15
C U R R I C U L U M V I T A E Prof.Dr. NUR CENTEL Güncelleme: Ocak 2013 ADI-SOYADI : F.Nur Centel UZMANLIK ALANI : Ceza ve Ceza Usul Hukuku EĞİTİMİ Lisans : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1971) Doktora : İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Tez Danışmanı : Prof.Dr. Öztekin Tosun Tez Konusu : Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi (1983) Doçentlik : Ceza ve Ceza Usul Hukuku Takdim Tezi : Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama ve Yakalama (1989) Profesörlük : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Takdim Tezi :Ceza Muhakemesi Hukukunda Hakimin Tarafsızlığı (1996) ÇALIŞTIĞI KURUMLAR : Avukatlık Stajı (1971-1972) Adli Yargı Hakimi (1975-1977) Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Asistanı (1977-1979) Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asistanı (araştırma görevlisi) (1979-1983) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1983-2010) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi part time (1997-2005) Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi part time (1999-2005)

Ncentel Tr

Embed Size (px)

DESCRIPTION

oziş

Citation preview

Page 1: Ncentel Tr

C U R R I C U L U M V I T A E

Prof.Dr. NUR CENTEL

Güncelleme: Ocak 2013

ADI-SOYADI : F.Nur Centel UZMANLIK ALANI : Ceza ve Ceza Usul Hukuku EĞİTİMİ Lisans : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

(1971) Doktora : İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Tez Danışmanı : Prof.Dr. Öztekin Tosun

Tez Konusu : Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi (1983)

Doçentlik : Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Takdim Tezi : Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama ve Yakalama (1989)

Profesörlük : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Takdim Tezi :Ceza Muhakemesi Hukukunda Hakimin Tarafsızlığı (1996)

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR : Avukatlık Stajı (1971-1972) Adli Yargı Hakimi (1975-1977) Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Asistanı (1977-1979) Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Asistanı (araştırma görevlisi) (1979-1983) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1983-2010) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi part time (1997-2005) Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi part time (1999-2005)

Page 2: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 2

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Part time (2004-2010)

HALEN GÖREV YAPTIĞI KURUM:

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mart 2010’dan İtibaren (Full-Time öğretim üyesi)

VERDİĞİ DERSLER: Ceza Hukuku I ve II Ceza Muhakemesi Hukuku

İDARİ GÖREVLER : 1)Marmara Üniversitesi İnsan Hakları, Ceza

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma

Merkezi Müdürü (1996-1999)

2) Marmara Üniversitesi İnsan Hakları

Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim Kurulu üyesi (1997-2000)

3) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyesi (1995-1996)

4) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Senatörü (2000-2006)

5)Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte

Kurulu üyesi (1997-2009)

6)Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

(2003-2009)

7) Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Fakülte Kurulu Üyesi (Eylül 2011’den İtibaren)

8) Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyesi (Eylül 2011’den İtibaren)

ALDIĞI BURSLAR : Alexander von Humboldt Vakfı Doktora

Sonrası Araştırma Bursu (1988-1990) BULUNDUĞU ENSTİTÜ- ÜNİVERSİTE : 1) Max Planck Uluslar arası Ceza Hukuku

Page 3: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 3

Enstitüsü Freiburg/Almanya (1988-1990 19 ay) 2) Max Planck Uluslar arası Ceza Hukuku Enstitüsü Freiburg/Almanya (1995 iki ay) 3) Münih/Almanya Ludwigs-Maxmilian Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü (1998 iki ay) 4)Bochum/Almanya Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1972-1974 22 ay) 5) Radolfzell/Almanya Goethe Enstitüsü (1972 dört ay) ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI : 1) Türk Ceza Hukuku Derneği

(İstanbul) 2) Uluslar arası Ceza Hukuku Derneği (Paris) 3) Humboldt Bursiyerleri Derneği (İstanbul) 4) İstanbul Barosu DERGİ DANIŞMANLIKLARI:

1) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2) Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3) Güncel Hukuk Dergisi 4) Kazancı Hukuk Dergisi

