na tom podruju bilo ispitivanja ovakvih i slinih letjelica. Prema zapisima iz tih dosijea se vidi da je od Oktobra, 1947. godine, u zranoj bazi Wright Patterson bilo u toku testiranje letjelice oblika diska u zranim tunelima. Manje je vjerovatna pria da su nacisti svoje diskolike letjelice gradili u saradnji sa vanzemaljcima, ili da su nastavili razvijati NLO-e sve do danas u tajnim bazama smjetenim na Junom i Sjevernom polu ili duboko u unutranjosti Zemlje. Ekstremnija verzija ove ideje je da su NLO-i tajno oruje preivjelih

8 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

nacista, finansirano zlatom koje su oteli idovima, trenutno u eksperimentalnoj fazi s ubrzanim pripremama za novo osvajanje svijeta. Uprkos ovakvim, danas rairenim vjerovanjima, u poslijeratnom vremenu ona su bila kratkog vijeka. Novi strah u Americi je rastao iz injenice da su njemaki naunici koje su amerikanci uzeli sebi iz Njemakog centra za raketna istraivanja u Peenemndeu na Baltikom moru, mogli biti manje sposobni od onih koje su Rusi oteli za sebe. U Rusiji je vladao reciproan strah. 1.3.2. Poslijeratna Klima I Poeci Dezinformisanja Njemaka je kapitulirala 07. Maja, 1945. godine, te ubrzo potom bila podijeljenja, a Churchill je situaciju opisao sputanjem eljezne zavjese koja je podijelila Europu. Dotadanji saveznici, Rusi, postali su neprijatelj, no nigdje nisu smatrani tako opasnim kao u SAD-u. Naravno, zbog straha od komunizma koji se prilino brzo irio. Istononjemaki socijaldemokrati povezali su se sa Komunistikom partijom Sovjetskog Saveza, Poljska i Ma arska su tako er prihvatili taj sistem. Uslijedila je ehoslovaka, a ubrzo zatim je u Kini na vlast doao Mao Zedong. Amerika je bila toliko uplaena, da je u Maju, 1947. godine, George Marshall, tadanji ministar vanjskih poslova, govorom na Harvardu predstavio Marshallov plan kojim se tokom sledee etiri godine, 13.000 milijardi dolara daje za obnovu onih europskih drava koje bi mogle pasti pod uticaj komunizma zbog loe ili nikakve ekonomske situacije. Hladni rat je irio svoj strah, a potom je doao i Keneth Arnold koji je primjetio letjelice koje su se kretale kako niti jedan ameriki avion ne moe. U Americi se odmah pomislilo da se tu u stvari radi o savremenom ruskom oruju. Od samog poetka, ove pojave su okarakterizirane kao fizike, pa se prema njima odnosilo kao prema materijalnim objektima. Isto su tako od samog poetka te letjelice mogle manevrisati na nain koji tadanja tehnologija nije bila u stanu ostvariti, niti jedan ovjek time letjeti. Logino zakljuivanje nije krenulo u smjeru da je moda rije o npr. posebnim oblicima energije koji se pojavljuju u vidljivom sprektru ili neem slinom, ve da je sigurno materijalno, pa samim tim vanzemaljskog porijekla. Tako je otvorena vjerovatnost da je vlada SAD-a namjerno lagala izjavama koje upuuju na mogunost vanzemaljske invazije, jer bi tako ujedinili ameriki narod, dok bi u sluaju ruske invazije moglo doi do podjela, uzimajui u obzir da su strahovali od komunizma unutar svojih granica. Takvo bi objanjenje bacilo jasnije svjetlo na dvosmislenu izjavu predsjednika Harryja Trumana na konferenciji za novinare odranoj 04. Aprila, 1950. godine. "Uvjeravam vas da letei tanjiri, ako pretpostavimo da postoje, nisu sagra eni od strane niti jedne sile na Zemlji." Obzirom da je veliki dio ljudske populacije bio usredotoen u nebo uoavajui u visinama brojne NLO-e, te uz veliku dozu poslijeratnog straha od komunizma u zemlji koja nikada nije bila okupirana, bilo je sasvim jasno da e vlasti uskoro pokrenuti brojna istraivanja NLO fenomena. Za mnoge je to bila potvrda da amerika vlada uzima "letee tanjire" za ozbiljno i posredno tezu o vanzemaljcima koji njima upravljaju. 1.3.3. Project "Blue Book" Prvi projekt koji se bavio istraivanjem NLO fenomena pri vladi SAD-a, a za koji se zna, bio je "Project Sign", koji je poznatiji pod nazivom "Project Saucer" (Projekt tanjir). Uzrok nastanka ovog istraivakog tijela bilo je pismo kojeg je poslao general Twining 23. Semptembra, 1947. godine, zranim snagama. "Komisija za tanjire" osnovana je tako 30. Decembra, 1947. godine, no pravi polet joj je dala smrt Thomasa Mantella. Komisiji se pridruio kao civilni savjetnik i astronom J. Allen Hynek, koji je ostao na tom mjestu tokom sledeih dvadeset godina. Vojska je od njega oekivala da bude njihov nauni razotkriva ovog problema. Me utim, on je bio uvjeren u vanost i realnost predmeta i tokom godina postao njihov vodei civilni istraiva postavi najistaknutijom figurom problema NLO-a. Hynek je unutar Projekta Sign (Znak), pronaao 237 sluajeva vrijednih da im se posveti posebna panja, iako nije vjerovao da potkrepljuju teoriju o

9 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

posjetiocima iz svemira. Me utim ono to je on nazvao jednom od frakcija unutar projekta Sign, bio je odgovor na za slanje procjene situacije 08. Augusta, 1948. godine, generalu Vandenbergu, tadanjem komadantu Zranih snaga, iz kojih se zakljuuje da NLO-i predstavljaju dokaz o postojanju vanzemaljskog ivota. Druge frakcije unutar projekta su takvo zakljuivanje odbacile, kao i sam Vandenberg. Situacija se zakomplikovala novim zakulisnim igrama kada je negdje izme u Decembra, 1948. godine, i Februara, 1949. godine, vlada pokrenula "Project Grunge" (Projekt "Gun anje"), ije je ime odgovaralo trenutnom raspoloenju unutar vlade vezanom za problematiku NLO-a. Hynek je kasnije komentirao kako je ispunio svoj izvjetaj za Project Sign, kada je saznao da je projekt misteriozno preimenovan u Grunge. to je jo znaajnije, novi projekat se vie oslanjao na slubenike zrakoplovstva, nego na civilne savjetnike. Hynekov vojni ekvivalent, porunik Edward Ruppelt, kasnije je tako er rekao kako su sve procjene bile bazirane na injenici da NLO-i ne mogu postojati. Kako se bliio kraj 1949. godine, vlada je ukazivala na to da je trenutni projekt podbacio te da ga nema svrhe dalje oravati, pa je i on zatvoren nekoliko dana prije Nove godine. Ali, prava injenica je bila ta da je projekt nastavio djelovati, daleko od oiju javnosti. Sve se to kasnije saznalo od samog porunika Ruppelta koji je 16. Septembra, bio pozvan da stane na elo Projecta Grunge, s tim da oslobodi zrane snage ovog problema koji je vlada jo uvjiek htjela istjerati na istac. Zatraio je dodatno osoblje i nova financijska sredstva to je u potpunosti bilo odobreno. U Aprilu, 1952. godine, projekt je dobio novo ime Project "Blue Book". Hynek je nastavio biti civilni savjetnik unutar projekta Blue Book (Plava Knjiga), koji je ostao javno nalije vladinih istraivanja NLO-a, prikupivi na hiljade svjedoanstava o istim, sve do ukidanja 1969. godine. Bez obzira na istinitost, odnosno neistinitost pojava vezanih uz NLO-e, vlada je bila uvjerena kako bi bilo kakve delikatne informacije vezane uz ovaj fenomen mogle prouzrokovati paniku nepredvi enih razmjera ako bi zavrile u civilnim rukama, a zatim i u javnosti. Najpoznatije komisije u SAD-u za pitanje NLO-a su bile :IME KOMISIJE Sign (znak) Grudge (gun anje) Blue Book (plava knjiga) Robertsonova Komisija Colorado GODINA OSNIVANJA I UKIDANJA 1948. 1949. 1949. 1951. 1951. 1969. 1953. 1968. 1966. 1969.

