of 15 /15
NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE Prof. dr. Anghel Stanciu 2006

NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE. Prof. dr. Anghel Stanciu. 2006. Obiectivul strategic global al E uropei fixat la Consiliul European de la Lisabona (martie 2002). - PowerPoint PPT Presentation

Text of NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

Page 1: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

NIVELUL FINANŢĂRIIPENTRU

EDUCAŢIE

Prof. dr. Anghel Stanciu

2006

Page 2: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

Obiectivul strategic global al Europei

fixat la Consiliul European de la Lisabona(martie 2002)

"Europa va deveni până în anul 2010 cea mai competitivă şi dinamică economie din lume,

bazată pe cunoaştere şi capabilă de a susţine o creştere economică rapidă, cu locuri de muncă

mai multe şi mai bune."De asemenea, Consiliul European a ajuns la

concluzia că "oamenii reprezintă principalul bun al Europei şi trebuie să constituie punctul

central al politicilor Uniunii".

Page 3: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE
Page 4: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

P R O P U N E R E A

6 – 7%dinPIB

4,65% - 5% în 20055,30% - 6% în 20066,00% - 7% în 2007

IMPUSĂ

DE

PREVEDERILE

Învăţământul este prioritate naţională (Art.2 din Legea învăţământului) Europa va deveni până în 2010 cea mai dinamică economie din lume, bazată pe cunoaştere (Consiliul European 2002) Alocaţia pentru învăţământ să fie de minim 6% până în 2007 (Aquis-ul Comunitar) Pentru finanţarea învăţământului de stat din fonduri publice se asigură, anual, o creştere a alocaţiilor bugetare până la minim 6% din PIB în anul 2007 (art.170 alin.11 din Legea învăţământului nr.84/1995)

Page 5: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

SURSELE DE FINANŢARE ?

Page 6: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE
Page 7: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE
Page 8: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

Acumularea de rechizite şi manuale şcolare în vederea prevenirii abandonului şcolar şi

realizării egalităţii şanselor pentru accesul la educaţie.

Guvernul României Ministrul Finanţelor Publice

Program de alimentaţie pentru copii din grădiniţe şi pentru elevii din

învăţământul primar.

Program de reabilitare a şcolilor şi

construcţiilor şcolare din mediul rural.

Dotarea şcolilor cu mobilier şcolar şi echipamente

informatice

În domeniul învăţământului

cheltuielile în acest domeniu reprezintă

3,7 %

din PIB).

Page 9: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

Sursele alocaţiilor pentru învăţământ

0,34

2,42

0,81

0,10,4

0,30 0,1

2,3

0

4,1

0

0,80,4 0,30 0,1

2,4

0,8

0

4

0

0,468

0,0090,0610,019

4,127

00,5 0,05

0,05

0,1

3,85

1,65

7

0,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

surse externe venituriproprii

alte surse(garantii,credite

externe)

fondrecalificare

crediteexterne

bugete locale buget de stat alte surse învăţământ total

% d

in P

IB

PIB 2002 PIB 2003

PIB 2004 PIB 2007

7%în

2007dinPIB

Page 10: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

PRIORITĂŢILE ACOPERITE ÎN BAZA SURPLUSULUIDE CĂTRE CREŞTEREA GRADUALĂ DE CCA 3% DIN PIB

PÂNĂ ÎN ANUL 2007

Profesor Dublarea salariilor personalului didactic şi nedidactic

Şcoală Reabilitarea şcoli sau construcţii noi de şcoli / internate / cămine studenţeşti

Calculator Modernizare bazei materiale – biblioteci, laboratoare, reţele de calculatoare, conectare internet

Apă curentă / centrale termice / canalizare grupuri sanitare la şcolile din mediul rural

