of 20/20
Naturfag på tværs Brobygning i naturfag - erfaringer fra Silkeborg Gymnasium

Naturfag på tværs

 • View
  223

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Naturfag på tværs

Text of Naturfag på tværs

 • Naturfagp tvrs

  Brobygning i naturfag - erfaringer fra Silkeborg Gymnasium

 • Viden for livet

 • Naturfag p tvrs

  Silkeborg Gymnasium har med sttte fra Region

  Midtjylland gennemfrt et 3-rigt udviklingsprojekt

  med titlen Brn og unges interesse for naturviden-

  skab, teknologi og sundhed. Et af delprojekterne

  Klima p tvrs (eller Naturfag p tvrs, som

  projektet hedder nu) er blevet tilrettelagt og afviklet i

  et samarbejde med Silkeborg Kommune. Nrvrende

  rapport beskriver projektet og planerne for det videre

  arbejde.

  Projektets forml har vret at udvikle en pda-

  gogisk og organisatorisk ramme, som lader elever

  fra gymnasium og grundskole mdes i et fagligt og

  socialt samspil til gavn for alle parter. Tre forskellige

  samarbejdsmodeller har vret undersgt herunder

  den skaldte eventmodel.

  Projektet har sin egen hjemmeside:

  http://www.klima-paa-tvaers.dk/

  - 2 -

 • MlProjektets overordnede ml var, med klimaunder-

  visning som eksempel, at:

  Projektet var motiveret af nedenstende problem-

  stillinger:

  1. Klimaundervisning p tvrs af

  grundskole og gymnasium

  P trods af mange gode brobygningsinitiativer er

  der behov for at mindske skellet imellem gymnasium

  og grundskolen. Det indebrer bl.a. en get bevidst-

  hed om, hvad der foregr p den anden side

  hos svel lrere som elever. Ikke mindst indenfor

  klimaundervisning er det vsentligt at tnke over

  progressionen fra grundskole til gymnasium.

  2. get lrerkvalifikation og videns-

  deling p tvrs

  Aktuel og vedkommende klimaundervisning

  krver en opdateret viden. Et samarbejde mellem

  folkeskoler og gymnasier kan vre med til at fre

  forskningsresultater og eksperimentel undervisning

  helt ind i grundskolen. Silkeborg Gymnasium har

  eksempelvis flere lrere med ph.d.-grad i natur-

  videnskab. Det er dog vsentligt at ppege, at da

  der er tale om klimaundervisning, kan videndelingen

  ogs g fra folkeskole til gymnasieniveau.

  3. Klimaundervisning p tvrs og

  meningsfuld lring

  Der er ingen tvivl om, at elever finder klimaforan-

  dringerne relevante. P den mde er det et kanon-

  isk eksempel, som kan inspirere elever til at vlge

  de naturvidenskabelige fag til. Der er behov for at

  tnke i nye undervisningsformer. En klimaunder-

  visning som gr p tvrs kan vre med til dette. Det

  kunne eksempelvis tnkes at motivationen hos elev-

  erne ges, hvis en gymnasieopgave ikke blot skrives

  til lreren, men er rettet mod en reel modtager i

  form af en 8-9. klasses elev.

  4. Klimaundervisning p tvrs med

  den virkelige verden

  For at kunne belyse flere facetter i klimaundervis-

  ningen er det afgrende at inddrage virksomheder

  og eksterne undervisningstilbud. Det er oplagt at

  besge virksomheder, nr der eksempelvis arbejdes

  med handlings- eller teknologiperspektivet i kli-

  maundervisningen.

  Disse udgangspunkter er helt i trd med de

  anbefalinger, som kunne lses i rapporten Et

  flles lft fra arbejdsgruppen til forberedelse af en

  National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed, 2008:

  Strategien skal opn dette gennem fornyelse og

  udvikling af undervisningens indhold og form, bedre

  sammenhng i uddannelsessystemet, bedre pro-

  gression p langs og sammenhng p tvrs mellem

  naturfagene, forbedrede lrerkvalifikationer og en

  styrket brug af de mange eksterne tilbud, der findes

  til skolernes undervisning.

  Projektet har forsgt at imdekomme det over-

  ordnede forml ved at undersge 4 cases beskrevet i

  de nedenstende bokse.

  - 3 -

  Udvikle en pdagogisk og organisatorisk

  ramme, som lader elever fra gymnasium og

  grundskole mdes i et fagligt og socialt sam-

  spil til gavn for alle parter.

 • CASE 1

  Gymnasieelever kommer p besg i folkeskolen

  Problemstillinger:

  Hvilke ml kan man have til et sdant besg? hvilken type kompetencer

  bringes i spil?

  Hvilke elementer af klimaundervisning er egnet til sdanne elevforedrag/

  demonstrationer?

  Hvordan kan der skabes en organisatorisk og pdagogisk ramme, s det

  kan fungere i elever-nes i vrigt hektiske hverdag?

  - 4 -

  CASE 3

  Besg af lrere p tvrs af henholdsvis gymnasium og folkeskole. Lrere

  besger hinandens klasser enten for at observere undervisningen eller for selv at

  undervise.

  Problemstillinger:

  Kan en sdan udveksling forge den didaktiske fantasi hos de involverede

  lrere?

  Kan eleverne f noget srligt ud af en ekstern underviser fra gymnasium/

  folkeskole? eller vil det blot vre forstyrrende?

  Vil lrerudvekslingen kunne give et realistisk billede af vilkrene p den

  anden side af overgangen fra folkeskole til gymnasium?

  CASE 2

  Besg af udskolingselever p gymnasiet

  Problemstillinger:

  Hvordan sikres det, at det ikke blot bliver en tur i zoologisk have, men at

  besget kan indg p en meningsfuld mde i et forlb i grundskolen?

  Hvordan kan man tilrettelgge et fagligt indhold fra gymnasiets side, som

  bde gymnasieelever og grundskoleelever fr udbytte af?

  Kan man p en meningsfuld mde f eleverne til at mdes virtuelt (p

  nettet) fr eller efter et besg eks. ved korrespondance?

  Hvordan tilrettelgges et samarbejde, s bde elementer fra stx-lreplaner

  og folkeskolens Flles Ml tilgodeses i den afviklede undervisning?

  Hvordan sikrer vi, at vi arbejder med forskellige elementer af klimaunder-

  visning i hhv. grund-skole og gymnasium, s eleverne ikke bliver trtte

  af klima?

  CASE 4

  Inddragelse af lokale virksomheder i naturfagsundervisningen.

  Problemstillinger:

  Hvordan kan lokale virksomheder bruges i naturfagssamarbejdet, s der sker

  en aktualisering og perspektivering af det faglige stof fra undervisningen.

  Hvordan kan virksomheder bruges af bde grundskole og gymnasium sam-

  tidigt med, at der sik-res en faglig progression fra grundskole til gymnasium.

 • - 5 -

  Det realiserede projekt-forlbStyring af projektet

  Da projektet har haft bde pdagogisk og

  organisatorisk karakter har det vret ndvendigt

  med en styregruppe med reprsentanter for de

  deltagende interessenter.

  Projektets styregruppe har bestet af:

  Jrgen Frimodt Hansen, Finn Grnne Kristensen og

  Philip Kruse Jakobsen fra Silkeborg Gymnasium

  Lars Bo Nielsen fra Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune

  Niels Villumsen fra Ans Skole.

  Realiseret forlb

  Efterret 2008

  Planlgning af projekt samt rekruttering

  Januar 2009

  Opstartsmde med alle 20 deltagere.

  Rammestte arbejdet med udviklingsprojektet. Ned-

  sttelse af delgrupper med konkrete samarbejds-

  aftaler. Her blev hver folkeskolelrer sat sammen

  med en gymnasielrer. Diskussion af vsentlige

  muligheder og barrierer for et samarbejde. Det blev

  aftalt at man i forret 2009 ville koncentrere sig om

  CASE 2.

  Januar- Juni 2009

  De enkelte par af folkeskole- og gymnasielrere

  planlagde og gennemfrte fllesundervisning

  indenfor CASE2. I frte omgang blev der fokuseret

  p enkeltfaglige forlb.

  April 2009

  Eftermiddagsseminar for alle deltagere.

  Inspiration til samarbejdsformer samt hvordan evt.

  barrierer kan overvindes.

  Introduktion til hvordan den elektroniske arbejds-

  platform virker.

  April 2009

  Deltagelse i En naturvidenskabelig eftermiddag

  09 arrangeret af et tvrinstitutionelt netvrk i

  Silkeborg Kommune. (se evt. http://naturfagligefter-

  middag10.wikispaces.com )

  Fremlgge projektets ml.

  F respons samt kontakter fra vrige deltagere p

  konferencen.

  Maj-juni 2009

  Planlgningsmder blandt deltagere med henblik

  p at planlgge konkrete undervisningsforlb som

  afprves i efterret 2009.

  Planlgning fortsttes i delgrupper via. flles wiki

  (http://klima-paa-tvaers.pbworks.com/)

  Figur 1. 8. klasseselever optaget af forsg p

  Silkeborg Gymnasium

  Figur 2. Flles elevforedrag i forbindelse med

  Klimaevent November 2010

 • September 2009

  Heldagsseminar for alle deltagere (programmet er

  vedlagt som bilag)

  Foredrag og workshop med Lars Brian Krogh, rhus

  Universitet

  Planlgning af flerfaglige forlb.

  Sept.-Nov. 2009

  CASE 2: Mder i de enkelte par af samarbejdende

  lrere. Planlgning og afholdelse af flerfaglige

  forlb. Koordinering via elektronisk platform.

