Click here to load reader

Nejonizujuće zračenje

  • View
    54

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Nejonizujuće zračenje

PowerPoint Presentation

Nejonizujue zraenjeElma HasanoviAmra Halilovi1Neonizujue zraenje ili neonizujua radijacija bilo koj vrst elektromagnetnog zraenja koja ne posjeduje dovoljno energije po kvantu (na nivou fotona ona je manja od 12,4 eV), kojom bi mogla izazvati onizaciju; odnosno uklanjnje elektrona iz atoma ili molekule

Umjesto stvaranja ona prilikom prolaska kroz materiju, elektromagnetno zraenje ima dovoljno energije samo za ekscitaciju, odnosno prelazak elektrona u vie energetsko stanje, pri emu mogu da se uoe razliiti bioloki efekti kod razliitih vrsta nejonizujueg zraenja.2Elektromagnetna energija se koristi na razliite naine, iako njena sutina i njena negativna dejstva jo nisu u potpunosti poznata a masovno je u mnogim ureajima njena primjena postala integralni dio modernog ivota.

Ako mjerimo doprinos elektromagnetnih zraenja odnosno polja na razvoj i dobrobit ljudske zajednice i negativne efekte po zdravlje ljudi, moemo zakljuiti da su pozitivni efekti daleko ispred negativnih efekata

Zapravo upotreba elektromagnetnih polja i talasa je temelj razvoja savremene civilizacije.

3Vrsta nejonizujueg zraenjaElektromagnetni spektar je podjeljen na jonizujui i nejonizujui dio

4

Nejonizujue zraenje je opti izraz za dio elektromagnetnog spektra u kome je energija fotona mala tako da ne moe razbiti veze izmeu djelova atoma ozraenog materijala, ali moe zazvati jake posledice kao to je zagrevanje. Ono obuhvata;Ultravioletno zraenje (100-400 nm)Vidljivo zraenje svetlost (400-780 nm)Infracrveno zraenje (780 nm 1 mm)Radio-frekvencijsko zraenje (10 kHz 300 GHz)Elektromagnetsko polje niskih frekvencija (0-10 kHz)Lasersko zraenjeUltrazvuk preko 20 kHz

5Ultraljubiasto zraenjeUltraljubiasto zraenje obuhvata elektromagnetno zraenje sa talasnim duinama manjim od vidljivog zraenja , ali vecim od onih koje imaju meki X zraci

Dijeli se na:

blisko ( 380-200 nm), daleko ili vakuumsko ( 200-10 nm)ekstremno (1-31 nm) ultraljubiasto zraenje.

6Kada se ispituje njegovo djelovanje na ljudsko zdravlje i okolinu , ultraljubiasto zraenje se obino dijeli na:

UV-A (315-400 nm) ili dugotalasno- nije bitno za bioloku aktivnost, a ni koliina mu se ne mjenja sa koncentracijom ozona, Od ukupne koliine zraenja koja stie do povrine zemlje UV-A komponenta ini 97 %.UV-B (280-315 nm) ili srednjetalasno- bioloki je aktivno i njegov intenzitet na Zemljinoj povrini zavisi od koliine ozona u atmosferi. Male promjene u ozonu mogu dovesti do velikih promjena onog dijela UV-B zraenja koje dolazi do povrine ZemljeUV-C ( (100 nm-280 nm) ili kratkotalasno ( germicidno )- kompletno se apsorbuje u atmosferi i praktino se ne opaa na povrini Zemlje7lako je UV zraenje koje dopire do povrine Zemlje slabo, ono je, ipak, od velike praktine vanosti, jer izaziva hemijske, elektrine, bioloke i druge procese

Kod ovjeka UV zraenje izaziva ozbiljne promjene i oteenja na koi i oima

Usporava rast planktona i nekih niih vrsta vodenih organizama, bakterija i virusa, a takode ubrzava degradaciju materijala kao sto su: plastine mase, izvjesne boje, gume, papir...8Primjena UV zraenja-ForenzikaUV svjetiljke pomau forenziarima za otkrivanje tjelesnih tekuina, kao to su krv, slina, urin ili u.

-Bioloka promatranja i kontrola epidemija Neke ivotinje, kao to su ptice, gmazovi i insekti (pele), mogu vidjeti u bliskom UV podruju (300 400 nm). Mnoge voke, cvijee i sjemenke su osjetljivije na UV zraenje od ljudskog oka. korpioni svijetle pod UV svjetiljkom. Neke ptice imaju perje koje se bolje vidi u UV podruju. 9-Astronomija Uastronomiji, vrlo topli objekti prvenstveno emitiraju UV zraenje. Budui daozonski omotazaustavlja vei dio UV frekvencija, znatan broj UV opservatorija se nalazi usvemiru

Fotografija ( u lanim bojama ) Suneve korone snimljena u dubokom ultraljubiastom dijelu spektra na talasnoj duini od 17,1 nm . Forografija je snimljena teleskopom sa svemirske probe SOHO (engl. Solar and Heliospheric Observatory)

10

-HigijenaUV svjetiljke se koriste za otkrivanje organskih taloga, gdje ienjesanitarijanije dobro obavljeno. Urin i fosfati se lako otkrivaju. Koristi se u bolnicama, hotelima, javnim sanitarijama i u industriji.-Otkrivanje minerala UV svjetiljke se koriste kod otkrivanjamineralaidragog kamenja, koji esto drukije svijetle pod vidljivom svjetlou, a drukije pod UV svjetiljkama (fluorescencija).