1.4. "LETEI TANJIR" ovjek ije se ime neizostavno vezuje sa pojavu "leteih tanjira" je Keneth Arnold koji je i svojevrsni kum ove nesvakidanje pojave. Keneth Arnold je iv i danas, i stanovnik je malog gradia Bojs u amerikoj saveznoj dravi Idaho. Ovaj ovjek je uao u sve knjige i prirunike o NLO-ima jer se posle njegovog svjedoenja o dramatinim doga ajima nad nebom Washingtona, stav javnosti o neobinim vazdunim pojavama potpuno izmijenio. "Bio je 24. April, 1947. godine, i vraao sam se sa posla na aerodromu Cehalis u dravi Washington. Ostalo mi je nekoliko sati do kraja radnog vremena, pa sam odluio da svojim malim avionom potraim olupine jednog aviona pomorske avijacije koji se te godine sruio u podruju Mount Reinera. Bila je raspisana nagrada od 5.000 $ onom ko ga prona e", pria Arnold. "Neto prije 14 sati poletjeo sam sa aerodroma prema planini visokoj 3.600 metara. U prvom nadlijetanju lednika na jugo zapadnoj strani planine

10 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

nisam opazio nikakav trag izgubljenom avionu. Iznad gradia Mineral u dravi Washington, okrenuo sam se i polagano vraao da bi jo jednom detaljno pregledao podruje. Odjednom je strahovito bljetava svjetlost udarila u nebo, i osvjetljela unutranjost moga aviona i krila. Sve oko mene u kabini, kao u nekoj eksploziji, bilo je ispunjeno plaviasto bijelim blijeskom. Jo je bilo poslije podne, a ja sam letjeo prema planini sa Suncem u le ima, drugim rijeima vidljivost je bila savrena. Na toj visini svijet izgleda kao veliki bazen za kupanje. Dan je bio jako vedar i sunan. U prvi tren, bilo je to u djeliu skunde, pomislio sam da se neki vojni avion obruio nad mojim "nosom" i da se to sa njegovih krila odrazilo Sunce. Gledao sam na sve strane, ali nisam vidio nikoga", kae Arnold i nastavlja svoje svjedoenje. "Onda me jo jedan blijesak snano zaslijepljeo i ja sam pogledao na lijevu stranu prema planinama Mount Bakera. Odatle je dolazio niz vrlo neobinih aviona. Letjeli su krajnje neujednaeno, ali to sam dobro znao, strahovito velikom brzinom. Ocjenio sam da im je raspon najmanje 100 stopa, moda i vei, te da im je visina na kojoj lete otprilike 9.200 do 9.500 stopa, jer su letjeli prilino blizu planiskih vrhova, skoro na istoj visini kao i ja. Bilo ih je ukupno devet. Naglo su se pribliavali Mount Reineru. Mislim da ih je bilo pet u vodstvu, jer se inilo da izme u prvih pet i ostala etiri postoji mali razmak." Zbunjenom Arnoldu letjelice nisu liile ni na jedan vojni ili civilni avion koji je do tad vidio, pogotovo to se inilo da su okrugli i bez repa. Poto ih je jasno i precizno vidjeo, zakljuio je da je gornja polovina letjelice srebrnaste, a donja crne boje. Izvor blijeskova koji su u poetku privukli njegovu panju poticao je od oplata letjelice koje su liile na ogledalo. "I nain na koji su leteli bio je krajnje udan. Bili su u formaciji, nekakvoj dijagonalnoj lananoj liniji to se nije poklapalo ni sa jednom vojnom formacijom za koju sam znao. Poto sam poznavao topografiju lokalnog masiva mogao sam da izvedem dva zapanjujua prorauna : ne samo da je kolona letjelica bila duga skoro osam kilometara, nego su u vrijeme kada su avioni postizali brzinu od najvie 900 km/h, ove letjelice letjele blizu 2.000 km/h." Bojei se da je moda ugledao neko nepoznato sovjetsko oruje koje je upalo u ameriki vazduni prostor, odmah je javio ta je vidjeo kada je zbog goriva sletio na lokalni aerodrom. Kasnije kada je sletio u gradi Pendleton ekala ga je grupa ljudi. Ve se proula vijest da je Arnold saznao neto neverovatno, a svatko je elio da mu postavi po neko pitanje. Vijest me utim jo nije poela da obilazi svijet dok jedan mjesni novinar, kojem je Arnold ispriao ta je vidio nije alarmirao svoje kolege. Sazvana je konferencija za novinare koja je sa prekidima trajala tri dana. Kada je ef lokalnog biroa agencije "United Press International" upitao "Kako su letjeli !?", Arnold je odgovorio reenicom zbog koje ga i danas nazivaju kumom leteih tanjira. "Letjeli su kao tanjir koji kada uzmete i bacite tako da sklizne po povrini vode, a posle neujednaeno odskakuje. Samo, te stvari su avolski brzo ile", rekao je Arnold. Kada je sutradan lanak osvanuo u tampi, mogli su se vidjeti naslovi "Pilot vidio letee tanjire !", "Misteriozna eskadrila leteih tanjira na amerikom nebu", "Letei tanjiri pratili pilota", itd Uzalud je Arnold pokuavao da naglasi kako on nije opisao tako letjelice, ali te dvije rijei su osvojile matu ljudi i pokrenule maniju svjetskih razmjera. Danas je teko rei zato je izvetaj Kenetha Arnolda izazvao toliko uzbu enje. U svakom sluaju ovaj doga aj je postao mit, a od tada istorija neobinih vazdunih pojava pola je u sasvim drugom pravcu. Nakon Arnolda i njegovog istorijskog leta poelo je da se javlja stotine drugih svjedoka koji su svjedoili o pojavi neidentifikovanih leteih objekata kako iznad Amerike, tako i nad nebom irom planete. Ipak

11 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

1.4.1. Analiza ATIC-a Arnoldova pria je odmah poslana ATIC-u. Tamo je primljena sa skepsom, ali i sa odre enim strepnjama. ATIC (Air Technical Intelligence Center - Obavjetajni centar za vazdunu tehniku) bio je, kako sam naziv govori, tehnika obavjetajna sluba amerikog ratnog zrakoplovstva, kojem je glavni zadatak da prikupe tehnike obavijesti o svim stranim avionima i leteim projektilima. Komanda mu je u zranoj bazi Wright-Patterson, kraj Daytona u dravi Ohio. Tehniki strunjaci ATIC-a odmah su se podijelili na dva tabora. Jedni su smatrali da je Arnold, zapravo, vidio samo formaciju obinih mlaznih aviona : "U normalnim okolnostima, ljudsko oko ne moe vidjeti predmet kojem prividna veliina iznosi manje od dvije desetine sekunde luka" (luk 360 stepeni 360 sekundi). Rezoniranje Arnoldovih protivnika djeluje razumno. Budui da Arnold procjenjuje da su ti predmeti bili dugaki 15 metara, oni su zapravo bili mnogo blie nego to se njemu inilo, inae ih nebi mogao vidjeti na udaljenosti od petnaestak kilometara, a kamoli trideset ili etrdeset. Zato je i njegov proraun njihove brzine pogrean. Oni nisu letjeli brzinom od 2.700 km/h, ve brzinom od 650 km/h, a to je brzina kojom lako lete mlazni avioni. Zato se Arnoldu inilo da se ti predmeti kreu "poskakujui", poput tanjira koji se odbija od vodenu povrinu !? Zato to ih je vidio kroz nekoliko slojeva silno zagrijanog zraka (ljeto iznad kamenih planina). Rije je o deformaciji slinoj onoj koja nastaje ljeti na asfaltnim cestama. Ali, pripadnici suprotnog tabora gledaju na cijeli sluaj drugaije i ne skrivaju svoju uznemirenost. Naroito ih uznemiruju navodne sposobnosti tih letjelica : "Arnold je tano vidio njihovu poziciju kad ih je ugledao. Vidio je da su nepoznate letjelice nestale iza brda koje je on dobro poznavao. A budui da je tano znao gdje se nalazi njegov avion, znao je na kakvoj su udaljenosti od njega letjelice bile kad su nestale. Zato njegova procjena da su letjele 2.700 km/h mora biti tana. S druge strane, niti jedan avion ne moe onako vijugavo letjeti izme u brda kao to su to inile nepoznate letjelice. U jednom se Arnold ipak prevario, u procjeni veliine letjelice. Ako ih je mogao vidjeti na udaljenosti od 30 do 40 km i ako su mu se inile dugake 15 metara, onda to znai da su, zapravo, bile dugake ili iroke, ili da su imale promjer najmanje 60 metara." Zato su neki zakljuili da je Arnold vidio svemirske brodove, da su to bile letjelice neke vanzemaljske civilizacije. "Letjelice takvih dimenzija, sposobne za takvu brzinu i druge letne preformance, nadilaze daleko od nae ovozemaljske tehnike mogunosti." Istraga provedena u svim amerikim zranim bazama pokazala je u ostalom, da 24. Juna, niti jedna formacija vojnih aviona nije letjela na tom podruju niti blizu njega. 1.4.2. Brojna Svjedoanstva Iskaz Kenetha Arnolda dobio je neoekivanu potvrdu sutradan. Tada se vratio u bazu Fred Johnson, rudarski inenjer i profesor rudarstva na jednom amerikom univerzitetu, prospektor (traga za rudnim nalazitima) iz Portlanda, drava Oregon. On je 24. Juna, boravio u planinskom kraju iznad kojeg je Arnold vidio letjelice. im se vratio u bazu, potraio je svog efa i prijatelja, Rogera Bishopa, da mu ispria to je vidio : "Tog popodneva vidio sam formaciju nekakvih udnih letjelica, pet ili est diskova, koji su letjeli prema jugu. Iznad mene su preletjeli za samo deset do petnaest sekundi; pojavili su se iza jednog brda i nestali za drugim, ali dobro sam ih vidio. Vidio sam jo neto. Igla mog kompasa poskakivala je kao luda !" Johnson je vidio est, a Arnold devet letjelica, ali mogue je da se formacija razdvojila kad je izala iz Arnoldova vidokruga. Tokom iduih dana, broj osoba koji su vidjeli letjelice se poveao. 28. Juna, oko 15 sati i 15 minuta, pilot lovca tipa F-51, koji je letio nedaleko od jezera Meade u Nevadi, primijetio je sebi zdesna, formaciju od pet-est letjelica okruglog oblika koje su nestale letei nevjerovatnom brzinom. est sati poslije, kad se u zranoj bazi Montgomery Field, u Alabami, ve smrailo, dva pilota i dva oficira