  November 2010

  CASE 1: D. 26. november blev der afholdt et flles

  klimaevent for alle deltagende elever. Ca. 500

  elever fra de involverede

  skoler og Silkeborg

  Gymnasium formidlede

  klimaundervisning p de

  5 deltagende folkeskoler.

  Formidlingen skete i

  klasser som ikke selv

  havde deltaget i projektet. De grupper som holdt

  oplg var de samarbejdsgrupper af folkeskole- og

  gymnasieelever som havde arbejdes sammen i lbet

  af efterret. De havde som en del af efterrets

  samarbejde lavet praktiske undersgelser indenfor

  forskellige dele af klimaomrdet og var blevet

  specialister p hver deres omrde.

  Dagen afsluttedes med en SMS-konkurrence, hvor

  de deltagende elever skulle diskutere en rkke

  sprgsml forbundet med emnet klimaforandring-

  er. Ud fra de indsendte sms-besvarelser blev der i

  samarbejde med firmaet COOL-SMS kret 5 vindere

  som afslutning p dagen. Dette er yderligere

  beskrevet i afsnittet om eventmodellen.

  Januar 2010

  Internat p Naturvidenskabernes Hus med evalu-

  ering, oplg samt virksomhedsbesg.

  Vidensopsamling og materialer fra efterrets sam-

  arbejde blev lagt p wiki.

  Virksomhedsbesg p Grundfos og diskussion af

  deres erfaringer med virksomhedsbesg.

  Oplg ved Jeppe Huust fra Naturvidenskabernes

  Hus om erfaringer med virksomhedsbesg.

  April 2010

  Flles virksomhedsbesg af tre afdelinger af Silke-

  borg Forsyning med henblik p en diskussion af,

  hvordan disse kan inddrages i naturfagsundervis-

  ningen.

  Feb. Juni 2010

  Deltagende lrere fra henholdsvis grundskole og

  gymnasium besger hinanden i par med henblik

  p observation p tvrs af skoleformer. En enkelt

  gymnasielrer deltager desuden ved folkeskolens

  afgangsprve i fysik.

  Maj- Juni 2010

  Evaluering samt rapportskrivning

  - 6 -

  Figur 3. Folkeskoleelever lytter intenst under oplg

  fra skolekammerater og gymnasieelever

  Figur 4. Gymnasieelev hjlper 8.klasseselev med at

  forst en flles faglig udfordring

 • September 2010

  Kickoff mde for deltagere p gymnasiet.

  Herunder et oplg af lektor Maria H. Rasmussen,

  Silkeborg Gymnasium om Det gode virksomheds-

  samarbejde.

  Oktober 2010

  Virksomhedsbesg hos Danfoss for deltagende

  lrere. Efterflgende diskussion p Gymnasiet om

  anvendelse p de forskellige klassetrin.

  Sept. - Nov. 2010

  Afholdelse af Event version 2.0 for deltagende

  lrere med klasser.

  Okt. 2010

  Gymnasieklasse besger Silkeborg Vandforsyning.

  Nov. 2010

  Gymnasieklasse besger Danfoss i forbindelse med

  projektet.

  December 2010:

  Folkeskolelrere overvrede eksamen i Naturviden-

  skabeligt Grundforlb p gymnasiet.

  Januar 2011

  Heldagsseminar for alle deltagende lrere. Op-

  samling af erfaringer samt input til udvikling af

  Driftsmodellen.

  Januar - Maj 2011

  En arbejdsgruppe udviklede, afprvede og beskrev

  undervisning p tvrs i en ny samarbejdsmodel

  mellem folkeskole og gymnasium (se Driftsmodel-

  len p side 16).

  Januar - Maj 2011

  En arbejdsgruppe udviklede og afprvede under-

  visningsideer forankret i virksomheden Silkeborg

  vandforsyning. I forbindelse med arbejdet foretog

  gruppen en rkke virksomhedsbesg.

  Maj 2011

  Lancering af erfaringer fra projektet samt den ud-

  viklede samarbejdsmodel for en inviteret gruppe af

  skoledere samt reprsentanter fra Silkeborg Kom-

  mune. I den forbindelse var der mundtlige oplg

  fra svel gymnasie- som grundskoleelever om det at

  vre med i et samarbejde p tvrs af skoleformer.

  Maj 2011

  Slutevalueringsmde for deltagere i projektet.

  Projektets hoved- konklusioner

  I det flgende vil projektets hovedkonklusioner

  blive fremlagt. Der vil blive taget udgangspunkt i

  de tre opstillede cases med tilknyttede sprgsml,

  hvorefter en samarbejdsmodel bliver prsenteret.

  Projektets overordnede ml

  Helt overordnet var projektets forml ikke blot

  at skabe mere lring hos eleverne I naturvidenskab

  men ogs mere lyst til mere naturvidenskab.

