10
Célterület kód: 1 020 920 Keretösszeg: 5 000 000 forint Támogatási összeg: 100 000 – 1 000 000 forint Pályázók köre: - Önkormányzat-100 % intenzitás - Civil szervezet- 80% intenzitás Elszámolható kiadások: - eszközbeszerzés - kiadvány, szórólap készítés - arculati elemek, promóciók költségei Csatolandó dokumentumok: - civil szervezetek esetében, 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést igazoló kivonat - kisebbségi önkormányzat esetében, határozat a megvalósítandó fejlesztési elképzelésről, szakmai program

Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése. Célterület kód: 1 020 920 Keretösszeg: 5 000 000 forint Támogatási összeg: 100 000 – 1 000 000 forint Pályázók köre: - Önkormányzat-100 % intenzitás - Civil szervezet- 80% intenzitás - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése

Célterület kód: 1 020 920Keretösszeg: 5 000 000 forint

Támogatási összeg: 100 000 – 1 000 000 forintPályázók köre: - Önkormányzat-100 % intenzitás

- Civil szervezet- 80% intenzitásElszámolható kiadások: - eszközbeszerzés

- kiadvány, szórólap készítés- arculati elemek, promóciók költségei

Csatolandó dokumentumok:- civil szervezetek esetében, 30 napnál

nem régebbi bírósági bejegyzést igazoló kivonat

- kisebbségi önkormányzat esetében, határozat a megvalósítandó fejlesztési

elképzelésről, szakmai program - együttműködési megállapodás

Page 2: Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése

Célterület kód: 1 020 937Keretösszeg: 75 000 000 forint

Támogatási összeg: 1 000 001 – 5 400 000 forintPályázók köre: Önkormányzat -100 % intenzitás

Civil szervezet -80% intenzitásEgyházi jogi személy-80 % intenzitás

Elszámolható kiadások: - új építés, bővítés, felújítás, infrastruktúra fejlesztés

- eszközbeszerzés- arculati elemek költségei

Csatolandó dokumentumok:- civil szervezetek esetében, 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést

igazoló kivonat- önkormányzat igazolása a történelmi és kulturális értékről

- önkormányzati fejlesztés esetén Képviselő-testület határozata- nyilatkozat ügyeleti szám rendelkezésre állásáról,láthatóság biztosításáról

- együttműködési megállapodás, szakmai program

Page 3: Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése

Célterület kód: 1 020 913Keretösszeg: 15 000 000 forint

Támogatási összeg: 500 000 – 1 000 000 forintPályázók köre: - Őstermelő -60% intenzitás

- Mikro-kis-középvállalkozás -60% intenzitás

- Egyéni vállalkozó -60% intenzitás(2011.01.01. előtt székhely, telephely,fióktelephely)- Magánszemély -60% intenzitás(2011. 01.1. előtt állandó lakhely)

Elszámolható kiadások: - új építés, bővítés, felújítás, infrastruktúra fejlesztés

- eszközbeszerzés- marketing kiadások

Csatolandó dokumentumok:- Nyilatkozat az 5 oldalas szakmai anyag elkészítéséről és rendelkezésre

bocsájtásáról- Építésügyi hatóság igazolása, hogy a megvalósítani kívánt fejlesztés nem építési engedély köteles.

- 5 oldalas szakmai anyag csatolása az utolsó kifizetési kérelemhez

Page 4: Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése

Célterület kód: 1 020 906Keretösszeg: 80 000 000 forint

Támogatási összeg: 1 000 001 – 10 000 000 forintPályázók köre: - Őstermelő -60% intenzitás

- Mikro-kis-középvállalkozás -60% intenzitás

- Egyéni vállalkozó -60% intenzitás(2011.01.01. előtt székhely, telephely,fióktelephely)- Magánszemély -60% intenzitás(2011. 01.1. előtt állandó lakhely)

Elszámolható kiadások: - új építés, bővítés, felújítás, infrastruktúra fejlesztés

- eszközbeszerzés- marketing kiadások, egyéb

Csatolandó dokumentumok:- Nyilatkozat az 10 oldalas szakmai anyag elkészítéséről és

rendelkezésre bocsájtásáról, majd 10 oldalas szakmai anyag csatolása - Őstermelői igazolvány hitelesített másolata

- Együttműködési megállapodás

Page 5: Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése

Célterület kód: 1 020 890Keretösszeg: 1 707 000 forint

Támogatási összeg: 100 000 – 250 000 forintPályázók köre: - Önkormányzat -100 % intenzitás

