NDLA (Nasjonal digital læringsarena, ndla.no )

  • Published on
    14-Feb-2016

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NDLA (Nasjonal digital lringsarena, ndla.no ) Fritt tilgjengelige digitale lringsressurser p bde bokml og nynorsk - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>Sammensatte tekster</p> <p>NDLA (Nasjonal digital lringsarena, ndla.no)</p> <p>Fritt tilgjengelige digitale lringsressurser p bde bokml og nynorsk</p> <p>I denne PowerPoint-presentasjonen finner du lysbilder, lenker til NDLA-ressurser og forslag til arbeidsopplegg omkring temaene sammensatte tekster og retorikk. Ta det du har bruk for! </p> <p>Hvor blir det av de sammensatte tekstene i den nye lreplanen? </p> <p>Utkast til ny lreplan, Vg1 og Vg2 SF/Vg1 og Vg2 YFMl for opplringen er at eleven skal kunne</p> <p>(Muntlig kommunikasjon, Vg1) kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verkty i presentasjoner(Skriftlig kommunikasjon, Vg1)bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster(Sprk, kultur og litteratur, Vg1)beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster og vise sammenhengen mellom innhold, form og forml</p> <p>(Sprk, kultur og litteratur, Vg2)analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier </p> <p>ett av fire hovedomrder; utheva = det vi skal arbeide med srskilt i denne omgang2</p> <p>Sammensatte tekster(multimodale tekster)</p> <p>Tekst </p> <p>Fra latin textum, sammenvevdOrdet brukes tradisjonelt om skriftlige og muntlige tekster</p> <p>Hvordan henger en skriftlig tekst sammen? Emne, forml, sjanger; innledning, hoveddel, avslutning; tekstbinding i avsnitt og setninger</p> <p> Sammensatt (multimodal) tekst Skrift, tale, bilde, video, animasjon, musikk, lenker, symboler og andre grafiske elementer satt sammen til en helhet</p> <p>Begrepet peker p den grunnleggende egenskapen ved en tekst det som skiller en tekst fra en tilfeldig samling med ord: mening, helhet, sammenheng p alle niv.</p> <p>Hva handler teksten vr om, hva vil vi oppn med teksten, og hvordan bygger vi den opp p en hensiktsmessig mte?Bestr av de ulike elementene som vi kombinerer (vever sammen) til en helhet som skal fortelle noe om emnet vi har valgt: skrift, tale, bilde, video, animasjon, musikk, lenker, symboler og andre grafiske elementer.</p> <p>4Eksempler p sammensatte tekster</p> <p> Avisreportasje Plakat Brosjyre Film Musikkvideo Poplt PowerPoint-presentasjon Blogg Hrespill Revynummer</p> <p>Hva er disse tekstene satt sammen av?Hvorfor er tekster sammensatte? </p> <p>Sammensatte tekster - introduksjon (NDLA)Bilder, tekst, lyd osv. gir oss forskjellig slags informasjon.</p> <p>En tekst blir lettere tilgjengelig nr vi kan ta i bruk flere sanser for forst innholdet.</p> <p>Noen typer sprk appellerer mer direkte til hjertet enn andre. </p> <p>Hva kan et bilde vise, som ikke ordene kan? Og hva kan ordene formidle, som ikke bildene kan?6</p> <p>Bilder, tekst osv. utfyller hverandre</p> <p>Ulike typer sprk har ulike fortrinn, ulike funksjoner. De skal utfylle hverandre. Ord kan noe bilder ikke kan, og omvendt.</p> <p>P denne magasinforsiden fr du informasjon om skuespilleren Jon igarden. </p> <p>Hvilken informasjon hjelper deg best gjenkjenne mannen i andre sammenhenger? </p> <p>Hva gir mest presis informasjon om alderen hans, bildet eller den skriftlige teksten?</p> <p>Hva kan et bilde vise, som ikke ordene kan? Og hva kan ordene formidle, som ikke bildene kan?7</p> <p>Disse to bildene viser strengt tatt det samme, men de har ulikfunksjon.</p> <p>Hva forteller bildene? Hva hjelper de oss med?Bilde som viser Universitetet i AgderInformasjon gjennom flere kanalerMultimodale (sammensatte) tekster kan appelleretil flere sanser (hrsel, syn). </p> <p>InteraktivitetMultimodale tekster p nett aktiviserer leseren (vi kan kanskje klikke p lenker, se videoklipp, gi tommelen opp, kommentere. </p> <p>Hva slags interaktiviteter finner du i oppgaven til venstre? Hvilke sanser appellerer de til?