Click here to load reader

NGS B.e.s.t. Grudzień 2010

 • View
  225

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Numer grudniowy / 2010

Text of NGS B.e.s.t. Grudzień 2010

 • redakcyja

  fot. Z

  big

  niew

  Ostro

  wski

  Adres redakcji: ul. Kamienna 59, Wrocaw, bud. B/F pok. 8/9, tel./fax: (071) 36 80 648 Adres do korespondencji: NGS B.e.s.t. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 WrocawInternet: [email protected], http://best.ue.wroc.pl | Facebook: http://tiny.cc/ngsbestRedaktor Naczelna: Marta Rewera ([email protected]) | Zastpca Red. Nacz.: Zbigniew Ostrowski ([email protected]) | Redaktorzy: Jarosaw Adam, Micha Brzeniak, Aleksandra Grelikowska, Katarzyna Jeznach, Aleksandra Kler, Jakub Knoll, Magdalena Kotowska, Dominika Majcher, Pawe Maleczak, Anna Mrzek, Magdalena Ostrowska, Radosaw Pado, Anna Pichurska, Piotr Semeniuk, Dariusz Wierzbowicz, Olga Zikowska, Magdalena Zygmunt | Korekta: Magdalena Pleskacewicz | Marketing: Aleksandra Kler, Szymon Gorczka, Marta Rewera | HR: Tomasz Cieszyski, Piotr Semeniuk | Foto: Alicja Kory, Jakub Knoll, Julia Zborowska, Magdalena Ziaja | Rysunki: Tomasz Cieszyski, Milena Grska, Magdalena Pleskacewicz | Skad DTP: Jakub Knoll, Magdalena Pleskacewicz | Webmaster: Bartosz Jakubowski | Wsppraca: Adrianna Bueczka, Aleksandra Chojenta, Anna Grybel, Magdalena Grybel, Hubert Guzera, Kamila Konopczak, Wodzimierz Lewandowski, Aleksandra ukaszewska, Piotr Modzejewski, Ewa Popowicz, Andrzej Przybylski, Paulina Rajewska, Marcin wierkot, Klaudia Utracik, Joanna Wajs, Agnieszka Wojciechowska, Anna Woniak, Filip Wjcik | Okadka: Andrzej Przybylski, Alicja Kory, Julia ZborowskaRedakcja zastrzega sobie prawo wyboru, dokonywania skrtw i poprawek stylistycznych w dostarczanych materiaach.Opinie zawarte w artykuach i korespondencjach nie musz by zgodne z pogldami Redakcji.

  Grudzie. Czyli wita. Czyli wypadaoby zoy witeczne yczenia Niedobrze. Bo czeg tu y-czy? Zdrowych spokojnych wit? Oklepane. Po co nam spokj? A zdrowie? Bdziemy si o nie mar-twi na staro. O ile doyjemy. To czego? Zdanej sesji? Bez sensu. Kto uwierzy, e w grudniu mylimy o zaliczeniach? Moe lepszego jutra? Tak jakby dzisiaj byo ze...

  wita maj co z bajki /Kadej zimy pisanej od nowa /W oknie puchu koderka /W kadym sercu iskierka /By ogrzaa si noc grudniowa. I tego wanie Wam ycz: magicznych wit!

  Marta Rewera

  Gosy zUE3 yczenia od Rektora, RUSS4-5 Co si na Uczelni dzieje

  Si rozwi si6 Sens ycia9 Koleje dolnolskie

  REALacje6 Euro-mates

  EKOnomia8 Oszczdzanie studenta

  Polityka8 Legalizacja broni10 Politycy u koryta wadzy11 Z Instytutu Misesa

  w SJO picobello12 Kennt ihr in Polen Wassermelone?12 Vampire im XXI. Jahrhundert

  COOLinaria13 Rzut oka aroka - Simplex13 Planet Pizza

  Zapiski z podry14 Ahebik

  Troch kultury?!16 Relacja z W grach...17 Kulturalny Rozkad Jazdy18 Wywiad z zespoem Skaza18 Si dzieje19 Recenzje muzyki i ksiki

  Felietuczyk7 nity wity16 Facebooknij to!20 Pozwl mi

  WRO-saw!20 Wrocaw w liczbach

  Opowiadanie21 Apocaliptica Diary 3

  Trzymaj poziom!22 Rozerwij si22 Wienia, wiersz22 Teksty prowadzcych

  Szukaj nas w sieci:best.ue.wroc.pl, a tam wszystkie teksty z gazety, najnowsze informacje z Uczelni,

  Wrocawia, Polski, wiata i Drogi Mlecznej.Facebook, gdzie znajdziesz wiele konkursw, najwieszych informacji oraz kontakty

  do nas i innych bestowiczw (link skrcony: http://tiny.cc/ngsbest)[email protected], po prostu napisz, jeli trapi Ci jaki problem, co ciekawego dzie-

  je si na Uczelni lub gdziekolwiek indziej lub jeli po prostu chcesz nam posodzi.

  Best w Dusznikach

 • 3NGS B.e.s.t. | grudzie 2010 | best.ue.wroc.pl

  fot.

  Alic

  ja K

  ory

  Drodzy Modzi Przyjaciele, Studenci Uniwersytetu Ekonomiczne-go we Wrocawiu

  Zblia si, zawsze przez nas oczekiwany, szczeglny czas Bo-ego Narodzenia i Nowego Roku. Czas refleksji i zadumy nad tym co mino, czas marze o przyszoci, radoci i ycze prze-kazywanych w gronie rodziny i przyjaci.

  W oczekiwaniu na te radosne wita Boego Narodzenia pro-sz przyj, dla siebie i swoich najbliszych, najserdeczniejsze yczenia wszelkiego dobra materialnego i duchowego oraz po-mylnoci w nadchodzcym roku 2011.

  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocawiuProf. zw. dr hab. Bogusaw Fiedor

  Koleanki i koledzy,W dniu 22.11.2010 r., decyzj wybieranych przez Was czonkw Rady Uczelnia-

  nej Samorzdu Studentw, staem si Przewodniczcym Samorzdu Studentw Uniwersyte-tu Ekonomicznego we Wrocawiu. To ogromny zaszczyt, ale take wielka odpowiedzialno i wyzwanie.

  Obecnie Samorzd Studentw znajduje si w fazie pozytywnych przemian zapocztkowanych przez moich poprzednikw - jego struktura organizacyjna staje si bardziej funkcjonalna i profesjonalna, a liczba osb bezporednio zaangaowanych w jego dziaania stale ronie. Niemniej, niewielka frekwen-cja podczas ostatnich wyborw do Rady Uczelnianej Samorzdu Studentw, a take wyniki ankiet prze-prowadzanych 17.11.2010 r., podczas Dnia Otwartego Samorzdu Studentw, wskazuj na stosunkowo niewielkie zainteresowanie i wiadomo naszych dziaa wrd naszych koleanek i kolegw na Uczelni. Bybym zachwycony, gdybym za rok, podsumowujc swoj kadencj, mg z czystym sumieniem stwierdzi, e dokonano w tej sprawie znaczcego postpu.

  By osign wskazany powyej cel, bdziemy bliej studentw dosownie i w przenoni. Ju w najbliszych dniach, w nowym biurze Samorzdu Studentw, znajdujcym si w podziemiach Simplexu, uruchomione zostan regularne dyu-ry, podczas ktrych udzielimy wszelkich informacji oraz wysuchamy Waszych uwag i sugestii na temat dziaalnoci Samorzdu. W razie potrzeby, bdziecie mogli zwrci si o pomoc do Rzecznika Praw Studenta, ktry reprezentuje Wasze interesy przed admi-nistracj uczelnian. Podczas licznych akcji promocyjnych zachca bdziemy Was zarwno do uczestnictwa, jak i wsptworzenia naszych projektw, co jest doskona okazj do zdobywania bezcennego dowiadczenia i umiejtnoci, a take do wspaniaej zabawy i integracji rodowiska akademickiego.

  Jestem przekonany, i w najbliszym roku kady student Uniwersytetu Ekonomicznego znajdzie w dziaa-niach Samorzdu Studentw co dla siebie - niektrzy z Was wezm udzia w programach wymiany, takich jak Mo-sty Ekonomiczne, czy Transekonomik, inni uczestniczy bd w Kulturaliach, a nastpni w Auto Stop Race. Wielu z Was skorzysta z oferty Integratora i UE Party, a wszyscy spotkamy si na Ekonomaliach, czego serdecznie ycz zarwno sobie, jak i Wam.