5) Ankara Barosu Dergisi 6) Eskişehir Barosu Dergisi 7) Adalet Akademisi Dergisi 8) Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

Sempozyum Düzenleme-Editörlük:

1. Marmara Üniversitesi İnsan Hakları, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma Merkezi

CMUK Sempozyumu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrİnsan Hakları

Mahkemesi Kararları Karşısında 70.Yıldönümünde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

9 Nisan 1999 İstanbul (Yayınlandı-Beta Yayınevi)

2. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuki ve Etik Boyutuyla Ötanazi Sempozyumu, 8

Kasım 2010 İstanbul (Yayınlandı-XII Levha Yayınevi)

Page 4: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 4

3. Üniversitelerarası IV.Genç Ceza Hukukçuları Kongresi, (Centel/Hakeri/Ünver/

Özbek/Yokuş-Sevük/Kanbur/Erman/Güngör), Nisan 2011, Selçuk Üniversitesi/Konya

4. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genç Akademisyenler Sempozyumu: Kadının

Şiddete Karşı Ceza Hukukunda Korunması, 5 Ekim 2012 İstanbul (Yayınlandı-XII

Levha Yayınevi)

YAYINLAR Kitaplar:

1. Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi, İstanbul 1984.

2. Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama ve Yakalama, İstanbul 1992.

3. Ceza Muhakemesi Hukukunda Hakimin Tarafsızlığı, İstanbul 1996.

4. Ceza ve Ceza Usul Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, İstanbul 1998

(S.Dönmezer ve F.Yenisey ile birlikte).

5. Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2001.

6. Türk Ceza Hukukuna Giriş, 2.Bası, İstanbul 2002.

7. Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2003.

(H.Zafer ile birlikte).

8. Ceza Hukuku Uygulamaları, İstanbul 2003.

(H.Zafer ve Ö.Çakmut ile birlikte)

9. Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, İstanbul 2003.

(H.Zafer ile birlikte)

10. Türk Ceza Hukukuna Giriş, 3.Bası, İstanbul 2005.

(H.Zafer/Ö.Çakmut ile birlikte).

11. Ceza Muhakemesi Hukuku, 2.Bası, İstanbul 2005.

(H.Zafer ile birlikte).

12. Ceza Muhakemesi Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir 2005.

(H.Zafer ile birlikte).

13. Türk Ceza Hukukuna Giriş, 4.Bası, İstanbul 2006.

(H.Zafer/Ö.Çakmut ile birlikte).

14. Ceza Muhakemesi Hukuku, 3.Bası, İstanbul 2006.

(H.Zafer ile birlikte).

15. Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı, İstanbul 2006.

Page 5: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 5

(H.Zafer ile birlikte).

16. Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul 2007.

(H.Zafer/Ö.Çakmut ile birlikte).

17. Ceza Muhakemesi Hukuku, 4.Bası, İstanbul 2008.

(H.Zafer ile birlikte)

18. Ceza Muhakemesi Hukuku, 5.Bası, İstanbul 2008.

(H.Zafer ile birlikte)

19. Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 2.Bası, İstanbul 2008.

(H.Zafer ile birlikte).

20. Türk Ceza Hukukuna Giriş, 5.Bası, İstanbul 2008.

(H.Zafer/Ö.Çakmut ile birlikte).

21. Ceza Muhakemesi Hukuku, 6.Bası, İstanbul 2008.

(H.Zafer ile birlikte)

22. Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı, 2. Bası, İstanbul 2009.

(H.Zafer ile birlikte).

23. Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, 2.Bası, İstanbul 2011.

(H.Zafer/Ö.Çakmut ile birlikte).

24. Ceza Hukuku Uygulamaları, 3.Bası, İstanbul 2012.

(H.Zafer/Ö.Çakmut ile birlikte)

25. Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 3. Bası, İstanbul 2011.

(H.Zafer ile birlikte)

26. Türk Ceza Hukukuna Giriş, 7.Bası, İstanbul 2011.

(H.Zafer/Ö.Çakmut ile birlikte)

27. Ceza Muhakemesi Hukuku, 9.Bası, İstanbul 2012.

(H.Zafer ile birlikte)

28. Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı, 3.Bası, İstanbul 2012.