</p> <p>Kilde:Filmoppgaver NDLA</p> <p>Ulike typer appell</p> <p>Noen typer sprk appellerer mer til hodet, andre mer til hjertet. Begge deler er viktig for f leseren engasjert!</p> <p>Hva er det bildet i denne annonsen appellerer til? Hvilken funksjon (oppgave) har teksten?Hvordan skaper vi sammenheng i sammensatte tekster?</p> <p>Plassering Faste elementer som gjentasInnholdsmessig sammenheng</p> <p>Plassering</p> <p>Nr vi plasserer to elementer nr hverandre p en side, signaliserer vi at det er en sammenheng mellom de to.. </p> <p>Hvilke overskrifter hrer sammen med hvilke bilder p denne VG-forsiden ?</p> <p>Faste elementer Venstremenyer, tekstbokser, oppsummeringssprsml, lik startside for hvert kapittel, gjennomfrt fargebruk, ikoner osv. alt som blir gjentatt p en nettside eller i en bok, skaper gjenkjennelse og sammenheng. Dette kalles ogs for rytmen i boka.</p> <p>Velg en lrebok og presenter den: Hvilke faste elementer har den? Hvordan er de utformet? </p> <p>Innholdsmessig sammenhengmellom skriftlig tekst, bilder og andre elementer </p> <p>Et element kan </p> <p>utdype innholdet i et annet element (presisere, konkretisere)</p> <p>eller utvide tekstens totale innhold (gi ny informasjon)</p> <p>Hvilken del av av den skriftlige teksten utdyper det bildet viser? </p> <p>Hvilken del av den skriftlige teksten gir helt ny informasjon?</p> <p>Formen er en del av budskapet </p> <p>Grafisk design (NDLA)</p> <p>Denne delen av lysbildeserien handler om grafiske virkemidler. Elevene skal selv bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster (Vg1 norsk). Da er det viktig at de lrer noen grunn-prinsipper for grafisk design. </p> <p>NDLA har et kapittel om grafisk design som er skrevet av yvind Hie, grafiker og lrer i mediefag ved Vennesla videregende skole.</p> <p>Formen er en del av budskapet </p> <p>Grafisk design (NDLA)</p> <p>Hvordan understreker form og farger imagen til den typen utested som dette skiltet er laget for?Formen skaper forventninger</p> <p>Hvilke elementer er p kollisjonskursmed hverandre her? </p> <p>Hvilken virkning har denne mismatchen?</p> <p>Kontrast mellom form og innhold</p> <p>God layout (form)</p> <p>a) oversiktlighet (nytteverdi) b) tiltalende utseende (estetisk verdi) Estetikk: lren om det vakre, om det som sansene vre opplever som vakkert og harmonisk</p> <p>Statens vegvesenVurder oversiktlighet og utseende. Er det lett finne fram p sida?Passer farger og form til avsender og budskap? Er det behagelig se p denne sida?</p> <p>Komposisjonsprinsipper grafisk design</p> <p>Symmetrisk balanseAsymmetrisk balanseDet gylne snittBalanse</p> <p>Et viktig begrep nr vi snakker om form og sidedesign</p> <p> Balanse = likevekt Vi skaper balanse i en plakat, p en nettside osv. dersom vi fordeler de ulike elementene (overskrifter, tekst, bilder osv. ) slik at betrakteren fr en opplevelse av likevekt.</p> <p> Estetikk!</p> <p>Symmetrisk balanse</p> <p>skaper et rolig grunninntrykk</p> <p>Hva mener vi med symmetri?Beskriv elementene i denne plakaten. Hvordan er de fordelt?ndla.no/nb/node/68832 KK om de ulike samfunnstypene23Symmetrisk balanse er ofte brukt i religise bilder. Kan du tenke deg hvorfor?Symmetrisk balansekan ogs gi et opphyd, tidlst og/eller stillestende inntrykk </p> <p>Leonardo da Vinci (1452-1519): Nattverden (1495-1498)</p> <p>24</p> <p>Asymmetrisk balanseskaper et grunninntrykk av liv og bevegelseHvordan er kraftige og dusere/svakere farger fordelt p plakaten? Hvor er flest elementer (mennesker, gjenstander) plassert, hvor er det f eller ingen?Hvordan balanserer fargebruk og plassering av mennesker og gjenstander hverandre? </p> <p>Et gammelt og velkjent komposisjonsprinsipp (her i en noe forenklet oppskrift)</p> <p>En hjelp til finne gode fokuspunkter i et bilde punkter der det er lurt plassere viktige gjenstander og detaljer.