12 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

obavjetajne slube zranih snaga, opazili su jaku svjetlost. Dolazila je s juga, sa horizonta, letjela u cik-caku i postizala na trenutke zapanjujuu brzinu. Doletjevi iznad baze, zaustavila se na trenutak, a onda odletjela nazad prema jugu i za tren nestala. Te noi brojni stanovnici Milwaukeeja primijetili su nad gradom "deset plavkastih plamenova" (opis jednog od oevidaca). U Clarionu, drava Iowa, voza autobusa odjednom je opazio neki svijetlei predmet "kako para no". Izloen toj poplavi izvjetaja, ATIC nastavlja istragu. Iz dana u dan dosije nepoznatih letjelica raste, a 04. Jula, (ameriki nacionalni praznik) nastaje pravi "festival leteih tanjira" iznad Portlanda. 1.4.3. Ludilo Na Nebu U 11 sati prije podne, poela je "velika predstava". Prva letjelica je preletjela preko Mount Jeffersona. U 13 sati i 5 minuta, jedan policajac, koji je sjedio u automobilu na parkiralitu uprave policije, uletio je u sobu deurnog : "Ne znam kako da opiem ono to sam upravo vidio, ali to je nevi eno ! U jednom trenutku sam opazio da je neto preplailo gradske golubove i sluajno sam pogledao uvis. To to sam vidio potrajalo je samo nekoliko sekundi, jer sam mogao gledati samo kroz vjetrobran. Vidio sam pet golemih diskova koji su se kretali udesnom brzinom, dva prema jugu, tri prema istoku." Ni dvije minute nakon toga zazvonio je telefon. Dva policajca u patroli (obojica stariji i iskusni policajci) javljali su da su upravo na nebu vidjeli tri diska srebrenaste boje koji su letjeli jedan iza drugog, velikom brzinom. Poslije pet minuta, s istim izvjetajem javila su se etiri policajca stacionirana u luci. U 16 sati i 30 minuta, policiji je telefonirala gra anka i javila da je upravo na nebu vidjela predmet "nalik na novi politirani novi od etvrt dolara." Jedan prolaznik s periferije javio je da je neto poslije vidio dvije letjelice. U toku iduih dana, saznalo se da je tog podneva letjelice vidjelo nekoliko stotina gra ana Portlanda. Te noi, posada putnikog aviona kompanije United Airlanes, vidjela je iznad Emmela, drava Idaho, pet letjelica. "Te letjelice", pie u izvjetaju kapetana aviona "djeluju glatko i politirano na trbuhu, a hrapavo sa strane. Vidjeli smo ih dosta dobro, jer smo ih slijedili otprilike 70 kilometara, kad su odjednom, jednostavno nestale." Suoeni s tom lavinom izvjetaja, strunjaci ATIC-a bili su zbunjeni. Bili bi jo zbunjeniji da im je, poetkom tog Jula, doao u ruke izvjetaj o jednom doga aju iz Francuske, nedaleko od Rouena, ali mlada ena koja je to doivjela, priala je o tome tek poslije. Ona je, naime, kako je tvrdila, vidjela prvo ateriranje jednog "leteeg tanjira" i njegove humanoidne posade. Ta mlada ena, Madame Z, vozila se biciklom po cesti koja, slijedei tok rijeke Seirie, povezuje Rouen i mjesto Amfreville-la-Mi-Voie. Evo ta je ispriala. "Bilo je oko 15 sati, krasnog verdog ljetnog dana. Niti jednog oblaka nije bilo na nebu. Nalazila sam se oko dva kilometra od Amfre Villea. Na cesti, dosta daleko od mene spazila sam predmet, meni potpuno nepoznatog oblika. Nastavila sam voziti cestom prema jugu. Kad sam mu se pribliila na oko dvije stotine metara, vidjela sam da je to nekakav duguljasti stroj, ovalna oblika, mutnosive boje. Mislim da je bilo dugaak oko tri metra, a na najdebljem dijelu visok oko metar i pol. Na svoje veliko zaprepatenje, pored njega sam primijetila dva bia, visoka oko jednog metra. Neto su radili oko letjelice i nisu me vidjeli jer sam se neujno dovezla i zaustavila. Tako sam ih posmatrala nekoliko minuta, a onda sam, ni sama ne znam zato, zazvonila. uvi taj zvuk, bia su se okrenula, i ugledavi me, naglo uskoila u letjelicu kroz otvor u njenom boku irine oko pola metra. Otvor se odmah zatvorio i letjelica je poletjela te uzletila na visinu od oko stotinu metara. Tu je nekoliko sekundi lebdjela, obrui se oko osi, a onda je naglo poletjela prema Sottervilleu i za nekoliko sekundi nestala. Tek tada sam se sjetila da za cijelo to vrijeme, nisam ula nikakvu buku." 1.4.4. Tragina Mistifikacija 31. Jula, 1947. godine, obiljeen je jo jedan datum u istoriji "leteih tanjira", dan prvog pokuaja mistifikacije. Rije je o "sluaju sa ostrva Mauryja" i njegovom traginom zavretku. Taj dan, porunik Frank Brown je primio obavijest od oficra za vezu iz baze

13 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

Hamilton Field, Kalifornija, da ga je zvao jedan od njegovih informatora i ostavio poruku da mu se odmah javi. Kada mu je Brown telefonirao, ovjek je rekao : "Imam za vas zanimljivu obavijest. U vezi sam sa dvojicom policajaca koji rade u luci Tacome. Jedan od te dvojice je vidio est NLO-a iznad luke. Uspio je da se doepa nekoliko komada metala koji su ispali iz jednog od njih." Sat nakon toga, porunik Brown ve je letio avionom B-25 iz Hamilton Fielda, prema Tacomi, uz pratnju kapetana Davidsona. im su sletjeli u Tacomi, otili su u hotel koji je bio oznaen kao mjesto sastanka. "Urednik novina u ikagu, kojem sam priao o tome, zatraio je od mene da istraim taj sluaj i da sve to saznam dam ekskluzivno za njegov list. Dao mi je akontaciju od 200 dolara preko ovdanjeg dopisnika. Ali, ja sam shvatio da je posrijedi delikatan i kakljiv sluaj, pa sam zato pozvao vas." Neto poslije u sobu su ula ona dva policajca o kojima je govorio informator. Jedan od njih je uzeo rije : "To to u vam ispriati dogodilo se jo u Junu, ima tome otprilike, est sedmica. Patrolirao sam motornim amcem pokraj ostrva Mauryja, oko pet kilometara od Tacome. U amcu je bila uobiajena posada, a osim nje, tu su bili moj sin i njegov pas. Nebo je bilo oblano, ali nije padala kia. Plafon oblaka je bio nizak, najvie 700 metara. Odjednom smo opazili est leteih objekata kako jure tano prema nama. Kada su bili ravno iznad nas, na visini od oko 150 metara, zaustavili su se. Tako smo mogli vidjeti da su to diskovi s promjerom od oko 30 metara. Bili su srebrnasto-sjajni i imali su mnogo malih prozora. Zanimljivo je da letjelice nisu dizale nikakvu buku. inilo se da je jedan od diskova bio u neprilici. Drugi su se okretali oko njega, a u jednom trenutnu jedan od njih mu se tako pribliio, da su se doticali. Tako su ostali oko est minuta, a onda su se odvojili uz mukao um. U tom trenutku smo vidjeli kako se od onog "pokvarenog" diska odvojilo nekoliko komada metala i stalo padati prema nama. Pali su u vodu, po obali i na na amac. Jedan je ranio u ruku moga sina, a drugi je ubio njegovog psa. Za to vrijeme diskovi su odletjeli velikom brzinom. Brzo smo pristali uz ostrvo i iskoili na obalu da pokupimo one komade metala. Kada je na telegrafist pokuao uspostaviti vezu sa bazom, nije uspijevao zbog tekih smetnji u eteru." Kapetan Davidson i porunik Brown postavili su tada niz pitanja policajcu i njegovom kolegi, a onda su otili, bez ikakvog komentara; nisu thjeli ponijeti niti jedan komad metala. Doavi na aerodrom, gdje su ostavili svoj avion, telefonirali su u bazu i rekli obavjetajnoj sekciji da je posrijedi mistifikacija. Onda su sjeli u avion i odletjeli. Ali, nekoliko sati poslije, njihov se B-25 (bombarder tipa "letea tvr ava") sruio kod Kelosa, u saveznoj dravi Washington. To se dogodilo sasvim iznenada. Spasila su se samo dva lana posade koji su uspjeli iskoiti iz aviona sa padobranima, dok su ostali poginuli, pa tako i Brown i Davidson, u smrskanom avionu koji je odma nakon ruenja izgorio. tampa je dohvatila taj sluaj. Neznajui da su dvojica poginulih (Brown i Davidson) telefonirali prije polijetanja na fatalni put i rekli da je posrijedi mistifikacija i da nisu htjeli uzeti metalne predmete, novine su pisale da je avion ustvari sruen, jer je nosio tajni tovar komade spomenutog metala. Tako se rodila legenda o sluaju na ostrvu Mauryju. Kapetan zranih snaga Edward Ruppelt, koji je vodio istragu o NLO-ima kao predstavnik Amerikog zrakoplovstva napisao je : "Bio je to pokuaj prevare, moda najbolji u istoriji NLO-a, ali i najmraniji po posljedicama. Dva policajca su priznala da je posrijedi bila prevara. Zapravo, bila je to neslana ala. Razumije se da oni nisu mogli biti krivi za pad aviona, ali tragedija je bila neizbrisiva" I tako, kada je Juna, 1947. godine, mladi biznismen Keneth Arnold ugledao formaciju od devet diskova tanjirastog oblika, ljudi iz zranih snaga SAD-a, ve su bili pripremljeni za tu ideju. Ba u to vrijeme SAD su planirale famoznu ekspediciju "U2" aviona koji je bio upuen u pijunsku misiju iznad SSSR-a. "Da li je mogue da su nas Rusi tako brzo preduhitrili", pitali su se ameriki generali. Zato nije nimalo udno to su sva opaanja zagonetnih letjelica bila pomno klasifikovana i to ih je Pentagon proglasio najstroom tajnom. Snijena grudva poela je definitivno da se valja sa brda kada je i ugledni nedjeljnik "Life", 1952. godine, na naslovnoj strani najavio tekst pod naslovom "Imamo li posjetioce iz svemira !?". Tekst je bio potkrepljen brojnim sluajevima koje je Pentagon "propustio" u javnost. Nakon ovog teksta, brojne ozbiljne i ugledne revije i magazini poeli su da piu o NLO-ima na nain koji je do tada odlikovao samo senzacionalistiku tampu. Moderna era ufologije je poela

