Click here to load reader

Nedjelja, 20. rujna Nedjelja, 27. rujna

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Nedjelja, 20. rujna Nedjelja, 27. rujna

PROGRAM2015gotovo.inddN e d j e l j a , 2 0 . r u j n a Od 10,00 sati 6. RIBIKI KUP Opine Srainec u lovu ribe na plovak na vodenim površinama u Kocinki, u organizaciji Športskog ribolovnog kluba Opine Srainec. S r i j e d a , 2 3 . r u j n a U 19,00 sati PROMOCIJA ZBIRKE PJESAMA „SRAKARSKI SPOMINEK“ autorice Sneane Liber u velikoj dvorani Doma kulture u Sraincu. e t v r t a k , 2 4 . r u j n a U 18,00 sati „DJEJI DAN“ u velikoj dvorani Doma kulture u Sraincu uz nastup polaznika Djejeg vrti a „Bambi“ iz Srainca i Osnovne škole Srainec. P e t a k , 2 5 . r u j n a U 16,30 sati POLAGANJE VIJENACA na mjesnim grobljima u Sraincu i Svibovcu Podravskom. U 16,45 sati SVEANO RAZGLEDAVANJE novoureenog objekta VATROGAS- NOG DOMA, TKIC-a i CRKVE SV. BENEDIKTA U SVIBOVCU PO- DRAVSKOM te objekta UDRUGE UMIROVLJENIKA U SRAINCU. U 17,00 sati SVEANO RAZGLEDAVANJE novootvorenog proizvodnog pogona tvrtke „HERMES INTERNATIONAL“ d.o.o. u sklopu Zone proizvodne namjene Srainec. U 18,00 sati Crkva Sv. Mihaela ark., DUHOVNA OBNOVA (S. Biserka Jaguni) U 18,00 sati SVEANA SJEDNICA OPINSKOG VIJEA u velikoj dvorani Doma kulture Srainec uz prigodan kulturno-umjetniki program. U 19,00 sati Domjenak za sve uzvanike u maloj dvorani Doma kulture Srainec.
P e t a k , 2 5 . r u j n a Od 20,00 sati ZABAVNI PROGRAM POD ŠATOROM uz nastup zvijezde veeri HARISA DINOVIA pod šatorom na sportskim terenima NK Srainec, uz ugosti teljsku ponudu organizatora zabavnog pro- grama. S u b o t a , 2 6 . r u j n a Od 10,00 sati MEMORIJALNI TURNIR za poginule branitelje iz Opine Srainec u organizaciji UDVDR Klub Srainec na pomonim sportskim terenima nogometnog kluba Srainec uz sudjelovanje braniteljskih udruga u sklopu Ogranka Varadin. U 17,00 sati SVEANA POVORKA FOLKLORNIH DRUŠTAVA kroz naselje Srainec od OŠ Srainec do Doma kulture Srainec uz nas- tup folklornih skupina, Varadinskih maoretkinja, konjskih zaprega Udruge «Konj, moj prijatelj» i Gradskog puhakog orkestra «Hrvatske eljeznice» iz Varadina U 19,00 sati SMOTRA FOLKLORA „FOLKLORNA RAZGLEDNICA“ u velikoj dvorani Doma kulture u Sraincu uz nastup folklornih društava KUD-a „Klaruš“ iz Maruševca, „Varadinski folklorni ansambl“ iz Varadina, „Centar tradicijske kulture Varadin“ iz Varadina, KUD-a „Hrvatskih eljeznica“ iz Varadina, KUD-a „Anka Ošpuh“ iz Ludbrega, KUD-a „Sloga“ iz Preloga te lanova KUD-a „Bendikt“ iz Svibovca Podravskog i KUD-a „Zaviaj“ iz Srainca. U 18,00 sati Crkva Sv. Mihaela Ark., DUHOVNA OBNOVA (s. Biserka Jaguni) Od 21,00 sati ZABAVNI PROGRAM POD ŠATOROM uz nastup zvijezde veeri MIROSLAVA ŠKORE pod šatorom na sportskim terenima NK Srainec uz ugostiteljsku ponudu organizatora zabavnog programa.
