Návrh připojení nové žlb kce pomocí lepené výztuže.pdf 1740,4kB

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Návrh připojení nové žlb kce pomocí lepené výztuže.pdf 1740,4kB

 • www.hilti.cz 1

 • www.hilti.cz 2

  Agenda:

  Teorie napojen novch konstrukc pomoc dodaten vlepen

  ebrkov vztue

  Nvrhov metoda EC2/ETA

  Nvrhov metoda HIT Rebar

  Software PROFIS Rebar

  Seznmen se s nvrhovm programem PROFIS Rebar

  Ukzkov pklad

  Diskuse odbornch dotaz

  Vyhodnocen soutn otzky

 • www.hilti.cz 3

  Pklady dodaten vlepen vztue uren pro

  pipojen novch lb konstrukc

  patn umstn vztu Oprava patn umstn vztue

 • www.hilti.cz 4

  Pklady dodaten vlepen vztue uren pro

  pipojen novch lb konstrukc

  Vloen nov desky Prodlouen sloupu

 • www.hilti.cz 5

  Vhody dodaten vlepen vztue

  spolehliv jako zabetonovan

  horizontln, vertikln i nad hlavou

  zjednoduen prce s bednnm

  definovny charakteristick nosnosti

  jednoduch, vysoce spolehliv aplikace

 • www.hilti.cz 6

  Sly ve vztunch prutech

  Modely nhradn phradoviny

  V oblastech, kde nen linern rozdleno pomrn petvoen (nap. v

  podporch), lze pro uren sil ve vztui pout modely nhradn phradoviny

  (viz EC2: odstavec 5.6.4 a 6.5.1).

  Dimenzi vztue mohou tak ovlivnit poadavky EC2 na minimln

  vyztuen

 • www.hilti.cz 7

  Existuj dv nvrhov metody, kter Hilti podporuje:

  1. nvrhov metoda EC2/ETA

  Umouje pout nvrhovou normu EC2: 2011, odstavec 8.4: Kotven

  podln vztue a 8.7 Pesahy a mechanick spojky "s pihldnutm k

  nkterm specifickm parametrm lepic hmoty.

  2. nvrhov metoda HIT Rebar

  Pro aplikace, kter nejsou zahrnuty do nvrhov metody EC2/ETA je

  nvrhov pstup normy EC2 rozen jak na zklad rozshl internho tak i

  externho vzkumu a pin tak rozen obsah aplikac.

  Nvrhov metody pro napojen s dodaten

  vlepenou vztu

 • www.hilti.cz 8

  EOTA TR023 stanovuje postupy, jak

  ovit, e se dodaten vlepen vztu

  vykazuje shodn chovn jako zabetonovan

  vztu.

  ETA je dokument, kter u konkrtn lepic hmoty

  potvrzuje, e je vhodn pro Napojen pomoc

  dodaten vlepen vztue s pihldnutm k

  nkterm specifickm parametrm lepic hmoty.

  Nvrhov metoda EC2/ETA

 • www.hilti.cz 9

  F F

  HILTI HIT-RE 500

  cast-in-place Hilti HIT-RE 500

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  0 100 200 300 400 500 600

  embedment depth [mm]

  ste

  el s

  tre

  ss

  [M

  pa

  ]

  F=20kN

  F=40kN

  F=60kN

  F=100kN

  Fmax=116kN

  F F

  Tuh epoxidov pryskiice

  V ppad pouit nvrhovch postup EC2, lepic hmota by mla mt podobn

  chovn jako beton

  Nvrhov metoda EC2/ETA

 • www.hilti.cz 10

  Dodaten vlepen vztu se navrhuje podle EC2 stejn jako

  zabetonovan pm vztu.

  Hodnoty nvrhov soudrnosti fbd pro dodaten vlepen ebrkov pruty jsou

  uvedeny v pslunm ETA schvlen.

