Netdating opgave den endelige!

  • Published on
    07-Dec-2014

  • View
    346

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Iscenesttelse onlineEn opgave om netdatingi det senmoderne samfund12-12-2012</li></ul><p> 2. Eksamensopgave: Introduktion til medier og kommunikation Anna, Julie, Cecilie, Anne og Jannie1IndholdsfortegnelseAbstract ............................................................................................................................................................. 2Keywords........................................................................................................................................................... 2Indledning.......................................................................................................................................................... 3Problemformulering.......................................................................................................................................... 4Fordeling af ansvarsomrder i opgaven............................................................................................................ 5Definition af de vigtigste anvendte begreber.................................................................................................... 5Metodeafsnit..................................................................................................................................................... 5Egen sprgeskemaundersgelse................................................................................................................... 6Interview med bruger p Dating.dk .............................................................................................................. 9Ekspert udtalelse ......................................................................................................................................... 11Brugerprofiler fra Dating.dk ........................................................................................................................ 12Iscenesttelse i det senmoderne samfund .................................................................................................... 13Selviscenesttelse - Erving Goffman .......................................................................................................... 13Den nye middle region - Joshua Meyrowitz................................................................................................ 14Det senmoderne samfund - Anthony Giddens............................................................................................ 16Den kulturelle fristtelse Thomas Ziehe.................................................................................................. 18rsagen til netdatings popularitet................................................................................................................... 19Dating.dk fra A til Z ....................................................................................................................................... 20Netdatings udbredelse .................................................................................................................................... 21Sammenligning af statistikker ..................................................................................................................... 23Identitetsdannelse og iscenesttelse online en analyse af brugernes adfrd p Dating.dk...................... 26Ja, nu kommer det svre. At beskrive sig selv uden det skal lyde som en jobannonce() .................... 26Pille en dating profil p Dating.dk.......................................................................................................... 31Kan krligheden findes p nettet? ............................................................................................................. 34Er singlerne bange for at blive afvist IRL?................................................................................................ 36Hvilken betydning har netdating for samfundet, nr singler kan mlrette deres sgning? ........................... 38Mlretning af sgningen p nettet.............................................................................................................. 38Social opdeling af samfundet ...................................................................................................................... 41Konklusion ....................................................................................................................................................... 43Litteraturliste................................................................................................................................................... 