- Civil szervezet - 80 % intenzitás- KKV szektor - 60 % intenzitás- Magánszemély - 60 % intenzitás- Egyházi jogi személy - 80 % intenzitás

Elszámolható kiadások: - adatgyűjtési, szerkesztési költségek- nyomda, fotó, grafika költsége- honlap készítés költsége

Csatolandó dokumentumok:- együttműködési megállapodás, legalább

2 szervezettel

Page 6: Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése

Célterület kód: 1 020 883Keretösszeg: 32 000 000 forint

Támogatási összeg: 250 001 – 4 000 000 forintPályázók köre: - Önkormányzat -100 % intenzitás

- Civil szervezet - 80 % intenzitás- KKV szektor - 60 % intenzitás- Magánszemély - 60 % intenzitás- Egyházi jogi személy - 80 % intenzitás

Elszámolható kiadások: - rendezvények- oktatás, képzés- kiadványkészítés- marketing tevékenység, kapcsolattartás - arculati elemek

Csatolandó dokumentumok:- Együttműködési megállapodás csatolása a pályázó szerv és a

másik két szféra képviselője által aláírva- Szakmai program

Page 7: Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése

Célterület kód: 1 020 876Keretösszeg: 9 000 000 forint

Támogatási összeg: 270 000 – 2 700 000 forintPályázók köre: - Önkormányzat -100 % intenzitás

- Civil szervezet - 80 % intenzitás- KKV szektor - 60 % intenzitás- Magánszemély - 60 % intenzitás- Egyházi jogi személy - 80 % intenzitás

Elszámolható kiadások: - oktatás, képzés- a képzés lebonyolításhoz szükséges, kis

értékű tárgyi eszköz - arculati elemek

Csatolandó dokumentumok:- Az alanyi és tárgyi feltételek teljesülését az utolsó kifizetési kérelem

benyújtásakor igazolni kell.- Nyilatkozat a képzésen résztvevő csoport létszámról és a hátrányoshelyzetű csoport képzéséről- Előzetes képzési program

Page 8: Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése

Célterület kód: 1 020 852Keretösszeg: 2 000 000 forint

Támogatási összeg: 100 000– 250 000 forintPályázók köre: - Önkormányzat -100 % intenzitás

- Civil szervezet - 80 % intenzitás- KKV szektor - 60 % intenzitás- Magánszemély - 60 % intenzitás- Egyházi jogi személy - 80 % intenzitás

Elszámolható kiadások: - Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

- Fellépők, előadók költségei- Bérleti díjak, meghívók, és hirdetések

Csatolandó dokumentumok:- Szándéknyilatkozat csatolása a fellépőktől és a kiállítótól ( Mezőföldi

Híd HACS térségből legalább 2 fellépő és 1 kiállító térítésmentesen részt vesz a rendezvényen)- Együttműködési megállapodás

Page 9: Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése

Célterület kód: 1 020 869Keretösszeg: 13 363 057 forint

Támogatási összeg: 250 001– 1 350 000 forintPályázók köre: - Önkormányzat -100 % intenzitás

- Civil szervezet - 80 % intenzitás- KKV szektor - 60 % intenzitás- Magánszemély - 60 % intenzitás- Egyházi jogi személy - 80 % intenzitás

Elszámolható kiadások: - rendezvények, költségei- marketing tevékenység- rendezvény lebonyolításához szükséges, kis értékű tárgyi eszköz- arculati elemek

Csatolandó dokumentumok:- Szándéknyilatkozat csatolása a fellépőktől és a kiállítótól ( Mezőföldi

Híd HACS térségből legalább 3 fellépő és 2 kiállító térítésmentesen részt vesz a rendezvényen)- Együttműködési megállapodás

Page 10: Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése

Célterület kód: 1 026 438Keretösszeg: 4 000 000 forint

Támogatási összeg: 540 000 – 1 000 000 forintPályázók köre: - Önkormányzat-80 % intenzitás

- Civil szervezet- 80% intenzitásElszámolható kiadások: - szükségletfelmérések, tanulmányok,

előkészítő tanulmányok- arculati elemek

Csatolandó dokumentumok:- Együttműködési megállapodás - Szándéknyilatkozat (A tanulmányok elkészítésébe bevont térségi

szakmai szervezetek) - Referenciák becsatolása (A projekt megvalósításáért felelős

szakmaitapasztalata )

Csak olyan tanulmány készíthető, ami minimum 3 Mezőföldi Híd HACS települést érint és minden szférából (civil, köz, vállalkozó) egy-egy

képviselő szerepel együttműködőként benne.