Click here to load reader

nejdelší a nejstarší období v dějinách člověka objevení ... nejdelší a nejstarší období v dějinách člověka objevení prvních předchůdců člověka vznik prvních

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of nejdelší a nejstarší období v dějinách člověka...

 •  nejdelší a nejstarší období v dějinách člověka

  objevení prvních předchůdců člověka vznik prvních států, písma (asi 4 mil. lety u nás 5 00 000 let) (4.tisíciletí př.n.l., v Evropě 1.tis. př.n.l.)

   archeologie – věda zabývající se zkoumáním hmotných památek

  - nástroje, kostry, nádoby, zbraně, ozdoby …

  - můžeme se dozvědět o způsobu života

  - muzea, archeoparky, skanzeny …

  (např: ČR - Dolní Věstonice, Pavlov, Mikulov, Macocha-Pekárka …

  Francie – Cro-Magnon, …)

   antropologie – věda o původu a vývoji člověka

  Pravěk rozdělujeme několika způsoby: - podle způsobu obživy

  -podle uspořádání společnosti

  -podle suroviny - nejznámější

  Přisvojovací hospodářství Produktivní hospodářství

  Tlupa (stádo) Rodové uspořádání Rozpad rodové spol.

  Doba kamenná

  - starší-paleolit

  - střední-mezolit

  - mladší-neolit

  -eneolit

  Doba bronzová Doba železná

 • - výskyt listnatých lesů, slonů, jelenů, srn, koňů, lvů…

   sběr plodů, semen, kořínků, lov, rybolov – závislost člověka na přírodě – tzv.

  přisvojovací hospodářství

   výroba nástrojů z kamene (pazourek, křemen, oxidián, vltavín), pěstní klíny, hroty,

  škrabadla, vrtáky, kostěné hroty, jehly, dřevěný oštěp, bolo – dálková zbraň

   život v tlupách, rody

   dorozumívání skřeky, posunky => postiupně rozvoj

  lidské řeči

   znalost ohně – ochrana před zvěří, teplo, zpracování

  potravy

   přirozená dělba práce mezi mužem a ženou

   počátky rodové společnosti

   víra v posmrtný život (dožívali se asi 30ti let)

   obydlí po převisy skal, v jeskyních, jámách v zemi,

  později dřevěné chatrče – vznik sezónních sídlišť

   prvotní magické formy náboženství

  - jeskynní malby, rytiny, motivy lovu (jeskyně Altamira ve Španělsku),

  magické obřady; drobné sošky – žen, matek – např. Věstonická Venuše;

  ozdoby, spony, náhrdelníky

  - víra v tajemné, neviditelné bytosti

   sběr, lov drobnější zvěře, rybolov, ochočování zvěře – domestikace, drcení zrna,

  závěrečná fáze přisvojovacího hospodářství

   přechodné období od lovu a sběru k pěstování a výrobě

   složené nástroje (z několika částí) - luk a šípy, harpuny, udice a sítě

   lovecké pasti

   lodě z vydlabaného kmene

   zvěř dnešního typu

   umění rozdělat oheň

 •  zásadní změna způsobu života

   lidé zakládali osady, sídliště – nestěhovali se za zvěří

   zásah člověka do krajiny - zakládání polí, pastvin

   období výrobního hospodářství

   neolitická revoluce – (revoluce = velká změna) 1. společenská dělba práce – vznik

  zemědělsko – dobytkářského způsobu hospodaření

   pěstování luštěnin, obilovin a textilních rostlin (nejdříve ochrana divokého obilí před

  plevelem, poté vlastní setba)

   chov – nejdříve chytání divokých mláďat, poté domestikace – ovce, kozy, vepři

   zdokonalené nářadí – orací nářadí – hák (rádlo), motyky, srpy, sekery, roztloukala a

  drtidla obilí

   hrnčířství – keramika - hrnce, tesařství, předení a tkaní

   pražení a mletí obilí

   výroba potravina a nástrojů – soběstačnost – neexistuje směna

   rodové svazy = kmeny; kult ženy, matky – matriarchát (uspořádání rodů podle

  ženské linie)

   větší stavby z dřevěných kůlů, hliněných hrud (cihly), ohniště, pec

   lepší obživa – vaření – kaše z obilnin

   vyšší věk, nárůst populace – hledání nové půdy (žďáření – vypalování lesů) nebo

  přesuny

   kultovní a náboženské obřady; ztotožňování se s přírodními jevy; báje, mýty;

  kosterní hroby – např. kult Slunce, spalování mrtvých – žárové hroby

   starší neolit – lineární keramika – volutová (spirály)

   střední neolit – vypíchaná keramika

   mladší neolit – (Moravská) malovaná keramika

   první výskyt měděných předmětů