Click here to load reader

New DANH BẠ HỘI VIÊN ba... · PDF file 2020. 8. 12. · VACPA hy vọng “Danh bạ Hội viên tổ chức VACPA” sẽ hữu ích và thiết thực cho Quý vị và các

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of New DANH BẠ HỘI VIÊN ba... · PDF file 2020. 8. 12. · VACPA hy...

 • DANH BẠ HỘI VIÊN

  ttttttTTTTTTTTTTT

  tổ

  (CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN LÀ HỘI VIÊN TỔ CHỨC VACPA)

  (Lưu hành nội bộ)

  Hà Nội – Tháng 3 năm 2020

 • 1

  HỘI KIỂM TOÁN VIÊN

  HÀNH NGHỀ VIỆT NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -----------------------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

  LỜI GIỚI THIỆU

  Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp,

  độc lập của những người có Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam và các doanh nghiệp kiểm toán

  trên cả nước.

  “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”,

  VACPA cam kết hỗ trợ các Hội viên VACPA phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ

  kế toán, kiểm toán cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý Nhà

  nước, các Trường Đại học, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về hoạt động của nghề nghiệp kiểm

  toán.

  Với mong muốn cung cấp thông tin về 147 công ty kiểm toán hiện đang là Hội viên tổ chức,

  VACPA phát hành “Danh bạ Hội viên tổ chức VACPA” (số liệu và thông tin được cập nhật lần 4

  đến ngày 15/03/2020). Hàng năm, VACPA sẽ thực hiện cập nhật và điều chỉnh các thông tin thay

  đổi.

  VACPA hy vọng “Danh bạ Hội viên tổ chức VACPA” sẽ hữu ích và thiết thực cho Quý vị

  và các bạn. Thông tin chi tiết còn được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vacpa.org.vn.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ tới Ban Hội viên VACPA theo địa chỉ

  sau:

  Văn phòng VACPA Hà Nội Văn phòng VACPA Tp. Hồ Chí Minh

  Tầng 2 & 3 Nhà Dự án Bộ Tài chính

  Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

  Tel: (24) 39724334; Fax: (24) 39724354

  Email: [email protected]

  Phòng 24, Lầu 1, số 138 Nguyễn Thị Minh

  Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

  Tel: (28) 39306435; Fax: (28) 39306442

  Email: [email protected]

  Trân trọng!

  HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM

  http://www.vacpa.org.vn/

 • 2

  MỤC LỤC

  STT Số hiệu công ty Tên Hội viên tổ chức

  Trang

  số

  1 001 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

  8

  2 002 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

  3 004 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

  4 005 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Hồ Chí Minh

  (AISC)

  5 006 Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

  6 007 Công ty TNHH KPMG

  9

  7 008 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

  8 009 Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

  9 010 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

  10 013 Công ty TNHH Kiểm toán Thuỷ Chung

  10

  11 014 Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán BHP

  12 016 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

  13 018 Công ty TNHH Kiểm toán AS

  14 021 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H

  15 026 Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

  11

  16 034 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

  17 037 Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt

  18 038 Công ty TNHH Kiểm toán BDO

  19 042 Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

  12 20 045 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K

  21 046 Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam

  22 047 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC

  13

  23 048 Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Tài chính DNP

  24 051 Công ty TNHH Kiểm toán U&I

  25 055 Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

  26 058 Công ty TNHH Kiểm toán S&S

  14 27 066 Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO

  28 068 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

 • 3

  STT Số hiệu công ty Tên Hội viên tổ chức

  Trang

  số

  29 069 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế-kiểm

  toán COM.PT

  30 070 Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ

  31 071 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

  15 32 072 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế

  33 084 Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC - VIET

  NAM

  34 093 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Hồng Hà

  16

  35 098 Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương

  36 099 Công ty TNHH Kiểm toán FAC

  37 102 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô

  38 105 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế A.T.A.X

  17 39 106 Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam

  40 107 Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

  41 110 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An

  42 111 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu

  Á

  43 112 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

  18

  44 116 Công ty TNHH Kiểm toán KTV

  45 118 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng

  46 119 Công ty TNHH Kiểm toán KTC SCS

  47 123 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VNASC

  19

  48 124 Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

  49 126 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

  50 127 Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu

  51 129 Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương

  20

  52 131 Công ty TNHH Kiểm toán I.T.O

  53 133 Công ty TNHH Kiểm toán TTP

  54 135 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

  55 136 Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT

  21

  56 137 Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

  57 138 Công ty TNHH Kiểm toán Việt

 • 4

  STT Số hiệu công ty Tên Hội viên tổ chức

  Trang

  số

  58 142 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm

  toán Phía Nam (AASCS)

  59 143 Công ty TNHH Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

  (VNAAFC)

  22 60 146

  Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA

  - IAFC

  61 149 Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

  62 150 Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA)

  63 152 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam

  Việt (AASCN)

  23

  64 153 Công ty TNHH Kểm toán Quốc tế UNISTARS

  65 156 Công ty TNHH Kiểm toán VACO

  66 158 Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tư vấn Hà Nội

  (HANOIAC)

  67 166 Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel

  68 169 Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp công nghệ thông tin

  Đại Nam

  24

  69 172 Công ty TNHH Crowe Việt Nam

  70 173 Công ty TNHH Kiểm toán HDT Việt Nam

  71 176 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN

  72 177 Công ty TNHH Mazars Việt Nam

  73 181 Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Khang Việt

  25

  74 184 Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ

  75 187 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Tín Việt- AICA

  76 189 Công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành

  77 190 Công ty TNHH Kiểm toán E-JUNG

  78 191 Công Ty TNHH Kiểm Toán Chuẩn Vàng

  79 193 Công ty TNHH Tri Thức Việt

  26

  80 195 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA

  81 196 Công ty TNHH Kiểm toán Thái Bình Dương

  82 198 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá MHD

  83 199 Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long

  84 200 Công ty TNHH Kiểm toán Win Win

  85 202 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế

 • 5

  STT Số hiệu công ty Tên Hội viên tổ chức

  Trang

  số

  86 205 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầu

  27 87 207 Công ty TNHH Kiểm toán-Thuế-Tư vấn Sài Gòn

  88 209 Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam

  89 214 Công ty TNHH Kiểm toán Quy Chuẩn

  90 215 Công ty TNHH Kiểm toán AVICO

  91 218 Công ty TNHH Kiểm toán ASEAN

  92 220 Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam

  93 221 Công ty TNHH Kiểm Toán Đại Tín

  94 225 Công ty TNHH NEXIA STT

  28

  95 226 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Châu Á

  96 227 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Sáng Lập Á Châu

  97 228 Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam

  98 229 Công ty TNHH Kiểm toán CPA

  99 231 Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam

Search related