Click here to load reader

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ...os-donja- · PDF fileNATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. U prvi razred

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ...os-donja- · PDF...

 • GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, Športska 1, 40 000 Čakovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  1

  KLASA: 602-03/16-79 URBROJ: 2109-57-01-16-1 Čakovec, 01. lipnja 2016. Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Graditeljska škola Čakovec objavljuje

  NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

  U prvi razred srednje škole učenici se upisuju na osnovi Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ br. 49/15.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. („Narodne novine“ br. 48/16.).

 • GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, Športska 1, 40 000 Čakovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  SEKTOR / OBRAZOVNI PROGRAM

  TR A

  JA N

  JE

  B R

  O J

  U Č

  EN IK

  A NASTAVNI PREDMETI

  značajni za izbor

  STRANI JEZICI

  koji se uče tijekom

  školovanja

  POSEBNI UVJETI

  Natjecanje po izboru škole

  Graditeljstvo i geodezija

  ARHITEKTONSKI TEHNIČAR 4 24

  hrvatski jezik, matematika,

  1. strani jezik, fizika,

  tehnička kultura, po izboru škole: likovna kultura

  njemački ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije: Poremećaji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje. Oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućuju kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno - koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvno-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže. Učenik treba dostaviti liječničku svjedodžbu Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

  Natjecanje iz područja informatike - računalstva

  Graditeljstvo i geodezija

  GEODETSKI TEHNIČAR 4 12

  hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik

  fizika, tehnička kultura, po izboru škole:

  geografija

  njemački ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije: Poremećaji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje. Oštećenje funkcije vida. Neraspoznavanje boja. Nedostatak stereovida. Gluhoća ili teža nagluhost u govornom području.Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava. Teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava. Dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže. Kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Učenik treba dostaviti liječničku svjedodžbu Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

  Natjecanje iz geografije

 • GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, Športska 1, 40 000 Čakovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  Graditeljstvo i geodezija

  GRAĐEVINSKI TEHNIČAR 4 12

  hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik,

  fizika, tehnička kultura, po izboru škole:

  geografija

  njemački ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije: Poremećaji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje. Oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućuju kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno - koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvno-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže. Učenik treba dostaviti liječničku svjedodžbu Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

  Natjecanje iz geografije

  Umjetnost

  LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN

  (do izbora zanimanja: dizajner unutrašnje arhitekture i

  dizajner keramike)

  4 24

  hrvatski jezik, matematika,

  1. strani jezik, likovna kultura, tehnička kultura po izboru škole:

  povijest

  *provjera likovnih sposobnosti (crtanje olovkom

  i slikanje temperom)

  njemački ili engleski jezik

  Prijave za ispitivanje likovne darovitosti predaju se u školi u tjednu prije likovne provjere koja će se u ljetnom roku održati 30. lipnja 2016., a u jesenskom roku 25. kolovoza 2016. u 7.30 sati. Potrebna dokumentacija navedena je na WEB stranici škole. Zadaci u likovnoj provjeri su: crtanje (olovkom) i slikanje (temperom). Troškovi provjere iznose 50,00 kuna i uplaćuju se kod prijave. Učenicima koji su postigli najmanje 70 bodova na provjeri likovnih sposobnosti pridodaju se bodovi prema elementima za izbor učenika u području likovne umjetnosti i dizajna. U skladu s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2016./2017. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 20.05.2016., učenici uplaćuju 300,00 kn radi povećanih troškova materijala i didaktičkih sredstava za nastavne predmete u školi. Zdravstvene kontraindikacije: Poremećaji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje. Natjecanje iz povijesti

 • GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, Športska 1, 40 000 Čakovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  Grafička tehnologija i audio- vizualno oblikovanje

  MEDIJSKI TEHNIČAR

  - novi strukovni kurikulum

  4 12

  hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik

  fizika, likovna kultura, po izboru škole: tehnička kultura

  njemački ili engleski jezik

  U skladu s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2016./2017. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 20.05.2016., učenici uplaćuju 100,00 kn radi povećanih troškova materijala i didaktičkih sredstava za nastavne predmete u školi. Zdravstvene kontraindikacije: Poremećaji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje. Slabovidnost/sljepoća. Neraspoznavanje boja. Gluhoća i teža nagluhost u govornom području. Oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Teža oštećenja funkcije mišićnog - koštanog sustava. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Učenik treba dostaviti potvrdu nadležnog školskog liječnika u skladu s upisnim rokovima. Natjecanje mladih tehničara

  Grafička tehnologija i audio- vizualno oblikovanje

  WEB DIZAJNER

  - novi strukovni kurikulum

  4 12

  hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik

  fizika, likovna kultura, po izboru škole: tehnička kultura

  njemački ili engleski jezik

  U skladu s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk. god. 2016./2017. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 20.05.2016., učenici uplaćuju 100,00 kn radi povećanih troškova materijala i didaktičkih sredstava za nastavne predmete u školi.

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Poremećaji koji znatno remete kognitivno

  funkcioniranje.

  Slabovidnost/sljepoća. Neraspoznavanje boja. Gluhoća i teža nagluhost u govornom području. Oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

  Učenik treba dostaviti potvrdu nadležnog

  školskog liječnika u skladu s upisnim

  rokovima.

  Natjecanje iz područja informatike – računalstva

 • GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, Športska 1, 40 000 Čakovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  Graditeljstvo i geodezija

  ARMIRAČ 3 7

  hrvatski jezik matematika

  1. strani jezik

  njemački ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućuju kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno - koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvno-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

  Učenik treba dostaviti liječničku svjedodžbu

  Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

  Graditeljstvo i geodezija TESAR

  3 7

  hrvatski jezik matematika

  1. strani jezik

  njemački ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno - koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvno-žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja