1

Click here to load reader

Ngày Tháng Sáu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thơ dân gian Anh do dịch giả Thái Bá Tân soạn dịch.

Citation preview

Page 1: Ngày Tháng Sáu

THƠ DÂN GIAN ANH

NGÀY THÁNG SÁUD ch Gi : Thái Bá Tânị ả

Hôm ấy là một ngày tháng sáu

Chàng trai và cô gái gặp nhau,

Cùng đi dạo giữa cánh đồng lúa chín,

Chim líu lo trên đầu.

Khi đã yêu, không cần lời thổ lộ-

Có riêng tiếng nói trái tim,

Nên tuy có rất nhiều điều đáng nói,

Nhưng họ... đã lặng im.

Rồi đông đến, tháng Giêng, trời lạnh,

Tuyết bão đêm ngày.

Họ không thể cùng nhau đi dạo

Giữa đồng, tay nắm tay.

Và chàng trai trở thành người bất hạnh ,

Cô gái cũng buồn đau.

Giá họ nói, một câu thôi, ngày ấy...

Họ đã suốt đời bên nhau.