Page 11: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

Analiză comparativă salarii minime - maxime în sectorul bugetar - Austria

3,689

0,62

3,088

0,517

1,822

0,655

2,844

0,879

2,241

0,603

3,088

1 *

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Justiţie min Justiţie max Învăţământ

preuniversitar

min

Învăţământ

preuniversitar

max

Învăţământ

universitar min

Învăţământ

universitar max

Medicină min Medicină max Poliţie min Poliţie max Armată min Armată max

* SALARIUL MINIM DIN JUSTIŢIE ESTE SALARIUL DE REFERINŢĂ = 1,00

Page 12: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

Analiză comparativă salarii minime - maxime în sectorul bugetar - Statele Unite ale Americii

1 *

2,1661,214 1,285

1

2,142

1,071

7,714

0,714

2,142

0,5

2,214

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Justiţie min Justiţie max Înv ăţământ

preuniv ersitar

min

Înv ăţământ

preuniv ersitar

max

Înv ăţământ

univ ersitar min

Înv ăţământ

univ ersitar max

Medicină min Medicină max Poliţie min Poliţie max Armată min Armată max

* SALARIUL MINIM DIN JUSTIŢIE ESTE SALARIU DE REFERINŢĂ = 1,00

Page 13: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

Salarizarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar (1939 -1940) *

20.050

6.8005.300

11.450

33.800

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Ministru Profesor Învăţător

Salarii minime

Salarii maxime

* Diferenţiat pe 8 gradaţii, în funcţie de clasificarea localităţilor urbane şi rurale

pe categorii de salarii şi strucura sistemului de învăţământ gimnazial şi liceal

(Gr.8)

(Gr.8)

Page 14: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

TABELCU MINISTERELE ŞI INSTITUŢIILE CENTRALE CARE AU ÎNREGISTRAT

CREŞTERI SEMNIFICATIVE ÎN 2006 FAŢĂ DE 2005 ŞI SUMELE PROPUSE A FI REDISTRIBUITE LA MEdC

Nr.crt.

Ministerul/Instituţia centrală Creşterea reală 2005/2006(milioane lei)

Suma propusă pentru MEdC

1 Ministerul Public + 21,811 cap.50.01 – 10.mil lei

2 Serviciul Român de Informaţii + 197,652 cap. 61 – 150 mil lei

3 Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei informaţiei

+ 9,949 cap.85.06 – 5 mil lei

4 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,

+ 179,232 cap. 84.01 – 50 mil lei

5 Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

+1.009,861 cap.56.01 – 400 mil. lei; cap.68.01 – 100 mil lei; cap.80.01 – 150 mil lei

6 Ministerul Administraţiei şi Internelor + 643,160 cap.61 – 300 mil lei

7 Ministerul Justiţiei + 147,489 cap.61.01 – 50 mil lei

8 Serviciul de Protecţie şi Pază + 14,608 cap. 61.01 – 5 mil lei

9 Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat + 53,023 cap.80.01 – 20 mil lei

10 Consiliul Superior al Magistraturii + 25,567 cap. 51.01 – 5 mil lei; cap.51.08 – 5 mil lei

Page 15: NIVELUL FINANŢĂRII PENTRU EDUCAŢIE

10 Consiliul Superior al Magistraturii + 25,567 cap. 51.01 – 5 mil lei; cap.51.08 – 5 mil lei

11 Secretariatul general al Guvernului + 68,514 cap.51.01 – 5 mil lei;

12 Cancelaria Primului Ministru + 95,229 cap. 51.01 – 3 mil lei; cap.80.01 – 50 mil lei

13 Ministerul Finanţelor Publice + 824,0 cap.50.01 – 30 mil lei

14 Consiliul Concurenţei + 9,253 cap.51.01 – 5 mil lei

15 Curtea de Conturi + 35,280 cap.51.01 – 10 mil lei

16 Administraţia Prezidenţială + 1,990 cap.51.01 – 1 mil lei

17 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie + 15,688 cap.61.01 – 5 mil lei

18 Ministerului Apărării Naţionale + 706,169 cap.60 – 200 mil lei; cap.68 – 50 mil lei

19 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

+ 223,419 cap.83.01 – 100 mil lei

TOTAL 4.281,894 1.709 mil lei (ceea ce înseamnă doar 39.9%

din totalul creşterilor de la coloana anterioară)