14 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

Z A N I M LJ I V O S T IBIBLIJA SADRI DOKAZ O VANZEMALJCIMA Dugi niz godina mnogi ljudi pokuavaju dokazati da vanzemaljci postoje i da nas posjeuju. Po ovoj teoriji dokaz da su nas nekada posjeivali vanzemaljci nam se nalazi pred oima vie tisua godina, ako vjerujemo u istinitost Biblije. Polazna stavka je citat iz Starog Zavjeta (Danii), Prva knjiga Mojsijeva, glava esta : "A kad se ljudi poee mnoiti na zemlji, i keri im se narodie, Videi sinovi Boji keri ovjeije kako su lijepe uzimae ih za ene koje htjee. A bijae tada divova na zemlji; a i poslije, kad se sinovi Boji sastajahu sa kerima ovjeijim, pa im one radjahu sinove; to bijahu silni ljudi, od starine na glasu."

Ovdje se spominju sinovi Boji o kojima uope nema ni rijei pri opisu stvaranja svijeta i ljudi, najvjerojatnije zato to Stvoritelj nije smatrao potrebnim svojim podanicima objasniti porijeklo i smisao boravka tih sinova me u ljudima, pa ti detalji nisu ni opisani, a autor tog dijela teksta se nije bavio pretpostavkama. Zanimljivo je da se ni kasnije tijekom opisa opeg potopa vie ne spominju ni sinovi Boji, a ni divovi, pa se moemo zapitati to je sve i zato potopom uniteno !? Jedan od moguih zakljuaka je da su to bili vanzemaljci koji su neko vrijeme boravili na naem planetu, a njihov utjecaj na razvoj ovjeanstva je izriito naglaen u citiranom djelu i to se po dananjoj znanstvenoj terminologiji zove genetski ininjering. Pravo pitanje je, da li su prilikom potopa uniteni i fosilni ostaci onoga to mnogi znanstvenici zovu "karika koja nedostaje" !? Osim toga, u Bibliji ima dosta opisanih udesa koja se ve i uz pomo dananjeg razvoja znanosti mogu opisati sasvim jednostavno i logino, a i vanzemaljci koji su mogli posjeivati Zemlju su imali jo napredniju tehnologiju. Mi smo npr. tek nedavno uz velike trokove nekako poslali ljude samo do Mjeseca.

15 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

2. IZVJETAJI O NLO-ima2.1. FOO FIGHTERS Za vrijeme Drugog svjetskog rata mnogi savezniki i nacistiki piloti prijavljivali su udne vatrene lopte koje su ih pratile na njihovim letovima iznad Europe. Objekti su nazvani "Foo Fighters" prema popularnom stripu tog vremena "Smoky Stover". Imali su strahovitu brzinu i manevarske sposobnosti koje su daleko nadvisivale bilo koji tadanji avion. Iako ih je prouavala ak i NASA-a do danas nisu objanjeni. Smatrani su i neprijateljskim tajnim letjelicama ali je ta mogunost odbaena poto objekti nisu inili nita to bi direktno ugroavalo sigurnost letjelice. Tako er su mogli biti neobini elektrini ili optiki efekt poput kuglaste munje ili samo privi anja nervozne i premorene posade. Kako god bilo unijeli su strah me u pilote to se moe vidjeti i iz ove dvije prie. U Decembru, 1944. godine, savezniki pilot je letio iznad neprijateljskog teritorija na visini od 10.000 stopa. Pretraujui nebo u potrazi za njemakim letjelicama, ugledao je dvije velike vatrene kugle. Ne da nisu nalikovala njemakim avionima nego nisu bili slini niemu to je do tada vidio. Neko vrijeme ih je pratio a onda je odluio otii, ali objekti su ga neprestano pratili. Pilot ih se jo neko vrijeme na sve naine pokuao rijeiti ali mu nikako nije polazilo za rukom. Napokon su objekti sami nestali, a da nije ispaljen ni hitac. Jo jedan sluaj opisao je Major William D. Leet : Foo Fighteri B-17, letea tvr ava. Moju posadu B-17 i mene pratio je itavim putem od Klagenfurta u Austriji do Jadranskog mora, Foo Fighter, mali disk. To se dogodilo, kako se sjeam u Decembru, 1944. godine, za vrijeme nonog leta u misiji "Lone Wolf". Major Leet se prisjea da im je oficir tajne slube rekao kako se radilo o novom njemakom lovcu, ali nije mogao objasniti zato nije pucao na njih. 2.2. PRVA RTVA NLO-a "Ugledao sam stvar. Kao da je od metala i ogromnih je dimenzija Iznad mene je i kreem u potjeru." Bile su to posljednje rijei porunika Thomasa F. Mantella koje je izrekao putem radija s neba iznad Kentuckyja. Bio je 07. Januar, 1948. godine. Nekoliko ljudi iz grada Maysvillea nazvalo je policiju kako bi prijavilo let neega vrlo udnog nad njihovim glavama. Lokalna patrola je obavijestila oblinju vojnu bazu amerikih zranih snaga, Gotham Air Force Base, kako bi se savjetovala, me utim nije dobila pomo. U me uvremenu svjedoci su zvali iz Owensboroa i Irvingtona, neto udaljenijih gradova. ta god da je bilo, u veini sluajeva je opisano kao disk prenika 80-100 metara, kretalo se i to prilino brzo. Pola sata nakon poziva lokalne patrole, jedan od operatora u kontrolnom tornju baze zranih snaga, tako er je uoio nepoznati objekt. Konano, nekoliko starijih oficira posmatralo je udnu letjelicu. ini se kako je neko vrijeme trajala konfuzija oko toga ta bi se trebalo uiniti. Pasivno posmatranje je prekinuto kada su se pojavila etiri aviona Nacionalne garde. Glavni operator kontrole leta zrane baze uputio je vo u leta, Thomasa Mantella, da istrai sluaj. Jedan od aviona je imao malo goriva te je sletio na aerodrom Stanford, dok su preostala tri krenula u potragu za NLO-om. inilo se da je Mantell prilino ustro i uzbu eno krenuo u potragu, znatno se urei ispred svojih kolega pilota. Za preostalu dvojicu letaa koji su se tek penjali na visinu od 3.500 m, Mantellov avion je bio tek taka na nebu. Jedan od pilota je upitao "ta do vraga traimo ?" Mantell je bio taj koji je odgovorio i opisao objekt : "metalan ogromnih dimenzija" Ove rijei su priblian citat jednog od operatora leta, jer razgovor sa pilotima nije bio sniman.

16 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

Dvadesetpetogodinji iskusni pilot Thomas Mantell, rekao je kako se penje na visinu od 6.000 m u potjeri za ogromnom metalnom letjelicom. Dvojica kolega iz eskadrile su primijetili da se, to je inae za opreznog Mantela bilo neshvatljivo, primie maksimalnoj visini leta doputenoj bez koritenja kisika. Ubrzo nakon toga izgubili su s njim radio-vezu. Spustili su se nie i sletjeli na aerodrom Stanford. Jedan od pilota je ponovo napunio gorivo i poletio u potragu za Mantellom, a nedugo zatim je stigla vijest da je Thomas Mantell pogino kada se njegov avion sruio. Bila je to prva rtva leteih tanjira, odnosno masovne groznice koju je u ljudima izazvala medijska konstrukcija vi enja Kenetha Arnolda. 2.3. PRVA NLO OTMICA Naveer, 19. Septembra, 1961. godine, brani par Hill se vraao sa kratkog odmora iz Kanade kui u Portsmouth u SAD-u... Uavi u dravu New Hampshire, malo iza 22:00h, primijetili su svijetlei objekt koji se kretao neobinom putanjom. Na poetku su bili vrlo preplaeni, no nakon nekoliko minuta Barney je odluio zaustaviti automobil da vidi to se to doga a. Kada su zastali da ga bolje promotre, Barney je na tom valjkastom leteem objektu uoio red prozora i arena svjetla, koja su se kretala prema njima... Brzo su nastavili vonju i iako vie nisu vidjeli brod zauli su pitanje, koje su sledei put zauli iznenadno se naavi 60 km dalje na cesti, nakon vremena koje se inilo kao rupa od samo minute ili dvije. Niti jedno od Hillovih se niega udnog nije sjealo, samo su se loe osjeali. Kada je sutradan zbunjena Betty nazvala oblinu zranu bazu, obavijestili su je kako su i njihovi radari prethodne veeri zabiljeili posjet NLO-a. I dok je Barney samo elio zaboraviti i zatataki cijelo iskustvo, Betty su poeli muiti snovi u kojima su nju i njenog supruga, oteli svemirskim brodom. Nakon godinu i pol nonih mora, te detaljnijeg istraivanja psihijatara, Hillovi su se odluili obratiti poznatom Bostonskom psihijatru i neurologu, Johnu Simonu. Nakon est mjeseci brojnih i iscrpljujuih regresivnih hipnoza, struno miljenje Dr. Simona je bilo kako je Hillove, te udne noi, oteo nepoznati letei objekt i odveo ih u nepoznato. To je bio prvi sluaj takve otmice ljudi u istoriji. Iako su prouavani odvojeno, te niti jedno tokom procesa nije saznalo to je drugo govorilo o toj veeri, njihovi su se izkazi u potpunosti podudarali. Nakon to im se auto sam zaustavio, ispred njega je na cestu sletio svemirski brod. Jedno od tih bia im je na slabom engleskom objasnilo kako im nee nauditi, te kako ih samo ele medicinki pregledati. Nakon to su ih uveli u brod, Hillovi su bolje prouili svoje domaine, koje je Betty opisala kao sitna bia od 120 do 140 cm visine, krukolikih elavih glava bez usnih koljki, no s izrazito velikim oima i malim nosom, te posjekotinom umjesto usta. Svi su bili obueni u tamnu jednodijelnu odjeu, neki su nosili sakoe i kape, a ten im je bio udno sive boje. Kao dio testiranja, uzeti su im uzorci koze, kose i noktiju, dok su Barneyu uzeli uzorak sjemena. Betty su u pupak ugurali cjevicu objasnjivi joj kako e napraviti test na trudnou, no nakon to se ona poalila na bolove, testiranje je prekinuto. Prije putanja, nad Hillovima je provedena amnezija, koju je oito mogla ponititi jedino regresivna hipnoza koja se suoava sa samom biti problema. Nakon mnogobrojnih intervjua i ispitivanja koja su obavljali najbolji naunici i istraivai, svi su se sloili kako Hillovi nisu izmislili svoju priu, te kako su svi prepriani doga aji utemeljeni na nekom istinitom doga aju. Za mnoge skeptike, kljuan razlog za proglaavanje cijele prie apsurdnom, nalazio se u dijelu Bettynog iskaza. Naime, ona je u jednom trenutku pitala svoje otmiare odakle stiu, na to su joj oni pokazali trodimenzionalnu zvjezdanu kartu ispunjenu takama i crtama raznih velilina. Kada su je upitali da pokae gdje je ona na karti, Betty nije znala odgovor. 1964. godine, za vrijeme jedne hipnotike seanse, Betty je nacrtala prilino preciznu kartu, za koju se uspostavilo da niti jedan astronom nije

17 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

mogao nai niti sllino sazvije e u doba tadanjih teleskopa. To je bio prvi podatak koji ne samo da je poljuljao vjerodostojnost njihovih iskaza, ve je natjerao mnoge da ih proglase ludim laljivcima u potrazi za medijskom pozornou. No, 1969. godine, astronomi su otkirili zvijezde za koje se inilo da je nemogue da ih je Betty mogla sama otkriti osam godina prije. Naime, astornomi na univerzitetu u Ohaju, uz pomo raunara, doli su do slike poloaja duplog zvjezdanog sistema - "Zeta Reticuli 1 i 2", 37 svjetlosnih godina udaljenog od Zemlje, koji je okrenut u smjeru Zemlje, inio bezprijekornu kopiju karte Betty Hill. Otmica Hillovih, jedan je od najvjerovatnijih i naijstraivanijih ufolokih sluajeva. Niti jedna osoba, profesionalno umijeana u istragu, nije do danas uspjela opovrgnuti da se te noi u New Hampshireu, Hillovim dogodilo neto vrlo neobino. No, to tano, ne mogu ni dokazati... Istina je vani...

Lijevo : Slika koju je nacrtala Betty Hill za vrijeme regresivne hipnoze Desno : Sazvije e "Zeta Reticuli"

2.4. SVJEDOENJE JIMMY CARTER-a Jedan od najpoznatijih ljudi koji je vjernik NLO-a je svakako i nekadanji ameriki predsednik Jimmy Carter. On je u nekoliko navrata svjedoio da je vidio NLO, a jednom prilikom i iznad Bijele kue. On inae nije bio jedini predsjednik koji se aktivno zanimao za ovu pojavu, jer su i njegovi prethodnici u nekoliko navrata pred Kongresom i Senatom zahtijevali posebnu istragu i objelodanjivanje svih detalja o "leteim tanjirima". Me utim, njihove inicijative nikad nisu dobile "zeleno svjetlo". 2.5. NLO U RUSIJI Pojava "leteih tanjira" bila je esta i u Rusiji, to je jo vie raspalilo matu zapadnih NLO vernika koji su time odbacili teorije da su NLO-i proizvod ove zemlje. Jedan od najupeatljivijih primjera desio se 11. Oktobra, 1977. godine, za vrijeme leta kada su piloti tri aviona, Vijalkov, Lugin i Kvakin, na visini od oko 9.000 metara posmatrali gotovo est minuta elipsasti osvjetljeni objekat. Objekat se kretao upravno na pravcu leta aviona na oko 260 kilometara od grada Rjaanj u centralnom dijelu europske Rusije. elni dio objekta sijao je zaslijepljujue bijelom svjetlou. Kretao se ogromnom brzinom i imao je putanju nezamislivu za ijednu ovozemaljsku letjelicu. Uspeno je manevrisao izme u tri aviona ije posade nisu mogle da vjeruju svojim oima. Nakon sedam minuta je nestao, posle ega su sovjetski rukovodioci sproveli detaljnu i opsenu istragu. Rezultati nikada nisu saopteni javnosti. 2.6. DOKAZ POSTOJANJA NLO-a Najuveniji filmski snimak NLO-a je onaj iz 1978. godine. Tada je, 30. Decembra, australijska TV ekipa snimila NLO na South Islandu blizu New Zelanda, iji je snimak obiao svijet. Na njemu se vidio jarko osvijetljen objekat, sa jarko osvetljenom osnovom i neka vrsta prozirne kupole. im je film prikazan na televiziji razvila se estoka debata.

18 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

Astronomi su tvrdili da je meteor, dok su pristalice NLO-a govorile da jasniji dokaz od ovog filmskog snimka ne postoji. 2.7. BLISKI SUSRETI U pokuaju da uvede bilo kakav red u haotine izvetaje o vi enju neidentifikovanih leteih objekata, ameriki astronom Dr. Allen Hynek izmislio je posebne kategorije. Podijelio je osnovne parametre NLO vi enja u bliske susrete prve, druge i tree vrste, da bi se 60-ih godina pojavila potreba da se uvede i klasifikacija bliskih susreta etvrte i pete vrste.BLISKI SUSRETI PRVE VRSTE BLISKI SUSRETI DRUGE VRSTE BLISKI SUSRETI TREE VRSTE BLISKI SUSRETI ETVRTE VRSTE BLISKI SUSRETI PETE VRSTE Odnose se na vi enje letjelice ili nepoznate pojave na udaljenosti veoj od 150 metara. Odnose se na vi enje letjelice ili nepoznate pojave na udaljenosti manjoj od 150 metara. Tako er se ovi susreti odnose i na vi enje fizikih tragova na tlu koje je ostavila letjelica. Odnose se na vi enje nekakvih udnih bia u blizini letjelice. Odnose se na fizike kontakte sa vanzemaljcima. Odnose se na direktnu komunikaciju ostvarivanje interaktivnog kontakta. sa vanzemaljcima i

Klasifikacija bliskih susreta tako postaje osnova naunog pristupa u prouavanju ufologije, a i sama injenica da je ista stvorena u okviru vojnog projekta, sigurno baca novo svjetlo na imbenike i ozbiljnost. Ozbiljni pristup u okviru vojne domene je istorijska injenica unutar proavanja ovoga kontroverznog fenomena, to mnogi u dananje doba jo uvijek diskriminacijski zaboravljaju. 2.7.1. Pozdrav Sa NLO-a Anglikanski svetenik, William Melkion Jill, je upravo veerao u svom misionarskom naselju Bojanai, u Papui, Nova Gvineja, i odluio da malo proeta po logoru. Pogledao je u pravcu neba, traei blistavu Veneru. Zastao je iznena en : "Kakvo je ovo novo svjetlo iznad same planete !?" Gledajui tako, primijetio je jarko osvjetljene objekte kako se uzdiu i sputaju kroz sve gui omota magle, emitujui svjetlee oreole u pravcu oblaka koji su lagano plovili nebom. Tada je zapazio neto jo udnije. Figure, nalik na ljudske, izale su iz jednog objekta i poele da se kreu oko njega. Najprije su bile samo dvije, onda tri, a zatim etiri. Radile su neto na palubi. Odrasli i djeca su dolazili da gledaju udne radnje na nekoliko stopa iznad zemlje. Ukupno 38 ljudi je vidjelo ove figure, u trajanju od oko tri sata, prije nego to se smrailo. Otac Jill je bio miran, savjestan i vrijedan ovjek. Briljivo je zabiljleio sve to se desilo, i prikupio potpise 25 odraslih svjedoka za svoj izvetaj. Predao ga je 26. Juna, 1959. godine. Naredne noi su se letjelice neobinog oblika vratile. Jedna domorotkinja je probudila oca Jilla u 18:02h, upravo kada je sunce zalazilo. Preostalo je jo samo 15 minuta dnevne svjetlosti da bi se jasno vidjela etiri stvorenja kako se vrzmaju oko palube neega to je liilo na "matini brod". Istovremeno dva manja NLO-a su lebdjela, jedan iznad broda, a drugi podalje od njega. "Izgledalo je da dva stvorenja neto posluju", zapisao je Jill. "Povremeno su se savijala, a zatim podizala ruke, kao da neto podeavaju". Kada je jedan vanzemaljac pogledao dole, svetenik je podigao ruku i mahnuo mu. Iznenadio se kada mu je ovaj uzvratio. Drugi posmatra je podigao obje ruke iznad glave. Dva stvorenja na palubi su uinila isto. Ubrzo su sva etvorica vanzemaljaca bila na vrhu letjelice i energino mahala. Jedan od djeaka iz naselja je donio baterijsku lampu, poto se ve bilo smrailo i uputio nekoliko morzeovih znakova u pravcu objekta. Moglo se vidjeti da stvorenja odmahuju "pravei pokrete poput klatna". NLO se spustio jo nie, a grupa posmatraa, sada ih je bilo 12, je poela da vie i rukama doziva doljake, da se spuste na zemlju. Ali, odgovora nije bilo. "Nakon dva do tri minuta, vanzmaljci su oigledno izgubili interovanje za nas, jer su nestali sa palube", priao je kasnije otac Jill. NLO je lebdjeo iznad naselja jo najmanje jedan sat, ali je vidljivost bivala sve slabija, kako su se oblaci gomilali. A onda, u 22:40h, snana eksplozija je probudila sve u Bojanaiju, koji su bili u19 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

krevetu. Izletjeli su napolje, ali se na nebu vie nita nije vidjelo. Otac Jill je o ovome obavestio predstavnika australijske avijacije, koji je kasnije kontaktirao Ratno zrakoplovstvo SAD. Svetenik je priznao, kako je u jednom trenutku pomislio, da su nepoznati objekti, u stvari, "novi ameriki projektili". Me utim, Ratno zrakoplovstvo nije imalo letjelicu koja bi mogla lebdjeti na takvoj visini da bi je ljudi vidjeli, ili da lebdi neujno. Oni su imali svoje objanjenje : to su bile "zvijezde ili planete" govorili su. Astronom Dr. J. Allen Hynek, pisao je 15 godina kasnije, poto je posjetio teren : "I ja sam primjetio zvijezde ili planete koje su se probijale kroz oblake na visini od 600-700 metara, osvjetljavajui itavo nebo." Otac Jill je pisao prijatelju : "Prole smo noi u Bajanaiju skoro etiri sata prisustvovali aktivnostima NLO-a. Nema sumnje da njima rukuju neka razumna bia. Bilo je vie nego uzbudljivo..." Tog Juna je nad Papuom bilo oko 60 opaanja NLO-a. Trgovac Erni Everest je, vjerovatno, dao najupeatljiviji opis. On je vidio zelenkasti predmet kako isputa bijeli plameni trag. "Lebdio je na nekih 150 metara iznad mene", izjavio je. Svjetlost je emitovana iz 4-5 prozoria ipod prstena na sredinjem dijelu letjelice, i jasno, kao po danu, osvjetljavala itavu okolinu. Predmet je imao oblik lopte za ragbi". 2.7.2. Roj Zujeih NLO-a Tri djevojke iz Maldena, drava Masachussets, su vidjele itavu flotu NLO-a usred bijela dana, dok su provodile raspust na kampovanju, Augusta, 1965. godine. Dogodilo se to dok su urile iz svog logora u Junom Deriju, New Hempshir, da zahvate vodu sa izvora, poto se iz daljine pribliavao olujni oblak. Dorothi Dunn (13) je prva ugledala ono to joj se u poetku uinilo kao grupa niskoleteih aviona i pokazala ih svojoj drugarici Patrichi Wolton (12) i njenoj mla oj sestri Charlie. Dok su gledale kako se "avioni" pribliavaju, njihovo oduevljenje je preraslo u strah. Bilo je to devet predmeta, ali ni jedan nije imao krila, propeler ili oznake. "Liili su na velike, crne balone sa srebrnim repovima", prisjeale su se djevojice. "Prije nego to smo uspjele da pobjegnemo, proli su iznad polja gdje smo mi stajale. Zujali su poput roja pela. Zatim je sijevnula velika iskra izme u zadnja tri predmeta." Djevojice je najprije ispitivao njihov izvi aki starjeina, Dorothina majka, a potom i istraivai NLO-a, ali su one uporno tvrile da to to su vidjele nije bio ni avion ni helikopter. 2.7.3. Sluaj Na Jezeru Moses Jedan od sluaja bliskih kontakata se odigrao u podruju jezera Moses u amerikoj dravi Washington, te je uao u sve bitnije knjige o ovom neobinom fenomenu. Jedne noi tokom 1965. godine, gospo a Nancy Hues i njeni sinovi Phillip i Clif spavali su u kui udaljenoj nekoliko milja od gradia na jezeru. Suprug gospo e Hues bio je na poslovnom putovanju u Canadi, pa se ona ba zbog toga uplaila kada je u pola tri ujutro iznad glave zaula zvonjavu, glasno lajanje pasa i njitanje konja koji su bili na panjaku. Cijelu kuu je ispunilo udno, jako svjetlo. Nancy je otrala u sobu da provjeri da li djeca spavaju, poslije ega se vratila u postelju. Idueg jutra komijska djeca su dola da se poigraju sa njenim sinovima. Oni su najvie voljeli da se igraju na ogra enom panjaku na kojem su bili konji i gdje su kopali po zemlji traei vrhove indijanskih strijela zakopanih prije vie stotina godina. Me utim, kada je Nancin sin Philip stigao na polje, zaboravio je djeju igru jer je na zemlji ugledao velike otiske od gotovo 46 metara u obliku velike zdjele. U njegovoj okolini bilo je i drugih neobinih tragova koji su lokalno stanovnitvo odmah uzbunili i doveli do prie o posjeti leteih tanjira. Iako je zemlja bila prilino tvrda, otisci su bili duboki nekoliko centimetara. Zbunjena majka odmah je pozvala mjesne policajce, ali oni nisu mogli da daju nikakvo logino objanjenje, ni o tragovima u suhoj zemlji, ni o zvonjavi, ni o divljem ponaanju konja tokom noi, a ponajmanje o neobinoj svjetlosti koja je obasjala kuu. Osim gomile novinara i televizijskih ekipa na lice mjesta odmah je

