Nie przep‚acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowa‡ najlepsze

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Nie przep‚acaj. Poradnik konsumenta - jak negocjowa‡ najlepsze

 • ID DO:

  KATALOG KSIEK:

  CENNIK I INFORMACJE:

  CZYTELNIA:

  Spis treciPrzykadowy rozdzia

  Katalog onlineZamw drukowany katalog

  Zamw informacje o nowociachZamw cennik

  Fragmenty ksiekonline

  Onepress.pl Helion SAul. Kociuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.plredakcja: redakcjawww@onepress.plinformacje: o ksigarni onepress.pl

  Do koszyka

  Nowo

  Promocja

  Do przechowalni

  NIE PRZEPACAJ. PORADNIK KONSUMENTA JAK NEGOCJOWA NAJLEPSZE WARUNKI

  Autor: Marc LockleyTumaczenie: Marcin KowalczykISBN: 978-83-246-2887-2Tytu oryginau: How to Pay Less for More: The Consumers Guide to Negotiating the Best Deals Whatever Youre BuyingFormat: A5, stron: 208

  Poznaj podstawowe zasady i techniki negocjacji oraz rol mowy ciaa w komunikacji

  Dowiedz si, jak zapewni sobie najkorzystniejszy zakup lub sprzeda towarw i usug

  Sprawd, jak zrczne negocjacje mog zapewni Ci lepsze warunki lub podwyk w pracy

  Nadchodzi konsument w peni wiadomy!

  Czy odnosisz wraenie, e czsto przepacasz za swoje zakupy? Czy zdarza Ci si rezygnowa z zakupu ze wzgldu na cen towaru? Czy uwaasz, e wikszo usug, za ktre pacisz, nie jest warta swojej ceny?

  Czsto wystarczy zaledwie odrobina inicjatywy, by zaoszczdzi spor sumk pienidzy. Bez wzgldu na to, czy sprzedajesz lub kupujesz mieszkanie, przygotowujesz przyjcie weselne, planujesz zakup samochodu, sprztu RTV czy AGD, wybierasz wczasy w biurze podry, skadasz reklamacj, czy rozmawiasz ze swoim przeoonym dobrze poprowadzone negocjacje za kadym razem pozwol Ci zyska korzystniejsz ofert. Wystarczy pozna kilka kluczowych zasad, dziki ktrym bdziesz wiedzia, co, kiedy i jak zrobi, by otrzyma wicej, pacc mniej.

  Negocjacje mog Ci przynie wiele przyjemnoci, nawet jeli nie czujesz si komfortowo w takich sytuacjach. Gdy uda Ci si uzyska nisz cen dziki wasnym wysikom, poczujesz, e osigne prawdziwy sukces. Jeli przeczytasz t ksik od deski do deski, pomoe Ci ona opracowa Twoj wasn, najwygodniejsz dla Ciebie strategi negocjacyjn. Moesz take korzysta z niej jak z publikacji encyklopedycznej i przeczyta wycznie ten rozdzia, ktry traktuje o interesujcym Ci aktualnie rodzaju negocjacji. Zacznij oszczdzanie od dzi skutecznie i dynamicznie!

  http://onepress.plhttp://onepress.pl/zamow_katalog.htmhttp://onepress.pl/katalog.htmhttp://onepress.pl/add3571U~nieprzhttp://onepress.pl/page3571U~emaile.cgihttp://onepress.pl/page3571U~cennik.htmhttp://onepress.pl/online.htmmailto:onepress@onepress.plhttp://onepress.pl/view3571U~nieprzhttp://www.onepress.pl/view3571U~nie_przeplacaj_poradnik_konsumenta_jak_negocjowac_najlepsze_warunki_marc_lockley,nieprz

 • Spis treci

  Podzikowania 5

  Rozdzia 1: A wic w jaki sposb chcesz pomc miw oszczdzeniu pienidzy? 7

  Cz I: Podstawy sztuki negocjacji 15Rozdzia 2: Negocjacje praktyczny przewodnik 17Rozdzia 3: Jzyk negocjacji 35

  Cz II: Negocjacje w yciu prywatnym 47Rozdzia 4: Zakup nieruchomoci 49Rozdzia 5: Sprzeda nieruchomoci 63Rozdzia 6: Rezerwowanie miejsc w hotelu i wakacji 79Rozdzia 7: lub negocjacje 97Rozdzia 8: Zakup nowego samochodu 113Rozdzia 9: Zakup sprztu RTV lub AGD 127Rozdzia 10: Jak skutecznie skada reklamacje 143