  - 7 -

  Figur 5. I forbindelse med lancering af projektets

  resultater i 2010 var der bl.a. oplg ved tre af de

  medvirkende folkeskoleelever

 • Dette eksempelvis mlt som get tilslutning

  til naturvidenskabelige studieretninger p stx. En

  del af projektet var sledes ogs at undersge det

  didaktiske potentiale, som ligger i at knytte

  bnd mellem folkeskole og gymnasium. Vores

  grundlggende hypotese har sledes vret, at der

  ligger en rkke muligheder, for at gre undervis-

  ningen mere relevant for eleverne, for at arbejde

  med flere vsentlige kompetencer samt nedbryde

  barrierer hos nogle folkeskoleelever i forhold til stx

  og i srdeleshed naturvidenskab. Tidligt i projektet

  lavede vi figur 6, som p mange mder opsummerer

  de forestillinger, vi havde til det potentiale, der ligger

  i mdet.

  Vores grundlggende hypoteser blev underbyg-

  get i projektets startfase af workshoppen med Lars

  Brian Krogh, Center for Science Education, AU. I sit

  oplg havde han en rkke pointer omkring elev-

  ernes motivation:

  Elevers motivationMotivationsforskningen peger iflge Lars Brian

  Krogh, Center for Science Education p flgende

  vsentlige faktorer:

  1. Kommunikation eleven indgr i en menings-

  fuld social interaktion.

  2. Tro p egne evner eleven fler sig i en rimelig

  udstrkning kompetent i forhold til udfordringen

  3. Medbestemmelse eleven har en grad af med-

  bestemmelse og dermed beslutsomhed overfor ud-

  fordringen (indre motivation)

  4. Udfordring/konkurrence eleven kan se at der

  er noget konkret at arbejde hen imod

  5. Undren eleven bliver overrasket og forundret.

  6. Leg eleven oplever det er sjovt og legende

  - 8 -

  Figur 6. Figur over grundlggende potentialer i mdet p tvrs af folkeskole og gymnasium

 • Forskningen peger desuden p at det er de tre

  verste som er de vsentligste aspekter. De tre

  sidste er ogs vsentlige, men mere supplerende.

  Sledes er det ikke varigt motiverende i sig selv at

  der f.eks. er et konkurrenceelement.

  Disse faktorer har vi forsgt at inddrage i vores

  diskussioner og planlgning af de enkelte cases som

  beskrevet p flgende sider.

  CASE 1: Gymnasieelever kommer p

  besg i folkeskolen

  Der har i projektets forlb vret gennemfrt

  flere forsg under denne case. Mest udbredt har

  vret besg af gymnasielever i forbindelse med det

  skaldte event afholdt november 2009. Eventet

  blev afholdt p fem forskellige skoler.

  Hvilke ml kan man have til et sdant besg?

  hvilken type kompetencer bringes i spil?

  Formidling. Eleverne blev sat til at formidle

  til en elevgruppe som var forskellig fra dem selv. I

  nogle tilflde blev de sat til at formidle ned til 5-6

  klasse. Dette frte til gode diskussioner hos eleverne

  af, hvordan de kunne formidle deres viden p dette

  niveau.

  Tro p egne evner. Det blev tydeligt for elev-

  erne, at de vitterligt var blevet specialister inden-

  for deres undersgte omrde. Det vil sige, at gym-

  nasieeleverne ved at spejle sig i nogen, som er knap

  s dygtige som dem selv, faktisk erkender, at de selv

  er net langt.

  Samarbejde. Det er ndvendigt for eleverne at

  arbejde sammen og uddelegere opgaver p tvrs af

  folkeskoler og gymnasium.

  Hvilke elementer af klimaundervisning er eg-

  net til sdanne elevforedrag/demonstrationer?

  Der blev brugt en lang rkke forskellige

  emner. Flles er, at de er centreret om praktisk/

  eksperimentelt arbejde. Netop det at gre noget

  sammen har vist sig som en frugtbar samarbejds-

  form. Denne arbejdsform kan nemlig rumme

  forskellige niveauer dels praktiske og teoretiske.

  De svagere folkeskoleelever kan i nogle tilflde

  mske ikke flge det hjere abstraktionsniveau hos

  gymnasieelevenerne.

  - 9 -

  Figur 7. Her ses nogle af de mere end 500 elever

  som deltog i eventet i frd med at diskutere

  klimassprgsml i forbindelse med en klima-sms

  Figur 8. En gymnasieelev fremlgger sit klima-

  speciale for en folkeskoleklasse p Langs Skole

  I Silkeborg. Fremlggelsen sker i samarbejde med

  lokale 9.klasses elever som har deltaget i under-

  sgelsen af klimaspecialet

 • Men til gengld kan eleven s forholde sig til

  den konkrete praktiske undersgelse og mske

  senere se sammenhngen med problemstillinger

  og teori.