(H.Zafer ile birlikte).

29. Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötanazi, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Disiplinlerarası

Hukuk Çalışmaları Serisi No.1, İstanbul 2011 (Editör)

30. Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması, Koç Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi-1, İstanbul 2013 (Editör)

Page 6: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 6

Mevzuat Derlemeleri:

1.Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul 1985.

2.Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat, 2.Bası, İstanbul 1986.

3.Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat, 3.Bası, İstanbul 1987.

4.Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat, 4.Bası, İstanbul 1988.

5. Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat, 5.Bası, İstanbul 1991.

6. Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, İstanbul 1993.

7. Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2.Bası, İstanbul 1995.

8. Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 3.Bası, İstanbul 1997.

9. Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 4.Bası, İstanbul 1999.

10. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, İstanbul 1998.

11. Türk Ceza Kanunu, 1.Bası, İstanbul 1998.

12. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 2.Bası, İstanbul 2002.

(H. Zafer ile birlikte)

13. Türk Ceza Kanunu, 2.Bası, İstanbul 2003.

(H. Zafer ve Ö. Çakmut ile birlikte)

14.Gerekçeli-Karşılaştırmalı-Tablolu Yeni Türk Ceza Kanunu..ve İlgili Mevzuat, 5.Bası,

İstanbul 2005. (H. Zafer ve Ö. Çakmut ile birlikte)

15.Karşılaştırmalı-Tablolu Yeni Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu 6.Bası,

İstanbul 2006. (H. Zafer ve Ö. Çakmut ile birlikte)

16.Karşılaştırmalı-Tablolu Yeni Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu 7.Bası,

İstanbul 2007. (H. Zafer ve Ö. Çakmut ile birlikte)

17.Karşılaştırmalı-Tablolu Yeni Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu 8.Bası,

İstanbul 2008. (H. Zafer ve Ö. Çakmut ile birlikte)

18.Karşılaştırmalı-Tablolu Yeni Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu 9.Bası,

İstanbul 2008. (H. Zafer ve Ö. Çakmut ile birlikte)

19.Karşılaştırmalı-Tablolu Yeni Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu 10.Bası,

İstanbul 2010. (H. Zafer ve Ö. Çakmut ile birlikte)

20.Karşılaştırmalı-Tablolu Yeni Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu 11.Bası,

İstanbul 2010. (H. Zafer ve Ö. Çakmut ile birlikte)

Makaleler:

Page 7: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 7

Uluslararası Dergi veya Kitaplarda:

1. Neue Bestimmungen über Untersuchungshaft und vorlaeufige Festnahme im

Türkischen Strafprozessrecht, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

1994.

2. Kritische Betrachtungen zum neuen türkischen Strafgesetzes und zur neuen

türkischen Strafprozessordnung, Das neue türkische Straf- und Strafprozessrecht

(Ed.S.Tellenbach), Berlin 2008.41-66.

3. Strafaussetzung zur Bewaehrung im türkischen Recht, Das Strafrecht im Deutsch-

Türkischen Rechtsvergleich, Beitraege zur Rechtsvergleichung Band IV,

(Ed.E.Hilgendorf/Y.Ünver), İstanbul Kasım 2011, 233-249.

4. Voraussetzungen der Untersuchungshaft im türkischen Recht, Turkey-Ukraine Comparative Criminal Law Symposium (Ed.Y.Ünver), İstanbul 2011, 259-274. 5. Die Straftat der Vorsaetzlichen Gefaehrdung der Verkehrssicherheit (Art.179 Abs.3 tStGB), Das Schuldprinzip im türkischen Strafgesetzbuch im Spiegel des deutschen Strafrechts, Georg-August-Universitaet Göttingen/Özyeğin University (yayında)

6. Die Straftat der vorsaetzlichen Gefaehrdung der Verkehrssicherheit (Art.179 Abs.3

tStGB), Rechtsbrücke-Hukuk Köprüsü Dergisi (Özyeğin Universitaet

Forschungszentrum für Deusches Recht), Sayı 2, 141-153.

