Click here to load reader

Naver Collection Hovedkatalog

 • View
  239

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://minuskel.dk/images/cases/naver/Hovedkatalog.pdf

Text of Naver Collection Hovedkatalog

 • Tak til Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S for ln af Blgen, Vejle til brug for location optagelser og til forhandler Ingvard Christensen, Vejle for ln af regi og accessories.

  Our thanks go to Ejendomsselskabet Bertel Nielsen A/S for access to Blgen, Vejle for the location shots, and to our dealer, Ingvard Christensen Vejle, for facilities and accessories.

  Vielen Dank an die Immobiliengesellschaft Bertel Nielsen A/S fr das ausleihen von Blgen, Vejle, fr die Katalogaufnahmen und an Mbelhndler Ingvard Christensen, Vejle fr das ausleihen von Regie und Accessories.

  Tak til Nybolig Bruuns Bro Lejligheder for ln af lejligheder i Light House til brug for location optagelser og tak til forhandler Thorsen Mbler rhus for ln af regi og accessories.

  Thanks to Nybolig Bruuns Bro Lejligheder for the loan of apartments in Light House for location shots, and to our dealer, Thorsen Mbler rhus for the loan of settings and accessories.

  Vielen Dank an Nybolig Bruuns Bro Lejligheder fr die Nutzung der Wohnungen im Light House fr Location Aufnahmen und vielen Dank an Thorsen Mbler, rhus fr den Verleih von Regie und Accessoires.

  Credits

  NAVER COLLECTIONWelcome

 • I et tt samarbejde mellem Aksel Kjersgaard og Gramrode Mbelfabrik samt et kreativt samspil mellem designere og salg skaber vi nutidens og fremtidens mbler. Vores snedkere kan deres hndvrk og holder fortsat snedkerfagets og navernes fine hndvrkstraditioner i hvd. Derfor kalder vi kollektionen NAVER Collection.

  In einer engen Zusammenarbeit zwischen Aksel Kjersgaard und Gramrode Mbelfabrik, sowie ein kreatives Zusammenspiel zwischen Designern und Vertrieb, kreieren wir die Mbel der Gegenwart und der Zukunft. Unsere Schreiner verstehen ihr Handwerk og halten fortan die feinen Handwerkstraditionen des Schreinerfaches und der NAVER in Ehren.Deshalb nennen wir die Kollektion NAVER Collection.

  We create the furniture of the future thanks to a close partnership between Aksel Kjersgaard and Gramrode Mbelfabrik, supplemented by creative interplay between designers and sales personnel. Our cabinet makers are highly skilled craftsmen who continue to uphold the traditions of Naver and their trade. Thats why we call the collection the NAVER Collection.

  www.navercollection.dk

  NAVER COLLECTION1:2

 • Point AK 2830 Sideboard Plank GM 3200 Table Curve GM 326 Arm Chair

 • 3:4

 • Point AK 2830 Sideboard Plank GM 3200 Table Curve GM 326 Arm Chair

 • Curve GM 326 Arm Chair

  Curve GM 326 Arm Chair Curve GM 326 Arm Chair5:6

 • Plank GM 3200 Table Curve GM 326 Arm Chair AK 14 MirrorPoint AK 2750 Sideboard

 • 7:8

 • Poin

  t AK

  275

  0 B

  uff

  etC

  urve

  GM

  326

  Arm

  Cha

  ir

 • Poin

  t AK

  275

  0 B

  uff

  et

  Poin

  t AK

  275

  0 B

  uff

  etPo

  int A

  K 2

  770

  Cab

  inet

  9:10

 • W E T A K E P R I D E I N E V E R y D E T A I L

  Poin

  t AK

  1330

  Des

  k

 • Point AK 2420 Chest of DrawersPoint AK 1330 Desk Stick GM 9915 Chair

  11:12

 • Niss

  eN

  &

  Gehl

  the

  PoiN

  t

  d

  esk

  Nis

  seN

  & g

  ehl

  mdd

  .Vo

  res

  desi

  gns

  skal

  v

  re f

  unkt

  ione

  lle o

  g p

  en

  smuk

  og

  indl

  ysen

  de m

  de

  udtr

  ykke

  de

  res

  funk

  tion

  . Vi

  nske

  r at

  fre

  mh

  ve d

  et

  mas

  sive

  tr

  s kv

  alit

  eter

  og

  at s

  kabe

  raffi

  ne-

  rede

  ove

  rgan

  ge i

  kont

  rast

  til

  Cor

  ian

  , st

  l og

  gla

  s. H

  erig

  enne

  m g

  iver

  vi h

  vert

  NAV

  ER

  pr

  oduk

  t sit

  eget

  kar

  akte

  rful

  de o

  g pe

  rson

  lige

  udtr

  yk.

  Our

  des

  igns

  are

  mea

  nt to

  be

  func

  tion

  al, a

  nd

  to b

  e ab

  le t

  o el

  egan

  tly

  expr

  ess

  thei

  r fu

  nc-

  tion

  . We

  wan

  t to

  emph

  asis

  e th

  e qu

  alit

  ies

  of

  the

  solid

  woo

  d, a

  nd c

  reat

  e a

  refi

  ned

  inte

  rfac

  e to

  the

  Cor

  ian

  , ste

  el a

  nd g

  lass

  . By

  doin

  g so

  , w

  e gi

  ve e

  very

  NAV

  ER

  pro

  duct

  its

  own

  cha-

  ract

  er a

  nd p

  erso

  nal l

  ook.