  Hvordan kan der skabes en organisatorisk og

  pdagogisk ramme s det kan fungere i elev-

  ernes, i vrigt, hektiske hverdag?

  Se beskrivelsen af Event-modellen p side 14 og 15.

  CASE 2: Besg af udskolingselever

  p gymnasiet

  Der har vret afprvet flere modeller for sdanne

  besg i lbet af projektet. Der har typisk vret 1-2

  besg i lbet af efterrssemesteret.

  Hvordan sikres det, at det ikke blot bliver

  en tur i zoologisk have, men at besget kan

  indg p en meningsfuld mde i et forlb i

  grundskolen?

  Ved at lade folkeskoleeleverne besge kon-

  krete gymnasieelever i en tematisk ramme som er

  forberedt hjemmefra og som efterflgende efter-

  behandles hjemme.

  Hvordan kan man tilrettelgge et fagligt

  indhold fra gymnasiets side, som bde gym-

  nasieelever og grundskoleelever fr udbytte af?

  Det centrale i samarbejdet p gymnasiet

  br vre flles velser af praktisk/eksperimentel

  karakter. Af praktiske rsager kan man vre nd-

  saget til at dele gruppen af elever op i to halvdele

  som p skift laver en praktisk velse, mens den

  anden halvdel laver en velse ved computer eller

  andre aktiviteter udenfor laboratoriet.

  Kan man p en meningsfuld mde f elev-

  erne til at mdes virtuelt (p nettet) fr eller

  efter et besg eks. ved korrespondance?

  I projektet har vi forsgt flere digitale platforme

  og kommunikationsmodeller s som mail, facebook

  o.l. Det har vist sig svrt at f alle elever til at deltage

  i en sdan kommunikation. Desuden kan man ikke

  kontrollere, hvad eleverne skriver til hinanden, hvilket

  kan give etiske overvejelser. For folkeskoleelevernes

  vedkommende har nogle forldre ikke nsket, at

  deres brn meldes p facebook.

  - 10 -

  Figur 9. Gymnasie- og folkeskoleelev samarbejder

  om at undersge fryse-punktsnkning af havvand

  Figur 10. Gymnasie- og folkeskoleelever i kemi-

  laboratoriet

 • I nogen tilflde har vi forsgt os med, at

  gymnasieeleverne skulle rette folkeskoleelevers rap-

  porter. Det har vist sig svrt at f afsluttet og fulgt

  ordentligt op p dette, idet sdanne opgaver for-

  svinder i elevernes bevidsthed i deres i vrigt travle

  hverdag.

  Det anbefales, at samarbejdet foregr fysisk.

  Der kan dog meget vel tilknyttes en elektronisk plat-

  form til samarbejdet eks. i form af en hjemmeside,

  hvor det er muligt at prsentere materialer, billeder,

  data eller andet fra samarbejdet.

  For folkeskoleeleverne er der her et konomisk/

  praktisk aspekt, da der ikke er penge til transport i

  bus til gymnasiet. Det br derfor afstandsmssigt

  vre muligt at cykle mellem de to skoler. Det var

  p forhnd tanken, at dette problem ogs kunne af-

  hjlpes med virtuelle mder.

  Hvordan tilrettelgges et samarbejde, s

  bde elementer fra stx-lreplaner og folke-

  skolens Flles Ml tilgodeses i den afviklede

  undervisning?

  Erfaringerne fra projektet viser, at der med

  folkeskolens nye flles ml er mange muligheder

  for flles tematiske berringsflader.

  Hvordan sikrer vi, at vi arbejder med forskel-

  lige elementer af klimaundervisning i hhv.

  grundskole og gymnasium, s eleverne ikke

  bliver trtte af klima?

  Progressionen fra folkeskolen til gymnasium

  handler isr om naturvidenskabelige arbejdsformer

  og metoder. Dette kan med fordel belyses overfor

  eleverne.

  CASE 3: Besg af lrere p tvrs af

  henholdsvis gymnasium og folke-

  skole. Lrere besger hinandens

  klasser enten for at observere under-

  visningen eller for selv at undervise

  For de fleste lrere i bde folkeskole og gymna-

  sium glder, at kendskabet til den anden skoleform

  stammer fra dengang, man selv gik i skole. Men

  meget er forandret ogs inden for f r.

  Det er ndvendigt at lrere, der besger den

  anden skoleform er opmrksomme p de rammer

  og vilkr, der findes det pgldende sted. Med

  udgangspunkt i en forstelse af den anden skole-

  form er der mulighed for at se egne elevers daglig-

  dag i relation til dette og herved at indrette under-

  visningen, s den bedre stemmer overens med, hvad

  eleverne har mdt tidligere.

  - 11 -

  Figur 11. Gymnasie- og folkeskoleelever i gang

  med klimatea-terstykke ledet af Henrik Hjorth

  Findsen fra Langsskolen I Silkeborg

  Figur 12. Folkeskole- og gymnasielrere p flles

  virksomhedsbesg

 • Kan en sdan udveksling forge den didak-

  tiske fantasi hos de involverede lrere?