Ulusal Dergi ve Armağan Kitaplarında:

1. Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik, Adalet Dergisi, 1980.

2. Ceza Muhakemesi Hukukunda Eski Hale Getirme, İstanbul Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Mecmuası, 1985.

3. Gençlik Yılında Ceza ve Islah Politikası, Hukuk Araştırmaları, 1986.

4. Ceza Muhakemesi Hukukunda Vücudun Muayenesi, Facultatis Decima

Anniversaria 1993.

5. Koruma Tedbirlerinde Gelişmeler, Hukuk Araştırmaları 1994.

6. Dürüst Yargılama ve Medya Kültürü Bakımından Demokrasi Kültürü, Ankara

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 1994.

7. Şartla Salıverme, Hukuk Araştırmaları 1992-1993.

8. Cinsel Suç Mağduru Kadının Korunması, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan,

İstanbul 1994.

Page 8: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 8

9. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Hakimin Tarafsızlığı, Prof. Dr. N.Kunter’e

Armağan, İstanbul 1997.

10. Mağdurun Korunmasında Yeni Bir Yaklaşım, Prof. Dr. S.Erman’a Armağan,

İstanbul 1999.

11. Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçu, Prof. Dr. N. Çelik’e Armağan,

İstanbul 2000.

12. Cezanın Amacı ve Belirlenmesi, Prof.Dr.T.T.Yüce’ye Armağan, İzmir 2001.

13. Mala Karşı Suçlarda Artışın Nedenleri, Prof.Dr.Ergun Önen Armağanı, İstanbul

2003.

14. İnsan Hakları ve Adli Tıp Bilimleri, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi

Dergisi 2000.

15. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2000 Tasarısına Eleştirel Bir Yaklaşım, Prof. Dr.

M.Birsel’e Armağan, İzmir 2001.

16. Müdafi İle Savunulma Hakkı ve Adalet Bakanlığının Genelgesi İstanbul Barosu

Dergisi (2002/2).

17. Ceza Hukuku Normları Işığında Çek Hukukundaki Değişiklik

Önerilerinin Değerlendirilmesi, Maltepe Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi 2003.

18. Adil Yargılanma Hakkı ve Savcının Bağımsızlığı, (Prof.Dr Çetin

Özek Armağanı, 2004).

19. Çağdaş Ceza İnfaz Hukukunda Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar ve Gelişmeler,

Prof.Dr.Aydın Aybay Armağanı, İstanbul, 2004.

20. Uyum Yasaları ve Olası Sonuçları, Maltepe Üniversitesi Dergisi (Prof.Dr.Ayferi

Göze Armağanı), İstanbul 2004.

21. Yeni Ceza Muhakemesi Yasası’nda Hazırlık Soruşturmasının Başlaması ve

Yürütülmesi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005/1.

22. Yeni Türk Ceza Kanunu ve Kadın, Polis Dergisi 2005/Temmuz.

23. Yeni Türk Ceza Kanunu ve Kadın, İstanbul Barosu Yayını 2005.

24. Yeni Ceza Muhakemesi Yasasında Tutuklama Adli Kontrol Yakalama ve

Haksızlıkların Giderilmesi, Doç.Dr.Mehmet Somer Armağanı, İstanbul 2006.

25. Denetimli Serbestlik ve İşverenin İstihdam Yükümlülüğü”, Sicil İş Hukuku Dergisi

I, 3 (Eylül 2006), 177-195.

Page 9: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 9

26. Yeni Türk Ceza Yasasında Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri Sistemi, Prof.Dr.Yavuz

Alangoya Armağanı, İstanbul 2007.

27. Prof.Dr.Aydın Aybay’ın Cumhuriyet Yazıları, Maltepe Üniversitesi Dergisi

(Prof.Dr.Aydın Aybay’a Armağan), İstanbul 2007.

28. Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer’in Marmara Yılları, Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer

Armağanı I, Ankara 2008, 65-84.

