of 26 /26

Nepublikovani metalni predmeti antičkog perioda u Narodnom muzeju u Kruševcu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nepublikovani metalni predmeti antičkog perioda u Narodnom muzeju u Kruševcu, situacija iz 2000. godine.

Text of Nepublikovani metalni predmeti antičkog perioda u Narodnom muzeju u Kruševcu

 • -50 cm-

 • Kruevac-Menzulana-Folis

 • Koplje-Dedina

 • Marenovo

 • Marenovo

 • ievac

 • ievac

 • Grad

  Stala

 • Grad

  Stala

 • Grad

  Stala

 • Jablanica

 • Kupci-Pepeljara

 • Aleksandrovac

 • Aleksandrovac-Metalni sud

 • Gradac-Gornji Levii-erekare

 • Sievo ?

 • Sievo ?

 • Nepoznato nalazite

 • Nepoznato nalazite

 • Nepoznato nalazite