20 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

stigla i ekspertska ekipa amerikog ratnog zrakoplovstva. Dugotrajna ispitivanja i rezultati nisu bili prihvatljivi sa dostupnog naunog stanovita, pa se ovaj sluaj vodi kao jedan od vrlo jasnih "bliskih susreta druge vrste". 2.7.4. NLO U kolskom Dvoritu, Masachussets Susret Brende Marije sa NLO-om je zaista bio bliske vrste. Odigrao se u dvoritu kole u Beverliju, Masachussets. U Petak, 22. Aprila, 1966. godine, oko deset sati navee, kerka njihovog susjeda, jedanaestogodinja Nancy Modunio, je uletjela u sobu u kojoj je otac gledao televizijski program. Tvrdila je da je pored prozora njene spavae sobe, upravo preletjeo ovalni predmet veline poveeg automobila, koji je svjetlucao zelenim, plavim, crvenim i bijelim svjetlima. Kada su stigle Brenda i druga kominica, Barbara Smith, Nancy je bila toliko uporna u tvrdnji da je vidjela neobian letei predmet, da je to na momente, prelazilo u histeriju. Da bi je smirile i dokazale da je vidjela obian avion, dvije ene su predloile da, zajedno sa njenom majkom, Kler, odu do kolskog dvorita odakle su svjetla jo dopirala. Me utim, stigavi u dvorite ugledale su neobino osvjetljene, ovalne, tanjiraste letee predmete, kako krue nebom. Jedan je lebdjeo iznad kolske zgrade, dok su ostali poeli da se udaljavaju. Iznenada je NLO poeo da im se pribliava. Kler i Barbara su pobjegle glavom bez obzira, ne shvatajui, u tom trenutku, da Brenda nije sa njima. Kada su se na kraju uzvienja zaustavile i okrenule, ugledale su zastraujui prizor. Brenda je vritala i pokrila glavu rukama, dok je predmet lebdjeo na samo 6-7 metara iznad nje. "Vidjela sam samo nejasne konture lebdeeg predmeta i jaku svjetlost koja je bljetala iznad moje glave", sjeala se kasnije. "Bila sam jako, jako uzbu ena, ne uplaena, ve vie radoznala. inilo mi se da e mi se sruiti na glavu." Dok je NLO ponovo letjeo prema koli, tri ene su pourile svojim kuama da obavijeste susjede, od kojih su, neki, i sami vidjeli letjelicu. Jedna od ena je pozvala policiju. Stigla su patrolna kola sa dvojicom policajaca i ula u kolsko dvorite, dok je iz stanice alarmirana vojna avijacija. Na zvuk dolazeeih aviona i helikoptera, tri NLO-a su odletjela. Susjedi su bili sigurni da objekti koje su vidjeli, sudei prema svjetlima i neujnom letu, nisu obini avioni. Jer, ovi su bili potpuno tihi, ak i dok su lebdjeli iznad glave Brende Marije. 2.7.5. Razgovor Sa NLO-om Gary Story, ufolog entuzijasta i oduevljeni pristalica vjerovanja u postojanje NLO-a, je tvrdio da je izmjenjivao poruke sa neidentifikovanim objektom, koji je letjeo iznad kue njegovog urjaka u Newtonu, New Hempshir u etvrtak 27. Jula, 1967. godine. Story je pomou teleskopa upravo posmatrao Mjesec, kada je neobian bljesak svjetlosti privukao njegovu panju. Promijenio je soiva i ugledao itav niz bljesaka po obodu neega to je liilo na ogroman disk. U taj mah je Storyjev urjak, instinktivno, zasvjetlio tri puta sa baterijskom lampom. Objekat je, iznenada, krenuo malo unazad a zatim tri puta oborio svjetla, kao odgovor na njegov signal. Dva ovjeka, inae bivi radio telegrafisti u vojsci, nisu mogla vjerovati svojim oima. Zasvjetjeli su jo etiri-pet puta svojom lampom i svaki put bi disk ponovio isti broj svjetlosnih signala, pomijerajui se naprijed-nazad. Iznenada su zauli mlazni avion kako se pribliava. "Objekat je ugasio sva svoja svjetla i saekao da avion pro e", priao je Story. "Pomislili smo da je otiao. Tada se bijeli, ovalni predmet iznova pojavio, svjetliji najmanje deset puta nego prije toga." Neobina svjetlosna konverzacija je nastavljena. udna letjelica je odgovarala jednim dugim i jednim kratkim signalom, tano ponavljajui broj i trajanje svake poruke. Zatim je NLO jo jednom zasvjetlio svojim svjetlima, i nestao iza umarka. Nekoliko naunika i organizacija za istraivanje NLO su razmatrali izjave dvojice ljudi, ali nisu uspjeli da prue zadovoljavajui odgovor na pitanje ta su oni vidjeli. Mjesni paroh je garantovao za Storyjevog urjaka i njegovu sestru, tvrdei da su oboje bogobojaljivi ljudi koji ne bi lagali, niti udjeli za kakvom popularnou.

21 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

2.7.6. ivotinje Daju Upozoravajue Signale Gary Fletcher nije mogao da vjeruje svojim oima kada je pritisnuo konicu na svom kamionu. Put, ispred njega, je prelazila udna menaerija - sedam zeeva, rakun, oposum i nekoliko maaka. ivotinje su izlazile iz oblinjeg umarka. Fletcher je pogledao preko ivice, i odmah shvatio razlog njihovog neobinog ponaanja. U njega su buljile dvije srebrnasto odjevene prilike. Bilo je to 22. Oktobra, 1973. godine. Te godine su iz svih krajeva Amerike stizale vijesti o pojavi NLO-a. Fletcher je pozvao svoga prijatelja Edda Taunsenda, pomonika erifa, da do e na dravni put br. #26, blizu Hartford Citya, Indiana, gde su pred njim, na cesti, stajala udna stvorenja. Kada je ovaj stigao, put je bio prazan i erif se vratio nazag u grad. No, Fletcher je odluio da ostane i pogleda unaokolo. Uperio je svjetlost svoje depne lampe na bia i vidio da su visoke oko metar i dvadeset. Glava im je bila jajastog oblika i pokrivena kacigom. Nimalo zaplaena svjetlom, neobina stvorenja su poela da izvode svoju predstavu, skaui visoko u vazduh i lebdei. A onda su, odjednom, nestala u mraku, ostavljajui slab crvenkasti trag. Pet dana kasnije, i Paull Brown je ugledao dva bia koja su odgovarala Fletcherovom opisu, dok je vozio blizu Dannyelsvila, Georgia. Policiji je izjavio da je ispred njegovih kola preao irok snop svjetlosti, praen fijukom. Vidjeo je kako se, na nekih 100 metara ispred njega, na zemlju sputa kupasti predmet. Poto se zaustavio, iz njega su izale dvije siune figure. Zgrabio je svoj revolver iz pregarade za rukavice, i unuo pored vrata, spreman da reaguje. No, one se vie nisu pribliavale, vratile su se u letjelicu i uzletjele. Brown je tvrdio da je ispalio nekoliko metaka na odlazei NLO, ali da ga nije pogodio. Rex Snow je naredio svom psu da napadne dvije srebrnasto odjevene prilike, koje su skakutale po njegovom, dobro osvjetljenom, dvoritu u Gosftownu, New Hampshir, odmah iza ponoi, 04. Novembra, 1973. godine. Pas, njemaki ovar, dresiran da izvrava nare enja, je krenuo na uljeze. Me utim, kada im je priao na desetak metara, one su prestale sa igranjem i posmatrale psa svojim fiksirajuim pogledom. On se zaustavio, zalajao na njih, a onda se, pored iznena enog vlasnika, cvilei odunjao nazad u kuu i legao, oigledno uplaen. Snow je kasnije prizano da je i sam bio obuzet iznenadnim oseanjem straha. Imao je kod sebe pitolj kalibra 38mm, ali se toliko tresao da nije mogao da ga dri. Brzo je uao za psom u kuu i kroz prozor posmatrao neobina stvorenja. Izgledalo mu je da svijetle. Imala su velike ui, tamne, ovalne proreze za oi, i duge, iljate noseve. Glave su im bile prekrivene kapuljaama i bile su iste boje kao odjea. Izgledalo je kao da skupljaju uzorke tla, i druge predmete sa zemlje i stavljaju ih u srebrne torbe, laganim, opreznim pokretima. Nakon izvjesnog vremena su otili u pravcu oblinje ume. Snow je pozvao policiju, i prije no to je ona stigla, vidjeo je da uma sablasno svijetli, a zatim se opet sve smrailo. Policajci su bili ubije eni da je Snow zaista vidjeo neto udno, to ga je preplailo. Priali su da se tresao kao prut i da je sjedio dok im je priao svoju priu. 2.7.7. Doga aj Iz kotske Slian doga aj desio se i u kotskoj u Petak 09. Novembra, 1979. godine. Tada je umar Bob Tailor poao u uobiajeni pregled umskog podruja izvan grada. Kada je u umi krenuo stazom, ukoio se zbog prizora na koji je naletjeo : na istini usred ume stajao je nepoznati veliki metalni objekat. "Ostao sam prikovan kada sam ugledao tu letjelicu. Imala je veliki poklopac koji se okretao, irok otprilike 15 metara i isto toliko visok sa irokim obodom. Iz tog oboda virjela je velika motka sa elisom na vrhu i okruglim otvorima iza nje koji su prolazili pravo kroz kupolu", svjedoio je Tailor. Odjednom su iz leteeg tanjira prema njemu pojurile dvije lopte sa dugim, zailjenim nosaima. Onesvestio se, a kada se pribrao pantalone su mu bile pocjepane i imao je nepodnoljivu glavobolju. Oseao je, kako je kasnije rekao, kao da mu je istekla sva energija. Pantalone su mu bile pocjepane na neobian nain, dugakim rezovima odozdo