  Cz III: Negocjacje w pracy 153Rozdzia 11: Uzyskiwanie wyszej pacy 155Rozdzia 12: Jak zapewni sobie wymarzon rwnowag

  midzy yciem prywatnym a zawodowym 175

  I na koniec 191Rozdzia 13: To jeszcze nie wszystko 193

  Sowniczek 205

 • Negocjacje praktyczny przewodnik

  17

  2Negocjacje

  praktyczny przewodnik

  WIC CZYM S TE NEGOCJACJE?Dla mnie negocjacje to targowanie si w celu osignicia porozumienia najlepiej takiego, ktre jest moliwe do przyjcia przez obie (wszystkie)strony. Im jeste twardszy w negocjacjach, tym bardziej prawdopodobne,e uda Ci si przechyli szal na swoj korzy.

  Naley jednak wystrzega si zbyt ostrej gry, gdy Twj partner w nego-cjacjach moe po prostu wyj z rozmw. W takim przypadku nie uda Ci siutworzy i rozwin adnych relacji dugofalowych. W jednorazowychtransakcjach handlowych moe nie mie to dla Ciebie wikszego znaczenia,ale przecie nigdy nie wiadomo, czy nie bdziesz musia wrci do tegosklepu t kwesti pozostawiam wic pod Twoj rozwag.

  Jeeli jednak moesz uzasadni swoj ofert i sprawi, by druga strona rw-nie bya zadowolona z osignitego kompromisu (niekoniecznie musiby szczliwa!), to nie tylko uda Ci si uzyska dobre warunki tej transakcji,ale by moe take zapewni sobie otwart drog do jeszcze lepszych relacjiz tym kontrahentem w przyszoci. Ma to szczeglne znaczenie w sklepachlub hotelach, ktre odwiedzasz regularnie.

  Negocjacje, w ktrych wygrywaj obie strony, s moliwe. Ty uzyskujeszcen, na ktrej Ci zaley, a na przykad dyrektor hotelu sprzedaje wolnemiejsce noclegowe i zdobywa nowych klientw.

  Czsto jednak ludzie wstydz si samej myli o negocjacjach.

 • Nie przepacaj. Poradnik konsumenta

  18

  MIT NR 1: NEGOCJACJE TO WSTYDLIWA SPRAWAW wielu krajach niepodejmowanie negocjacji jest uwaane za wyraz brakuuprzejmoci! Na bazarach caego wiata targowanie si jest oczekiwanei przynosi jego uczestnikom wiele przyjemnoci. Pamitam, jak pewnegorazu w Turcji zostaem zaproszony do sklepu, pokazano mi rozliczne ubra-nia, posadzono w fotelu i poczstowano filiank herbaty. Dwch sprze-dawcw, grajcych zego i dobrego glin, z zapaem wciskao na kalkulatorzeprzerne cyfry, a w kocu przekonali mnie do zakupu piknych kurtek dlamnie i dla mojej ony, za cen o niemal poow nisz od wywoawczej.Obie strony byy zadowolone z rezultatw, a ja spdziem bardzo przy-jemn godzin (zbliaa si ju pnoc!).

  Rwnie w wiecie wielkiego biznesu negocjacje s standardem, a nie wyjt-kiem. Pamitaj, e firma, od ktrej kupujesz produkty, musiaa najpierwwynegocjowa kontrakty ze swoimi dostawcami. Musisz uwiadomi sobie,i przykadowo, gdy kupujesz filiank kawy, to kawa ta przesza przezprzynajmniej kilka cykli negocjacji, zanim trafia z krzaczka do filianki.Waciciel plantacji kawy sprzedaje swj produkt lokalnym hurtownikom,ktrzy gromadz go w jednym miejscu, zanim przeka do oczyszczania.Ziarna kawy czsto sprzedawane s w formie aukcji, a dopiero potem prze-woone do firmy, ktra zajmuje si wypalaniem kawy. Nastpnie kawa jestpakowana, eksportowana i rozsyana do sklepw. W midzyczasie cena to-waru ulega znacznej zmianie (w zalenoci od tego, gdzie kupujemy kaw,waciciel plantacji otrzymuje od jednego do dziesiciu procent kocowejceny sprzeday). Dlaczego proces negocjacji miaby koczy si w tym mo-mencie? Nie sugeruj przy tym, e powiniene targowa si o cen cappuc-cino w kawiarni. Chodzi jedynie o sposb mylenia. Tak samo jest z wielomainnymi produktami.

