of 10 /10
*M08242113* BIOLOGIJA JESENSKI IZPITNI ROK Državni izpitni center SPLOŠNA MATURA © RIC 2008 NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 28. avgust 2008

NAVODILA ZA OCENJEVANJE - Ric

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NAVODILA ZA OCENJEVANJE - Ric

Microsoft Word - M082-421-1-3.docI. CELICA
1. Mnogocelinost omogoa, da so lahko organizmi veji / da med celicami obstaja delitev dela, kar jim zagotavlja vejo uinkovitost / da se v organizmu zagotavlja stabilnejše okolje/ propad/ unienje ene celice ne povzroi propada organizma. (1 toka)
2. Jetrne, ivne, mišine celice/eritrocit, levkocit, celica povrhnjice koe. (Kona celica, elodna celica ni pravilno.) (1 toka)
3. Kandidat navede, da je fosfolipid gradnik membrane, in pove, da ima polarni / hidrofilni in nepolarni / hidrofobni del. (1 toka) Pove, da celicam le dvoslojna membrana omogoa, da so hidrofobni deli fosfolipidov obrnjeni drug proti drugemu in tako stran od vode / da so hidrofilni deli obrnjeni proti vodi. (1 toka)
4. Pore v jedrnem ovoju. (1 toka)
5.
(1 toka)
6. Z difuzijo kisik prehaja v celice, kadar je koncentracija zunaj celic veja kakor znotraj njih. (1 toka)
7. V vodi. (1 toka)
4 M082-421-1-3
II. VODA
1. To pomeni, da je kisik v molekuli/del molekule nekoliko elektropozitiven, vodik/drugi del molekule pa nekoliko elektronegativen.
2.
3. Prosta voda izhaja v okolje, kadar je njena koncentracija v celici veja kakor v okolju. / Kadar je v okolju višji osmotski tlak/hipertonino okolje.
4. Fotosinteza, razkroj škroba v glukozo/razkroj (hidroliza) beljakovin v aminokisline/razpad ATP.(Dve pravilni navedbi za 1 toko)
5. Membranski kanalki/pore za vodo/beljakovinski kanalki.
6. Sladkovodne praivali ivijo v hipotoninem okolju, zato voda vanje neprestano vdira in potrebujejo strukture za njeno izloanje. (1 toka) Morje je za praivali izotonino, zato takih struktur ne potrebujejo. (1 toka)
7. Rastline venejo, ker mineralna gnojila veejo prosto vodo. Vezane vode pa rastline ne morejo rpati. / Zaradi vezave proste vode na mineralna gnojila se zmanjša turgor. / Ker se prosta voda v tleh vee na mineralna gnojila, postanejo tla za rastlino hipertonina.
M082-421-1-3 5
III. EKOLOGIJA
1. V ekosistemu mora biti dovolj vode, svetlobe, CO2 in mineralnih snovi/ustrezna temperatura.
Dva ali trije našteti dejavniki 1 toka, vsi našteti 2 toki.
2. Biomasa potrošnikov bo najveja v mešanem gozdu.
3. Potrošniki energijo/hrano dobijo od primarnih proizvajalcev. e je primarnih proizvajalcev ve, bodo potrošniki dobili ve hrane/energije in tudi njihova biomasa bo veja. / Biomasa potrošnikov je odvisna od biomase proizvajalcev. Ve ko je proizvajalcev, ve je potrošnikov.
4. Vzrok razliki je poraba dela energije za delovanje organizma/pri celinem dihanju/za respiracijo.
5. Najveji del biomase primarnih proizvajalcev je celuloza. 6.
Organizem/trofina raven kJ energije
Dve pravilni oznaki 1 toka, vse pravilno oznaeno 2 toki.
2. Ledvice uravnavajo koliino vode v telesu, koliino ionov/mineralov/soli, izloajo senino. / Uravnavajo krvni tlak/koliino vode v krvni plazmi/koliino v vodi topnih vitaminov. (Tri od navedenih nalog za 1 toko)
3. S filtracijo krvi v nefronu. / S filtracijo krvne plazme.
4. Kri skozi ledvici neprestano kroi in se filtrira. (1 toka) Ker se veina primarnega sea ponovno vsrka iz nefrona v kri, se ista krvna plazma pojavlja vekrat kot primarni se.
