Nhập Môn Kỹ Thuật (ISE) (Lê Ngọc Quỳnh Lam - HCMUT)

 • View
  245

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Nhập Môn Kỹ Thuật (ISE) (Lê Ngọc Quỳnh Lam - HCMUT)

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  1/19

  NHP MN K THUT

  (INTRODUCTION TO ENGINEERING)

  TS. LNgcQunhLam

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  2/19

  TS. LNgcQunhLam

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  3/19

  GII THIU

  TI LIU THAM KHO

  CHUN U RA

  NI DUNG

  NH GI

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  4/19

  GII THIU Cung cp cho sinh vin cc kin thc tng qut v

  cc ngnh nghkthut, yu cucnc camtks trong tng lai v kin thc chuyn mn v cccng c theo tiu chun CDIO (Conceive-Design-

  Implement-Operate) thng qua vic lm mt nmn hccng tn. Mn hc cn cung cp cc k nng nhm tng kh

  nngthnh cng cangikstrong tnglai ngay tkhi cn l sinh vin bngcch nhnthcc trch nhimcangiksivix hi tara cc ngx,thi tch cctrong giao tipv trong hctp

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  5/19

  TI LIU THAM KHO Bi ging Oakes, Leone, Gunn,Engineering Your Future, A

  Comprehensive Approach, 5thEdition, Great LakePress, 2006.

  Adam Khoo, Ti tigii, bncngth!,Nh xutbnPhn, 2009.

  Ho, Nhut, "Course ME101 - Introduction toMechanical Engineering." Department of Mechanical

  Engineering, California State University, Northridge,USA. Course URL: www.csun.edu,~me101

  http://www.csun.edu/~me101http://www.csun.edu/~me101
 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  6/19

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  7/19

  CHUN U RA (2)Sau khi hcxong mn hc, sinh vin c th:

  Chun u ra chi tit mn hcPhng php

  nh giCDIO

  C4C kh nng giao tip hiu qutrong ngh nghip v cuc sng

  n, bi tp 3.2

  C5

  C kh nng gii quyt mt vn k thut mc c bn mtcch h thng

  n 2.1, 2.3

  C6C k nng trnh by vn kthut bng cch vit bo co vthuyt trnh

  n 3.2

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  8/19

  CHUN U RA (3)Sau khi hcxong mn hc, sinh vin c th:

  Chunura chi titmn hcPhng php

  nh giCDIO

  C7

  C kh nng s dng cc thit b cbn ca ngnh k thut mnh theo hc

  cc phng din: cc nguyn tc vnhnh, an ton,

  n 3.2

  C8

  C nhn nhn ton din v ngnh kthut, cc kin thc cn phi trang bcho k s, nhu cu mang tnh x hi

  ca k s

  Bi tp trn lpv nh.

  Bi tiu lun

  4.1, 2.4,

  2.5

  C9

  Cng nhn s cn thit v kh nnghc tp sut i, thi yu ngnhngh

  Bi tiu lun

  2.5.1,

  2.5.2

  2.5.3

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  9/19

  CHUN U RA (*)Sau khi hcxong mn hc, sinh vin c th:

  Giithch ngnh KTHTCN l g

  Giithch vai tr v chc nng ca K s

  KTHTCN i vi mt t chc. Xy dngmctiu SMART

  Lpkhochhon thnh mctiu

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  10/19

  M U V K THUTChng 1

  PHNG PHP HC TP HIUQU TRONG TRNG I HCChng 2

  QUN L D NChng3

  THIT K K THUTChng4

  K NNG LM VIC NHMChng5

  K NNG GII QUYT VN Chng6

  K NNG GIAO TIPChng7

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  11/19

  NH GI

  n:

  n cgiao cho tngnhmsinh vin giiquytmtsvncbntrong kthut.Hnh thc:

  Lm vicnhm, chtov vnhnh m hnh, vitbo co,

  trnh by trn lp, tham gia ngy hiKthut

  STT Hnh thc nh gi T l(%)

  1 Hotngtrn lp 15%

  2 Kimtra tilp 20%

  3 Bi tpvnh 15%4 Tiulun 10%

  5 n 40%

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  12/19

  N NHP MN K THUT

  Mc tiu ca n:1. Gip sinh vin tri nghim 1 qu trnh

  C: Conceive - Hnh thnh tng Sn phm/h thng/quy trnh

  D: Design - Thit k Thit k sn phm/quy trnh/h thng

  I: Implement Trin khai To ra sn phm

  O: Operate - Vn hnh S dng sn phm

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  13/19

  N NHP MN K THUT (tt)

  2. Gip sinh vin rn luyn cc k nng Lm vic nhm Qun l d n/qun l thi gian

  Gii quyt vn Giao tip: Vit bo co

  Cu trc, ni dung, ...

  Thuyt trnh Cu trc, ni dung, phong cch, slides, kim sot thi gian

  Lng nghe Thuyt phc

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  14/19

  NH GI A-NMKT

  STT Ni dung T l Thi gian

  1 Trnhby tng(Conceive)

  5 %

  2 Bo co gia k 15%3 Bo co cui k 20%

  Tng 40%

  Yu cu c th s thng bo trong:YU CU N NMKT

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  15/19

  NGY HI K THUT

  Thigian: . ( thng bo sau )

  Hotngv snphmtrngby:

  Thi uaxe. Cc snphmkhc can.

  Trngby cc snphmtn mn hcChititmy, Kthutchto, Lunvnttnghip.

  Mtssnphmsng tokthuttcc nv khc.

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  16/19

  THNG TIN GING VIN

  TS. L NGC QUNH LAM

  Bmn KTHTCN

  inthoi: 38649300 Email: [email protected]

  Bkel website:

  http://e-learning.hcmut.edu.vn/

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  17/19

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  18/19

  HOT NG

  Trong vng 2 pht, sinh vin ttm v lpnhm (4-5thnh vin).

  8 pht tiptheo, cc nhm tholun: Tm hiutngthnh vin canhm: Hv tn, qu qun,

  sthch, thmnh,

  Trao isinthoiv achemail.

  Thngnhttn nhm v slogan canhm.

  Mctiu chung canhm.

  Bunhm trng.

 • 8/10/2019 Nhp Mn K Thut (ISE) (L Ngc Qunh Lam - HCMUT)

  19/19

  Mi nhm c 1 pht giithiu: Tn nhm

  Slogan canhm Mctiu canhm

  Tngthnh vin canhm c 1 pht giithiu: Hv tn Nick name

  Mong muncginhthno

  Qu qun V sao lichnngnh KTHTCN Cng vicbnc thlm ttnht(cho nhinti)

  C thgii

  thiubngEnglishNI TO, R