29. Denetimli Serbestlik, Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer Armağanı I, Ankara 2008, 531-

554.

30. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yargı Görevi Yapanı Etkileme Suçu, Uğur

Alacakaptan’a Armağan, İstanbul 2008, 135-154.

31. Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdahillik ve Suçtan Zarar Gören

Kavramı, Güncel Hukuk Dergisi, İstanbul 2008.

32. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu,

Prof.Dr.Fırat Öztan Armağanı, Ankara 2010.

33. Değerli Dost Seçkin Hukukçu Prof.Dr.Ünal Narmanlıoğlu, Prof.Dr.Ünal

Narmanlıoğlu Armağanı, İzmir 2009.

34. Adil Yargılanma İlkesi ve Türk Hukukundaki Bazı Sorunlar, Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi XVI, 1-2 (2010), 3-14.

35. Tutuklunun Hakları, Güncel Hukuk, Haziran 2011.

36. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan

İletişimin Denetlenmesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Prof.Dr.Köksal Bayraktar’a Armağan, İstanbul 2011, 161-192

37. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Tutuklama Hukukuna Eleştirel

Yaklaşım, Hukuk Araştırmaları Dergisi 17, 1-2 2011, 49-

38. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Cinsel Saldırı Suçu ve Cinsel Suçlar Değişiklik

Tasarısının Değerlendirilmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi XXIV, 99 (Mart Nisan

2012), 269-290.

39. Tutuklama Uygulamasında Sorunlar, Prof.Dr.Sokullu Armağanı (yayında)

40. Ceza Soruşturmasında Müdafiin Rolüne Eleştirel Yaklaşım, Prof.Dr.Ergin Armağanı

(yayında)

41. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Şantaj Suçu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi IX/2, Özel Sayı Prof.Dr.Yarsuvat’a Armağan (2012). 101-122.

Page 10: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 10

42. Özel Görevli Mahkemeler, Prof.Dr.Toroslu Armağanı (yayında)

43. Avrupa Birliği Ülkelerinde Yargı Bağımsızlığı, Ankara Barosu Uluslar arası Hukuk

Kurultayı 2012 (10-14 Ocak 2012) Ankara 2012, 35-57.

Yayınlanan Tebliğler:

1. Karşılıksız Faydalanma ve Karşılıksız Hizmet Sağlama, İstanbul Ticaret Odası

Ekonomik Suçlar ve Ceza Kanunu Öntasarısı Sempozyumu 17-18 Nisan 1987.

2. Çocuk Mahkemeleri Yasa Tasarısına Eleştirel Bir Yaklaşım, Adliye ve Çocuk

Suçluluğu Sempozyumu 26-28 Ekim 1992, Marmara Üniveresitesi Hukuk Fakültesi

Facultatis Decima Anniversaria 1993.

3. 70.Yıldönümünde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, CMUK Sempozyumu 8 Nisan

1999, Marmara Üniversitesi İnsan Hakları Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma

Merkezi, İstanbul 1999.

4. Mukayeseli Hukukta Tutuklamanın Fonksiyonunu Yerine Getirmeye İmkan Veren

Yeni Kurumlar ve Türk Hukuku, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, 12/16 Ocak

2000, Ankara Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku II, 285-306.

5. Türk Hukukunda Cezanın Tayini, Ekim 1999 Sempozyum Yayını, İstanbul 2001.

6. Koruma Tedbirlerinde 2567 Sayılı Yasa ile Getirilen Değişiklikler, İzmir Barosu

Hukuk Reformu Sempozyumu 5-8 Nisan 2000, İBD 2000.

7. Yargı Bağımsızlığı, Aralık 2002, Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2003.

8. Adil Yargılanma ve Askeri Yargı, Askeri Yargıtay’ın 89.Kuruluş Yıldönümü, Ankara

2003.

9. Kadını Şiddete Karşı Korumaya Yönelik Yasa Hükümlerine Eleştirel Yaklaşım,

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku ve Kadın, İstanbul 2003.