  No dobrze, wiesz ju, e nie powiniene wstydzi si negocjowa. Kolejnymproblemem jest to, i wielu ludzi uwaa, e prowadzenie negocjacji jesttrudne.

 • Negocjacje praktyczny przewodnik

  19

  MIT NR 2: NEGOCJACJE S TRUDNENawet apanie piki wymaga treningu. Zarwno apanie piki, jak i nego-cjacje staj si atwiejsze, gdy wiczysz i uczysz si na wasnych dowiad-czeniach. Jeeli negocjacje wejd Ci w krew i stan si dla Ciebie czynnocizwyczajow, bdziesz je prowadzi nawet bez zastanawiania si nad tym.Okazje do negocjowania pojawiaj si niemal kadego dnia, tak wic niepowinnimy mie adnego problemu z automatyzacj tego procesu.

  No wanie, czy negocjacje to proces?Tak. Oto on:

  Pi etapw negocjacji

  W rnych kursach negocjacji znajdziemy rne wersje tego procesu, czstoz dodaniem jednego lub dwch elementw, ale dla mnie negocjacje zawszesprowadzaj si do procesu picioetapowego.

  Bez wzgldu na to, czy mwimy o negocjacjach w biznesie, czy te w yciuprywatnym, powyszy proces dziaa wyjtkowo skutecznie, ale wie sitake z pewnymi umiejtnociami, ktre mona wypracowa: umiejtno-ciami komunikowania si z ludmi. Tym zajmiemy si jednak dopierow kolejnym rozdziale.

 • Nie przepacaj. Poradnik konsumenta

  20

  1. PRZYGOTOWANIACzytajc t ksik, z pewnoci zauwaysz, jak wiele uwagi naley powi-ci przygotowaniom. To one stanowi a do siedemdziesiciu procentcaego procesu negocjacji i maj wpyw na cztery z piciu etapw: od zro-zumienia, co tak naprawd chcemy kupi, przez zbadanie zakresu cenowegooferowanych przez firm produktw, po okrelenie zakresu cenowego, ktryjeste w stanie zaakceptowa, i znalezienie alternatywnego rozwizania nawypadek, gdyby ten zakadany przedzia cenowy nie mg zosta osignity.To podstawowy element caej ukadanki: bez niego nie osigniesz zbyt wiele.

  Bez odpowiedniego przygotowania jeste zdany w zbyt duym stopniu naswoje umiejtnoci nawijania na gadk handlow a jeli zostanieszzdemaskowany, niedostatek odpowiednich informacji na temat produktui cen moe skoczy si transakcj, ktra nie jest dla Ciebie korzystna,lub te doprowadzi do braku jakiejkolwiek transakcji. Z drugiej jednakstrony nadmiar informacji take moe zbytnio zamiesza Ci w gowie.Najlepszy jest zoty rodek: jeli masz poczucie, e ilo informacji zaczynaCi przerasta, zrezygnuj z dalszego wgbiania si w szczegy i raz jeszczeprzypomnij sobie najwaniejsze fakty i dane. Jasno sprecyzowane punktyuoone w logicznym porzdku bd tym, na czym bdziesz mg oprzeswoj opini na temat oczekiwanej przez Ciebie ceny.

  Musisz take zdecydowa, jak wiele czasu opaca Ci si powici naprzygotowania. Spjrzmy na negocjacje jako na prac, za ktr naley Cisi okrelona stawka godzinowa. Przykadowo, jeli oszczdzisz zaledwie25 zotych na odtwarzaczu MP3, to moesz przeliczy to sobie w ten sposb,i te 25 z to warto dwudziestu minut Twojego czasu pracy. Jeli jednakmwimy o zakupie nowego samochodu, przy okazji ktrego moesz oszcz-dzi nawet 8 tysicy zotych, to by moe warto powici na przygotowaniado tej transakcji trzy lub nawet cztery dni.

  Na kocu tego rozdziau znajduje si przykadowy arkusz, ktry moe po-mc Ci w dokonaniu stosownych oblicze.

  Najlepszym sposobem, aby przygotowa si do negocjacji, jest zadaniesobie poniszych pyta.

 • Negocjacje praktyczny przewodnik