18
Nevralgia de Nevralgia de trigemen trigemen

Nevralgia de trigemen

  • Upload
    buck

  • View
    160

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nevralgia de trigemen. 1. Nevralgia trigeminala primara 2. Nevralgia trigeminala secundara Nevralgia trigeminala primara apare cu precadere in decada a 6-a de viata , dar poate aparea la orice varsta Nevralgia trigeminala secundara - apare predominant la pacientii tineri - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Nevralgia de trigemen

Nevralgia de Nevralgia de trigementrigemen

Page 2: Nevralgia de trigemen

1. Nevralgia trigeminala primara1. Nevralgia trigeminala primara2. Nevralgia trigeminala secundara2. Nevralgia trigeminala secundara

Nevralgia trigeminala primaraNevralgia trigeminala primara apare cu precadere in decada a 6-a de apare cu precadere in decada a 6-a de viata, dar poate aparea la orice varstaviata, dar poate aparea la orice varsta

Nevralgia trigeminala Nevralgia trigeminala secundara- secundara- apare predominant la pacientii tineriapare predominant la pacientii tineri

http://www.umanitoba.ca/cranial_nerves/trigeminal_neuralgia/tutorial/index.html

Page 3: Nevralgia de trigemen

Nevralgia trigeminala Nevralgia trigeminala primaraprimara

Afectiune unilateralaAfectiune unilaterala Tablou clinicTablou clinic

dureri de scurta durata (secunde, minute)dureri de scurta durata (secunde, minute) fulgurante, lancinante, ca un “soc electric”fulgurante, lancinante, ca un “soc electric” Debut si sfarsit bruscDebut si sfarsit brusc Limitate in teritoriul de distributie al n. V Limitate in teritoriul de distributie al n. V

(una sau doua dintre ramurile acestuia, mai (una sau doua dintre ramurile acestuia, mai rar toate cele trei ramuri)rar toate cele trei ramuri)

Evoluie variabila, cu remisiuni tot mai scurte Evoluie variabila, cu remisiuni tot mai scurte si perioade dureroase tot mai lungi si mai si perioade dureroase tot mai lungi si mai intenseintense

Page 4: Nevralgia de trigemen

Etiologie Etiologie Idiopatica Idiopatica Teoria centrala perturbare functionala Teoria centrala perturbare functionala

a SNC cu hiperexcitabilitate a nucleului a SNC cu hiperexcitabilitate a nucleului nervului trigemen, de tip epileptiformnervului trigemen, de tip epileptiform

Teoria periferica – perturbare Teoria periferica – perturbare functionala a SNP pe radacina nervului functionala a SNP pe radacina nervului V determinata de demielinizarea V determinata de demielinizarea segmentara care genereaza segmentara care genereaza scurtcircuite si descarcari dureroase scurtcircuite si descarcari dureroase nevralgicenevralgice

http://www.umanitoba.ca/cranial_nerves/trigeminal_neuralgia/tutorial/index.htmlhttp://www.umanitoba.ca/cranial_nerves/trigeminal_neuralgia/tutorial/index.html

Page 5: Nevralgia de trigemen
Page 6: Nevralgia de trigemen

DiagnosticDiagnostic SediuSediul l – teritoriul nervului trigemen (mai – teritoriul nervului trigemen (mai

frecvent ramul maxilar, mandibular si mai rar frecvent ramul maxilar, mandibular si mai rar cel oftalmic, unilaterala, rar bilaterala)cel oftalmic, unilaterala, rar bilaterala)

DurataDurata- paroxismul dureros are durata de - paroxismul dureros are durata de cateva secunde- 2 minute, atacurile dureroase cateva secunde- 2 minute, atacurile dureroase se pot grupa in salve de minute, urmata de se pot grupa in salve de minute, urmata de acalmie totala de secunde- 1 minut si din nou acalmie totala de secunde- 1 minut si din nou paroxism dureros; perioadele libere de durere paroxism dureros; perioadele libere de durere pot fi de saptamani, luni sau chiar ani, pot fi de saptamani, luni sau chiar ani, perioadele dureroase alternand cu cele perioadele dureroase alternand cu cele asimptomaticeasimptomatice

Este Este declansatadeclansata de stimuli obisnuiti numiti de stimuli obisnuiti numiti factori trigger (atingere, spalatul dintilor,ras, factori trigger (atingere, spalatul dintilor,ras, fumat, mestecat, baut, pieptanat, etc) sau fumat, mestecat, baut, pieptanat, etc) sau poate aparea spontanpoate aparea spontan

Page 7: Nevralgia de trigemen

Caracterul dureriiCaracterul durerii – lovitura de pumnal sau soc – lovitura de pumnal sau soc electric, maxima de la debut si cu final abruptelectric, maxima de la debut si cu final abrupt