45 3. Eksamensopgave: Introduktion til medier og kommunikation Anna, Julie, Cecilie, Anne og Jannie2AbstractThis paper examines the way Internet dating has affected the search for true love in the latemodern society. We summarize the causes of popularity of Internet dating, as well as anaccount for our chosen dating site www.dating.dk. Through an analysis of the individual self-presentation online, we explore profiles from the dating site. Furthermore we look into thedebate, about whether or not love can exist online. At last we explore the significance Internetdating has on society, with focus on targeted dating. This document shows that users of datingsites have a tendency to create an ideal self, because it makes them seem more attractive.The assignment reveals different views upon love on the Internet. Some people are sceptical.Is it really possible to achieve the same chemistry online as IRL? Our questionnaire andpersonal interviews support our point about romantic relationships online. There areadvantages and disadvantages, when talking about targeted dating. On one hand Internetdating can become shallow and unreal, but on the other hand Internet dating can createopportunities as never seem before. There is unambiguous answer as to selection withindifferent social classes whether or not you choose partner online or offline.JulieKeywordsLate Modern Society Self Representation Identity Creation Internet DatingOnline Communication Online Vs. Offline Social Classes 4. Eksamensopgave: Introduktion til medier og kommunikation Anna, Julie, Cecilie, Anne og Jannie3IndledningDet har aldrig vret let at finde den eneste ene. Vi lever i dag i et samfund, hvor nye mder atkommunikere p er i fokus. Moderne kommunikationsteknologi har skabt en masse nyemuligheder, heriblandt netdating som giver individet mulighed for at finde krlighedenonline. Vi er som mediebrugere ikke lngere afhngige af at vre i samme fysiske rum, somvores korresponderende. P den mde kan man skabe flere relationer og netvrker endtidligere.Mlet med vores opgave er frst og fremmest at undersge, hvordan netdating har pvirketvores sgen efter den rette partner i det senmoderne samfund. Dette gres indledningsvisved, at redegre for rsagen til netdatings popularitet. Derudover vil vi lave engrundlggende redegrelse af Dating.dk, da vi har valgt at g i dybden med nvnte datingsite.Vi har arbejdet kvantitativt p alle tre niveauer vha. statistikker fra Danmarks Statistik samteget udformet sprgeskema.De nye medier er meget personfikserede og bner dermed muligheden for at stille den privateperson frem til offentlig skue. Datingsiderne ligger op til iscenesttelse, som netdatingbrugerne skildrer gennem deres personlige profil. Vi har valgt at lave en analyse af individetsiscenesttelse p internettet, hvor vores fokus har vret p at lave en dybdegende analyseaf brugerprofiler fra Dating.dk. Ydermere har vi valgt at analysere og diskutere, omkrligheden egentlig kan findes p nettet, samt om datingbrugerne er bange for at blive afvistoffline. P det analyserende og diskuterende niveau har vi arbejdet kvalitativt vha. etpersoninterview med en tidligere Dating.dk bruger samt en ekspertudtalelse fra Dating.dksPR-chef.Vi har afslutningsvis valgt at diskutere, hvilken betydning netdating har for samfundet, nrsingler kan mlrette deres sgning, samt om det har nogen betydning for klasseopdelingen isamfundet. Til at underbygge vores pstande og iagttagelser har vi benyttet teoretikerneGiddens, Ziehe, Goffman og Meyrowitz.Anne og Jannie 5. Eksamensopgave: Introduktion til medier og kommunikation Anna, Julie, Cecilie, Anne og Jannie4ProblemformuleringHvordan har netdating pvirket vores sgen efter den rette partner i det senmodernesamfund?Dette vil vi undersge med udgangspunkt i datingsitet Dating.dk, hvor vi vil redegre for denstigende popularitet af netdating. Vi vil endvidere foretage en analyse af brugernes adfrd,hvor vi kommer ind p identitetsdannelse samt iscenesttelse online. Afslutningsvis vil vidiskutere, hvilken betydning netdating har for samfundet, nr singler kan mlrette deressgning.AfgrnsningVores udgangspunkt er taget i datingsitet Dating.dk, som er den strste og mest benyttededatingside. Sitet har brugere fra et bredt udsnit af den danske befolkning. Dette har gjort,atdet er nemmere for os at finde data omkring sitet, samt at finde en tidligere bruger atinterviewe. Vi har valgt ikke at undersge de forskellige minoritetsdatingsites, som kunomtales i anden sammenhng i vores opgave. Der er rigtig mange grunde til, at folk opretteren profil. Vi har valgt at afgrnse os til kun at fokusere p dem, der bruger datingsitet til atfinde en partner. Dette er endnu en grund til, at vi har valgt Dating.dk, da det bliver set som enmere seris side1.I forhold til vores aldersafgrnsning valgte vi at fokusere p aldersgruppen 25-34 r. Detgjorde vi, fordi vi i den indledende undersgelse fandt ud af, at det er den aldersgruppe, derhyppigst brugernetdating iflge Danmarks Statistik.Det kunne ogs have vret relevant at inddrage Facebook, fordi mange mder hinandenderigennem. Men fordi det ikke er den primre grund til, at man opretter en profil, ville vi istedet hellere fokusere p den klassiske datingside.Anna1Vores sprgeskemaundersgelse viste ligeledes at ca. 84 % af de adspurgte ledte efter et serist forhold. 