11

-FotolitografijaUV zraenje se koristi u fotolitografiji, koja se primjenjuje u proizvodnjipoluvodia,integriranih krugovaitiskanih ploica

-Provjera elektrine izolacijeUV svjetiljke mogu otkriti koronalno pranjenje na elektrinim aparatima, to obino oteuje izolaciju kodelektrinih vodia

-SterilizacijaSterilizacijaultraljubiastim zraenjem - oteujestanine nukleinske kiselinei na taj nain djeluje germicidno. Koristi se za sterilizaciju prostorija. tetno djeluje na vid, pa se nesmije koristiti u prostorijama u kojima se nalaze ljudi.

12Infracrveno zraenjeInfracrveno zraenje ili infracrvena svjetlost obuhvata elektromagnetsko zraenje s talasnim duinama veim od talasne duine vidljive crvene svjetlosti, a manjim od talasne duine radiovalovaEmituju ih zagrijana tijela i neke molekule kada se nau u pobuenom stanjuDobro ih apsorbiraju veina tvari pri emu se energija infracrvenog zraenja pretvara u unutranju energiju to rezultira porastom temperature

13

Infracrveno zraenje se esto naziva toplinsko zraenje, budui da mnogi vjeruju da toplina dolazi od IC zraenja. Ali to je zabluda, budui i da ostalo elektromagnetsko zraenje, ak i vidljiva svjetlost, griju povrine koje ga upijaju

Infracrveno zraenje sa Sunca doprinosi oko 49% zagrijavanju Zemlje, dok ostalo je u vidljivom dijelu spektra i manji dio, oko 3% u ultraljubiastom dijelu spektra

14Pojam emisivnosti je vrlo vaan za razumijevanje infracrvenog zraenja nekog objektaTo svojstvo materije usporeuje toplinsko zraenje nekog objekta s toplinskim zraenjem idealnog crnog tijela. Drugim rijeima, dva objekta koja imaju istu temperaturu, nee se pojaviti s jednakim intenzitetom na termalnoj slici; onaj koji ima veu emisivnost, e biti intenzivniji.

Glavnina ljudskog elektromagnetskog zraenja je u podruju infracrvenog zraenja. Neki su materijali prozirni za infracrveno zraenje, ali neprozirni za vidljivu svjetlost, kao plastina crna vreica.

15

Primjena IC zraenja-Nono gledanjeUreaji s nono gledanje nam slue kada nemamo dovoljno svjetla za normalno gledanje. Ovi ureaji rade postupkom pretvaranja svjetlosnihfotonauelektrone, koji se zatim pojaavaju, kemijskim ili elektrinim postupcima, i zatim ponovo pretvaraju natrag u vidljive fotone.

16

-Grijanje

Koristi se esto usaunama, gdje se postavljaju infracrvene grijalice. Koristi se i zaodleivanje krila zrakoplova, kada treba uklonitiledprije polijetanja. U zadnje vrijeme se koristi i u terapijama grijanjem.

Infracrveno zraenje ima i industrijsku primjenu, kao za suenje premaza boje, oblikovanje plastika, arenje, zavarivanje plastike. Najbolji rezultati se postiu kada grijai imajutalasnu duinuistu kao i apsorpcione linije materijala, koji se grije.

17-KomunikacijeInfracrveni prenos podataka se koristi na malim udaljenostima izmeu raunala i osobnih digitalnih pomonih ureajaDaljinsko upravljanje koristi infracrvenesvjetlee diode, da bi emitirale infracrveno zraenje, koje je sabijeno uarites plastinim leama, da bi se dobila uska zrakaInfracrveno zraenje ne prolazi kroz zidove, i ne ometa ureaje u drugim prostorijama.Ponekad se umjesto ukopavanja optikih vlakana za prijenos podataka, koriste infracrveni laseri, pogotovo u gusto naseljenim mjestima. Infracrveni laseri se mogu koristiti i za prijenos podataka kroz optika vlakna18Ultrazvuk Ultrazvuk je zvuk ija je frekvencija iznad gornje granice ujnosti za normalno ljudsko uvo, a koja iznosi 20 kHz

Neke ivotinje (npr. psi, delfini, imii, mievi, ...) mogu uti ultrazvuk jer imaju viu gornju graninu frekvenciju od oveka

Mlae osobe, a posebno djeca, mogu uti neke zvukove visokih frekvencija. to je ovjek stariji, gornja granica ujnosti mu pada, to znai da sve slabije uje zvukove visokih frekvencija.

19Primjena ultrazvukaNajpoznatija primjena ultrazvuka je u medicini - ultrazvuna dijagnostika (npr. Transkranijalni dopler)

Ultrazvuk se koristi i za mnoge druge svrhe (otkrivanje jata riba i podmornica, tzv. sonar).

Princip koritenja je vrlo jednostavan: odailje se ultrazvuni talas, koji se odbija od prepreke te se prema vremenu potrebnom da se talas vrati odreuje udaljenost i oblik objekta.20PODJELA I PRIMJENA NEJONIZUJUEG ZRAENJAUopteno gledano, EM spektar moemo podeliti u tri iroke oblasti:-Polja vrlo niskih frekvencija (VNF)-Radiofrekventno zraenje (RFZ)-Nekoherentno optiko zraenje.

21

22