  Pozdrawiam,Jacek Fabianowicz

  Gosy zUE

  Zarzd Samorzdu Studentw kadencji 2010 / 2011

  Czonek Zarzdu ds. Administracji Agnieszka Beck II rok NECZ ds. Dydaktyki i Rozwoju Paulina Markowska- III rok IECZ ds. Finansw Witold Abramowicz - IV rok ZIiF (I rok II st)CZ ds. HR i Projektw Izyda Morgiel III rok ZIiFCZ ds. Kontaktw Zewntrznych Agnieszka Prze-nioso II rok NE

  Wyniki wyborw do RUSSW dniach 14, 16 oraz 17 listopada 2010 r. studenci naszej Uczelni wybierali nowych czonkw Rady Uczelnianej Samorzdu Stu-dentw. Przedstawiamy Wam nowych czonkw RUSS:Wydzia NE: Beck Agnieszka, Skopowska Anna, Konior ukasz, Kasprzyk Wojciech, Przenioso Agnieszka (roczna kadencja)Wydzia ZIiF: Majchrzak Mateusz, Konecki Pawe, Morgiel Izy-da, Rybicka KatarzynaWydzia IE: Kastrau Daria, migielska Alicja, Kowal Jan, Religa Agnieszka (roczna kadencja)Wszystkim, ktrym si powiodo, serdecznie gratulujemy. Teraz czekamy na realizacj obietnic wyborczych.

 • Gosy zUEBiuro Karier i Promocji Zawodowej zaprasza wszystkich studentw i absol-wentw do korzystania z usug doradcw zawodowych a take psychologa i prawnikaPSYCHOLOG Rozmawiajc, dowiaduj si co myl S. GarczyskiCzasami jeszcze waniejsze jest aby rozmawiajc dowiedzie si co czuj i na czym mi zaleyi w ten sposb zmieni sposb patrzenia na siebie i sytuacj, w jakiej si znaj-duj. Jeeli s sprawy, ktre potrzebujesz omwi, bo s rdem niepokoju czy cier-pienia to zapraszam na spotkanie.Godziny spotka s ustalane po wczeniejszym zgoszeniu si na: [email protected] znasz swoje prawa? Czy wiesz jakie obowizki ci na Tobie?W ramach konsultacji prawnych oferujemy studentom po-moc w rozwizaniu problemw prawnych w zakresie: pra-wa cywilnego (umowy o wiadczenie usug w tym: umowy o dzieo, zlecenia, kontrakty menederskie); prawa pracy (nawizanie stosun-ku pracy, rodzaje i formy umw o prac, przepisy dotyczce bezpiecznych i hi-gienicznych warunkw pracy, rozwizanie stosunku pracy, urlopy itp.); pracy tymczasowej; przepisw dotyczcych wolontariatu; zakadania wasnej dziaalnoci gospodarczej; czynnoci prawnych w obrocie gospodarczym; podatkw i ubezpiecze w zakresie prowadzonej dziaalnoci gospodar-czej.Zapisy na powysze konsultacje prosimy kierowa na: [email protected] take do zapoznania si z poradami prawnymi na stronie projektu Kunia Kadr 3 www.kuznia3.ue.wroc.pl Na wyjtkowy czas wiat Boego Narodzenia i nadchodzcy Nowy Rok 2011 yczymy wszystkim studentom i absolwentom mdroci w rozeznawa-niu swoich cieek nie tylko zawodowych i radoci z dokonanych wyborw./ Zesp Biura Karier

  Niemiecki na wesoo!

  DEUTSCH-WAGEN TOUR to akcja zorganizowana przez Instytut Goethego, Auswrtiges Amt i organizacj DAAD, objta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem realizowanego od 2009 roku projektu jest promowanie nauki jzyka niemieckiego i popularyzacja kultury niemieckiej. 13 padziernika 2010 r. na trasie DEUTSCH-WAGEN-a, na zaproszenie Studium Jzykw Obcych, znalaza si tym razem nasza uczelnia.

  Jzyk niemiecki wybierany jest przez naszych studentw bardzo czsto w ramach lektoratw a take na kursach komercyjnych, orga-nizowanych przez SJO, tote akcja cieszya si duym zainteresowa-niem, i to nie tylko wrd studentw.

  Samochd Volkswagen Caddy, pomalowany w kolo-rach flagi niemieckiej, rzuca si w oczy ju z daleka i przyci-ga uwag. Deutsch-Wagen zaparkowa przy budynku Z, a plac przed budynkiem sta si na kilka godzin placem zabaw, oczy-wicie przeprowadzanych po niemiecku. Pogoda na szczcie dopisaa, a studenci musieli wykaza si czasami nie tylko znajomoci niemiec-kiego, ale i dobr sprawnoci fiz