10. Askeri Yargıda Görevli Hakimlerin Hukuki Statüsü, Askeri Yargıtayın 90. Kuruluş

Yıldönümü, Ankara 2004.

11.Tasarı’da Hazırlık Soruşturması, Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısı Toplantısı (24

Kasım 2004), İstanbul Barosu-Galatasaray Üniversitesi-Türk Ceza Hukuku Derneği

Yayını, İstanbul 2005.

12. Yeni Türk Ceza Yasasında Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri Sistemi, Yeditepe

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005.

13. Silahların Eşitliği ile Adil Yargılanma Bağlamında Savcılık ve Savunma, Türkiye

Barolar Birliği, Ankara 2006, 186-218.

Page 11: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 11

14. Die Auswirkungen des EU-Beitritts auf das türkische Straf- und Strafprozessrecht,

Istanbul 2004.

15. Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi, Tıp Ceza Hukukunun Güncel

Sorunları, Aktuelle Fragen des Medizinstrafrechts, Ankara 2008, 181-208.

16. Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdahillik ve Suçtan Zarar Gören Kavramı,

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar

(Yay.H.Durudoğan/F.Gökşen/ B.E.Oder /D.Yükseker), İstanbul 2010, 239-249.

17. İhmali Davranışla Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları, Alman-Türk

Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Das Strafrecht im deutsch-türkischen Rechtsvergleich III

(Ed.E.Hilgendorf/Y.Ünver) İstanbul 2010, 75-92.

18. Türk Ceza Kanununda Sahte ve Taklit İlaç Suçları, Sempozyum Sağlık Hukuku

(07.05.2009 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Istanbul 2010, 217-230.

19. Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi’nin Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay Kararları Çerçevesinde Ceza Hukuku Sempozyumu (14-15 Ocak 2011 Yargıtay/ Ankara), İstanbul 2011, 121-151. 20. Ceza Hukuku Şiddete Karşı Kadını Koruyor mu, Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi-1, İstanbul 2013.

Karar İncelemesi

1. Yabancı Ülkede Suç İşleyen Türk’ün Türkiye’de Tekrar Yargılanması, Ege

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1980.

2. Haksız Tahrik, Yasa Hukuk Dergisi, 1982.

Kitap Tanıtma

1.Avrupa’da Ceza Hukukunun Gelişimi, 1988-1990 (MPI Uluslararası ve

Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Enstitüsü Yayını), Hukuk Araştırmaları 1990.

Çeviriler

1. B.Huber, Savcılık, Konumu, İşlev, Denetleme, Facultatis Decima Anniversaria 1993.

2. A.Eser, Alman ve Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın Hukuki

Durumu, Yargıtay Dergisi 1990.

3. XIV. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi Kararları Ceza Hukuku ve İdari Ceza

Hukukunun Ayırdedilmesinde Pratik Sorunları, Argumentum 1990.

4. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi Kararları, Mahkemelerin Temel Kuruluşu ile

Ceza Muhakemesi Arasıdaki İlişkiler, Argumentum 1990.

Page 12: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 12

5. A.Eser, Yasal Hakim ve Münferit Olayda Tespiti, Hukuk Araştırmaları 1996.

6. H.Schöch, Ceza Muhakemesinde Cinsel Suç Mağdurunun Korunması, Atatürk

Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 1999.

YÖNETİLEN TEZLERDEN ÖRNEKLER

Doktora Tezleri:

1. Özlem Yenerer, Ceza Hukukunda Mağdurun Rızası, Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, 2001. (yayınlandı)

2. Gökhan Yaşar Duran, Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik, , Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, 2004. (yayınlandı)

3. Asuman İnceoğlu, Bankacılık Kanununda Yer Alan Suçlar, Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku 2006.

4. Yalçın Şahinkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında ve Türk

Hukukunda Suçsuzluk Karinesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu

Hukuku 2007. (yayınlandı)

5. Şule Şahin Ceylan, Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Alternatif Uyuşmazlık

Çözümü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku 2008.