6. Eksamensopgave: Introduktion til medier og kommunikation Anna, Julie, Cecilie, Anne og Jannie5Fordeling af ansvarsomrder i opgavenDenne opgave er et produkt af en flles proces og et tt samarbejde. Vi har vret flles omudarbejdelsen af opgaven og om at indsamle empiri. Som det formelt pkrves, har vi underhvert afsnit anfrt, hvem som har vret primrt ansvarlig for hver del.Problemformuleringen og konklusionen er skrevet i fllesskab.JannieDefinition af de vigtigste anvendte begreberNetdating: er blevet et bredt begreb efter den stigende brug af online kommunikation, ogskillelinjen mellem netdating og sociale netvrks sider er svrt definerbar. I vores opgavehar vi valgt at definere netdating som sites, hvis primre forml er, at skabe kontakt til andremennesker via internettet. Dette med henblik p at mde nye bekendtskaber enten i form afkrestepotentiale, dates eller venskaber. Det foregr ved at oprette en profil, hvor manskriver en kort tekst om sig selv, som indebrer, hvad man sger samtindstter billeder af sigselv. Herfra kan man komme i kontakt med andre brugere, som man chatter med, og dettefrer i mange tilflde til et personligt mde. Vi har derfor valgt ikke at inkludere socialenetvrks sites, eftersom vi ikke ser deres primre forml for vrende at mde nyebekendtskaber.IRL: er en engelsk forkortelse for in real life. Forkortelsen bruger vi flere steder i voresopgave. Det betyder i virkeligheden og bruges ofte, nr man referer til, om man har mdt enperson online (p nettet) eller i virkeligheden (IRL).JannieMetodeafsnitI dette afsnit prsenteres de valgte metoder, som vi bruger som redskab til at bearbejde voresindsamlede empiri. 7. Eksamensopgave: Introduktion til medier og kommunikation Anna, Julie, Cecilie, Anne og Jannie6Egen sprgeskemaundersgelseFordelen ved et sprgeskema er, at dataene er nemme at bearbejde statistisk. De indsamlededata bliver omsat i tal, s de efterflgende kan fremlgges i enkle tabeller eller visualiseres iforskellige former for kurver, figurer og diagrammer. Vi vurderer, hvilken plidelighed oggyldighed undersgelsen kan tillgges. Vi har eksempelvis valgt at lave et cirkeldiagram overde bevarendes geografiske placering samt over de besvarendes uddannelsesniveau.For at skabe et overordnet syn p netdating har vi udarbejdet et sprgeskema og dermedarbejdet kvantitativt. Sprgeskemaets mlgruppe har vi fordelt over aldersgrupper fra 18 ogop til 50+. Mden hvorp vi fik spredt vores sprgeskema p var ved hjlp af vores Facebooknetvrk. Vi kontaktede hver isr en Facebook ven indenfor hver af de inddelte aldersgrupperog bad dem stte sprgeskemaet som deres status. Da man ofte er venner med jvnaldrende,hbede vi, at denne metode ville give brugbare resultater.Vores undersgelse blev naturligvis begrnset, da det kun var folk, der er tilknyttet Facebook,som havde mulighed for at besvare sprgeskemaet. Dog er det omkring hver anden dansker,som er p Facebook - mere prcist 3 millioner ud af de 5,6 millioner danskere2. Facebook erderfor et forholdsvis reprsentativt forum at publicere vores sprgeskemaundersgelse i.Trods de mange tilknyttede p Facebook er vi opmrksomme p, at det selvflgelig kun erden kontaktedes netvrk, som kan blive en del af undersgelsen.Sprgeskemaet indeholdt 10 sprgsml af forskellig karakter. Frst og fremmest indeholdtundersgelsen demografiske sprgsml ssom kn, alder, uddannelse og bopl. Derudoverindeholdt den binresprgsml, som dog i nogle af tilfldene blev efterfulgt af en uddybning.bne sprgsml benyttede vi ogs, da de tvinger interviewpersonen til at svare med egneformuleringer. Ydermere gjorde vi brug af valgmuligheden other (andet), da vi umuligt kanhave medtaget alle tnkelige og utnkelige svarmuligheder i vores undersgelse.Vi valgte at lukke ned for besvarelser af sprgeskemaet efter 100 besvarelser. Selvom det msiges at vre en god svarrate, s dkker vores sprgeskema kun et lille udsnit af den danskebefolkning. Vi kan derfor ikke drage strre og generaliserende konklusioner ud fra vores2http://atcore.dk/blog/danskerne-pa-facebook/ 8. Eksamensopgave: Introduktion til medier og kommunikation Anna, Julie, Cecilie, Anne og Jannie7undersgelse, men vi har brugt den til at f en indsigt i de forskellige aldersklassers holdningtil netdating. Derudover kan de indsamlede svar bruges til at udregne sandsynligheder,gennemsnit, signifikans og korrelationer. Vi ser alts p rsagssammenhnge; korrelationer,og vurderer sandsynligheden vs. tilfldigheden af en sammenhng; signifikans.En ulempe ved strukturen af sprgeskemaprogrammet KwikSurveys3 er, at nr man indstiller,at den besvarende kan uddybe svaret nedenfor, har de samtidig mulighed for at vlge fleresvarmuligheder. Dette har resulteret i, at nogle har afkrydset modstridende svarmuligheder,hvilket medfrer statistisk skve resultater.I sprgsml fem (bilag 1) nsker vi, at den besvarende i tilflde af, at have haft en datingprofilfortller, hvad grunden er til, at de ikke har den lngere. Her sger vi at f besvaret, om deeventuelt har fundet krligheden enten online eller offline. Mange af de besvarendebegrunder frst deres svar i...</p>