  Mdet mellem gymnasie- og folkeskolelrere

  har p mange mder vret mdet mellem to under-

  visningskulturer. Dette skyldes bl.a. at elevgruppen er

  bredere i folkeskolen, hvorfor undervisnings-differen-

  tiering er et centralt element i folkeskolens didaktik. At

  opleve disse undervisningsvilkr som gymnasielrer,

  giver anledning til refleksioner som smitter af p den

  daglige undervisning i gymnasiet. At opleve et kli-

  mateater som en del af undervis-ningen er et ek-

  sempel p, hvordan projektet har vret med til at

  udvide den didaktiske fantasi hos de deltagende

  gymnasielrere.

  Set fra en folkeskolelrers synspunkt har

  det vre inspirerende at flge gymnasielrernes

  didaktiske refleksioner. Overordnet set er der hos

  gymnasielrerne mere fokus p, at eleverne skal

  agere forsker ved eksperimentelt eller praktisk

  undersgende at belyse faglige problemstillinger.

  Denne mde at arbejde med naturfaget og ikke kun

  i naturfaget giver gode muligheder for at eleverne

  fler strre ejerskab overfor den opnede viden og

  kompetencer. Didaktikken m dog samtidigt vre

  mere rummelig i folkeskolen grundet det strre krav

  om undervisningsdifferentiering.

  Samlet set kan man sige, at mdet har frt

  til en get opmrksomhed p undervisnings-

  differentiering samt gode faglige problemstillinger

  som didaktisk lftestang.

  Vil lrerudvekslingen kunne give et real-

  istisk billede af vilkrene p den anden side af

  overgangen fra folkeskole til gymnasium?

  Det har i hj grad givet de deltagende lrere

  et indblik i hvorfra eleverne kommer og hvor de

  bliver modtaget fagligt i overgangen fra folkeskole

  til gymnasium.

  Det har vret med til at belyse de to

  grundlggende faldgruber som gymnasielrere

  kan falde i: 1) antage at eleverne ingenting kan fra

  folkeskolen og dermed starte forfra. 2) antage at

  eleverne kan det hele i forvejen og at der blot

  skal bygges videre. Her har det vret udbytterigt

  som gymnasielrer at kunne diskutere hvorledes

  Flles Ml for naturfagene faktisk bliver fortolket/

  implementeret i folkeskolen.

  Lrere i folkeskolen lgger stor vgt p det

  eksperimentelle i undervisningen. I denne sammen-

  hng findes mske en af rsagerne til, at eleverne

  oplever en trskel ved overgangen fra folkeskole

  til gymnasium. I gymnasiet lgger vi ligeledes stor

  vgt p det eksperimentelle, men der har tradi-

  tionelt vret en tendens til at det eksperimentelle

  arbejde kommer efter en teoretisk gennemgang af

  stoffet. Formlet med det eksperimentelle er i

  gymnasiet i hjere grad at bekrfte teorien og at

  arbejde systematisk med eksperimentel metode. I

  folkeskolen sges forstelsen direkte ved det eksper-

  imentelle arbejde. I den indledende undervisning i

  gymnasiet kunne det derfor reducere disse problem-

  er, hvis undervisningen i hjere grad gres induktiv

  med en eksperimentel tilgang.

  Folkeskolens afgangsprve i fysik/kemi: Prven

  er i hj grad eksperimentel og teorien, der knytter

  sig til den opgave eleverne har fet, kommer de

  typisk ind p i forbindelse med prsentationen af de

  eksperimenter, de gennemfrer under prven.

  Der glder samme erfaring, som beskrevet i den

  almindelige undervisning herover: Prven i folke-

  skolen minder tilsyneladende meget om eksamen

  - 12 -

 • i gymnasiet, der jo er todelt med en eksperimentel

  og en teoretisk del. Men igen er tilgangen til prven

  meget anderledes i folkeskolen. Det eksperimen-

  telle bruges frst og fremmest som udgangspunkt

  for en snak om det faglige indhold i opgaven (dog

  er eleverne meget interesserede i, at de kan f eks-

  perimenterne til at virke). Eksperimentet er ikke p

  samme mde en srskilt disciplin, som eleverne skal

  vise, at de mestrer. Folkeskoleeleverne gr ikke noget

  videre ud af den videre behandling af resultater, hvor

  hjere taksonomiske niveauer ns.

  CASE 4: Inddragelse af lokale virk-

  somheder i naturfagsundervisningen.

  I den sidste del af udviklingsprojektet har vi ar-

  bejdet med at undersge, hvorledes lokale virksom-

  heder kan vre med til at aktualisere og perspekti-

  vere den faglighed, som der arbejdes med i svel

  grundskole som gymnasium.