Asocierea de zone triggerAsocierea de zone trigger – stimularea acestor – stimularea acestor regiuni tegumentare sau mucoase (aripa nasului, regiuni tegumentare sau mucoase (aripa nasului, regiunea labiala, a mentonului, mucoasa jugala, regiunea labiala, a mentonului, mucoasa jugala, gingivala) prin factorii trigger (stimului mecanici gingivala) prin factorii trigger (stimului mecanici minimali, vorbit, mestecat, ras) declanseaza durere; minimali, vorbit, mestecat, ras) declanseaza durere; pacientul evita orice manevra ce duce la declansarea pacientul evita orice manevra ce duce la declansarea durerii (nu se alimenteaza, nu vorbeste, nu se spala) durerii (nu se alimenteaza, nu vorbeste, nu se spala) iar fata capata aspect de grimasa dureroasa, iar fata capata aspect de grimasa dureroasa, comportamentul de evitare fiind util ca indiciu pt comportamentul de evitare fiind util ca indiciu pt diagnostic, deoarece in orice alt tip de durere diagnostic, deoarece in orice alt tip de durere faciala, pacientul are tendinta de a-si masa zona faciala, pacientul are tendinta de a-si masa zona dureroasa, de a aplica comprese calde sau recidureroasa, de a aplica comprese calde sau reci

Semne asociate-Semne asociate- spasm palpebral, labial, al spasm palpebral, labial, al musculaturii hemifaciesului afectat, manifestari musculaturii hemifaciesului afectat, manifestari vegetative (congestia hemifaciesului, hiperlacrimare)vegetative (congestia hemifaciesului, hiperlacrimare)

Crizele dureroaseCrizele dureroase au acelasi aspect la un anume au acelasi aspect la un anume pacient, nu exista modificari patologice obiective in pacient, nu exista modificari patologice obiective in teritoriul n. V.teritoriul n. V.

Page 8: Nevralgia de trigemen

Investigatii paracliniceInvestigatii paraclinice IRM CerebralaIRM Cerebrala Examinarile complementare: în Examinarile complementare: în

diagnosticul diferential cu celelalte diagnosticul diferential cu celelalte nevralgii ale fetei: nevralgii ale fetei: radiografii craniene, radiografii craniene, EEG, EEG, LCR, LCR, ex. Stomatologic, ex. Stomatologic, ex. ORL, ex. ORL, ex. de laborator, ex. de laborator, ex. CT,ex. CT, ex. arteriografic ex. arteriografic

Page 9: Nevralgia de trigemen

Diagnostic diferentialDiagnostic diferential Nevralgia trigeminala secundaraNevralgia trigeminala secundara Durerea faciala atipica- persistenta, pac. Durerea faciala atipica- persistenta, pac.

tineritineri Afectiunile articulatiei temporomandibulareAfectiunile articulatiei temporomandibulare Algii vasculare ale feteiAlgii vasculare ale fetei MigrenaMigrena Sindromul de sinus cavernosSindromul de sinus cavernos Tumorile cerebraleTumorile cerebrale Nevralgia postherpeticaNevralgia postherpetica Nevralgia glosofaringeana Nevralgia glosofaringeana

Page 10: Nevralgia de trigemen

TratamentTratament Tratament medicalTratament medical

Antiepileptice: Antiepileptice: Carbamazepina 200-400 mg/zi→600-1200mg/ziCarbamazepina 200-400 mg/zi→600-1200mg/zi Oxcarbazepina 2x300 mg→2400-3000 mg/ziOxcarbazepina 2x300 mg→2400-3000 mg/zi Gabapentin 900mg→1800 mg/ziGabapentin 900mg→1800 mg/zi Lamotrigina 25 mg/zi →100-400 mg/ziLamotrigina 25 mg/zi →100-400 mg/zi

Baclofen 5 mg x 2-3/ziBaclofen 5 mg x 2-3/zi Antidepresive Antidepresive

Amitriptilina 25 mg x 2/zi→75-100 mg/ziAmitriptilina 25 mg x 2/zi→75-100 mg/zi Clomipramina 100-125 mg/ziClomipramina 100-125 mg/zi Doxepine 10-150 mg/ziDoxepine 10-150 mg/zi Nortriptilina 10-150 mg/ziNortriptilina 10-150 mg/zi

TermocoTermocoaagularea percutana (metoda Sweet) a gularea percutana (metoda Sweet) a ganglionului Gasser sau a radacinii trigeminale ganglionului Gasser sau a radacinii trigeminale in regiunea retrogaseriana, cu distrugerea in regiunea retrogaseriana, cu distrugerea fibrelor A delta si Cfibrelor A delta si C

Trigeminal Neuralgia Online Tutorial, CCND Winnipeg

Page 11: Nevralgia de trigemen

Tratamentul chirurgicalTratamentul chirurgical

Metode percutane:Metode percutane: Microcompresia percutana cu balon a Microcompresia percutana cu balon a

ganglionului Gasserganglionului Gasser Rizotomia retrogasseriana percutana cu glicerolRizotomia retrogasseriana percutana cu glicerol Ganglioliza trigeminala percutana cu Ganglioliza trigeminala percutana cu

radiofrecventaradiofrecventa Injectarea percutana de adriamicinaInjectarea percutana de adriamicina

Decompresia microvascularaDecompresia microvasculara Radiochirurgia cu gamma-knifeRadiochirurgia cu gamma-knife Radiochirurgia prin tehnica Linac (Linear Radiochirurgia prin tehnica Linac (Linear

