NIEPRAWID¥¾OWO¥‘CI NA RYNKU FINANSOWYM A OCHRONA KONSUMENTA 2019-10-01¢  A OCHRONA KONSUMENTA Warszawa,

 • View
  11

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of NIEPRAWID¥¾OWO¥‘CI NA RYNKU FINANSOWYM A OCHRONA KONSUMENTA...

 • Warszawa, 24-09-2109

  DKN

  DORADCZY KOMITET NAUKOWY przy RZECZNIKU FINANSOWYM

  Rzecznik Finansowy biuro@rf.gov.pl Tel. 22 333 73 26, Al. Jerozolimskie 87 www.rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy 22 333 73 27 02 – 001 Warszawa facebook.com/Rzecznik Finansowy fax. 22 333 73 29

  Doradczy Komitet Naukowy

  przy Rzeczniku Finansowym

  RAPORT

  NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA RYNKU FINANSOWYM

  A OCHRONA KONSUMENTA

  Warszawa, wrzesień 2019

 • Str. 2

  Nieprawidłowości na rynku finansowym z perspektywy ochrony konsumenta – Raport DKN

  Rzecznik Finansowy biuro@rf.gov.pl Tel. 22 333 73 26, Al. Jerozolimskie 87 www.rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy 22 333 73 27 02 – 001 Warszawa facebook.com/Rzecznik Finansowy fax. 22 333 73 29

  Koordynacja prac nad Raportem

  prof. dr hab. Anna Jurkowska Zeidler

  Redakcja merytoryczna całości

  prof. dr hab. Anna Jurkowska Zeidler, prof. dr hab. Jan Monkiewicz

  Redakcja merytoryczna

  część 1: prof. dr hab. Edyta Rutkowska Tomaszewska

  część 2: prof. dr hab. Teresa Bednarczyk

  część 3: prof. dr hab. Andrzej Sopoćko

  Koordynacja techniczna

  dr Marian Małecki, Marcin Jaworski

  Korekta

  MODESTIA Katarzyna Sarna

 • Str. 3

  Nieprawidłowości na rynku finansowym z perspektywy ochrony konsumenta – Raport DKN

  Rzecznik Finansowy biuro@rf.gov.pl Tel. 22 333 73 26, Al. Jerozolimskie 87 www.rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy 22 333 73 27 02 – 001 Warszawa facebook.com/Rzecznik Finansowy fax. 22 333 73 29

  Autorzy (według kolejności publikacji)

  dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski; kom. dr Bogusława Sebastianka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Rynków Finansowych i Finansów Publicznych; zastępca naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie; Mirosława Szakun, doradca prawny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce; mgr Magdalena Paleczna, Uniwersytet Wrocławski; dr Piotr Pisarewicz, dr Błażej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości i Finansów; dr Marta Penczar, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości i Finansów; Jakub Mościcki, dyrektor generalny Fundacji Trading Jam; Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, Uniwersytet Warszawski; dr Damian Walczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami; Paweł Rokosz, Biuro Rzecznika Finansowego; dr hab. Karol Marek Klimczak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów; prof. dr Alejo José G. Sison, Uniwersytet Nawarry w Pampelunie, Wydział Zarządzania i Nauk Ekonomicznych; dr hab. Janusz Raglewski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego; adwokat; Dariusz Kuberski, prokurator byłej Prokuratury Generalnej; dr hab. Anna Piszcz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Prawa, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego; dr Aleksandra Nadolska, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego; Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy; prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania; dr Damian Cyman, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego; mgr Piotr Gałązka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Zakład Zarządzania Finansami; adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie; dr Bogumił Czerwiński, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania; Agnieszka Wachnicka, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego; Katarzyna Dmowska, członek Zarządu Spółdzielni ANG; Andrzej Roter, prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych; dr Dominik Stanny, Rzecznik Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych; Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie; Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego; mgr Dawid Rogoziński, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego; dr hab. Tomasz Nowak, frankowicz; Marek Rzewuski, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu; Krystyna Krawczyk, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w biurze Rzecznika Finansowego; Cezary Orłowski, aplikant radcowski, Biuro Rzecznika Finansowego; dr Anna Popiołek-Sudak, Uczelnia Łazarskiego; Maria Bradtke, była Rzecznik Praw Konsumentów w Gdyni; doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego; dr Piotr Stanisławiszyn, Uniwersytet Opolski, Sędzia Rejonowy w Opolu; dr Magdalena Homa, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych

 • Str. 4

  Nieprawidłowości na rynku finansowym z perspektywy ochrony konsumenta – Raport DKN

  Rzecznik Finansowy biuro@rf.gov.pl Tel. 22 333 73 26, Al. Jerozolimskie 87 www.rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy 22 333 73 27 02 – 001 Warszawa facebook.com/Rzecznik Finansowy fax. 22 333 73 29

  SPIS TREŚCI

  Wprowadzenie ................................................................................................................................ 6

  Część 1. Nieprawidłowości na rynku finansowym: przejawy i wymiary zjawiska .............................. 15

  Nadużycia na rynku usług finansowych wobec konsumentów. Ujęcie ogólne

  i przeglądowe ................................................................................................................................... 16

  Typy oszustw na rynku finansowym oraz statystyki wymiaru sprawiedliwości

  w tym obszarze ................................................................................................................................. 37

  Misselling na rynku usług finansowych (pojęcie, geneza i prawne mechanizmy przeciwdziałania

  temu zjawisku w świetle doświadczeń krajowych i międzynarodowych) ........................................ 59

  Nieprawidłowości na rynku kredytów konsumenckich........................................................................ 75

  Ryzyko nadużyć na rynku obligacji i sposoby jego ograniczania na przykładzie

  defaultu obligacji spółki GetBack S.A. .............................................................................................. 96

  Analiza nieprawidłowości na rynku kredytów hipotecznych obciążonych ryzykiem walutowym ..... 114

  Piramidy finansowe oraz nieprawidłowości na rynku forex .............................................................. 124

  Polisolokaty i rynkowe instrumenty zabezpieczania przed ryzykiem ................................................ 137

  Część 2. Mechanizmy i narzędzia wykrywania oraz zapobiegania nieprawidłowościom na rynku

  finansowym .......................................................................................................................... 156

  Edukacja i świadomość finansowa jako podstawa zapobiegania nieprawidłowościom na rynku

  finansowym .................................................................................................................................... 157

  Rzecznik Finansowy w systemie instytucji chroniących prawa i interesy klientów rynku finansowego

  ........................................................................................................................................................ 170

  Racjonalność nadużyć finansowych: zmiana perspektywy ................................................................ 185

  Wybrane podstawy odpowiedzialności karnej za nadużycia na rynku finansowym ......................... 202

  Instrumentarium prawne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sferze ochrony

  przed praktykami antykonsumenckimi na rynku finansowym – najnowsze rozwiązania ............. 217

  Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego a zaufanie do podmiotów rynku

  finansowego ................................................................................................................................... 233

 • Str. 5

  Nieprawidłowości na rynku finansowym z perspektywy ochrony konsumenta – Raport DKN

  Rzecznik Finansowy biuro@rf.gov.pl Tel. 22 333 73 26, Al. Jerozolimskie 87 www.rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy 22 333 73 27 02 – 001 Warszawa facebook.com/Rzecznik Finansowy fax. 22 333 73 29

  Część 3. Postulaty na przyszłość ................................................................................................... 251

  Jak ograniczyć nadużycia instytucji finansowych? ............................................................................. 252

  Wykorzystanie nowych narzędzi nadzorczych do przeciwdziałania naruszeniom

  na rynkach finansowych ................................................................................................................. 259

  Trendy w ochronie konsumentów przed nadużyciami finansowymi ................................................. 272

  Sprzedaż produktów inwestycyjnych dla inwestorów de