5. V sekundarnem seu zdrave osebe so: voda, senina, NaCl/soli/bilirubin/kreatin fosfat/sena kislina/vitamini.
6. V kri./V medcelinino.
2.
Volumen (ml)
Volumen pri 12 oC
Volumen pri 25 oC
Kriteriji za ocenjevanje grafa: – izbira in oznaka osi – as na osi x, volumen na osi y; – izbira in oznaka enot – enote morajo izhajati iz 0 in biti vrisane znotraj mm papirja; – oblika krivulj – vrisane vse toke in med seboj povezane; – oznaka krivulj – obe krivulji morata biti pravilno oznaeni na grafu ali v legendi. Dva ali trije kriteriji za 1 toko, vse prav 2 toki.
8 M082-421-1-3
3. Koliina izloenega plina pri 12 oC: 380 ml. Koliina izloenega plina pri 25 oC: 650 ml.
4 Koliina izloenega plina je razlina zaradi razline temperature, saj se pri višji temperaturi zaradi hitrejšega delovanja encimov plin izloa hitreje. / Višja temperatura pospeši encimske reakcije/kemijske reakcije, zato se v enakem asu sprosti ve produkta.
5. Kvasovke izloajo CO2.
6. Da, ker kvasovke v nepredušno zaprti posodi opravljajo alkoholno vrenje.
7. Verjetni vzrok je bilo prevroe mleko, ki je povzroilo propad kvasovk/denaturacija encimov.
VI. PRAIVALI
1. Enoceline praivali so heterotrofne, enoceline alge fotoavtotrofne / praivali nimajo plastidov, klorofila, celine stene / velike vakuole, enoceline alge pa jih imajo / praivali imajo centriole, enoceline alge jih nimajo / praivali lahko kopiijo glikogen, enoceline alge pa škrob.
2. Evglena spada med alge, ker lahko preivi na osvetljenem gojišu brez organskih snovi / ker lahko na svetlobi ivi fotoavtotrofno / ker na svetlobi opravlja fotosintezo.
3. Ker nimajo potrebne zašite pred izsuševanjem / ker bi se drugae izsušile / ker lahko sprejemajo hrano le neposredno iz vodnega okolja / ker se le tako lahko premikajo. (1 toka)
4. Skupina praivali: korenonoci/amebe. Mehanizem prehranjevanja: endocitoza/fagocitoza.
5. Biek ima: spermij. Migetalke ima: celice povrhnjice jajcevoda/celice povrhnjice v dihalnem traktu/utne celice v notranjem ušesu.
6. Dve ali tri pravilne oznake 1 toka, vse prav oznaeno 2 toki.
Preprosta kolonija bikarjev Celica spuev Spuva Bikar
Vir: http://biodidac.bio.uottawa.ca
7. Eritrociti
M082-421-1-3 9
2. Lahko prebavi: škrob/glikogen Ne more prebaviti: celuloze/hitina.
3. Ker je v elodcu prenizek pH, da bi encimi za prebavo ogljikovih hidratov mogli delovati. / Ker v elodcu amilaza zaradi nizkega pH preneha delovati.
4. Kopiijo se mašobe (1 toka), ki v našem telesu nastajajo iz ogljikovih hidratov (1 toka).
5. Ker nimamo ustreznih encimov/hitinaz, ki bi razgradile hitin.
6.
Škrobovica –
VIII. PRESNOVA V RASTLINAH
2. Listi imajo kloroplaste/klorofil, celice korenin pa ne.
3. Rastline morajo dobiti CO2 in vodo.(Svetloba ni snov, zato je njena navedba napana.)
4. CO2 dobijo z difuzijo, vodo z osmozo.
5. Celice potrebujejo sladkorje/glukozo/fruktozo/saharozo in kisik.
6. Sladkorje dobijo iz listov po floemu (1 toka), kisik dobijo z difuzijo iz okolja (1 toka).
7. Uporabi jih za sintezo organskih snovi, ki vsebujejo dušik,/aminokislin/organskih dušikovih baz/beljakovin/nukleinskih kislin …
10 M082-421-1-3
2.
3. Aminokislina glutaminska kislina je zamenjana z valinom.
4. V krvi imajo normalne in srpaste eritrocite. / V krvi imajo normalen in spremenjen hemoglobin.
5. Heterozigotov je 32 %.
7.
(1 toka)