  , =

  4

  = , 1 2 3 4 5 0 = , 1 2 3 5 6

  Nvrhov kotevn dlka lbd a dlka pesahu l0 se vypot v souladu EC2

  pomoc nsledujcch vzorc:

  kde

  Nvrhov metoda EC2/ETA

 • www.hilti.cz 11

  EOTA TR023 definuje podporovan detaily pro napojen s dodaten

  vlepenou vztu

  Nvrhov metoda EC2/ETA

  V obrzkch nen zakreslena pn

  vztu, jej ptomnost norma EC2

  vyaduje.

  Penos smykovch sil mezi starm a

  novm betonem mus bt navren

  podle EC2.

 • www.hilti.cz 12

  Mechanismy penosu zaten, kterm je nutn se v rmci

  nvrhu dle EC2/ETA vyhnout

  - beton v tahu

  - vytren betonovho kuelu

  - vztu funguje jako

  KOTVA

  - nvrhov principy pro kotvy

  - technick zprva EOTA TR 029.

  !!! !!!

  Nvrhov metoda EC2/ETA

 • www.hilti.cz 13

  Nvrhov metoda HIT Rebar

  Nvrhov metoda HIT Rebar m dv zkladn vhody oproti EC2/ETA :

  1. Vhoda generuje krat kotevn dlky

  Napojen prost podepen desky do tenk stny bv u EC2/ETA problm.

  Metoda HIT Rebar umouje v tomto ppad kotevn dlku zkrtit.

 • www.hilti.cz 14

  Nvrhov metoda HIT Rebar

  Nvrh s ohledem na podmnky tpen betonu

  cd = min(cx;cy;s/2)

  0,7

  fbd,spl1 =

  2

  dle metody EC2/ETA dle metody HIT Rebar

  0,25

  = 0,306

  fbd,spl2 =

  2

  Pro cd < 3 soudrnost vztaen

  k podmnkm tpen betonu.

  Pro cd 3, rozhodujc soudrnost

  vztaen k vytaen.

  Soudrnost je omezena z pohledu

  tpen hodnotou 2 0,25. Z

  pohledu vytaen je omezena

  hodnotou pevzatou z pslunho

  schvlen relevantnho pro

  lepenou kotvu

 • www.hilti.cz 15

  Nvrhov metoda HIT Rebar

  Test Hilti HIT RE500

  Test Hilti HIT RE500

  Test Hilti HIT HY150

  Test zabetonovan vztue

  Nvrhov hodnoty EC2

  Nvrhov hodnoty rozenho

  EC2 (metoda HIT Rebar)

  Charakteristick hodnoty

  rozenho EC2 (metoda

  HIT Reba

  beton pevnostn tdy C20/25

  vztu do prmru 32 mm

 • www.hilti.cz 16

  Nvrhov metoda HIT Rebar

  2. Vhoda HIT Rebar - lze realizovat napojen rmovho stynku

  penejcho momenty pmmi pruty.

  EC2/ETA nedv een.

  HIT-Rebar - model nhradn phradoviny - pm pruty.

 • www.hilti.cz 17

  Nvrhov metoda HIT Rebar

  1. Sla v taen vztui

  2. Kotevn dlka s 2

 • www.hilti.cz 18

  Nvrhov metoda HIT Rebar

  3. Umstn stynku - sted kotevn dlky

  hel tlaen diagonly C0 v rozmez

  60 30

 • www.hilti.cz 19

  Nvrhov metoda HIT Rebar

  4. Sly v horn vztui desky vyvolan

  zatenm od novho prvku stny.

 • www.hilti.cz 20

  Nvrhov metoda HIT Rebar

  5. nosnost betonov vzpry

 • www.hilti.cz 21

  Nvrhov metoda HIT Rebar

  6. Maximln tpn napt v desce

 • www.hilti.cz 22

  Technick podpora pro vpoet

  Katalogov listy FTM v anglick verzi a program Profis Rebar

  hilti.cz/hilti.sk

  v sekci Technick poradenstv

  v zloce Technick een pro statiky

  v odstavci Dodaten vlepovan vztu