N e d j e l j a , 2 7 . r u j n a Od 9,00 sati PLAC NA GMAJNI uz prezentaciju starih zanata i obrta, degustacije i izlobe radova i rukotvorina na javnim površinama ispred Doma kulture Srainec, uz prezentaci- ju radova gostiju iz Sisako-moslavake upanije, Ko- privniko-krievake upanije, Bjelovarsko-bilogorske upanije, Meimurske upanije i ve tradicionalnih gostiju iz Varadinske upanije. Od 9,15 sati ŠPORTSKO-RIBOLOVNO DRUŠTVO Srainec, prezentacija rada i djelovanja društva pod šatorom na javnim površinama Opine Srainec u sklopu Doma Kulture Srainec, uz PRIPREMU SPECI- JALITETA „ŠARAN NA RAŠLJAMA“ te mogunost LOVA RIBE NA PLOVAK za najmlae posjeti telje manifestacije. Od 10,00 sati KUHANJE SRAKARSKOG GULAŠA kojeg e pripremati 15 profesionalnih kuhara sa podruja Opine Srainec pod strunim vodstvom kuhara Damira Crlenog i Anelka Levania . Od 10,00 do 19,00 sati Djeje igralište „Velika graba“ u Sraincu, IZLOBA MALIH DOMAIH IVOTINJA uz mogunost jahanja na ponijima za najmlae posjeti telje. Od 10,00 do 19,00 sati Djeje igralište „Velika graba“ u Sraincu, NASTUP TRAKOŠANSKIH STRELIARA uz mogunost gaanja meta lukom i strijelom za posjetitelje. U 13,00 sati NASTUP KUBURAŠA na javnim površinama ispred Doma kulture Srainec u izvedbi Udruge kuburaša „Maruševec“. Od 13,00 sati Podjela besplatnih obroka „SRAKARSKOG GULAŠA“ za sve posjeti telje „Placa na gmajni“.
Domjenak za sve uzvanike u maloj dvorani Doma kulture Domjenak za sve uzvanike u maloj dvorani Doma kulture Srainec.
Ove sveanosti pripremljene su za sve mještane Opine Srainec i njihove goste, te Vas molimo, da svojim dolaskom na dogaanja uveliate proslavu
Dana Opine Srainec.
Opina Srainec
N e d j e l j a , 2 7 . r u j n a
U 16,30 sati Sportski tereni Nogometnog kluba „Srainec“, PRVENSTVENA NOGOMETNA UTAKMICA II. NL – Zapad Varadin izmeu seniorskih selekcija Nogometnog kluba „Srainec“ iz Srainca i Nogometnog kluba „Podravac“ iz Svibovca Podravskog. Od 20,00 sati ZABAVNI PROGRAM POD ŠATOROM na sportskim tereni- ma NK Srainec, pod nazivom „NO KAZALIŠTA, SMIJEHA I ZABAVE“ uz nastup „KEREKESH TEATRA“ i glazbenog sastava „P.S.T. SRAINEC“ te bogatu ugosti teljsku ponudu organizatora zabavnog programa. P o n e d j e l j a k , 2 8 . r u j n a U 17,00 sati Sportski tereni Nogometnog kluba „Srainec“, PRVENSTVENA NOGOMETNA UTAKMICA I. NL Varadin izmeu veteranskih selekcija Nogometnog kluba „Srainec“ iz Srainca i Nogomet- nog kluba „Mladost“ iz Biškupca. U 18,00 sati Crkva Sv. Mihaela Ark., DUHOVNA OBNOVA (s. Biserka Jaguni) U t o r a k , 2 9 . r u j n a U 8,00 sati Crkva Sv. Mihaela Ark., sveta misa. Od 9,00 sati CJELODNEVNI ZABAVNI PROGRAM POD ŠATOROM NA TRGU SV. MIHAELA uz ivu glazbu te bogatu ugosti teljsku ponudu organizatora zabavnog programa. U 11,00 sati Crkva Sv. Mihaela Ark., SVEANA SVETA MISA koju predvodi bjelovarsko-krievaki biskup mons VJEKOSLAV HUZJAK. U 16,30 sati Sportski tereni Nogometnog kluba „Srainec“, PRIJATELJSKA NOGOMETNA UTAKMICA izmeu seniorskih selekcija Nogometnog kluba „Srainec“ iz Srainca i Nogomet- nog kluba „Zavr“ iz Zavra (LAN 1. NOGOMETNE LIGE SLOVENIJE). U 18,00 sati Crkva Sv. Mihaela Ark., sveta misa (mezzosopranistica SOFIJA CINGULA i upni zbor ).
Sportski tereni Nogometnog kluba „Srainec“, PRVENSTVENA
N e d j e l j a , 2 7 . r u j n a
U 16,30 sati Sportski tereni Nogometnog kluba „Srainec“, PRVENSTVENA
DANI MIHOLJA
OPINA SRAINEC