  Uns

  ere

  Des

  igns

  sol

  len

  funk

  tion

  al s

  ein

  und

  auf e

  iner

  sch

  nen

  und

  ein

  leuc

  hten

  den

  We-

  ise

  ihre

  Fun

  ktio

  n au

  sdr

  cken

  . W

  ir w

  olle

  n di

  e Q

  ualit

  ten

  des

  mas

  sive

  n H

  olze

  s he

  r-vo

  rheb

  en,

  und

  raffi

  nier

  te

  be

  rgn

  ge

  im

  Kon

  tras

  t zu

  Cor

  ian

  , E

  dels

  tahl

  und

  Gla

  s sc

  haff

  en. H

  ierd

  urch

  geb

  en w

  ir je

  des

  NAV

  ER

  M

  bel

  ihr

  en c

  hara

  kter

  volle

  n un

  d pe

  rsn

  li-ch

  en A

  usdr

  uck.

 • Niss

  eN

  &

  Gehl

  the

  PoiN

  t

  d

  esk

  Poin

  t AK

  1330

  Des

  k

  I Po

  int

  skri

  vebo

  rdet

  for

  ener

  vi

  tend

  ense

  r fr

  a 60

  ern

  es m

  bel

  kuns

  t m

  ed e

  t he

  lt nu

  ti-

  digt

  for

  msp

  rog.

  I d

  esig

  net

  har

  vi

  nske

  t at

  sk

  abe

  en y

  ders

  t fu

  nkt

  ione

  l ar

  bejd

  spla

  ds

  til e

  n la

  ptop

  . En

  unik

  kla

  plg

  e in

  dbyg

  get

  i bo

  rdpl

  aden

  giv

  er p

  lads

  til b

  l.a. e

  l-st

  ik o

  g op

  -la

  dere

  . Poi

  nt s

  kriv

  ebor

  det e

  r et

  sku

  lptu

  relt

  mb

  el, h

  vor f

  unkt

  ione

  n er

  ele

  gant

  udt

  rykt

  i de

  n ka

  rakt

  eris

  tisk

  e fo

  rm.

  We

  brin

  g to

  geth

  er t

  he c

  lass

  ic l

  ook

  of f

  ur-

  nitu

  re a

  rt f

  rom

  the

  60s

  wit

  h th

  e ve

  ry l

  a-te

  st m

  ode

  of e

  xpre

  ssio

  n in

  the

  Poi

  nt d

  esk.

  O

  ur o

  bjec

  tive

  was

  to c

  reat

  e an

  exc

  epti

  onal

  ly

  func

  tion

  al w

  orkp

  lace

  for

  a la

  ptop

  . A u

  niqu

  e lid

  bui

  lt in

  to t

  he d

  eskt

  op p

  rovi

  des

  a ho

  me

  for

  elec

  tric

  al

  sock

  ets

  and

  char

  gers

  . T

  he

  Poin

  t des

  k is

  scu

  lptu

  ral f

  urni

  ture

  , in

  whi

  ch

  func

  tion

  is e

  lega

  ntly

  exp

  ress

  ed in

  the

  cha

  r-ac

  teri

  stic

  sha

  pe.

  In d

  em P

  oint

  Sch

  reib

  tisc

  h ve

  rein

  en w

  ir

  Tend

  enze

  n au

  s de

  r M

  bel

  kuns

  t de

  r 60

  er,

  mit

  eine

  r ze

  itge

  m

  en F

  orm

  spra

  che.

  Mit

  dem

  Des

  ign,

  war

  es

  unse

  r Zie

  l ein

  en

  uer

  st

  funk

  tion

  alen

  Arb

  eits

  plat

  z f

  r ei

  nen

  Lap

  top

  zu s

  chaff

  en. E

  ine

  unik

  e K

  lapp

  e, in

  der

  Tis

  ch-

  plat

  te e

  inge

  baut

  , sch

  afft P

  latz

  fr

  u.a.

  Kab

  el

  und

  Lad

  eger

  te.

  Der

  Poi

  nt S

  chre

  ibti

  sch

  ist

  ein

  skul

  ptur

  elle

  s M

  bel

  , w

  o di

  e F

  unkt

  ion

  auf

  eleg

  ante

  r W

  eise

  in

  de

  r ch

  arak

  teri

  s-

  tisc

  hen

  Form

  aus

  gedr

  ckt

  ist.

  13:14

 • Point GM 9920 Table Stick GM 9915 Chair

 • 15:16

 • Point AK 2860 sideboard

 • Point AK 2860 sideboard17:18

 • Point AK 2830 Sideboard

  Point AK 2830 Sideboard

 • Point AK 2830 Sideboard

  19:20

 • Point GM 9952 Table Tiger GM 4106 Arm Chair

 • Tiger GM 4106 Arm Chair

  21:22

 • Point GM 9952