6. Cengiz Apaydın, Ceza Hukukunda Kast Kavramı, MÜSBE, Kamu Hukuku 2008

(yayınlandı)

7. Bülent Tatar, Türk Hukukunda Hakaret Suçları, Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku 2009.

8. Mert Gümüşay, Adli ve İdari iletişimin Denetlenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku 2009.

9. Fatma Karakaş, Cezanın Amacı ve İnfazı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Kamu Hukuku 2009 (yayınlandı). Türk Ceza Hukuku Derneği

Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer 2010 Yılı Hukuk Ödülünü kazandı.

10. Bayram Turgut, Ceza Muhakemesinde Tanıkların Korunması, Marmara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku 2009 (yayınlandı).

11. Ümmügülsüm Kılıç, Ceza Muhakemesi Hukukunda Vücudun Muayenesi, Marmara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku 2010.

12. Özgün Öztunç, Hukuka Aykırı Deliller, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Kamu Hukuku 2010.

Page 13: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 13

13. Güray Dağ, Ceza Muhakemesi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, Marmara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

14. Enver Kumbasar, Ceza Muhakemesinde Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi,

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011 (yayınlandı).

15. Aysun Altunkaş, İnsan Üzerinde Deney Suçu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

16. Ali Pehlivan, Kabahatler Hukukunun Genel Esasları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

17. Sevi Bakım, Haberleşme Özgürlüğüne Karşı Suçlar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

18. Gülfem Pamuk, Türk ve Fransız Hukuk Sistemlerinde Mağdurun Yeri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

Yüksek Lisans Tezleri:

1. İsa Döner, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, 1994.

2. Ercan Karadağ, Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil Yasakları, Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

3. Özlem Yenerer, Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama, Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, 1995.

4. Gonca Nalan Çelik, Tutuklama Nedenleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

5. Remzi Deveci, Olağanüstü Kanunyolları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, 1999.

6. Ragheib Fayed, Ürdün ve Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu, Marmara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

7. Hüseyin Karataş, Sanığın Sorgusu ve Hukuka Aykırı Deliller, Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

8. Meltem Nizamoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Tutuklama

Nedenleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

9. Asuman İnceoğlu, Suçsuzluk Karinesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, 2000.

Page 14: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 14

10. Hasan Mutlu Altun, Geri Verme Hukuku, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, 2001.

11. Naim Karakaya, Ceza Hukukunda Müsadere, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, 2001.

12. Emine Talay, Ceza Hukukunda Ceza Zamanaşımı, Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, 2001.

13. Zeki Vatan, Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak İletişimin

Denetlenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. (yayınlandı)

14. Hakan Özdabak, Uyuşturucu Madde Suçları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, 2001.

15. Süleyman Kaymakçı, Askeri Ceza Muhakemesi Hukukunda Hazırlık Soruşturması,

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

16. Kemal Özcan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Askeri Yargıda

Tutuklama, , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

17. Olcay Bağcı, Çocuk Suçluluğu, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

2003.

18. Mert Gümüşay, Anayasa Değişiklikleri Işığında Arama Hukuku, Marmara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

19. Muhammet Tokgöz, 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında

Gümrük Kaçakçılığı Suçları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2005.

20. Enver Kumbasar, Türk Hukukunda Cezanın Belirlenmesi, Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

21. Fatih Kabasakal, Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemelerinin Kuruluşu ve Çalışma

Usulleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

22. Burak Çekiç, İnternet Aracılığıyla İşlenen Suçlar, Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, 2006.

23. Sevi Bakım, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda İşkence Suçu, Marmara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007 (yayınlandı). Türk Ceza Hukuku

Derneği 2008 Yılı Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer Hukuk Ödülünü kazandı.

24. Arzu Aslandemir,5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda İmar Kirliliğine Neden Olma

Suçu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Page 15: Ncentel Tr

Prof.Dr.Nur Centel 15

25. Ahmet Altınay, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama, Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

26. Nazif Karataş, Görevi Suistimal Suçu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, 2008.

27. Sera Reyhani, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

Suçu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

28. Onur İste, Koruma Tedbirlerinin Uygulanmasından Doğan Zararların Tazmini,

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.