</p> <p>Hvordan har bildeflaten blitt delt opp?Det gylne snitt</p> <p>Fokus</p> <p>God layout/design skal framheve det som er viktigst.</p> <p>Vi kan framheve elementer gjennom</p> <p> plassering bruk av luft (tomme flater) bruk av kontraster</p> <p>Vi er i utgangspunktet venstrevridde nr vi leser tekster der skrift spiller en viktig rolle.</p> <p>(Men det fins virkemidler som kan f leseren til flytte blikket dit vi vil!)</p> <p>Plassering Eye-tracking: Underskelse der forskspersoner bruker briller som registrerer hvor vi flytter blikket.</p> <p>Hvor er det viktigste elementet i teksten plassert? Hvorfor oppfatter vi dette ele-mentet som spesielt viktig?Plassering </p> <p>Hvilket elementi dette bildet framstrsom srlig viktig?</p> <p>Hva har fotografen gjortfor f oss til fokuserep dette elementet?</p> <p>Plassering </p> <p>Luft Tomme flater skaperet ryddig inntrykk og lar de forskjelligeelementene komme fram tydeligere.</p> <p>Fargekontrastersterk-svak, lys-mrk osv.</p> <p> Strrelseskontraster storliten, forstrraforminska, forgrunnbakgrunn osv.</p> <p>Formkontraster kanteterund, oval, regelmessiguregelmessig osv.KontrasterHvilke kontraster finner du p denne Kavli-nettsida? Hvilken virkning (funksjon) har de? En viktig strrelseskontrasti en tekst:</p> <p>Strrelsen p titlene (overskriftene) i forhold til strrelsen p mengdetekst.</p> <p>123Hva signaliserer de ulike strrelsene p overskriftene?Kontraster</p> <p>Hvordan er luft og kontraster brukt i dette elevarbeidet?God design skal gjre leseren nysgjerrig.</p> <p>To viktige typer blikkfang:</p> <p>(Glade) mennesker Stoppord (signalord)Stoppunkter (blikkfang)</p> <p>Skrifttype et viktig virkemiddel1. Antikva-skrifter2. Grotesk-skrifter3. Fantasi-skrifterTo viktige hensyn </p> <p> Gjr skriften det lett lese innholdet? Skaper den et uttrykk som passer til budskap og mlgruppe?</p> <p>NKTERNE ANSLAG FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET FORTELLER AT DET I DAG ER MINIMUM 90.000 NORSKE BARN SOM LEVER MED MINST N FORELDER SOM MISBRUKER ALKOHOL. DETTE ER MANGE SKJEBNER, OG TALLET ER ANTAGELIG STRRE. NR SYKEHUSENE I SEPTEMBER MELDER OM 45 PROSENT KNING I INNLEGGELSER SOM FLGE AV ALKOHOLRELATERTE SKADER, KAN VI ANTA AT DET PARALLELT ER EN KNING I ANTALL BARN SOM HAR UTRYGGE OPPVEKSTVILKR. BDE INTERNASJONALE OG NORSKE UNDERSKELSER VISER AT BARN SOM VOKSER OPP MED FORELDRE SOM HAR ALKOHOLPROBLEMER HAR DOBBELT S STOR RISIKO FOR UTVIKLING AV EGNE PROBLEM. TYPISKE KONSEKVENSER ER KT RISIKO FOR PSYKISKE LIDELSER, FYSISKE PLAGER OG EGNE RUSPROBLEMER.Nkterne anslag fra Folkehelseinstituttet forteller at det i dag er minimum 90.000 norske barn som lever med minst n forelder som misbruker alkohol. Dette er mange skjebner, og tallet er antagelig strre. Nr sykehusene i september melder om 45 prosent kning i innleggelser som flge av alkoholrelaterte skader, kan vi anta at det parallelt er en kning i antall barn som har utrygge oppvekstvilkr. Bde internasjonale og norske underskelser viser at barn som vokser opp med foreldre som har alkoholproblemer har dobbelt s stor risiko for utvikling av egne problem. Typiske konsekvenser er kt risiko for psykiske lidelser, fysiske plager og egne rusproblemer.Nkterne anslag fra Folkehelseinstituttet forteller at det i dag er minimum 90.000 norske barn som lever med minst n forelder som misbruker alkohol. Dette er mange skjebner, og tallet er antagelig strre. Nr sykehusene i september melder om 45 prosent kning i innleggelser som flge av alkoholrelaterte skader, kan vi anta at det parallelt er en kning i antall barn som har utrygge oppvekstvilkr. Bde internasjonale og norske underskelser viser at barn som vokser opp med foreldre som har alkoholproblemer har dobbelt s stor risiko for utvikling av egne problem. Typiske konsekvenser er kt risiko for psykiske lidelser, fysiske plager og egne rusproblemer.Lettlest eller ikke? Hvilke typer bokstaver br vi unng i mengdetekst?