22 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

prema gore. I ovaj put je brzo pozvana policija, koja je snimila prsten i udne klinaste rupe promjera gotovo etiri metra, duboke 10 centimetara. Ni policija ni Bob Tailor nisu uspjeli da rijee ovu zagonetku. 2.7.8. Neobini Posjetioci Streljakog Kluba Kada su dva NLO-a 1980. godine, preletjela iznad terena streljakog kluba u Augusti, Virginia, William Blackbourn je doivjeo najtei ok u svome ivotu. Blackburn, koji je inae ivjeo u oblinjem Vainzoreu je tog dana bio sam u klubu, kada je primijetio dva udna predmeta na nebu. Gledao je kako se manji od njih, u pravilnim krugovima sputa prema zemlji. Aterirao je na samo petnaestak metara od mjesta na kojem je on stajao, irom otovrenih usta, od zaprepaenja. Iz njega su izala tri neobina stvorenja, visine oko jednog metra, obuena u svjetlucavu odjeu iste boje kao i letilica. Jedno je imalo izuzetno dugake, prste, a sva tri su imala prodorne oi, kao da "gledaju kroz vas". Vanzemaljci su napravili nekoliko koraka prema Blackbournu. Mada je u rukama drao sjekiru, skamenio se od straha, nesposoban da se pomjeri. "Ispustili su nekoliko nerazumljivih glasova, a onda se okrenuli nazad prema svojoj letjelici i proli kroz vrata koja se uopte nisu vidjela na trupu svemirskog broda", priao je Blackbourn. "Tada su uzletjeli i nestali." Blackburn je kasnije rekao istraivaima NLO-a da je sluaj odmah prijavio vladinoj agenciji, odbio je da kae kojoj, da je ispitivan, a potom upozoren da nikome ne pominje ta je vidjeo. 2.7.9. NLO Iznad Fabrike U Arizoni Radnici slube odravanja u livnici bakra Morensi, u Arizoni, su tvrdili da je dinovska vasionska letjelica napala fabriku Januara, 1981. godine. Izgledalo je kao da ispituje jedan od dva fabrika dimnjaka visoka 200 metara, usmjeravajui svoje svjetlosne zrake na njega. etvorica ljudi, koji su popravljali drugi fabriki dimnjak su tvrdili da je NLO liio na bumerang i bio veliki kao etiri fudbalska igralita. Imao je 12 malih crvenih svjetala na povrini, kao dodatak ogormnom bijelom izvoru svjetlosti na donjoj strani. "Zaustavio se iznad dimnjaka i usmjerio svjetlost pravo na njega", rekao je dvadesetogodinji radnik, Rendall Rodgers. Njegov drug, Lary Morutensen, je dodao : "Nikada nisam vidjeo da neka letjelica lebdi kao ova. Imao sam utisak da nije agresivna. Nije uinila nita to bi nas uplailo. Ko god da je bio, bio je miroljubiv." Trei lan druine, Kenth Davis, kae da je za vrijeme ispitivanja dimnjaka jedno crveno svjetlo sa strane "bumeranga" iznenada suknulo iz letjelice fantastinom brzinom, vraajui se posle nekoliko trenutaka. Cjeli objekat se onda okrenuo, bez upozorenja, i uzletjeo kao raketa. NLO je tako e vidjelo i stotinak lanova kolskog hora i orkestra, koji su vjebali na fudbalskom igralitu srednje kole u Morencyu, nepunu milju odatle. Direktor Bruce Smith je priao : "Pogledao sam gore i vidjeo sva ta svjetla u obliku slova "V". Nije bilo nikakvog zvuka. Nepoznati objekat je lebdjeo nekoliko minuta, a onda nestao visoko na nebu." 2.8. NLO-i NAD EX-YUGOSLAVIJOM Prostori bive Yugoslavije tako er nisu bili imuni na misteriozne nebeske pojave. Kako tvrde NLO fanovi iz cijelog svijeta, jo od najranijih vremena, prostor Balkana bio je zanimljiv posjetiocima iz svemira. U tom je naglasniji otac moderne "ufologije" kontroverzni vajcarac Erich Von Dniken, koji u svojim djelima esto navodi fresku iz manastira Studenica gdje iznad Hristovog raspea na zvjezdanom nebu plove

23 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

poluzvijezde-poluletjelice, u kojima su ljudske figure. Dniken tvrdi da je ovaj detalj autor freske sigurno naslikao rukovodei se sopstvenim iskustvima. 2.8.1. Svjedoenje Pilota Brojni su primjeri iz novije istorije koji pokazuju este "kontakte" misterioznim letjelicama. Jedan od najinteresantnijih primjera desio godine, kada je avionska posada ratnog zrakoplovstva Kraljevine Yugoslavije primjetila "neobinu svetlost koja ih prati". Oficiri tadanje pomorske avijacije su, nakon nonih letova, vie puta u svojim izvetajima navodili da ih u vazduhu neko vrijeme prati neobian svijetlei objekat. U to vrijeme, pred Drugi svjetski rat, svijetom jo nije kruio mit o "leteim tanjirima", pa je normalno to su svi odmah pomislili da su u pitanju pijunske letjelice Hilerove Njemake. Iako su se piloti zaklinjali da takve letjelice nisu napravljene ljudskom rukom jer putanja bila van svih pravila i zakona fizike, pretpostavljeni Gereraltabu su preporuili - utanje. 2.8.2. "Napad" Na Beograd I doajen Yugoslovenske astronomije Milivoj Jugin pisao je o "nepoznatim leteim tanjirima" nad Yugoslavijom. On sam pria o udnim pojavama nad Beogradom sredinom 1954. godine."Bilo je to 1954. godine, kada su u ranim satima nad Beogradom vi ene svjetlosne pojave, svojevrsne "vatrene kugle", koje su letjele visoko iznad nas po vedrom jutarnjem vremenu. Bio sam ak lan komisije oformljene da potrai objanjenje tog fenomena, ija se slika ve sutradan pojavila u jednom od naih dnevnih listova kao prvorazredna senzacija", pria Jugin. Komisija koja je ispitala itav sluaj ubijedila je brojne Beogra ane da je u njihovom oku dolo do takozvanog "stroboskopskog efekta". Na nebu su, po njima, bili isprekidani gomilasti oblaci. Oni su se u jednom trenutku slili u jednu dugaku neprekidnu liniju koja se usljed komplikovanih optikih varki, posmatraima na zemlji uinila kao famozni "letei tanjir". Misteriji oko "leteih tanjira" nad Beogradom jo vie su doprinijela naknadna objanjenja koja su se razlikovala od izvjetaja dravne komisije. Po tim, kasnijim saznanjima, nisu bili u pitanju oblaci, ve niz meteora koji su velikom brzinom uleteli u atmosferu. Sa takvim miljenjem nisu se me utim sloili brojni svjedoci koji su ovakvo objanjenje nazvali naivnim, pa je itav sluaj ostao tajna do dananjih dana. 2.8.3. Demant Sa Kalamegdana Slian sluaj desio se i 1965. godine, nad Kalemegdanom. Brojni etai primjetili su nad starom beogradskom tvr avom neidentifikovane letee objekte. Sline, misteriozne letelice primjeene su i nad Sremom, a ove vijesti ubrzo su stigle i na naslovnice svjetske tampe. Ponovo su se uzbudili duhovi, kako me u obinim narodom tako i u partijskom i dravnom vrhu. Nekoliko dana kasnije stie zvanino saoptenje Ratnog zrakoplovstva Jugoslovenske narodne armije u kojem se tvrdi da nisu u pitanju "letei tanjiri", ve probni letovi novih nadzvunih lovaca. 2.8.4. NLO Nad Sarajevom I nebo nad Sarajevom bilo je poprite zanimljivih nebeskih fenomena. Nekoliko puta je Savezna uprava kontrole leta izvjetavala o neobinim objektima koji su letjeli nad glavnim gradom tada centralne Yugoslovenske republike. Ove vijesti procurile su i do tampe koja je izvjestila o neobinim "svetleim kuglama" pozivajui se podjednako kako obinih gra ana sa se poetkom 1938.

je njihova brzina i u Yugoslovenskom

24 ___________________________________________________________

NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka

na izjave oevidaca tako i na povjerljive izvore iz Savezne uprave kontrole leta. Tada je drava hitro reagovala tvrdei da su u pitanju "jedrei meteoroloki baloni na visini od 24 kilometra". 2.8.5. Oktobar, 1975. godine 07. Oktobar, 1975. Radari Dubrovakog aerodroma zabiljeili su oko 22:00h nepoznati letei objekt. Prema izjavama svjedoka bio je plave boje i kretao se relativno sporo. Primjetila ga je i posada aviona JAT, u Maju te godine.

28. Oktobar, 1975. U 14:55h vi en je NLO iznad Zadra, letio je na visini od 10.000 metara. Zabiljeen je i na radarskim monitorima, a slubeno objanjenje je bilo da je to bio avion. U 17:48h vi en je NLO iznad Klanjca. Mnogi su ga povezivali sa onim u Zadru zbog njegova izgleda. Bio je uto-crvene boje, a letio je u smjeru SII, na visini od 5000 metara. U 18:20h pojavio se NLO nad Pantovakom (dio Zagreba). Svjedoci tvrde da je letio sporo, ali da je prilino lelujao. Zagrebaki aerodrom nije primjetio nita neobino. U 19:10h, nad Velikom Goricom primjeena je nepoznata letjelica na visini od samo 1000 metara, vidjeli su je i dva pilota prilikom slijetanja na oblinji aerodrom. U predveerje dogodio se jedan od najzapaenijih NLO incidenata te godine. Avion JAT-a, kojim je pilotirao A. H., naao se tokom leta iz Beograda za Pulu u 19:55h iznad Naica. Najprije je primijetio jednu, a kasnije tri nepoznate letjelice. Jedna letjelica mu se pribliila sa desne strane, te ga pratila sve do Pisarovine, avion je letio na 3500 metara. U 20:55h tako er JAT-ov avion imao je gotovo identian bliski susret.