  Hvordan kan lokale virksomheder bruges i

  naturfagssamarbejdet, s der sker en aktuali-

  sering og perspektivering af det faglige stof fra

  undervisningen.

  Man kan sige, at vi her har forsgt at udforske

  det uudnyttede potentiale, som ligger mellem skole

  og virksomhed. Samtidigt med dette har det vret

  mlet at udforske, hvordan virksomhederne benyttes

  i en del af en tematisk undervisning p en moderne,

  relevant og vedkommende mde. I sagens natur har

  det kun vret muligt at arbejde med et mindre antal

  virksomheder. Her skal isr fremhves samarbej-

  det med Silkeborg Forsyning samt Danfoss afdeling

  i Haarup. Som det fremgr af det realiserede pro-

  jekt er disse virksomheder besgt flere gange bde

  af kredsen af deltagende lrere samt af besgende

  klasser. Oprettelsen af NTS-centret i forbindelse

  med Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro er en

  indikation af, at mange gode krfter sger at bringe

  skoler og virksomheder sammen. Det viser ogs, at

  der er tale om en stor opgave, som ikke kan lses

  indenfor dette projekt alene. Dette projekt har vist, at

  det kan lade sig gre at bringe virksomhederne ind i

  undervisningen og ikke blot eleverne ud p virksom-

  heden i stil med det klassiske sodavandsbesg.

  Samarbejdet med virksomhederne har derudover

  vret inspiration til udvikling af Driftsmodellen.

  Hvordan kan virksomheder bruges af bde

  grundskole og gymnasium samtidigt med at der

  sikres en faglig progression fra grundskole til

  gymnasium.

  Med udgangspunkt i virksomheden Silkeborg

  Forsyning har en arbejdsgruppe beskftiget sig med

  dette sprgsml. Det viste sig frugtbart at indg i en

  dialog med virksomheden omkring dette sprgsml

  ogs. P denne mde kan virksomheden bedre ml-

  rette deres besgstilbud til det pgldende klasse-

  trin/skoleform. Gruppen har udarbejdet en pulje

  af undervisningsideer, aktiviteter og forlb som er

  offentliggjort p projektets wiki. Deltagerene har

  ansgt om yderligere projektpenge for at frdig-

  gre arbejdet.

  - 13 -

  Figur 13. Gymnasielrer i frd med at vejlede

  elever i deres behandling af data for havisens ud-

  bredelse i Arktis

 • Beskrivelse af event-modellen

  I det flgende er den udviklede samarbejdsmodel

  beskrevet - her kaldet eventmodellen.

  Den grundlggende id

  Eventmodellen er en samarbejdsform hvor en

  folkeskoleklasse og en gymnasieklasse arbejder sam-

  men ved to mder p gymnasiet og som afsluttes

  med et event p den deltagende folkeskole. De

  to besg p gymnasiet har til forml at forberede

  eleverne p at lave et eller flere foredrag i forbind-

  else med eventet, som samtidigt er afslutningen

  p samarbejdet.

  Grupper: Igennem samarbejdet er eleverne in-

  ddelt i faste grupper, som er blandet p tvrs af

  folkeskole og gymnasium. Disse er p forhnd lavet

  af de deltagende lrere ud fra pdagogiske over-

  vejelser grundet den store spredning blandt isr

  folkeskoleeleverne.

  Kontakt: Eleverne udveksler kontaktinforma-

  tioner ved det frste mde, da de skal kunne kom-

  munikere imellem de forskellige mder.

  Temaer: I nrvrende projekt er der tematisk

  arbejdet med klimaforandringer. Det vil vre muligt

  at ar-bejde med en lang rkke andre temaer som ek-

  sempelvis vand. Flles for et egnet emne er, at det

  skal relatere sig til bde folkeskolens og gymnasiets

  kernestof samt pege p problemstillinger tt p

  elever-ne. Endelig er det centralt, at der skal kunne

  laves eksperimenter eller praktiske undersgelser p

  et ni-veau, hvor folkeskoleeleverne kan flge med.

  Omvendt er en pointe, at eksperimenterne eller de

  prakti-ske undersgelser adskiller sig fra folkeskole

  stof gennem deres form eller indhold. Eksempler p

  underte-maer indenfor klimaforandringer, som blev

  behandlet i dette projekt er:

  Is og arktiske klimaforandringer. Mling af

  frysepunktssnkning af havvand samt analyse af

  havis-data.

  Konsekvenser af trke for den danske natur.

  Forsg med Springhalers evne til at klare trke.

  Transport og klimaforandringer. Forsg med

  brintbiler.

  Mling af klima og vejrndringer. Mling og

  analyse af lokale vejrfnomener.

  CO2 og klimaforandringer. Forsg med foto-

  syntese, temperaturndringer, CO2 optag i vand.

  De seneste temperaturforandringer et bevis

  for menneskeskabt klimaforandring. Analyse af glo-

  bale temperaturdata og mlinger af temperatur og

  albedo.