Accelerator Radiosurgery)Accelerator Radiosurgery)

Page 12: Nevralgia de trigemen

Recomandari pentru Recomandari pentru pacientpacient

Medicamentele trebuie administrate Medicamentele trebuie administrate in dozele prescrise de medicin dozele prescrise de medic

Pentru a preveni aparitia atacurilor Pentru a preveni aparitia atacurilor dureroase sunt utile urmatoarele:dureroase sunt utile urmatoarele: Mestecatul pe partea sanatoasaMestecatul pe partea sanatoasa Evitarea atingerilor tegumentelor feteiEvitarea atingerilor tegumentelor fetei Evitarea curentilor de aer rece sau caldEvitarea curentilor de aer rece sau cald Evitarea barbieritului, etcEvitarea barbieritului, etc

Page 13: Nevralgia de trigemen

Nevralgia trigeminala Nevralgia trigeminala secundara (simptomatica)secundara (simptomatica)

Dureri Dureri continuecontinue, de mai mica , de mai mica intensitate, intensitate, peste care survinpeste care survin exarcerbari paroxistice, localizate pe exarcerbari paroxistice, localizate pe tot hemifaciesultot hemifaciesul

Este determinata de o Este determinata de o leziune leziune structuralastructurala care intereseaza nervul care intereseaza nervul trigementrigemen

Page 14: Nevralgia de trigemen

NEVRALGII TRIGEMINALE NEVRALGII TRIGEMINALE SECUNDARE(SIMPTOMATICE) SECUNDARE(SIMPTOMATICE)

se deosebesc prin urmatoarele: se deosebesc prin urmatoarele:

- durerea este continua, pe fondul permanent - durerea este continua, pe fondul permanent dureros pot surveni paroxisme nevralgice, dureros pot surveni paroxisme nevralgice, durerile sunt de mica intensitate, localizate durerile sunt de mica intensitate, localizate pe întreaga hemifata; pe întreaga hemifata;

- exista tulburari obiective de sensibilitate: - exista tulburari obiective de sensibilitate: hipoestezie, anestezie la nivelul hipoestezie, anestezie la nivelul

tegumentelor si mucoaselor ce respecta tegumentelor si mucoaselor ce respecta topografia V topografia V

diminuarea si abolirea reflexului cornean diminuarea si abolirea reflexului cornean afectarea radacinii motorii sau paralizia si afectarea radacinii motorii sau paralizia si

atrofia muschilor masticatoriatrofia muschilor masticatori

Page 15: Nevralgia de trigemen

Cauzele Nevralgiei Trigeminale Cauzele Nevralgiei Trigeminale secundaresecundare

extracraniene: sinuzite, tromboflebite extracraniene: sinuzite, tromboflebite pterigoidiene, abcese dentare, osteite apicale de pterigoidiene, abcese dentare, osteite apicale de origine dentara, traumatisme faciale, origine dentara, traumatisme faciale, traumatisme de baza de craniu, tumori ale traumatisme de baza de craniu, tumori ale capului si gatului extinse perineural cu capului si gatului extinse perineural cu neuropatie trigeminala sau compresie directaneuropatie trigeminala sau compresie directa

intracraniene: intracraniene: - tumori de fosa posterioara- tumori de fosa posterioara

- anevrisme ale arterei bazilare sau carotida - anevrisme ale arterei bazilare sau carotida interna, interna,

infarct retroolivarinfarct retroolivar- malformatii arterio-venoase- malformatii arterio-venoase- leziuni inflamatorii si infectioase (herpes zoster)- leziuni inflamatorii si infectioase (herpes zoster)- scleroza multipla, siringobulbie- scleroza multipla, siringobulbie

- leziuni traumatice- leziuni traumatice- factori toxici- factori toxici

Page 16: Nevralgia de trigemen
Page 17: Nevralgia de trigemen

DiagnosticDiagnostic Crize dureroase paroxistice , durata de secunde-2 Crize dureroase paroxistice , durata de secunde-2

minute, durerea intensa, ascutita, in lovitura de minute, durerea intensa, ascutita, in lovitura de pumnalpumnal

Durerea persista intre crize, surdaDurerea persista intre crize, surda Afecteaza ramurile n.V si este precipitata de Afecteaza ramurile n.V si este precipitata de

stimuli trigger sau provocata in zonele triggerstimuli trigger sau provocata in zonele trigger Prezenta tulburarilor obiective de sensibilitate, a Prezenta tulburarilor obiective de sensibilitate, a

modificarilor de reflexe in teritoriul ramurilor modificarilor de reflexe in teritoriul ramurilor afectate , semne de lezare ale altor nervi cranieni, afectate , semne de lezare ale altor nervi cranieni, tulburari vegetative simpaticetulburari vegetative simpatice

Nu exista perioada refractara dupa atacul durerosNu exista perioada refractara dupa atacul dureros

Page 18: Nevralgia de trigemen

TratamentTratament

Medicamentos- similar cu cel din Medicamentos- similar cu cel din nevralgia clasicanevralgia clasica

Indepartarea chirurgicala a cauzelorIndepartarea chirurgicala a cauzelor