</p> <p>Forslag til (enkle) oppgaver</p> <p>Oppgave Ogs etiketter og produktbeskrivelserer sammensatte tekster! Sammenlikn de to produktene til hyre (du kan klikke deg inn p bildene og forstrre dem for se detaljene). </p> <p>Finn eksempler p strrelseskontrast, fargekontrast og formkontrast i de to produktene.Hvordan pvirker fargebruken ditt inntrykk av produktene?Kommenter bruken av bilder og tegninger. Hva viser de? Virker de tiltalende, gir de lyst til kjpe produktet? Hvorfor (ikke)?I hvilket produkt er de ulike typer kontraster best utnyttet?12http://ndla.no/nb/oppgave/8020?fag=27</p> <p>http://ndla.no/nb/oppgave/8020OppgaveFilmplakater som sammensatte tekster(Sprsml til plakatene p neste lysbilde)Kort om innholdet i filmene: Himmelen over Berlin og City of Angels (Wikipedia)n filmhistorie tre filmplakater med forskjellig fokus</p> <p>Bildene</p> <p> Beskriv (hoved)bildene p de tre plakatene. Hva viser de? Hvilke filmkarakterer konsentrerer de ulike plakatene seg om? Hvilket punkt p plakaten styres blikket vrt mot? Hvilke(n) plakat(er) framhever kjrlighet og begjr sterkest? Hvilken plakat skiller seg ut med et annet fokus enn de to andre?</p> <p>Fargebruk</p> <p> Beskriv fargebruken i de ulike plakatene. Hvilke farger dominerer? Er det varme eller kalde farger? Styres blikket vrt mot de lyse eller de mrke fargene? Hvordan passer fargevalget til valg av bildemotiv?</p> <p>Skrifttyper</p> <p> Beskriv skrifttypene som er brukt i de ulike filmtitlene. Hvordan passer de til den stemningen som bildet formidler?</p> <p>Hvilken fargekontrast og hvilken strrelses-kontrast er utnyttet i omtalen av vrens mote for herrer?</p> <p>En sterk og maskulin duft kalles Escada Sunset Heat for Men i produktomtalen til hyre. Hvordan passer emballasjen og flasken til denne omtalen? </p> <p>Se p skrifttypene som er valgt i overskrift-ene. Passer de til produktene som er omtalt? </p> <p>Hvem tror du er mlgruppa for denne siden? Kvinner eller menn?</p> <p>Vg1 (muntlig kommunikasjon)bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner</p> <p>Vg2 (muntlig kommunikasjon)bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner </p> <p>Vg3 (Skriftlig kommunikasjon)skrive essay og retoriske analyser p hovedmlet</p> <p>Vg3 (Sprk, kultur og litteratur)bruke begrepsapparat fra retorikken for analysere og vurdere tekster i ulike sakprosasjangere Retorikk</p> <p>Ny introduksjonsvideo om retorikkGrundig presentasjon av de tre appellformene (etos, logos og patos).</p> <p>Retorisk blikk p reklameannonse Sammensatt tekst &amp; retorikkOppgave p ndla.no:</p> <p>Retorisk blikk p reklamefilmSammensatt tekst &amp; retorikkOppgave p ndla.no:</p> <p>http://www.korrekturavdelingen.no/K4Skammekroken.htmLitt moro til slutt </p> <p> og noen gode argumenter nr du skal overbevise elevene dine om at det er viktig lre seg noe s kjedelig som rettskrivning. Eller si n ting om gangen!</p> <p>Kilde: Guttorm Hveem</p> <p>http://www.korrekturavdelingen.no/K4Skammekroken.htm</p> <p>http://www.korrekturavdelingen.no/K4Skammekroken.htm</p> <p>http://www.korrekturavdelingen.no/K4Skammekroken.htm</p> <p>http://www.korrekturavdelingen.no/K4Skammekroken.htm</p> <p>http://www.korrekturavdelingen.no/K4Skammekroken.htm</p> <p>Denne lysbildeserien er laget av Marion Federl, fagredaktr norsk, NDLA.</p> <p>KilderAnne Lvland: Sammensatte tekster (http://ndla.no/nb/node/24477)Lvland er frsteamanuensis ved Univ. i Agderyvind Hie: Grafisk design, (http://ndla.no/nb/node/16324)Hie er grafisk designer og underviser p Vennesla vg. skole.Rune Wikstl: Hvordan leser vi p nett? (Foredrag) Wikstl er sprk- og kompetansemedarbeider i NTB.</p> <p>Bildene og illustrasjonene er for det meste hentet fra ndla.no. Noen f bilder er egne fotografier, og der andre kilder er brukt, er (forhpentligvis) nettadresse/kilde oppgitt. Kopinor om kopieringsregler.</p> <p>Oppgave Beskriv hva bildene viser (=...</p>