  Materiale for de temaer, som blev afprvet i

  dette projekt, kan findes p flgende link: http://

  klima-paa-tvaers.pbworks.com/

  Skematisk kan samarbejdet vises som p figur 15

  p nste side.

  - 14 -

  Figur 14. Et udsnit af de deltagende lrere

  diskuterer det moderne virksomhedsbesg med

  reprsentanter fra Danfoss i Silkeborg

 • - 15 -

  Introduktionsfase

  Sker hver for sig

  Eleverne arbejder introducerende

  med det faglige indhold.

  Forberedelse af 1. mde: Eks.

  forberedelse af forsg som skal laves/

  vises p tvrs af elevgruppe.

  Det er centralt at svel

  gymnasie- som folkeskoleelever fler sig

  som specialister indenfor et snvert

  omrde/forsg.

  1. mde p

  gymnasium

  Mdes med socialt-fagligt indhold

  i de definerede grupper p tvrs.

  Af hensyn til folkeskoleeleverne

  er det vigtigt at afdramatisere mdet

  eksempelvis ved at lave sm forsg for

  hinanden eller naturfaglige interview

  p tvrs.

  Den samlede elevgruppe opdeles

  i to halvdele som p skift laver velser.

  Den anden halvdel laver eks. analyse af

  eksisterende data inden for problem-

  stillingen.

  2. mde p

  gymnasium

  el. folkeskole

  Inden dette mde har eleverne i de

  enkelte grupper efter niveaudelte krav

  efterbehandlet deres forsg.

  Eleverne planlgger deres foredrag

  til eventet. De enkelte grupper fr tildelt

  en klasse p et klassetrin 5-8 klasse.

  Eleverne vlger selv deres vinkling

  p deres naturvidenskabelige under-

  sgelse. Lrerne er behjlpelig med

  relevante figurer, animationer, illustra-

  tionsforsg.

  Eleverne udfylder aftaleark over

  hvordan de efterflgende opgaver er

  fordelt internt i gruppen.

  Event p

  folkeskole

  De enkelte grupper bestende af

  folkeskole-og gymnasieelever fremlg-

  ger efter et matrix-princip i forskellige

  5.-8. klasser som ikke har vret med i

  samarbejdet.

  Da flere forskellige samarbejdspar

  af gymnasie- og folkeskoleelever delt-

  ager p den samme skole vil tilhrerne

  opleve at forskellige problemstillinger

  bliver belyst.

  Elever overhrer hinanden i det

  omfang det er muligt.

  Eventet afsluttes med en konkur-

  rence, hvor de deltagende grupper skal

  diskutere sprgsml indenfor alle de

  omrder, som har vret berrt.

  Denne slutevaluering har elev-

  erne selv vret med til at lave idet

  de som en del af deres forbere-

  delse skal indsende et sprgsml

  til konkurrencen.

  Figur 15. Skematisk oversigt over samarbejdsmodel

 • Driftsmodellen

  Om driftsmodellen

  Vi har undervejs i projektet afprvet en rkke

  forskellige samarbejdsformer, som kunne tnkes at

  styrke naturfagsundervisningen. I projektets sidste

  fase har det s vret mlet at samle erfaringerne til

  en model, som kunne anvendes fremadrettet ogs

  udenfor projektets rammer. Opgaven har sledes

  vret at konvertere samarbejdsformerne fra et ud-

  viklingsperspektiv til et driftsperspektiv. Med andre

  ord har opgaven vret at udarbejde en model, som

  indfanger de positive elementer, som er afdkket i

  CASE1-CASE4 samtidigt med, at det konomisk og

  praktisk kan gennemfres i en travl hverdag uden

  ekstra finansiering. Denne model kalder vi drifts-

  modellen, og den er beskrevet nedenfor. I forbind-

  else med modellen er der udarbejdet en folder, som

  er udsendt til grundskoler i Silkeborg Kommune.

  Driftsmodellen kan opfattes som det slutprodukt, der

  vil kre videre i Silkeborg Kommune og forhbentligt

  ogs andre steder. Det er allerede nu muligt for

  grundskolelrere at tilmelde sig til et gymnasiebesg

  med en klasse efter modellen. Dette kan ske p

  silkeborg-gym.dk under menuen Science.

  - 16 -

  Figur 17. Figur som viser progressionen I det trerige udviklingsprojekt

  Figur 16. Her holder folkeskoleelever oplg

  for deltagende lrere om deres erfaringer med

  deltagelsen i samarbejdet p tvrs af skoleformer

 • - 17 -

 • - 18 -

 • Oslovej 10 8600 Silkeborg Tlf. 86 81 08 00 www.silkeborg-gym.dkProjektet er stttet af Region Midtjylland

  Kontaktpersoner

  Finn Grnne Kristensen og Philip Kruse JakobsenSilkeborg GymnasiumDecember 2011